Rekonektivní léčení přináší do našich životů rovnováhu a harmonii, radost, svobodu a CELISTVOST. A tím i zdraví.

Rekonektivní léčení je novou úrovní léčení, která mění podstatným způsobem život, prožívání, vědomí, žebříček hodnot. Která vede ke změnám kvality života. Jde o frekvenci energie, která v sobě zahrnuje veškeré dosud používané techniky na světě. Rekonektivní léčení jde za jejich hranici. Spektrum Rekonektivního léčení se skládá z plného léčení a evolučního kontinua energie, světla a informací. Dovoluje léčení, která nejsou pouze fyzická, pouze mentální, pouze emocionální, pouze duchovní… léčí zároveň na všech těchto úrovních… avšak jde za ně, aby Vám přineslo taková léčení, která obsahují evoluci vašeho samotného bytí a vaší esence. Rekonektivní léčení Vám dovoluje transcendovat techniku a její omezení. Neléčí člověk léčitel, ale Bůh, Láska, Univerzální energie. Energie naší podstaty. U Zdroje neexistují žádné nemoci, duše je naprosto celistvá a v souladu s vesmírem. O léčení tedy nerozhoduje člověk, ale vyšší moc. Má-li být člověk vyléčen a jakým způsobem k tomu dojde, to nezáleží ani na praktikovi, ale ani na samotném klientovi. Ani na jeho souhlasu či nesouhlasu. Nelze to ovlivnit ani naší vůlí. Proto nemůžeme dát žádné záruky, že se vyléčí Váš momentální problém, stejně jako když jdete k lékaři a jeho léčba není účinná. Je to proto, že problém, s nímž přicházíte, může mít příčinu někde jinde a energie universa tu příčinu zná, tedy léčí to, co je pro Vás v té chvíli to podstatné a žádoucí a co je pro Vaše dobro. A potom s Vámi energie nadále pracuje na všech úrovních.

Používá se při léčbě:

• Rakoviny

• Nemocí souvisejících s AIDS

• Epilepsie

• Syndromu chronické únavy

• Roztroušené sklerózy

• Revmatizmu a osteoartritidy

• Mozkové obrny

* covidu

• … a mnoha mentálních a emocionálních postižení

 

"Pokud máte štěstí, přijde vaše léčení ve formě, kterou očekáváte. Pokud máte opravdové štěstí, přijde vaše léčení ve formě, o které jste ani nesnili - v takové, kterou má Vesmír na mysli právě pro vás."- Dr. Eric Pearl

Moje osobní zkušenost ze seminářů v roce 2010 v Praze: Zázraky se nám děly přímo před očima a všichni jsme si to úžasně užili, cítili se unaveně, ale radostně, nabiti energií, která má účinek o 300 vyšší než dosud běžné frekvence. Občas to byla síla, když jsme leželi na masážních stolech a učili se a další stáli nad námi a zprostředkovávali nám tyto axiatonální frekvence, často jsme nekontrolovaně sebou škubali, pohybovala se nám oční víčka, řasy, bulvy, tekly slzy, škubali námi končetiny a my to nemohli zastavit, někdo i doslova mrzl a třepotal se zimou. Mně osobně bylo velmi horko, až mi pot stékal v potůčcích po zádech, když jsem předávala paprskem skrze dlaně energii člověku ležícímu na stole. Někdo se natolik uvolnil, že si poletoval nad tělem a zažíval jiné úrovně bytí. Kdo to nezažil, tak neuvěří a nepochopí. Třeba první den na přednášce Eric Pearl působil energií na paní, která 33 let nezvedla po operaci prsu ruku nad hlavu. Do 3 minut byla ruka nad hlavou a už to tak zůstalo a zůstane. Těch uzdravení bylo více....

Začnete si uvědomovat věci z jiného úhlu pohledu, rozšíří se Vám vědomí a intuice. Poznáte ihned při hovoru, jak to dotyčný myslí, zda upřímně a z hloubi srdce, nebo jen povrchně s materialistickým pohledem na svět. Tímto způsobem může dojít i k napravení a změnám vztahů, zbavení se ega, lpění, očekávání, závislostí. Energie nás vede k těm "správným" postojům bez posuzování jiných, neboť cokoli, co se děje, je v pořádku. Energie je velmi silná a ne každý dosud toto světlo snese, neboť mu nastavuje zrcadlo.

Tato frekvence nás spojuje na Zemi s energií vesmíru. Energií, která přináší světlo a informace. Vaše interakce s těmito jasně hmatatelnými energiemi začíná během vašeho sezení a pokračuje v práci s vámi dlouho poté, co jste odešli. Následně po svých sezeních budete naladěni na více obsažné a evoluční léčivé frekvence, než kdy dříve. Reálnost její existence se jasně prokázala v praxi a také ve vědeckých laboratořích. Toto léčení lze provádět i na dálku.

Jejím průkopníkem je MUDr. Eric Pearl., který říká:" Nevím, opravdu nevím jak to funguje. Ale vím, a hlavně to vědí lidé, že to FUNGUJE. Všichni máme možnost přenášet tyto nové, léčivé frekvence, jakmile se s nimi setkáme. Je to dar naší doby. Tím, že vyléčíme sebe, můžeme léčit i druhé. Ale je dobré si uvědomit, že si nemůžeme připisovat zásluhy za vyléčení, protože energie nevychází Z NÁS, ale přichází SKRZE NÁS. Lidé žijí ve strachu a temnotě. Je načase rozsvítit světlo. Je čas dostat se do stavu vědění, vědomí."

Světově uznávaný původně chiropraktik dr. Eric Pearl se objevil v bezpočtu televizních pořadů ve Spojených státech i po celém světě. Byl pozván, aby vystoupil před Spojenými Národy, prezentoval před plným sálem na Madison Square Garden a jeho semináře jsou předmětem článků v různých publikacích včetně The New York Times. Jako doktor měl Eric po 12 let vysoce úspěšnou chiropraktickou praxi až do dne, kdy ho pacienti začali upozorňovat, že na sobě cítí jeho ruce - i přesto, že se jich fyzicky nedotkl. Pacienti začali brzo hlásit zázračná uzdravení z rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, epilepsie, syndromu chronické únavy, artrózy, mozkové obrny, porodních defektů a dalších vážných chorob. To všechno se stalo, když Eric v jejich blízkosti jednoduše držel své ruce. A do dnešního dne to pokračuje. K dnešnímu dni byla jeho léčení zdokumentována v šesti knihách, a to včetně Ericova vlastního mezinárodního bestselleru RECONNECTION® - Návrat k léčivé energii, který byl publikován ve více než 36 jazycích. Se sídlem v Los Angeles vyvolávají Eric Pearl a Rekonektivní léčení velký zájem ze strany špičkových doktorů a výzkumníků v oblasti lékařství v nemocnicích i na univerzitách po celém světě. V současné době probíhají v několika zařízeních nové výzkumné projekty pod vedením tak renomovaných vědců, jako je Gary Schwartz, PhD., William Tiller, PhD., Konstantin Korotkov, PhD., a další. Eric během roku neustále cestuje po celém světě a prináší světlo a informace Rekonektivního lécení na tuto planetu. Na seminářích učí, jak aktivovat a používat toto nové, všezahrnující spektrum léčivých frekvencí, které vůbec poprvé dovoluje zcela překročit "energetické" léčení a léčitelské "techniky", zpřístupňuje úroveň léčení za čímkoliv, kam byl až dodnes kdokoliv schopen dosáhnout. K dnešnímu dni se tuto práci naučilo už více než 60.000 lidí (ve více než 60 zemích) a uskutečňují tak spontánní vytváření léčitelů po celém světě. Pokud se chcete dozvědět více o The Reconnection®, jeho historii a původu, přečtěte si knihu RECONNECTION®,- Návrat k léčivé energii  nebo Šalomoun promlouvá nebo navštivte www.TheReconnection.com.


Informace o sezení a cena

Oblečení: Oblečte se pohodlně. Plně oblečeni a bez obuvi budete ležet na zádech na polstrovaném masážním stole.

Parfémy, vůně a aroma: Během vašich sezení se často objevují různé vůně a aroma. Přijdte, prosím, bez uměle přidaných vůní, jak jen to bude možné.

Šperky, pásky, mince, mobilní telefony, atd.: Rekonektivní léčení není předmětem těchto slabých stránek "energetického" léčení, protože energie je pouze podmnožinou tohoto více všeobsažného spektra energie, světla a informací Rekonektivního léčení. Z tohoto důvodu si nemusíte vyprázdnit kapsy, sundat pásek, prsteny, hodinky a vyndat mince nebo všechny věci na baterku, jako jsou mobilní telefony, pokud se budete cítit pohodlně.

Optimální stav mysli: Jednoduše zavřete své oči a nechte to být. Staňte se pozorovatelem a pozorovaným. Svědkem. Všímejte si. Všímejte si, když si něčeho všimnete. Všímejte si, když si nišeho nevšimnete. Všímejte si, když si znovu něčeho všimnete. Dovolte si zažít zázrak očekávání, kdy nebudete svázáni specifickým a detailním očekáváním. Veřte, že léčení, které přijmete, bude pro vás tím nejvhodnějším.

Časy: Sezení Rekonektivního léčení obvykle trvají přibližne 30 minut. Léčení se projevují mimo omezení času a prostoru, takže více času neznamená lépe. Obvykle se doporučují jedno až tři sezení.

Ceny za sezení:

Cena za jedno Rekonektivní léčení byla Ericem Pearlem ohodnocena na cca 80 až 120 US dolarů, pro naše poměry za tuto službu u mě za 1300  až 1500 Kč, osobně i na dálku

(např. v Praze stejné jedno léčení 2700 kč)


Při 3 opakováních cena 1000 Kč za 1 terapii. Platba se provádí převodem na účet nebo složenkou na adresu nebo v hotovosti.

V červnu 2015 jsem byla na refresh rekonektivním semináři schválena opětovně jako certifikovaný praktik léčení.

Dříve jsem dělala i znovunapojení. O přestávce mezi učením - v předsálí hotelu.
V zahradě o polední přestávce.
Po semináři - Martina a Peťa s Patricíí.
Poslední den. Rozloučení s učitelkou asistentkou Hellen.