Channelingová regrese, psychoterapie aj. k vyřešení problému, k pochopení, k uvědomění potřebné změny
 

Při channelingové regresi Vás zavedu - nejde o hypnózu - před vaše současné zrození nebo i před veškerá zrození. Půjdeme k vaší Radě starších, ke které chodí naše duše po smrti a také se radit, než se vrací do inkarnace. Abyste si našli a pochopili, co jste se rozhodli vykonat a se naučit a proč. K vašim duchovním pomocníkům a mistrům, průvodci. Uvidíte, že v mnoha životech se rodíme stále se stejnými dušemi a stále v různých rolích a obměnách se učíme stejné věci, jen je zažíváme v různých odlišných rolích. To proto, abychom měli veškeré zkušenosti, tedy i negativní z našeho omezeného pohledu zde na Zemi. Můžeme se setkat i s těmi, s nimiž jsem spojeni a najít, proč jsme se setkáváme v životě právě s nimi.

Co nám dovoluje žít, to není fyzická schránka, ani orgány jako srdce nebo plíce, ale naše duše. Každá je spojena s astrálním světem tzv. stříbrnou šnůrou a když přijde čas a duše skončí svůj úkol v tomto těle, spojení s tělem se odpojí. Knihy mrtvých popisují jednotlivá stadia, jak postupně přestává fungovat tělo, mysl, vědomí až do chvíle opuštění těla duší.

Každý z nás, než jde do inkarnace, si předem za pomoci svého průvodce a duchovních bytostí vybírá tělo, místo narození i duše, s nimiž svůj "úkol" bude žít.

Někdy příčinou našich jak fyzických, tak psychických potíží může být negativní otisk, který zůstal v naší duši. A to kdekoli v jakémkoliv "čase" a místě. Protože duše je stále jen jedna jedinečná neopakovatelná energie, nese v sobě všechny zážitky, zkušenosti, emoce, ze všech těl, které kdy tato jedna duše obývala či v této chvíli obývá současně i mimo naše současné fyzické tělo. Proto se může stát, že naše kvantitativně část vyspělé duše je současně vtělena do jiných těl a i opačného pohlaví. Duše je androgynií, nemá pohlaví. Jen tělo je duální. Protože naše projevená realita je zatím ještě duální. Jakmile se podaří plně přejít do 5D, dualita zmizí a zažijeme plnou jednotu.

Podle učení SRT životů v různých podobách od primitivních po člověka nebo i vyspělejší část duše v jiných dimenzích a vesmírech i planetách může duše zažívat až 366 666 inkarnací. a aby to bylo ještě složitější, když se duše potřebuje něco naučit předtím, než se narodí v určité inkarnaci, tak může žít nejdříve tzv. budoucí život a poté se narodit jakoby do minulosti. Např. takto jsem měla osobní zkušenost se svým siamským kocourem. Ve 12. stol byl mojí malou dcerkou, které jsem umřela a tady teď umřel on mně… sice se to asi "běžným rozumem" těžko chápe, ale mnoho lidí má zkušenost se svými domácími mazlíčky, že se chovají jako lidé a mají lidské oči a jakoby i chování… neznamená to, že byli lidmi a "za trest" se jejich duše vtělila do zvířecího těla. Naopak nyní mohou prožívat s námi svoji budoucnost.

Životy probíhají po vrstvách a jakmile se vyčistí jedna vrstva jakoby slupky duše, ukáže se další, kterou je třeba pochopit a propustit. A tak žijeme a stále zažíváme další zkušenosti, které jsou velkou měrou ovlivněny naším myšlením a ne-očekáváním.

Při regresi se setkáme také s dušemi, s nimiž řešíme něco v současném životě. Říká se, žijme tady a teď. Tady a teď se nám to děje a tady a teď to řešme. A tady a teď je veškerá naše zkušenost ze všech našich inkarnací v duši.

Někdy při sezení požívám dalších metod, jak lze situaci vyřešit, napravit. Rozborem, napojením na situaci, vyhodnocením, pomocí motlitby, Hóponopono, SRT, různými energiemi, odpuštěním, můžeme jít i k "poustevníkovi" do dimenze nad Peru, a důležité je pochopení a uvědomění. Dovídáte se, co dělat dál se svým životem. Ale potom to už záleží na Vás, jak se rozhodnete a kdy to jste schopni udělat tak, jak jste sami viděli, že je třeba, i když to někdy potom v reále ihned nedokážeme.

Tím největším smyslem je bezpodmínečná láska, přijetí sebe jako druhých, víra a naslouchání nitru. Návrat ke světlu, návrat domů... a na té cestě se právě my společně se Zemí nacházíme.

Cena za regresi je 2.500 - 3000 Kč.

 

 

SRT - Spiritual Response Therapy - dělám pouze na dálku

 

Jedná se o metodu duchovního léčení velmi účinné komplexní očisty duše prací přes Vyšší Já. Jde o proces vyhledávání a odstranění škodlivých programů duše pomocí kyvadla a tabulek z tohoto života, také životů minulých, paralelních, simultánních, minulých životů v jiných dimenzích, paralelních vesmírů a nebo i životů budoucích, které jsou již přítomny v naší "snové projekci".

Díky této metodě dochází k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením. Metoda je velmi jednoduchá, terapeut pomocí kyvadla vyhledává ve vaší mysli uložené negativní programy a nechá je vyčistit. Vše se děje na podvědomé úrovni. Do vědomí proniká terapeutovi nebo ošetřovanému klientovi pouze malá část probíhajícího očistného procesu, a to pouze tam, kde je třeba informaci z minulosti odstranit uvědoměním si příčiny vzniklých potíží. Je však třeba mít na paměti, že jsme jako cibule. Že i duše je obalená do plátků a při čištění se postupně dostáváme do stále hlubších úrovní od té nejvrchnější počínaje. Teprve jejím odstraněním nebo i pochopením a přijetím se dojde dál na další a hlubší úrovně. Duše ví, co dokáže v té které chvíli zvládnout a nikdy nedovolí více.

"Někteří lidé očekávají, že terapeut mávne kouzelným proutkem a vše v jejich životě bude od této chvíle skvělé. Někdy to tak skutečně funguje, ale někdy ne. My, terapeuti, nemůžeme změnit vaši mysl ani vaše zaběhnuté návyky. Změna vašeho vědomí, negativního jednání a myšlení je pouze na vaší zodpovědnosti a pokud se vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky. Tato planeta je jen školní třídou, kam jsme se inkarnovali, abychom se učili. Život je naše lekce a naše duše si někdy vybírá opravdu těžké studijní úkoly. To, čím procházíme, inkarnaci za inkarnací, je jen naše volba. Již jednou vyčištěné programy se nemohou vrátit. Ale vy sami si můžete přirozeně během dalších životních událostí vytvořit nějaké další programy a negativní emoce, takže se ukáže časem potřeba je opět vyčistit."
Z dopisu Roberta E. Detzlera, učitele metody SRT, USA, který již zemřel.

Pomocí SRT lze řešit: Změnu návyků, postojů, chování a s tím souvisejících nemocí, potíže ve vztazích, uvolnění potlačovaných emocí, magie apod.

Terapie na prioritní problém trvá v SRT většinou cca 1 max. 1,5 hodiny:
cena 1.000 Kč za celou terapii.