Rekonektivní léčení

 

Rekonektivní léčení přináší do našich životů rovnováhu a harmonii, radost, svobodu a CELISTVOST. A tím i zdraví.

Rekonektivní léčení je novou úrovní léčení, která mění podstatným způsobem život, prožívání, vědomí, žebříček hodnot. Která vede ke změnám kvality života. Spektrum Rekonektivního léčení se skládá z plného léčení a evolučního kontinua energie, světla a informací. Dovoluje léčení, která nejsou pouze fyzická, pouze mentální, pouze emocionální, pouze duchovní… léčí zároveň na všech těchto úrovních… avšak jde za ně, aby Vám přineslo taková léčení, která obsahují evoluci vašeho samotného bytí a vaší esence. Rekonektivní léčení Vám dovoluje transcendovat techniku a její omezení. Neléčí člověk léčitel, ale Bůh, Láska, Univerzální energie. Energie naší podstaty. U Zdroje neexistují žádné nemoci, duše je naprosto celistvá a v souladu s vesmírem. O léčení tedy nerozhoduje člověk, ale vyšší moc. Má-li být člověk vyléčen a jakým způsobem k tomu dojde, to nezáleží ani na praktikovi, ale ani na samotném klientovi. Ani na jeho souhlasu či nesouhlasu. Nelze to ovlivnit ani naší vůlí. Proto nemůžeme dát žádné záruky, že se vyléčí Váš momentální problém, stejně jako když jdete k lékaři a jeho léčba není účinná. Je to proto, že problém, s nímž přicházíte, může mít příčinu někde jinde a energie universa tu příčinu zná, tedy léčí to, co je pro Vás v té chvíli to podstatné a žádoucí a co je pro Vaše dobro. A potom s Vámi energie nadále pracuje na všech úrovních.

Používá se při léčbě:
• Covidu a postcovidových stavů
• Revmatizmu a osteoartritidy
• Mozkové mrtvice
• Syndromu chronické únavy
• Roztroušené sklerózy
• Nemocí souvisejících s AIDS
• Epilepsie
• Mozkové obrny
• Rakoviny
• … a mnoha mentálních a emocionálních postižení.