„Nikdy nezapomínejte na svou skutečnou identitu. Jste nádhernou zářivou kosmickou hvězdnou bytostí, jež se vydala na zkoušku ohněm“ Deepak Chopra

 

Modlitba pro osobní rozvoj a růst

"Milovaná Rado Světla,

Veď mé ruce, mé srdce, má ústa a mé nohy.

Když začnu na něčem lpět a zuby nehty se toho držet,

Připomeň mi, že se mám odevzdat.

Jakmile tě začnu ignorovat, začni ke mně mluvit hlasitěji než před tím.

Když začnu podléhat svému egu, pomoz mi přestat si stát v cestě.

Jakmile se budu bát, pomoz mi vidět mé strachy jako příležitost k rozvoji.

Děkuji ti, že skrze mne působíš během každého mého dne.

A tak se staň.“

Rebecca Campbell

 

 

Vítám vás na svých nových www v této přelomové době. Době, kvůli které jsme sem přišli, abychom se toho mohli zúčastnit. A tato doba je tady. Už nic nebude stejné jako dřív.

 

Za téměř 25 let mé práce s léčebnou energií pro lidi jsou to www graficky moje 4. a jsou už poslední tyto bílo zlaté s mandalou. Bílo zlaté proto, že nesou boží léčebnou energii, se kterou pracuji nově a která pomáhá v nás ukotvovat změny, které postupně na zemi přicházejí a které potřebujeme v sobě přijmout. Opět nesou energie k pomoci pro život. Nechť přinesou uklidňující léčivé a nabíjející energie. Zvyšující vědomí. Moji nabídku služeb najdete na odkazech.

Ušli jsme již kousek z roku 2023. Náročnému roku pod Boží ochranou. K novému roku se obracíme s nadějí a vírou, že se věci k dobrému obrátí a přinesou opět po náročných letech uklidnění a vydechnutí. Rok 2023 bude rokem osudovým. Přinese důležité události a rozhodnutí, které ovlivní náš život v následujících letech. Zásadní bude období od dubna do října. Záleží však na každém z nás, zda sebou necháme smýkat, nebo změníme úhel pohledu a začneme vidět věci z vyšší perspektivy a v širších souvislostech, budeme-li umět neúspěchy brát jako užitečné životní lekce, které nás mají za úkol posunout vpřed. Bude v něm více pokory, lásky, svobody, více uvědomění. Bude se také testovat naše odvaha. Budou se také dále testovat naše vztahy, pevnost, důvěra. Během roku 2023 se budeme muset naučit větší skromnosti. Nabádá nás to k tomu naučit se zamyslet nad pravými hodnotami. Horší situace bude cca do května, poté by se měla začít obracet k lepšímu. 

Rok 2023 je od 22. ledna pod vládou Zajíce a také čísla 7.

Zajíc má rád klid a pohodu, tedy bude čas hlouběji přemýšlet o všem podstatném, o určení si životních priorit, bude to také rok, kdy se budou hojit staré, hluboké rány. Bude nutná sebereflexe, přehodnocení některých našich starých přesvědčení, a odkrýt příčiny svých pocitů. Bude se dařit tam, kde je dobrá komunikace, i v rámci profese, a v dlouhodobějších vztazích. Bude třeba více naslouchat intuici, která nás povede spolehlivě i k prosperitě a dobrým výsledkům. Bude to rok ideální k žádoucímu posunu a růstu ve vztazích, kde to již několik let stagnovalo.

Sedmička dokáže oddělit zrno od plev. Poznáme skutečné přátele. Hodně lidí najde opět vnitřní rovnováhu a uvidí jiné možné perspektivy a příležitosti a výzvy ve svých životech. Bude přáno duchovnímu rozvoji a práci sami se sebou. 7 dokáže pochopit, co čekáme od okolí a co opravdu potřebujeme. Udržíme-li vnitřní disciplínu a klid, bude se nám dařit v seberozvoji, vzdělávání, podaří se najít cesty k jiným úrovním vědomí. Lidé se začnou více obracet k duchovnu, změnit svoje nastavení, správně se vybalancovat a najít i třeba jinu práci, která je bude naplňovat. Mnozí pochopí, že se nic neudělá samo a i o vztahy je potřeba se starat. Uvidí vše reálněji. Hodně párů se může rozejít a využijí rok 7 k oddechu.

Sedmička bude účtovat s těmi, kteří něco pokazí záměrně. Karma 7 si najde ty, kteří záměrně škodí druhým. Potížím se nevyhneme, ale jak k nim přistoupíme, tak je dokážeme vyřešit, nebo nás dostanou. Bude záležet na naší vyzařované energii. Vládnoucí planeta Mars nám bude celý rok dodávat sílu. 

Více horoskopů najdete na odkaze Horoskopy, transformace.

Abyste nepřišli o mnoho zajímavých článků, které jsem sdílela na svých předešlých www, a které vám ještě mohou ozřejmit některé věci ohledně vztahu např, ohledně terapii, níže najdete odkaz na staré stránky. Můžete tam najit věci, co sem jim nechci přetahovat.

Nechť vám tedy moje www společně pomohou k tomu, proč jste se sem dostali, podívali, co zde hledáte za odpovědi nebo pomoc, pochopení.

Dále zde najdete také sdílená videa a články k transformačním energiím, k tomu, co se zde děje na zemi a čím procházíme. Děje se to proto, že jsme se tak předem jako duše rozhodly se této obrovské změny zúčastnit a potom tyto zkušenosti předat na našich domovských planetách a v dalších vesmírech, odkud pocházíme. To, co v nás žije, není díky srdci, ale díky duši. Tělo i pohlaví i rodiče a také zemi narození si sami před inkarnací vybíráme podle toho, co za učení potřebujeme jako duše projít a také s kým a kde. Protože žádná z duší nepochází ze Země. Je to obrovský experiment, jehož jsme se chtěli zúčastnit. Jako duše vnímáme věci úplně jinak a teprve až jsme přišli do hmoty a až se nám začaly dít věci, co nám dávali silné učení a nutily nás k určitým reakcím, zejména ve vztazích, v životě, také v práci, teprve potom jsme poznávali, jaké to je být ve hmotě. Přišlo nám to náhle těžké a pochopili jsme, že proto jsme museli při vstupu do těla zapomenout, kým jsme, protože bychom to učení neprošli. Nebo vzdali. A nešlo to jinak, než že jsme se nechali těmi „problémy“ pohltit. Což nás mělo přivézt k poznání, pochopení, ale mnohdy jsme to v inkarnacích nezvládli, proto se rodíme stále znovu a znovu a naše duše ve chvíli smrti většinou odchází ke svým předkům, ke své Radě starších, kde na sobě cítí důsledky svých činů a myšlenek, kterými působila na jiné. Proto poznává, co bylo správné, co bylo jen ego, kdy udělala něco „špatně“, protože např. chtěla pomoci velmi moc a vzala jiné duši učení anebo i zkoušku, kterou si měla projít.

V této oblasti vyšlo mnoho knih, ale nejlepší z nich a nejvíc srozumitelné a hlavně pravdivé najdete informace v knihách od dr. Newtona Osudy duší, Cesty duší, Učení duší a Vztahy duší. Pokud jde o vztahy, doporučuji obsáhlou knížku od Andrey Homolové Známe se celé věky o všech možných vztazích, které zažíváme. Několik odkazů na knihy na starých www.

Tohle všechno by se ale mělo změnit. Přichází sem stále více harmonie, lásky, světla, postupně začne odhalování všech manipulací, ovlivňování zdraví i pohody v našich životech a mělo by dojít i k potrestání všech viníků. Je to ovšem proces a nikdo z nás neví, jak rychle tato změna přijde. Osobně se domnívám, že lidstvo ještě není tak úplně připraveno toto světlo zvládnout, že se to ještě mírně prodlužuje, i když se celý proces urychlil. Ale opravdu to nevíme nikdo. Takže je potřeba se co nejvíce očistit, sami sobě i pomáhat, nejen si nechat pomoci, ale i sami se sebou a na sobě pracovat, aby to naplnění a uvolnění v našich životech a ráj na Zemi, láska, spokojenost a všeho dostatek přišly do nejdříve. A také díky očištění vyzařovat více světla.

Na odkaze k pomoci sami sobě najdete některé modlitby, některá očistná říkání, kterými si můžete pomoci sami, některá jsou již starší, a už nejsou běžně k dispozici, uložená u mě v pc mnoho let. Také některá videa z internetu veřejně dostupná, s léčebnými vibracemi k pomoci s fyzickým tělem.

Na dalším odkaze sdílím informace o aktuálním dění na Zemi. Transformační příznaky. Co vám tyto energie mohou akutně způsobovat za zdravotní útrapy.

Další odkaz je o více terapiích léčení světlem, která dělám. Léčení zlatobílou energií od Boha, i rekonektivní, která je také od Boha. Dále očista Vašeho světelného těla a očista čaker od vzorců, které si neseme i od předků a i sami ze svých inkarnací.

Další odkaz o ACE z NLP, zarovnání priorit a nalezení své cesty, o metamorfní technice, SRT, o regresi k Radě starších a malbě léčebných obrázků s kódy.

Také je možno si objednat k pomoci vetom, aby se tělo vrátilo ke svému samoléčení.

Sami si můžete objednat mořskou vodu ze 78 stopovými prvky a minerály.

Dále zde najdete také nabídku pro Vaše děti na doučování, speciálně pedagogické poradenství a jiné od mé snachy Simony, učitelky, speciální pedagožky Odkaz zde.

Pokud potřebujete s něčím pomoci, vždy záleží na tom, o jakou oblast se jedná a také o aktuální situaci, většinou to je možné řešit více druhy terapií. Někdy stačí jedna, někdy ale více, protože ani naše potíže nevznikly náhle, ale nějakou dobu se k nim schylovalo a nějakou dobu se i třeba dějí a zhoršují. Takže s každým individuálně řeším, co by v té chvíli zvládl a co by pomohlo i s ohledem na energetickou, fyzickou a také platební možnosti. Nicméně není možné to nechat jen na terapeutovi, bez přijetí své zodpovědnosti a bez ochoty ke změně a k své práci sami na sobě.

Je ovšem nutné vědět, že nemávnu kouzelným proutkem a okamžitě se to vyřeší. Nic se neděje náhodou. Vaše potíže také nevznikly z minuty na minutu. Proto většinou nezmizí jednou terapií. I proto, že jsou ve vrstvách. Je potřeba i nutnost Vašeho rozhodnutí a Vaší zodpovědnosti přijmout léčení a být i nápomocni.  Je pravda, že jde nyní pracovat rychleji a účinněji, ale některé věci potřebují ještě i teď svůj čas. A rovněž ne každému je možné pomoci. Také je mnoho druhů terapií a je potřeba některé kombinovat i s jinými terapeuty. Mnoho i z mých dřívějších klientů dnes sami dělají terapie.

Každý také není na stejné vibraci. Takže pro někoho mohu být příliš silná a na jiné vibraci a nemohou to přijmout, anebo není ochoten na sobě pracovat, přijmout svoji roli, příčiny, proč se mu věci dějí. Nebo v té chvíli na to není ještě připraven. I to se stává.

Takže přeji hodně odvahy do změny a hodně sil i štěstí!