IAACE - NLP programování

 

NLP je schopnost objevit a využít programy, které máme aktivní v našich neurologických systémech, abychom získali specifické a žádoucí výsledky. Tedy využívá se zde jazyk mysli k tomu, abychom přetvořili zažité systémy přesvědčení nebo zážitků, emocí, které nás ovlivňují, aniž bychom si toho byli vždy vědomi.

Nervová soustava zpracovává naši zkušenost skrze zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Verbální a neverbální komunikační systémy naše nervové vjemy třídí, kódují, a dávají jim smysl a význam, jde tedy o obrazy, zvuky, pocity, chutě, vůně, slova, také promluvy se sebou sama. Slova, která používáme, však nejsou reálnou situací, ale jen naším vyhodnocením situace podle informací a nastavení, která máme k dispozici v té určité chvíli.

V NLP platí vždy respekt vůči vašemu modelu světa, nehodnotí se chování člověka, protože každý dělá v každé chvíli to nejlepší, co umí. Vy jste pánem své mysli, a tudíž jste sami plně zodpovědní i za výsledky. Pozitivní záměr stojí za každou reakcí a chováním. Chování a změna by vždy měla být z hlediska kontextu a ekologie. Lidé mají veškeré potřebné prostředky k tomu, aby uspěli a dosáhli požadovaných cílů. Jde jen o to, jakou zpětnou vazbu v komunikaci se svým nitrem skrze systém otázek najdete. Jak s tím dokážete následně pracovat. Děláte-li něco, co nefunguje, udělejte tedy prostě něco odlišného.

 

 

ACE terapie R. Flooka na uvolnění emocí a přesvědčení

 

Tuto terapii dělám osobně, ale také po celou dobu i po telefonu na dálku. Velmi rychlá metoda a velmi účinná, taková tak trochu zrychlená regrese. Dá se jí řešit i nemoc i pocity, sebehodnota, různé situace v životě, velmi široké uplatnění. V 99 % citelná úleva a vyřešení po terapii.

Je nutný klid, abyste byli nerušeni a mohli se nechat vést a nalézt potřebné informace a vjemy, trvá cca 20-40 minut, výjimečně i déle, když jde o více řetězení, podle toho, jak daleko je třeba jít a jak jste schopni spolupracovat, jak dokážete v sobě číst, následně napravování situace trvá déle, ale už nemusíme být na telefonu.

Najdete si v sobě v těle energii, oblast, kde máte nedobré pocity, vjemy, emoce, bolesti, strachy, úzkosti, vzteky, odmítání, nepochopení apod, najdete, zda se je to vaše nebo cizí energie, odkud pochází, zda z tohoto života, prenatálu či odjinud, co jí předcházelo, a ta se postupně přes získání informací skrze otázky a odpovědi a náhledy dává k vyřešení vyšším silám a následně se provádí test. Energie často pochází z epigenetického nastavení rodové linie. Někdy den, někdy i více dní až týdnů se ta situace čistí a uvolňuje, ale většinou ihned jak terapií procházíte, poznáte na sobě hned úlevu a změny v sobě a později i v okolí. Je rychlá a efektivní. Ale někdy se nepodaří všechno vidět až do úplně první příčiny, objeví se další vrstvy, tak, jak jsou různé životy a informace uloženy v nás, takže je za čas třeba další terapie na definitivní vyřešení. Nebo se objeví další jakoby následná situace, která k vytvoření té emoce, vzpomínky, bolesti vedla ještě před tou napravovanou. A nebyla nebo nemohla předtím být tím pádem ani vidět. Lze dělat i za děti, když se nedokáží např. kvůli věku podívat samy. Řeší se tím i vztahy, nemoci, bloky na různé úrovni….skrze pocity, bolesti, emoce, které máte.

Cena za jedno sezení je od 800 Kč do 1.500 Kč, pokud je to jedno ACE nebo pokud je to řetězové ACE do mnoha situací, časově i psychicky náročnější, ale z uvolňujícím výsledkem...

OSA zarovnání priorit v životě skrze poznání podle Roberta Diltse – může se použít i pro získání informace pro to, jak dál ve firmě a podnikání, také v osobním životě.
Tato terapie se dělá pouze osobně u mně, a trvá cca 2-5 hodiny.

Procházíte přes dohodnuté téma, které potřebujete řešit, několika úseky svých hodnot, svého života, svého nastavení. Díváte se i na ostatní, jak to vidí a jak vidí Vás, i na Vaši vizi do budoucna, Vaši misi, poslání, úkol zde. Dále jak se máte zachovat v dané situaci, tématu a co je třeba změnit a měníte to… z negativního nastavení za pozitivní… přes vnesení vize do všech oblastí a kotvení.

Pracuje se přes vaše propojení se s prostředím, chováním, strategií-organizováním vašeho života, přesvědčením, hodnotami vašeho života, identitou, komunitou, s níž jste spojeni, a následně jak je to v souladu a co vám chce říct to, co nás vede, tedy duch, Bůh, universum. Je zde i vize budoucnosti, i vaše mise. Nastavení priorit a pozitivních změn.

Terapie je velmi hluboká, dovídáte se mnohdy i překvapivé informace o sobě i lidech kolem sebe. Součástí je i ACE terapie, někdy i více ACE terapií s jednotlivými lidmi nebo situacemi, jestliže najdete v některé oblasti bloky, které jsou třeba uvolnit. Součástí je i kotvení vize do budoucnosti a pohled na to, jak změnu realizovat. Cena za tuto terapii je 3.500 Kč.OSA zarovnání priorit v životě skrze poznání podle Roberta Diltse

– může se použít i pro získání informace pro to, jak dál ve firmě a podnikání, také v osobním životě


Tato terapie se dělá pouze osobně u mě, a trvá cca 2-5 hodiny.

Procházíte přes dohodnuté téma, které potřebujete řešit, několika úseky svých hodnot, svého života, svého nastavení. Díváte se i na ostatní, jak to vidí a jak vidí Vás, i na Vaši vizi do budoucna, Vaši misi, poslání, úkol zde. Dále jak se máte zachovat v dané situaci, tématu a co je třeba změnit a měníte to…z negativního nastavení za pozitivní…..přes vnesení vize do všech oblastí a kotvení.

Pracuje se přes vaše propojení se s prostředím, chováním, strategií-organizováním vašeho života, přesvědčením, hodnotami vašeho života, identitou, komunitou, s níž jste spojeni, a následně jak je to v souladu a co vám chce říct to, co nás vede, tedy duch, Bůh, universum. Je zde i vize budoucnosti, i vaše mise. Nastavení priorit a pozitivních změn.

Terapie je velmi hluboká, dovídáte se mnohdy i překvapivé informace o sobě i lidech kolem sebe. Součástí je i ACE terapie, někdy i více ACE terapií s jednotlivými lidmi nebo situacemi, jestliže najdete v některé oblasti bloky, které jsou třeba uvolnit. Součástí je i kotvení vize do budoucnosti a pohled na to, jak změnu realizovat.  Cena za tuto terapii je 3.500 Kč.

Použití terapií  je velmi široké.