Kniha Pastýřova, Joann Davisová 

Modlitba Zákon Proměny

"Učiň mě nástrojem svého pokoje.

Kde je nenávist, ať rozsévám lásku.

Kde je křivda, ať rozsévám odpuštění.

Kde je pochybnost, ať rozsévám víru.

Kde je zoufalství, ať rozsévám naději.

Ke je smutek, ať rozsévám radost.

Kde je temnota, ať rozsévám světlo. 

Protože kdo dává,ten dostává.

Když odpouštíme, je nám odpuštěno.

A když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.

Neboť tak zní Zákon Proměny. "

Dnes, v této chvíli, pošlete všechnu lásku ve svých srdcích sami sobě. Láska je vaše přirozenost; neodolávejte tomu, čím skutečně jste. Můžete zlepšit svůj život pouhým vyjádřením toho, čím jste, pouhým následováním lásky ve svých srdcích ve všem, co děláte. A odpuštění je skvělý způsob, jak dát lásku sám sobě. Představte si, jak snadný by život mohl být, kdybyste byli hodní sami k sobě. Dnes je nádherný den, stvořený k tomu začít se sebou samými nový vztah.

   Z moudrosti starých Toltéků

************************************************************************

Vítejte na mých stránkách, přátelé,

Nechť z mých stránek na Vás nadále proudí světlo k projasnění, k pomoci i k léčení, ať zde nacházíte i rady a články, které sdílím z jiných zdrojů a souhlasím s nimi....:-)

V odkaze zajímavosti, odkazy, videa najdete různé informace i pro možnost sami se pomoci, v odkaze horoskopy a aktuální energie najdete více zpráv i  články týkající se aktuálního stavu ve vesmíru a texty pro pomoc s vašimi starostmi, o tom, co se Vám může dít, jaké se Vám mohou vyplavovat pocity, zimnice, bolesti aj. Rovněž zde jsou horoskopy na rok 2020. A info k transformaci.  V odkazu O vztazích jsou různé články o vztazích, proč a koho si volíme atd, také o dvojplamenech a spřátelených, duších, karmické vztahy apod., které jsou stále více aktuální.

Dále doporučuji v souvislosti s ochranou proti Koronaviru (buď uměle vytvořeným nebo získaným z jídla z netopýra) a dalšími infekcemi, s nimiž se lidstvo potýká a bude se setkávat i nadále, je potřeba mít dobrou imunitu, zvýšit si energii, vědomí a pečovat o zdraví, jak fyzické, tak duševní. S obojím Vám mohu pomoci. Nebojte se ozvat a domluvíme se na terapii Vám na míru. Terapie dělám již 22 let.. Rovněž Vám mohu pomoci s fyzickým zdravím. Proto doporučuji si přečíst stránku PRO ZDRAVÝ ŽIVOT, kde najdete odkazy pro pomoc a ochranu před virovými nákazami a také pro harmonizaci a regeneraci, omlazení orgánů i kvality Vašeho života i těla, zvýšení vědomí a energii tělu, k opravě DNA zejména s ohledem na genetické nemoci, unikátní a jedinečné přípravky k obnově schopnosti těla se samo uzdravit, jak tomu bývalo dříve, pouze přírodními a myslím si, že i nejsilnějšími  přípravky, co teď jsou k dispozici na světě Vetom, Etalon, dále na lékařský přístroj Medolight, a odkaz na Bioprotector na GPZ aj. Také na přístroje biorezonanční, které se roky používají v nemocnicích ve světě.

Doporučuji shlédnout otitulkovaný film s panem Petrovem a vyprávění lidí několika zážitků s léčením světlem života, co vše se jim událo v životě, když s tím pracovali, 2 velmi zajímavé filmy:

  https://www.youtube.com/watch?v=tQ6QmHdsqBg

https://www.youtube.com/watch?v=3XHzt6_rex0&feature=youtu.be  

Menší info k mé nabídce najdete zde níže.

 

Vážení přátelé, 

Máme za sebou první měsíc roku 2020, který přináší do životů změny. V lednu ještě dojíždí ale energie starého roku a zároveň se rodí nové. Světlo vytahuje nadále stále více starých programů, emocí, nedokončených nezpracovaných témat...A rok 2020 a další 3 roky v tomto trendu budou pokračovat ještě více do hloubi Ještě se opět zvýší vibrace světla dopadající na Zemi, především na jaře to bude znát, ale i další měsíce. Čekají se důležité změny v transformaci Země i lidstva. Už je také vidět změna v lidech, probouzí se stále více duší,  a co dříve nebyli schopni vidět a přijmout, tak se teď už postupně to daří. A mění. Někteří se ptáte, jak je možné, že vám je nedobře a kolem lidem se zdá se vůbec nic neděje. Je to proto, že každý jsme jinak citliví, na jiné vibraci, máme jiné vnímání.  Nejde jen o tělo, ale i o duši. A mnozí duši neposlouchají a více se zaměřují na to materiální. Protože ale je nutné vyřešit, co si naše duše nese skrze životy za učení a co má, resp. rozhodla se naučit se, vyzkoušet si a zpracovat, tak příští rok to začnou pociťovat i ti, co letos žádné potíže neměli.  Objevují se nové stavy, nové překážky, různá zastavení, a jsme nuceni na ně reagovat. Více lidí si uvědomí, že je nutné více poslouchat i sami sebe, že nestačí jen to materiální, ale také ta vnitřní spokojenost, naplněnost a štěstí. Mnoho z vás si stěžuje na transformační příznaky, což je např. i zapomnětlivost, změny nálad, deprese, čistění, průjmy, virózy, bolesti těla, zejména zad, beder, kostrče, ale i bolesti u konečníku, močového měchýře, kloubů a další. Můžete si pomoci opakováním kódů, info od pana Thóta v odkaze horoskopy aj. Nesmíme si zoufat, jen to prostě přijmout jako fakt. Potřebné je zvyšování si vědomí a plné převzetí zodpovědnosti za své myšlenky, činy a za to, co jsme si svým postojem za realitu vytvořili.

Rok 2020 je rokem Luny. Luna je odrazem slunce a také představuje ženskou energii. A také emoce. Rovněž i podvědomí a nevědomé skryté věci. 2020 jsou dvě 20, a 20 je tarotová karta poslední soud, tedy dvojnásobně poslední soud, karma, spravedlnost. Zároveň je to 2+2, je to 4, jako rovnováha, kterou bude třeba hledat a dojít k ní v našich životech. 4 odpovídá také kartě císař, který je o stabilitě, materiálnu, rovněž tak číslo 4. Což znamená také řád, strukturu, která dává smysl. Takže mnohé dosud nás zatěžující a jakoby bez spravedlnosti  dlouho se nesoucí životem a egoistické majetnické činy na úkor dalších souputníků, dojdou  spravedlivého vyřešení. Někde se uvádí i samostatné číslo 22, které je mistrovské. A je znakem intuice, rovnováhy, harmonie, znakem úspěchu a síly. 

Rok 2020 bude rokem změn. Bude výjímečným rokem. Bude to velmi intenzivní rok. Čeká nás zásadní výměna živlů, kdy živel země nahrazuje živel vzduchu. Materiálno vystřídají mentální, ideové a filozofické hodnoty. Končí dlouhá řada konjunkcí v zemských znameních, která započala přes 200 lety.

Saturn, starý učitel, předá vládu mladému Jupiteru. A podle živlu, v němž tato konjunkce započte, takových bude dalších 20 let. Po celý rok budou zásadní planety Saturn a Jupiter ve znamení Kozoroha. Ten nic nedává zadarmo.

Rok 2020 může být i rokem strachů. Budeme se obávat různých ztrát. Protože 2+2 je dualita, půjde zde rovněž o vztahy, jak osobní, přátelské, tak pracovní. Budeme je přesívat sítem. Mnohé projdou zkouškami a zocelí se, některé se ukončí. Více žen bude vedeno ke změně zaměstnání. Zvýšenou pozornost bude potřeba věnovat i zdraví. Bude potřeba dobře hospodařit s penězi, omezit výdaje a šetřit. Nepřekračovat své možnosti, nebrat si zbytečné půjčky. Bude zde i touha vrátit se k tradicím. Budou se měnit vzory ve vztazích a v lásce. Více bude uznávána důvěra, morálka, spolupráce, domluva.

Koncem roku 2019 sem na Zemi začaly přicházet nové energie. Takže i terapie mají jinou kvalitu, vibraci, sílu. Mým záměrem je během roku přidat opět něco nového, co bude více odpovídat této době, co půjde rychleji a hlouběji k uvědomění si a změně.

Je třeba jít ještě více do hloubi sebe, abychom se definitivně vypořádali se se vším, co již dál nechceme vláčet, nebo na co již přišel čas opustit, čeho se zbavit. Děláme to roky a můžete mít pocit, že už přece je vše pryč. Bylo by dobře, kdyby bylo. Ale životy žije duše ve vrstvách, jedna se uvolní a druhá se začas projeví, a zdá se, že nyní stále rychleji, na hlubší úrovni. Hodně tím, jak se spojila Země i s paralerním i světy, se nyní objevují při očistě také emoce z paralerních životů a ovlivňují nás. Proto je někdy třeba i více terapií, protože ne vždy jsme schopni vidět a měnit svá přesvědčení, nebo často musíme ještě něco prožít, abychom si uvědomili, o čem to je, vše má svůj čas. Může ta zkušenost být učením pro naši duši. To není vždy jednoduché poznat. Někdy pochopíme, že nejlepší pomoc je žádná pomoc. Mnozí se potřebují litovat a upřímná snaha pomoci se často obrátí proti nám. Někdy. A potom jsou ti, kteří jsou vděční a ocení to. I to je učení. Třeba o egu. Protože poslání pomáhat je o službě, víře a lásce. Ne o té dávané okázale najevo, ale té, která oslovuje srdce. A to není vůbec o slovech.......  

Proto to mějme na paměti, že když se začnete bát o sebe, o další dny v tomto světě, kdy budete poslouchat a číst všecky ty falešné a záměrně zavádějící zprávy ... vězte, že každý z nás si tvoří svoji realitu svými postoji a svým myšlením a že vše, co se bude dít, je na naší zodpovědnosti, na tom, jak dokážeme být uvnitř silní. Když nebudeme strachem přitahovat do svých životů to,co nechceme zažívat....tvořme si jiný svět, svět lásky a harmonie. 

Přejme tedy všem, aby pochopili. Aby měli v srdci lásku a nikoliv strach. Země již vzestupovala mnohokrát. A mockrát se to nepovedlo. Teď je čas, abychom to již zvládli. Jsme podporováni celým vesmírem. Máme moc to zvládnout. Šířit světlo a víru. Kdysi ve vesmíru zanikala jedna planeta. Duše z ní nikdo nechtěl přijmout, protože byly na nižších vibracích a měly v sobě více "zašpiněné" ne-světelné energie. Tehdejší správce Země se nad nimi "smiloval" myslíce si, že když je Země na vyšší úrovni, tak oni se na Zemi "zvednou", posílí, začlení mezi ty osvícenější a bude dobře. No bohužel dobře nebylo. Ač zde na Zemi tehdy byla vyšší úroveň než dnes, tak tehdejších pár duší o nižších vibracích Zemi zamořily a místo, aby se zvedli a sami sobě pomohli, tak Zemi "ponížili" a Země "spadla níže", nezvládla vzestup a všichni se to musíme učit znovu.

Budeme se učit oddat v lásce svému protějšku. Ale žít sami podle sebe, neohlížet se, nebát se hájit si svoji pravdu. Ne sobecky, ale nežít podle přání jiných, ale podle sebe, protože když jsme my štastni, pak jsou i ti kolem nás. Musíme dát volnost a také zodpovědnost svým dětem. Musíme chápat, že žijí jinak, protože žijí a utvářejí své hodnoty v jiných podmínkách, že mají své úkoly ke zvládnutí, že sem přinášejí nová poznání, otevřenost, kterou starší generace není většinou zvyklá žít.  Je to další z roků, kdy musíme najít svoji sebedůvěru, individualitu a osobní sílu. Kdy se bude stále více lidí obracet ke světlu, protože ač mají v životě, co si přáli, cítí se prázdní a něco jim chybí, a zatím to marně hledají, mnozí to ještě ani nepřiznali a ani nepojmenovali. Chybí jim mít rádi sami sebe, mít oporu v sobě, nehonit se za ničím, naučit se mít vnitřní klid a světlo. Vnitřní jistotu. Lásku uvnitř sebe. Radost z malých věcí.   

Každý z nás musí vědět, kam směřuje. Je čas ke zkoumání našeho nitra, k uvědomění si, co od života chceme, kam chceme dojít, s kým chceme být pospolu, kdo nás energeticky přitahuje a komu je třeba poděkovat za učení a nechat ho ze života odejít. Setkáváme se s mnoha zkouškami, s opětovným prověřováním našich záměrů a čistoty žití. Nově se učíme nechat věci udát, plavat v proudu, dovolit to s důvěrou a bez lpění a očekávání, ale mít neochvějnou víru - důvěřovat a také je proto ale nutné být očištěni,  vědět, co je naším přáním, naším úkolem, neboť každý z nás není menší nebo větší, ale každý má svoji nezastupitelnou roli v procesu vzestupu Země. Je to také čas, kdy tyto silné energie nesou poselství, že se nemáme brát tak vážně. Že všecko je jen hra, zkušenost, že není nutné se už trápit, ale nechat se unášet na proudu toho nového a radostného. Je to doba, kdy se nám zdají více jak dříve sny a v noci putuje naše duše jinam, aby sbírala světlo do svých temných zákoutí. Když se necítíte dobře, pokuste si udělat chvíli a představit si proud světla, jak jde temenem do vašeho těla a prosvětluje každou jeho část, uzemňuje se v nohách a pod nimi spojením se Zemí. Volně a svobodně dýchejte. Nesledujte tolik televizi, která ovládá podprahově lidi, aby měli strach a aby se náhodou neprobudili a nezačali jinak myslet, než ve strachu. Dozvíte se  tam spíše ty negativní zprávy, jak ty dobré, takže vaše depka se jen prohloubí. Radujte se z drobností, z kapky rosy, z motýla na kytce, ze sluníčka..z úsměvu....:-) úsměv a láska je to jediné, co můžete dát, i kdybyste sami vůbec nic neměli. Neboť stejně nic nevlastníme, ani náš život. Ne tak ty druhé. Všechno je to jen hra.

Určitě se ptáte, jak si sami pomoci to opustit. Především se pro změnu musíte zcela vědomě  ROZHODNOUT a přijmout to. Zkuste si svoje strachy a minulé zkušenosti, traumata dát do vagónu ve vlaku stojícího na kolejích a sami mu na nástupišti zamávat a vidět, jak odjíždí. Může Vám také pomoci Hóo ponopono: Omlouvám se a prosím za odpuštění za vše, co se děje ve mně a co to způsobilo. Miluji tě, děkuji. Můžete i např. říkat odpouštím si...lituji, přijímám se....děkuji.

Také  je možné si přečíst knížku Dar odpuštění, obdoba Hoó ponopono, ale v jiné formě, říkat každému, kdo nás napadne, prosím odpust mi, mnoha lidem, potom dáblovi - zlu, prosím odpust mi, a pak Bohu, protože občas i jeho viníme za to, co se nám děje, tedy prosím odpust mi a to nejdůležitější a nejtěžší, říct sám sobě, prosím odpust mi. :-),  odpouštím si... Vyzkoušejte. 

 

 14789

Na podzim 2015 jsem byla pozvána do televize do studia Vlna, kde jsem mluvila např. o metamorfní technice. Video najdete zde v odkazu léčení světlem:

http://www.b-tv.cz/categoryvideos/vlna-1041/

 

Níže jsou některé z ohlasů mých klientů, abyste měli představu, co vše je možné řešit. Upozorňuji, že je nutné i během terapií a mezi nimi komunikovat, zejména kdykoliv máte pocit, že se Vám děje něco, čemu nerozumíte. 

Doporučuji udělat si čas na krátký relax, meditaci, zklidnění po celém dni...:-)

Přátelé, velmi doporučuji poslechnout si tento rozhovor s panem Bínem. Naprosto s ním souhlasím, jsou to i moje názory na práci i podnikání i cestu žitím:

http://video.aktualne.cz/dvtv/ekonomika-je-postavena-na-lzi-lekar-je-motivovan-k-leceni-ne/r~69bbe8c0589c11e5b440002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1

Pro Vás,co hledáte odpovědi, co vše lze vyřešit, přikládám několik ohlasů:

MT, ACE,  SRT rodina Praha listopad – prosince 2018

Ráda bych paní Dočkalové poděkovala za obrovskou pomoc naší rodině!

Obrátila jsem se na ní kvůli 7-leté dcerce, která měla dlouhodobě trochu problémy s chováním a vyvrcholilo to tím, že nás paní učitelka ve škole požádala, ať to řešíme s psychologem. K psycholožce jsme několik měsíců chodily, ale bohužel bez efektu. Psycholožka vyslovila podezření na poruchu pozornosti (ADD) a navrhla navštívit pedagog.-psychologickou poradnu kvůli testům na ADD. Bylo mi jasné, že v poradně ji "onálepkují" diagnózou, ale příčinu nevyřeší. Zkusily jsme proto metamorfní techniku (MT) s paní Dočkalovou na dálku. Po viditelném zlepšení a na doporučení terapeutky dcera nakonec absolvovala celou sérii MT (myslím 9 terapií). Již po první MT se dcera neuvěřitelně zlepšila. Ze dne na den se téměř přestala vztekat, začala být pozitivní, výborně komunikovat a pro mě je od té doby jako "sluníčko". Předtím se neúměrně vztekala, byla pořad negativní, nic ji nebylo vhod, nedalo se s ní rozumně domluvit. Byla jsem z toho tehdy hodně frustrovaná, pořád jsem se sama sebe ptala, co děláme špatně, že je pořád tak hrozně nespokojená.. Za pár týdnů po první terapii za námi na školní akci sama přišla paní učitelka a řekla, že se dcerka v chování ve škole hodně zlepšila, že je vlastně úplně v pohodě a není třeba s poradnou již nic řešit. To nám tedy spadl kámen ze srdce. Od první terapie také vnímám u dcery výrazné pokroky ve všech oblastech, jakoby z ní spadlo to, co jí tížilo a teď má kapacitu se plně rozvíjet.

Metamorfní techniku jsem vyzkoušela i na sobě a 3-leté dceři. Dcerku série terapií zklidnila a u sebe jsem vždy pocítila obrovskou úlevu, nárůst sebevědomí a změnu pohledu na svět. Předtím mi přišlo, jako bych za sebou tahala neviditelný kámen, kterého mě paní Dočkalová zbavila. Velmi zajímavé je, že paní Dočkalová při terapiích cítí příčinu problémů a člověku to pak "zapadne" a lépe vše pochopí. Později jsem vyzkoušela ještě terapii SRT a ACE, které vyřešily některé další naše problémy.

Vedle výjimečných schopností paní Dočkalové, také velmi oceňuji, jak je přátelská, vlídná a empatická.

Ještě jednou Vám moc děkujeme paní Dočkalová! 

Jana P. s rodinou

Jsem vděčný za to, že mohu popsat svůj příběh z pohledu někoho, kdo je více vnímavý a který je držitelem Aspergerova syndromu. Od malička jsem mnohem citlivější než ostatní mojí vrstevníci a některé situace v životě jsou pro mě doslova tabu.

Ještě si moje duše vybrala zkušenost, že na svět příjdu jako nechtěné dítě a všechna těžká traumata, která mne provázely celý život mi pomohla rozpustit metamorfní technika.

   Hlas mé duše mne zavál k paní Dočkalové a hned v úvodním sezení jsem cítil, že jsem u této paní správně. Terapie probíhaly na dálku, ale přesto jsem velmi silně vnímal, energetické změny v mém těle ve formě tepla. Po každé terapii mi paní Dočkalová volala a probíhala konzultace, která byla velmi důležitá, kdy mi např. bylo sděleno, že můj autistický příběh začal poté, co mamka dostala infekci. To jsem zjistil až od paní Dočkalové, což jí to přišlo jako vize.

Další pozitivní proměny nastaly v oblasti vztahů, kdy jsem se dokázal bavit se svým otcem jako nikdy předtím. Dále jsem vnímal příznivý dopad na celkové zlepšení vztahů, ať už v pracovním kolektivu, tak v osobním životě. Abych také nezapomněl na podstatnou věc, která provází mnoho z nás a to jsou strachy.

Ano i hluboce zakořeněné strachy vytvořené v prenatálním období začaly odcházet a člověk cítí, jak z něho odpadají ty těžké otěže a lépe se mu dýchá.

K velkému údivu mne dovedla událost o mém ztrhnutém nehtu na levé noze, který se báječně srovnal po aplikace metamorfní techniky, takže malý důkaz pro skeptiky.

Absolvoval jsem cca. 7 terapií, kdy se pokaždé uvolňovaly bloky v jiné oblasti. Co bych vám vřele doporučil a na co jsem přišel až po všech aplikacích je dost podstatná věc a to, že musíte uvolněné energie dostávat ze svého těla, nejlépe sportem nebo nějakou fyzickou prací, jinak to ve Vás bude opravdu vřít a hlavně to budete přenášet na ostatní. Vydržte to, buďte s těmi emocemi, dovolte si je prožít a uvědomte si, jaký je to obrovský dar, že si tyto traumata můžete zpracovat ještě v tomto životě a nemusíte si je odnášet ke zpracování do dalších životů.

Jak jistě víte, vítězem se stáváte až proběhnete cílovou páskou, tak to vydržte!

Mějte na paměti, že vše, co se Vám nyní uvolňuje z Vašich energetických těl je v souladu s boží vůlí a nikdy Vám nebude naloženo víc, než unesete!

S pozdravem Tomáš

Dobrý den, píši Vám svoje pocity:-)

Po několika MT, které mi neskutečně pomohly, jsem pořád ještě věděla, že u mě není vše dořešeno.. Dohodly jsme se tedy ještě na další terapii. To, co následovalo, mnohonásobně překročilo moje očekávání... Ještě pořád tomu nemůžu uvěřit, i když se to děje!! Jsem neskutečně nabitá energií, která mi vždycky strašně chyběla. Stavy naprostého psychického vyčerpání jsou pryč. Okolí si toho také všimlo!! Ačkoliv denně řeším pro mě nepříjemné situace a bohužel mi určitá osoba dává neskutečně zabrat, nevyčerpává mě to do té míry, že bych nemohla fungovat.. Doufám, že tento stav již bude trvalý!! Moc Vám děkuji!!! MZ

 

Dobrý den,

chci Vám v první řadě poděkovat. Setkání s Vámi mi doslova změnilo život. Vždycky jsem v hloubi duše věřila, že jsou věci mezi nebem a zemí. Přiznávám však, že bych Vaše webovky nečetla a maximálně se shovívavě usmála. Ovšem kontakt na ně jsem dostala od racionální, inteligentní mámy tří velmi akčních dětiček. Jednou přišla s dětmi ... a byl klid. Nebyly vyměněné, ač to tak vypadalo, byly v kontaktu s Vámi. Proto jsem Vám napsala a doufala, že zklidníte i mou rodinu.

Mám děti čtyři. Dvě slečny v pubertě, ta starší řešící problém, který je z jejího hlediska pro život podstatný, pro mně velmi ožehavý. Druhá typicky rozevlátá puberťačka. Další v pořadí je 11.letý syn s diagnozou ADHD. Čtyři roky bere léky na utlumení hyperaktivity, bez kterých ve škole není schopen fungovat. Poslední holčička je chuděrka, které jsem připravila těžký život výběrem tatínka. Je to majetnický, psychopatický člověk, lidmi neoblíbený. Dceru nemá téměř nikdo rád, spolužáci, učitelé ani příbuzní. Jen proto, že kopíruje otcovo chování. Nepomohl mi ani soud ani sociální pracovnice. Prý má dítě právo na otce...

Můj život je samozřejmě mnohem složitější, ale já chci hlavně napsat, co se dělo poté-tj. po několika MT a SRT. U syna téměř zázrak. Funguje bez tlumidel, není agresivní, ...obrat o 180 stupňů. Nejstarší dcera vyřešila minulost, našla chybějící část svého života. Nejmladší už není tak smutná a začíná chápat, proč na ni ostatní nereagují podle jejího očekávání. Na ní ještě musíme společně zapracovat.

Největší změna nastala ale u mně. Prvních pár MT jsem proplakala a byla jsem velmi unavená. Postupně jsem se zklidňovala a cítila se lépe. Pak jsem za Vámi přijela do Brna a podstoupila cestu k Radě starších, či jak přesně se to jmenuje, regresi. Bylo to pro mě psychicky velmi,velmi náročné. Ale téměř okamžitě jsem cítila obrovskou úlevu. Pochopila jsem, kdo jsem, proč se mi děly věci, které jsem tenkrát brala jako nespravedlivý trest. Proč jsem potkala určité lidi a došlo mi, že musím všem odpustit-v první řadě sobě. Šlo to těžce, nebylo to hned. Zvládla jsem to! V mém životě se teď děje spousta nových věcí, každý den je hezčí a hezčí. Nejsem už unavená a protivná, netrpím zimomřivostí, mám energii na rozdávání. Takhle dobře mi nikdy nebylo.

Nevím jak Vám vyjádřit svou vděčnost, opravila jste život celé mojí rodině. Děkuji, děkuji, děkuji.  Jana s dětmi

Vytvořila jsem text, který můžete použít pro veřejné stránky. Je zcela pravdivý, celé jméno nechci použít s ohledem na soukromí dětí. Děkuji ještě jednou J.


Dobry den,

Po tretim leceni mohu rict, ze MT je velmi ucinna. Touto technikou jsem chtela vyresit svuj neuteseny vztah s maminkou, ktery se po te, co mamce diagnostikovali rakovinu, jeste zhorsil.

K castecnemu zlepseni doslo hned po prvnim sezeni, ktere jsem - ja neduveriva - absolvovala osobne.

Kdyz MT zapusobila hned po prvnim osobnim sezeni, zkusila jsem druhe sezeni na dalku. K memu velkemu uzasu MT opravdu funguje i na dalku! Citila jsem i kde pani Hanka je. Vsechny dalsi sezeni jsem uz pripravena udelat na dalku.

Kdyz jsem videla jak se nas vztah s mamkou zlepsuje, rozhodla jsem se nechat udelat MT i synovi. Ac jsem si puvodne myslela, ze prece nemuze mit zadne problemy z prenatalu. Byl prece chteny a ocekavany... Nicmene diky MT se ukazalo, ze synova nervozita, podrazdenost a neklid, jsou prave z tohoto obdobi. V tehotenstvi jsem totiz hodne pracovala, absolvovala mnoho sluzebnich cest a to vse zanechalo na chovani meho syna nasledky. Ty vsak jsou diky MT uz jen vzpominkou.

I jeho vztah ke mne se zlepsil. Je mnohem otevrenejsi a prijde se sam i pomazlit:-). Coz pred tim nedelal.

MT v podani pani Hanky je opravdu jednou z mych nejlepsich investici. Je to investice do me, meho zdravi a mych vztahu. Nic na svete neni pro me dulezitejsi. Jsem rozhodnuta absolvovat vsech 8 sezeni.

Lituji jen toho, ze jsem ji nepoznala uz drive. Mohla jsem si uzit vice prijemnych chvil s moji maminkou. Ale doufam, ze prijemne chvile s mym synem a mem novem partnerskem vztahu mi toto vynahradi. Nebot MT lepsi i partnerske vztahy...

S přáním příjemného dne Iva M. 

DOBRÝ DEN PANÍ DOČKALOVÁ !

Předem psaní,bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozdravit a moc poděkovat za Vaši pomoc. Díky Vaší terapii jsem teprve až nyní po mnoho létech trápení,uviděla,pochopila a dokázala přijmout věci a realitu kolem sebe takovou jaká je.

Do té doby než jsem Vás kontaktovala,jsem vůbec netušila o nějakých programech chování,které si v sobě neseme po narození na tento svět a jejich veliký vliv a dopad na naše chování a život celkově.

Jsem moc ráda,že jsem našla Vaše stránky a požádala o pomoc,a s každým pročištěním od Vás jsem viděla jasněji věci kolem sebe a všechno co se v mém životě dělo zapadalo jak puzzle do sebe,až mi to dalo celý obraz!!! PROZŘENÍ !!!

Můj život rázem dostal jiný směr po odstranění omezujících programů,a sama sebe nechápu jak jsem mohla po celá ta léta ty věci co mě ubližovaly NEVIDĚT. Ale opravdu jsem to neviděla a doufala ,že se po čase něco změní. Marně !

Chtěla bych všem, co hledají pomoc ve svém životě poradit na základě svojí zkušenosti. NEČEKEJTE,ŽE SE NĚCO ZMĚNÍ JEN TAK OD SEBE,ABYCHOM SPOKOJENĚ ŽILI MUSÍME NĚCO UDĚLAT SAMI PRO SEBE.

Vřele můžu doporučit všem, co potřebují pomoc při opakovaných problémech ve svém životě a neví si s tím rady jak já.

Ještě jednou Vám paní Dočkalová mnohokrát děkuji za pomoc a nasměrování v mém životě. Dál musím jít už sama a věřím že ta cesta životem už nebude tak obtížná jak doposud.

Vaše vděčná klientka EVA

Zdravím Vás paní Dočkalová,

Ještě jednou bych Vám chtěla za celé čištění moc poděkovat. Pár věcí se dalo do pohybu a musím říct, že je mi po hodně dlouhé době opravdu moc dobře.

Taky jsem teď o víkendu absolvovala jednu takovou situaci, při které bych obyčejně reagovala úplně jinak. Tentokrát jsem řešila spíše hlavou a nedostalo se mi do toho tolik emocí jako vždy.

A další věc, kterou dost vnímám je větší trpělivost, mnohem větší klid a nemám pocit, že někam potřebuju chvátat.

Takže Vám opravdu děkuji.

Mějte se pěkně! Jana

Pěkný den, paní Dočkalová, slíbila jsem se ozvat, tak píši. Mnozí na zázraky nevěří, já jsem nucena věřit, jelikož po středě bolest z kyčlí odešla a dosud se nepřihlásila, i když jsem měla dost velkou zátěž s úklidem, v minulosti mne sebemenší výkon nutil ubrat a dokonce vyřadil z pohybu. Rovněž se zlepšil pohyb krční páteře a bolest ramen není tak intenzívní. Jakmile ustoupí bolest a zdravotní problémy, je svět hned veselejší a den přináší radost z každé maličkosti.

Děkuji za poskytnutou pomoc a jsem vděčna, že jsem měla možnost se s vámi setkat.  Když budu potřebovat, zase se ohlásím. Srdečně ES. 


Ráda bych se podělila o zážitek s paní Dočkalovou a s metodou metaformní techniky.

Již 22 let se starám o syna, který v 8 měsících  z neznámých příčin (snad virový zánět mozku), dostal komplikované febrilní křeče, z kterých se časem stala těžká farmakorezistentní epilepsie. Syn uspokojivě nereaguje na žádnou léčbu, vyzkoušeli jsme všechny léky dostupné na trhu, byli jsme v cizině zjistit, jaké možnosti léčby jsou tam a samozřejmě jsme vyzkoušeli také mnoho z alternativní medicíny. Od homeopatik, bylinky, biotroniku, léčbu kameny, potravin. doplňky atd. atd. U některé byl i úspěch, nicméně tělo mého syna je již vyčerpáno léty epi záchvatů a užíváním  hromady léků, takže když se dostal v létě tohoto roku do nemocnice se status epilepticus a následně se přidružilo selhání celého organismu, opravdu vážně jsem se obávala o jeho život.

Dostali jsme se do začarovaného kruhu a 3 měsíce se vraceli z nemocnic, abychom se tam za pár dní vrátili s něčím jiným.... V té době jsem dostala kontakt na p. Hanku. Nedávala jsem tomu velké naděje, ale neměli jsme co ztratit. Syn už neměl chuť žít.

Hned po první MT se rázem začal syn zlepšovat a během pár týdnů začal zase běhat. Takový obrat nikdo nečekal a překvapeni jsme byli nejen my, rodiče, ale i zaměstnanci zařízení, kde syna přes týden máme....Všichni se ptali, co jste s ním dělali?

To bylo nejvíc, co jsem si mohla přát. Ale terapie měla ještě další nadstavbu, kterou bych už nečekala.

Měla jsem v té době problémy s klientem, s kterým jsem si nevěděla rady a necítila jsem se v práci dobře. Situace se též po první terapii rychle vyřešila a jako bonus mi do života přišel partner, kterého jsem si vysnila, a s kterým jsem velmi šťastná.

Jsem paní Hance moc vděčná nejen za to, že nám výrazně zkvalitnila nelehký život, ale děkuji také za stálý projev zájmu a ochotu kdykoliv pomoci.

Dagmar H.

Paní Dočkalová,

je pro mě důležité, abyste věděla, že Vaše terapie mi ukázala cestu…S Vaší pomocí jsem dokázala přijmout situaci takovou, jaká je. Dokážu se na problém podívat z více úhlů pohledu, dívám se na věci „jinýma očima“. Mám pocit, že jsem udělala velký krok z bludného kruhu, odkud nebylo původně možné vystoupit. To, co mě tak velmi tížilo, se postupně odplavuje a já se cítím klidnější, sebejistější, pomalu se uzdravující…Cítím, že budu muset ještě vyvinout hodně úsilí, ale díky Vám jsem na dobré cestě a za to bych Vám ráda poděkovala! Marie

Dobrý den, paní Dočkalová

 

Než začnu psát, moc a moc bych chtěla poděkovat za to, jak jste mi pomohla.

Hlavně poznat sama sebe, moje okolí a hlavně jak mě vnímají všichni kolem mě.

Od svého útlého věku jsem život neměla zrovna růžový, ale nebýt babičky a dědy , tak ho ani neprožiju, potom přišlo narození dvojčat bratrů, tím pro mě pěti letou holku, začalo peklo. Bratři byli nemocni a rodiče se museli točit hodně kolem nich, potom v devatenácti jeden zahynul tragicky a ja už v tom období měla syna a cekal mě další krušný život. Muž mě o všechno obral, zůstala jsem sama,  maminka těžce onemocněla a začala strašlivá bolest hlavy, migréna.

Netušila jsem co a kdo, za co mě trestá.

Potom jsem začala na sobě cítit tu bezmoc a navíc, že mám v sobě něco, čemu jsem dlouho neporozuměla, šestý smysl.

Vdala jsem se po druhé, máme dceru, ale manželství zase nic moc. Dlouho jsem se srážela k zemi, až jsem potkala kamarádku, která mě dlouho přemlouvala, at si zavolám paní Hance D.

Konečně jsem se odhodlala zavolat, a od té doby, co jsme se spojily, tak můj život hned po druhé terapii – na dálku - se začal měnit a začalo se mi pomaličku dařit.  Také se mi začaly spravovat finance a zákazníci se ptají, co se mnou je, ze jsem jiná.

Začala jsem hlavně u sebe. Mít se rada a to je hlavní, vysílám hodně silné energie a lidi kolem mě se chovají líp a jinak .

Mě hlavně přestala bolet hlava, je to úleva neuvěřitelná.

Začinám mít čim dál víc pracovních nabídek.

Jsem i masérka a lidé si mě sami vyhledávají, můj manžel se ke mně chová lépe a hezky. Prostě se mi daří a nikdy bych tomu nevěřila, ze se to může stát,  vše je v hlavně díky MT, ze se cítím skvěle a  budu pokračovat.  dal chci pomoci i dětem a hlavně synovi , kterému život taky nenadělil moc dobra, ale ja věřím, ze bude dobře, náš život už ted se mění k lepšímu a bude jenom lépe. A za to všechno Vám paní Hanko, chci poděkovat. I sobě, že jsem se odhodlala.

Moc děkuji Ilona

 

 S paní Hanou jsem  se  seznámila náhodou  přes  net , vloni touto  dobou,  dcera  měla  zdravotní  potíže,  našli  ji   malinký  nádorek  na šišince,  který  ji  způsoboval   bolesti hlavy, špatné  vidění, zvracení a  únavu,  také  ji  doktorka  upozorňovala, že  díky hormonálním  změnám  a  tomuto  nádorku nemusí  mít  děti. Začala  ji léčit nějakými  léky,  které  měli škodlivé  nežádoucí  účinky. Hledali  jsme  léčbu  přírodní bylinou a  léčitele. Po několika  terapiích paní Hany,  se  dceři  ulevilo a  po  dvou  měsících , i když  to  neplánovala,  byla  těhotná  navzdory předpovědi lékařky. V průběhu  těhotenství  dcera  měla  několik  terapií mt, srt na  různé  potíže a  nakonec  i  při porodu,  který  proběhl hladce a  rychle , 4 kilová holčička  se  narodila  zdravá  a  čiperná. děkujeme tímto  paní Haně 
za   pomoc, podporu a   za  to  jak  se  nám   všem,  nejen  dceři,  věnuje ,  při  jakémkoliv  problému a  vnáší  nám  tak  světlo  do  života. Zdena

Dobry den, pani Dockalova,

chcem se pochvalit a zaroven podakovat, je mi podstatne lepsie a mam vaic sily na kazdodenne povinnosti, ale i na komunikaciu a kontakt s ludmi. Spanok je tiez lepsi, aj ked este uzivam  lieky na spanie. DAKUJEM. Som rada, ze terapia bude pokracovat a tesim sa na zajtrajsi den, kde ma to opat posune kusok dopredu. Vasa pomoc prisla pre mna v hodine dvanactej. Ja uz bysom nemohla dalej fungovat. Tie roky, co som sa nechala ponizovat a nebola schopna najst svoju silu, sebevedomie.....  Chcem tiez pekne poprosit o termin terapie pro mojho nejmaladseho syna.Velmi pekne dakujem, D.Ov. Slovensko

Milá, Hanicko. Děkuji Vám.
Píši slíbenou recenzi..
Mockrat děkuji, milé paní Hanicce za moji transformaci. Absolvovala jsem metamorfní techniku, neskutečně mi pomohla. Díky ní jsem navázala lepší vztahy s rodiči, zlepšila se mi situace v práci, více si věřím a celkově jsem jiný člověk. Odešli z mého života lidé, kteří v něm být neměli.
Jsem vděčná, že jsem paní Haničku objevila.
S radostí Všem tuto techniku doporučuji. Neváhejte, objevíte nový život.
Iveta
5x8