Kniha Pastýřova, Joann Davisová 

Modlitba Zákon Proměny

"Učiň mě nástrojem svého pokoje.

Kde je nenávist, ať rozsévám lásku.

Kde je křivda, ať rozsévám odpuštění.

Kde je pochybnost, ať rozsévám víru.

Kde je zoufalství, ať rozsévám naději.

Ke je smutek, ať rozsévám radost.

Kde je temnota, ať rozsévám světlo. 

Protože kdo dává,ten dostává.

Když odpouštíme, je nám odpuštěno.

A když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.

Neboť tak zní Zákon Proměny. "

Dnes, v této chvíli, pošlete všechnu lásku ve svých srdcích sami sobě. Láska je vaše přirozenost; neodolávejte tomu, čím skutečně jste. Můžete zlepšit svůj život pouhým vyjádřením toho, čím jste, pouhým následováním lásky ve svých srdcích ve všem, co děláte. A odpuštění je skvělý způsob, jak dát lásku sám sobě. Představte si, jak snadný by život mohl být, kdybyste byli hodní sami k sobě. Dnes je nádherný den, stvořený k tomu začít se sebou samými nový vztah.

   Z moudrosti starých Toltéků

************************************************************************

Vítejte na mých stránkách, přátelé,

Nechť z mých stránek na Vás nadále proudí světlo k projasnění, k pomoci i k léčení, ať zde nacházíte i rady a články, které sdílím z jiných zdrojů a souhlasím s nimi....:-)

V odkaze zajímavosti, odkazy, videa najdete různé informace ohledně aktuálního stavu ohledně koronaviru i pro možnost sami se pomoci a jak se začít vnitřně měnit, v odkaze horoskopy a aktuální energie najdete více zpráv i  články týkající se aktuálního stavu ve vesmíru a texty pro pomoc s vašimi starostmi, o tom, co se Vám může dít, jaké se Vám mohou vyplavovat pocity, zimnice, bolesti aj. Rovněž zde jsou horoskopy na rok 2020. A info k transformaci.  V odkazu O vztazích jsou různé články o vztazích, proč a koho si volíme atd, také o dvojplamenech a spřátelených, duších, karmické vztahy apod., které jsou stále více aktuální.  

 

Hudba k vyčištění negativních energií na vás doma 

https://www.youtube.com/watch?v=HApjrS2qFXQ&fbclid=IwAR0HSkTEojVtfSoXxNlCBoLhGE59lrU9lqii1oo2PObJSWnZUOLCEDWn16A

Důležité odborné informace - srozumitelně vysvětlené a rady odborníků - ohledně koronaviru