Pedagogická pomoc dětem


Jmenuji se Simona Dočkalová, jsem učitelka, speciální pedagožka a maminka malého chlapečka. Při práci s dětmi se snažím vždy o individuální přístup. Každé dítě má svoje potřeby a je třeba z toho vycházet.

Jsem absolventkou programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě, obor Speciální pedagogika pro učitele.  Zaměření na logopedii, psychopedii a SPU.
Absolvovala jsem také řadu kurzů a seminářů. Nyní studuji Výchovné poradenství na MU v Brně.

V praxi jsem již 12 let.
Pracovala jsem jako asistentka pedagoga a vychovatelka již při studiu. Následně jsem pracovala jako učitelka a speciální pedagožka.
Logopedické péči, předškolní přípravě dětí  a speciálně pedagogickému poradenství se věnuji 6 let.
Mohu Vám nabídnout speciálně pedagogické poradenství, práci s dětmi se specifickými poruchami učení, poradenství v oblasti řečové a jazykové výchovy, logopedickou prevenci a intervenci, předškolní přípravu.

Dále mohu nabídnout Trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina.
KUPOZ,
KUPREV, Metodu dobrého startu.

Soukromě take doučuji učivo 1.stupně a vyučuji německý jazyk do úrovně B2.

Vše je možné i online přes Skype, Google Meet apod.
Pro více informací mě můžete kontaktovat na: HalvovaSimona@seznam.cz, tel.: 737 008 505.