AKTUÁLNÍ 

na této stránce najdete aktuální předpovědi, horoskopy, věštby na rok 2020, info ohledně

energií a transformace

Modlitba🙏 pro přivolání dobra do života | DENNÍ MODLITBA, KTERÁ POZVEDÁ


vzorec pro život

https://www.youtube.com/watch?v=txmpU6T7N9Y


Emma Raisa Fatali

 

Právě jste dokončili náročný cyklus, ve kterém jste dovolili, aby se negativní lidé, návyky, vztahy a pochybnosti o sobě samých staly vaší součástí.

Nehodláte se však již zabývat tím, co nefungovalo, protože znáte svou úctu a hodnotu a víte, co nyní chcete, abyste se posunuli vpřed.

Očekávejte překvapení, zázraky a posun ve svém vědomí a perspektivách .

Budete mít zvýšenou schopnost vidět skrze závoj do duchovního světa.

Očekávejte, že intuice dosáhne svého vrcholu.

Požehnání v hojnosti.

Budou odhaleny nevídané pravdy o vztazích a zvýšení vašich financí.

Obrovské uvolnění negativních energií.

Je čas mluvit svou pravdu, protože nyní přinášíte novou a silnou schopnost projevit se rychleji a s větší lehkostí .

Mnozí dostávají nové světelné kódy s

mocnými duchovními dary, spojují se s novými průvodci duší a zažívají aktivace DNA.

AKTIVACE ALCHYMIE QUANTUM

Možná si všimnete, že se vaše tělo mění.

Vaše rysy se mohou začít měnit.

Můžete také pocítit jinou vnitřní jiskru

jak se vaše tělo začíná stabilizovat do nových frekvenčních časových linií.

Je tu příležitost projevit zázraky, když se pohybujete tímto portálem. Udržujte si vysoké vibrace a odpojte se od kolektivní energie, abyste se mohli soustředit na svou vlastní energii.

Dostáváte vedení a odpovědi, které potřebujete, takže důvěřujte své intuici a dělejte, co je třeba.

Může se zdát, že jsme všichni obdrželi další kousek skládačky.

V našem těle jsou prezentovány a aktivovány světelné kódy a také ožívají v těle Země.

Mnozí z nás zažívají aktivaci DNA.

Jak se naše tělo posouvá, morfuje a aktualizuje na nové frekvenční časové linie.

Jsme také vedeni k tomu, co potřebujeme uzdravit a vylepšit v našem nervovém systému.

Každý vzestupující se posouvá do nové úrovně vědomí a spolupracuje s více světelnými bytostmi.

Dostáváme pomoc a odpovědi, které potřebujeme, aby nám pomohly při těchto vnitřních posunech, takže věnujte pozornost znamením a synchronicitám.

Můžeme očekávat události, které povedou k masovému globálnímu probuzení a budeme svědky toho, jak se lidé odpojí od masového 3D vědomí.

Závoje mezi světy jsou nyní velmi tenké.

Země se zrychluje do Nové energie.

V příštích několika týdnech se připravujeme na příchod světelných bytostí ze všech různých sfér .

Podobá se to mezidimenzionálnímu setkání.

Na planetě dochází ke směsici energií, která bude v následujících týdnech a měsících stále patrnější .

Frekvence Země se mění každou minutou a s příchodem dalších světelných bytostí.

Občas se můžete cítit zmateně nebo posilněni v závislosti na tom, do čeho se napojujete.

Mnozí z nás obdrží nově nalezené dary a schopnosti .

Je čas naslouchat své intuici a co nejvíce meditovat.

Naslouchejte svému tělu. Snažte se přijímat dostatek slunečního světla.

Voda Je léčivá a pomůže vám zmírnit veškeré nepříjemnosti, které můžete pociťovat po emocionální nebo fyzické stránce.

Přináší tolik potřebný energetický reset a pozitivní posuny.

Vyčištění staré energie

Průlom v komunikaci.

Vynoření a odhalení skutečných pocitů.

Ukončení toxických vzorců a vztahů.

Bude nahrazeno zdravějšími a hlubšími spojeními duše, emočním čištěním a léčením a zvýšením hojnosti a vysokých vibrací .

V Láskyplné a oddané službě

~Pracovníci Světla~

 


VÍTĚZSTVÍ SVĚTLA

*      *Emma Raisa Fatali· 

*      Brána zatmění ✨26. října - 7. a 8. listopadu 2022

*      Milí přátelé, energie a světelné kódy z novoluní 25. října, zatmění Slunce, jsou stále s námi a budou vytvářetvlny ještě několik dní.

*      Přesto dnes začínáme intenzivní energetický koridor, který potrvá dva týdny a povede nás k úplnému zatměníMěsíce v pondělí/úterý 7./8. listopadu (viditelné po celém světě).

*      Tento čas mezi zatměními je nabitý mimořádným přílivem světelných kódů, stále jsme ponořeni do těch zprvního zatmění, ale začínáme také přijímat světelné kódy z budoucího druhého zatmění. To vytváří kolem planety jakýsi energetický "tlakový hrnec".Pro některé z vás bude toto období vzrušující a pro jiné... ne tak docela.

*      Současně integrujeme světelné kódy z první události a zároveň jsme vystaveni novým informacím z druhéhozatmění.

*      Tento koridor zatmění může být pro některé časem mimořádných transformací, časem pro přijímání velkýchrozhodnutí a jednání podle vašich božsky vedených plánů. Pro jiné budou tyto dva týdny napomáhat spíše procesu oddělení a usnadní hlubší práci se stínovýmegem. Tato kombinace světelných kódů dosáhne hluboko do našich tělesných polí a vynese na povrch problémy z minulosti, které potřebují uzdravení a pročištění.Některé fyzické a emocionální symptomy se mohou během zatmění dveří ještě vynořit. Bez ohledu na to, kde se na své životní cestě nacházíte, však můžemevšichni využít tento průchod zatměním k nastartování svých božských motorů a dosažení širší a vyšší perspektivy toho, kde se nacházíme a kam směřujeme své záměry.

*      Během tohoto průchodu dveřmi se silně aktivuje náš vnitřní pohon a síla spoluvytvářet novou časovou linii.Zapojte se prosím v těchto dnech do vnitřní práce, abyste získali hlubší jasno o svých záměrech. Můžete si je zapsat, promluvit si o nich s důvěryhodnouosobou nebo jednoduše začít podnikat potřebné kroky směrem k novým evolučním cílům. Cesta dlouhá tisíce mil začíná jediným krokem.

*      S velkou láskou ❤️

*      ✨✨✨

*      Diego Berman

Jaké bude období mezi říjnovým a listopadovým zatměním?


Ispirace duše

https://www.youtube.com/watch?v=UIEbZycehQs

Tlak na změnu lidstva se bude neustále zvyšovat

Inspirace duše

https://www.youtube.com/watch?v=dCmOa4_FUX0

Eduardo Ostraujov je ve městě Montevideo.

ENERGIE

Od zatmění a nyní i po zatmění se celkové znepokojivé nepohodlí zesílilo.

Důvod toho je to, co generuje tyto situace tj. energie v mozku 🧠, hlavě, vstupují častěji přes stejnou "tubu" přes hlavu, která, výtoky do míchy, srdečního centra (palpitace, malé go lpes, povzdechy), dige stývní systém, nadýmání, (vulování, čistky), základ čaker pohlavního plexu.

Což zase vyvolává nereálné závratě, úzkost, svědění, vedro, zapomnětlivost, zvláštní zmatené sny, zrak a uši a... enormní vyčerpání, které v dnešní době dokáže překonat i každodenní život.

Země prožívá to samé, nějak, ona a my léčíme tělo Bolesti.. Tohle je Enrorme.

Důvod, proč je mozek v neuvěřitelné činnosti a vše reaguje vyhnáním, vzpomínkové vzorce, přesvědčení, struktury, které byly a (mohou se některým stát) odstraněny, staženy, opuštěny, za poslední tři čtyři dny.

Jedná se o neuralgické body, bolesti velmi zakotvené ve fyzických strukturách fyzického, emocionálního těla. Do velké míry to nasytilo nervovou soustavu a to vyvolalo hluboké uvolňování znovu se objevují, opět vycházejí Strachy, nevědomé odpovědi nejistoty beznaděj, bezmocnost, vzorce mentálních procesů, izolace, samota ad, více v vředy atd.

Pokud byly vzpomínky na bolest z dětství, dětství, dospívání (a pokud nějaká byla) se aktivují v Zatmění, pamatujte si, že zatmění jsou VYROVNOVÁŽOVACÍ energie, proto právě vyskytující se nerovnováhy.

Dochází k odloučení od těla bolesti, k jinému lehčímu, lehčímu tělu, které vzniká z tohoto zatmění všechny tyto dny.

Tohle je naprosto nexo k současné sociální situaci, za kterými jsou válečné konflikty a mocenské boje. Vzpomínky na minulé války, probuzené v tomto roce, vzkříšené v těchto dnech, také uvolňují tělo bolesti od těch lidí, kteří jsou tam vtělení, a znovu se objevuje pradávná energie.

Toto období zatmění, ačkoli to může znít ironicky, je časem většího obecného uzdravení Země a jejích obyvatel.

Mozek, srdce, základ pohlavní plexus, energie přechází a aktivuje, mysl jako která vždy řídila lidskému životu, při regeneraci, rozšiřuje mozek vyhnávání a tak, ve zbytku fyzického a emocionálního těla, hnízdí v bas sexuálním trávicím a, být protože jsme odpojeni od Země.

Tento poněkud složitý tranzit odděluje všechny staré frekvence, aby se spojil s novými energiemi.

Dva týdny vylepšení po zatmění. Nebude to vždy stejné, celkově je to pracovní doba. Kde se 3D energie hroutí v závislosti na množství energie z 5D, která vstupuje.

Zatmění pokaždé všechno rychle urychlí.

Neváhejte a užívejte léky na podporu vašeho fyzického a emočního těla, pokud je to potřeba, je to otravné a silně zvyšující stres a úzkost.

Ještě pár dní bude unavený.

Pokud se zavážete pomoci sami sobě bez předsudků, všimnete si změny.

Channelováno

Arcturus.

ENERGIE ⚡⚡🌍

Týden do zatmění Měsíce, které by ukončilo letošní sezónu zatmění 2022.

Od 10 10 začalo vše přibývat.

Bylo to připraveno pro tyto zatmění.

Během tohoto měsíce říjen a listopad dostaly obrovské uvolnění, logické to nebylo zábavné, protože pamatujte, pokud něco vychází jako energie fyzického těla, vychází to s frekvencí, do které vstupuje.

I dnes pro některé mohou uvolňovat staré energetické situace, strachy, zakořeněné obavy, léčit zraněné dítě atd.

Tyto logické situace mají mít špatné časy, protože uvědomění si těch energií bolesti ožívá, vždy říkám, že si musí pomáhat, aby to nebylo tak špatné.

Jsme mezi dvěma frekvencemi, které se odtrhnou, aby se zapojily ostatní, takže Země, tak nás.

V některých případech se objevuje i trocha lehkosti.

Vše se vyrovnává a se zatměním Měsíce začíná jemnější energie, ale my pokračujeme v čištění buněk, otřásáme odpad naší lidské struktury.

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál 🌟

Eduardo Ostraujov je ve městě Montevideo.

ENERGIE

Obrovský posun Eclipse Season byl na 25, od té doby jsme chodili, někdy klopýtáme, možná klopýtáme, ale jsme téměř všichni připraveni přijmout konečnou dávku při listopadovém zatmění Měsíce.

Možná si to ještě ani neuvědomujeme... ale opět jsme uvolnili obrovské vrstvy starověké energie při léčení části zraněného dítěte, našeho mozku 🧠přizpůsobení nové mozkové frekvenci, odstranili vrstvy strachu, mocný odpad ve velkém množství, vlastně věk je vždy stejná rána, whic h jde uklízet.

Ale od letošního 1. listopadu jsme už na druhé trati, která uzavírá mocné zatmění sezóny doma rok.

Celkově jsme na tom všichni lépe, a silnější i přesto, že je stále, závratě, zácpa hlavy, rozmazané vidění, pískání, nervový systém, úzkost, svědění, náhlá únava, bolest hlavy

Jde o to, že posun zatmění odešel a nechá každého tam, kde by měl tuto část znovu uzavřít.

Začínáme přistupovat k novým energetickým strukturám v našich fyzických tělech, protože uvolňujeme ty staré.

Emocionální následuje také pláč, smutek, opuštění, ale i silný hněv, bezmoc atd.

Centrální kanál je čistší...

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál

ENERGIE ⚡⚡🌏

EKLIPSE A ODRAZ

Obecně je dobré vidět perspektivu této lineární roviny. Pochopení linií, po kterých proudí zkušenosti, nám umožňuje větší uvědomění nebo alespoň přesně pochopení.

Pro ty lidi, kteří jsou v tomto procesu energetické změny, kteří zažívají transformaci, kterou cítí jejich vlastní existence, kteří trpí tím, co zadržují a kteří postupují, mnohokrát se snaží pochopit tento úkol Tato situace je o f takovou velikost, že se to doslova považuje za psychiatrická porucha. A není to za méně.

Zde energie Centrálního Slunce nebo Zdroje, transformuje formu života na Zemi, přesněji mění struktury a složky, které v tomto procesu z velké části vytvořilo mnoho duší.

Ale tady to máme.

Od období zatmění mezi dubnem a květnem není transformace vždy patrná, protože ani koncept transformace není takový, jaký byl dříve, a každý jeden z těch, kteří jsou v tomto procesu (protože tak souhlasili), ztratili tuna starých energií, které, stručně řečeno, byly s frekvencemi, které generovaly bolest, kterou většina lidí zažívá během života na této Zemi a které dokonce upevnily jako normální a přirozený fakt.

Stvoření nikdy nemůže být normální přirozený fakt utrpení bolesti utrpení.

A toto je ta Změna, na které tyto energie pracují, k Znovu se propojení, s původními informacemi z vytváření těchto úžasných lidských životů.

V tomto období zatmění říjen Listopad Ano pozorujete, jak jste se měli v dubnu a květnu A pokud pozorujete, jak se máte nyní, když čtetete...

I když si to ještě neuvědomujete, existuje obrovské množství starých energií, které jsou pryč.

Zatmění jsou nejmocnější vztahy, které tato planeta má a nevědomky formují lidský život na energetické úrovni.

V této současné fázi už týden a několik dní zatmění Měsíce, které doplňuje slunce uprostřed té cesty, kterou jdeme, a mnozí zažívají disociaci nereálné fyzické nepohodlí příznaky, stává se, že je to ve fázi tha t pokud je dobře vždy veden individuální proces každé duše inkarnujte to, jak jste Tady a teď, stínový ústup, který začal před nějakou dobou.

V tomto zatmění se tento měsíc zaměřilo na odstranění vzorců a přesvědčení a také na postupné hojení zranění dítěte.

Mozek přijímá energii přizpůsobuje se jiné mozkové frekvenci, mozek má spojení se vším, ale spojení je s míchou, mícha má spojení se vším, ale v tomto případě je to nervový systém jeden d a první, kdo zareaguje.

Proto většina poruch a nepohodlí v hlavě tepelné tekutiny mentální procesy zpochybňující nejistoty obavy a především vzpomínky... v tomto lidském životě vzpomínky, jsou uloženy v mozku informace, že mozek reaguje a generuje to, co bylo zmíněno dříve, to znamená vidět špatně zrak, rozmazané svědění v očích, to znamená slyšet více pískání fr sound equatio ns, to naznačuje ústa naše zuby a to zahrnuje hrdlo, krk a kontrakce.

To zahrnuje odstranění energetického síťoviny, které tvoří součást naší lidské struktury, abychom ho mohli nahradit jiným energetickým síťem s jinou frekvencí jinou vibrací, která umožňuje řezání struktur, které byly vždy zabudovány žil jsem, trpím, soutěžím, trápím se... s těmito posledními věcmi, které pojmenovávám, není možné pojmout život v rovnováze, a je to "nová" rovnováha je ta, kterou zatmění omítí... uvědomujete si, co se stane?...

Nebudu prodlužovat své další vlastně tohle vyšlo spontánní maminka a 9 ráno tuto neděli nerada píšu ale tohle vyšlo takže jsme v těchto dnech na cestě k zatmění Měsíce. I dnes se mnoho těl rekalibruje adapt dávka nové energie s později k zatmění slunce, které je velmi silné. Proměny opravdu začínají změny fyzického těla, které jsou husté, jak by to mělo být na husté planetě, a logicky je to ta, která vyžaduje více času, aby se umělo přizpůsobit a je srozumitelná.

Tohle je náš lidský stav, takže...

závratě, zapomenuté sny zmatené únavou drtící línost, apatie, silné bolesti hlavy, uvolnění pláče smutku, samota, opuštění hněvu, náhlý s ostatními.

Úzkostná úzkost, třes, horko a zimnice, trávicí otoky, moč Vím, že jste mnohokrát opět pocítili zoufalství, strach z těchto bláznů...

Něco, co chci znovu jasně prohlásit...

Kdykoliv se necítíte dobře, nepřestávejte navštěvovat lékaře, váš život nemůže vést sociální síť, tedy tady. Mnoho nemocí jsou prostě poruchy a patologie, které vyžadují lékařskou pomoc.

Musíte si být naprosto jisti, že budete součástí této transformace, protože opravdu málokdo ji žije cititativně, 80% průměrů našich bratrů ji nepřežije.

Rozeznejte všechno, ale život jste jen vy. Přemýšlej o tom.

Tento zážitek je určitě nejtranscendentnější ve známé lidské historii, ale je to málo zábavné, rozeznejte zprávy, které čtetete, dělejte to, protože je tam hodně informací, mírně řečeno zkreslených... je to logické, tak buď taky. Protože vše se děje ze svědomí a svědomí se nikdy nemýlí.

A jak jsem psal, pole země bylo narušeno, zatím Kp 4.

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál · 

Předpověď na 2023 až 2025 - astrolog Richard Stříbrný (4. 10. 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=kdCMbNc8NTw


Ondřej Habr: Co říká astrologie na rok 2023 a další vývoj ve společnosti

https://www.youtube.com/watch?v=ctN49io7mEo


HOVORY ZE ZEMĚ - Přijde někdy spasitel? - Antonín Baudyš

https://www.youtube.com/watch?v=RZVFw8Go2xQ

 

Jitka Valentová: JDEME DO FINÁLE - vstupujeme do koridoru Zatmění + působení Arkturiánů na Zemi

https://www.youtube.com/watch?v=IOHgGNjLls8

Roberto Nunez

Procházíme energetickým filtrem, který má na mysli naše nejlepší zájmy. Tento energetický filtr nás připravuje na intenzitu světla, odhalení a změny, které jsme nikdy předtím nezažili.

Toto je Božská příležitost uvolnit, očistit a rozpustit každou negativní zátěž..

Neobracejte svou pozornost ke kolapsu vnějších systémů, jako je politika, falešné vlajky atd.... zastav se a soustřeď se na svou osobní cestu do duchovního, do světla, hledej pravdu.

Jsme na nejlepší časové ose.

     

     

Patric Alexandr Chytil ·

Krásný večer, přátelé.

Obdržel jsem impuls, že je opět důležité Vám nyní napsat následující informace.

Přecházíme, respektive jsme přešli, do dalšího časového okna, konkrétně do energií Novoluní ve Štíru.

Není příliš brzy? Ano je.

Ačkoliv je toto Novoluní až za 10 dní, i přesto můžeme "štírovské" energie pociťovat již nyní.

Toto Novoluní, které nastane 25.10.2022 bude velmi silné, a to díky spojení s částečným zatměním Slunce.

Druhou vrstvu, kterou můžeme aktuálně vnímat je samotný měsíc říjen, který je nejsilnějším transformačním měsícem druhé poloviny roku.

V tomto období se nachází nejtenčí prostor mezi astrální a hmotnou sférou.

Třetí vrstva, kterou můžeme cítit, je zítřejší přechod do treceny mayského kalendáře s názvem Chiccan, která rovněž patří k velmi energicky náročným obdobím.

Následujících 10 dní proto může být pro nás velmi náročných, v některých případech až hraniční.

Příroda "umírá", shazuje své listí a připravuje se ke spánku.

A jelikož i my jsme součástí přirody, i na nás má tato změna vliv.

🕊Aktuálně můžeme (a nebo nemusíme) pociťovat následující příznaky:

▫️Extrémní vyčerpanost.

▫️Ztráta síly a sebedůvěry.

▫️Křehkost.

▫️Mentální chaos, zmatenost.

▫️Tlak.

▫️Pocity kapitulace.

▫️Úzkostné stavy, ataky a jiné.

Během druhé poloviny října proto buďte velmi na sebe vlídní, uklidňujte se tím, co máte rádi, hodně odpočívejte, vědomě dýchejte do částí svého těla, kde cítíte tlak, choďte do přírody, dělejte jen to nejnutnější.

Oddejte se procesům říjnové přeměny.

Následujících 10 dní vnímám velmi silných a hlubokých, proto se zde na Facebooku budou objevovat častější výzvy na podpůrná sdělení, která budou v následujících dvou týdnech hodně potřeba.

Nemusíme se ovšem bát.

Za 14 dní budeme všichni opět jiní, silnější, vnitřně bohatší.

Vše se děje pro naše dobro, pro náš vývoj.

Vše jasněji uvidíme opět až s časem, až obdobím úspěšně projdeme

Držme si proto palce.

Přeji Vám, pokud možno, co nejklidnější druhou polovinu transformačního měsíce října a mír v našich srdcích.

S laskou

Patric Alexandr

 

Emma Raisa Fatali

Aktualizace příznaků vzestupu

Možná máte větší potíže s usínáním, protože vaše myšlenky nebo emoce nechtějí vypnout.

Vaše mysl se honí a vaše tělo je unavené.

Cítíte se emocionálně podráždění nebo citliví a možná ani pořádně nevíte proč.

Problémy s dodržováním každodenních úkolů a rutiny.

Problémy s dodržováním času.

Tendence začít odkládat věci na později nebo až budete vědět víc.

Potřeba trávit více času o samotě než obvykle.

Nechuť "řešit" druhé a jejich problémy.

Nejasné myšlení nebo vaše mysl bloudí více než obvykle.

Pocit, že jste se zasekli v jedné části svého života, a zdá se, že se paralýza rozšiřuje i na další aspekty, a to dokonce do té míry, že se do vás vkrádají pochybnosti o vaší základní hodnotě.

Vaše problémy se zdají být neřešitelné a vy se stále točíte ve smyčce se stejnými chronickými problémy.

Možná máte dokonce pocit, i když si to nechcete připustit, že svět nebo lidé po vás jdou, že máte smůlu nebo že na vás byla uvalena kletba.

Je to kvůli útokům v negativním kolektivu .

Jak budete pokračovat v odstraňování vrstev podmíněnosti, zjistíte, že se změní i vaše přání.

Věci, o kterých jste si kdysi mysleli, že je potřebujete nebo chcete, se také změní, protože nyní vycházejí z vašeho skutečného já, na rozdíl od touhy po věcech, které by uspokojily to, co pro vás chtěli ostatní.

Proto jste jako dítě chtěli jednodušší uspokojení. Vaše mysl byla čistá od vlivů. Čím více budete pokračovat ve vnitřní práci, tím více zjistíte, že vše, po čem toužíte, je

vše, co již máte.

Většina průlomů, které jste zažili, byla jako šíp vystřelený z luku.

Zdá se, že děláte kroky zpět... Na začátek... Jste z toho frustrovaní.

Začnete o všem pochybovat.

Pak vás to vystřelí a dopadnete přesně tam, kam jste chtěli. Důvod, proč se to stane, je ten, že ve vás stále přetrvává stará energie (stažení) a zvýšená obnovená energie (vystřelení). Postupem času se tento proces stane plynulejším, méně náročným.

Protože část vás, i když mnohem

menší, se stále uzdravuje a přizpůsobuje.

To, co se na vás léta lepilo, z vás jen tak nesklouzne.

To by bylo nezdravé & neudržitelné.

Jste v tom kvůli neustálému růstu.

Pracovníci světla

 

Diana Ribeiro 

" SYMPTOMY DUCHOVNÍ EVOLUCE...

1. Bolest horní části zad

Zakrytí krku a ramen a páteře kvůli posunům energie.

2. posouvám se na sentimentální úroveň...

Nestabilita s tvými emocemi .. protože cítíš hlubokou lítost a osvobozuješ se od zkušeností ze své minulosti.

3. Pláču bezdůvodně...

Toto je fyzický způsob uvolnění energie, o kterém se dříve mluvilo.

4. Změny v zaměstnání...

Jak se měníte... je normální, že začnete měnit své okolí a dostanete někoho, koho máte opravdu rádi... do které se zamilujete

5. Těžko se mi spí...

Vždycky se ráno probudíš. Je to proto, že vaše tělo pracuje s uvolňováním a provádí tuto metamorfózu...

Zhluboka se nadechněte a nezabývejte se marnivostí...

6. Uvolňování minulých vztahů

Protože jsme spojeni prostřednictvím energetických vazeb s lidmi z minulých vztahů, jste v procesu, jak se od nich osvobodíte..

A nepřipojujte se k tomuto karmickému poutu, vzdálejte se na chvíli od rodiny a přátel...

7. těžké až emocionální sny...

Je normální snít o válkách, ničení, přírodních katastrofách, perzekucích, bitvách...

Pouštíte starou energii (zastavenou v podvědomí), abyste ji obnovili pro novou a vylepšenou, stará energie se projevuje skrze tyto sny zvané noční můry.

8. Fyzická dezorientace...

Budete se cítit prostorově dezorientovaní, s pocitem, že kráčíte mezi dvěma odlišnými světy.

Jak vaše vědomí přechází na novou energii... potom máte ten pocit, jako by vaše tělo zůstalo pozadu

9. talíře prostě...

Budete častěji mluvit sami se sebou, o úrovni komunikace se Svou vnitřní bytostí... přibývá a dostane se to na vyšší úroveň a budou dělat intuitivní.

10. Ztrácíte nadšení...

Ztrácíte vášeň a nemáte vůli ničeho dosáhnout, je to součást procesu.

Měli byste si udělat čas a nedělat nic nežádoucího, ten okamžik trvá k obnově čisté energie...

11. Pocit samoty...

I když jste obklopeni spoustou lidí, cítíte se izolovaní jako sami...

Nemáte rádi davy ....

To proto, že vaši průvodci jsou pryč... abyste mohli mít svůj čas a obnovit energie.

Prázdnota bude naplněna láskou a energií vašeho nového vědomí..

12. Musím chtít domů...

Zažijete obrovskou touhu vrátit se ke svým začátkům, opustit planetu a vrátit se domů...

Je to proto, že jste dokončili své karmatické cykly a jste připraveni začít nový život stále ve vašem fyzickém těle...

Cesta, po které nyní kráčíte, z vás udělá lepšího člověka...

LÁSKA JE KLÍČ ♥️

Déborah Pereira

HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ

Uvolňuji veškerý zbývající odpor

Uvolňuji všechen strach, který je stále uvězněn v mém těle, v mých buňkách, krvi a ko

Propouštím veškeré neodpuštění

Uvolňuji všechnu zášť

Zbavuji se veškeré viny

Styďte se všichni

Každé obvinění

uvolňuji všechnu energii obětí

Uvolňuji všechny negativní energie

Všechen úsudek

Všechna ta kritika

Uvolňuji všechny předpojaté nápady

Uvolňuji všechnu žárlivost

Všechna nenávist

Všechen ten vztek

Všechen smutek, bolest a utrpení

Nechal jsem jít veškeré frustrace

Uvolňuji vše, co potřebují kontrolovat

Propouštím ty, kteří mě chtějí ovládat

Všechny ty pocity, jako bych nebyl dost dobrý nebo lepší než kdokoliv jiný

Uvolňuji všechny implantáty, entity, sklony, šňůry, vazby, sliby, smlouvy, smlouvy, vše a cokoliv, co mě váže ke starému, vše, co už neslouží mému Většímu dobru

Uvolněte jakýkoliv zbytkový odpor ke změně

Uvolňuji veškerý útlak

Odpustil jsem veškerou aroganci

Opustil jsem své negativní ego

Uvolňuji svou nižší povahu.

Uvolňuji všechny bloky, zábrany a řetězy, které mi brání jít dál

Uvolňuji vše, co mě brání v hlouběji milovat sebe a ostatní

Uvolňuji všechny zastaralé myšlenky, všechny systémy víry, vzorce, programy, vzorce chování a vzorce myšlení, díky kterým zažívám staré časové linie a zkušenosti

Pohybuji se a překračuji všechny nižší DNA všechny nižší kódy a šňůry uvnitř všech mých buněk atomů částic a atomových a subatomárních vln a všech meziprostorů, dokonce i mitochondrie skrze všech dob a esp ocel, dimenze, . .

Uvolňuji všechny pocity beznaděje, zoufalství, deprese, nízké sebeúcty, útlaku a lhostejnosti.

Tak je to hotovo a hotovo,

Vděčnost! 🙏


Ív Kejzlarová Ešmírová

Prosvětlují Vaší tmu 💌💌💌

od 26.9. 2022

Začíná nám otevírání oči v mnohém silnějších vibracích než doposud Plně se otvírají nové energie a do tak vysokých frekvencí, že nejdou ani uchopit , směrovat. Vše teď poletí zrychleně. Tento týden bude hodně náročným. Energie jedou těžkou, násilnou vibrací někteří můžou vnímat stres , napětí, bolest hlavy, plačtivost. Tyto silné energie jsou přímo extrémní, ale také velmi přejí rozvoji podnikání , spolupráce a změn. Uvolnění přijde v listopadu a i když tam vibračně přichází velký energetický třesk, zjevení jakési nové energie / kterou zatím slovy nedokáži popsat/, vnímám koncem listopadu zjemnění a zklidnění. Nelpěte a netlačte na nefunkční vztahy, vzorce... ono nefunkční stejně neudržíte, Vesmír otevře faleš a přetvářku. Přátelství, lásky , spolupráce navazáné v těchto dnech mají dlouhodobý charakter a jdou už na nových vibracích propojených Duší. Vrchol všech energií vychází na 27.11., budou se tam lámat světelné paprsky a definivně nastane na chvíli období úplné tmy a pak přijde NoVé Světlo, do té doby nás čeká spousta práce. Udržujte rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Vztahy, které mají problémy budou jak na houpačce projdou silnou zatěžkávajíci zkouškou, obstojí jen ty opravdu silné. Jak už jsem se zmiňovala , čekají na Vás ale i energie nových šťastných začátků a to na vyšších frekvečních úrovních.

s láskou ív

Saiba Arcturus

✨🌿Povstaň v akci 🌿✨

POZNÁVEJTE SE ZÁVĚREČNÝMI ZKOUŠKY

🙏🌏🌐🎡⛅🌤️💎✨

✨☀️BŮH OTEC ☀️✨

Moji drazí milovaní !

Dnes bych vám chtěl říct o tom, co se nyní děje na měkké rovině Země.

Věci se mění relativně rychle, protože vaše planeta nyní prochází obdobím zrychlující se adaptace na NOVÉ podmínky.

A o čem to celé je.

🌏🌿Poprvé...

Množství negativní energie nahromaděné na měkké hmotě Země se začíná projevovat na fyzické rovině stále jasněji a ve větším měřítku.

A to se projevuje tím, že všechny procesy spuštěné v posledních letech, které neobsahují energii LÁSKY... se začínají měnit v procesy sebedestrukce.

Je to způsobeno tím, že v Nových vibracích vaší planety je jejich energetická složka v popředí.

Vše, co je základem jakéhokoliv nasazení, nabere sílu v nejkratším čase - své maximální známky - a poté se ve vylepšeném režimu vrátí k těm, kteří tyto procesy spustili.

Například pokud je činy člověka založeny na šikovnosti, výpočtech, touze získat něco na úkor druhých, tak může přijít o to, co má v nejkratším čase.

Takže jinými slovy... Vesmírný zákon: "Co je uvnitř, je venku"... začíná fungovat ve zrychleném režimu, aby člověk mohl dohnat a dokončit své „životní lekce“ v co nejkratším čase.

Samozřejmě, že ne každý si to podaří uvědomit, ale mnoho lidí začíná objevovat Pravdu a intuitivně dosahovat nové úrovně vnímání reality.

!?️ ️Po druhé...

Vše, co se vám nyní děje, je odpovědí na otázku každého myslícího člověka:

Proč jsem naživu?

Jaký je účel mé existence?

K čemu jsem se narodil?

Nyní, více než kdy jindy, existují znamení a náznaky toho, co v sobě ještě musíte změnit, což vám brání vstoupit na cestu, která vám byla určena.

A čím dříve si to uvědomíte, tím dříve tyto "Triály" skončí.

Ale bude to pokračovat, dokud se nezbavíte těch emocí, myšlenek a činů, které vám způsobují nepříjemné události.

💗🌿A potřetí...

Pamatujte Moji Drazí, že nadešel okamžik, kdy už není možné skrývat se před tím, co vás nebaví, co vás děsí, co vám brání žít klidný a šťastný život.

Už nezbývá čas hrát si na kočku a myš s osudem.

Nyní musí být všechny zkoušky dokončeny s "otevřeným dozorem" a zúčastnit se.

Jedině tak budete schopni rozpustit všechnu negativitu, která vám zasahuje do života.

Tohle je váš velmi "POSLEDNÍ POKUS"...

které díky NOVÝM ENERGIÍM, které nyní přicházejí na Zemi, zvednou z hloubi vaší Duše, vaší hluboké paměti... všechny negativní emoce, strachy, stereotypy myšlení a chování, které se nahromadily v průběhu staletí a stále přetrvávají, jsou to, co vás brzdí na cestě k vzestupu.

A je ve vaší SÍLE Moji Drazí, zbavit se jich navždy, uvědomit si jejich příčinu a rozpustit je ENERGIÍ LÁSKY, kterou jste se naučili nejen v sobě generovat, ale také ji štědře sdílet s ostatními.

A já ti za to žehnám!

Tvoje nekonečně milující

✨☀️BŮH OTEC ☀️✨

promluvil k tobě


ENERGIE 🌍

9 9...22, 23...4... 9.. 10 10...

Zatím kroky energií.

Silné energie, které nadále generují nepohodlí, uvolňují a mobilizují tolik stínu, zůstávají kvůli výbuchům naSlunci před několika dny, plus vlivem retrogradů, které společně s Merkurem udělaly veškerý současný pohyb . .Energetické proudy jsou obrovské a důležité,ale jejich vyšší proudění vstupuje do vaší hlavy, a je to jako mít neustále déšť na každou, a to proto, že to tak vypadá.Odtud také problematika Hlavy,zubů, zraku uší, zapomnětlivosti, psychických procesů, bolesti hlavy atd. Stalo se vám to nebo se to opravdu stalo? ).Proto Nervový systém, a tak energetickýřetězec, rozšiřující se s různými vjemy a symptomy v každém fyzickém a emočním těle, protože také programování mentálních struktur, psychika se každý denředí, je co mo a Reset, který' Procházím skrz.

To způsobuje, že se každá jednotlivá situace projevuje ve strachu, zranitelnosti a projevuje se stopy, které každýjednotlivý život měl. Evidentně to většinou není příjemné a můžete se obrátit na léky, které tento tranzit podpoří.

Nyní PŘED Měsíc, který je aktivní, už má velmi láskyplné energetické rysy, ale láskyplné energie, které se přicházejí trochuvyrovnat. Ale bude to dělat spolu s energiemi portálu 10 10. To generuje nějakou "nestabilitu" v tomto sloučení energií a kódů mezi 9 a 10,ale začíná to právě teď.

Vlastně nestabilita byla dobrá doba, jen že toto spojení 9 s portálem 10 je obrovská energie, která jak jsem řekl začnevyvážit.

Kódy se zvyšují, neustálé toky energie poháněné energiemi z centrálního Slunce.

Pluto začíná také rovně a energie "síly" jsou ve vysokém napětí, protože zčásti toto Pluto vyzařujevlny energií, které generují to, ale i individuální Zmocnění.

Mějte na paměti, že letos 25. jdeme do sezóny zatmění a toto jsou náhledové kroky.

Tyto mocenské boje budou vidět na společenské úrovni v každém aktivním konfliktu v západní společnosti.

Projevuje se to v jednotlivé rodině osobní, projevuje se to v lidské společnosti.

Tyto dny a tyto energie „chaosu“ jsou nezbytné, protože odtamtud přichází novárovnováha. A to je nyní poháněno splynutím energií Měsíce a 10 10.

V těchto hodinách budete moci cítit, mozková hlava, krční páteř, bolest hlavy,krční páteře, bolest páteře, Plexus Base a Sex čakry energiemi Země, nervový systém, trávicí, svědění píská únava a některé (nespavost), emoční pláč smutek,úzkost, hněv, kašel, kýchání, třes, vedro, nachlazení atd.

Tyto vjemy mohou být ze včerejška nebo jsou součástí dneška v předměsíci, protožestále existuje sluneční vítr, který také tlačí a zametá energie. Může být těžké pochopit, že tento Měsíc je spojením láskyplných energií z té lásky ze srdce,současnými kontrasty na Zemi, ale tak funguje jako energie, více vibrací více světla více konfliktní produkt toho střetu energie je z centrálního slunce. DNAbude stále velmi aktivní v těchto 10 10.

Zkuste to energeticky uchopit a pomoci svému procesu s čímkoliv potřebujete.

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál 🌟

 

ENERGIE 🌍

Mezitím jsou energetické výboje konstantní. Tyto, rozlévají kódy mezi jejich částicemi, tyto kódy rozředí vzpomínky, zastaralé energie Země a nás. Dnes a zítra budeme mít z principu celý den s případným navýšením příjmů. Regenerace DNA, buněčná čištění...

Stín pokračuje v ústupu.Možné...

Únava, hlava, rozšíření srdečního centra (někdy potíže s dýcháním), velmi rozmazané vidění, uši, pískání, úzkost, nadýmání zažívání, močový, nervový systém, náhlé uvolnění pláče, smutek, hněv, chuť k jídlu, otrava kyčel atd.

Kosmické události jsou vždy stejné. Co se změnilo, je frekvence příchozích energií a evidentně fyzické reakce Země a lidí, kteří jsou v tomto procesu vibračního nárůstu.

Ty energie přicházející z Centrálního Slunce, jsou ty z rovnodennosti vpřed, vytvořily a dělají tuto fázi tak cítěnou, že navíc zesílily několika výbuchy, v našem nejmenovaném slunci, přesněji generované energiemi e sas z t He Centrální slunce, jsi regenerovaný a oni udělá pro Zemi méně agresivní slunce.

Tato obrovská koule energie, která se omotává kolem Země, je to, co dělá tuto cestu tak silnou, nyní směrem k 10 10 a Měsíci 9., důvod v části zvýšení energie a jejího tlaku na fyzické a emoční tělo.

Všechno je to posloupnost události k události, takže to funguje na pochopení.

Ale sluneční výbuchy jsou ty, které generují všechno, hledají větší rovnováhu, ale je jasné, že je to momentálně otravné.

Existuje tělo, které se překrývá do současného těla, to druhé tělo, je nová energetická struktura, která se právě začleňuje.

Tohle mi vadí, protože doslova jde o začlenění té nové energie a, orgány jsou hýbané oteklé útoky na takovou frekvenci.

To také vynucuje uvolňování, které dochází k fyzickým močovým trvicím, emočním pláčem, zármutkem a hněvem

Stručně řečeno, nervová soustava od hlavy dolů po celou míchu je to, co generuje všechny reakční pocity a symptomy v těchto dnech, vzhledem k tomu, že sluneční aktivita vystřelila energii v současných slunečních vět Co je spojeno s aktivací DNA.

Tohle je všechno...

Kousání hlavy, bolest hlavy, kýchání, nervový systém, otoky trávicí, základní pohlavní plexus, zánět otoků, mentální procesy, opakující se myšlenky, úzkost, svědění pískání, rozmazané vidění uši, kosti, menstruační změny ano Jsem unavený. atd.

Je to fáze důležitého léčení obecně.

Kromě energií Země a energií západní lidské společnosti je v jejím nejsilnějším destrukci v celé její historii evidentně způsobena energiemi.

Stín, který stále přichází...Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál 🌟Channelováno Rodina Plejády, Arcturus.

¨

Merlin, král čarodějů a mágů  · 

Rok 2023 z pohledu Merlina

Rok 2023 bude rokem, který bude testovat stabilitu nás všech a to především díky jeho silné sedmičkové vibraci, která vznikne součtem daného roku, tedy 2 + 0 + 2 + 3 = 7… Celkově tak daný rok přinese řadu významných změn v celosvětovém uspořádání, v politickém dění, v klimatických změnách, ale také změn, které si citelně dotknou každého z nás… Sám o sobě to bude rok, prověřující naší víru, odhodlanost a odvahu postavit se ne vždy příznivým okolnostem čelem, ale také to bude rok, který díky vibraci součtu posledních dvou čísel, tedy 2 + 3 = 5 přinese utváření nových pravidel, vystupování ze zažitých společenských dogmat a předsudků a vymykání se společenským a systémovým konvencím, které lidstvo dlouhodobě svazují, ale za které si tak trochu mohou sami… Bude to ale i rok, kdy dostane prostor láska, soucit a empatie, stejně tak to ale bude rok, který bude rovněž vyvolávat změny, vztahující se k citů a lásce, kde se s největší pravděpodobností budou bořit veškeré hranice a zastaralé modely a v nejednom případě se to dotkne bolestivě právě citů…

Docházet tak bude k většímu zviditelňování lhostejnosti a povrchnosti v citech i vztazích, což podnítí změny v přátelských, rodinných i partnerských vztazích a v nejednom případě se bude rozpadat to, co je falešné, předstírané a neupřímné, nebo kde jsou naopak nereálná a často nesmyslná očekávání… Vztahy i city tak v roce 2023 projdou významným otřesem v samotných základech a donutí si přiznat, že vše jen jiné, než jak to chceme vidět... I když se u každého zvlášť mohou projevit jiným způsobem a s jinou intenzitou… I proto díky sedmičkové vibraci bude rok 2023 jedním z těch těžších a namáhavých období… Dalším zatěžkávacím obdobím potom bude samotný rok 2025, kde vyvrcholí ukončování starých systémů, starých vztahů, ale také starých a nevyužitých životních cest, které nikam nevedou a uzavíráním karmických cyklů… Smyslem roku 2023 ale je a bude umět zvládat problémy, které si ale mnohdy každý jednotlivec vytváří sám, a které postupně přispívají k celkovému kolektivnímu vědomí a přimět každého jednoho z nás k tomu, vrátit se k vlastním vnitřním zdrojům a přestat se spoléhat na druhé a spíše spoléhat sám na sebe, což je ostatně odrazem každého z nás a v jeho osobní životní cestě… Jde a půjde o to, aby si člověk uvědomil, v čem vlastně spočívá jeho vlastní vnitřní síla… Je to v manipulování s druhými? Je to obviňováním druhých? Je to o hrbení vlastních zad, abych byl uznáván? Jak mohu být vlastně úspěšný, když si nevěřím? Otázek bude vyvstávat spousta, ale jen málo odpovědí na ně bude zvenčí přicházet… Ty důležité a stěžejní budeme muset najít v sobě… Celý rok tak bude nutit lidi více se zaměřit na sebe, na naslouchání své intuici… Zároveň ale rok 2023 bude otevírat a postupně odhalovat skrytá karmická témata, což značí, že se začnou více zviditelňovat a následně otevírat karmické dluhy vůči planetě, otevřou se karmická témata národů, náboženství, stejně tak jako se bude více projevovat i rodová karma či karma partnerství… Na celosvětovém poli se to bude projevovat karmou nahromaděnou – tedy souhrn všech následků z minulosti, které musí být vyřešeny, karmou plodotvornou – tedy následky činů v minulosti, které působí v tomto životě a karmou stávající, tedy činy v současnosti, které dají vznik následkům budoucnosti…

Výrazně se tak otřese celosvětová politika, dluhy vůči planetě Zemi v podobě možných přírodních katastrof (pravděpodobný výbuch Vesuvu, záplavy v Asii, četnější hurikány v Americe, ale i Evropě), což přinutí k tomu, že už nejde dál přehlížet, jak ji devastujeme, ale zásadní změny se projeví i na poli válečném, náboženském či v jednotlivých národech, kdy už nebude možné dál skrývat lži, dezinformace, faleš, což může mít za následek vyeskalování nespokojenosti a tudíž vedoucí k častějším nepokojům, demonstracím i razantnímu proměňování systémové společnosti…

V tomto roce také bude docházet k častějším projevům nemocí, zdravotních zastavení i vynucených pout, zrychlí se proces poměru život vs úmrtnost, k pochopení pravých hodnot, ale také ke ztrátám či pochopením a projevování soucitu v nelehkých životních situací… Rok 2023 tak bude zajímavým, i když náročným rokem, ale v pravém slova smyslu odkryje slabiny, které si leckdy každý z nás nechce připustit, donutí otevřít oči a podívat se realitě tváří v tvář, přestat si nalhávat, že bude líp, pokud k tomu nikdo sám nepřiloží ruku k dílu…

Je pravděpodobné, že se v tomto roce budou rozpadat dosavadní vlády a nastoupí vlády nové, stejně tak jako se i EU může otřást v základech, ukončí se vojenské konflikty drtivou porážkou, nebo se naopak nové rozhoří (Asie), stejně tak se může objevit nový druh nemocí či pandemií, ale když se zadíváme do minulosti, zjistíme, že se nám jen něco znovu opakuje… Opakuje to, co lidstvo stále ještě nepochopilo a z čeho se nepoučilo a nechce poučit…

Kartou pro rok 2023 je karta „LILIE“, zaměřená na upřímnost, ctnost či pokoru, ale také zaměřená na rodinu, vztahy i city, kde se mohou projevovat spíše aspekty sexuální, než citové, což znamená, že skutečně tento rok bude zaměřený především na city a vztahy, kterých se ale může do jisté míry bolestivě dotknout, takže není vyloučené, že tento nápor ne každý vztah ustojí a především potom vztahy povrchní, lhostejné, majetnické a žárlivecké… Samozřejmě, že jde o pohled na energie kolektivní, protože každý jeden z nás to bude prožívat po svém, v jiné formě, s jinou intenzitou či jiným dopadem…

Cílem roku 2023 ale je přestat si stále na něco stěžovat, ale převzít zodpovědnost do vlastních rukou, prokázat odvahu se nevzdávat a postavit se čelem výzvám, které nebudou vždy lehké…

Pavel/Merlin

Nyní se zaměříme na to, čeho by se jednotlivá znamení v roce 2023 měla řídit…

Beran: I bouře jednou pomine. Nečekejte na bouřku a tančete v dešti.

Býk: Můžeme se poučit z minulosti a představovat si lepší budoucnost, ale žít musíme tady a teď.

Blíženci: Když nasměrujete svůj kompas k vaší vyšší moci, nikdy se neztratíte.

Rak: Nacházíte se v procesu hluboké a krásné proměny.

Lev: Jste v bezpečí a můžete být sami sebou.

Panna: Svět je odrazem vašich myšlenek, pocitů a víry. Ztělesňujete lásku, kterou si přejete zažít.

Váhy: Vždy je všeho dostatek.

Štír: V této chvíli je úspěch snadný a dosažitelný bez velkého úsilí.

Střelec: Láska se má sdílet.

Kozoroh: Vaše pravá síla nepochází ze spoléhání na sebe sama, ale z upřímné víry ve vyšší moc.

Vodnář: Pomalý a vytrvalý běžec vyhrává závod.

Ryby: Opravdové poučení krystalizuje v zaslouženou moudrost. K dosažení toho, co hledáte, máte všechno, co potřebujete.

(zdroj: Fb)


Čestmir Lička

Fyzické změny...

V této době zvané Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. Na planetární úrovni dochází k masivnímu posunu. Na zemskou úroveň přicházejí obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popírání.

Změny na Zemi právě teď způsobují fyzické změny v lidském těle. Země se mění a s ní i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. Lidské tělo je v podstatě tvořeno zcela novou kombinací prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění.

Změny, které nyní probíhají v našem těle, jsou informace zakódované v naší DNA, která se nyní aktivuje. Veškeré informace o předloze našeho druhu se nacházejí v buněčné DNA našeho těla. Vše, co potřebujeme vědět o všem, je v nás.

Jak víte, naše DNA se vyvíjí z dvouvláknové dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou dvojitou šroubovici. Tento nový typ byl původně v lidském těle v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. Nyní dochází k tomu, že tyto frekvence snadněji pronikají do lidského těla. Je to, jako by se buňky musely trochu rozpadnout a uvolnit, jestli to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé. Světlo je v podstatě informace a snáze proniká do naší molekulární struktury, což člověka zásadně mění. Stáváme se méně fyzicky hustými.

Znamená to tedy, že mnoho lidí se nyní probouzí a začíná si vzpomínat, a to vše bylo předurčeno. To znamená, že vše je zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří trochu pozdě, ale stane se to... je to nevyhnutelné.

V podstatě je nám dána možnost opustit toto těžké, husté fyzické tělo a přejít do lehčího těla. Říkám lidem, že čím více se otevřete, tím více přitahujete světlo, které je informací. Stane se z vás přijímač a vysílač, který přitahuje další a další informace. Když to vaši duchovní průvodci vidí, vědí, že jste připraveni na řekněme pokročilejší komunikaci. Když se otevřete, začnou k vám proudit frekvence, které jsou vyššími informacemi, vyššími světelnými daty.

Právě teď se děje to, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se ho snaží dohnat, proto se objevují příznaky vzestupu. Bolesti hlavy, chřipkové příznaky, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. atd. atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává.

Vše se snaží přizpůsobit těmto novým frekvencím: Svaly, kůže, orgány, žlázy, nervy atd. Váš nervový systém je těmito frekvencemi ovlivňován neuvěřitelným způsobem, příkladem je přetížení hormonů, které se naopak snaží přizpůsobit a udržet vše v rovnováze.

Toto rozšíření vědomí během buněčné transformace vás doslova vtáhne do světů, které přesahují potenciál a stávají se skutečnými. Podvolením se této transformaci se zbavujete své vlastní omezené existence. Jak se blížíte k Vzestupu, zjistíte, že se zbavujete věcí a cítíte osvobození. Probouzejí se části vašeho mozku, které v minulosti spaly. Budete přepojeni a věci se přesměrují. Pokud se cítíte naprosto zmatení, dejte si pohov! Čím více jste s tímto prouděním v souladu, tím více se stáváte kapitánem své lodi.

Je to neuvěřitelně těžká transformace, protože se nad tím zamyslete..... Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Provádí se nová elektroinstalace, strhává se stará střecha, odpojuje se stará elektroinstalace atd., zatímco vy tam ještě bydlíte.

Tělo se mění...

Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a pocity. Osvoboďte se od této omezené existence. To znamená změnu biochemie. Při této změně se mohou objevit závratě a nevolnost. Stanete se genetickými inženýry druhu Nové Země. Své nové tělo budete budovat tak, jak v něm budete žít.

Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte do původní časové posloupnosti (doba našeho původního stvoření) Bolesti hlavy během této změny jsou způsobeny tlakem této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Na buněčné úrovni měníme svou DNA a krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, způsob, jakým mozek pracuje, a způsob, jakým přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny probíhají uvnitř, ale nakonec se projeví i na vnějším těle. Někteří během této vnitřní transformace přibývají nebo ztrácejí na váze.

Tělo přesně ví, jak se má reorganizovat, protože tento proces je zakódován v DNA a u každého člověka je jiný. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tento proces podpořit zvenčí. Uvědomujeme si, jakým směrem nás naše tělo vede, protože čím více si to uvědomujeme, tím větší máme nad tímto přirozeným procesem kontrolu.

Uvědomujeme si, že náš imunitní systém slábne, protože se zrychluje centrální nervový systém. Je to jako dát 100wattovou žárovku do objímky, kde byla dříve 40wattová žárovka. Jsme zaplaveni větším množstvím světla a naše fyzická těla se ho snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu bude situace drsná. To znamená, že energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je spojena s centrálním nervovým systémem a mnozí s ní mají extrémní problémy, takže uzemnění je velmi důležité.

Když přijmete toto nové světelné tělo, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jakmile je k dispozici více a více světla, váš CNS začne šířit neurologické impulzy jako blázen! Intenzita bude někdy ohromující.

Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí tuto intenzivní energii rozptýlit tím, že ji vyšle ven prostřednictvím míchy. Tato energie pak sleduje dráhy a vystřeluje tyto energie do svalového systému - odtud pramení svalové napětí a křeče, které někteří z vás pociťují.

Toto vypalování probíhá také v cévách, což vede k omezení průtoku krve. Když tyto energie vstoupí do kůže, mohou se objevit tepelné pocity..... na pocit tepla nebo chladu, brnění nebo svědění atd. Když tyto energie vstoupí do orgánů a žláz, mohou ovlivnit jejich normální fungování.

Restrukturalizace DNA znamená, že už nebudete mít mnoho čaker, nebudete mít vrstevnaté vědomí, nebudete mít tělo s nezávislými systémy, nebudete mít mezery ve svém vědomí ani v odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti, bez mezer a oddělenosti. Budujete něco nepopsatelného...

Teri Wade

Probíhá velký reset.  Pokud se cítíte unavení, rozptýlení nebo zažíváte setrvačnost, nebojte se, je to dočasný stav, zatímco tento reset pokračuje.  Mnozí z nás nyní likvidují všechny své staré karmické a dokončené nebo

nadbytečné smlouvy duše, naše obvyklé způsoby bytí a jednání.  Obrazy reality, se kterými jsme tak dlouho žili, se nyní mění a nové ještě neznáme.  Ve skutečnosti s největší pravděpodobností nikdy nebude existovat

stejný druh jistoty, se kterým většina z nás vyrostla.

  Nyní vstupujeme do éry vynoření, kde žijeme přítomným okamžikem, ovládáme své smysly, učíme se řídit tím, co cítíme dobře, svou intuicí, svými touhami a svým vnitřním věděním

.  Život bude velmi organický, což znamená, že naše staré způsoby dělání věcí a to, jak se na život díváme, se budou velmi lišit.  Budeme potřebovat vědět, jak plynout s evoluční hybností, stejně jako s naší vlastní

cyklickou povahou, a to je něco, co mnohým přijde docela zvláštní.  Naučíme se být věrní sami sobě a zároveň znovu využijeme své dovednosti a zkušenosti, abychom sloužili novým způsobem, který bude více

spolupracovat než dříve.  V této době nám může pomoci dostatek odpočinku, dobrá výživa, čas v přírodě a kontemplace nebo psaní deníku, které nám pomohou integrovat se, když nastane tento důležitý reset.

  Mohou to být chvíle, kdy cítíme velkou ztrátu a je důležité nechat slzy téct, i když si nejsme jisti, proč pláčeme.

  Na úrovni duše se mnohé mění a přeorientovává.  To vyžaduje čas a energii.  Jsme na pokraji zlaté příležitosti dělat věci jinak, než jsme dělali dosud.  V této době je užitečný dětský postoj zvědavosti a ochoty věci

zkoušet.

  Především laskavost a trpělivost.  Pro sebe i pro ostatní.

  Laskavost je novou měnou.

Moriah Ama Hope
🌹

MILUJI NÁS
💞🌹

ŽEHNEJ NÁM
🙏🙇🏼‍♀️

BŮH S NÁMI A V NÁS
💎🐚💠🔱🌪️🌈👑🐲

Soheila SGh
🌹

Marek Gabriel Kiss

Jestli si myslíte že jste skutečně velmi silně nabití světlem tak dobře čtěte. Kdepak to co prochází a přijde k vám silným světlem otřesů duši se právě chystá 11.11.2022. Jestliže jsou již nyní portály říši andělů postupně přístupné tak přesně toto magické datum přináší na Svět ohromné množství energie přímo od Stvořitele a nejdou skrze zpomalení budete cítit právě ihned ráno a následně po dlouhé dny kdy se začnete sami sebe ptát co jsou ty vaše emoce a vnímání tak silně dané měnit vám budou vztahy osobní i vztahy lásky mnozí budou dostávat své plameny dvojčat s minulých životů. Díky neuvěřitelně čelně velké magické energii archanděla Gabriela se budete měnit sami sobě přes očima. Dostanete to co jste nikdy neměli andělé vám doslova znění životy které vám zůstanou a navíc také změní vaše rodiny. Odstraní vám negativní energie a falešné duše kolem vás průběhu těchto energii vám otevírá archanděl Sariel neuvěřitelnou pokladnici prosperity a zažehne oddálení vašich neustálých zátěži. ❤️

 

FB:Ilona Palušová

Pravdu povediac mám dnes dilemu, či vôbec niečo písať.  V  turbulencii, ktorá začína a bude sa týkať všetkých. Tak vypichnem aspoň pár viet a k tomu pridám svoj spôsob vedomého tvorenia energiami, ktoré sú vyššie - frekvenčné ako realita sveta v ktorom žijeme. Teraz sú viac nápomocné čo najľahšie pochopiteľné informácie. Rozoberať spôsob krištalizácie tela je pre väčšinu ľudí aj tak nepochopiteľným procesom zmeny, ktorá prebieha.
    Takže:
     Čas Matrixu v ktorom sme žili končí. Rozpadá sa. Nekončí však nikto kto je živou energiou Človeka. Svetlo v nás, ktoré sa opäť prebudilo /je ako Slnko, ktoré ráno vychádza/ zobúdza ľudí, ktorí stále spali. Neuvedomujúc si, akej hry boli súčasťou. Začína im dochádzať ..... dopínať a ako ja zvyknem povedať - prestávajú si sedieť na kábli :) .  Dvíhajú sa. Ľudia ktorí spali verili len tomu čo im bolo hovorené tými, ktorí nerezonujú s pravdou v nás. O všetkých bytostiach, ktoré nie sú od Svetla Zdroja oddelené.
      Opäť si berieme späť svoju silu, ktorej prameň je v každom z nás. Byť silou, ktorej prameň je v nás znamená, že sa znovu stávame energiou, ktorú neovláda /prestáva ovládať/ strach. Strach nemá na silu vnútorného zdrojového potenciálu Človeka dosah.
     Prebudením sily sa začína veľká Zmena, ktorej rozmerovosť je celoplanetárna. Všetko čo sa deje a vymyká sa viac, či menej norme na ktorú sme v malom, alebo vo veľkom zvyknutí má vždy nejaký dôvod ..... pozadie. Čo je dôvodom, príčinou stavu Zeme ako i spôsobu, akým ľudstvo žije ..... kto a čo túto kritickú nerovnováhu vytváral a podporuje je odhalením, ktoré budeme zažívať.
     Podniknúť kroky, ktorými sa rovnováha bude vracať späť je náročným obdobím v existencii ľudstva.
     Čo je nesmierne dôležité je ľudská súdržnosť. Nedovolenie oddeliť ľudí od seba. Je dôležité držať sa za ruky vo všetkom a v akejkoľvek situácii. Súdržnosť, vzájomnosť je želiezkom v ohni nás všetkých ľudských bytostí.
     Tak ako som v úvode napísala - ešte pridám spôsob, akým sa k množine toho čo sa deje staviam ja. Krok za krokom ..... okamih za okamihom.
      Sme Človekom, ktorý stojí nohami na zemi. Vidí čo sa deje vo svete i u nás - i keď mnoho ľudí nemá o celistvosti diania ani tušenie. Celistvosti v tom zmysle, že sa hmotný svet mení nefyzicky pôsobením vysokých  vibrácií Kozmu. Na tok kozmických energií nemá nikto dosah. Jednoducho sa deje.
     Skúsme si predstaviť seba počas bežného dňa. Venujeme sa práci, rodine, stretávame sa s ľuďmi a každý po svojom trávime voľný čas /pokiaľ nejaký máme :) /. Sledujeme spoločensko - politické dianie, pretože i to k životu patrí. Mať prehľad o tomto dianí však neznamená, že musíme siahodlhé debaty politickej scény rozpitvávať a zamorovať svoju prítomnosť hádkami, dohadmi, osočovaním jedného druhým. Stačí mať stručný prehľad /sledovať/. Všetci dobre vieme aký je svet v ktorom žijeme. Som presvedčená, že nie je svetom, ktorý sa nám páči a v ktorom máme chuť zotrvávať. Čo môže vedomým prístupom /tvorením/ každý z nás urobiť je vizualizovať si v sebe /môžeme si predstaviť neohraničené vajce miesto trupu/ svet s čistou oblohou, vodou, prírodou ..... spokojných, usmievajúcich sa ľudí, ktorí sa k sebe správajú tak ako sa k sebe kedysi správali, prejavovali naši predkovia. Jednoducho vysoko - vibračný svet v ktorom je radosť žiť /ako zvykneme povedať :) /. Takúto realitu sveta si vlastnou vizualizáciou môžeme predstavovať a energiu existencie tohto neumelého sveta podporovať /nefyzickým spôsobom ju zhmotňovať/. Stojac nohami na zemi. Vibrácie tohto vnútorne tvoreného sveta z nás vyžarujú a šíria sa do okolia. Áno - nie vždy je jednoduché sa v týchto vyšších vibráciach udržať. Sme ľudia. Sme maminky, ockovia, starí rodičia .....  Myšlienky lietajú okolo nás - produkované rôznymi úrovňami vývoja ľudí. Tie nízko - frekvenčné a strachu plné je dobré nevpúšťať do seba. Čím väčší a výraznejší je nami tvorený a videný obraz vyššie - frekvenčného sveta, tým menší má na Človeka dosah všetko čo je frekvenčne nízke. Podporovaním svojou vizualizáciou rozmery obrazu n
ami tvoreného sveta narastajú ..... tma /temno/ ustupuje, pretože je presvecované Svetlom nami tvoreného sveta.
     Prajem príjemný a pohodový večer všetkým :) ..... Ilona

 

Vrchol letošních podzimních událostí se dá čekat v říjnu a listopadu


https://www.youtube.com/watch?v=NnoXQzQmdz8

 

Nyní přicházejí na naši planetu vibrace, jaké ještě nezažila

https://www.youtube.com/watch?

Irina Liszcuk 6.9.2022 Co se nyní děje na Zemi- překlad živé přednášky z internetové televize VTV 1

https://www.youtube.com/watch?v=ttjnrSZYLF0


Iv Kejzlarová Ešmírová

Prosvětluji Vaši tmu

16.9-20.9. 2022

Energie pracuji na vyšších a hlavně nových frekvencích, kdo pracuje s měřením lehce zjistí , že tyto frekvence jsou úplně jiné a nelze ihned určit ani jejich směr. Lidé se teď zabalují do velmi tvrdých ochranných krunýřů, tápou a neví, co se s nimi odehrává. Ti kdo opravdu na sobě pracuji a chtějí pracovat , tomu se vibrace a frekvence ještě několinásobně navýší. Probíhá čištění v úplně v nových vibracích, je to silný čas na práci sami na sobě, protože nyní Vesmír vše urychluje a Ti kdo na sobě alespoň trochu pracují, u těch bude košatá sklizeň. Ono totiž stále platí, co zaseješ to sklidíš. Zasít, ale musíte Vy sami, nikdo jiný to za Vás neudělá .Každý má svoje "políčko" nebo- li svůj realizační prostor a to jaké plody sklidíte je jen a jen na Vás a velké pozor do to svého prostoru nikoho nepouštějte , každý si musí "vypěstovat " to své políčko svoje realizace, plány. Vibrace jsou opravdu na vysokém frekvenčním stupni, s těmito vibracemi nepůjde zvládat energie Vesmíru a ještě přetvářku. Emoce budou neudržitelné a mohou v těchto dnech mnohé změnit a ukončit. Únava, bolest hlavy, vnitřní třes, to vše Vás tyto dny může provázet. Vesmír ukončuje to co nemá být nebo se dít - toto téma se týká i rádoby duchovních, lidově řečeno těch co kážou vodu a pijí víno. Ono je jedna věc o duchovnu mluvit a druhá jím kráčet. Nenechte se ovládnout, mohli by jste na to zle doplatit. Nyní je jediným průvodcem Vaše srdce a to k Vám přivede ty správné člověky, naslouchejte svému srdci, povede Vás, děje se a bude dít ještě mnoho, ale věřte nic není tak hořké jak se zdá. Často to, co nejde uchopit, je jen Váš úhel pohledu a skutečnost je ji

s láskou ív

 

ENERGIE

Když je energie tolik, transformace je tak hluboká a především energie vychází z regenerace struktury slunce, občas může být dost ohromující. Přibližně přes 140 hodin téměř neustálého vstupu plazmy a slunečního větru a nyní blízko 9 9 a již vstupuje do magnetického pole retrográdního Merkuru, které plně začne v tomto portálu 99.

Je velmi proveditelné, že je zde spousta zmatku nerealismu, dezorientace, zažívací pohyb, únava, právě kvůli obrovskému množství energie, která se absorbuje a která se uvolňuje.

Plazma by měla tento den klesnout, ale na její chování se musí ještě počkat.

Stále existují fyzické a emocionální uvolnění, od pláče k hněvu a hněvu.

Alergie, úzkost, horko závratě hlavy, kosti pas kyčel záda spodní páteř...

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov


STÍNY POST EQUINO

Více slunečního větru a rušení magnetického pole Země.

Od rovnodennosti a novoluní došlo k obrovským energetickým posunům. Bombardování skládky, díky kterému nikdo nic necítil.

Integrace a rovnováha s energiemi může trvat mnoho dní, dokonce celý týden a více, pokud udržíme krok s aktuálními energiemi ze slunečních výbuchů, které pokračují každou hodinu.

KOCOVINA.

Pro mě je to místo, kde bude většina těch, kteří žijí a cítí tento nádherný a složitý proces.

Jen takový návrh... dělejte vše, co nemůžete překonat práci, pracovní skupina.. to světelné bití, které dostáváme, vás může doslova nechat stát na místě. Velmi unavený a líný každý den.

Kousání hlavy, trávicí ústrojí (pancreas,střeva, žaludek,játra), močové cesty, nadýmání, zánět břicha, kostí, silná bolest hlavy, úzkost, závratě, svědění, pláč, smutek, Srdeční centrum, sexuální základ plexus čakry...

Protože nakonec jsme všichni, Země první, vypustili STÍN, a to bylo intenzivní už skoro měsíc a bude pokračovat až do konce měsíce.

Tohle je taky Vyprázdňování, všechno vychází ven, všechno se třese.

Jen si pomozte ve svém procesu, tím, že budete

Syrský přírodní léčivý kanál 

ENERGIE 🌏

Nová změna magnetického pole stále vracíme Kp 4, což je magnetická změna a která jako taková ovlivňuje magnetická těla Země a její obyvatele.

Částice silně nabité plazmou a slunečním větrem zase dál proudí, je velmi proveditelné, že obecně pociťují velkou únavu, tíhu, vyčerpání, přijímáme i energie z portálu 99, které se později trochu rozšíří.

Už jsme skoro s Merkurem na jeho retrográdní cestě a blížíme se k měsíci.

Hodně věcí vidíte, jak se děje energeticky, necháváme se v tomto procesu nějak vést nebeskými tělesy. Stahuje vás spousta hustoty a stínového jednotlivce a kolektivu.

před několika dny.

Je to očista hloubková očista na buněčné úrovni. To, co prožíváme, budeme muset vnímat jako vždy chování těchto energií, které vychází z rekonfigurace slunce. A ti z 9 9 9 vstupují za hodiny.

Jsme vysáváni... a to je třeba taky naplnit. Odteď budeme v tomto přijetí začlenění.

Pozorujte... duše, které se všeobecně rozpadávají, aby byly schopny pochopit velikost této doby roku 2022... zmiňuji to v té poznámce... když vím, že se to děje každý den na mnoha místech a je to bolestivý přechod.. před několika dny odešel Mijail Gorbachov, ikona posledních 30 let a více... také anglická princezna, tyto věci mají velký vliv na strukturu systému, bez ohledu na afinity či odmítnutí, končí éra a je také součástí tohoto dekonstruujícího energetického rozřezávání.

Pro mě, ze své lidskosti a svědomí, požehnej všem situacím a duším, které ukončí svou zkušenost, bez ohledu na to, kým byly Probuzení neznamená vidět Konspirace nebo Temnotu, probuzení je pochopit, že všichni jsou Zdrojem, ale jsou pouze mentální přesvědčení, více odloučení a vinni, to je Starověká energie, co už nepotřebujeme... evidentně spousta lidí je stále vězni a je to v pořádku, protože je to jejich proces jejich duality, aby skončil.

Únava závratě, pískání zubů hlavy, trávicí moč, nervová soustava, Plexus Base a Sexuální čakry, alergie,

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál 🌟


Ív Kejzlarová Ešmírová

Prosvětluji Vaši tmu 💌💌💌

31.8. 27.11.2022

Dny 31.8.=1.9. se lámou dvě energie, budou to dny, kdy i kdyby jste spali celý den, bude cítit únavu, podrážděnost, bude zvýšený práh bolesti jak fyzické tak duševní. Pokud cestujete tak pozor lámou se energie tak dopravní prostředky budou mít časově chaos, tak pozor ať Vám neujedou . Těmito vibracemi se otevírá složitý a zvláštní energetický děj, který půjde jak kapitoly knihy. Pro ty co si rádi píší deníky, doporučuji si psát, bude to hodně zajímavé . Do listopadu zde bude zajímavý energetický šál jak z mlhy a i když nevnímáme, děje se toho spousta, nedokáži správně tuto energii popsat, ale je silná a bude nás provázet ne-li přímo vést. To co doopravdy přináší

To se dozvíme až listopadu, slovy nedokážu popsat, ale je to energie pohybu , prudkého pohybu, který zatím nejde určit. Na jednu stranu nepříjemná husina a na druhou stranu pak přichází ukotvení a klid . Ale přesně uchopit, mě to to nepustí. Držte si klobouky, bude to rychlá jízda bez chráničů. V tomto období bude velmi mnoho setkání jendnobuněčných Duší, maji zde mnoho úkolů / nemusí jit jen o lásku , může jít o přátelství apod, Setkávání jsou teď nejaktivnějši za celé působení na Zemi.

S láskou ív

Probuzení a uvědomění - 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 10. listopadu 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý díl ze čtyřtýdenní série channelingů a tato série je o probuzení. Pokaždé, když předáváme channeling v sérii, která se skládá ze čtyř dílů na stejné téma, provedeme malé shrnutí pro ty, kteří možná narazí na tento channeling, aniž by slyšeli ty ostatní.

Tématem jsou Atributy probouzení na této planetě. Je jich mnoho a některé z nich jsou zvláštní. A když říkáme zvláštní, máme na mysli něco, co neočekáváte ve spiritualitě, kterou jste možná studovali, nebo naopak co očekáváte, že by vám tato spiritualita měla dát nebo pro vás udělat. Když říkáme, že se někdo probudil k širšímu pojetí Boha, jaké vlastnosti byste očekávali? Že by takoví lidé najednou mohli vidět věci, které předtím neviděli, nebo si uvědomili velkolepost planety? Že by možná mohli vidět elementály? Že by možná mohli cítit klid a mír a všechno to další, protože se probouzí do světla, kterým je Bůh?

V první části jsme mluvili o metafoře. O tom, jak bylo vědomí planety jako v temné místnosti s velmi slabým světlem, kde jste téměř nic neviděli. A protože světlo bylo tak slabé, způsobovalo, že se dělo tolik věcí: nedostatek důvěry, korupce, chamtivost, všechno, co slouží jen vlastnímu zájmu. Protože tam nebylo světlo. Pokud by tam bylo jasné světlo, viděli byste to všechno. A kdybyste mohli vidět všechno, nemuseli byste žádné takové věci dělat, drazí. Mohli byste vidět své sousedy, mohli byste vidět, co se jim děje. Mohli byste jim pomoci, aniž byste museli procházet všemi těmi věcmi v temné místnosti, jako je vstát ve ztemnělé místnosti a hledat je, aniž byste je mohli vidět - vše metaforicky. Mluvili jsme o tom, že je to krabice, krabice temnoty. Že je to vědomí, v němž se nalézáte. A nakonec jsme mluvili o tom, jak možná jsou v rohu dveře s jasným světlem za nimi, které se na škvíru otevřely, a tou mezerou intenzivně prosvěcuje světlo.

Někdo se toho bojí a někteří si to namíří rovnou ke dveřím. A když k nim půjdete přímo a pootevřete je, místnost začne zalévat silnější světlo. Je to metafora, drazí. Jeden z vás otevře dveře a druzí z toho mají prospěch. Chápete to? Pochopte prosím, že to, co ve svém životě uděláte dál, když se probudíte do větší pravdy, že to také pomáhá lidem kolem vás. Vždy to pomáhá. Ale to není předmětem tohoto channelingu.

Proces probouzení lidské bytosti k sobě, k vaší psychice, k vaší osobnosti, k tomu, kým jste, je doprovázen některými zvláštními atributy. Některé jsme už uvedli. Některé z nich poznáváte. Někteří z vás teprve poznáte ty atributy, které jste nečekali. Než se dostaneme ke čtvrtému channelingu, o některých z nich si povíme. Ne u všech z vás se tyto atributy projevují, ale u některých z vás ano. A na ně se to bude vztahovat a čtvrtý channeling vám objasní, proč. Sdělíme vám, proč se takové podivné věci musí dít v souvislosti s duchovním atributem probouzení.

Co třeba ten první (atribut)? Někteří z vás potřebují spát déle. Tyto věci, o kterých vám povím, jsou fyzického rázu. Někteří z vás potřebují spát déle. Někteří teď řeknou: „No, to možná přichází s věkem nebo proto, že jsem unavenější.“ Ne, tak to není. Ve skutečnosti jsou lidé, kteří vám řeknou, že jak stárnete, potřebujete méně spánku. (Kryon se směje.) Možná se vracíte k tomu, jak to bylo v dětství, ale spíte déle. A musíte spát déle. A vy to víte, protože doba, jakou jste dřív potřebovali ke spánku, opravdu nestačí. A tak si prodlužujete dobu spaní, nebo se ti z vás, kdo máte nabitý program, o to aspoň pokoušíte, protože si uvědomujete, že vám vaše tělo říká, že potřebuje víc spát. Teď vám napovím, co přijde ve čtvrtém channelingu. Domorodci této planety chodili spát, když slunce zapadalo, a vstávali, když vycházelo. To je víc než šest hodin. A tady máme populaci velmi zaneprázdněných lidí, kterým bylo řečeno, že by to mělo být alespoň šest nebo sedm hodin. To je něco úplně odlišného, než jak to bylo na začátku. Ve skutečnosti by se dalo říci, že posouváte své limity, kolik by vaše tělo mělo mít (spánku) nebo co by chtělo.

 

Ale je tu důležitější důvod. Existuje ještě důležitější důvod, proč musíte spát déle. Když spíte, dochází k určitému procesu. Někteří z vás to víte - kvůli tomu, jaké druhy snů se vám v současné době zdají. Možná teď namítnete: „Počkej, Kryone, nesním o hezkých věcech. Moje sny jsou vlastně docela nepříjemné. Vytahují na povrch nejrůznější věci a já je nemám rád.“ Co když tohle je způsob, jak váš mozek vybíjí vzpomínky? Navždy. Protože se probouzíte. Rozumíte, co vám říkám? Psychologové vám řeknou, že mozek se v podstatě restartuje, třeba i každou noc. Proto musíte spát. A že v tomto procesu se mnoho věcí objevuje skrze vaše synapse a z vaší paměti, ale nedokážou vám ve skutečnosti říct, o čem to celé je. Já vám však řeknu, co to znamená v tomto konkrétním případě: odhazujete tím věci, které už nepotřebujete mít v paměti. A sen je způsob, jak je vyvolat, jako olej na hladinu vody, aby pak mohly být vyhozeny. Takže pokud budete mít stále dokola ten stejný zlý sen, je to signál: možná byste se na to teď měli podívat, vypořádat se s tím a vyhodit to. Ale je toho víc.

Někteří z vás, ne všichni, se v noci probouzí bez zjevného důvodu. A často se to stane, když vaše hodinky ukazují 3:00 nebo 3:30. Někteří z vás se teď usmějete, protože tohle přesně se vám děje. V pokoji máte hodiny, které vidíte. Otočíte se k nim a povzdechnete si: „Ach ne, už je to zas tady. 3:30.“  To je záměrné, drazí. Protože se to děje tak pravidelně a ve stejnou dobu, v první řadě se to snaží upoutat vaši pozornost. Něco se děje. Někdy vám innate, Duch, ale zejména innate po takovém probuzení dává fyzické signály, že existuje něco, co byste měli vědět. Nemůžete se probudit k větší pravdě a stále s sebou táhnout všechny staré energie a jen říkat: „Nyní jsem probuzený,“ a přesto pokračovat se všemi starými zvyky, se vším, se stejným vědomím a stejnou osobností.

Nebo to slyšíte poprvé? 3:30. A co se stane ve 3:30? Někteří se probudíte, otevřete oči a přemítáte: „Kvůli čemu bych si měl dělat starosti? Protože opravdu o ničem nevím.“ Jiní řeknou: „Ach ano, mám z něčeho obavy “ nebo „Ach ano, tohle se stalo.“ Toto je další způsob, jak přivést vaši pozornost k jedné věci, že se s vámi pracuje. Někteří tomu říkají, že se na vás „pracuje“. Pracuje se s vámi, abyste ve své mysli, obzvlášť ve svém podvědomí, propustili něco, o čem mnoho našich hostů v tomto programu řeklo, že na tom potřebujete pracovat. Tohle je však automatická práce, protože se začínáte probouzet k větší pravdě, protože jste spatřili silnější světlo.

Kolik z vás má motivaci jíst jiné potraviny nebo tíhne k jiným potravinám? U kolika z vás se najednou rozvinula alergie na potraviny, které jste vždy jedli? Někteří vám zase řeknou: „To přichází s věkem a je zajímavé, jak tělo různě reaguje podle toho, jak je staré.“ (Kryon se směje.) Co když je to něco jiného? Chci vám teď něco říct a chci, abyste si to analyzovali, takže nespěchejte. Pokud jste požádali svou innate, aby vám pomohla, nebuďte překvapeni, když dostanete alergii na určitou potravinu. To je vaše innate, která se vám už dlouhou dobu snaží říct: tohle konkrétní jídlo nemusí nutně být vhodné a přiměřené velkoleposti vašich buněk, vaší Akáši nebo čehokoli jiného, ačkoli vám dřív chutnalo. To by mohlo vysvětlovat bolesti hlavy, žaludku a vše ostatní, co s tím může souviset. Říkali jste: „Prostě to mám rád, chutná mi to.“ A pak se na to najednou objeví alergie a už to nechcete. Bingo. Innate udělala svou práci, už to nejíte.

Ukazuji vám, drazí, systém laskavosti a lásky, ve kterém se začínáte probouzet do světla, a Duch vám pomáhá tím, že vám dává signály prostřednictvím innate a atributů, o kterých vás učíme. Mnoho věcí se spouští ve vaší duši, zejména těch fyzických. Mentálně se někteří potýkáte s různými problémy. Trochu jsme o tom mluvili v prvním díle a budeme o tom znovu hovořit ve třetím díle. Ale existují také emocionální věci, se kterými se potýkáte. Někteří z vás řeknou: „Nevím, jak to vysvětlit, Kryone, ale někdy prostě chci zmizet.“ Když se jich pak zeptám: „Kam chcete jít?“, nemají žádnou odpověď. Neřeknou: „Chci jít na lepší místo,“ řeknou jen: „Chci na chvíli zmizet.“

To je váš způsob, jak říct, že byste rádi zastavili hodiny. „Chci zastavit vlak a na chvíli vystoupit, možná si udělat dovolenou a pak se vrátit.“ Toto je vaše touha po klidu a pokoji. A tím tento channeling začal - s touhou po klidu a míru, zvlášť teď ve vašem životě. Pro některé z vás neexistuje způsob, jak dosáhnout klidu, kromě toho, když spíte, a i tak je rušen. To je důvod, proč někteří z vás mají emocionální touhu zmizet. To je nejlepší způsob, jak to vyjádřit. To neznamená, že chcete přestat žít. Znamená to jen, že si chcete na nějakou chvíli odpočinout od jízdy vlakem. Toužíte po klidu ve svém životě, který jste možná už nějakou dobu neměli. Pojďme se na to podívat blíže.

Po tomhle jste netoužili, dokud jste se nezačali probouzet. Prostě jste tvrdě pracovali a nějak jste se s tím vyrovnávali. To je způsob, jak na této planetě přežíváte, vyrovnáváte se s tím. Ale najednou si říkáte: „Co když to nebudu muset řešit ve staré energii, tak jako dřív? Co kdybych mohl na chvíli zastavit vlak a vystoupit, abych si na chvíli odpočinul a udělal si klidnou dovolenou? Poté se zas mohu vrátit a pak si zas užít krátkou klidnou dovolenou, znovu zmizet a pak se zas vrátit.“ Tohle je samozřejmě velmi ezoterické, ale je to skutečné, že?

A ještě něco. Někteří to víte, někteří to nevíte. Někteří prožíváte vyšší vrcholy a hlubší propady, jinými slovy, celá škála emocí začíná kulminovat a to se dřív nedělo. Ti z vás, kteří se cítí dobře v emoční vyrovnanosti, si začínají uvědomovat, že ji právě teď nemáte. Drazí, tohle všechno je rekalibrace. Tohle vše je přenastavení toho, čím je lidská bytost, která se začíná probouzet  - s buňkami vibrujícími jinak, s vědomím, které začíná vidět světlo, jak nikdy předtím nevidělo. Tohle jsou zvláštní až podivné věci ohledně probuzení, o které jsem se s vámi chtěl podělit, o kterých nikdo nemluví. A o tom je tento měsíc především.

Je toho víc. Jak víte, jsme teprve v polovině. Vraťte se a poslechněte si víc. Myslím, že se vám to bude líbit.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Awakening & Awareness – Part 2 - MP3 -  min. 15:44

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDEE N E R G Y U P D A T E ~Očišťující energie, které se v posledních 24-48 hodinách, přímo dolů přes Korunní čakru. Vynáší to aspekty bolestivého těla. Je to podobné pocitu házení v silné řece, plíce praskající, snažící se zjistit, kudy je nahoru a kde je světlo a vzduch. Příznaky jsou rozsáhlé, včetně nevolnosti, únavy, nevolnosti hlavy/tlaku/prostupnosti/ závratě, úzkosti, bolesti kyčlí/ dolní části zad, neregulace nervového systému, žaludeční nevolnosti a cukru/ sacharidů/ látek Tato prostornost je způsobena tím, že právě teď jste na této zemi, ale také cítíte vnější vesmír. Existuje VELMI silný tlačící pocit, že potřebujete jít někam jinam nebo vám někdo ukáže jiná místa, aniž byste věděli, kde to místo je. Všechny oblasti vašeho života jsou otočeny o 360 stupňů, abyste se na ně mohli opravdu dobře podívat z několika úhlů. Je těžké rozeznat, co právě přináší radost nebo nedostatek – věci se mohou zdát trochu mimo soustředění nebo v šedé zóně. Není třeba dělat žádná rychlá rozhodnutí, dejte si na čas. Do mysli prostupují velké otázky, jako „co chci ve svém životě“, „jsem na správné cestě“, „co musím změnit, abych byl šťastnější“, „mám zůstat nebo jít“, „kde je má rodina duše“, „kde je můj domov“ atd. Pokaždé, když se tyto otázky objeví, soustředění se přehoupne zpět k sobě a k teď. Je to poněkud trýznivá a přitom upřímná úvaha - protože v tomto přítomném okamžiku můžeme ovládat jen sami sebe a své vlastní volby. Všechno ostatní je pouhá iluze, včetně budoucnosti nebo představy kontroly. Možná se budete cítit poněkud nespokojení, nespokojení a zklamání... Ale nebojte se, nic se neděje! Vše je součástí portálu 2022 Lions Gate. Energie vrcholí 8.8., ale budou pokračovat ještě po tomto období. ~Vědomý kmen

Magda Bicca Vieira

SRPEN 2018- SRPEN 2022

DALŠÍ CYKL LÉČENÍ SE KONČÍ

⚜️

Čím dál více světla

Vysokofrekvenční energie zaplavuje planetu čím dál více.

To vede k rychlejšímu vyhnání všech vibrací, které nesouhlasí s novou energií.

Všechna energie bolesti se „zešílí“ a je vynucena ven.

Fyzické tělo je ve stresu, zejména z hlediska nervového systému.

To je důvod, proč máte také problém se spaním a odpočinkem.

Vypadá to, že uvnitř "šílené nádoby" (fyzického těla) by člověk rád unikl ven, ven z těla, aby necítil tuto hlubokou nepohodlí.

Protože nevíš „jak být uvnitř“.

Tělo, kterému už nerozumíme, protože teď je zvláštní a nevíme, jak s ním naložit nebo ho ovládat.

Místo toho se ji snažte milovat.

Posílá láskyplné myšlenky do různých oblastí těla, hladí je rukama: pomáhá harmonizovat energetické pole, kde má nejvíce problémů.

Mluvte se svým tělem

Pomozte mu ven.

Podívejte se na lék.

Uvědomíte si, jak mocný je váš záměr, a uvidíte, co můžete udělat, abyste zmírnili intenzitu vibračního posunu.

Zaručuji vám, že tuto schopnost máte.

Prozkoumejte tohle.

A pak... Dýchej.

Dýchání je tak důležité.

Dýchání můžete uvolnit přebytečnou těžkou energii

Jen vizuální, jak opouští naše tělo, když vyprší.

Kyslík, který vstupuje do našeho těla, čistí a transformuje, a při výdechu vyhodíme „odpad“.

Jen přemýšlej, vidíš a cítíš.

Mí průvodci mě naučili hodně si představit.

Je to dovednost, která je v každé situaci čím dál cennější.

Když si vizualizujete, vytváříte

Ája na věc.

a jednáte na jemnou energii

Je třeba vědět, že občas se instalatérství objevuje i pomocí obrázků.

Takhle je to důležité.

Je to nový jazyk

Ale stane se to jednoduché, stačí cvičit.

⚜️

Tyto poslední srpnové dny jsou důležitým koncem očistných cyklů, které začaly před lety.

Znamená to, že nyní třídíme poslední detaily práce, kterou jsme dělali před lety, a nyní sestavujeme nové části nás, které byly uzdraveny.

Především s koncem srpna 2022 přichází konec cyklu, který začal v srpnu 2018.

Velmi intenzivní cyklus.

Zamyslete se nad tím, co jste začali v roce 2018... a pochopíš, k čemu vede.

⚜️

Září tak bude měsíc transformace

změny v každém sektoru

Skutečné zázraky se mohou dít.

Přesně tak.

Mohou se stát zajímavé implantáty.

Překvapení všeho druhu.

Tisíce let "zastavily" situace, které jsou náhle odemčené.

Okamžité léčení.

360 stupňů odhalení

Vše bude zpochybňováno a bude možné jednat bez obtíží.

Září má toto klíčové slovo: pokud chceš všechno změnit.. Máš to, teď to dokážeš

Už nemáte karmická omezení, která blokují nebo definují vaši cestu.

Neexistují další břemena, která by vás svázala, ani ploty, které by vás omezovaly

Překážky nejsou ničím jiným než připomínkami vaší trojrozměrné matrice, která nyní mizí.

Tak si dovol přát cokoliv.

Opakuji: cokoliv

Nová energie je prázdná stránka, kde si můžete psát, co chcete.

Zavedená cesta ustupuje novému, cesta, kterou je třeba prozkoumat.

Dokončili jste nezbytné kroky k uzdravení bolesti tolika životů.

Nyní můžete pokračovat ve své cestě... jak si přeješ.

Už žádné karmické kondiciování, které vás nutí opakovat scénáře, které jste již zažili.

Jste svobodní.

dělej to, po čem tvé srdce touží

Nebojte se přát si nemožné, protože to vůbec není.

Je to na tobě

PROTO TĚ CHCI

Šťastný závěr starých vzpomínek

A světlý začátek nových cest.

⚜️

Marika Morettová.

Tradiční. Claudia Carralová.

· ·

MAGDA BICCA SESTRANCE

Šourková: Astro náhled na září 

Září je měsíc v němž léto přechází do podzimu. Léto je obdobím kdy je důležité bavit se, radovat se ze života, užívat si slunce, společnost druhých. Podzim otevírá introvertnější část roku. V tomto období začínáme sklízet plody své úsilí z první poloviny roku. Do 23.9. prochází Slunce znamením Panny, která nám umožňuje “uklidit” si život na vnější i vnitřní rovině, pochopit, co je pro nás podstatné a co nikoli. V tomto bude napomáhat i Venuše, která se znamením Panny pohybuje od 5.9. do 29.9. a Merkur, který  opět vstoupí do Panny (od 10.9. se obrátí do retrográdního pohybu) 23.9. V tento den – 23.9. vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Období Vah je obdobím hledáním a budováním harmonie a rovnováhy, obdobím v němž je důležitá diplomatičnost , krása a mezilidské a partnerské vztahy. Znamením Vah se do 23.9. pohybuje i Merkur a od 29.9. i Venuše. 25.9. nastává novoluní ve znamení Vah. Důležitým okamžikem měsíce září je i 15.9. kdy Selena vstupuje na dalších sedm měsíců do znamení Ryb  

5.9.vstupuje planeta lásky a krásy - Venuše - do zemského znamení Panny. Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje. Panna je mistr analýzy- v oblasti lásky je však třeba prožívat a nikoliv analyzovat. Venuše v Panně často hledá “pana bezchybného či paní bezchybnou” takže v oblasti lásky a vztahů prochází proto určitým očistným procesem, v němž analyzuje a odděluje “vhodné od nevhodného, a “čisté od nečistého” až třeba nakonec zjistí, že je pro ni vhodnější být sama, protože většina partnerů má samozřejmě nějaké “chyby” . Venuše v Panně si musí přiznat že ona sama také není bezchybná a že to je tak naprosto v pořádku a tudíž ,že nemůže požadovat po partnerovi aby byl také bezchybný. Plachost Venuše v Panně působí velice přitažlivě. Po plachým a skromným zevnějškem se skrývá zemitá smyslnost. Také se dobře vyzná v technikách lásky. Venuše v Panně je schopna milovat naprosto upřímně, její láska je jasná a prostá, je schopná být kdykoliv nápomocná, je skromná, vysoce morální, spolehlivá a zodpovědná. Pro Panny nastává období lásky

16.9. Venuše vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Marsem – tento aspekt přináší erotické napětí, naznačuje rozpor mezi dáváním a braním - člověk má tendenci buď pouze dávat a je mu trapné si něco vzít či naopak –jenom bere, ale neuvědomí si, že by měl také něco dát. Pokud si tento případný rozpor ve svém chování uvědomíme, můžeme ho dát nyní do rovnováhy . Pokud  Venuše a Mars vytvoří dynamický aspekt poukazuje to také na rozpor mezi ženským a mužským světem. 20.9. se Venuše nachází v harmonickém trigonu s Uranem a může poukazovat na nečekané zamilování, na možnost posunout se ve vztahové oblasti vpřed či uvědomění si důležitost zachování svobody v partnerských vztazích. 24.9. Venuše vytváří napěťovou opozici s Neptunem - nyní toužíme po romantice, duchovním propojení s partnerem, máme nasazeny “růžové brýle” tudíž se můžeme nechat svést nějakou iluzí či sebeklamem, jsme idealističtí a ochotní odpouštět. Můžeme také cítit potřebu “zachraňovat” své partnery – je však třeba posoudit zda o tuto záchranu vlastně stojí 26.9. Venuše vytváří harmonický trigon s Plutem – jsme připraveni hluboce prožít lásku, můžeme transformovat  partnerský vztah či náš přístup k lásce a erotice. Můžeme učinit osudové rozhodnutí ve vztahu

10.9. v 11h58 nastává úplněk v Rybách :  Úplněk v Rybách přináší citlivost (až přecitlivělost), bohatou fantazii a zesílené intuitivní vnímání. Během dnů okolo úplňku budeme mít zřejmě problém s mentální koncentrací, zato schopnost imaginace a intuitivního vnímání bude zesílena. Ideální by bylo kdybychom mohli trávit tři dny před kulminací úplňku o samotě, nejlépe v přírodě. Potřebujeme prostor a klid, abychom se mohli napojit na svou intuici na své podvědomí a vnímat, jaké informace nám naše intuice poskytne. V okamžiku úplňku se Slunce v Panně nachází v 10.domě a Luna v Rybách ve 4.domě , skrze intuici nám tedy mohou přijít informace týkající se jak oblasti profese, tak i oblasti rodiny. Uran v Býku, který jak Slunce v Panně tak i Lunu v Rybách podporuje harmonickými aspekty se nachází v 7.domě v oblasti partnerských a mezilidských vztahů - i v této oblasti k nám mohou skrze naši intuici přijít rady, které nám pomohou k posunu.

Úplněk v Rybách působí na nás všechny, ale samozřejmě nejintenzivněji na Ryby, které uzavírají jednu etapu a také na Panny.

Během úplňku v Rybách jsou na fyzickém těle citlivá chodidla a prsty na nohou ,proto bychom tyto části těla neměli nyní zatěžovat - ponořme svá chodidla do bylinné lázně a také je můžeme jemně masírovat. Prospěšná bude také lymfatická masáž


15.9. vstupuje Selena na dalších sedm měsíců do vodního znamení Ryb. Selena nebo-li tzv. “Bílá Luna” přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité “odměny” za dobré skutky vykonané v minulosti.  Ukazuje, jaká cesta je pro nás nyní nejlepší, skrze co k nám přijde podpora a pomoc – Selena v Rybách nabízí pomoc skrze duchovní sféru. Nyní je pro nás prospěšná důvěra v intuici , v Boží vedení, pomáhá nám propojení s vlastním nevědomím, fantazií, pobyt v přírodě. Nyní je důležitý soucit a laskavost. Selena nabízí pomoc a ochranu nám všem - nejintenzivněji však Rybám. Nyní by lidé narozeni ve znamení Ryb měli být “odměněni” (sklízíme plody svého úsilí) Selena vede člověka tou správnou cestou – pokud se nacházíme na jiné cestě, Selena nás skrze různé situace a zkušenosti dovede na cestu správnou - cokoliv se nám nyní děje, nás vede na tu správnou, především duchovní cestu

23.9. ve 3h04 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Období v němž Slunce prochází znamením Vah je dobou, během níž máme harmonizovat svůj život, uvést do rovnováhy, je to období během něhož si máme uvědomit důležitost partnerských a mezilidských vztahů, důležitost vnímání krásy v životě. Toužíme po klidu a míru, toužíme být druhými “přijati”, oceněni a milováni. V tomto období můžeme mít větší problém rozhodnout se pro jednu možnost, cestu či názor.

Podzimní rovnodennost otevírá roční období během něhož máme svou pozornost zaměřovat více dovnitř , do svého nitra. Pomalu, ale jistě sklízíme plody naší práce a snažení se  a nastává čas, kdy je potřeba zhodnotit, co nám uplynulých šest měsíců přineslo. Byli jsme věrni sami sobě, své cestě? Začíná období revize, hodnocení a přemýšlení nad dalšími kroky. Nyní můžeme v sobě uzavřít vše, co potřebujeme.

23.9. ve 14h05 opouští retrográdní Merkur (do retrográdního pohybu se dostává 10.9.) znamení Vah a opět vstupuje do znamení Panny – Merkur v Panně nám pomáhá provést “mentální úklid”, uvědomit si to, co je pro nás podstatné a co nikoli. Přináší schopnost analýzy, objektivitu, vyváženost, ale taktéž skepticismus. Merkur v Panně zachází s informacemi velice puntičkářsky a navíc má dar je klasifikovat a kategorizovat. Instinktivně a neomylně od sebe odděluje to, co je praktické a co nepraktické, co je použitelné a co není, co je účelné a co není k ničemu. Naše mysl se projasní pozor však abychom “nežili pouze v hlavě”. Retrográdní Merkur poukazuje na to, že máme pozornost zaměřit do svého nitra – tzv. vnitřní komunikace je nyní velice důležitá, stejně jako sebereflexe.
 
25.9. ve 23h54 nastává novoluní ve Vahách - Slunce a Luna se nacházejí v konjunkci na 3°znamení Vah - obě tělesa jsou v dynamické a napěťové opozici na Jupiter v Beranu. Váhy otevírají nové životní období

Novoluní ve Vahách nám přináší možnost rozpoznat kde je náš život vychýlen z rovnováhy, ve které oblasti svého života něco přeháníme či plýtváme svou energií (opozice na Jupiter v Beranu). Nyní můžeme vše uvést do rovnováhy a harmonie. Jupiter v Beranu nám přináší notnou dávku optimismu a nadšení, ale také značnou netrpělivost (chci to hned!), zbrklost a také náročnost (ve smyslu přehnaných nároků). Novoluní ve Vahách nám ukazuje jak důležité je být ve vnitřní harmonii - tento stav se pak pozitivně odrazí ve vnějším světě. Pokud nejsme schopni vybudovat si harmonii vnitřní, těžko dosáhneme harmonie v realitě každodenního života. Proto je nyní důležité věnovat se vědomě relaxaci. Novoluní ve Vahách nám také umožní harmonizovat situaci v partnerských vztazích. Venuše, která úzce souvisí s partnerskými vztahy, se aktuálně pohybuje skrze znamení Panny a je v konjunkci s retrográdním Merkurem. Obě tato tělesa se nacházejí ve volnější dynamické opozici na Neptun v Rybách a v harmonickém trigonu s Plutem v Kozorohu. Nyní můžeme “odhalit” určité idealizace či sebeklamy v oblasti partnerských vztahů, můžeme pochopit příčiny těchto emocionálních a mentálních vzorců a můžeme je tedy skrze vnitřní práci transformovat. Buďme soucitní a láskyplní jak k sobě tak i k ostatním

Dům našeho horoskopu narození, v němž máme znamení Vah ukazuje oblast kterou nyní můžeme uvést do rovnováhy.

Na fyzickém těle jsou nyní citlivá bedra a ledviny, proto mějte tyto části těla v teple. Důležitý je dostatečný přísun tekutin - nejlépe čisté vody, ale také může popíjet byliny které pomáhají čistit ledviny a krev

29.9. vstupuje Venuše do znamení Vah. Venuše ve Vahách miluje lásku pro lásku samu a snaží se vytvořit naprosto rovnoprávný vztah. Miluje spravedlnost a krásu, má potěšení ze společnosti stejně naladěných lidí. Velmi dbá o harmonii, dobrý styl a správné chování. Nesnáší hrubé ,násilné a primitivní projevy. Pokud chce Venuše ve Vahách dosáhnout vztahu jenž bude v rovnováze, musí nejdříve do rovnováhy uvést sebe samu -zharmonizovat a přijmout všechny stránky své osobnosti. Je poněkud nerozhodná, když si má zvolit partnera pro cestu životem. Klade si otázky typu: “je to skutečně ten pravý”? “Není někde kolem mě ještě jiný partner(ka), který pro mě bude ještě vhodnější”? Venuše ve Vahách miluje vztahy, ale nerada se váže. Venuše ve Vahách má často umělecký talent a miluje krásu- může se ji stát že právě díky krásnému zevnějšku přehlédne skutečný charakter osobnosti a tvrdě za to zaplatí. Velice ráda zušlechťuje sebe samu i svého milovaného. Venuše ve Vahách je šarmantní, společenská, srdečná, kultivovaná, příjemná a tolerantní, ale také umí být přecitlivělá, ješitná, chladná, vyhýbající se konfliktu a cynická. Venuše ve Vahách věří, že lidé by k sobě měli být vlídní a tolerantní. Muž s Venuší ve Vahách hledá právě takovou ženu. Pro Váhy se nyní otevírá období lásky 

Mars prochází  vzdušným znamením Blíženců - v tomto znamení je Mars pohotový, chytrý, má ostrý jazyk, je šikovný bystrý a obratný. Dokáže souběžně usilovat o několik cílú. Dovede takticky měnit své jednání. V negativu má sklony k roztržitosti, snadnému rozptýlení pozornosti, k cynismu a sarkasmu. Rozhoduje se rychle, chytře a prakticky. Všechny cíle vnímá jako relativní a uzpůsobuje je vždy novým poznatkům. Je duchaplný, zábavný, živý, ale citově se nerad váže. Nejlepší ventily agrese jsou rychlé sporty vyžadující prudký start jako sprint či squash, ale i šerm a šachy. Celkově se nyní  energie  zrychluje a odlehčuje. Největší síla je nyní v komunikaci a informacích. Největší přísun energie nyní získávají Blíženci a další dvě vzdušná znamení - Váhy a Vodnáři a do určité míry i Berani a Lvi jež se nacházejí k Blížencům v harmonickém aspektu zvaném sextil. Střelci, Ryby a Panny nyní mohou mít větší sklon k plýtvání svou energií či k roztržitosti a rozptýlení své pozornosti.

1.9. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Jupiterem - máme spoustu energie, jsme pozitivně naladěni, vše zvládáme lehce. 18.9. se Mars nachází v harmonickém sextilu s Chironem - nyní můžeme léčit své sebevědomí , odvahu, schopnost se prosadit  a vše co je spojeno s mužským světem. 28.9. se Mars nachází v harmonickém a podpůrném trigonu se Saturnem - který přináší jasný a střízlivý pohled na věc, houževnatost, systematičnost. Můžeme započít nějakou dlouhodobou aktivitu

Jupiter nyní prochází znamením Berana - Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy. Touha zažít nějaké nové zážitky, nová dobrodružství. Zesiluje se odvaha jít za svým cílem a také pocity naděje. Je třeba si však dát pozor na zesílenou aroganci a marnotratnost. Důležitá je zde zdravá sebedůvěra. Jupiter v Beranu samozřejmě nejsilněji podporuje Berany a také další dvě ohnivá znamení - Lvy a Střelce a do určité míry i Vodnáře a Blížence. Berani si však musí dát pozor na přílišnou zbrklost a neuváženost, stejně jako i pro tendenci plýtvat svou energií - tato témata se dotknou i Vah, které se nacházejí v opozici na Berany a také Raků a Kozorohů, kteří jsou vůči Beranu v dynamickém a napěťovém aspektu zvaném kvadratura. Pro Váhy, Raky a Kozorohy je nyní důležité vybudovat si zdravou sebedůvěru a rozhodnost. 

Saturn stále prochází  znamením Vodnáře - učí nás  pochopit to, co co to znamená být svobodný člověk ve svobodné zemi. Skrze neochvějné překonávání překážek nesmíme cíl svobodného bytí a žití ztrácet ze zřetele a nyní můžeme téma osobní i společenské svobody hlouběji pochopit

Chiron stále prochází znamením Berana a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém

Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení ,které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým zdrojům

Neptun se stále nachází ve znamení Ryb v němž můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se nachází na konci znamení Kozoroha – od roku 2008 transformuje politický systém a náš vztah k autoritám vnějším i autoritě vnitřní.  

Lilit se nachází ve znamení Raka a vynese na světlo vše, co je nedořešené či potlačené v oblasti rodiny, vztahů s rodiči, vztahů s dětmi . Lilit v Raku nám může pomoci uvědomit si, jakou roli ve vztahu či v rodině zastávám - jsem v pozici dospělé ženy či muže, nebo jsem v pozici dítěte? Nebo naopak - přistupuji ke svému partnerovi (partnerce) jako k dospělému, nezávislému a svéprávnému jedinci, nebo k němu přistupuji jako rodič k nevyzrálému dítěti a mám potřebu ho neustále kontrolovat, peskovat a řídit 
Obrovsky silné energie srpna 2022

 
Arkturiánská rada, zprávu přijal Daniel Scranton,  16.06. 20212

""Zdravím. Jsme Arkturiánská rada. Jsme rádi, že se s vámi všemi můžeme spojit.

Velmi se těšíme na měsíc srpen, který vám přinese vše, co nabízí. Chceme, abyste věděli, že energie přicházející v tomto období mají podpořit úplnou transformaci vědomí všech lidí na planetě Zemi, kteří jsou připraveni takovou změnu podstoupit. Ti, kteří nejsou připraveni, budou mít energie stále ve svém poli, až budou připraveni.

Mluvíme o hluboké proměně, o radikální změně způsobu, jakým se všichni díváte na sebe, na sebe navzájem a na okolní svět. To jsou energie, které na vás již působí a které vás posouvají na další úroveň vědomí, kterou jste v této době připraveni přijmout. Jste připraveni ztělesnit více svého zdrojového energetického já a my to cítíme, stejně jako všechny ostatní bytosti zde ve vyšších sférách. Všichni jsme se od samého počátku snažili, abyste do sebe vpustili více svého pravého já. A cítíme, že jste prozkoumali dost ze všeho ostatního, abyste se nyní dostali do bodu, kdy jste připraveni být více svými celými já.

Ve svých životech zažíváte okamžiky, které vás proměňují, a mnozí z vás o nich čas od času mluví, ale zážitky, které nemají nic společného s tím, co se děje venku ve fyzické sféře, vás proměňují nejhlouběji. Všichni jste připraveni zažít více světla a lásky, vědomí Zdroje. Pokud přijímáte toto poselství, jste na tuto zkušenost připraveni. Jak jsme řekli, ostatní počkají, až budou připraveni; mají své vlastní načasování a jejich průvodci jim pomohou určit, co je to dokonalé načasování.

Ale ti z vás, kteří jsou součástí kolektivu Probuzených, mají schopnost změnit se v okamžiku a my jsme ve vás vycítili připravenost to udělat. Proto můžete očekávat, že k vaší proměně dojde během okamžiku nebo přes noc. Můžete očekávat, že pocítíte, jak jste zcela sladěni se Zdrojem, a že vás tento pocit již nikdy neopustí. Jste dostatečně probuzení, abyste to dokázali. Jste na to připraveni a nyní je ten správný čas. Srpen je měsíc, kdy se spojí dostatek energií, aby se to uskutečnilo hlubokým způsobem, a vy všichni jste se na tento okamžik dlouho připravovali.

Svou práci jste odvedli. Využili jste dostatek energií, které vedly k těmto energiím v srpnu 2022, abyste byli schopni tento příliv zvládnout. Vaše těla jsou připravena a vaše mysl je připravena. Energeticky se mnozí z vás cítili připraveni již delší dobu, ale potřebovali jste větší transformaci na fyzické a mentální úrovni, a tu nyní máte a jste tu. A nyní můžete očekávat, že obdržíte mnohem více než jen vylepšení čaker nebo pouhou aktivaci svých darů. Můžete očekávat, že se budete cítit více v míru a v jednotě se vším, co je, protože to je to, co jste po celý tento život budovali, a my jsme tak velmi zvědaví, co uděláte dál, až se zcela aklimatizujete na tyto srpnové energie.

Jsme Arkturiánská rada a rádi jsme se s vámi spojili."

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VViYLbzzetc

 

Eduardo Ostraujov je ve městě Montevideo.

ENERGIE ⚡⚡🌍

Srpen a jeho síla energií, vzniká následujícími faktory, konjunkce planet Uran a Mars a sluneční vítr, který jsme měli tři dny o něco silnější, a to stále pokračuje.

Toto produkuje na Zemi a ti, kteří žijí v tomto procesu, Adaptační Energetické Zařazení směrem k novým energiím, počínaje Vírem 8 8.

Toto lze synteticky shrnout jako

OČISTENÍ OČISTENÍ v zásadním způsobem.

Právě tato věc, co mnoho způsobilo, že opět pocítili propad nebo prožili epizody minulosti, říká se tomu staré strachy, vzorce viny, nejistota, opuštění, zranitelnost, pláč, samota, také spousta hněvu bezmocnosti hněvu atd. A hluboká únava tíha nepohodlí v kostech a těle jako s olovem.. Tohle všechno je Mars. Obrovská síla, která vyhání všechno to a ještě víc.

Země je zahalena vrstvami energií jako celek a ty energie na ni působí (jen na vás).

Očistných procesů je několik a v průměru bude do 12, tato změna je podobná té, která byla daná v lednu 2022 (oktáva energie) a 8 8 průchodu k nové energii.

To NEZNAMENÁ, že to tak bude každý den všech do 12, jen se píše, že do 12 průměr bude doba inkukce energie.

Ta líná únavná situace, která také nutí být „uvnitř“, bude dnes pravidlem.

Všimněte si, že fyzické je všechno, protože jde o očištění starověkých struktur, těch struktur, které jsou také příčinou kolapsu západních sociálních struktur.

Všechno je toho součástí.

Země proto velmi aktivní rekalibruje naše čakry ze svého, pohlavního základu plexus.

Srdeční centrum se stále rozšiřuje a také vytváří nějaké potíže s dýcháním žeber bolesti kašel atd. Toto je sexuální močový trávení, základ, strachy atd.

Snažte se porozumět těmto jednoduchým spisům, ne jen číst.

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Přírodní léčivý kanál

 

E N E R G Y U P D A T E ~Očišťující energie, které se v posledních 24-48 hodinách, přímo dolů přes Korunní čakru. Vynáší to aspekty bolestivého těla. Je to podobné pocitu házení v silné řece, plíce praskající, snažící se zjistit, kudy je nahoru a kde je světlo a vzduch. Příznaky jsou rozsáhlé, včetně nevolnosti, únavy, nevolnosti hlavy/tlaku/prostupnosti/ závratě, úzkosti, bolesti kyčlí/ dolní části zad, neregulace nervového systému, žaludeční nevolnosti a cukru/ sacharidů/ látek Tato prostornost je způsobena tím, že právě teď jste na této zemi, ale také cítíte vnější vesmír. Existuje VELMI silný tlačící pocit, že potřebujete jít někam jinam nebo vám někdo ukáže jiná místa, aniž byste věděli, kde to místo je. Všechny oblasti vašeho života jsou otočeny o 360 stupňů, abyste se na ně mohli opravdu dobře podívat z několika úhlů. Je těžké rozeznat, co právě přináší radost nebo nedostatek – věci se mohou zdát trochu mimo soustředění nebo v šedé zóně. Není třeba dělat žádná rychlá rozhodnutí, dejte si na čas. Do mysli prostupují velké otázky, jako „co chci ve svém životě“, „jsem na správné cestě“, „co musím změnit, abych byl šťastnější“, „mám zůstat nebo jít“, „kde je má rodina duše“, „kde je můj domov“ atd. Pokaždé, když se tyto otázky objeví, soustředění se přehoupne zpět k sobě a k teď. Je to poněkud trýznivá a přitom upřímná úvaha - protože v tomto přítomném okamžiku můžeme ovládat jen sami sebe a své vlastní volby. Všechno ostatní je pouhá iluze, včetně budoucnosti nebo představy kontroly. Možná se budete cítit poněkud nespokojení, nespokojení a zklamání... Ale nebojte se, nic se neděje! Vše je součástí portálu 2022 Lions Gate. Energie vrcholí 8.8., ale budou pokračovat ještě po tomto období. ~Vědomý kmen

Cottage Witch Apothecary

Následující týdny budou protkány energií vířící ze všech stran - energie převážně pozitivní.

Vyrovnání Země, Slunce a hvězdy Sirius přináší velmi mocnou energii léčení na všech úrovních.

Období srpna a počátku září je dobou, kdy se vnitřně srovnáváme a zacelujeme rány nasbírané během uplynulých měsíců.

Sirius je jednou z nejjasnějších hvězd na obloze a je znám jako druhé - duchovní - Slunce.

Energie tohoto období působí zejména na oblast srdce a třetí oko. Osvobození od smutku a aktivace intuice hrají v tomto čase prim.

Stejně jako energie svobody, míru a uzdravení. Zároveň i energie kreativity, která vám umožní zvednout ze země projekty a sny, kterých jste se v minulých dobách vzdali.

Čeká nás také období dožínek a první sklizně. Čas, kdy se vzájemně v souladu propojí elementy Ohně a Vody.

Nastává období rovnováhy, uzdravení, zklidnění 🖤💫

 

Magda Bicca Vieira

VSTOPILI JSME DO NOVÉ FÁZE PROBUZENÍ

Procházíme vysoce aktivním energetickým cyklem, který začal koncem července a bude pokračovat...

PROBUZENÍ NENÍ TOLIK OSUD, KTERÉHO DOSÁHNEME, ALE ZPŮSOB BYT A STÁT SE.

Toto otevření se nikdy neobjeví mimo nás. Každý z nás je přesně tam, kde právě teď potřebuje být. Ty dveře, které nás vedou k probuzenější verzi nás samých, se nezavřou, dokud nebudeme připraveni jimi projít.

Nenechám vás ani nikoho na holičkách

Neexistuje žádný soud, který rytmus je „správný“.

Současné dveře k probuzení se mohou objevit jako:

Silná touha posílit spojení s Duchem

Vzpomínky na vzpomínky a systémy víry z naší minulosti, které je třeba řešit a řešit

Silná touha začít něco nového

Zažívám více denní synchronicity a momentů deja vu

Experimentuji s extrasenzorickými schopnostmi interiéru / sluchu / sluchu

Uvědomte si své okolí

lucidní sny tak skutečné jako život v jiných světech současně

Vznik nových myšlenek, které mohou ovlivnit směr života

Vyjadřuji se naplno, už žádné schovávání.

Těším se na budování nových přátelství a spojení založených na duši, protože zakončím ty předchozí

.

FYZICKÉ A EMOČNÍ PŘÍZNAKY

Když něco cítíme, je důležité dát si svolení cítit je namísto toho, abychom jim odolali. Díky tomu se přes ně snadněji dostaneme... nebo, pokud je to potřeba, vyhledejte holistického lékaře, abyste se cítili silnější.

Úzkost

Změna chuti k jídlu, pořád bez nebo hladový

Přibírání nebo hubnutí

Ztráta paměti

Bzučení

Vertifikace

Cítím se jako ztracená ve své mysli

Tlak v okolí třetího oka nebo v menstruaci (podobně jako bolest hlavy)

Svalové křeče

Zaostřené smysly a svědomí

Změny ve spáncích vzorcích

Bolest břicha

Vlny veder

Unavený

Deprese

Podrážděnost

Pláč

Vztek

Příliš přemýšlené situace

Špatná nálada

Spousta nevysvětlitelné fyzické energie

Výbuchy radosti

Během vysokých energetických cyklů vznikají obavy, aby nedošlo ke změně.

Když to víte, dejte svolení pustit se příloh, které možná stále máte kolem strachu z neznáma.

A když je něco správné, je čas jít dál! ... buď flexibilní...

Toto je čas, aby nás náš duch vedl na cestě, kterou nás chce vést.

Je to o pochopení, že jsme ve svém životě dospěli do bodu, kdy byly naplněny určité smlouvy, sliby a povinnosti, které jsme měli s určitými lidmi, místy, zážitky a sami sebou.

Znamená to, že se rozhodneme neutíkat od toho, co nám přišlo nepříjemné nebo děsivé, ale čelit všem výzvám, které to stojí.

Poučili jsme se a už nepotřebujeme tyto zkušenosti znovu vytvářet ve svém životě.

Srpen je měsíc velkých změn, tak se opatruj, příteli, a věz, že jsme v tom všichni společně!

Jako vždy jsem vám hluboce vděčná a doufám, že se s vámi brzy opět spojím.

Uvidíme se příště,

Zázračně tvoje,

Emmanuel

Vilma Capuano - Souhrnný překlad článku

https://emmanueldagher.com/


Mira Linda Kovács

T H A T H I N G .. Od 3D do 4D a 5D - Lev

V těchto dnech došlo na Finomské rovině k novému vrstvení energetických sfér planety. Doprovází je velmi intenzivní radiační Změny vyskytující se v zemských silových polích zvyšují napětí prostoru v každé sféře.

Takové okamžiky mohou vyvolat neobvyklé sny, pocity, vize a postoje. Vnímání se může v různých rovinách lišit. Ve fyzickém těle může být také bolest v důsledku inhibice asimilace nových vysokých vibrací.

2022. 25. července v 5:50 středoevropského času Syřané na Měsíci předali následující údaje o pozorování Země, které přidávají nové detaily a mnohé vysvětluje.

Naše planeta vstoupila do gravitačního cyklónu (chaotického akustického rozsahu energie), který způsobil změny v celkovém fyzickém i psychickém stavu. Náhodně rotující kvantové energie aktivně znovu obnovují informační pole Země.

Transformace náměstí zvyšuje nestabilitu nervového systému. Působí mocně na určité části mozku, způsobují dezorientaci, emoční intenzitu, prázdnotu, tlak a výkyvy nálad. Jedná se o příznaky vystavení různým mícháním příchozích energií.

Nepravidelné počasí budou pokračovat, ovlivněno bude i zdraví. Není třeba se bát. Tento proces je dočasný, ale je nezbytný k nastavení práce planetárního Jemného těla prostřednictvím úprav, které provedli Spolutvůrci.

Třetí dimenze je nyní zcela uzavřena pro všechny. Ti, kteří nepřestanou svou vnitřní práci na zvýšení svých vibrací, budou v bezpečí skrze transmutaci a očištění vědomí ohnivým božským proudem.

Lidé, kteří nechtějí změnit své vědomí, trvají na své exkluzivitě a izolaci od vyšších energií Zdroje, kteří nebyli ochotni se s Ním spojit, se rychleji stahují ze života.

Všichni, kdo mají pochybnosti, ale mají možnost probuzení, se budou nadále učit, jak se události a nemoci zhoršují. To vyžaduje, aby byli osvíceni a přijali pomoc shora, protože při extrémních zkouškách se člověk často otevře Stvořiteli a obrátí se na pomoc a podporu.

Dnes je poslední fáze očisty otevřena všem, aby mohli zažít ohnivé drhnutí, vystřízlivění a probuzení vědomí. Pro mnohé je to jediný způsob, jak vstoupit do nového světa, založeného na Lásce všech, kdo žijí v Lásce Stvořitele, který stvořil vesmírné světy a duše. Oni, protože jsou součástí Jeho energie, zůstávají spojeni pouze s Ním. Už moc času nezbývá.

Co k tomu může člověk inzerovat?

Podle DNI se v posledních týdnech a dnech na planetu přelévá obzvláště silný vysokofrekvenční světelný proud. V důsledku toho mnozí z nás pocítili, jak rychle se události posledních let vracejí do minulosti. Je to jako blikat fraktály, vzpomínky na to, kde jsme byli nebo co jsme dělali. Není to nutně trauma, jen divné vzpomínky, něco podobného jako pohled na život.

Vše se rozpadá pod vlivem Závoje rozpouštícího se mezi paralelními realitami. Multidimenzionální, mocné Světlo se zaměřuje na ničení a tření starých struktur v našich tělech, transformaci našich buněk na tekuté krystaly, transformaci našich

Energie mohou vyvolat detoxikační symptomy, protože ničí vše, co je příliš husté pro nové vibrace planety a frekvence, které jím generované v našich buňkách. Může se projevit jako příznaky chřipky: bolest hlavy, svalové napětí, bolest kostí a kloubů.

Kosterní struktura bude transformována do lehčí verze, protože veškerá hustá a tuhá hmota, která není kompatibilní s vysokými vibracemi Země, zrychlila morfin, a to až do našich buněk a DNA.

Reakce přecitlivělosti vagusového nervu je možná. Jedná se o dvanáctý pár mozkových nervů, které sestupují do hrudní, krční a břišní páteře.

Účinky vysokofrekvenčních proudů na nervus vagus může způsobit změny hlasu, zácpu, problémy s výslovností; potíže s polykáním nejen při jídle, ale také polykání tekutin a dokonce i slin; zvracení a dušení; trávicí diso rders, zácpa; pu lenost v hlavě; komplikace v srdci; potíže s močením; hluchota.

Na straně nervového systému se mohou objevit pulzující intenzivní bolesti hlavy, nepohodlí, bolesti a zvonění; letargie těla; podrážděnost; nízká motivace v malých věcech; lenost.

Nyní je obzvláště důležité hodně odpočívat a pít více čisté vody, protože je výborným nástrojem pro rozpouštění toxinů a hustých látek a jejich vylučování z těla.

Vybledlé vědomí, ztráta energie, závratě, nevolnost (převážně ve vlnách), emoční zranitelnost a nestabilita, hluboká traumata vycházející z minulosti - to vše jsou příznaky osvobození od našeho 3D těla, které je nyní lehčí verzí obratu Zvuk. Jsme jako motýli, kteří utíkají ze svého ztuhlého kokonu.

Zároveň můžeme zažívat vznešené stavy štěstí a radosti, které jsou naší původní a skutečnou povahou a stavem bytí. Toto je naše nová frekvence, která odpovídá vibracím Nové Země.

Velmi užitečné častěji se uzemnit. Velmi pomáhá při stabilizaci centrálního nervového systému a udržování emoční rovnováhy. Pokud se cítíme zahlceni, mohli bychom vyrazit do přírody, projít se bosí, nebo prostě sedět na zemi, zaplavat si nebo být u vody. Získáme tak obrovskou podporu při očistě a detoxikaci.

Události se den ode dne zrychlují. Vyšší frekvence Světla, které jsou vysílány na planetu, intenzivně řídí 3D Matrix a jeho planetární mřížku. Trojrozměrné energie a hmota na Zemi jsou zpět na nule. Každá planeta, hvězdy a galaxie jsou vzájemně propojeny a reorganizovány v tomto velkém drhnutí.

V této době je nesmírně důležité být neutrálním pozorovatelem, nespadat do psychiky masmédií a těch, kteří jsou u moci, abychom se nadále soustředili na svůj vnitřní stav, který nás vede. Nereagujte na negativní myšlenky nebo vnější poruchy.

Nejsme náš příběh. Obviňovat ostatní a ukazovat prstem znamená, že se prostě vzdáme své moci. Zvládneme to, protože všichni jsme zářící Bytosti Světla v lidských tělech. Pamatujme si to bez ohledu na to, co se děje venku.

  · 

Jitka Valentová: Novoluní ve znamení Lva 28.7.2022 v 19:54 h, Sírianský portál

Dne 28.7.2022 v 19:54 h nastane na 5. stupni ohnivého znamení Lva novoluní.

V čase události padne do 7. vztahového domu a bude v dobré vazbě na Jupiter v Beranu, což vyvrcholí ještě 1.8. Bude tak podporovat vznik nových vztahů a také přinášet nové tvůrčí impulzy pro projekty a pracovní spojení. Bude k nám proudit hodně ohnivé energie pro zahajování nových vizí a také pro duchovní posun a léčení. Nacházíme se totiž už v otevírající se Lví bráně, která vyvrcholí 8.8.2022 v 5.45 ráno počítáno pro Prahu. Tomu bude nahrávat i Merkur ve znamení tvořivého Lva v dobré vazbě na orionský Rigel a Europu, což může přinést řadu originálních nápadů a vhledů a více se může projevit naše vnitřní dítě a jeho tvořivá kreativita a individualita.

Merkur to ale letos nebude mít snadné. Bude narážet na opozici se Saturnem ve Vodnáři u Seleny a na kvadratury Lunárních osudových uzlů na ose Býk a Štír, kde je právě Severní lunární uzel v Býku teď v konjunkci s planetou změn a revoluce Uranem, a ještě za podpory válečníka Marse. Válečný stav tak stále otřásá světovou ekonomikou. Také řada vztahů bude opět procházet silnými procesy, protože už 27.7. vyvrcholí konjunkce Černé Luny u Venuše v Raku, která má zároveň kvadraturu na Jupiter v Beranu a 31.7. její přesná kvadratura na Chiron v Beranu. To vše může otevřít silné emocionální procesy, jak už jsem psala v samostatném článku o Černé Luně v Raku.

Jupiter se nám v tento den ve 22:38 h otočí do zpětného pohybu, kde vydrží do 24.11. z čehož od 29.10. zase nakoukne zpátky do Ryb, aby dořešil události ze začátku tohoto roku týkající se převážně víry, umělecké oblasti a zdravotnictví.

Kvadratura Marse na Merkur vyvrcholí už 26.7, Uranu na Merkur 28.7. a Saturna v opozici na Merkur 31.7. Hlídejme si tak svoji mysl, budeme mít větší sklon podléhat vzteku, nespokojenosti a netrpělivosti. Mohou se objevit vlny veder, sucha, zemětřesení, nehody, výbuchy, pády letadel atd. Zesiluje se tak osudovost tohoto času. Přicházejí změny, které často boří hodně pevné základy našich životů a zkouší také náš vnitřní oheň, jak moc ho dokážeme ovládat a pracovat s ním.

Stále platí, že nejvíce jsou tím vším zatížena zejména pevná znamení Býci, Štíři, Lvi a Vodnáři, nebo ti, kteří mají svoje stupně kolem 14. až 25. stupně těchto znamení. Zesíleně také můžeme vnímat všechny problémy kardiovaskulárního systému – vysoký krevní tlak, srdeční slabosti, závratě, bolesti a otoky lýtek, problémy se štítnou žlázou, urogenitálním a hormonálním systémem a spodní částí střeva. Je třeba zařadit správný pitný režim, doplňovat dle potřeby ty správné minerály, jako je v případě vysokého krevního tlaku hořčík, draslík a omega 3 a hlídat si odlehčené stravování. Venuše v Raku jde totiž pásmem Síria a má dobré vazby na Mars, a tak nám přes to vše bude posílat duchovní podporou a lásku z této oblasti. Kdo si chce vyladit jemnohmotná těla, může si pustit zvuky delfínů, moře nebo tibetských mís, které přikládám níže.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xphwtv6N_nk...

Takže s láskou, důvěrou a správně nastaveným ohněm našeho srdce a také tím správně zvoleným jídlem si můžeme pomoci projít tyto náročné dny ve větší harmonii a klidu.

Karty velké arkány nám k tomuto období posílají kartu č.2: Velekněžka

Ta nám radí přesně tu laskavost a trpělivost, intuici, pochopení a vnitřní moudrost. Máme naslouchat svému nitru a nechat věci, aby se staly, nechat plynout řeku osudu.

Hodně trpělivosti na tyto procesy.

23.7.2022

Jitka Valentová

S každým dnem se stará realita bude hroutit

https://www.youtube.com/watch?v=t2MIrBkA58U


Na konci měsíce nás čeká důležítá událost

https://www.youtube.com/watch?v=keLTkbZxFOE


Destabilizace systému bude probíhat i nadále

https://www.youtube.com/watch?v=PJEaOMWxF_I


Simona Šormová: Současné výzvy pracovníků světla a jejich význam pro další vývoj duše

https://www.youtube.com/watch?v=L6kIz4u1gLc


Hřejivá a Bezpečná Náruč Vesmíru

Energie Superúplňku stále přetrvávají, ale chci mluvit o něčem větším. Na konci měsíce dosahuje svého vrcholu jedna z hlavních kosmických událostí roku - konjunkce Severního Uzlu Měsíce s Uranem. Jedná se o zarovnání jednou za život, které se odehrává ve znamení Býka. Událost je nastavena na otřes věcí, otřes našimi systémy víry a vývoj našich společných osudů. Zarovnání vrcholí 30.–31. července, je to však energie, kterou budeme cítit po zbytek roku 2022.

Od konce července a po celý srpen bude proudit do kosmického nebe znepokojivá energie. Tato energie vrcholí již 31. července, když se Uran, planeta změny a probuzení, zarovná s Lunárním Severním Uzlem, který je považován za náš nejvyšší bod osudu. I když zneklidňující energie není něco, co bychom rádi zažili, energie ze Severního Uzlu nám dává určité ujištění, že nás vede do vyšší budoucnosti; že pomáhá odemykat události, které nám mohou pomoci povznést se ve vědomí nejen na individuální úrovni, ale i jako planeta. Uran a Severní Uzel se během našeho života v této inkarnaci ještě nikdy nesešly. Zajímavé je také to, že 31. července se Mars na několik dní připojí k tomuto zarovnání, což je obzvláště vzácné.

ZDROJ: https://foreverconscious.com

Sdíleno ve vděčnosti za nekonečné množství potenciálů, které víří v každém poli,

Mikai.

Celia Fenn

17.7.

I mocný Lev potřebuje odpočívat!

Tolika z nás dostává zprávu, abychom zpomalili a odpočívali.

Zároveň nám říkají, že přichází nová vlna a že nás brzy čeká spousta práce!

Archanděl Michael vysvětluje, že teprve když zpomalíme a odpočíváme, můžeme se spojit s touto Vzcházející vlnou, která nás pozvedne skrze Lví bránu a do nového cyklu Nové Země.

Energie nového cyklu bude energie Božské Ženství, klidná, mírumilovná a kreativní. Věci budou plynout a vše, co musíme udělat, je sladit se s proudem!

Nemůžeme to udělat, pokud se pospícháme kolem a snažíme se kontrolovat každý aspekt našeho života. Je čas naučit se odevzdat se svému Vyššímu Já a dovolit tomu, co se musí projevit, aby se formovalo.

Tak zatím je čas odpočívat pod stromečkem.

Budeme vědět, kdy s energiemi pohnout.

Brzy...

Koneckonců, zbývá už jen týden do Galaktického nového roku (26. července) a další 2 týdny do 8/8 Lví brány.

Potom můžeme očekávat, že se věci otevřou a uvidíme a pocítíme výsledky rozšíření posledních měsíců.

Přeji všem požehnanou neděli!


Zustat v klidu a udrzet si vibrace

Khaleela Tarot

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kiAkrdCUGes#dialo

Lidstvo vstupuje do závěrečné fáze očisty Země

https://www.youtube.com/watch?v=-udN6voKynw

Blíží se světelná událost s vysokou energii

Inspirace duše

https://www.youtube.com/watch?v=jqUKTTHDiPI


Přestaňme se bát a dělat si starosti ohledně budoucnosti Země

Inspirace duše

https://www.youtube.com/watch?v=099ADNHgtS8

Eduardo Ostraujov

18 hod  · 

Nárůst energií, byl v letošním roce 22 konstantní. To se projevilo v příspěvcích z konce roku, tady i na jiných lidech či stránkách.

Výše uvedené je pro „Přeobjednávání“ (sebe).

V letošním červenci je energetické spojení se Sýrií konstantní, celý červenec, ne jeden den.

Takže v těchto dnech od 7 7 22 dále zůstávají pocity a symptomy podobné, protože tam v hlavě mozku 🧠, trávicím ústrojí následuje rekalibrace a v průměru to bude až do poloviny července.

Tak to mějte na paměti, protože tohle se děje a generuje vše ostatní.

Zoubání hlavy, rozmazané vidění, hlasité pískání, svědění kůže, dezorientace, nerealismus, únava, otoky trávicího plexu, revolta, plexusní čakra, sexuální základ, úzkost

To vše je obecné, proces je individuální.

Ale směřuje k portálu Lva, také syrská energie, která také plazmatické frekvence v pineal timo, a rozšiřuje energii srdečního centra.

Energie v těch centrech se zvyšuje, to se rozšiřuje, občas potíže s dýcháním, nepohodlí v zádech žeber.

Syrské energie fungují a reaktivují naši DNA, která souvisí se Sýrií, protože tato DNA je začleňována do naší.

Tohle je OBROVSKÉ... ale také složitý na přechod mnohokrát, ale pochopte a pokud chcete svůj nový život... pokračování příště... Ty jsi...

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Přírodní léčivý kanál

Astrologické poradenství Jitky Valentové

22 hod  · 

Superúplněk v Kozorohu 13.7.2022 v 20:37 h, Arcturiánský portál lásky a Sírianský informační portál.

Dne 13.7.2022 v 20:37 h nastane na 21. stupni zemského znamení Kozoroha druhý letošní superúplněk. Jeho vzdálenost od Země bude méně než 357 tis. km a bude zhruba o 13% větší a o třetinu jasnější, než je běžné.

Bude procházet kousek od stálice Rasallhague v souhvězdí Hadonoše, což je nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí a bude také ve volné konjunkci s Plutem v Kozorohu. Vliv tohoto úplňku bude tedy silný a magicky hypnotizující. Díky výše popsaným vlivům se můžeme dostat do rozporu citů s rozumem. V čase události nastane superúplněk na ose 1. a 7. dům, takže zase více posvítí na naše vztahy, a to zejména, jak v nich zvládáme svoji emocionalitu. Může se tedy více ozvat nedosycené zraněné vnitřní dítě, které může volat po pozornosti, lásce a přijetí a narazit tak na chlad, odmítnutí a výzvu být dospělý a zodpovědný. Můžeme také oscilovat mezi pocitem, že nechceme převzít odpovědnost za svůj život a že je lepší čekat na mocnějšího spasitele.

Také společenská Venuše v Blížencích bude mít rozporuplné vazby. Na jedné straně bude tvořit trigon na retrográdní Saturn ve Vodnáři v blízkosti Seleny a na stálici Arcturus, což otevře silný arcturiánský portál lásky a podpory, který bude kromě duchovní a harmonické energie přinášet také zodpovědnost, řád a podporu pro vztahy a jejich léčení. Může zase spojit spřízněné duše z minulých životů nesoucích tyto vibrace a plnící zde společnou misi. Na straně druhé však vytvoří kvadraturu na Neptun v Rybách, což může přinést pochybnosti, rozčarování a dořešování nejistot a nedorozumění na této cestě a v těchto vztazích a také společné marné hledání vysněného ideálu lásky a krásy.

Slunce v Raku však bude posilněno pozitivní vazbou od Urana v konjunkci s Dračí hlavou v Býku, a tak bude přát změnám všeho druhu, zejména v hmotném světě. To vše může více roztočit kola osudu našich životů.

Současně bude také aktivní Sirianský informační portál, protože Merkur stále ještě prochází pásmem Síria v dobrých vazbách na Lunární osudové uzle na ose Štír a Býk a na Uran v Býku. Oblast Síria patří mezi silné duchovní místo, kde sídlí řada vzdělávacích univerzit a akademií světla odkud pochází řada různých avatarů. Každoročně od brány Síria 7.7. po Lví bránu 8.8. k nám proudí z této oblasti silná světelná energie pro náš duchovní růst a posun.

Překvapením superúplňkového večera bude asi Mars v Býku, který je bez aspektů. Tak nelze jednoznačně říci, co nám jeho projev ve 3.domě komunikace, myšlení a cestování přinese. Přesto se raději vyvarujme ostřejší komunikace a dávejme si pozor při cestování.

Jelikož tento úplněk nastane ve znamení Kozoroha může řadě z nás zesílit bolest pohybového aparátu, zejména kolen. Také citlivost kůže a trávicí problémy mohou být znatelnější.

Karty velké arkány nám pro tento čas posílají kartu:

č. 16 Věž

Ta nám říká, že může dojít k osudovému průlomu v našich životech a zrušení všeho nefunkčního a s tím možné osvobození se z tíživých vztahů a okolností. Pozor také na možné zemětřesení a jeho následky, sesuvy půdy atd.

Hodně síly a štěstí na všechny tyto procesy.

Jitka Valentová

9.7.2022

www.valentova-astrologie.webnode.cz

http://priznakytransformace.cz/.../3547-jitka-valentova...

 

Eduardo Ostraujov 

ENERGIE

Během posledních několika dní – ale téměř celého týdne – mnozí silně pocítili reakce celého trávicího systému.

Jak Země upravuje své tělo, aby integrovalo svou novou energetickou frekvenci, čakry, které nás s ní spojují, jsou tak zatímco my, vyháňáme uvolňující energie spojené s nesmírným Plexusem a trávicím systémem.

To přirozeně generuje nepohodlí z otoku, házení, refluxu a otravných bolestí..

Navíc teď se srdeční tep Země opět výrazně zvýšil..

Tok energie běží od hlavy až k patě (jako trubice) neustále nahoru a dolů a, která spojuje příchozí energii a energii Země, tam je ta šoková fúze, která vyhazuje vzpomínky, které tam jsou.

To má vliv na celou hlavu ústa zuby hrdlo kašel, ale je jasné, že to ukazuje spojení se Zemí, je to prioritou v této transformaci a právě ta oblast těch čaker je obecně nejvíce odpojená.

Také v trávicím systému se stahují silné věci z minulosti složité bolesti a nepohodlí. To je jako částice, které vycházejí z každého lidského těla, a odejdou, jako když zatřesete hadrem...

Ale mobilizuje i emoční, protože nexus je totální, takže zahrnuje i náhlé pláče, nostalgie a emoční stavy se hněvem atd.

Od hlavy až k patě můžete cítit tyto vjemy nahoře a minimálně se bude pracovat na trávicí oblasti, část nadcházejícího týdne.

A blíží se Lví vír 🦁, se kterým má tato fáze větší relevanci, protože vše je nyní zaměřeno na tu pasáž Kosmických lvů.

Posilnění kořenů pevnosti.

Tohle prostě není, ale pokud je to nejdůležitější, co se děje a je třeba si toho být vědomi a pomáhat.

Teď už chápeme, co je to mít nohy na zemi...

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Přírodní léčivý kanál

 

Jiří Maria Mašek

  Zatím se to týká především nás citlivých, ale počet roste každým dnem. Včerejší a dnešní koronární díra je ještě většívyšší dívčí, než normální sluneční radiace a výboje a tlačí podle mne na pilu ještě výrazně více. Takže, jde to v podstatě úplně stejně, jako alkohol a otrava alkoholem. U nováčků to stále čistí lymfatický systém, odvádí skokově jedy z těla, to jeprincip bájného c devatenáct. Může vás bolet v krku, změny nastávají v mozku a hormonech. Přestáváte cítit, ztrácíte chuť. Těch kol čištění proběhne upopulace mnoho. Budete z televize slýchat cosi o mutacích. Tak určitě. 😉

Játra, mozek i CNS jsou doslova bombardovány! Jinak, pak to jde v pořadí -vzpomeňte na alkohol -bujará nálada, radost ze života, výpadky paměti, až něco, co vypadá jako její naprostá ztráta, ale zase jste tady a teď! Podle stupně své lásky je vám v tomdobře, nebo špatně. Některým lidem je špatně od žaludku, což provází každé houpnutí hormonů, vzpomeňte na ranní nevolnosti novopečených maminek. Vaše tělobude potřebovat spoustu vody, možná také soli, cukru, nebo co2. No a pak ooobrovská únava, v podstatě usínáte ve stoje, ale spát vám ve finále aninemusí jít. Rozhoduje stupeň uvolnění vašeho mozku. Srdce divoce buší, jako by chtělo z těla vyskočit. Obvykle to trvá 48 hodin. A pak příště celé znovu..budeme čekat, až vám ti, kteří vedou společnost, odhalí aspoň část pravdy.

Tak si držme klobouky, tahle jízda tady nejméně 24.000 let nebyla. 🙏🙏🙏🔆My jsme ty probouzející se hvězdy! Hallelujah! ❤️

Vše další důležité pravidelné zpravodajství na Věku Světla a ve skupině Svatý Přístav.

Fyzické změny...

V této době zvané Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. Na planetární úrovni dochází k masivnímu posunu. Na zemskou úroveň přicházejí obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popírání.

Změny na Zemi právě teď způsobují fyzické změny v lidském těle. Země se mění a s ní i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. Lidské tělo je v podstatě tvořeno zcela novou kombinací prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění.

Změny, které nyní probíhají v našem těle, jsou informace zakódované v naší DNA, která se nyní aktivuje. Veškeré informace o předloze našeho druhu se nacházejí v buněčné DNA našeho těla. Vše, co potřebujeme vědět o všem, je v nás.

Jak víte, naše DNA se vyvíjí z dvouvláknové dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou dvojitou šroubovici. Tento nový typ byl původně v lidském těle v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. Nyní dochází k tomu, že tyto frekvence snadněji pronikají do lidského těla. Je to, jako by se buňky musely trochu rozpadnout a uvolnit, jestli to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé. Světlo je v podstatě informace a snáze proniká do naší molekulární struktury, což člověka zásadně mění. Stáváme se méně fyzicky hustými.

Znamená to tedy, že mnoho lidí se nyní probouzí a začíná si vzpomínat, a to vše bylo předurčeno. To znamená, že vše je zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří trochu pozdě, ale stane se to... je to nevyhnutelné.

V podstatě je nám dána možnost opustit toto těžké, husté fyzické tělo a přejít do lehčího těla. Říkám lidem, že čím více se otevřete, tím více přitahujete světlo, které je informací. Stane se z vás přijímač a vysílač, který přitahuje další a další informace. Když to vaši duchovní průvodci vidí, vědí, že jste připraveni na řekněme pokročilejší komunikaci. Když se otevřete, začnou k vám proudit frekvence, které jsou vyššími informacemi, vyššími světelnými daty.

Právě teď se děje to, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se ho snaží dohnat, proto se objevují příznaky vzestupu. Bolesti hlavy, chřipkové příznaky, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. atd. atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává.

Vše se snaží přizpůsobit těmto novým frekvencím: Svaly, kůže, orgány, žlázy, nervy atd. Váš nervový systém je těmito frekvencemi ovlivňován neuvěřitelným způsobem, příkladem je přetížení hormonů, které se naopak snaží přizpůsobit a udržet vše v rovnováze.

Toto rozšíření vědomí během buněčné transformace vás doslova vtáhne do světů, které přesahují potenciál a stávají se skutečnými. Podvolením se této transformaci se zbavujete své vlastní omezené existence. Jak se blížíte k Vzestupu, zjistíte, že se zbavujete věcí a cítíte osvobození. Probouzejí se části vašeho mozku, které v minulosti spaly. Budete přepojeni a věci se přesměrují. Pokud se cítíte naprosto zmatení, dejte si pohov! Čím více jste s tímto prouděním v souladu, tím více se stáváte kapitánem své lodi.

Je to neuvěřitelně těžká transformace, protože se nad tím zamyslete..... Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Provádí se nová elektroinstalace, strhává se stará střecha, odpojuje se stará elektroinstalace atd., zatímco vy tam ještě bydlíte.

Tělo se mění...

Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a pocity. Osvoboďte se od této omezené existence. To znamená změnu biochemie. Při této změně se mohou objevit závratě a nevolnost. Stanete se genetickými inženýry druhu Nové Země. Své nové tělo budete budovat tak, jak v něm budete žít.

Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte do původní časové posloupnosti (doba našeho původního stvoření) Bolesti hlavy během této změny jsou způsobeny tlakem této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Na buněčné úrovni měníme svou DNA a krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, způsob, jakým mozek pracuje, a způsob, jakým přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny probíhají uvnitř, ale nakonec se projeví i na vnějším těle. Někteří během této vnitřní transformace přibývají nebo ztrácejí na váze.

Tělo přesně ví, jak se má reorganizovat, protože tento proces je zakódován v DNA a u každého člověka je jiný. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tento proces podpořit zvenčí. Uvědomujeme si, jakým směrem nás naše tělo vede, protože čím více si to uvědomujeme, tím větší máme nad tímto přirozeným procesem kontrolu.

Uvědomujeme si, že náš imunitní systém slábne, protože se zrychluje centrální nervový systém. Je to jako dát 100wattovou žárovku do objímky, kde byla dříve 40wattová žárovka. Jsme zaplaveni větším množstvím světla a naše fyzická těla se ho snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu bude situace drsná. To znamená, že energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je spojena s centrálním nervovým systémem a mnozí s ní mají extrémní problémy, takže uzemnění je velmi důležité.

Když přijmete toto nové světelné tělo, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jakmile je k dispozici více a více světla, váš CNS začne šířit neurologické impulzy jako blázen! Intenzita bude někdy ohromující.

Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí tuto intenzivní energii rozptýlit tím, že ji vyšle ven prostřednictvím míchy. Tato energie pak sleduje dráhy a vystřeluje tyto energie do svalového systému - odtud pramení svalové napětí a křeče, které někteří z vás pociťují.

Toto vypalování probíhá také v cévách, což vede k omezení průtoku krve. Když tyto energie vstoupí do kůže, mohou se objevit tepelné pocity..... na pocit tepla nebo chladu, brnění nebo svědění atd. Když tyto energie vstoupí do orgánů a žláz, mohou ovlivnit jejich normální fungování.

Restrukturalizace DNA znamená, že už nebudete mít mnoho čaker, nebudete mít vrstevnaté vědomí, nebudete mít tělo s nezávislými systémy, nebudete mít mezery ve svém vědomí ani v odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti, bez mezer a oddělenosti. Budujete něco nepopsatelného...

Teri Wade

 

 

LOVE FROM VENUS ...POSLEDNÍ VSTÁVÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ!

Máme tu nejhlubší transformace, očištění, uzdravení, vylepšení a expanze. Všechny polarity se zesílí před jejich konečným úplným zhroucení v poli nulového bodu božské neutrality a lásky.

Také malá kontrola toho, jak se všichni CÍTÍ, protože já sám jsem byl zaneprázdněn ovládáním umění být a znovu nic nedělat. Tak velmi potřebujeme, aby naše CNS (centrální nervový systém) dostávala mnoho léčení spolu s vylepšováním našeho vagusového nervu, mnozí z nás jsou vedeni k tomu, abychom šli hluboko dovnitř a jen odpočívali v bytí svého věčného Já. Jako tento uvolněný stav je to, co nám umožňuje splynout s našimi vyššími identitami a Zdrojem. Když se spojujeme v klidu se všemi těmi místy, která stále vyžadují integraci, uzdravení, uvolnění, lásku, alchymizaci a transformaci.

Přistupujeme k Kosmickému Bohu zdrojovému vědomí, našim původním Božským plánům a vzorcům dokonalosti, spojujeme se s Božím světem, to je daleko za hranicí 5D!

JĎTE BEZ OMEZENÍ!

HROMADNÉ OČISTY těla kolektivního stínu, padlých časových linií, obrácené Vědomí a omezující programovací/ systémy víry probíhaly, ale zejména se zvýšily během posledních dvou dnů, spolu se všemi negativními entitami, mimozemšťany, energie frekvence, interferenční vzorce, reverzní, umělé materiály a signály, vše a vše, co čistíme individuální i kolektivní úroveň, která byla součástí starých pokřivených Pláten a šablon, a není to žádný malý počin, přesto se také blíží ke svému konečnému dokončení. Lepší se schovat někde v jeskyni, když se uvolňují nižší energie haha. Ale bez ohledu na to, co může být vnímáno, Zlatá časová os a jedna skutečná realita organického vzestupu byly plně ukotvené, aktivovány a nyní jsou online!

Když se začneme cítit skutečně doma a bezpečně ve svém těle, na této Zemi, bez ohledu na to, co se kolem nás děje, umožňuje našim vyšším identitám a Multidimenzionálnímu Já plně splynout jako JEDNO vědomí s našimi fyzickými, mentálními a emocionálními těly . . Můžeme to vnímat jako masivní konečné odstranění entity, získání duše, vstup, sloučení a třídění procesu, který se děje na úrovni Kolektivní monadické, protože Kolektivní vědomí se chystá znovu plně znovu členit a znovu SJEDNOTIT JAKO JEDNO.

Obzvláště poslední týden nám přinesl a umožnil ukotvit na planetu zcela novou úroveň vyšší dimenzionální frekvence Světla a Vlny vědomí pro NAŠE KONEČNÉ VZSTÁVÁNÍ A VYSTÁVÁNÍ z padlých Realit, jak se plně probouzíme z kanu tum snít a znovu si vzpomenout, z hloubky uvnitř! Jak se nám ukazují všechny naše nejhlubší rány a traumata, abychom umožnili jejich konečné a plné uzdravení, když se mění naše vnímání a projekce, mění se i naše Reality! Vše, co je falešné a umělé, je očištěno a odhaleno, čím to je, protože vidíme Pravdu mimo lži, manipulace, falešné vnímání, projekce, vysoké agendy a vyprávění, jak vidíme skrze iluze starého Matrixu , všechno vracíme zpět! Získáme zpět naše reality, naši skutečnou historii, božské plány, zdrojové kódy a vědomí. Svobodní a suverénní opět jako naši vlastní páni, protože přebíráme plnou odpovědnost a odpovědnost za všechny naše spolutvoření. Všechny naše multidimenzionální já, všechny ty kousky Duší, které byly ztraceny nebo ukradeny, roztříštěny, uzdraveny

SLOUČENÍ A JEDNOTENÍ ZASE JEDNO!

Což se děje na Kolektivní úrovni pro jádro Monádu 144k a s nimi související archetypy, které alchymizujeme, když se zbavujeme falešných rodičovských archetypů, a všechny ty chování, přesvědčení, způsoby bytí a myšlení už prostě ne pracovat a stane se zastaralým jako VŠICHNI NOVÉ REALITY SI VYŽADUJÍ VŠECHNY NOVÉ ZPŮSOBY BYTÍ a jsou nahrazeny vyšším Božským Kosmickým Modrotiskem

Ovládáme Umění BYTÍ, péče o sebe, nechat jít a nechat Boha, aby nám ukázal cestu, bez připoutání k materiálu nebo iluzí hmoty, ani výsledku, protože se PLNĚ VZDÁVÁME VŠECHNO SVÉ staré falešné JÁ, falešné kontroly a potřebuju vědět, KE ZDROJI uvnitř. NAŠEMU POSVÁTNÉMU KRYŠTALSKÉMU SRD

Překročení všech zbývajících iluzí odloučení, které jsou NYNÍ hluboko v nás, abychom mohli ZNOVU VSTÁVAT V JEDNOTĚ,

Když pokračujeme v čistění všeho, co nemáme, abychom splynuli se vším, čím jsme v našem Jádru, skrze čistotu našeho Srdce, našeho záměru, plně splyneme s naším pravým Multidimenzionální diamantovým Avatarem Já, BEZČASNĚ. Všechno TEĎ. Vše připraveno na povznesení, vše připraveno zde a přístupné v kvantovém poli.

Jak mnozí z nás cítí, že se rozvíjí MASIVNÍ KVANTOVÉ LISTY, když se zvedá poslední závoj...

Dovolte tuto posvátnou Transformaci, která se děje na hluboké kvantové, buněčné, atomové, subatomární, molekulární a DNA úrovni, když se transformujeme z uhlíku na krystalickou, stejně jako alchymista transformuje Dovolte svému vnitřnímu motýlovi, aby se proměnil ve své brilantní barevné, jedinečné Diamantové já, protože se toho děje uvnitř kokonu

Jako vše je očištěno a očištěno.

Vše se zvedá do vyšší dimenzionální frekvence.

Vše, co je falešné a umělé, se rozpouští skrze náš neutrální Pozorovatelský stav v chaosu.

V tomto mocném proudu Diamantové bílé, Zlaté, Platinové a Akvamarínové světlo je veškerý život vrácen do svých Originálních Božských Plánů nebo se vrací ke Zdroji.

Všechny padlé časové osy viděny kvůli tomu, co je neutralizuje, umožňuje nám je všechny přepsat a přepsat, spoluvytvářet úplně nový scénář. Probouzení ze spánku naší zapomnětlivosti. Uvolňování všech zbývajících představených i falešných omezení, šňůry, háčky, náchyty ke starému. Už nepadat iluzím falešného Matrixu je to, co je rozpouští.

Když se testujeme ve svém mistrovství na každém kroku, nad našimi realitami nyní, naším vlastním vědomím, pokud dokážeme udržet svůj vlastní mír, lásku a světlo hluboko uvnitř.

Dovolte si odpočívat v tichu našeho Věčného Já, odpočívat v nadčasovém míru, který přesahuje veškeré porozumění..

.. .. když se měníme zevnitř ven jako motýli, kterými jsme, ve všech našich zářivých a zářivých, třpytivých barvách! 🦋

Vše ostatní pochází odtud, kde dělání vychází ze stavu našeho sladěného bytí a hlubokého klidu, které leží v Jádru Stvoření a se kterým jsme vždy JEDNO.

Když nacházíme všechny odpovědi, na které ani neznáme všechny otázky, v tomto klidu, v tichu mysli... když spadneme hluboko do Srdce a začneme naslouchat.. cestuji k jádru toho všeho..

Přesto teď-tady, kam jít, protože všechno je přímo tam, uvnitř nás, všude teď.

VÍRA, VĚŘ, DŮVĚRA A VZDÁVAT SE BOŽSKÉ VŮLI JE VELKÉ TÉMA, TEĎ A VŠECHNO

DOVOLTE PROUD A VZDAT SE VŠICHNI POTŘEBUJÍ OV

Mnohé se nám odhalí v klidu, skrze naše přímé spojení s naším pravým Já a zdrojem uvnitř.

Umožňuje nám STÁT SE ČISTÝM PLAVIDLEM, ČISTÝM DIAMANTOVÝM SRDCEM A MYSLEM PRO ZDROJ, ABY

Každým okamžikem nyní poslední opona úplně padá, zvedá se a odhalí VŠECHNO... a jak se věci skutečně mají..

Požehnání věčné lásky

Ramona 💙

PŘIDEJTE SE KE MNĚ na SOLSTICE OSLAVU BOŽSKÉHO KOSMICKÁ JEDNOTA, LÁSKU A ZNOVUNION v ÚTERÝ 21. června a/ nebo 24. (datum poslední 666 brány) @ 22:00 UK času, pokud se cítíte povoláni, kde budeme nadále kotvit a zesilovat tyto silné léčení, ONEn ess, Božská láska a unie a čistá Zdrojové světelné kódy, Aktivace a plazmové vlny proudící jménem VŠECH ochotných Srdcí! Stejně jako odkaz na mou zbrusu NOVOU AKTUALIZACI KOSMICKÉ ENERGIE #29 - ZÁVĚREČNÝ VSTÁVÁNÍ A

Alexandr Tóth

Dnes 7.7.2022 cca od 17:00 je geomagnetická bouře G1 - K5.

NOAA Space Weather vydalo i varování, které platí do 21:00 hod., že to může hupsnout na G2 - K6.

Geomagnetická bouře není transformační příznak, ale porucha geomagnetického pole planety Země. Takže to ovlivňuje elektrické zařízení💡a u lidí nervovovou soustavu. ⚡️Způsobuje to výpadky mentální a neurologické (pozor na nehody z důvodu zatmění před očima, výpadky paměti apod.). ⚡️

Angličtina má takové krásné slovo “dizziness”. Známená motání a točení hlavy, závrať. No já se teda mám “dizzy dnes”.

k těm stavům od soboty a stále jedoucím...

JMM: V úterý v 16:00 znovu nastartovali CERN. Tato obří jangová energie má, podobně jako Měsíc, podle všeho výrazný destruktivní vliv na živé bytosti - citlivé jedince. Můžete (ale již od pondělka stejný čas) vnímat děsivé sny, buzení se, bušení srdce, vysoký tlak, motání hlavy, únavu nebo bolesti nehtů… takže, běžný úplněk násobte cca 10.

 

Saiba Arcturus

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA - MEZI 4. a 5. dimenzí

Dnes s vámi chci mluvit o změnách, které se vám začnou dít, když začnete překračovat hranici, která rozděluje 4. Rozměr 5 D

Toto se stane každému z vás, když vám vaše vibrace umožní zcela se ponořit do vyššího vibračního prostoru 5. Dimenze bez poškození vaší psychiky a fyzického těla.

Hodně jsme mluvili o tom drastickém přechodu od 3. D od 5. Dimenze je pro člověka plná silných psychických otřesů, nemluvě o fyzickém těle, které pro něj zažije kolosální a nebezpečné přetížení.

Toto vám poskytuje přípravné hladké přechodové období pobytu ve 4. Rozměry .

Když se teď budete pohybovat tam a zpět, buďte v magickém stavu Resident 4. Dimenzie, obdivuješ prostor, který se kolem tebe změnil, nebo se ponoříš zpět do reality trojrozměrného světa, navštívíš i 5. svět. Rozměry, postupně to studuji a zvykám si.

Jaký je rozdíl mezi 4 světy. a 5. Rozměry?

Za prvé, ta 4. dimenze je svět vysokých frekvencí, ale jeho vibrace ještě nedovolují člověku vytvořit Realitu silou myšlenky tak rychle, aby se jakákoli jeho touha mohla okamžitě zhmotnit.

A to proto, že jste se ještě nenaučili ovládat své myšlenky tak, aby do nich nepronikly žádné negativní emoce.

Ale tohle je přesně váš "přechod" na 5. Rozměry .

Proč je to pro vás nebezpečné?

V první řadě proto, že ve vysoce vibračních prostorech, na rozdíl od trojrozměrného světa, energetický „bumerang“ funguje okamžitě.

Co to znamená?

Jakékoliv negativní myšlenky nebo emoce, které máte, se vám okamžitě vrátí, odráží se od osoby, předmětu nebo události, o které jste měli negativní myšlenky.

Navíc v tomto případě pojem „špatně myšleno“ zahrnuje takové zdánlivě neškodné emoce, jako je strach z neznáma, nejistota, pochybnosti, nedůvěra.

S tímto přístupem nebudete schopni vytvořit svou Realitu v 5. světě. Dimenze a chránit se před zklamáním a nedůvěrou v sebe sama, tam prostě nesmíte.

Tímto způsobem jste pojištěni proti neúspěchu, díky čemuž máte více času na přípravu a získání zkušeností v "zámeční místnosti" 4. Dimenze, ve které mnozí z vás již žijí, když ne neustále, tak dost často.

A druhý důvod vašeho dlouhého přípravného období na závěrečný Přechod do světa 5. Dimenze je cenná zkušenost vaší Duchovní práce, kterou můžete sdílet s ostatními, a tím táhnout lidi, kteří jsou stále pozadu, ale jsou potenciálně připraveni na Přechod.

A každým dnem přibývají.

A věřte mi, Moji milí, není to umělé omezování plně probuzených lidí, ale přirozený proces, při kterém si zvyknete na nové pro vás reality a dá vám možnost pomoci nově probuzeným lidem dohnat ztracený čas v nejkratší možný čas.

Vy sami se pro ně stanete "mostem", hozeným ze 3. Dimenze do čtvrté.

Jakmile budou moci překročit tuto hranici, hodíte jim další "most" ze 4. Dimenze do pěti

Musíte v tom ale pevně sedět, abyste na poslední chvíli nezakopli.

Abyste to dělali co nejčastěji, představujte si sami sebe jako krásný, silný a spolehlivý "přechod" energie pro tisíce sotva probuzených lidí, kteří podle vašeho vzoru spěchají do Nového krásného světa.

Nespěchejte na věci, jen si užívejte Nový zážitek.

A pamatujte, že bez ohledu na to, jak těžké to může být, je to krásné a jedinečné a vy sami jste se stali těmi vzácnými šťastlivci, kteří to zažili.

Tady se dnes zastavíme.

Tvoje nekonečně milující

✨☀️TE️BŮH OTEC ✨️☀️✨

promluvil k tobě.

Událost je blízko

MILÉ DUŠE NA ZEMI

Jsme Galaktická federace. Mír s tebou. S radostí oznamujeme, že nastal čas odhalit se lidem na zemi. Nová Země, planeta s novými příležitostmi, života bez smrti a bolesti, planeta, kde je každý galaktickým občanem. Jsme tu, abychom vám řekli, že tyto věci existují a mohou být vaše, pokud otevřete své srdce a mysl tomu, co je přímo před vámi. Jste na pokraji evolučního posunu na vaší planetě, který povede k procesu vzestupu obyvatel vaší planety. Brzy bude váš svět očištěn od temnoty a negativních energií; zdroje budou uvolněny, aby se lidé této planety mohli společně povznést. Přišli jsme vám pomoct v tom okamžiku změny, abychom vám oznámili, že se tato událost blíží. Vidíme, že vy, lidé na Zemi, se začínáte probouzet ze spánku a začínáte si uvědomovat, co se skutečně děje. A vidíme, že mnozí z vás, kteří se začali probouzet a zvyšovat své vibrace a úrovně vědomí, se připravují na velkou změnu.

ÚPLNÉ Zveřejnění

Drtivá většina z vás bude tato odhalení považovat za vzrušující krok vpřed ve sjednocení lidstva, zatímco někteří mohou cítit obavy, strach a hněv. Proto je důležité, abychom se prezentovali tak, abyste pochopili, kdo jsme a proč jsme přišli. Můžete říct, že vás známe a rozumíme vám a chováme se ke všem lidem planety s respektem a nic od vás nechceme - chceme vám jen pomoci, chránit vaši planetu - vždy to byl náš cíl od prvního kontaktu. Dlouho očekávané odhalení je nyní prezentováno jako realita a ne jako něco těžkého a dokonce nemyslitelného. Tento průlom zcela změní vaše chápání sebe sama a vašeho nového světa. Povede to k tomu, čemu říkáme odhalení. No, připravte se na čtení na celý život! Jsme tu, abychom vám praskli bublinu tímto úžasným odhalením.

OSVOBODENÍ MISE ZEMĚ

Když se věci dějí na vyšších úrovních 5D Země, pociťujete je mnohem silněji na lidské úrovni. Samozřejmě to pro vás není nové a už jsme vám o tom v minulosti říkali, takže se tím tady nebudeme zabývat. Je tu ale jedna věc, která je nová: tentokrát to, co se děje na vyšších úrovních, bude tak silné a tak dominantní, že přímo ovlivní mnoho důležitých rozhodnutí na mnoha důležitých místech vaší planety a mnoho důležitých bitev Budu bojován a mnoho lidí bude spojte se na klíčových místech. Navíc bylo vynaloženo veškeré úsilí o globální finanční reset pomocí nových nástrojů a metod, což znamená, že všechny staré způsoby tvorby a kontroly ekonomiky budou během mrknutí oka zrušeny, a tím i mnoho nových technologií, které ha jsem byl potlačován, konečně můžu objevte se za plném denního světla! Náš plán jsme připravili tak dobře, tak hladce, krok za krokem, palec po centimetru, jeden den tady, druhý den tam. A chystáme se dosáhnout našeho konečného cíle - konečného osvobození planety Země od nejkrutějšího otroctví v tomto vesmíru. Temné síly drží svět v otroctví. Temné síly jsou ovládány démonickými entitami, které zasahují do vaší evoluce, což je pro vás, abyste se dostali na další úroveň lásky, míru a jednoty, protože se jim daří na vašem strachu, hněvu

https://www.awakening-worldwide.nl/.../the-event-is-near

umění od https://www.vashta.com/my-product/adronis/

 

Darina Terapeut  · 

. Plazmové svetelné telá - Fyzické zmeny

~alchymia v nás, pocity dnešnych dní,

sebaprijatie, rozšírené V.S. vedomia, DNA..

V této době zvané Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. Na planetární úrovni dochází k masivnímu posunu. Na zemskou úroveň přicházejí obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popírání.

Změny na Zemi právě teď způsobují fyzické změny v lidském těle. Země se mění a s ní i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. Lidské tělo je v podstatě tvořeno zcela novou kombinací prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění.

Změny, které nyní probíhají v našem těle, jsou informace zakódované v naší DNA, která se nyní aktivuje. Veškeré informace o předloze našeho druhu se nacházejí v buněčné DNA našeho těla. Vše, co potřebujeme vědět o všem, je v nás.

Jak víte, naše DNA se vyvíjí z dvouvláknové dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou dvojitou šroubovici. Tento nový typ byl původně v lidském těle v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. Nyní dochází k tomu, že tyto frekvence snadněji pronikají do lidského těla. Je to, jako by se buňky musely trochu rozpadnout a uvolnit, jestli to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé. Světlo je v podstatě informace a snáze proniká do naší molekulární struktury, což člověka zásadně mění. Stáváme se méně fyzicky hustými.

Znamená to tedy, že mnoho lidí se nyní probouzí a začíná si vzpomínat, a to vše bylo předurčeno. To znamená, že vše je zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří trochu pozdě, ale stane se to... je to nevyhnutelné.

V podstatě je nám dána možnost opustit toto těžké, husté fyzické tělo a přejít do lehčího těla. Říkám lidem, že čím více se otevřete, tím více přitahujete světlo, které je informací. Stane se z vás přijímač a vysílač, který přitahuje další a další informace. Když to vaši duchovní průvodci vidí, vědí, že jste připraveni na řekněme pokročilejší komunikaci. Když se otevřete, začnou k vám proudit frekvence, které jsou vyššími informacemi, vyššími světelnými daty.

Právě teď se děje to, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se ho snaží dohnat, proto se objevují příznaky vzestupu. Bolesti hlavy, chřipkové příznaky, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. atd. atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává.

Vše se snaží přizpůsobit těmto novým frekvencím: Svaly, kůže, orgány, žlázy, nervy atd. Váš nervový systém je těmito frekvencemi ovlivňován neuvěřitelným způsobem, příkladem je přetížení hormonů, které se naopak snaží přizpůsobit a udržet vše v rovnováze.

Toto rozšíření vědomí během buněčné transformace vás doslova vtáhne do světů, které přesahují potenciál a stávají se skutečnými. Podvolením se této transformaci se zbavujete své vlastní omezené existence. Jak se blížíte k Vzestupu, zjistíte, že se zbavujete věcí a cítíte osvobození. Probouzejí se části vašeho mozku, které v minulosti spaly. Budete přepojeni a věci se přesměrují. Pokud se cítíte naprosto zmatení, dejte si pohov! Čím více jste s tímto prouděním v souladu, tím více se stáváte kapitánem své lodi.

Je to neuvěřitelně těžká transformace, protože se nad tím zamyslete..... Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Provádí se nová elektroinstalace, strhává se stará střecha, odpojuje se stará elektroinstalace atd., zatímco vy tam ještě bydlíte.

Tělo se mění...

Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a pocity. Osvoboďte se od této omezené existence. To znamená změnu biochemie. Při této změně se mohou objevit závratě a nevolnost. Stanete se genetickými inženýry druhu Nové Země. Své nové tělo budete budovat tak, jak v něm budete žít.

Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte do původní časové posloupnosti (doba našeho původního stvoření) Bolesti hlavy během této změny jsou způsobeny tlakem této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Na buněčné úrovni měníme svou DNA a krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, způsob, jakým mozek pracuje, a způsob, jakým přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny probíhají uvnitř, ale nakonec se projeví i na vnějším těle. Někteří během této vnitřní transformace přibývají nebo ztrácejí na váze.

Tělo přesně ví, jak se má reorganizovat, protože tento proces je zakódován v DNA a u každého člověka je jiný. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tento proces podpořit zvenčí. Uvědomujeme si, jakým směrem nás naše tělo vede, protože čím více si to uvědomujeme, tím větší máme nad tímto přirozeným procesem kontrolu.

Uvědomujeme si, že náš imunitní systém slábne, protože se zrychluje centrální nervový systém. Je to jako dát 100wattovou žárovku do objímky, kde byla dříve 40wattová žárovka. Jsme zaplaveni větším množstvím světla a naše fyzická těla se ho snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu bude situace drsná. To znamená, že energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je spojena s centrálním nervovým systémem a mnozí s ní mají extrémní problémy, takže uzemnění je velmi důležité.

Když přijmete toto nové světelné tělo, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jakmile je k dispozici více a více světla, váš CNS začne šířit neurologické impulzy jako blázen! Intenzita bude někdy ohromující.

Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí tuto intenzivní energii rozptýlit tím, že ji vyšle ven prostřednictvím míchy. Tato energie pak sleduje dráhy a vystřeluje tyto energie do svalového systému - odtud pramení svalové napětí a křeče, které někteří z vás pociťují.

Toto vypalování probíhá také v cévách, což vede k omezení průtoku krve. Když tyto energie vstoupí do kůže, mohou se objevit tepelné pocity..... na pocit tepla nebo chladu, brnění nebo svědění atd. Když tyto energie vstoupí do orgánů a žláz, mohou ovlivnit jejich normální fungování.

Restrukturalizace DNA znamená, že už nebudete mít mnoho čaker, nebudete mít vrstevnaté vědomí, nebudete mít tělo s nezávislými systémy, nebudete mít mezery ve svém vědomí ani v odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti, bez mezer a oddělenosti. Budujete něco nepopsatelného...

Teri Wade

z Fb Čestmír Lička

°

Červen 2022 – Měsíc zarovnání našeho Slunce s hvězdami Orionu

Přes celý červen bude naše Slunce zarovnané s mnoha hvězdami Orionu. Orion je jedno z nejznámějších souhvězdí na našem nebi. Je viditelné ze všech rohů světa a leží poblíž nebeského rovníku. V mnoha kulturách byl Orion považován za souhvězdí, které přináší sílu a vytrvalost. Je spojeno s plodností, smrtí a ochranou života. Je také zajímavé zmínit, že Velké Pyramidy v Egyptě, pyramida Teotihuacán v Mexiku, pyramida Xi'an v Číně, jsou všechny zarovnané se souhvězdím Orionu. Astrologové označili 13 stálých hvězd souhvězdí Orion, kdy nejzářivější jsou Rigel, Bellatrix a Betelgeuse. Naše Slunce se s těmito hvězdami setká 7, 11 a 20 června, neboli vytvoří mocné období, kdy je možné se napojit na tyto hvězdy a získat tím ochranou a posilující energii Orionu. Nicméně ze všech stálých hvězd v tomto souhvězdí, je jedna, ke které jsem byla intuitivně přitahovaná a to je Mintaka.

Mintaka je jedna ze tří hvězd Orionského pásu. Mintaka je hvězda, která je nejblíže nebeskému rovníku, a i když není nejzářivější, mnozí jsou její energií přitahováni, jelikož byla kdysi jejich domovem. 13. června se Slunce zarovná s Mintakou a tím aktivuje její energie a možná také zapomenuté vzpomínky ztraceného vodního světa, kterým kdysi byla. Věří se, že Mintaka je mírumilovné místo, naplněné křišťálově čistou vodou, která je světelná a vzdušná a je mnohem snadnější se v ní pohybovat, než ve vodě na planetě Zemi. Mintakaňané žijí povětšinou pod vodou a mnoho lidí vnímá, že naše představa mořských pan pochází právě z našeho kolektivního podvědomí a zapomenutých vzpomínek na Mintkaňany a jejich způsob života. Příběh je takový, že překrásné místo Mintaky bylo zničeno, což donutilo obyvatele se přesídlit k nám na Zemi. Mnoho hvězdných semínek, pocházejících z Mintaky, hovoří právě o smutném pocitu, že jim chybí místo, které již dávno neexistuje. Stýská se jim a neví proč. Jsou také velmi spojení s vodou a milují pobývat blízko oceánů.

Mintaka a Slunce

V astrologii, je Mintaka stálá hvězda nacházející se na 22 stupni tropického znamení Blíženců. Přináší silný intelekt, moudrost a zachování vyššího vědění. Když je Mintaka na našem kosmickém nebi aktivní, jako například 13. června, když se zarovná se Sluncem, jsou naše mentální energie a vyšší čakry posíleny a tím snadněji nalezneme vyšší vědomosti, které nám odhalí pravdu, která bývá často skryta. Díky této energii máme nutkání vyhledávat nové informace a rozvést více to, co si myslíme. Můžeme mít nutkání učit se, studovat více do hloubky a ptát se na nové otázky. Mintaka nám dává zvídavost a obdiv, který nám pomáhá se vydat dál a dostat se do hloubky věcí. Jak říká staré rčení, mysl, která se rozpíná, se již nemůže vrátit do svých starých úrovní a dimenzí. A právě to, nám pomůže Mintaka, abychom si uvědomili.

Mintaka a Sluneční rituály

13. června se Mintaka zarovná se Sluncem, takže myslete na své třetí oko a jak ho udržet otevřené. Hledejte nové vhledy, moudrosti a informace, které kolem vás budou plynout. Dovolte své mysli, aby se rozšířila do nových úrovní a získejte nové přesvědčení. Uvědomte si jakékoliv limity, kterými se svazujete. Zkuste také zjistit, jak své limity můžete posunout tak, abyste získali nový náhled na věci. Energie Mintaky je také velmi užitečná, když je potřeba se něco učit, nebo se potřebujete vrhnout na projekt, který vyžaduje velké mentální úsilí. Pokud v životě hledáte mentální stimulaci , Mintaka vám může přinést ten správný projekt nebo příležitost. Duševní rozvinutí je také o představivosti. Je dobré své představivosti dovolit, aby se zatoulala do denního snění, vizualizace a vytváření příběhů. Naše představa je potlačená skutečná superschopnost. Když dovolíme své představivosti, aby se projevila, může nám pomoci posílit intuici, kreativitu a přinést nové vhledy a inovativní nápady. První krok k posílení intuice a duchovních darů, je dovolit své představivosti, aby se projevila. A právě to, že se projeví, nám pomůže propojit se s přirozenou intuicí a duchovní schopností.

Rituály

Během měsíce června bych ráda doporučila několik rituálů, které jsou v souladu s vyzařováním energie souhvězdí Orionu. Dobré cvičení je představovat si tok intuice, který k vám směřuje. Uklidněte se a nalaďte se na tento proud. Napište si na papír otázku, kterou byste chtěli od své intuice zodpovědět. Nebojte se toho, jestli bude vaše odpověď správná nebo špatná. Nechte jen pracovat svoji představivost. Pod otázku napište bezmyšlenkovitě odpověď, nejlépe ve formě příběhu a pak si jí přečtěte. Je tam něco, co s vámi rezonuje? Je tam něco, co by mohla být pravda? Je nějaká část odpovědi, kterou jste napsali vysněný příběh, který vám dává nějaký vhled do oblastí, kterým jste předtím nerozuměli?

Další rituál je práce s představivostí. Napište si na papír váš vysněný den. Jak probíhá, co děláte, co se děje kolem vás. Napište zkrátka to, jak byste chtěli trávit čas a co byste chtěli dělat. Otěže předejte své představivosti a jakkoliv se neomezujte. Po napsání se podívejte, jaké je hlavní téma příběhu. Je váš den plný příležitostí k rozvoji, léčení nebo uskutečňování činností? Cokoliv napíšete, může být velmi spojeno s určitou části důvodu, proč se nacházíte na této pozemské cestě.

Další, co můžete využít, je léčivá energie vody. Jelikož je Mintaka propojená s vodou, můžeme více trávit času u vody, nebo pomoci vodě úklidem, čištěním nebo duchovní prací. Pokud nemáte kolem sebe vodu, určitě je dobré si dát relaxační koupel. Jakmile budete v kontaktu s vodou, nastavte si záměr, že každá molekula vody vás léčí. Představujte si, jak z vody, do každé buňky vaší bytosti, ať už fyzické či duchovní, proudí léčivý tok energie. Můžete si také nabíjet se záměrem vodu, kterou pijete, aby se dostala do každé buňky vašeho těla, když jí vypijete.

Mintaka je známá pro svou křišťálově čistou a léčivou vodu, tudíž pokud máte vztah k souhvězdí Orionu, je dobré uctít její památku tím, že budete pracovat s léčivou energií vody.

 


In Vino Veritas - Aneb, pojďme si nalít čistého vína
Karisima Shanti Laboure

Odjakživa vím, že ještě během tohoto mého života nadejde okamžik, kdy se lidé na kolektivní úrovni podívají pravdě zpříma do očí. Spustí se tím proces, který nám umožní pokračovat dál, výš. Nerada slovo "muset" používám, ale abychom se přehoupli do smysluplného budoucího směřování, MUSÍME spatřit pravdu v mnoha oblastech naší (?) společnosti. Protože dokud nevíme, kde se doopravdy nacházíme a jak jsme sem dostali, nehneme se z místa. Budeme dál chodit v nekonečném kruhu. Ta naše budoucí cesta je jako nožička u písmene "Q", je symbolem cesty ze začarovaného kruhu.

Ten pravdivý obrázek současné lidské společnosti je podle mě jasný. A samozřejmě chápu jiné pohledy na náš svět. A jsem schopná v tomhle fantomovém světě jakž takž fungovat, hrát tu legrační hru na matrix a cítit se vesměs šťastná. A rozumím tomu, že každá bytost má svůj jedinečný vývoj. A že kdyby bylo všechno v našem bytí jen zalité sluncem odnevidim donevidim, neměly by naše životy tady smysl. Bez pocitu hladu bychom nevěděli, co je sytost. Bez pocitu bolesti v srdci bychom nevěděli, co je láska. A vím, že se Všeobjímající Podstata Bytí kdysi rozhodla i prostřednictvím našich lidských životů prožít sebe sama na těch nejjemnějších úrovních. Aby měla nejen jednoduché a neoddiskutovatelné Vědomí Sebe Sama, ale aby měla toto Vědomí podložené i mnohorozměrným Prožitkem Sebe Sama. A je jasné, že v tomhle smyslu tady všichni - opravdu všichni, nikoho nevyjímaje, odvádíme skvělou práci.

ALE. Pro naše pochopení tohle prožívání duálního světa už stačilo.

Pojďme si nalít čistého vína. Hrajeme tady hru, která nemůže špatně dopadnout. Vím, na Zemi se dějou zrůdnosti, o kterých velká část souputníků ani neví anebo je odmítají vidět anebo jsou nám hrůzné akce předkládány jako dobrodiní. Vím, mnoho lidí je obíráno o osobní svobody, nemůžou se svobodně vyjadřovat a je jim znemožňováno svobodně jednat. Vím, ve světě se zdá být spousta nespravedlnosti a mnoho lidí ani nedoufá, že by kdy mohlo dojít k férové nápravě. Vím, že Lidstvu jako celku jsou házeny klacky pod nohy i v oblasti elementárních potřeb člověka. A tak dále, a tak dále.

JENŽE. Tohle všechno je pořád součástí hry, kterou tady dobrovolně hrajeme. I když jsme už dáááávno zapomněli na to, že jsme do této hry kdysi dobrovolně vstoupili. I když jsme tu hru časem začali brát smrtelně vážně. Doslova. Pořád je to jen hra pod taktovkou Všeobjímající Podstaty Bytí.

TAKŽE. Tohle všechno, co se nám tady děje, jsou prostředky, skrzeva něž si Podstata Uvědomuje Sebe Sama. Všechny extrémy našeho duálního světa zakoušíme na osobní úrovni proto, abychom se posléze s naší ryzí zkušeností navrátili zpět do Podstaty, s posbíraným medem do Jednoty, s našimi neopakovatelnými prožitky zpět do Světla, aby byla Podstata o-boha-cennější. A za tím vším je jistě ještě mnohem sofistikovanější záměr, než abychom jej tady jako malé vysunuté individuální brvičky Jsoucna dokázali pochopit a popsat. Ale i tohle velké pochopení přijde.

Doposud jsme v našich životech dostali nekonečné množství impulzů k tomu, abychom si dokázali uvědomit základní princip, který do fungování světa Podstata vložila. Je to pojistka, která nemůže být NIKDY ani na osobní úrovni jednotlivce porušená. Je to princip svobodné volby každé vědomé bytosti. Neexistuje možnost, abychom v jakékoliv situaci neměli na výběr minimálně ze dvou možností. A pokud v sobě nosíme silné vnitřní postoje, které odrážejí princip svobodné volby každé bytosti a pokud tyto principy vlastním každodenním jednáním, slovy i myšlenkami projevujeme, pak nás fantomový svět kolem nás nebude stavět do zdánlivě nevyhnutelných situací, kdy jsme pod tlakem nuceni vlastní vnitřní postoje korigovat.

Mám jedno vroucí přání, které mě motivuje, abych v pozemském duálním světě zůstala co nejdýl: Spatřit jednou Lidstvo, které si na individuální a na kolektivní úrovni uvědomí princip Svobody. Přála bych si na smrtelný posteli vidět společenství lidí, kteří přestali být pouhými oběťmi okolností a pochopili, že všechno všecičko, co se v jejich životech odehrává, je jen odrazem jejich vnitřních postojů. Přála bych si vidět pozemské Lidstvo, které jako celek došlo k nepopiratelnému poznání vlastního potenciálu, který nám byl Podstatou dán do vínku. Přála bych si vidět všechny lidi šťastné, láskyplné, tvořivé, kteří se jednou do Jsoucna navrátí s nádhernou ryzí zkušeností.

Věřím a vím, že se tohle moje přání uskuteční.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/karisima.laboure/posts/pfbid02NQg9dDzA91QEXsWQTARD6ogLQmNpaCBXYiAJeHN5ozUoyz5RApMjUVXURXZHuByil

 

Láďa Mlčák sdílel(a) skupinu.KONTINUÁLNÍ VLNA SVĚTLA

 

Přátelé, nabízím další jedno poselství od Arkturiánů, které je v podstatě je to o úrovních a podobách vědomí hmotných projevů na Zemi, ať již z pohledu původní božské představy či z pohledu hmotné reality vlivem lidské mysli s důrazem na současnou etapu procesu vzestupu. Krátce se zmiňují i k probíhající válečné vřavě, kterou vnímají jako proces očišťování Země od temných energií.

Zpráva od Arkturiánů
Sdělení od Arkturian Group přes Marilyn Raffaele – 24.4. 2022

Zdravím vás, milí čtenáři.

Vězte, že osobně (individuálně) i celosvětově vše probíhá podle plánu, božského plánu pro vzestup Země. Je to čas odvahy, ale také naděje a radosti, protože to, čeho jste přišli být svědky a součástí (proces vzestupu), je přesně to, co nyní děláte.

Stalo se velmi snadným a oblíbeným srovnávat dnešní svět s představami o tom, jak bylo dříve krásně. Nedovolte, abyste uvízli v pasti tohoto myšlení, protože jste si nevybrali tuto inkarnaci jen proto, abyste žili šťastný trojrozměrný život, i když i to může být a bude jeho součástí.Jako duchovně vyvinutí jedinci jste se dobrovolně rozhodli být součástí procesu vzestupu, protože jste věděli, že zvýšená přítomnost vyvinutých stavů vědomí dodá kolektivnímu vědomí Světlo, které umožní probudit se stále většímu počtu jedinců.

Trojrozměrná energie v současnosti vibruje na nízké, pomalé a husté frekvenci. To, co vidíme fyzickýma očima, není dokonalá Boží Idea Země, ale stejně jako všechny hmotné formy je to trojrozměrný koncept dokonalého Božího stvoření. Trojrozměrná podoba Země začala jako klenot krásy a života odrážející nekonečnou Boží tvořivost a dokonalostdokud nevědomé zhypnotizované mysli podmíněné přesvědčením o dualitě a oddělenosti nezačaly sobecky drancovat dary Země bez ohledu na ni jako živou bytost. Začali ničit dokonalou trojrozměrnou podobu Země a výsledkem je svět, který vidíte nyní. Všechny božské ideje však zůstávají nedotčené jako aspekty Boha a Země se opět projeví na vyšší frekvenci, jakmile se lidstvo probudí.

Země je živá božská bytost, stejně jako každý člověk a každá forma života. Vše, co existuje, vyjadřuje nekonečnost Božského vědomí, protože nic jiného neexistuje. Hmota je pouze interpretací Božské myšlenky v mysli prostřednictvím kolektivních a osobních stavů vědomí. Základní realita všeho, co se hmotně vyjadřuje, zůstává navždy v Božské mysli jako nezničitelná Božská idea.

Když jste soustředěni v pravdě, díky Jednotě to Světlu vašeho vědomí umožňuje proudit a sladit se s těmi, kteří jsou vnímaví, ať už jsou kdekoli na světě. Pamatujte, že tu nejste proto, abyste opravovali, léčili a napravovali trojrozměrný svět.Existují lidé, jejichž prací na Zemi je pomáhat na třídimenzionální úrovni, ale prací těch, kteří se probudili k vyšší pravdě, je BÝT světlem v přítomnosti temnoty. Vaše uvědomění si reality, která je základem každého projevu v hmotném světě, pomáhá probouzet ostatní a přidává pravdu do kolektivního vědomí.

Stará buněčná paměť a zastaralá přesvědčení třetí dimenze se nadále vynořují individuálně i globálněaby byly rozpoznány a vyčištěny. Energie s nízkou rezonancí se nedokáže sladit s vyššími dimenzionálními frekvencemi, které v této době proudí na Zemi a jsou jednotlivci integrovány. Stará energie, která je stále aktivní v buněčné paměti, se dostává do vědomého povědomí a mnozí ji prožívají fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně jako součást procesu očisty.

Vědomí vibruje v různých rychlostech Světla nebo hustoty.To je energie. Všichni si ji uvědomují, ale většina z nich ve skutečnosti nechápe, co cítí. Určitá místa, jako jsou některé bary, vetešnictví, staré a neudržované čtvrti, věznice, zavřené psychiatrické léčebny a místa, kde v minulosti docházelo k násilí a utrpení, v sobě nadále uchovávají energii, která vibruje s tíhou, kterou lze stále cítit. Místa jednoduše projevují energii vědomí, která je formovala a možná stále podporují.Existují jednotlivci i sama Země, kteří pracují na vyčištění a nahrazení oblastí s hustou energií Světlem.

Energetické vibrace, které zažíváte v určitých situacích, jsou způsobem, jakým vás intuice vede pryč od zážitků s nízkou a možná i nebezpečnou rezonancí. Vždy důvěřujte své intuici, protože je spíše aspektem vaší reality jakožto Vědomí než lidské mysli s omezeným trojrozměrným systémem víry, který vás vede.

Každý člověk má trvalé skutečné tělo, Světelné tělo, které většina nevidí a o kterém nic neví.Vaše světelné tělo jste vy jako individualizované vyjádření Zdroje. Světelné tělo máte od svého počátku. Měli jste ho před vstupem do nižších dimenzionálních energií Země, máte ho i nadále, když využíváte hmotné tělo, a budete ho mít, až už nebudete potřebovat fyzické vozidlo a vrátíte se domů

Vaše Světelné tělo je jednoduše dokonalým vyjádřením Božího JÁ, které je individualizováno jakožto vy. Důvodem, proč je na Zemi tolik nemocí a zdravotních problémů, je jednoduše to, že v současné době je většina stavů vědomí stále podmíněna přesvědčením o dobru/zlu a oddělením od Boha a skutečného Já. Protože vnější projevuje vnitřní, lidské zdravotní problémy nekonečné rozmanitosti a formy odrážejí víru světa v dualitu (nemocný/zdravý) a oddělenost.

Protože mysl je tlumočníkem individuálních i kolektivních stavů vědomí,ve skutečnosti žádné oběti neexistují.Ale to nemůžete říci těm, kteří trpí, protože většina z nich ještě není schopna pochopit duchovní pravdu a žít život plně pod vlivem trojrozměrného systému víry. Vězte, že v každé situaci se za scénou vždy odehrává něco jiného, než by se mohlo zdát.

Každý člověk je na Zemi, aby se učil a duchovně rozvíjel prostřednictvím zkušeností, které potřebuje, na které je duchovně připraven a které si vybral před inkarnací.Mnohým se zdá, že se neučí vůbec nic, ale i to je součástí jejich učení. Když člověk "zemře" a vrátí se domů, s láskyplnou pomocí svých Průvodců projde detaily svého posledního života a zhodnotí, jak dobře dosáhl cílů a rozhodnutí, která si stanovil.

Navrátivší se duše není nikdy obviňována za své činy na Zemi a sebevraždy nejsou odsuzovány, jak se mnozí domnívají. Spíše je každé duši pomoženo, aby viděla a poučila se ze svých rozhodnutí a zkušeností, a to až do té míry, že plánuje svůj další život na Zemi, který může zahrnovat opakování určitých zkušeností. Od sebevrahů se vyžaduje, aby se znovu dostali do bodu, ve kterém se vzdali, a pak se přes něj přenesli, což nemusí být v jejich příštím životě, ale až poté, co proběhne další vývoj.

Stovky let falešného učení a nauk o nebi a pekle, trestajícím Bohu a hříchu, původně za účelem ovládání druhých, způsobily a stále způsobují, že mnozí žijí ve strachu ze smrti a z přísného trestajícího Boha, který na ně čeká, místo aby si uvědomili, že Bůh zná jen sebe, což je láska a jednota.

Člověk, který je projevem Boha, také tvoří. Někteří lidé, kteří žili na Zemi velmi nevyvinutým a sobě sloužícím životem, si po odchodu nevědomky vytvoří podobné situace, zatímco jiní mohou upadnout do těžké energie sebenenávisti a výčitek. Obojí si pro sebe vytváří svého druhu peklo. Vedení a láska jsou vždy k dispozici a čekají jen na vnímavost každé duše bez ohledu na to, jak žila na ZemiTo neznamená, že se budou vyhýbat lekcím a zkušenostem nezbytným k tomu, aby se učily a duchovně se vyvíjely nad rámec svého současného stavu vědomíale vězte, že žádné takové místo jako "peklo" neexistuje, neboť Bůh může vyjadřovat pouze SÁM SEBE - lásku a jednotu.

Smrt neexistuje, o tom nikdy nepochybujte. Domovem každého z nás jsou vyšší dimenze, nikoliv Země. V určitém okamžiku se každý rozhodne jít domů, což není nic jiného než změna místa. Nikomu není souzeno zůstat navždy v nízko rezonující energii třetí dimenze. V této době je Země školou učení. Jak se frekvence Země zvyšuje, délka života se automaticky prodlužuje, pokud si to přejeme, protože přesvědčení o nemocech, stárnutí a chátrání atd. již nebudou existovat jako realita.

Válečné aktivity, které v této době probíhají, za měsíc nebo dva ustanouTyto aktivity představují intenzivní vyčištění energií "moci nad", které zůstávaly na Zemi živé a „zdravé“ po celé věky.V průběhu věků se lidská nevědomost zvyšovala a přidávala energii k přesvědčení o "moci nad" jako způsobu, jak se cítit úplný, což ve skutečnosti není nic jiného než falešné přesvědčení o oddělenosti.

Každá duše se snaží zažít svou vrozenou božskou úplnost, ale ti, kteří ještě nejsou dostatečně duchovně vyspělí, aby to pochopili, hledají úplnost navenek prostřednictvím různých forem moci, sexu a peněz. Po celé věky ti, kteří se řídí egem a pocitem oddělenosti, hledali uspokojení a svůj pocit úplnosti prostřednictvím moci nad těmi, o nichž se domnívali, že jsou méně hodnotní nebo si ji zaslouží méně než oni sami. Tato víra v osobní nadřazenost a oddělenost jim umožnila dělat a brát si od druhých, co chtějí, bez výčitek, protože věří, že na to mají nárok.

Nyní se projevují ohromná ložiska energie "moci nad", ale místo toho, aby ji většina přijala jako v minulosti, je "moc nad" rozpoznána a odmítnuta světem, který se vyvíjí za hranice přesvědčení o oddělenostiRodí se nové a vyšší kolektivní vědomí, které již nepodporuje "moc nad" lidmi, vůdci, vládami, zeměmi, náboženstvími, zákony, učeními atd. Lidstvo se probouzí.

Fyzické, mentální, emocionální a duchovní násilí všeho druhu zanechává energetický otisk, dokud není vyčištěno. Nebudete přesně vědět, jaká stará energie se může vynořit, protože některé jsou velmi staré, ale mnozí z vás pocítí jejich energii, jakmile se vyčistí. Nikdy nepřijímejte některé negativní nebo husté energie, které můžete zažívat, jako osobně vašeNebraňte se jí, ale jednoduše ji uznejte a nechte nežádoucí energii projít, poznejte ji takovou, jaká je, a nedejte jí žádnou moc.

Vaše Světlo napomáhá těmto očistám.Temná energie, která není určena a udržována Bohem, ale spíše je jednoduše vytvořena z přesvědčení, nemůže existovat v přítomnosti vysoce vyvinutých stavů vědomí. Jak se stále více lidí probouzí a začíná žít pravdu, to, co je falešné, se musí automaticky rozpustit.

Přestaňte přikládat moc všem zdánlivým věcem- tohle je dobré, ale tamto je špatné, květiny jsou dobré, ale brouci jsou špatní, vzduch tady je dobrý, ale tam je špatný, určité jídlo je dobré, ale tamto není. Řiďte se svou intuicí, protože i ty nejjednodušší věci mohou posílit energii duality, pokud jim uvěříte.

Chápeme, že na Zemi se některé věci skutečně chovají jako dobré nebo špatné a že praktické lidské činy jsou často nezbytné. Vy, kteří jste bdělí, však musíte nejprve přivést k vědomému uvědomění jakoukoli pravdu, která se za tímto zdáním skrývá, a teprve poté podniknout potřebné lidské kroky.

Pokoušet se žít a být závislý na absolutní pravdě předtím, než dosáhneme jejího vědomí, není moudré ani duchovní a pro mnoho upřímných žáků pravdy to vedlo ke katastrofě. Absolutno však musí být nejprve intelektuálně poznáno a praktikováno, aby se nakonec stalo dosaženým stavem vědomí, který se pak projeví navenek v jedinci, jako jedinec a jeho prostřednictvím.

Všechno JE - ani dobré, ani špatné, ale prostě JE.

Jsme Arkturiánská skupina 4/24/22

zdroj: https://onenessofall.com/newest.html

Pro skupinu Kontinuální vlna světla přeložil Láďa Mlčák,

 

Myriam Gillis

Dobré ráno milá Rodino světla,

Můžete se dívat na tento vzestupný svět a myslet si, že věci vypadají temněji. Přitom to, co se děje, je pomalý proces odhalování toho, co bylo ukryto ve stínech. Další odhalení budou přicházet. Vše skryté musí být odhaleno světlu pravdy. Na velkou část temnoty je těžké se dívat. Pro Starseeds je těžké pochopit šílenství ovládající elity. Toto šílenství je třeba vyhnat z planety. Ty duše, které pracují v temných vrstvách elity, mají daleko za sebou, pokud jde o růst/evoluci duše. Cesta zpět ke Zdroji může být pro některé duše dlouhá a těžká. V tomto světě se temnota snaží zablokovat světlo. Ve skutečnosti temnota pomáhá mnohé probudit k intenzitě světla, které právě teď dopadá na zem-rovinu.

Ať už se dnes rozhodnete být nebo dělat cokoliv, přeji vám lehký, jasný a vysoce vibrační den. Miluju Steva.

Steve Ahnael Nobel

Taisha Tauma

Tohle nám dnes Duch zopakoval při setkání. Mnozí pracovníci Světla propají zoufalství, ztrácí víru, když vidí jak je obrovské množství lidí, dokonce těch "duchovních", v temnotě.

Říkají "Ale oni nás táhnou dolů. Co je marné, když my se snažíme na sobě pracovat, něco změnit a zářit, když oni si stoupají na stranu zla a tím ho živí?"

A Duch k tomu krásně řekl: Nevšímejte si jich. O ně bude postaráno. To na vás záleží. Pokud se od nich necháte stáhnout dolů, jste jako oni. Přiživili jste zlo. Dali jste mu svou Sílu, dali jste mu víc jak ti,co už v temnotě byli a jen se to nyní zviditelnilo.

I když vás je míň, každý z vás svým Světlem aktivujete, či držíte ostatním jejich Světlo a to se šíří a sílí. Nedbejte na to,že to tak moc není vidět jako zlo. Zlo vytváří iluzi. Tak jako si některá zvířata stoupají na špičky nohou,roztahují křídla a i jinak vytváří iluzi velikosti. Takové triky používají ti nejzranitelnější. Vy to nemáte zapotřebí. Lev je lvem a nic nemusí předstírat.....Buďte dál nositeli Síly a Světla a nepolevujte. Jsme s vámi. Neustále.

Taisha Tauma

Dala jsem dotaz,co se teď děje obecně v energiích. No hups teda, ale má to logiku. Když se oře.....

Probíhá boj proti rytmu života a smrti, podceňování důležitosti duše, neustálé hodnocení. Cesta se zdá rozbombardovaná, šlapeme po výmolech,je to "o kotník"...

Nadhled se vytratil. Zmizely značky. Kdo nejde intuitivně ten bloudí a mnozí