Léčení světlem podle BIT A. N. Petrova

 

Akademik, doktor filozofických věd a spisovatel Arkadij Naumovič Petrov byl do svých padesáti let zapřisáhlým ateistou. Mnoho chorob mu ztěžovalo život. Jako ředitel světově proslulého nakladatelství Umělecká literatura se musel potýkat s řadou manažerských a ekonomických problémů, což mu přivodilo další zdravotní problémy, takže se ocitl v nemocnici, kde mu měla být odebrána ledvina. Stalo se však něco podivuhodného. Jednoho dne se na nemocničním lůžku dostal do změněného stavu vědomí, ve kterém kromě jiného spatřoval biblické výjevy, přijal existenci Krista a došlo u něj k závažné změně světového názoru. Zaujat novým poznáním pečlivě zapisoval své prožitky a došlo u něj ke spontánnímu uzdravení. Z nemocnice odešel zdráv a bez chirurgického zásahu. Tímto zážitkem započala nová kapitola jeho života, kterou podrobně popisuje ve své trilogii Stvoření světa. Knihy jsou v češtině v prodeji u Bělousových, další se připravují. http://www.centrumstromzivota.cz/

A. N.Petrov od té doby - již přes 20 let - napsal mnoho knih a se svým učením a poznatky jezdí po celém světě.

Na konci září 2017 zavítal pan Petrov opět po 3 letech do Brna, co centra, které zde vzniklo. Mimo jiné říkal, že se vrátil z měsíčního pobytu ve Vatikánu. Tam mu byla půjčena místnost, kterou obýval za svého života papež Pius XII. Tam vedl zde na půdě katolické církve své semináře systému Strom života. Seminářů se účastnili i pozorovatelé z řad církve. Zde došlo také k zázrakům uzdravení z rakoviny. A.N.Petrov a jeho učení léčení světlem bylo uznáno jak církví a požehnáno samým Vatikánem, tak i vědeckými kruhy ve světě. Toto učení je nazýváno léčením budoucnosti. Církevní hodnostáři mu po semináři řekli, že informace, které lidem předával, znají, protože jsou součástí tajných učení církve. A znají je jen vyvolení. On jim odpovídal, a proč jste to neoznámili světu, když to může pomoct lidem? proč tato učení jsou stále tajná? Když patří k informacím o stvoření člověka a jeho životě, o jeho duši... o nesmrtelnosti a věčném životě...

Níže uvedené informace jsou částečně ze semináře vedeného nejlepším pokračovatelem A. N. P. paní Nataljou Zolotarjovou, ředitelkou Centra bio-informačních technologií z Rostova na Donu.

Pro toto léčení je podmínkou, aby člověk neměl pochybnost o tom, že jsme byli stvořeni a že tím, kdo řídí a tvoří naše životy, jsme my sami skrze Boží jiskru v nás. Duše jako nesmrtelná část člověka nese v sobě částečku Stvořitele a obsahuje veškeré vědění. Jde o duchovní cestu směrem k poznání sebe sama a pochopení uspořádání světa, úlohy člověka na Zemi a ve Vesmíru.

Vedlejším produktem "léčení světlem - bio-informačními technologiemi" bývá uzdravení tělesných chorob, v některých případech dochází i k dorůstání chirurgicky odstraněných orgánů. Tam je ovšem nutná veliká koncentrace a působení delší čas. Je tedy určeno pro práci člověka samotného sám se sebou. Proto jsem po zkušenostech vyřadila některé terapie a nově nabízím jen malou část pro pomoc osobně i na dálku.

Některé zde používané techniky jsou známé statisíce let, jiné jsou nově získané na základě vědeckého výzkumu. Uzdravení vypadá jako zázrak, ale je to vlastně návrat ke stavu podobnému Bohu, tedy k té universální normě, matrici, kterou do nás Bůh při stvoření duše vložil.


Možnosti terapií:

1. Očištění krevního a lymfatického systému, harmonizace jemných těl, energeticko informační vyladění - tímto začíná veškeré léčení, odstraňují se tím např. lehká nachlazení, viry, rýma, bolesti v nohou apod. Dělám také na dálku, cena 500 Kč.

2. 0čištění těla od přijatých vnějších negativních informací, na základě kterých v těle vzniká bolest, kdy dochází k propojení pochopení mezi vnějšími a vnitřními postoji, pomáhá při nespavosti, když se dělá před spaním např. Tuto terapii dělám i na dálku já sama nebo Vás vedu po telefonu. Nebo osobně. Cena 800 Kč.

3. Zacelení aury, ochranné duhové obaly - osobně i na dálku, 500 Kč, nutno dělat vícekrát.

4. Svatá koupel - meditačně silná léčebná technika, osobně nebo skype 900 Kč.

5. Očištění od parazitů - meditační sezení, možno i na dálku, 500 Kč.

6. Získání pravdivé odpovědi na svoje otázky skrze Boží světlo, vyjevení neviditelného, co si člověk běžně neuvědomuje, o čem neví, co je mu skryté, i události nebo postoje, jednání jiných lidí vůči člověku, ukázání události, která zablokovala jinou událost, špatné pochopení, co je třeba změnit v mém postoji apod, skrze čisté pravdivé světlo...  osobně zde v Brně, příip. po telefonu, cena dohodou do cca 1500 Kč nebo dohodou.

Tyto praktiky zde teď mohou být proto, že žijeme v době vzestupu, v době přerodu do zlatého věku. Zlatý věk je obdobím, kdy si každý z nás musí vzpomenout, kdo je, proč žije na Zemi a jaký byl cíl Stvořitele. Vše živé se vyvíjí dle svobodné vůle, volby. Každý člověk si tedy vybírá svoji cestu. Svět se utváří současně Bohem a současně člověkem. Člověk dostal duši, do ní je vložen ideální božský program. Nikoliv smrt. Nikoliv nemoci. Proto můžeme pracovat na opětovném spojení s touto universální normou bytí, kdy můžeme žít neomezeně dlouhý čas. Smrt jak ji zde známe, je pouze přechodem do jiné sféry bytí. S tímto učením a čištěním programů se lze setkat i v učení o SRT. Smyslem našeho života je naučit se pochopení našeho spojení s Bohem, která nás může zachránit ve velmi těžkých situacích. Na cestě poznání byl zachráněn nejeden život. Bůh je světlo, informace, energie, láska. Existuje světelné informační pole, které převádí energie do hmoty. Je to schéma, podle něhož pracují tyto technologie. Bůh je substance, osobnost. Je to sumerské slovo, nekonečně věčně se rozvíjející struktura světla. Bůh předal do duše člověka svoji jiskru, tedy vložil do lidské duše božské poznání a navrhl, abychom se vyvíjeli na Zemi. Učíme se ochopit zákony tvoření.

Byla stvořena duše, z ní se otevřel duch a z ní vědomí. Tyto 3 části tvoří fyzické tělo, proto jsme nevznikli z opice. Naše vědomí, které je nejblíže těla, je tvořeno vrstvami. Všechny problémy z fyzického těla a z fyzického světa pochází z našeho vědomí. Země je součástí slunečného systému. Strom života božské tvorby se do materiální struktury odráží v naší každé buňce, DNA má tuto strukturu. Máme zkreslení na všech úrvních vědomí. Když jde světlo vědomí Boha, jde skrze vědomí člověka, světlo se lomí, odtud pocházejí bolesti. Problém je ve vědomí člověka. Na tom se zákládají praktiky vyléčení. Když se z vědomí odstraní zkreslení, tak se obnovuje božské chápaní světla, světonázor, dívání se na svět, vnímání světa, jinak. Potom lze vzájemně působit se světlem, aby bylo fyzické tělo zdravé.

Na základě informační struktury máme v duši etalon, vzorový obraz, o který se můžeme opřít, a skrze něj lze převést fyzické tělo v nesmrtelnou existenci. Musíme být obnoveni dle obrazu Boha bez umírání. To se děje nyní v této době díky vzestupu, díky posunu do 5. dimenze.

Naše světlo musí být natolik očištěno, abychom dokázali vzestoupit. Pokud se to nepodaří, bude zase potopa, jak tomu bylo i v minulosti, a my zase všechno zapomeneme a budeme vše procházet od začátku. Tato naše civilizace je vrcholem. Jsme podporováni shora, abychom to již zvládli, proto od 60. let min. století jsme na Zemi začali dostávat učení, léčení, postupy pro změny vnímání, abychom to zvládli. Musíme uchovat zkušenosti těch mnoha životům nezapomenout je. Bůh je duše, duch, princip harmonie, podle něhož bylo vše vytvořeno, pravda, je láska, je poznání, vědomí a život. Přišel čas strukturovat všechny poznatky. Pravd může být mnoho. Každý má individuální vědomí. Bůh tvořil tento svět slovem.

Po pádu babylonské věže došlo k rozdělení jazyků, a tím ke zkreslení. Musíme teď najít zpět společnou řeč. A to se stane, to je náš úkol. Ve vesmíru je mnoho forem života, ale my jsme unikátní. Všechny jazyky vzešly ze staroslovanských kosmických run, 49 písmen, obrazů, a z toho vzešly jazyky.

Když byla stvořena duše a sestupovala na Zemi do fyzického těla, šla dolů skrze planety. První byl Uran. Zde si vzala zkušenost, pak Neptun, kde je uloženo zvířecí vědomí. Potom skrze Saturn, zde se vytvořilo 7 základních čaker, došlo k formování skrze vibrace světla. Potom následovala již neexistující planeta Fajeton, kočár duší, tam dostávala oceán vědomostí Boha, potom pokračovala na Jupiter, kde dostala vlastnosti řízení života v souladu s božským principem, jak lze řídit světlo. Pokračovala na Mars, tam si bere sílu ducha, který pohybuje člověkem. Následuje Slunce, to je hvězda, a zde dostává bezpodmínečnou lásku. Prochází skrze Venuši, kde se učí emocím, zde jsou uloženy vzory harmonie. Pokračuje na planetu Merkur, kam bylo vneseno zkreslení a zde dochází i k chápání nebo k projevení se rozdílů mezi lidmi, tyto programy jsou zde přijaty do duše. Pokračuje na Měsíc, který je naším krystalickým souputníkem. Tady se pracuje s vodou, a člověk je tvořen z 80 % vodou. Tímto ovlivňuje naši strukturu zde na Zemi.