Příznaky transformace

Informace o aktuálních energiích

Horoskopy + aktuální články transformace

Petra Nel Smolová - Velké změny ve společnosti

https://www.youtube.com/watch?v=A4iu0udGIhQ


Richard Stříbrný, Nejvýznamější konstelace druhého čtvrtletí 2023

https://www.youtube.com/watch?v=R4dzZDu2PIw

MUDr. Soňa Peková: DOKTOŘI, UFO A STVOŘITEL Co znamená BÝT ČLOVĚKEM?

https://youtu.be/1kZPD-njKPo?si=U1LzjJfL4kTImSen 

Předpovědi na rok 2024

„Tatjana Micič - Co nás čeká v roce 2024“

https://www.youtube.com/live/MSmSkZQXXFc?si=aD3iXAEXd5fxkU6d 

ZÚČTOVÁNÍ PŘED STARTEM 2024 | astrolog Alita Zaurak

https://www.youtube.com/live/yA2dTjo1ovk?si=rp64SQHWhhT55_vF 

Richard Stříbrný, Předpověď na rok 2024“

https://youtu.be/iiPS78dcaOU?si=aGFCP2T_EQwrEKop 

Černá luna a zatmění + horoskop na rok 2024 ONDŘEJ HABR

https://www.youtube.com/live/GerlIG4gLvs?si=7dBFerTi9shvmLA_ 

Astro komentář pro ČR 2024“ Antonín Baudyš

https://youtu.be/M7IUnnZl0lc?si=KJoN5yl61MulH-Ui 

ROK 2024✨️ PODĽA ČÍNSKEHO HOROSKOPU

https://youtu.be/YGPApTHyY50?si=F-Ya-thhmglmdYVm 

Přijetí - fb

VÝKLAD NA ROK 2024

Není toho mnoho, co bychom mohli z blízké minulosti oslavovat, vzpomínat na ni v dobrém. Jenže vše je o úhlu pohledu. Vše má nakonec vždy mnohem hlubší smysl, než ten, který máme přímo před očima. Musí nám být nakonec ukázáno, zcela jasně, co je špatně, co musíme změnit. A takový pohled nemusí být příjemný.

Přešli jsme do Věku Vodnáře, jsme ve zcela nových a velmi specifických energiích. Člověk je tím, kdo se musí změnit, aby současné energie ustál a mohl v nich dál bez problémů existovat. Dostal na zlatém podnose jednoznačné pokyny a dokonce i možnosti se rozhodnout, zda s tím vším pracovat bude a pokyny shora bude brát vážně.

Karty ukazují nutnost rovnováhy, která je dlouho narušená. Planeta je schopna si ji zajistit sama, ale doufá, že člověk bude nápomocen. Zde je stejně její moc už krátká. Soustředit se tedy pouze na fyzično a praktické věci, jak jsme byli dosud zvyklí, je žalostně málo. Nebude ani nikoho, kdo by nám právě s tímhle pomohl. Změna se týká každého z nás, tedy i těch, kteří nás dosud zastupovali a zastupují, ke kterým vzhlížíme s nadějí, že pomohou.

Rok 2024 bude vstřícnější v přístupu právě k člověku. Planeta má z velké části hotovo, příroda si své již zařídila, je tedy konečně možné dát oddychu i nám. To ale neznamená, že můžeme usnout na vavřínech, jen nám bude dopřáno více odpočívat. Zároveň se ale na zajímavé odměny mohou těšit ti, kteří již pochopili, jak se věci mají. Vesmír nás vzal pod svá ochranná křídla již dávno, stačí si jen všímat.

Pomalu, velmi pomalu se před námi objevuje zcela nová země, nové uspořádání, úplně nové systémy. Budeme moci ale začít nahlížet, jak budou zhruba vypadat. Můžeme se tedy těšit na první vlaštovky, na první ukazatele toho, co je před námi. Změna bude obrovská a není daleko, proměna začala a bude pokračovat opravdu rychle.

POLITIKA

Tlaky na naše představitele budou sílit. Není to jen nespokojený lid, který se ozývá, stejně silným argumentům budou čelit i vlivům a potřebám zvenčí. Zahraniční politika se bude proměňovat také.

Je možné, že svoji úlohu vláda nezvládne již dál plnit, karty se dokonce přiklánějí k jejímu pádu. Rozhodně nás čekají dva mezníky, které budou v politické oblasti důležité. První přichází v měsíci březnu a druhý v měsíci červenci. Dočkáme se dynamického člověka, muže, který přispěchá, aby pomohl, bude pod elementem vody (nutně nemusí jít o znamení). Otázkou je jen, zda jeho pomoc bude pro nás skutečným přínosem. Do politického dění se ale zapíše silným písmem.

V zahraničí můžeme očekávat velmi bouřlivé dění. Otřásat v základech uvidíme, dokonce hned několikrát Evropskou unii a nemálo zajímavé dění se bude odehrávat v USA. Tam můžeme dokonce čekat zajímavé překvapení. Možná dokonce něco, co nikdo nečeká.

EKONOMIKA A FINANCE

V zákulisí se toho odehrává mnoho, o čem běžný člověk nemá ponětí. Není ale důvod k obavám. Právě dění ve světě nám dost pomůže. České domácnosti to nemusí mít úplně snadné v první čtvrtině roku. Ale pak nastane obrat, který bude znamenat skutečné světlo na konci tunelu. Už druhá polovina roku by nás měla uklidnit a ukázat nám, že tak chudí nejsme. Měli bychom si polepšit, situace jako taková by se měla zlepšit. Vypadá to dokonce, že poměrně mohutně.

Karty ukazují, že něco důležitého se v tomto směru odehrává za oponou. K nám tyto dobré zprávy teprve přijdou, ale o to radostněji je přivítáme.

ZDRAVÍ

Na nové energie, které k nám proudí, budou naše těla intenzivně reagovat. Zároveň jsou tím, co nám zobrazuje naše nedostatky. Každá část těla, každý orgán vypovídají o tom, kde máme rezervy a kde bychom tedy také měli zapracovat. Měli bychom v tomto směru brát skutečně vážně fakt, že spoléhat se jen na druhé, že za nás naše problémy někdo vyřeší, může mít až fatální důsledky. Nová doba si žádá i nové myšlení.

Karty totiž ukazují, že v rámci zdravotnictví nás velké změny k lepšímu nečekají. Systém potřebuje změnu, kterou ale musí vyvolat lidé. Jinak budeme svědky jen opakovaného selhávání těch, na které spoléháme. Do tří až čtyř let by měl právě z tohoto důvodu projít tento resort skutečnou revolucí.

Lidé by měli být více opatrní na svá srdce (souvisí s city a jejich projevem), ledviny (souvisí se vztahy mezi lidmi) a zažívání (nedokážeme zpracovat a strávit některé lidi nebo situace).

POČASÍ

Měli bychom očekávat změny, které ale souvisí s přívalem nových energií a změnou pólů. Nebudou ale alespoň u nás tak prudké a razantní, občas přesto překvapit mohou. Dle karet se nemusíme obávat v našich končinách žádných kataklyzmatických událostí.

Zajímavým období budou letní měsíce. Počasí může být velmi střídavé, až záhadným způsobem. Lze očekávat dokonce i záplavy, i když nejspíš jen lokálního charakteru.

Ve světě nás čeká událost, která může vyděsit. Jedná se o pohyb živlu vodního, větší plochy (možná oceán), který zatopí velké území. Je dost možné, že se jedná o mimořádnou vlnu tsunami.

S láskou Naďa

Monument Valley tour – 7. channeling

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Monument Valley,

Utah, USA, 12. května 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme v našich lekcích o novém nástroji, který jsme vám již popsali a který je nyní, v této době, v nové energii, pro lidstvo k dispozici. Zejména pro staré duše. Jde o schopnost přesouvat se do své duše. V prostoru uvnitř vaší duše se vám nyní otevírá tolik věcí, které skutečně budou určovat, co se bude na planetě dít dál. A stále je mnoho těch, kteří říkají: „Všechny ty duchovní věci mě vůbec nezajímají. Na planetě máme tolik problémů, že potřebujeme praktické věci, Kryone!“ Když se však podíváte na to, co jsem vás v posledních pár lekcích naučil, uvidíte i praktické věci. Když vám začneme vyprávět o schopnosti velmi hlubokým způsobem promlouvat ke své vlastní biologii na základě prokazatelných vědeckých faktůvěci, které právě začínáte objevovat, vás povedou po cestě, která je zároveň duchovní. Drazí, dochází ke splynutí duchovního a praktického. A tak by to mělo být. Takto totiž kráčíte po planetě jako bytosti stvořené k obrazu Božímu. Stvořeni k obrazu Stvořitele, jenž je Láskou, a tím obrazem jste vy. Ale ještě víc než to, jste multidimenzionální.

Takže pohybovat se nyní v prostoru, kde můžete komunikovat na více úrovních s energií své duše, je vlastně tou nejpraktičtější věcí, co můžete udělat pro přežití na této planetě. Dnes bych chtěl mluvit o tom, co je hodně kontroverzní: nepřišli jste sem trpět, přišli jste šířit své světlo. Jsou tací, kteří namítnou: „Nevíme přece, co se nám stane, protože náhodnost života nás může zavést kamkoli a ošklivě nás zasáhnout nebo nás zničit. To opravdu nevíme.“ A jsou tací, kteří řeknou: „Takhle prostě vypadá můj život. Děje se mi jedna špatná věc za druhou.“ Co kdybych vám řekl, že to všechno můžete mít pod kontrolou? A to je kontroverzní – a právě o tom chci mluvit.

Každý z vás, kdo mě právě teď poslouchá, má schopnost směrovat svůj život do bezpečného přístavu namísto do bouří na širém oceánu. Každý z vás. A to zní zas tak duchovně a mnozí si řeknou: No, to už jsem slyšel a je to takové to „nech to být a nech to na Bohu“. O tom ale vůbec nemluvím. Protože právě tím se vzdáváte veškeré své praktické moci a síly, kterou máte! Místo toho říkám, že skrz Boha ve vašem nitru máte kontrolu nad vším, co se vám děje.

Teď budeme mluvit o poli. Teprve nedávno bylo objeveno něco – o tom vám povím podrobněji – co rozšiřuje tu podivně znějící myšlenku, že se můžete napojit na to, co je kolem vás, s vámi, a pak podle toho jednat. Na začátku 21. století začal Heartmath Institute provádět experimenty s jediným cílem: „Je možné, že lidské vědomí může změnit náhodnost?“ Dovolte mi, abych pro vás slovo „náhoda“ definoval jinak, jako „štěstí“. To je náhodnost. O štěstí toho víte dost: štěstí nebo neštěstí, někteří lidé ho mají, jiní ho nemají vůbec, je to náhoda, že? A Heartmath Institute se rozhodl prozkoumat všechny možné způsoby měření náhodnosti. Celý proces se trochu podobal házení elektronickou kostkou na 11 nebo 12 místech planety současně. Protože házení kostkou je náhodné. Průzkum probíhal elektronicky a tento popis je metaforou, kostky nebyly házeny fyzicky. Byly to elektronické čipy, které uměle generovaly náhodnost.

(Výzkumníci) tam seděli a generovali náhodná čísla, číslo za číslem. Dokud se něco nestalo. Bylo to 11. září. A tehdy, když se to stalo, na planetě náhle došlo k nárůstu vědomí, které vyvolaly miliony a miliony lidí, které tyto události sledovali ve stejnou dobu a společně pocítili hluboký soucit. A na několik okamžiků z těch mnoha a mnoha hozených kostek, z těch všech čísel, náhodně generovaných elektronickými čipy, vyšlo jedno synchronizované stejné číslo! Věděli jste to? To byla věda, drazí. I dnes se o tom píše a můžete si o tom přečíst. A to, co jim to ukázalo, pokud vám teď nedochází souvislost, je, že vědomí lidstva, které se přehnalo přes celou Zemi, změnilo náhodu. Dokázali, že lidské vědomí má energii. Ale nikoli jen tak ledajakou energii. Energii, kterou můžete využít ke změně věcí, o nichž jste si mysleli, že je změnit nelze. Chci, abyste o tom přemýšleli.

Nyní se díváte na energii své duše, která je multidimenzionální a přináší s sebou vědomí, které je vaše, je velkolepé a mocnější, než si myslíte. Co kdybych vám řekl, že můžete změnit náhodu pro sebe/pro svůj život? Možná už máte nádherný život a všem těmto věcem rozumíte. Pak toto poselství není určeno vám, protože víte, o čem je řeč. Mnozí z vás, kdo to teď posloucháte a sedíte na tomto písečném kopci, to už děláte. A mnoho dalších lidí se na vás obrací a říká: „Ty jsi ale šťastný člověk.“ A přátelsky vás poplácají po zádech, čímž vám dávají najevo, že pro vás náhoda neexistuje.

Pole lze měřit, existuje. Jestliže vědomí je energie a myšlenky tuto energii vytvářejí, pak to znamená, že všichni lidé na celé planetě svými myšlenkami neustále vytvářejí energii. Všichni. A kam tato kolektivní energie směřuje? Zůstává někde? Skladuje se někde? Co se s ní stane? Odpověď zní: na určitou dobu se dostane do Pole.

Pole je multidimenzionálním prostorem. Je to místo, kam se dostávají ti, kdo dokážou vnímat na dálku a podávat o tom zprávy, takzvaní „vzdálení pozorovatelé, pozorovatelé na dálku“. To je to, co používají, to je jejich nástroj. „Pozorovatel na dálku“ se přitom nedívá na druhou stranu planety. Úspěšný „vzdálený pozorovatel“ nahlíží pouze do Pole, které se nachází přímo kolem něj. Vzpomeňte si, že multidimenzionalita nemá čas, místo ani prostor. Je tu prostě vždy a za všech okolností přítomna. Nezáleží na tom, jestli se to děje na Marsu. Pokud je vědomí tam, přijímáte ho i zde, protože je všude. A to znamená, že máte schopnost zapojit se do skupinového vědomí.

Znovu opakuji: už jsem na to poukazoval a jednou jsem vám to ukázal velmi podrobně, abyste viděli, jak dokonale to funguje. Když jsem cestoval po Texasu, řekl jsem vám, že budete mít nového papeže. Mluvil jsem o tom už předtím. A o 13 měsíců později se to tak stalo. To nebylo věštění ani proroctví od Kryona. Bylo to jen napojení na Pole a na to, co už se v Poli dělo. Tehdejší papež měl velké problémy a už se připravovalo zvolení nového mladšího papeže. Dozvěděli jste se to až později a přesně to se stalo o 13 měsíců později. Tohle je Pole, drazí. Proto jsem vám o tom řekl, abyste to viděli. Nyní máte schopnost vycítit, co se právě děje, co se připravuje. A jak přesně vám to teď pomůže? Jako člověk se zeptáte: „Jak mi pomůže, když budu předem vědět, že bude nový papež?“ A já vám odpovím, že vám uniká podstata.

Jak byste chtěli získávat nápady, tušení, pocity, intuici? Nebo které dveře otevřít, když stojíte před dvěma dveřmi? Nebo co kdyby tam bylo těch dveří deset a jen jedny z nich by vás zavedly na bezpečné místo? Odpověď na to má Pole. Žijete mezi dalšími lidmi, kteří mají své vlastní vědomí. Pořád.

Nejpraktičtější věcí je, že ráno vstanete, jdete do práce, někteří odjedete na jiné místo, děláte určité věci, opakujete to každý den, a pak se vracíte zpátky. Někteří z vás řeknou: „Mám anděla strážného.“ Tím jste přiřadili svou velkolepou moc a sílu napojit se na Pole někomu jinému, ať už svému andělovi, jiné osobě nebo nějakému objektu. Tohle se děje pořád. Lidem je velmi příjemné, když si myslí, že tu práci (za ně) udělá někdo jiný. Takhle to funguje u většiny z nich. Jen netuší, že mají vlastní moc, že dokážou vycítit, kam se vydat dál, co udělat. Někdy se spolehnou na jiný objekt. A tak se prostě zeptají: „Ach, kam mám jít dál? Aha, tudy, děkuji za sdělení,“ a pak jdou přesně tam. Je na čase pochopit, že jste to byli vždy vy, kdo řídil svůj život. Vždycky jste to byli vy.

Zde je další příklad: Tady v tomto údolí před sebou vidíte různé cesty a po některých z nich jste už šli. Možná jste si všimli, že některé z nich jsou náročnější nebo obtížněji průchodné. Co kdybyste měli schopnost vědět, která cesta je pro vás ta správná? Najít tu, která není plná písečných hrbolů nebo výmolů, která je pro vás snazší. Nebo tu, která by nezpůsobila nehodu, která by vás možná čekala, nebo třeba ještě něco horšího. To vše je ve vaší moci a já jsem vám právě podal důkaz. Vědomí je energie, která může změnit náhodu. Ale je třeba tomu rozumět a věřit. Najdou se tací, kteří řeknou: „Dobře, rozumím tomu. Teď už tomu chci věřit. Ale jak? Jak to mám udělat?“ Odpověď je vždy stejná. Bod č. 1: Věřte tomu. Musíte si to uvědomit, že to musí být něco, co si jen tak nevyzkoušíte. Musíte si uvědomit, že jste nyní součástí tohoto procesu. Takže jak se postupně seznamujete s tím, co považujete za možné, a začnete se o to skutečně pokoušet tak, že si řeknete: „Dobře, prostě se napojím na pole svým vlastním způsobem a začnu to zkoušet. Mám různé volby, vyberu si tuhle." A vzápětí si uvědomíte: „To byla správná volba. Ani nevím, jak jsem to vlastně udělal.“

Kolik z vás dokáže vysvětlit intuici? Odpověď zní: téměř nikdo z vás. „Jak jsi na to přišel? Jak ses rozhodl to udělat? Řekni mi, jak jsi to udělal?“ zeptá se vás někdo a vy odpovíte: „Nevím. Prostě se to stalo. Prostě jsem to udělal." Vítejte v multidimenzionalitě. Neexistuje žádná logika, žádný důkaz. Ale funguje to. Funguje to. Můj partner sám sebe pozoroval, jak se to učí. A když říkám, že sám sebe pozoroval, jak se to učí, myslím tím, že sledoval sám sebe, dokud si neuvědomil, že se s pomocí intuice vždy rozhoduje správně a ve správný čas. Pak se pomalu začal uvolňovat a spoléhat na to, že se to bude dít samo od sebe.

Dostanete se do mnohem komfortnější pozice, když si uvědomíte: Své štěstí si vytvářím já sám. Vydávám se na dobrá místa, kde se dějí dobré věci, kde se setkávám s lidmi, kteří mi mohou pomoci. Vydávám se na další místa, kde se setkávám s lidmi, kteří se mnou chtějí jednat a kteří říkají: „Jaká shoda okolností, že jsi tady a že se ti podařilo být tady ve správný čas na správném místě.“ A vy odpovíte: To nebyla žádná náhoda, jen jsem následoval svou intuici.A intuice, drazí, je napojena na Pole, na vědomí lidí kolem vás, možná i na to, co dělá Gaia, když jde o takové věci, jako jsou bouřky, déšť, horko nebo zima.

V tomto údolí se indiáni kmene Navahů modlili za déšť, svým vlastním způsobem. Vždycky pro to dělají určité věci, zpívají určité písně a provádějí určité pohyby. Když se na to dívají lidé, kteří na to nejsou zvyklí, mohou si říct: „To je zvláštní.“ Ale řeknu vám toto: prastaří věděli o Poli svým vlastním způsobem, vědomě ho spojili s Gaioua začalo pršet. Nyní se najdou tací, kteří řeknou: „To byla jen náhoda.“ Dokud si nepromluví s prastarými a nezeptají se jich: „Jak často to takhle funguje?“ A oni by odpověděli: „Téměř vždycky.“ Drazí, tohle je Pole! Napojili se na elementy, které jsou také v Poli. Dokázali i vnímat počasí, které je také v Poli jako vědomí Gaii. Je téměř neomezené, co můžete v tomto Poli dělat nebo vnímat. Čím lépe to zvládáte, tím více lidí si toho všímá. „Páni, ty jsi šťastný člověk.“

Drazí, přináším vám to jako způsob komunikace s vaší duší, protože tohle je klíč. Uvědomit si, že je ve vás něco posvátného a že za tímto posvátným je láska. Láska, soucit, radost – to vše na jednom místě je jako „mazací olej“, který vám umožní vycítit tu nejlepší možnou intuici. A znovu opakuji, že tohle nemůžete dělat ve strachu, když se bojíte. Pokud jste bojácný člověk, který většinu času věří v hrozné věci, pak vám říkám, že vaše „intuitivní oči“ jsou slepé, a štěstí, o které žádáte, nepřijde. Místo toho nastane pravý opak. Kráčíte ve tmě a nemáte žádnou představu, jaký bude další krok nebo co se bude dít dál. Taková je pravda.

Radost, soucit, laskavost, porozumění jsou tím „mazacím olejem“, abyste mohli být na místě, kde vám pole poví, co udělat, abyste na této planetě žili déle a zdravěji.

Je toho ještě mnohem víc, ale tady skončím. Nedával bych vám tyto informace, kdyby nebyly pravdivé. Jsou pro vás. Jsou pro vás teď. A jsou rozšířenější mnohem víc než kdykoli předtím. Jako příručka, která říká: „Možná je teď ten správný čas, abyste se naučili, jak to funguje.“

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Monument Valley 7 - MP3 - 33:37

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZD

Wendys Sofie Poláková· 

JAK FUNGUJE ZÁKON VIBRACÍ

- Vše ve vesmíru má elektromagnetické pole a elektromagnetickou frekvenci. Včetně myšlenek a pocitů.

- Vše, co cítíte, dobré nebo špatné, určuje frekvenci, na které vibrujete, a přitahujete lidi, události a okolnosti, které vibrují na stejné frekvenci.

- Pokud jednoho dne změníte frekvenci svých vibrací změnou toho, jak se cítíte, všechno kolem vás se změní, protože budete vibrovat na nové frekvenci.

- Můžeš změnit něco špatného, co se ti stalo v životě. Nikdy není pozdě, protože můžete změnit způsob, jakým vidíte věci.

- Spousta lidí dává své pocity na autopilota. Jejich pocity jsou jejich reakcí na to, co se jim stane. Neuvědomují si však, že jejich pocity jsou příčinou toho, co se jim děje.

- Chcete-li něco změnit, ať už je to vaše zdraví, vaše peníze, vaše vztahy nebo jakýkoliv jiný aspekt života, musíte změnit způsob, jakým se k tomu cítíte.

- Obviňování, kritizování, hledání chyb a stěžování jsou všechny formy negativity, které vám do života přinášejí konflikt.

- Odstraňte slova jako „hrozný“, „hrozný“, „zlý“, „děsivý“ ze slovníku. Použijte více slov jako fantastické, úžasné, úžasné, skvělé a skvělé.

- I když máte jen 51% dobrých myšlenek a pocitů během dne, znovu vyvážíte svůj život.

- Každý den je nový život. Každý den čeíte zlomovému bodu ve vašem životě. A jen jedním dnem můžete změnit budoucnost tím, že změníte to, co cítíte.

Sdílení od Martin Palla

Sdílené aktuální informace o energiích a běhu života

Jiří Ledvinka na Festivalu Světla - Praha 26.11.2022“ na YouTube

https://youtu.be/7VMotzVeYHM

 

Horoskopy 2023

Ondřej Habr: ROK 2023 V KOSTCE - co nás čeká očima astrologa“ na YouTube

https://youtu.be/DuZjK9qhdho

Tatjana Micic, Vhled do roku 2023“ na YouTube

https://youtu.be/wIqupbUrQ-k

Richard Stříbrný, Předpověď na rok 2023“ na YouTube

https://youtu.be/XR33TalSn8A

Numerologie roku 2023. Podle Moniky Ben Thabetové bude časem změn - Prima Ženy

https://zeny.iprima.cz/rok-2023-bude-silny-hluboky-az-mysticky-rok-ve-kterem-nebude-misto-pro-lzi-a-fales-192056

Velká předpověď 2023“ na YouTube

https://youtu.be/UCULyfnRyfk

HOROSKOP NA ROK 2023 - MARTINA B. BOHÁČOVÁ“ na YouTube

https://youtu.be/IqEwpPEQE94

Horoskop štěstí na rok 2023

https://zeny.iprima.cz/horoskop-stesti-na-rok-2023-kdo-bude-vitezem-roku-a-koho-ceka-stesti-a-slava-193186

https://www.fajntip.cz/clanky/velky-andelsky-horoskop-2023-20221126-5426.htmlPříznaky transformace

Veškeré informace k transformaci