Léčení světelného těla a čištění a harmonizace čaker

 

Léčení světelného těla je očištění a odstranění zápisů, které nám zůstaly od předků a také z našich předchozích životů jako emoce v těle v buněčné paměti a také ve světelném těle. Musíme je tedy odstranit ze všeho, kde zůstaly zapsány. Nejdříve je nutné očistit a odblokovat čakry, které jsou zanešené jak emocemi, tak toxiny z prostředí, ve kterém žijeme. Díky tomu se dá uvolnit mnoho starého, co dosud nešlo. A pokračovat léčením světelného těla. Kdo prošel metamorfní technikou nebo ACE, tak má náskok, kdo ne, zřejmě je nutné nejdříve při práci vytáhnout ven emoce, co nás v tě chvíli zatěžují. Proto může bude potřeba více léčení, protože ne vše se dá uvolnit zaráz, mimo jiné i proto, že je to silná práce a nemuseli bychom to zaráz ani zvládnout zpracovat.

Většinou se dělá více terapíí, 3-6, podle toho, co skutečně potřebujete, jak to i vy sami vnímáte. Při jednom sezení odblokovávám většinou 3 čakry, které nejvíce potřebují pročistit. Záleží také na problému, např. záda jsem musela dělat i 6x, aby se očistil dlouhodobý problém.

Šamani jako první objevili, že vše ve světě je tvořeno světlem. Technologie šamanů jsou založené na přímé práci se světlem v těle, se světelným energetickým polem, které obklopuje fyzické tělo a informuje ho stejným způsobem jako magnet uspořádává železné piliny na kousku skla. První, které souvisí s léčením, spočívá v tom, že veškeré léčení je dílem Ducha, léčení se děje přirozeně a šaman vytváří podmínky pro zdraví výživou a pomocí léčby emocí. Vytváří podmínky pro zdraví, díky kterým potom nemoc sama odejde a zdraví je vedlejším produktem. Vymizení nemoci se děje přirozeně. Dokáží to díky práci přímo v informačním poli, ve světelném energetickém poli.

Při čištění a odblokování čakry se vysají jakékoliv toxické energie, které mohou být uvnitř čakry. Potom se vyplňuje čakra světlem a přepisujete se světlem otisk v poli. Světlo se pak rozšíří v celém těle a celé tělo tím dostává novou informaci. Staří šamané objevili, že jsme tvořeni světlem, že jsme bytosti světla a že nejmocnější a nejzásadnější léčení probíhá pomocí světla. Nejen, že tím tělo přestalo obsahovat informaci o nemoci, ale bylo mu navráceno jeho přirozené světlo. Toto přirozené světlo je nejmocnější léčebnou silou ve vesmíru. Může přenastavit tělo. Když je tělo opět v rovnováze, uzdravování se děje přirozeně samo.Šamané objevili, že proces osvícení je nejúčinnější, pokud daná osoba není nemocná. Když už tam je nemoc, procházíte krizí, musíte té nemoci věnovat pozornost a ošetřit ji. Pokud někdo krvácel, museli mu nejdříve zastavit krvácení. Proces osvícení je pozoruhodným nástrojem prevence, protože když už se nemoc projeví v těle, musíte jí věnovat pozornost fyzicky. Ale předtím, než se projeví, když je to ještě jen otisk nebo určitá stopa v poli, můžete ji odstranit z pole světlem. Když už se nemoc projeví v těle, musíte pořád ještě vyčistit pole, protože pokud pole stále obsahuje ten otisk, není schopné se uzdravit. I když se tělo uzdravilo pomocí medikace nebo pomocí rostlinné medicíny nebo operací, pokud jste odebrali postiženou tkáň nebo orgán, ale nevyčistili pole, nemoc se s největší pravděpodobností znovu objeví. Chceme léčit přímo u zdroje, na úrovni matrixu, na úrovni zdroje našeho bytí. Protože jsme bytosti světla, znamená to vylepšit kvalitu svého světelného pole, svého světelného energetického pole. To dokáže proces osvícení. Čistí a vylepšuje kvalitu energetického světelného pole, abyste mohli tvořit zdraví a nemuseli léčit nemoc tam, kde můžete vytvořit zdraví. Šamanský model medicíny je odlišný. Vyčistíte otisky, osvítíte pole a pole zorganizuje zdraví v těle a nemoc odejde jako vedlejší produkt tvorby zdraví. To je naprosto zásadní. Pokud budete používat energii, protože něco tady bolí, tak pořád pracujete se západním alopatickým modelem medicíny, který to léčí tam, kde to bolí. Neděláte pak šamanskou energetickou medicínu. Šamanská energetická medicína je o práci s celým systémem k vylepšení kvality energetického systému a potom je výsledkem zdraví. Proces osvícení to dokáže velice účinně. Šamani rozlišují mezi vyléčením a léčbou. My se věnujeme vyléčení. Doktoři se věnují léčbě. Jak odstraníme tuto blokádu, samouzdravovací systémy těla se dokáží nastartovat. Imunitní systém se vrací do rovnováhy. Pouze v momentě, kdy jsme schopni odblokovat systém, je tělo schopné se opět uzdravit. Pamatujte, neléčíme diagnózu.

Když očistíme čakry, samouzdravovací procesy těla se tím odblokují.

Více na původncích www