Pampa mesalloc cuna

Od roku 1998 a následně od 2012 se nám všem v životech velmi mnoho změnilo. Co dříve nešlo, dnes už půjde postupně uskutečnit. Přišly sem už nové energie a nastávají jiné možnosti i v uzdravení těla i duše a také v jejich léčbě např. plazmou nebo podobnými technologiemi. A také světlem jednodušeji, než dříve.

Pracuji od roku 1998 se světlem a se zdrojovou esencí, kdy jsem pracovala nejdříve pro Zemi, posléze byla převedena pro práci s lidmi, aby se podařilo rychleji probudit lidstvo a Země mohla celá vzestoupit a žít jinak,v lásce, rovnosti, pospolitosti, respektu, v ráji na zemi. Přichází tedy doba možnosti jiné pomoci a práce s lidmi, a to mimo jiné také skrze dávná šamanská učení.

Léčení světelného těla je očištění a odstranění zápisů, které nám zůstaly od předků a také z našich předchozích životů jako emoce v těle v buněčné paměti a také ve světelném těle. Musíme je tedy odstranit ze všeho, kde zůstaly zapsány. Nejdříve je nutné očistit a odblokovat čakry, které jsou zanešené jak emocemi, tak toxiny z prostředí, ve kterém žijeme. Díky tomu se dá uvolnit mnoho starého, co dosud nešlo. A pokračovat léčenímmsvětelného těla. Kdo prošel metamorfní technikou nebo ACE, tak má náskok, kdo ne, zřejmě je nutné nejdříve při práci vytháhnout ven emoce, co nás v tě chvíli zatěžují. Proto může bude potřeba více léčení, protože ne vše se dá uvolnit zaráz, mimo jiné i proto, že je to silná práce a nemuseli bychom to zaráz ani zvládnout zpracovat.

Protože bych to ještě neuměla tak dobře popsat, dovoluji si citovat některé informace od profesora Alberta Villolda.

„Linie strážců Země. Jde o linii šamanů a šamanek, kteří jsou strážci celé planety, všech živých bytostí na Zemi. Být ochráncem veškerého života vyžaduje mimořádné vědomí a je to velký závazek. Jste-li zasvěceni jako strážci Země, zavazujete se sloužit celé planetě veškerou svou kapacitou, pomocí všech svých možností a schopností. Každý z nás je schopen přispět svým malým dílem. Občas může ten příspěvek být i velký. Ale je to právě závazek, který přijmete, který vám poskytne přístup ke zdroji nekonečné moudrosti, která zde je od počátků této planety.Jste pouhým nástrojem, jehož prostřednictvím duch vykonává svou práci.Všichni sdílíme stejnou sbírku moudrosti, stejné poznání o fungování nebe a země. Tradice stará více než 50.000 let. Šamanismus je po celém světě. Jsou to šamani severoamerických Indiánů, sibiřští šamani a himálajští šamani, Inkové, Hopiové, Mayové.

Léčení šamanů se stalo posvátným souborem učení, které se předávalo z babičky na vnučku z dědečka na vnuka po tisíce generací a které je nám dnes přístupné.

Šamani jako první objevili, že vše ve světě je tvořeno světlem. Technologie šamanů jsou založené na přímé práci se světlem v těle, se světelným energetickým polem, které obklopuje fyzické tělo a informuje ho stejným způsobem jako magnet uspořádává železné piliny na kousku skla. První, které souvisí s léčením, spočívá v tom, že veškeré léčení je dílem Ducha, léčení se děje přirozeně a šaman vytváří podmínky pro zdraví výživou a pomocí léčby emocí. Vytváří podmínky pro zdraví, díky kterým potom nemoc sama odejde a zdraví je vedlejším produktem. Vymizení nemoci se děje přirozeně. Dokáží to díky práci přímo v informačním poli, ve světelném energetickém poli.

Pole je ve skutečnosti Matrixem. Obsahuje veškeré informaceo tom, jak budete žít, jak se uzdravíte, jak zestárnete a jak zemřete. A pokud neaktualizujete informace v poli, potom budete žít stejný život, jaký žili vaši rodiče, budete trpět stejnými nemocemi jako oni, prožívat stejná životní dramata.

Můžete se naučit milovat odlišně, odpouštět odlišně. Už dále nemusíte prožívat rodinná dramata, která kolují v rodině! Dramata z pocitu nedostatku, nedostatku lásky, pocit nedůvěry k sobě nebo nedůvěry k mužům či ženám, nebo mít láskyplné vztahy, které vydrží. Můžete se osvobodit od všech těchto elementů, kterým říkáme „karma“. Musíte to ale vyčistit také z pole. Tělo a duše, tělo a duch, jsou propojené. Původní obyvatelé Severní Ameriky tomu také věřili, že
po sedm generací platíme za hříchy našich rodičů a prarodičů. Teď se od toho můžeme oprostit, prolomit ten vzorec.Toto je energetické pole, které nám předurčuje, jak milovat a prožít určité druhy životů, jak pracovat pro určitý druh lidí, jak být přitahováni určitými muži a ženami, kteří nás budou zrazovat stejným způsobem, jakým zraňovali naše matky a otce nebo zrazovali a zraňovali ostatní. Těmto generačním kletbám říkáme „špatné geny“. Je to genetika, kterou dědíme po rodičích, která nám předurčuje srdeční nemoci a rakovinu, demenci a Alzheimerovu chorobu. Potom cítíme a věříme, že to nemůžeme změnit. Musíte si uvědomit, že nejsme našimi geny. Šamani v Andách říkají Světelnému energetickému poli „Wiracocha“. Wiracocha je jméno Velkého Ducha, ale v tomto případě tím myslíme část vás samotných, která spočívá v Duchu, tu část vás, kde jste s Duchem jedno. A to je osmá čakra, která se nachází nad vaší hlavou mimo fyzické tělo, ale je uvnitř Světelného energetického pole.V názvu Wiracocha „wira“ znamená „posvátný“ a „cocha“ znamená „zdroj“. To je zdroj našeho fyzického těla, a je to to, v čem přebýváme, tělo, které nosíme, tělo světla, které obýváme mezi inkarnacemi.

U šamanů říkáme duši „světelné energetické pole“. Je to část člověka, která pokračuje za hranici smrti do věčnosti a nekonečna. Mohli bychom říci, že naše duše má tělo, spíše než říkat, že naše tělo má duši. Jednalo by se o mnohem přesnější popis. Mozek je ovšem místem, kde spolu pole a tělo vzájemně komunikují,. Předtím, než se dokážeme přenést přes svůj vztek nebo strach, musíme uzdravit své emoce. A jediný způsob, jak vyléčit své emoce z pohledu šamana, je zbavit se těchto emocí.“

Je dobré dělat toto léčení jako prevenci. Ale když už propukla nemoc, tak se to musí opakovat a nevíme předem, kolik času potřebuje konkrétní duše na očistění a uvolnění vzorců a k uzdravení těla. Takže je potřeba to

opakovat vícekrát.Také upozorňuji, že se léčením mohou vytáhnout bloky, které v sobě máte a je třeba je propustit, takže můžeme mít nějaký den špatné pocity. Je potřeba si je pamatovat a je potřeba se mi ozvat. Děkuji.

 

Odblokování a očištění čaker

Uvnitř v těle máme sedm čaker a tyto čakry jsou tvořeny křížením endokrinních žláz a nervu plexus. V místě, kde je spletenec nervů a endokrinní žláza, která produkuje hormony, spojí se v těle a vytvoří v poli místa energetického rozruchu, kterým jsou krouživé pohyby energie, kroužící zásoby energie, kterým říkáme čakry. Ve fyzickém těle máme sedm čaker. První čakra je v místě stydké kosti, druhá čakra dva prsty pod pupíkem, třetí v místě solar plexu, čtvrtá v oblasti srdce, ale všechny jsou podél páteře, čtvrtá na úrovni srdce, pátá v oblasti hrdla, šestá přímo uprostřed čela, mýtické třetí oko a sedmá přímo na vršku hlavy. Všechny čakry se točí ve směru hodinových ručiček kromě 15 až 20 minut během noci, kdy se otáčí opačným směrem, aby se vyčistily. Sedm čaker v těle a každá je spojena s různými fyzickými systémy, s rozmnožováním, trávením, ale také jsou spojené s různými psychologickými systémy.

Dále také máme osmou čakru, která je vně fyzického těla, ale uvnitř energetického světelného pole. Je přímo nad hlavou a tato osmá čakra je tím, čemu na Západě říkáme „duše“. Je to místo, kde uvnitř nás sídlí duch. Ale také máme devátou čakru a devátá čakra je to, čemu říkáme „duch“. Duše je individuální. Vy máte svou duši, já mám svou vlastní duši, ale duch je jen jeden. V duchu jsme všichni jedním. Devátá čakra je vlastní každé žijící bytosti ve vesmíru, kdežto osmá čakra je tam, kde sídlí duch uvnitř vás. Osmá čakra je světlo, které můžeme vidět kolem Buddhy, světlo, které můžeme vidět kolem Krista. Díky osmé čakře vám roste tělo, takže až zemřeme, sedmá čakra nahraje informace do osmé čakry, která potom hledá novou rodinu, do níž se narodíte, rodinu, kde budete mít možnost maximálně růst a maximálně se učit. Samozřejmě ne vždy máme perfektní rodinu a mnozí z nás jsou přesvědčeni, že jsme se měli narodit do rodiny našeho nejlepšího kamaráda, a ne do té, do které jsme se narodili. Takže skončíme s tím nejlepším, co je nám ten den umožněno. Ale je to rodina, ke které jsme přitahováni, k těmto lidem nebo životním příběhům nebo tématům, kterými je tato rodina prodchnuta a díky nim máme příležitost nejvíce vyrůst. A jakmile jsme počati, osmá čakra začne stahovat informace do našeho nového těla akdyž už jsou veškeré informace stažené, obecně to bývá v momentě narození, osmá čakra zůstane prázdná. Osmá čakra je tedy tím, kým jste mezi jednotlivými inkarnacemi. Mezi narozeními jste tím zářivým vejcem, které obsahuje všechny ty informace vašich sedmi čaker. Váš způsob života, způsob, jak jste milovali, komu jste odpustili, koho jste zranili, kdo zranil vás, všechny vaše duševní příběhy, všechna prožitá dramata, všechny fyzické výzvy, všechny informace jsou uskladněny v tomto zlatém vejci, což je vaše osmá čakra. A jakmile se narodíte, osmá čakra stáhne všechny informace do vašeho nového těla a zůstane jen čirou bublinou světla. Zůstane zářícím sluncem nad vaší hlavou. Na osmé čakře je fascinující, že existuje, jak již víme, mimo čas a projevuje se v čase, takže já jsem manifestací mé osmé čakry v čase a když se můj čas nachýlí, vrátím se do bytí v osmé čakře. Proto chceme odstranit veškerá traumata předtím, než zemřeme, z jediného důvodu, protože je to obrovský dar a příležitost být v těle.

Při čištění a odblokování čakry se vysají jakékoliv toxické energie, které mohou být uvnitř čakry. Potom se vyplňuje čakra světlem a přepisujete se světlem otisk v poli. Světlo se pak rozšíří v celém těle a celé tělo tím dostává novou informaci. Staří šamané objevili, že jsme tvořeni světlem, že jsme bytosti světla a že nejmocnější a nejzásadnější léčení probíhá pomocí světla. Nejen, že tím tělo přestalo obsahovat informaci o nemoci, ale bylo mu navráceno jeho přirozené světlo. Toto přirozené světlo je nejmocnější léčebnou silou ve vesmíru. Může přenastavit tělo. Když je tělo opět v rovnováze, uzdravování se děje přirozeně samo.Šamané objevili, že proces osvícení je nejúčinnější, pokud daná osoba není nemocná. Když už tam je nemoc, procházíte krizí, musíte té nemoci věnovat pozornost a ošetřit ji. Pokud někdo krvácel, museli mu nejdříve zastavit krvácení. Proces osvícení je pozoruhodným nástrojem prevence, protože když už se nemoc projeví v těle, musíte jí věnovat pozornost fyzicky. Ale předtím, než se projeví, když je to ještě jen otisk nebo určitá stopa v poli, můžete ji odstranit z pole světlem. Když už se nemoc projeví v těle, musíte pořád ještě vyčistit pole, protože pokud pole stále obsahuje ten otisk, není schopné se uzdravit. I když se tělo uzdravilo pomocí medikace nebo pomocí rostlinné medicíny nebo operací, pokud jste odebrali postiženou tkáň nebo orgán, ale nevyčistili pole, nemoc se s největší pravděpodobností znovu objeví. Chceme léčit přímo u zdroje, na úrovni matrixu, na úrovni zdroje našeho bytí. Protože jsme bytosti světla, znamená to vylepšit kvalitu svého světelného pole, svého světelného energetického pole. To dokáže proces osvícení. Čistí a vylepšuje kvalitu energetického světelného pole, abyste mohli tvořit zdraví a nemuseli léčit nemoc tam, kde můžete vytvořit zdraví. Šamanský model medicíny je odlišný. Vyčistíte otisky, osvítíte pole a pole zorganizuje zdraví v těle a nemoc odejde jako vedlejší produkt tvorby zdraví. To je naprosto zásadní. Pokud budete používat energii, protože něco tady bolí, tak pořád pracujete se západním alopatickým modelem medicíny, který to léčí tam, kde to bolí. Neděláte pak šamanskou energetickou medicínu. Šamanská energetická medicína je o práci s celým systémem k vylepšení kvality energetického systému a potom je výsledkem zdraví. Proces osvícení to dokáže velice účinně. Šamani rozlišují mezi vyléčením a léčbou. My se věnujeme vyléčení. Doktoři se věnují léčbě. Jak odstraníme tuto blokádu, samouzdravovací systémy těla se dokáží nastartovat. Imunitní systém se vrací do rovnováhy. Pouze v momentě, kdy jsme schopni odblokovat systém, je tělo schopné se opět uzdravit. Pamatujte, neléčíme diagnózu.

Když očistíme čakry, samouzdravovací procesy těla se tím odblokují.

Cena za tuto práci bude více individuální, protože bude záležet na tom, jak je kdo již připraven a co vše bude třeba a kolik času nebo i sezení to zabere. Cca od 500 do cca 1500 Kč.