Princip Metamorfní techniky - Motýlí masáž

tuto terapii dělám běžně také na dálku!

Byla jsem pozvána do televize do studia Vlna, kde jsem mluvila především o metamorfní technice. Video najdete zde v odkazu léčení světlem:

http://www.b-tv.cz/categoryvideos/vlna-1041/

MT je výjimečným prostředkem pro osobní proměnu a je VHODNÁ PRO VŠECHNY.

S MT pracuji s výbornými výsledky již roky a má široké uplatnění jak pro dospělé, tak pro děti. Dají se s ní řešit ledasjaké problémy v životě, ať již z prenatálu a rodů, programy, co jsme si donesli ve výbavě od rodičů, tak je výborná také pro zklidnění hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu a to jak fyzického, tak psychického a emocionálního. Pomůže také na zklidnění při současné vypjaté situaci." Pomáhá i ve vztazích a i s nemocemi. Pomůže, zklidní, urovná symptomy, nicméně neodstraní většinou úplně autismus nebo ADHD, nebo je třeba čekat i delší dobu, i půl roku, na změnu v chování dítěte... často tyto děti mají úkol pro svět a také učí rodiče, takže nelze zasahovat do rozhodnutí duše, odnést nebo změnit její úkol, s nímž se narodila. Při jiných situacích změna je patrná velmi brzy, již v průběhu terapií. 

Umí odblokovat staré vzory až do 7. generace. Nutné je však více sezení. Většinou se doporučuje 8 terapií , vyjímečně jsme dělali i 14 terapií až k úplně první příčině potíží. Kvůli potřebě navazujících energií je nejlépe třeba opakovat terapii většinou do týdne až 14 dnů. Později se ztrácí návaznost a může být třeba přidat ještě terapie navíc. Je vhodná také pro "těhulky", lehčeji a v kratším čase se jim rodí, dítě si nepřenáší naše přejaté programy do života a také je klidné a usměvavé i po porodu. Už v těle se očistí od stresů, obav, neporozumění s blízkými, kterým se občas maminy nevyhnou....:-)

Může se použít i pro uklidnění ve vypjaté a nečekané situaci. Můžeme se naučit dělat ji sobě, partnerovi nebo dětem i sami. Kvůli energii v rodině je ale potřeba občas, aby ji udělal někdo zvenčí, aby se problémy stále v rodině necyklovaly. Uděláme ji nebo si necháme dělat sobě a uklidnění je poznat i na ostatních členech rodiny a opačně. Lze jí řešit tedy nejen prenatální období, ale také traumatické události v dětství a dospělosti.

Pomůže najít i příčinu problému, což lze i přes SRT, ACE, ale i MT. A zároveň se odblokovává a odstraňuje.

Dělám ji jak osobně zde v Brně, nebo mohu stejně na dálku. Jde o energetickou masáž, rukou vedu energii světla, která vyvádí ven a odstraňuje uložené emoce, které ten problém způsobily, na nohou, rukou a hlavě. 

Terapii lze dělat i jakoby jste seděli přede mnou, na dálku. Především pro děti, které se nevydrží hodinu pohnout. Většinou cítím, jak se kdo cítil a co se kde a v jakém období projevilo za emoci a v průběhu či po skončení každé terapie to konzultujeme osobně nebo telefonicky nebo mailem, či sms. Terapie trvá hodinu. 

 

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Do našeho zrození jsme si přinesli silný potenciál toho, co jsme se rozhodli a naplánovali v životě uskutečnit, ale často díky okolnostem se nám to nepodaří uskutečnit.

Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, které ona zažívá v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Takto vytvořené energetické bloky se odrážejí v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování. Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat. MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí (zóna kloubu palce - první krční obratel), až po moment narození (zóna paty - spodní část křížové kosti).Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

POHYB (chodidla)
AKCE (ruce)
MYŠLENKA (hlava)

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost. Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě. Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim spojením s nebem.

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika- energie, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál, se kterým jsme přišli na svět, ale který jsme často nemohli plně rozvinout díky překážkám, kterými se uskutečňuje naše evoluce. Je to cesta změny v našem životě. Osvobozením z pocitů nízkého sebevědomí, nesnášenlivosti, strachu ze zodpovědnosti apod. Při opakování MT nejméně 3x až 8x se čistí často i věci z hloubi duše, ke kterým často není jinak přístup.

U nemocných, postižených, dětí s vývojovými vadami je nutné pracovat i s rodiči nebo alespoň s matkou.  

Někdy se už do týdne projeví změny, únava, může se ale objevit i lítost, pláč, smutek, mohou se vytáhnout skutečné příčiny našeho stavu, to podle toho, kolik z nánosů jsme stačili již odložit. Často se u většiny klientů objeví také zvýšení energie, pohody, projasnění mysli, "dojdou" nám určité spojitosti, co jsme dříve nerozpoznali nebo o nich nevěděli a po MT si je teprve uvědomíme, pocítíme. Kdo je více citlivý, i při terapii vnímá pocity své i matky v prenatálu. Tyto stavy brzy odezní, jsou součástí léčení. Někdy se změny v plné síle projeví později, do půl roku po terapii. Podle toho, jak rychle nastalé změny dokáže tělo a psychika a i duše zpracovat a pustit. 

Doporučuji mít při terapii i později zapálenou svíčku, aby se emoce hned spalovaly,a je potřeba pít více čisté vody, v průběhu celého období uvolňování, tedy nejméně celý týden po terapii. Vždy nestačí pouze jedno sezení, je třeba individuálně, ale nejméně 3, nejlépe 5 až 8 terapií po týdnu až 2 týdnech. Při léčení dětí se musí nejprve pracovat s mámou. Při hloubějších problémech pracuji dle potřeby i s otcem a nebo rodinou. 


Princip korespondence – souladného vztahu

Naturopat Robert St. Johns, objevitel MT, byl inspirován Naukou o korespondenci, formulovanou Emanuelem Swedenborgem, švédským duchovním mistrem, který žil v osmnáctém století. Tento princip je tudíž aplikovatelný, pokud si uvědomíme tři základní způsoby, kterými se život projevuje u lidí: jako energie, jako myšlenka a jako emoce. Tyto tři základní projevy se shodují se třemi buněčnými strukturami lidského těla: tvrdé tkáně (kosti, klouby), měkké tkáně (orgány) a tekutiny (krev, lymfa).

Při provádění této metody je terapeut pouze katalyzátorem: změnu či uzdravení léčené osoby nezpůsobuje on, ale životní (vitální) síla pacienta, která se uvolňuje prostřednictvím stimulace reflexních míst na chodidlech, rukou a hlavě. Je důležité, aby terapeut pracoval s životní silou přijímající osoby bez dalšího vlastního řízení této energie a bez „chtění“ pomoci. Terapeut nedělá diagnózu, neléčí a nemusí znát současný stav ani symptomy nemocí ošetřovaného. Také je důležité, aby ani klient předem neočekával a nechal energii působit,pouze přijímal změny, které jsou potřebné, ale o nichž vůbec nemusíme předem vědět.

Doba trvání aplikace je dvacet minut na chodidle, deset minut na dlani, deset minut na hlavě, tedy 60 minut. MT můžeme aplikovat jednou za týden nebo každé dva týdny, nejlépe po dobu 2 měsíců, nebot se uvolnují postupně různé vrstvy zážitků. Nebo pouze když se cítíte unavení nebo demotivovaní. U malých dětí stačí 10 minut denně, ale 2-3x týdně. Během aplikace se uvolňují energie, které byly zablokovány nejen během prenatálu, rozpouštějíc stará schémata aktivujíc proces přirozené transformace, která působí na všechny oblasti existence. Kontakt toho, kdo metodu praktikuje, je jemný a neinvazivní a produkuje příjemné a uvolňující pocity. Mohou se ale uvolnit i hlubší zážitky duše z minulých životů před oplodněním v této inkarnaci. Při této metodě nemusí klient vůbec nic zjištovat ani vidět. Jen se nechá jakoby hladit, což je velmi příjemné. Ale kupodivu to vytahuje velmi hluboké zážitky, kdy třeba např. zjistíme pocity své matky nebo okolí nebo své během vývoje těla. Nebo také při narození do fyzického světa.
Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí. Občas se tím dají najít a odblokovat také negace typu nepřejícnosti, "uřknutí", nenávistí, "prokletí" apod. 


Kdy a jak Metamorfní technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. Letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem. Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy. Dospěl k podloženému vědeckému poznání, že události zažité během těhotenství, kdy jsou formovány základy lidské bytosti, jsou ty, které zásadně ovlivňují náš další způsob bytí a jednání. Pokračovatelem této metody byl Gaston San-Pierre, kanaďan žijící mnoho let v Anglii, který s objevitelem této metody Robertem St. Johnem spolupracoval v 70.letech a nazval metodu Metamorfní technika. V roce 1979 pak založil The Metamorphic Association, která se v roce 1983 stala etickou organizací s cílem podporovat povědomí o Metamorfní technice prostřednictvím vzdělávání a instruktážních školení teorie a praxe této formy uzdravení a osobního rozvoje. Gaston San-Pierre zařadil do svých kurzů také vesmírné principy/zákony, které jsou s podstatou Metamorfiky nerozdělitelně propojeny.

Doba trvání MT je hodina u dospělého, cena je 500 osobně i na dálku, u dětí při kratší terapii dle dohody.  U léčení celé rodiny ceny smluvní, se slevou.

jiný pohled na problematiku:

Autismus jako dar

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/autismus-jako-dar-je-to-moznost-divat-se-na-svuj-zivot-jinak-rika-reziser-dvorak-76180?dop-ab-variant=17&seq-no=3&source=hp

Důležité si přečíst: http://m.kryon.webnode.cz/news/svoleni-pro-uzdraveni/

 

Jeden z mailů od klientky a její rodiny, co vše lze řešit:

Dobrý den, píši Vám svoje pocity:-)

 

MT, ACE,  SRT rodina Praha listopad – prosince 2018

  Ráda bych paní Dočkalové poděkovala za obrovskou pomoc naší rodině!

Obrátila jsem se na ní kvůli 7-leté dcerce, která měla dlouhodobě trochu problémy s chováním a vyvrcholilo to tím, že nás paní učitelka ve škole požádala, ať to řešíme s psychologem. K psycholožce jsme několik měsíců chodily, ale bohužel bez efektu. Psycholožka vyslovila podezření na poruchu pozornosti (ADD) a navrhla navštívit pedagog.-psychologickou poradnu kvůli testům na ADD. Bylo mi jasné, že v poradně ji "onálepkují" diagnózou, ale příčinu nevyřeší. Zkusily jsme proto metamorfní techniku (MT) s paní Dočkalovou na dálku. Po viditelném zlepšení a na doporučení terapeutky dcera nakonec absolvovala celou sérii MT (myslím 9 terapií). Již po první MT se dcera neuvěřitelně zlepšila. Ze dne na den se téměř přestala vztekat, začala být pozitivní, výborně komunikovat a pro mě je od té doby jako "sluníčko". Předtím se neúměrně vztekala, byla pořad negativní, nic ji nebylo vhod, nedalo se s ní rozumně domluvit. Byla jsem z toho tehdy hodně frustrovaná, pořád jsem se sama sebe ptala, co děláme špatně, že je pořád tak hrozně nespokojená.. Za pár týdnů po první terapii za námi na školní akci sama přišla paní učitelka a řekla, že se dcerka v chování ve škole hodně zlepšila, že je vlastně úplně v pohodě a není třeba s poradnou již nic řešit. To nám tedy spadl kámen ze srdce. Od první terapie také vnímám u dcery výrazné pokroky ve všech oblastech, jakoby z ní spadlo to, co jí tížilo a teď má kapacitu se plně rozvíjet.

Metamorfní techniku jsem vyzkoušela i na sobě a 3-leté dceři. Dcerku série terapií zklidnila a u sebe jsem vždy pocítila obrovskou úlevu, nárůst sebevědomí a změnu pohledu na svět. Předtím mi přišlo, jako bych za sebou tahala neviditelný kámen, kterého mě paní Dočkalová zbavila. Velmi zajímavé je, že paní Dočkalová při terapiích cítí příčinu problémů a člověku to pak "zapadne" a lépe vše pochopí. Později jsem vyzkoušela ještě terapii SRT a ACE, které vyřešily některé další naše problémy.

Vedle výjimečných schopností paní Dočkalové, také velmi oceňuji, jak je přátelská, vlídná a empatická.

Ještě jednou Vám moc děkujeme paní Dočkalová! 

J. P. s rodinou

Po několika MT, které mi neskutečně pomohly, jsem pořád ještě věděla, že u mě není vše dořešeno.. Dohodly jsme se tedy ještě na další terapii. To, co následovalo, mnohonásobně překročilo moje očekávání... Ještě pořád tomu nemůžu uvěřit, i když se to děje!! Jsem neskutečně nabitá energií, která mi vždycky strašně chyběla. Stavy naprostého psychického vyčerpání jsou pryč. Okolí si toho také všimlo!! Ačkoliv denně řeším pro mě nepříjemné situace a bohužel mi určitá osoba dává neskutečně zabrat, nevyčerpává mě to do té míry, že bych nemohla fungovat.. Doufám, že tento stav již bude trvalý!! Moc Vám děkuji!!! MZ 

Jsem vděčný za to, že mohu popsat svůj příběh z pohledu někoho, kdo je více vnímavý a který je držitelem Aspergerova syndromu. Od malička jsem mnohem citlivější než ostatní mojí vrstevníci a některé situace v životě jsou pro mě doslova tabu.

Ještě si moje duše vybrala zkušenost, že na svět příjdu jako nechtěné dítě a všechna těžká traumata, která mne provázely celý život mi pomohla rozpustit metamorfní technika.

   Hlas mé duše mne zavál k paní Dočkalové a hned v úvodním sezení jsem cítil, že jsem u této paní správně. Terapie probíhaly na dálku, ale přesto jsem velmi silně vnímal, energetické změny v mém těle ve formě tepla. Po každé terapii mi paní Dočkalová volala a probíhala konzultace, která byla velmi důležitá, kdy mi např. bylo sděleno, že můj autistický příběh začal poté, co mamka dostala infekci. To jsem zjistil až od paní Dočkalové, což jí to přišlo jako vize.

   Další pozitivní proměny nastaly v oblasti vztahů, kdy jsem se dokázal bavit se svým otcem jako nikdy předtím. Dále jsem vnímal příznivý dopad na celkové zlepšení vztahů, ať už v pracovním kolektivu, tak v osobním životě. Abych také nezapomněl na podstatnou věc, která provází mnoho z nás a to jsou strachy.

Ano i hluboce zakořeněné strachy vytvořené v prenatálním období začaly odcházet a člověk cítí, jak z něho odpadají ty těžké otěže a lépe se mu dýchá.

K velkému údivu mne dovedla událost o mém ztrhnutém nehtu na levé noze, který se báječně srovnal po aplikace metamorfní techniky, takže malý důkaz pro skeptiky.

   Absolvoval jsem cca. 7 terapií, kdy se pokaždé uvolňovaly bloky v jiné oblasti. Co bych vám vřele doporučil a na co jsem přišel až po všech aplikacích je dost podstatná věc a to, že musíte uvolněné energie dostávat ze svého těla, nejlépe sportem nebo nějakou fyzickou prací, jinak to ve Vás bude opravdu vřít a hlavně to budete přenášet na ostatní. Vydržte to, buďte s těmi emocemi, dovolte si je prožít a uvědomte si, jaký je to obrovský dar, že si tyto traumata můžete zpracovat ještě v tomto životě a nemusíte si je odnášet ke zpracování do dalších životů.

Jak jistě víte, vítězem se stáváte až proběhnete cílovou páskou, tak to vydržte!

Mějte na paměti, že vše, co se Vám nyní uvolňuje z Vašich energetických těl je v souladu s boží vůlí a nikdy Vám nebude naloženo víc, než unesete!

S pozdravem Tomáš

 S paní Hanou jsem  se  seznámila náhodou  přes  net , vloni touto  dobou,  dcera  měla  zdravotní  potíže,  našli  ji   malinký  nádorek  na šišince,  který  ji  způsoboval   bolesti hlavy, špatné  vidění, zvracení a  únavu,  také  ji  doktorka  upozorňovala, že  díky hormonálním  změnám  a  tomuto  nádorku nemusí  mít  děti. Začala  ji léčit nějakými  léky,  které  měli škodlivé  nežádoucí  účinky. Hledali  jsme  léčbu  přírodní bylinou a  léčitele. Po několika  terapiích paní Hany,  se  dceři  ulevilo a  po  dvou  měsících , i když  to  neplánovala,  byla  těhotná  navzdory předpovědi lékařky. V průběhu  těhotenství  dcera  měla  několik  terapií mt, srt na  různé  potíže a  nakonec  i  při porodu,  který  proběhl hladce a  rychle , 4 kilová holčička  se  narodila  zdravá  a  čiperná. děkujeme tímto  paní Haně 
za   pomoc, podporu a   za  to  jak  se  nám   všem,  nejen  dceři  věnuje ,  při  jakémkoliv  problému a  vnáší  nám  tak  světlo  do  života. Zdena

Dobrý den,

chci Vám v první řadě poděkovat. Setkání s Vámi mi doslova změnilo život. Vždycky jsem v hloubi duše věřila, že jsou věci mezi nebem a zemí. Přiznávám však, že bych Vaše webovky nečetla a maximálně se shovívavě usmála. Ovšem kontakt na ně jsem dostala od racionální, inteligentní mámy tří velmi akčních dětiček. Jednou přišla s dětmi ... a byl klid. Nebyly vyměněné, ač to tak vypadalo, byly v kontaktu s Vámi. Proto jsem Vám napsala a doufala, že zklidníte i mou rodinu.

Mám děti čtyři. Dvě slečny v pubertě, ta starší řešící problém, který je z jejího hlediska pro život podstatný, pro mně velmi ožehavý. Druhá typicky rozevlátá puberťačka. Další v pořadí je 11.letý syn s diagnozou ADHD. Čtyři roky bere léky na utlumení hyperaktivity, bez kterých ve škole není schopen fungovat. Poslední holčička je chuděrka, které jsem připravila těžký život výběrem tatínka. Je to majetnický, psychopatický člověk, lidmi neoblíbený. Dceru nemá téměř nikdo rád, spolužáci, učitelé ani příbuzní. Jen proto, že kopíruje otcovo chování. Nepomohl mi ani soud ani sociální pracovnice. Prý má dítě právo na otce...

Můj život je samozřejmě mnohem složitější, ale já chci hlavně napsat, co se dělo poté-tj. po několika MT a SRT. U syna téměř zázrak. Funguje bez tlumidel, není agresivní, ...obrat o 180 stupňů. Nejstarší dcera vyřešila minulost, našla chybějící část svého života. Nejmladší už není tak smutná a začíná chápat, proč na ni ostatní nereagují podle jejího očekávání. Na ní ještě musíme společně zapracovat.

Největší změna nastala ale u mně. Prvních pár MT jsem proplakala a byla jsem velmi unavená. Postupně jsem se zklidňovala a cítila se lépe. Pak jsem za Vámi přijela do Brna a podstoupila cestu k Radě starších, či jak přesně se to jmenuje, regresi. Bylo to pro mě psychicky velmi,velmi náročné. Ale téměř okamžitě jsem cítila obrovskou úlevu. Pochopila jsem, kdo jsem, proč se mi děly věci, které jsem tenkrát brala jako nespravedlivý trest. Proč jsem potkala určité lidi a došlo mi, že musím všem odpustit-v první řadě sobě. Šlo to těžce, nebylo to hned. Zvládla jsem to! V mém životě se teď děje spousta nových věcí, každý den je hezčí a hezčí. Nejsem už unavená a protivná, netrpím zimomřivostí, mám energii na rozdávání. Takhle dobře mi nikdy nebylo. Přítel mě po pár dnech od návratu z Brna požádal o ruku a před 14 dny jsem se vdala. Jsem šťastná:-).

Nevím jak Vám vyjádřit svou vděčnost, opravila jste život celé mojí rodině. Děkuji, děkuji, děkuji.  Jana s dětmi

Vytvořila jsem text, který můžete použít pro veřejné stránky. Je zcela pravdivý, celé jméno nechci použít s ohledem na soukromí dětí. Děkuji ještě jednou J.

Dobry den,

Po tretim leceni mohu rict, ze MT je velmi ucinna. Touto technikou jsem chtela vyresit svuj neuteseny vztah s maminkou, ktery se po te, co mamce diagnostikovali rakovinu, jeste zhorsil.

K castecnemu zlepseni doslo hned po prvnim sezeni, ktere jsem - ja neduveriva - absolvovala osobne.

Kdyz MT zapusobila hned po prvnim osobnim sezeni, zkusila jsem druhe sezeni na dalku. K memu velkemu uzasu MT opravdu funguje i na dalku! Citila jsem i kde pani Hanka je. Vsechny dalsi sezeni jsem uz pripravena udelat na dalku.

Kdyz jsem videla jak se nas vztah s mamkou zlepsuje, rozhodla jsem se nechat udelat MT i synovi. Ac jsem si puvodne myslela, ze prece nemuze mit zadne problemy z prenatalu. Byl prece chteny a ocekavany... Nicmene diky MT se ukazalo, ze synova nervozita, podrazdenost a neklid, jsou prave z tohoto obdobi. V tehotenstvi jsem totiz hodne pracovala, absolvovala mnoho sluzebnich cest a to vse zanechalo na chovani meho syna nasledky. Ty vsak jsou diky MT uz jen vzpominkou.

I jeho vztah ke mne se zlepsil. Je mnohem otevrenejsi a prijde se sam i pomazlit:-). Coz pred tim nedelal.

  MT v podani pani Hanky je opravdu jednou z mych nejlepsich investici. Je to investice do me, meho zdravi a mych vztahu. Nic na svete neni pro me dulezitejsi. Jsem rozhodnuta absolvovat vsech 8 sezeni.

Lituji jen toho, ze jsem ji nepoznala uz drive. Mohla jsem si uzit vice prijemnych chvil s moji maminkou. Ale doufam, ze prijemne chvile s mym synem a mem novem partnerskem vztahu mi toto vynahradi. Nebot MT lepsi i partnerske vztahy...

S přáním příjemného dne   Iva M.

Ráda bych se podělila o zážitek s paní Dočkalovou a s metodou metaformní techniky.

   Již 22 let se starám o syna, který v 8 měsících  z neznámých příčin (snad virový zánět mozku), dostal komplikované febrilní křeče, z kterých se časem stala těžká farmakorezistentní epilepsie. Syn uspokojivě nereaguje na žádnou léčbu, vyzkoušeli jsme všechny léky dostupné na trhu, byli jsme v cizině zjistit, jaké možnosti léčby jsou tam a samozřejmě jsme vyzkoušeli také mnoho z alternativní medicíny. Od homeopatik, bylinky, biotroniku, léčbu kameny, potravin. doplňky atd. atd. U některé byl i úspěch, nicméně tělo mého syna je již vyčerpáno léty epi záchvatů a užíváním  hromady léků, takže když se dostal v létě tohoto roku do nemocnice se status epilepticus a následně se přidružilo selhání celého organismu, opravdu vážně jsem se obávala o jeho život.

   Dostali jsme se do začarovaného kruhu a 3 měsíce se vraceli z nemocnic, abychom se tam za pár dní vrátili s něčím jiným.... V té době jsem dostala kontakt na p. Hanku. Nedávala jsem tomu velké naděje, ale neměli jsme co ztratit. Syn už neměl chuť žít.

   Hned po první MT se rázem začal syn zlepšovat a během pár týdnů začal zase běhat. Takový obrat nikdo nečekal a překvapeni jsme byli nejen my, rodiče, ale i zaměstnanci zařízení, kde syna přes týden máme....Všichni se ptali, co jste s ním dělali?

   To bylo nejvíc, co jsem si mohla přát. Ale terapie měla ještě další nadstavbu, kterou bych už nečekala.

   Měla jsem v té době problémy s klientem, s kterým jsem si nevěděla rady a necítila jsem se v práci dobře. Situace se též po první terapii rychle vyřešila a jako bonus mi do života přišel partner, kterého jsem si vysnila, a s kterým jsem velmi šťastná.

 Jsem paní Hance moc vděčná nejen za to, že nám výrazně zkvalitnila nelehký život, ale děkuji také za stálý projev zájmu a ochotu kdykoliv pomoci.

 Dagmar H.

 

DOBRÝ DEN PANÍ DOČKALOVÁ !

Předem psaní,bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozdravit a moc poděkovat za Vaši pomoc. Díky Vaší terapii jsem teprve až nyní po mnoho létech trápení,uviděla,pochopila a dokázala přijmout věci a realitu kolem sebe takovou jaká je.

Do té doby než jsem Vás kontaktovala,jsem vůbec netušila o nějakých programech chování,které si v sobě neseme po narození na tento svět a jejich veliký vliv a dopad na naše chování a život celkově.

Jsem moc ráda,že jsem našla Vaše stránky a požádala o pomoc,a s každým pročištěním od Vás jsem viděla jasněji věci kolem sebe a všechno co se v mém životě dělo zapadalo jak puzzle do sebe,až mi to dalo celý obraz!!! PROZŘENÍ !!!

Můj život rázem dostal jiný směr po odstranění omezujících programů,a sama sebe nechápu jak jsem mohla po celá ta léta ty věci co mě ubližovaly NEVIDĚT. Ale opravdu jsem to neviděla a doufala ,že se po čase něco změní. Marně !

CHtěla bych všem, co hledají pomoc ve svém životě poradit na základě svojí zkušenosti. NEČEKEJTE,ŽE SE NĚCO ZMĚNÍ JEN TAK OD SEBE,ABYCHOM SPOKOJENĚ ŽILI MUSÍME NĚCO UDĚLAT SAMI PRO SEBE.

Vřele můžu doporučit všem, co potřebují pomoc při opakovaných problémech ve svém životě a neví si s tím rady jak já.

Ještě jednou Vám paní Dočkalová mnohokrát děkuji za pomoc a nasměrování v mém životě. Dál musím jít už sama a věřím že ta cesta životem už nebude tak obtížná jak doposud.                                                                                                                                                                                                              Vaše vděčná klientka EVA

 Iva L.

O metamorfních technikách jsem se dozvěděla od mé sestry, která je absolvovala před porodem dětí, aby přišli na svět s co nejmenší zátěží vzorců z naší rodiny. Já jsem se pro tuto metodu rozhodla z důvodu, že jsem se chtěla zklidnit a vyrovnat své emoce. Občas jsem jak na houpačce a protože se mi stavy radosti a smutku střídaly až moc často a cítila jsem duševní nepohodu, vyhledala jsem paní Dočkalovou a začaly jsme. Již po prvním sezení se mi během týdne stala velice zajímavá věc. Znenadání jsem se začala smát a to opravdu od srdce. Jakoby mi tam někdo nalil pořádný kopec štěstí. Smála jsem se asi deset minut tak moc, že můj manžel naprosto nechápal, co se děje. Chci upozornit, že MT se mohou projevit i tím, že člověk pláče. Zkrátka každému přijde to, co potřebuje. 

Někdo se potřebuje zasmát, někdo vylít a poplakat si nebo si zakřičet. Po absolvování sezení přišla duševní pohoda a mohu říci, že se cítím mnohem vyrovnanější, lépe chápu sebe a ostatní a proč na určité věci reaguji tak jak reaguji. Muž mi několikrát řekl: " Kde je ta stará Ivanka?" Já na to: "Stýská se ti?" "Ne." Okolí komentuje změnu, kterou prožívám tím, že mě vidí jako více vyrovnanou, usměvavou a zkrátka spokojenější. Věřím, že tato metoda je pro lidi, kteří jsou na určitém stupni poznání a chtějí se posunout o krůček dál. Jsem vděčná paní Dočkalové, že na mě trpělivě pracovala a já jsem se snažila pochopit a změnit mé vzorce chování již v průběhu sezení. Mohu s klidem říci, že absolvování sezení byl přínos pro mne i mé nejbližší. Iva   

Zdravím Vás paní Dočkalová,

Ještě jednou bych Vám chtěla za celé čištění moc poděkovat. Pár věcí se dalo do pohybu a musím říct, že je mi po hodně dlouhé době opravdu moc dobře.

Taky jsem teď o víkendu absolvovala jednu takovou situaci, při které bych obyčejně reagovala úplně jinak. Tentokrát jsem řešila spíše hlavou a nedostalo se mi do toho tolik emocí jako vždy.

A další věc, kterou dost vnímám je větší trpělivost, mnohem větší klid a nemám pocit, že někam potřebuju chvátat.

Takže Vám opravdu děkuji.

Mějte se pěkně! Jana  

Milá, Hanicko. Děkuji Vám.
Píši slíbenou recenzi..
Mockrat děkuji, milé paní Hanicce za moji transformaci. Absolvovala jsem metamorfní techniku, neskutečně mi pomohla. Díky ní jsem navázala lepší vztahy s rodiči, zlepšila se mi situace v práci, více si věřím a celkově jsem jiný člověk. Odešli z mého života lidé, kteří v něm být neměli.
Jsem vděčná, že jsem paní Haničku objevila.
S radostí Všem tuto techniku doporučuji. Neváhejte, objevíte nový život.
Iveta

Moc vas zdravime 💗 a chtela bych vam ze srdce podekovat za vse, co jste pro nas udelala. Vzdy jste nam pomohla. Me jste tenkrat zbavila neskutecne bolesti krku, kdy jsem mela po masazich a fyzioterapii. Tenkrat po telefonu jste mi vzala do minulosti uf :) tekly mi slzicky a najednou křup a obrovska úleva.. To jsem necekala.. Vse bylo skoro pryc a za par dnu jako rybicka. Memu priteli jste pomohla ohledne zastavy dechu pri spani a bolesti zad take. Deticky procistila. Moc moc moc dekuji za celou nasi rodinu. Mejte se krasne. K.B.