AKTUÁLNĚ

 

Ív Kejzlarová Ešmírová

9 hod · 

Prosvětluji Vaši tmu 17.10.- 19.10. 2019
cítíte tu emforii, energie Vás tlačí vpřed. Již plně vibrujeme s těmito novými enrgiemi, naší duší plně prošel transformační paprsek a vše se nyní dostává do fáze dění. JEDNODUŠE VĚCI SE DĚJÍ , tak jak mají .. Vznikají nové silné lásky a také přátelství, tyto nové vztahy a přátelství budou mít velkou sílu a budoucnost nejsou to žádné jednorázové a krátké setkání.
? Pozor!!!!!!stále ale probíhá ukončující proces nefunkčních vztahů, které se ukazují v pravých vibracích, ukončující proces probíhá aniž by jste se to uvědomily, hlavně u vztahú založených pouze na povrchnosti nebo sexu a to i když může jít o karmické vztahy. Velmi se oltevírají nevyřečené vztahy z minulosti, muže jít i o dávné lásky, Vesmír zde tlačí na jejich úplné uzavření nebo naopak znovuotevření.. silné energie proudí do oblasti zaměstnání , podnikání zde jsou zas po dlouhé době opět silné enegie, které přejí změnám a novým začátkům, přichází nové nabídky a impulsy, které budou proudit minimálně do poloviny listopadu.
Nyní tyto dny plně vibrujete s novými energiemi, pozorně vnímejte co se kolem Vás děje.
s láskou ív

Miroslav Horešovský

Správce · 10. října v 23:16

IVKA A'MALAPŘE-TVOŘENÍ ZE-MĚ

PORTÁL 10:10

10. října, 10:10, je zahájena vlna probuzení a zahájí proces vynášení nové skupiny duší, aby se připojily k procesu planetárního probuzení a urychlily projevy Nové Země.

To může vytvořit „rázové vlny“ v látce Time Space, které mohou způsobit některé fyzické příznaky.
Aktivace Nových časových linií (časových spirál) je činnost, která je prováděna s duchovním a kolektivním konsensem v tomto okamžiku pro Nejvyšší dobro Země.

Jakmile je další segment časové linie pod napětím, mohou „rázové vlny“ zesílit. Právě tyto intenzivní vlny diamantových světelných kódů, kódů vědomí Krista a frekvencí božského srdce od andělských a hvězdných národů začnou iniciovat toto „velké probuzení“ na Zemi.
Rostoucí energie bude pociťována na Portálu 10:10 10. října a bude se dále zintenzivňovat na hlavní bráně 11:11 Hvězdné brány 11. listopadu. Poté bude pokračovat 12. prosince 12:12 a 21. prosince 21:12 (Solstice) a vyvrcholí 12. ledna (1: 12: 2020), kdy se Saturn a Pluto spojí ve znamení Kozoroha.

Jo, Portál 11:11 je pod "dohledem" Plejáďanů a provedou nás aktivací světelného kódu a kolektivní aktivací. Pomáhat s aktivací budou i Arkturiáni ...
V tuto chvíli máme na Gaie dva výrazy času. Jedním z nich je přirozený čas, který spirály harmonizuje s polem SpaceTime a vibruje na frekvenci Božského srdce. Druhým je „umělý“ nebo „lineární“ čas, který je zakotven v mechanické iluzi ...
Proto je užitečné trávit čas v přírodě co nejvíce. Umožníme tím, aby buňky a DNA rezonovaly s přirozeným časem a fyzicky zpomalily, tím pádem můžeme zažít vyšší frekvence Světelných kódů.
Čeká nás nádherná cesta do světelných kódů a nového způsobu Bytí nové země

Díky Ivi

 

POSLEDNÍ PÍSEŇ KARLA GOTTA S ÚŽASNÝM TEXTEM – ZEMĚ VSTÁVÁ

 https://www.youtube.com/embed/vmmmlnFGQ9s?rel=0&fbclid=IwAR2ZP2IlSWtHLI-SLyakJuBvBFUa5bz8dao422wHVGn0_UDQFKYE8_Kp5cs

Miroslav Zelenka - Jak překonat stagnaci ve vývoji

https://www.youtube.com/watch?v=kX7x_egFwQ4&feature=youtu.be&app=desktop#menu

 

CO SE TO DĚJE (předpoklad na týden od 14. 10. – 20. 10. 2019)

Když se podíváme zpátky, co se dělo od počátku října je tu cosi, co se potřebuje ukázat na božím světle. Cosi chce ven a dává to o sobě sakra vědět. Myslím, že jde o sebeprojevení v celé nahotě, jaké jsme nyní schopni. Cosi se završilo a ukončilo, posbírali jsme plody, úrodu, vavřínový věnec na znamení zvládnutí čehosi, co sice není ještě zcela zřetelné, ale už nabývá formy. V praxi to můžeme prožívat jako pocity, kdy vnímáme jakési ukončení a také už začínáme vidět, co dál, jenže ještě není se možné pořádně pohnout a jít do akce, tak jak bychom chtěli a představovali si. Možná se objevilo určité zastavení dávající nám možnost spočinout a ponořit se do vnitřního usebrání. Někdo mohl onemocnět a právě prochází jakousi vnitřní přestavbou, která se projevuje různě. U někoho jako bolest, neduh, vyčerpání a u jiných třeba jen neschopnost se pohnout, pohybovat a potřeba spát. A i když člověk odpočívá, dopřává si dostatek spánku, probouzí se často s pocitem tíhy těla a je těžké se probrat a fungovat. Přemýšlím často nad tím proč to tak je. Jediným vysvětlením, které mi sedí je, že se opravdu ve spánku děje přenastavování systému a přestavba fyzického těla. Protože nemoc jako taková nepřichází v úvahu, symptomy nejsou stejné, jako jsme znali kdysi a průběh je takový neslaný nemastný, i když těžce zvladatelný.

Další zajímavostí je, že se tyto procesy netýkají všech, jen některých a tito to zažívají opakovaně s pocitem nekonečnosti. Nevěřím na to, že my, kteří cítíme, že je řeč o nás, děláme něco špatně nebo něco nevidíme a bráníme si z toho všeho vyjít. Jsem dobrým příkladem toho, kdo dělá vše možné pro to, aby už mu konečně bylo fajn a neplácal se v těchto bezútěšných stavech. Zkouším je ignorovat, přijímat, pracovat s nimi, zkoumat důvody, nořit se do sebe a nechat přijít odpovědi a přesto se vše po čase objeví znovu a znovu. Toto mě usvědčuje v přesvědčení, že jde zase jen o transformační procesy, kterým sice tak zcela nerozumím, ale začíná se ukazovat, že mají pro mě hodnotné opodstatnění. Další věcí je, že po ukončení, každého takového podobného procesu přijde cosi jako odměna. Málokdy se objeví v hmatatelné, materiální formě, spíše jde o nové poznání, vědění, které se vynoří odkudsi zevnitř s doprovodem pocitu obrovské úlevy a radosti. Ale dary materiální nejsou vyloučeny, jen je nedoprovází ta velká přešťastnost, jako tomu bylo kdysi. Postrádají někdejší důležitost. Prostě to přijde a my jako bychom o tom už věděli. Není v tom samozřejmost, mluvím o pocitu, kdy víme, že tak to má být. Spíše než velké štěstí cítíme úlevu, že to, co již nějaký čas cítíme a vnímáme kolem sebe, se konečně také projevilo ve hmotě. Je tu předpoklad, že tento týden půjde o vše to výše popsané.

Vnitřní systém vycházející z určitého nastavení prochází obnovou, výměnou, náhradou starého za nové a tohle se může projevovat docela silně v praxi denního života. Tento proces krásně zrcadlí materiální věci, s kterými jsme spjati úžeji než s jinými. Můžou se kazit, mít poruchu nebo mohou potřebovat renovaci. Nemyslím si, že je potřeba je zcela nahradit novými věcmi, více mi to ukazuje na regeneraci systému, tedy výměnu nefunkčních částí za perfektně fungující. Stav těchto věcí a proces jejich obnovy, odráží stav našeho vnitřního systému a ulehčuje nám pohled na to, co se v nás děje a proč se to děje.

Ještě se chci zmínit o tom, že možná silně pociťujete chuť do práce na nových projektech, bažíte po nových vědomostech a už, už byste se vrhli do něčeho nového. Jenže vše se mění v marné pokusy a vám zůstává rozum stát nad tím, co přece jasně už má fungovat! Vaše vysoká citlivost způsobuje, že vy už víte a hmota je opět pozadu ve svém projevu, není ještě vše uspořádáno a připraveno. Je tu přeci ten čas ke spočinutí, kdy se vnitřní prostředí zotavuje a zároveň připravuje na budoucí velkou práci. Takže si nyní vychutnejte to, co smíte a ještě se u toho radujete nebo cítíte spokojenost a nechejte vnitřní proces přenastavení, přestavby a regenerace doběhnout, myslím, že poznáte, kdy bude potřeba jít do akce.

Dodatek k výkladu: 

http://harmonickyprostor.simplesite.com/431440213/6828513/posting/dodatek-k-výkladu-na-tento-týden

Markéta Vivien Šimáčková: Láska a strach

http://priznakytransformace.cz/index.php/prace-na-sobe/2622-marketa-vivien-simackova-laska-a-strach?fbclid=IwAR2Ku4bXsm8QMvEctFWyV6top-Vn6Mc71MYYFo4QbGBMUsIqWDKCIfCftzQ

Alexandr Tóth: Jak poznat, že se jedná o transformační příznak a ne jiný typ nemoci?

https://www.youtube.com/watch?v=OpYwuMWE814&feature=share

Astrolog Ondřej Habr

30. září v 13:14 · 

ASTROLOGŮV ŘÍJEN V KOSTCE

Poslední roky jsou postaveny tak, že hlavní témata nastoluje první pololetí a ve druhém potom záležitosti, které z nich vyplynou, zpracováváme. Tak i letos. První polovinu roku šel Uran dopředu a během srpna se otočil na retrográdní chod, bude couvat celé pololetí znamením Býka a povede nás k tomu, abychom si v různých životních situacích prožili to, co jsme vytvořili, k čemu se hlásili a jaké změny jsme se rozhodli zažít. Doslova, děje se to v Býku!, bude naším zadáním přežvýkat to, co jsme ještě náležitě nepřijali a není to tudíž ještě stále vhodné ke strávení. Drobné a dílčí události se tedy budou nést snahou, touhou i potřebou vylepšit vlastní osud.

Asi je zbytečné rozepisovat to, že Slunce bude procházet znamením Vah. Budou se řešit záležitosti vztahové, bude nás zajímat, jak se chováme k bližním, vzdálenějším, sami k sobě i vesmíru jako takovému. Základním úkolem Vah je propojovat a tak budeme hledat různá spojení a propojení. Doplňkem k propojování jsou smlouvy a tedy nás bude zajímat, jaké že jsme uzavřeli a k čemu zavazují. Případné korekce budou jistě více než na místě. Samotný poslední týden od 23. 10. už bude Slušnce ve Štíru a nezapracované záležitosti mohou gradovat jako by volaly po akutních řešeních.

Mezi 24. 9. a 3. 10. běží konjunkce mezi Neptunem a Lilit ve znamení Ryb na 18. stupni, Neptun při ní je retrográdní. Je tu velká hloubka zážitků, dá se předpokládat obecně velká nejistota na jedné straně, také ale možnost výrazným způsobem změnit myšlení nejen u jednotlivců, ale celých jejich kolektivů.

3. 10. se na 21. stupni Kozoroha z retrográdního pohybu na přímý otáčí Pluto. Končí sebezpytování, sebeanalýza, zřejmě se již známe dost dobře v detailech na to, abychom se pustili aktivně právě do těch činů, které jsme v posledních měsících rozebírali.

4. 10. vstupuje Mars do znamení Vah a objevují se příležitosti harmonizovat činnosti, stabilizovat, ale také vyjednávat a spojovat, vytvářet spojenectví i dohody.

21. 10. najdeme na nebi konstelaci bisextil, která proběhne mezi Saturnem v Kozorohu, Venuší ve Štíru a Neptunem ve znamení Ryb. Ukazuje na možnosti citlivě a jemně nastavit pravidla, etablovat novinky a dát najevo vlastní vůli tak, aby byla vhodným způsobem přijata.

28. 10. bude zajímavý nov ve znamení Štíra. Slunce s Lunou budou v opozici s Uranem v Býku. Dají se čekat otřesy, nutná řešení, také rozhodování a nakonec i silná, trochu neosobní a v důsledcích asi i nadčasová rozhodnutí.

31. 10. se Merkur potřetí v tomto roce stane retrográdním. Sejde se v konjunkci s Venuší na 28. stupni znamení Štíra a od konjunkce bude až do 20. 11. couvat. Konjunkce nastala podruhé v tomto roce, minulá se uskutečnila ve třetí červencové dekádě, kdy Merkur také couval. Můžeme očekávat, že se k dořešení otevřou záležitosti konce července. Nezbyde nám nic jiného, než se k nim postavit čelem.

Uvidíme, jak se promítnou nebeské události do našich konkrétních životů. Nastolená globální témata nějakým způsobem a stylem osloví i nás a bude potřeba se s nimi vyrovnat. Události se stanou tak jako tak, ale na nás bude, co s nimi provedeme.

od Petry Nel.

Moji milí,

mohli jste si všimnout, že jsme ve „zvláštní době“, kdy se těžko vše uchopuje a pojmenovává myslí. Dotýkáme se prožitků a vjemů, které nelze pojmenovat a vysvětlit. Na co existuje pojmenování, vychází z lidské mysli, co je nepopsatelné, je z roviny božského vědomí. A v této chvíli až do října 2019 (Neptun v konjunkci s Černou lunou) přichází právě to nepopsatelné. Tady je důležitý prožitek, cit, uvědomění, které vede k rozpuštění staré formy, karmy.

Můžete mít pocit, že události jsou tak rychlé, že nestíháte přijímat veškeré informace, protože to podstatné je – prožít a cítit.

V této chvíli, kdy jsem vedena k jiným aktivitám, mi nezbývá čas ke psaní týdenních horoskopů.

Přesto můžete naleznout podrobný náhled alespoň na celý měsíc na placené sekci členství webu https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/, kde je pravidelně popsán každý aktuální měsíc a další články.  

Lehký náhled na rok 2020

pomalu zpracovávám astro náhled na příští rok - a je vidět že to bude velice výjimečné období. Bude to určité vyvrcholení všeho, co se událo, skončilo, či započalo v letech 2018 až 2019 a taktéž to bude zároveň nový počátek. Počátek nového světového uspořádání. Současný cyklus se ukončí v prosinci 2020 konjunkcí Jupiter/Saturn/Pluto v Kozorohu. Uzavírá se určitý vývoj který se započal v roce 2010.
Jupiter půjde prakticky přes celý rok znamením Kozoroha, v Kozorohu se pohybuje i nadále Pluto a Saturn. Saturn však 22.3.2020 na chvíli toto znamení opustí –vstoupí do znamení Vodnáře , načež se vrátí zpět 2.7.do Kozoroha a setrvá zde do 17.12.2020. (naposledy se Saturn v Kozorohu nacházel mezi lety 1988 až 1991 Jupiter v Kozorohu symbolizuje růst skrze budování - budeme budovat to, co jsme si mezi lety 2018 až 2019 naplánovali a položíme tak základní kámen něčeho z čeho budeme čerpat dalších třicet let.
Aspekty jež uzavírají společenské a transpersonální planety jsou tyto: konjunkce Saturn/Pluto, sextil Jupiter/Neptun, konjunkce Jupiter/Pluto a na konci roku konjunkce Jupiter/Saturn. Aspekt Jupiter/Pluto by se dal nazvat "Fénix povstávající z popela", aspekt Saturn/Pluto je také hluboce transformační a symbolizuje konec starého a počátek nového životního (světového) uspořádání. Je zřejmé že budeme postaveni před nutnost transformovat a pustit staré návyky, zvyky a postoje jež brzdí náš vývoj. Otevře se před námi nový životní obzor. Je to podmíněno vytrvalostí, houževnatostí, kázní a dodržováním určitých pravidel - a akceptováním vlastních hranic. Jakmile si uvědomíme kde jsou naše hranice, budeme je moci v následujících letech kdy bude procházet Saturn znamením Vodnáře (a posléze od roku 2024 kdy vstoupí Pluto do Vodnáře) posouvat.
Vládcem roku 2020 je Luna - v tomto roce nám pomůže když se zaměříme na oblast našich emocí, citů, návyků, instinktů. Pakliže se necháme vlastními pocity zcela ovládat budeme vedeni k tomu, abychom se s nimi naučili pracovat. Pakliže naopak své city potlačujeme a nadřazujeme nad ně rozum, budeme vedeni k tomu, abychom si uvědomili že jsme cítící bytosti. Luna je vládcem mateřství (rodičovství),do jejího vlivu spadá oblast bydlení, domov, rodina, pocity bezpečí - to vše nyní bude procházet hlubokou transformací. Důležité bude vyléčit a harmonizovat rodinné vazby a vztahy. A velice důležitou oblastí bude léčení vlastního dětství (prožitků z dětství) a taktéž léčení vnitřního dítěte. Luna symbolizuje také naši duši a intuici - bude třeba věnovat těmto oblast svou pozornost.
Rok 2020 bude hluboce transformační pro nás pro všechny - zejména však pro Kozorohy, Raky, Berany a Váhy. Pakliže máte v těchto znameních Slunce, Ascendent, Lunu či osobní planety ,pravděpodobně vás čeká zlomový rok - respektive vyvrcholení zlomových let 2018 a 2019. Jeden cyklus života se uzavírá, nový cyklus se otevírá
Uran nadále prochází znamením Býka, Neptun znamením Ryb, Pluto znamením Kozoroha , Chiron znamením Berana, po většinu roku bude v Beranu i Lilit, Prozerpina nadále prochází Štírem, a Selena bude část roku ve Vahách a část roku ve Štíru. Lunární uzly procházejí osou Rak/Kozoroh a v červnu 2020 se přesunou na osu Blíženci/Střelec (více o tomto přesunu napíši v samostatném textu)
Velké osvobozování či revoluci si mohou dovolit díky Uranu v Býku- samozřejmě Býci, také Štíři, Vodnáři a Lvi - Uran nesnáší stojaté vody a zajeté koleje.
Léčení traumat z dětství, harmonizování vztahů a přijetí vlastního stínu čeká díky Chironu a Lilit v Beranu - samozřejmě Berany a taktéž Váhy, Raky a Kozorohy.
Duchovní vývoj, vývoj soucitu a intuice a také konfrontace s vlastními iluzemi a sebeklamy nadále pokračuje díky Neptunu v Rybách - samozřejmě u Ryb a taktéž Panen, Blíženců a Střelců

???Pořiďte si roční předplatné časopisu Rituals a získejte dárek v podobě růženínového kyvadla a poukazu v hodnotě 200 Kč na kurz práce s kyvadlem s platností 1/2 roku❗️❗️❗️ Předplatné objednávejte zde: www.espritbohemia.cz/p/predplatne-rituals 

Astrolog Věra Šourková  

 

Miroslav Horešovský

Krásný pátek přátelé  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:-)

Dnešní graf mluví za vše!  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc1/1/16/1f62e.png:o Popravdě, dle mého pocitového necitlivizmu jde do tuhého a věci se zdají být někdy už neúnosné a hlavně nepochopitelné. Co se děje s psychikou a tělem, začíná být spíše než příjemné a láskavé, doce strašidelné. Tiky v očních víčkách, ve svalech, v končetinách, bolesti a píchání všude možně, v noci noční můry, běsy, kecám ze spaní, spíš nespím než spím a z postele vlezu jak sešlapaný rejč! Jsem extrémně citlivý na energie druhých lidí, cítím jejich vnitřní lži, manipulace sebou samými i druhými a neskutečně mně to sere! Někdy je mi jich líto, ale vetšinou mi jejich zarputilost a schopnost lhaní si sám sobě "způsobuje vyrážku"!!  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc1/1/16/1f62e.png:o Schovávaní se před vlastními problémy a hledet problém v druhých, než aby řešili ty svoje, to je fakt neuvěřitelný. Nemluvě o tom, že se mi vše čím dál víc „sere“, než aby vše bylo lepší a lepší. Díky Bohu za pár přátel, kteří mi pomáhají a jsou oporou. Oni vědí, kteří to jsou  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png<3 Nechci si jako mnozí pokládat otázku "kdy tohle to skončí", ale spíš mě zajímá, skončí to vůbec?! Co chce Vesmír?? Aby jsme umírali, nebo skončili v blázinci? Tolik místa tam nemají! Opravdu mnozí musí "trpět ve stylu Ježíže" na kříži a skrze svou bolest vykoupit ostatní?! No nevím..Chci být optimista a věřím že stále jsem. Miluju život, muluji své bližní a jsem všem vděčný za mnohé. Ale někdy si žíkám, jestli je toto život který chci?! Ano, chci, když si ho moje duše vybrala.. Ale asi byla pod vlivem návykové látky, když činila tuto volbu  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc1/1/16/1f62e.png:o  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png

Miroslav Horešovský

Správce · 14. září v 20:49

Vítejte v Transformaci.  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:-)  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png<3 Ano, teď je období, kdy lidé co netušili že se něco děje, najednou vyletí jak Fénix a mění se jim svět před očima a druzí, co si mysleli že už mají to nejhorší za sebou a měli pocit, že už je nemůže nic překvapit, najednou cítí propad, nebo stagnaci. Pocit útlumu, pocit selhání, pocit že se něco stalo, nebo že něco dělají špatně, když se nemůžou hnout z místa, to vše je teď běžné. Nebojte se, nejste v tom sami a nic se Vám neděje. Obojí je správně. Teď jsme v období, kdy jedni najednou a rychle dobíhají "zameškané" a Ti druzí zažívají jakýsi stav těsně před závodem. Tělo, mysl, teď vstřebávají vše čím si prošli a dobíhají procesy nutné k další etapě vzestupu a Transformace. Konec roku a rok 2020 bude něco jako velký závod, karneval a galaktická pařba dohromady!  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t9f/1/16/1f61b.png:P Teď už nebude cesty zpět a vše se roztočí jako "káča", kdy Ti co nezvládnou vysoké energie, které v nadcházejícím období mohutně zesílí prostě nezvládnou a budou odpadávat jako hrušky a udrží se skutečně jen Ti, co se tak vědomě rozhodli. Ti, kteří si toto naplánovali před příchodem do současných životů a v tomto životě si rozpoměli na plán své duše. Je nuto počítat s tím, že rok 2020 a až do roku 2022 to bude neskutečný kolotoč, centrifůga, horská dráha, rošamboo a vše možné. Věci, co nikdo z nás ještě nikdy nezažil a na které nemůžeme být nikdy plně připraveni, právě z důvodu, že nikdo vlstaně neví jak to bude probíhat. Ale je potřeba s tím počítat a nenechat se převálcovat. Jsme tu a jsme vědomí tvůrci našich životů. Našima myšlenkama, hlavně těma pozizitvníma, si můžeme nadcházející ulehčit tím, že si budeme věřit, podporovat se a naslouchat jeden druhému. Je to sice "každý za sebe", ale jedeme v tom společně  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png<3  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png

MIRIAM ARIANNA

17 hod · 

AKTUÁLNÍ ENERGIE RODINNÝCH VZTAHŮ V KOLEKTIVNÍM VĚDOMÍ

Všichni procházíme neustálými změnami. Aktuálně vnímám velmi silné uvědomění starých vzorců a programů zejména v rodinných vztazích. Jdou samy z našeho nitra, aniž bychom o to jakkoliv usilovali. Během dne vám může přijít tolik uvědomění, jak za několik měsíců. Vše jde ve vrstvách a nyní již mnohem lehčeji, i když to není snadné. Ukončuje se vše staré, co nám již neslouží. Otevírají se zcela nové úrovně a kvality našich životů a vztahů v rodině.

Velmi silně se čistí vazby rodiče a děti. Děti již nechtějí nést zátěž rodových linií a staré vzorce a často svým chováním burcují své rodiče formou zrcadlení či odporu k převzetí zodpovědnosti dořešit tyto záležitosti a odpojit se od rodových zátěží a vzorců. A to se týká dětí indigových, až po děti narozené v současné době. Do této doby většinou nejmladší děti nesli zátěž rodiče svého pohlaví, tedy dcera matky, syn otce. Tuto zátěž je třeba uvolnit, aby děti i nynější dospělí mohli konat svá poslání v nové kvalitě a formě, která souzní s novým paradigma. Úkolem těchto dětí je právě transformace v rodině, kde přinášejí zcela novou energii, která proměňuje a nastavuje nový směr v energii rodu. Nejsme tu od toho, abychom nesli zátěž rodu další generace, ale abychom tento proces ukončili.

U menších i větších dětí je forma odporu hlavně vzdor a uvědomování si, že oni nechtějí vést život jako rodiče, volí jiný směr nebo se uvedou do apatie. Dětem velice chybí uvědomění si své duchovní podstaty, napojení na zdroj a ztráta skutečného smyslu života již ve škole. Jsou odpojení od svého zdroje a útěchou je jim pouze materiální naplnění.

U dospělých lidí, kteří mají silné vazby na své rodiče, kteří s nimi často manipulovali a zatěžovali je vlastní zodpovědností v partnerském vztahu, se nyní děje odpojení od těchto manipulací, uvědomění toho, co se dělo celou dobu a zpracování si hranic vlastní a rodičovy zodpovědnosti. Formou nátlaků, vynucování si pozornosti, manipulace a jiných technik rodiče ze sebe uvolňovali stará zranění ze svého dětství a předávali zodpovědnost svých rodičů za tato zranění na své děti, které si tuto energii vnášeli do svých partnerských vztahů. To již dále není podporováno a rodiče si toto musí již zpracovat sami. Je třeba pochopit, že naši rodiče často konali nevědomě. Proto je na místě přijetí, pochopení, odpuštění a odpoutání se od těchto vzorců.
Pokud u rodičů vnímáte vzdor a nepřijetí tohoto uvědomění, není třeba to řešit s nimi. Zpracujte si to v sobě, pusťte to a nechte to jít. Když vnímáte silné napojení na své rodiče, v meditaci si můžete představit pupeční šňůru nebo jiná pouta, která vedou k rodičům a s vědomím pokory a lásky tato pouta přestřihnout nebo přetnout. Odpojením těchto negativních vazeb, kterými vám k vašim rodičům unikala energie, můžete cítit velkou úlevu a přiliv energie. Vaši rodiče mohou mít opačný pocit, kdy se můžou cítit unavení, podráždění a případně se jim může dočasně zhoršit zdravotní stav. Toto není vaše zodpovědnost, ale stav jejich energetického nastavení.
Uvědomte si, že pokud chcete žít svůj život a zharmonizovat vaše vztahy, je to důležité pro vás všechny.
Vneste do procesu lásku a vše se zharmonizuje mnohem snadněji.

Proces manipulace a zodpovědnosti může být samozřejmě i opačný, kdy dítě dalo svou zodpovědnost rodiči a tím i odevzdalo svou sílu. To se týká dětí, kteří jsou již dospělí.

Zde uvádím pro inspiraci afirmaci pro zpracování. Můžete si i přivolat jako pomoc silové zvíře a použít krystaly.

Afirmace pro zpracování procesu:
Dovoluji si se odpoutat od všech rodových karmických zátěží a negativních vzorců chování v celém časoprostoru a na všech úrovních. Odevzdávám všechnu zodpovědnost, která není má a přijímám zodpovědnost pouze za svůj život. Beru si zpět své božské právo na život v lehkosti, radosti, plynutí, harmonii, zdraví a hojnosti.

Silová zvířata:
jaguár, tygr, panter, medvěd, kočka, kůň.

Krystaly:
Selenit, křišťál, tygří oko, růženín, aventurín, jadeit, apatit, lapis lazuli, sodalit, jaspis.

Přeji nádherné podzimní dny  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:)  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/2764.png<3

S láskou Miriam Arianna

Průvodkyně osobního a spirituálního rozvoje
miriam-arianna.webnode.cz

Diamanthea Diamond Light

3 hod · 

LADĚNÍ SVĚTELNÝCH TĚL NA VYŠŠÍ FREKVENCE

Všechny bytosti jsou laděny do vyšších frekvencí.
Realita není taková, jaká kdysi byla.

Ti, kteří se posouvají do bytí jako vícerozměrné
bytosti vědomí,si velmi rychle začnou všímat drobných
změn, oproti starému způsobu .

Čas se prodlužuje a zkracuje, stejně tak jako vy jako
energie. Vaše mysl se rozšiřuje a uvidíte to, co jste
dříve neviděli.
Čím více to přijmete, tím to bude "snazší“.

Jak se vaše Světelná těla formují, tak se všechny husté
věci stále vyplavují k uvolnění ve vašich vnějších světech.
Hustota je cokoli, co vás drží zpátky. Cokoli, s čím
se ztotožníte a není to z pozice lásky. A cokoli, co vás
odděluje jednoho od druhého.

Mnoho z vás se snaží očistit hmotné věci, připoutání,
vztahy, vzpomínky, všechny energetické šňůry ...
a připravit se na něco nového.
Umožňujete tím propustit to, co je těžkostí a nejde to
v lehkosti.
Tohle je vyjímečný čas pro nás, pokud si to dovolíme.

Fyzické tělo se mění způsobem, kterému logika
nemůže porozumět.
Vaše řetězce DNA se aktivují do vyšších rozměrů.
Zatímco mnoho z vás zažívají nevysvětlitelné fyzikální
změny, to, jak vnímáte vše kolem vás prochází
k „přeladění “ energie, k rozpuštění
éterických neslučitelností, které stále přetrvávají.

Slova se změní a stanou se měkčími. Laskavost
a soucit se neustále posouvají do vyšších hloubek.
Pro mnoho z vás to bude období, kdy slova nebudou
stačit svým obsahem
a významem a pocítíte, že se mění i jazyk.
Bude přesně takový, jak ho budete vnímat.
Mnozí budou mluvit a neuslyší to, co předtím. Budou
slyšet a vysílat na určitých frekvencích.
Brzy nastane energetická komunikace a jazykové
bariéry budou stále upadat. Pro jazyk je pouze jedna
energie.
Mluvená slova zde již nebudou nutná.

Vidění se rozšiřuje za hranice lidských viditelných
možností, zatímco sluch přesahuje hranice lidské
slyšitelnosti.
Stanete se energií, na kterou jste již dávno zapomněli.
Již se neomezujte pouze na oblasti fyzické reality,
které jste kdy znali.

Vracíte se k tomu, kým jste.
Dovolte si nadále rozpomínat se a důvěřovat tomu,
co nevidíte.

Překlad: Diamanthea Diamond Light

Lisa Brown

In Universal Service ▲ Keeper of The Diamond Light Codes

https://www.facebook.com/…/a.12501272817…/1500770660061134/…

Art : Light encoded picture Ulrikke Aagaard

od Petry Nel.

Moji milí,

mohli jste si všimnout, že jsme ve „zvláštní době“, kdy se těžko vše uchopuje a pojmenovává myslí. Dotýkáme se prožitků a vjemů, které nelze pojmenovat a vysvětlit. Na co existuje pojmenování, vychází z lidské mysli, co je nepopsatelné, je z roviny božského vědomí. A v této chvíli až do října 2019 (Neptun v konjunkci s Černou lunou) přichází právě to nepopsatelné. Tady je důležitý prožitek, cit, uvědomění, které vede k rozpuštění staré formy, karmy.

Můžete mít pocit, že události jsou tak rychlé, že nestíháte přijímat veškeré informace, protože to podstatné je – prožít a cítit.

V této chvíli, kdy jsem vedena k jiným aktivitám, mi nezbývá čas ke psaní týdenních horoskopů.

Přesto můžete naleznout podrobný náhled alespoň na celý měsíc na placené sekci členství webu https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/, kde je pravidelně popsán každý aktuální měsíc a další články.

Můžete využít prožitkové semináře: Nová cesta ženství, 20. – 22. 9. 2019

                                                               Strom života, 5. – 6. 10. 2019

                                                               Eviny dcery, 18. – 20. 10. 2019

Při prožitkových seminářích Vás mohu provést nepopsatelným světem, protože ho procítíte. Můžete tak i lépe porozumět, co se děje a proč.

A zároveň Vám můžeme nabídnout připojit se k meditacím na dálku v následujícím textu a článek o hvězdné konstelaci od Petry Nel.Více na stránkách Petry Nel

 

Ondřej Habr

30. srpna v 13:33 · 

ZÁŘÍ V KOSTCE

Širokoúhlý film
Zásadní aspekty jsou v posledních letech nastaveny tak, že hlavní témata nastoluje první pololetí a ve druhém potom úkoly zpracováváme. Tak bude i letos. Během srpna se na retrográdní chod otočil Uran, couvá znamením Býka a vede k tomu, abychom si v různých životních situacích prožili to, co jsme 

 

 vytvořili, k čemu se hlásili a jaké změny jsme se rozhodli zažít. Doslova, bude to v Býku!, bude naším zadáním přežvýkat to, co jsme ještě náležitě nepřijali a není to tudíž ještě stále vhodné ke strávení. Události se tedy budou nést potřebou vylepšit vlastní osud.

Témata naznačí novoluní v Panně 30. 8. Na sedmém stupni se sejde Slunce, Luna, ale i Mars a v širší konjunkci také Venuše a Merkur. Budeme mít všechny osobní planety v rozmezí (orbisu) několika stupňů! Budou v příznivém trigonu s Uranem, který bude v Býku retrográdní. Události budou přelomové, přispějí zásadní měrou k ujasnění nastoupených trendů, budou směřovat k realizaci. Nebude možné nabízené minout, ale i nepřijmout.

Jaká bude tedy poslední třetina léta?

14. 9. vejdou Venuše s Merkurem takřka v jeden čas z Panny do Vah. Tento akt budou v realitě provázet změny v chápání vztahů a smluv, dohod a společenství. Obecně je bude možné chápat jako nový začátek s pokusem o harmonické uspořádání věcí. Velký vliv bude mít konstelace na vztahy, které by měla stabilizovat.

18. 9. se bude na 14. stupni znamení Kozoroha otáčet Saturn. Byl retrográdní během celého léta a vedl nás k promyšleným činům. Otočka bude signalizovat fakt, že již není třeba dále nic promýšlet. Nyní můžeme již beze strachu konat.

Okolo 21. 9. se Slunce v Panně sejde v konjunkci s bílou Lunou a naskytnou se šance na prospěšné činnosti a nezištné akce.

Mezi 24. 9. a 3. 10. bude probíhat konjunkce mezi Neptunem a Lilit ve znamení Ryb na 18. stupni, Neptun při ní bude retrográdní. Dá se očekávat velká hloubka zážitků, dá se předpokládat velká nejistota na jedné straně, na straně druhé možnost výrazným způsobem změnit myšlení nejen u jednotlivců, ale celých skupin.

Uvidíme, jak se promítnou nebeské události do našich konkrétních životů. Nastavená globální témata osloví i nás a bude potřeba se s nimi vyrovnat. Události se stanou tak jako tak, ale námi dosažená řešení budou důležitá právě pro nás. Stojí za to si je srovnat s vlastními horoskopy.

 

Miroslav Horešovský

Správce · 27. srpna v 22:45

K Transformaci  <3

 

Lidi, neptejte se kam až to půjde, nebo kdy to skončí?! Počítejte s tím, že Transformace je proces a energie stoupají každným dnem. Nesnižují se a nebudou!! Tak že si zvykněte a dělejte opatření aby jste ty příznaky zmírnily. Což může znamenat radikální změny v návycích, jídelníčkách, rozložení aktivit a podobně. Transformace je v první řadě Transformace vědomí. Tedy to co se nám děje, je důsledkem nesprávných vzorců, podle kterých jsme žili celé generace. Ale ty teď přestávají fungovat a fungovat nebudou! Rozhodnutí a chování dělané na základě rozumu, se budou jevit jako špatná a nevhodná. Budete muset stále více nechat rozhodovat srdce. Tedy intuici, emoce a podobně. Rozum přestává mít rozhodující slovo a o slovo se hlásí duše a srdce. Ano, může se Vám vše rozpadnout, můžete přijít o vše na čem jste lpěli a může to hodně bolet! Ego, tedy rozum, spoustu věcí nechce připustit a chce se držet zažitého. Ale ono to nepůjde. Bude se Vám stále víc stávat, že budete narážet na překážky a nefunkčnost. Jak ve vztazích, tak v zaměstnání, v přátelství a ve všech aspektech života! Mnoho lidí si stále ještě nuvědomuje, co Transformace je a co je jejím účelem! Studujte, hledejte info a pracujte s tím. Hlavně nově příchozí členové!  <3  :-)

 

Ív Kejzlarová Ešmírová

Včera v 1:03 · 

Prosvětlují Vaší tmu 
14.8.2019
jsme uzavřeli vibrace a energie "starých " časů. Energie , které se tu od roku 2012 otevřely a učily nás. Teď od 8 8. 2019 jsme začali vnímat , že se kolem nás děje něco nového . Energie proudili nárazově, aby jsme měli možnost si je osahat .. otevírali skutečnou realitu, mnoho z Vás energie popisuje vnitřním chaosem, když máte pocit , že něco nelze Vesmír Vám ukáže, že to jde i bez Vás. Když někde pochybujete , Vesmír Vám otevře oči, tak aby jste viděli realitu.. Energie, které se nyní od 15.8. 2019 otevírají, usazují,transformují jsou nové , neohmatané, neznámé . Všichni se je budeme učit, budeme se učit kráčet vlastní cestou, ne tou , kterou nám nalinkovali jiní. Od 15.8. až do konce listopadu se bude energie otevirat a uzavírat nebo zakořeňovat. Situace a věci, které zatlačujete do svého stínu, Vám začnou šlapat na paty, oni i když to nechcete vidět, jsou opravdové a reálné.. stinné stránky vejdou do světla, buď se naplní Světlem a zůstanou a nebo se Vaše sny a plány úplně zhroutí a bude Vám vytvořen prostor pro novou cestu . Pro ty co nyní hledají zaměstnání bude v tomto období přicházet spousta výzev a nabídek, nemusí ale ihned dopadnou dle Vašich představ, protože zde Vás Vesmír povede aby jste si uvědomili zda změnu opravdu chcete a také jakou.. Energie jsou opravdu silné energie a povedou Vás ke spoustě změně. Hodně se nyní budou čistit vztahy a přátelství... vzhledem k tomu že tyto energie jsou jiných vibrací, začnete vnímat co jste dřív přehlíželi otevírají se charaktery, ale kdo a co má ve Vašem životě zůstat, zůsrna , co nemá stejnou cestu s Vámi zmizí..
S láskou ív

Alex Myles: SUPER ENERGETICKÝ POSUN - 8:8 LVÍ BRÁNA

https://www.youtube.com/watch?v=_Tr1x4Wi-ds&feature=share

Antalii: Klíče k srdci

8. srpna v 14:44 · 

JAKO LIDSTVO JSME JIŽ PYRAMIDY PŘEKONALI

Dnešním dnem se definitivně změnilo uspořádání panující zde na Zemi. 
Hierarchie - pyramida splnila svůj účel, byla to velmi významná lekce pro lidstvo. 
Vše co nám umožnila a ukázala jsme již integrovali, již se k tomu nevracejme. 
Ponechme si z toho to nejcennější s úctou k prožité zkušenosti.

Vše je již nějakou dobu v procesu, vše se za pochodu proměňuje, dneškem však končí podpora pyramidálního uspořádaní, tato struktura předala své žezlo.

Mějme to na paměti při každém novém úkonu, projektu, činnosti, není potřeba dělat věci jako doposud, protože takhle to vždy fungovalo.. ne, právě nyní nejvíce platí dělat věci nově, zcela jinak jako nikdy před tím.

Nové uspořádání nyní bude vyžadovat projev své jedinečnosti každého z nás v propojení s celkem. Častokrát to bude zcela proti logice, avšak v souladu s vnitřním přirozeným řádem. Co to znamená?

Jsme v tom všichni společně a stejně bez rozdílu, konečně to pochopme, přestaňme mezi sebou soutěžit, posuzovat, ovládat a manipulovat. Odložme tyto staré zbraně a války.

Pojďme ukázat, co v každém z nás pod nimi je, pojďme spolu-pracovat a spolu-vytvořit pro všechny na Zemi krásný domov a žít radostný a láskyplný život.

Pojďme to udělat pro sebe a pro naše děti a celou přírodu, která nám to celou dobu ukazuje. 
Někdo pracuje v osamění, někdo v týmu, každý dle svého založení a individuálního nastavení... v propojení.

Přinese to mnoho změn snad ve všech oblastech života.

Tohle jsme sem přišli zažít, a já jen nyní zvědomuji, že nyní nastal čas, kolektivně jako lidstvo.

Nyní je nejlepší příležitost obrátit se k nejsilnější síle a tou je láska a díky ní dokázat cokoliv bude potřeba.

Žijte svou podstatu a vše bude v souladu.

Petra Anraet Sirenai

Inelia Benz Jak vidí záblesk v roce 2019

https://youtu.be/klBjWqWKmsw

 

Dostali jsme informace od Pleidiánů, že sluneční záblesk již opustil Střed Galaxie a datum 4. července je čas, který potřebuje k dosažení Země.

(článek překládaný překladačem z portugalštiny)

Galaktické Srdce

Akce nebude taková, jak se o ní mluvilo. Blesk bude vnímán jemněji, než si myslíte. Neměli byste se předem zabývat způsobem, jakým se dostane k vašemu tělu, jen se připravte, zaměřte se na své duchovní praktiky, zapojte se do klidu a klidu, zvyšte své vibrace v přípravě, abyste absorbovali tolik těchto nových energií, které vám pomohou realizovat některé procesy, které již probíhaly ve vašem fyzickém těle, které tělo přiblíží krystalické základně. Stejně jako všechno, co pochází od Stvořitele přírody, bude přijímání této energie zpracováno vaším tělem přirozeným způsobem.

Pokud jde o nevyřčené, mnozí se probudí z hlubokého spánku.

 

Příprava na akci:

Meditujte od dnešního dne, v době, kdy můžete od 20 min do 40 min denně. Pokud máte úzkost, nespavost nebo jakýkoliv typ nerovnováhy, meditujte déle a déle.

Ujistěte se, že to ale nepřeháníte. Doporučení pro ty, kteří ještě neučinili svůj přechod ke zdravější stravě: vybrat si ovoce a zeleninu bohatou na vodu, jak je uvedeno níže:

Okurka: Obsah vody 96,7%. ...
Salát: Obsah vody 95,6%. ...
Celer: obsah vody 95,4%. ...
Ředkvičky: Obsah vody 95,3%. ...
Rajčata: Obsah vody: 94,5%. ...
Zelené papriky: Obsah vody 93,9%. ...
Květák: Obsah vody 92,1%. ...
Vodní meloun: Obsah vody 91,5% vody.

A ovoce bohaté na vitamin C:

Černý rybíz.
Kiwi
Papaya
Pomeranče
Jahody
Ananas

 

Pijte dostatek vody, nemusíte zvyšovat denní dávku vody, protože už budete jíst vodu v zavodňovacích potravinách (viz výše).

Některé procesy ve vašem fyzickém těle budou dokončeny do 4. července, takže je nezbytné nechat tělo připravené pro tyto účely procesů DNA.

Po datu bude transformace pokračovat.

Pokud jste se ještě před 4. červencem řádně neuzemnili, je na místě v kontaktu s přírodou takto učinit a přistát s energií. Pokud nemůžete do přírody, položte ruce na zahradnický substrát (lze koupit v hobby marketu) nebo do květináče asi 15 až 20 minut. To vám pomůže eliminovat negativní energie.

Buďte ve světle a buďte v klidu. Každý projde tímto okamžikem jinak. A ani to není důvodem k obavám.

Také se ujistěte, že spíte potřebné hodiny spánku pro odpočinek a integraci těchto energií.

Pokud máte problémy se spaním, zajděte si v následujících dnech na reiki, masážní terapii, akupunkturu. Vyberte si techniku, která vám bude nejvíce prospívat. Použijte také fytoterapie indikované bylinkářem a čajem, které vám umožní uklidnit mysl vašich osobních problémů tak, že si můžete odpočinout čas potřebný k přeměně vašich energií.

Ujistěte se, že děláte hlavní věc: buďte klidní a pokojní, odpočívejte v tomto klidu JÁ JSEM, budete mít nyní více napojení, od tohoto měsíce jiným způsobem, ještě intenzivněji, než si představujete.

Jak jsem napsal ve všech mých textech na tomto blogu, jsme v Nové Zemi, Nové Gaii a jste její součástí!

Sledujte, jak vše přirozeně plyne a bez velkého úsilí v přírodě, protože všechno je kompletní a my jsme jeho součástí!

Pociťujte to ve svém srdci a odpočívejte v této pravdě a to vás uklidní.

Nebojte se, jen děkujte a následujte vše.

Důvěřujte procesu.

 

Lidstvo požadovalo světlo a světlo bude lidstvo mít! Vítězství světla! Namaste

 

Originál článku: http://www.coracaogalactico.com.br/o-flash-solar-ja-ocorreu-e-chegara-a-terra-em-breve/

 

Ján Apukhe Bálint  

27.6.2019

Aktuálna informácia.

Niekedy mám rešpekt pred slovami, ktoré mám napísať sem. Dnes je to presne ten deň.

Vlastne od včerajšej noci rezonuje vo mne jedna veta. Skoro ráno som sa zobudil a stále som vnímal tú vetu. Potom som si zdriemol a naďalej stále sa mi to točilo vo mne. Najprv som si myslel, že dostanem k tomu ešte nejaké vysvetlenie. No asi niečo napíšem teraz, a potom to hádam aj ja budem vedieť, že o čo sa jedná.

Prosím, to čo budem odteraz písať, kontrolujte srdcom prosím. Ja len píšem a nakoniec aj ja to zistím. Viem len to, že je to dôležité pre nás.

Milované duše Gaii. Som Gabriel a prichádzam k vám s posolstvom z najvyšších sfér. 
Apukhe sa potreboval zvlášť naladiť na túto dôležitú správu. Pripravoval sa celú noc s našou pomocou. Niektorí z vás to už vedia, cítia a teraz sa dozvedia aj ďalší.
Rada najvyšších sfér so súhlasom Otca sa rozhodla zmeniť , či presnejšie povedané zmeniť , naladiť vás na novú
alternatívnu líniu času.

Toto rozhodnutie vôbec nebolo jednoduché. Vaša pôvodná alternatívna línia času bola tak silno zahltená, zamorená tmou, že v rámci vašej slobodnej vôle by sa z planéty Zem bola pustatina so strojmi a otrokmi.

Postupne zistíte všetci, čo všetko sa zmenilo vo vašej realite. Prosíme vás, aby ste neočakávali nejaké veľké zmeny. Skôr sa to bude prejavovať vo vašom bytí, že rýchlejšie budete zvládať transformáciu. Zmeny, o ktorých ste zatiaľ neuvažovali, zrazu budete niektorí vnímať ako veľmi potrebné, či rýchlo ich budete chcieť zvládnuť.

Lekcie pre niekoho budú ľahšie trocha a zároveň zrýchlené a u niektorých budú ťažšie. Všetko zvládnete. Dôverujte nám, sebe a všetko bude v najlepšom poriadku. Všetko sa deje ako vždy pre vaše najvyššie dobro.

Vaše duše, duch, vyššie Ja súhlasili s touto zmenou vo vašom bytí. 
Aby ste to vedeli pochopiť. Táto zmena alternatívnej línie času dopadá na 3D a spodné, nižšie vibrácie 4D hustoty hmoty. To znamená, že sa to netýka vás, vášho vyššieho Ja.
Tento zásah je hlavne pre vaše potomstvo, deti, rodovú líniu. Zároveň takto zachraňujeme aj Zem v 3D. 
Ešte jednu vec mám pre vás povedať. Nie všetci ste boli preladení na túto novú alternatívnu. Všetko pôjde postupne a nakoniec všetci budete časom v tejto alternatívnej línii času.
Niektorí z vás potrebujú ešte niečo dokončiť v tom starom, a niekto už potrebuje to nové.
U niektorých z vás môžu nastať zmeny v chutovych bunkách. Nové chute, vône, potreba zmien vo farbách, v hudbe, tvorenia, atď. To všetko bude svedčiť o zmene vo vašom novom bytí v línii času.

Ešte odkaz od Otca.
Deti moje milované. Už vás poznám a tak ešte jednu vec chcem povedať. Nič sa nezmenilo vo vašom životnom pláne. Všetky vaše lekcie zostali. 
Táto zmena sa hlavne začne hmatateľne prejavovať vo vašom svete o niekoľko storočí. Žiadne razantné vytrhnutie z vašej reality. No, niektorí z vás ale už to vnímajú, cítia a podľa toho začali tvoriť a fungovať v tej novej alternatívnej línii času.
Milujem vás moje milované dietky.

S láskou, pokorou pre nás Apukhe.

Období letních prázdnin

Moji milí,

v období letních prázdnin nebudou uveřejňovány týdenní horoskopy.

Přeji vám krásné a láskou požehnané léto.

Pro členy webu jsou připraveny podrobné náhledy na měsíc červenec a srpen 2019. A můžete se těšit na různá videa, povídání o karmě, o vztazích, o tom, co nás čeká důležitého na konci srpna a v září a vše další, co bude potřeba zviditelnit.

Děkuji všem za přízeň a důvěru.

S láskou Petra Nel

Horoskop na období 17. 6. - 23. 6. 2019

Síla vůle

Na počátku tohoto týdne vrcholí konstelace z minulého týdne, kterou jsem popisovala v předchozím horoskopu. K této konstelaci se přidává působení Černé luny na Merkura, Marse a Dračí hlavu v disharmonickém aspektu, což ukazuje na vyrovnávání karmy ve slově, činech a osudových rozhodnutí. Snažte se jednat čestně a spravedlivě, jakékoliv nezodpovědné jednání se nevyplatí.

V pondělí 17. 6. v 10.30 hod. nastává úplněk, který celou konstelaci ještě umocní již od 16. 6. - 18. 6.

Slunce v Blížencích v opozici s Lunou ve Střelci vynáší ke zviditelnění dopady slov, slibů, přísah a vědění. Ukazuje se skutečnost, jak člověk žije pravdu, víru a čestnost. Co jsou jen líbivá slova a co se skutečně žije.

Úplněk vynáší téma novoluní z 3. 6. na sabiánském symbolu: Slavný pianista dává koncert.Klíčová myšlenka: Dosažení individuálního naplnění prováděním společenské funkce, s níž je spojena určitá prestiž. Téma novoluní je překonat své staré strachy, nedostatky a pochybnosti ve své schopnosti. Jsme vedeni k tomu, abychom v sobě objevili virtuosa, který svou jedinečností obohacuje druhé.

Úplněk zviditelní, jakou máme společenskou „prestiž“. Jestli jsem ten, kdo obohacuje druhé nebo ten, kdo na druhých parazituje, protože se cítí méně cenný. Zviditelní se nám skutečný stav prožívání svého života. Bohatost naplněného a úspěšného života či prázdnota a marnost života. Tento proces si můžete uvědomit také jen v nějaké oblasti svého života. Tam je potřeba něco změnit, ocenit a napravit.

Venuše v Blížencích v kvadratuře na Neptuna v Rybách a v opozici s Jupiterem ve Střelci ukazuje, že v lásce se dařit nebude. Zklamání, rozčarování a nenaplněná očekávání. Snadno se podlehne iluzi úžasnosti, která ale brzo praskne jak mýdlová bublina. Opatrně na své nenaplněné touhy, které by vás zavedly do absurdních situací, ale pod nadějí velké lásky je neprohlédnete. Hra na lásku má nádech povrchnosti a vypočítavosti. Raději si počkejte na příznivé požehnání Venuše, které je na počátku července ;-). Více v náhledu na červenec v členské sekci.

Letní slunovrat nastává 21. 6. v 17:55 hodin, kdy Slunce vstupuje do znamení Raka.

Vrcholí nám síla Slunce, světla a projevení své citovosti, bezpečí, zázemí a schopnosti navázat intimní blízkost a sílu vztahů. „Prožívám.“ Slunce vytváří harmonický aspekt s Černou lunou a Luna ve Vodnáři v harmonii s Venuší ukazuje na téma letního slunovratu – hledání pravého přátelství, rovnosti a bratrství. Nové lásky se budou tvořit z přátelství a vzájemné sounáležitosti, bez vlastnění toho druhého a očekávání naplnění svého štěstí skrze toho druhého.

Do konce června si prožíváme podporu karmy, aby tajemství a zapomenuté vzpomínky se navrátily do vědomí. Aby části vlastní citlivosti, milosti a bezpodmínečnosti se navrátily do svého vědomí a vytvořily v sobě celistvost. Abychom uviděli své sebeklamy, iluze, které nám brání být sami sebou ve své přirozenosti. Být charismatičtí a autentičtí ve svém projevení svého světla, projevení svého tvůrce života. Osudové události nám budou nápomocné.

Muži jsou v plné síle a mohou projevit skrze sebe sílu stvořitele. Jen opatrně, protože tato síla vynese vliv ega a muž by snadněji mohl spadnout do sebestřednosti, egoismu a pocitu, že si může dovolit vše. Ženy uvidí na mužích, co na nich mohou obdivovat.

Ať se naplní plnost vašeho bytí.

Moji milí,

tento horoskop před prázdninami je poslední. Loučím se s vámi a přeji vám krásné a láskou požehnané léto.

Pro členy webu jsou připraveny podrobné náhledy na měsíc červenec a srpen 2019. A můžete se těšit na různá videa k zatmění slunce, povídání o karmě, o vztazích, o tom, co nás čeká důležitého na konci srpna a v září a vše další, co bude potřeba zviditelnit.

Děkuji všem za přízeň a důvěru. S láskou Petra Nel  

Drunvalo Melchisedek: Co se děje v transformaci s našim tělem?

Každý den rostou vibrace země. Země, jako živá bytost, vede vývojovou spirálu vývoje do duchovního Světla.

Kdo chce, který si v této inkarnaci zvolil vědomě nebo na úrovni Duše, aby prožil naživu portály evoluce, jde s ním a prostě musí mít čas. To znamená pracovat, pracovat, pracovat na sobě.

Abychom vyčistili jemné energetické struktury, všechny dolní části těla jsou mentální, emocionální, energetické a fyzické. V dolních tělech je mnoho energetických bloků, svorek, neexistuje volný proud energie. Vytváří nemoc a vytáhne chronické. Pod vlivem vysokých frekvencí z extracelulárního prostoru a ze samotných buněk se vyskytují jedy a můžete se zhoršit.


Pocit teď může být následující - náhlá silná závratě, bolesti hlavy, nevolnost, náhlá bolest v těle, pocit kolébá, žádná síla, slabost, dušnost i u zdravých, poruchy srdečního rytmu, ospalost, tlakovým rázům. Teplo v celém těle, nebo naopak, silná zima, může být silná vibrace v těle, bolesti svalů. Velký strach nebo hluboký smutek. Nálada se může dramaticky změnit

To je způsobeno skutečností, že tělo je velmi rychle přestavěno. Musíme obsahovat veškeré informace o restrukturalizaci těla, které pak postupně rozbalíme a postupně změníme strukturu. Místo toho, aby jste chodili k lékařům, najděte dobrý lék, který vyváží váš energetický systém, najděte dobrý chiropraktik, poskytne doporučení ohledně správného fungování.

Masáž bude také spásou - vytáhne hluboké bloky. Ale v případě nouze se neodvracejte od tradiční medicíny ! Naučte se udržet vaše myšlenky a energetické tělo čisté.

Vyčistěte ji z entit (astrální parazité - pozn.) - neuvěřitelné množství. Astrální plány jsou kombinovány s fyzickými a všechny lidské obavy a zvrácenosti se zhmotňují a rychle rostou. Subjekty silně ovlivňují vaše myšlenky, které zase vyvolávají emoce, které způsobují zkreslené biochemické reakce v těle, které způsobují některé nemoci. Hodně odpočinku. Častěji mějte horizontální polohu.

Potřebujeme pro tuto dobu spoustu energie. Pít čistou vodu místo čaje, kávy, sladké vody. Dejte si více sprch a vany se solí. Závažné nemoci naznačují, že: Zvolte, zda žijete dál nebo ne. Zastavte program. A můžete se rychle zbavit této nemoci, pokud je touha požívat i nadále. Samotné Světlo může uvolnit tělo za několika podmínek:


" Jste zcela a úplně dolů k poslednímu atomu těla a vědomě si vybíráte cestu Světla. A musíte se otevírat a zbavit toho, co svět odvádí."


" Strávíte to denně, a vědomě, nejméně 15 minut. Abyste zůstali naživu, je nutné obrátit vaše tělo na supravodič energie. Zdravotní problémy se zhoršují, protože se zvětšují vibrace, do atomového jádra proudí více těla, a to jak zvenčí, tak zevnitř ven, a tyto proudy se dostanou přes bloky - tělo reaguje s bolestí. Říká - máme zde problém. Musí být odstraněn.


Neodstraňujte bolest léky, ale uvědomte si příčinu a odstraňte. Bolest je mrtvá energie. Je to zbytečné. To znamená, že můžete jednoduše smazat, pokud víte jak. Následující je pracovat se strachem. Nebojte se jít dál. Objeví se spousta strachů, dokonce zvířecí horor. Strach je emoční reakce těla na celulární vzpomínky. To lze řídit. A musíte se to naučit. Strach, tohle je hlas vašeho temného úseku, který je důležitý pro kontrolu. Světlo bude identifikovat dlouhotrvající zranění, která byla výsledkem pádu z vysokých úrovní duchovnosti nebo snížení vibrací při ponoření ve hmotě, nebo tragická smrt v důsledku šíření Světla, kdy bylo rozhodnuto, že se zvýší vibrace - to je velmi špatné, bolestivé a nebezpečné. Musíme pochopit, že od evoluce nepůjdeme nikam.

A i kdybyste se rozhodli uniknout nemocí nebo nehodou ze života, zadními dveřmi, vrátíte se za pár let, budete nuceni do inkarnace a budete muset projít cestou evoluce těžším způsobem. roky - několikrát inkarnované mají jen čas. Proto je nutné si jasně zvolit, jít dál nebo dál. V této inkarnaci nebo v následujícím. Vědomě nebo skrze utrpení. Pro mnoho lidí buňky těla tak zmutují, že prostě nebudou procházet nárůstem vibrací, budou hořet.

Nejjednodušší způsob, jak se zrodila. Kdo chce přežít - začněte pracovat na sobě, pracujte se Světlem a vyčistěte své tělo.

Znalost smyslu života, obecný duchovní růst - to je recept. Navíc stále mějte na paměti, že pokud je porušena energie stavba těla, v případě rozbití posvátnou geometrii, pokud není aktivováno světelné tělo, nemůžete držet dostatek energie, aby měli dostatek pro pohodlný pobyt v energií Světla a léčení.

???


Drunvalo Melchisedek popsal tělo Světla ve své knize "Tajemství květu života"
Vyňato z knihy - Tajemství květu života od Drunvalo Melchisedek

Horoskop na období 10. 6. - 16. 6. 2019

Pravda vychází na světlo

V období 10. - 24. 6. probíhá silná konstelace, kterou můžeme nazvat, že je „určující“. Co a v čem? V postavení se k realitě, teď a tady, uznání své minulosti, kdy člověk přijme zodpovědně důsledky svých činů z minulosti. Zrale a moudře je vyřeší. Pokud jste doposud byli drženi nějakým strachem k realizování, je něco, co jste se dříve báli udělat, tak teď vás okolnosti nutí, jít s velkou odvahou vpřed.

Nejzásadnější postavení je Merkur v konjunkci s Marsem na Dračí hlavě (Vzestupném uzlu) v Raku v harmonii na Neptuna, což symbolizuje velkou dávku odvahy k rozhodnutí, projevení, překročení toho, co vás z minulosti drží. To, co Vás drží, ukazuje opozice Saturna, Pluta a Dračího ocasu (Minusový uzel) v Kozorohu, který symbolizuje těžkou energii z minulosti. Tato konstelace značí smrt. Ukončit starý způsob formy svého života. A konstelace Merkura s Marsem ukazuje, že člověk dostává dostatek energie k rozhodnutí, k patřičným krokům, které jsou požehnány vyšším vědomím. V této době se nastoluje boží spravedlnost a projevují se důsledky vlastních činů z minulosti. Pravda vychází na světlo.

Během června se vám vše zhmotní do reality. Ve hmotě se vám ukáže, co tvoříte ve svém životě, aby to bylo viditelné a nepopíratelné.

Opozice Saturna a Pluta k Marsu a Merkuru, značí snahu vyhnout se, obejít, zmanipulovat důsledky svého konání z minulosti. Jestliže se člověk o to pokusí, tak mu to rozhodně neprojde, protože nyní na to dohlíží nejvyšší spravedlnost. Jestliže přistupujete k důsledkům se zodpovědností a zralostí, tak vyšší spravedlnost je velmi nápomocná, aby vám bylo pomoženo k zvládnutí celé situace.

Pokud neustále zneužíváme a překračujeme hranice, kdy nejsme schopni sebe disciplíny a ohleduplnosti vůči druhým, tak narazíme na omezení. Žijete na úkor druhých? Zviditelní se nastavené meze. Nyní je to jasné a nekompromisní. Jsou zde nějaké hranice, které jsou symbolicky zviditelněné Saturnem v Kozorohu v opozici na Marse v Raku. Omezení nedospělého přístupu a schopnost respektovat zákonitosti bytí.

Tato opozice požaduje dospět a jednat v zájmu celku, nejen sebe. Pokud svým jednáním škodím ostatním, budou nastaveny hranice. Tato konstelace ukazuje na rozhodnutí. V již proběhlém čase jsme měli ještě šanci, kdy jsme se mohli sami rozhodnout a jednat, věci změnit ze své vůle. Nyní přišel čas, že již nemáme na vybranou.

Je to stejné, jako když dítě skládá zkoušky. Ukáže se, jak přistupovalo k učení, co se naučilo a jak zodpovědně přistupovalo ke studiu. Ten, kdo se řádně učil, projde. Kdo nepochopil a spoléhal, že to nějak dopadne, tak na něj v plné míře dolehnou důsledky a budou mu přidány další požadavky, které bude muset splnit.

Kdo byl tedy pečlivým žákem, tak tomu se za velkého požehnání podaří projít branou nové úrovně života. Přijdou oslavy a dary za vydané úsilí. Osvobozen a očištěn vstupuje do nové roviny prožívání života.

Naslouchejte intuici, znamením a s důvěrou se nechte vést. Neptun v harmonii s Merkurem, Marsem, Karmickými uzly, Saturnem a Plutem značí projevení boží vůle a zamezení té lidské.

Propojujte se s energií Slunce a nechte ji sestoupit skrze sedmou čakru (čakru nad hlavou) až do první čakry.

„Ať jsem veden/a ve své realitě silou svého Ducha ve spolu tvorbě s tvořivou silou vesmíru.“

 S láskou Petra Nel

  

Pleja Světlo Krystal: Aktuální transformační příznaky a pocity, přizpůsobování vysokým frekvencím

Transformační pocity a příznaky, 
transmutace buněk (DNA) 
--------------------------------------------
Mnoho lidí říká, že se poslední týdny, dny, cítí velice zvláštně až podivně, pociťují zvláštní stavy, které nikdy dříve neměli. Jsou více emotivní, vyplouvají staré vzpomínky, z dávné minulosti, z dětství, cítí u toho silne; emoce, radost střídá smutek, jsou dny kdy se cítí velmi šťastní bez jakéhokoliv důvodu a jsou dny, kdy cítí smutek, úzkost, jsou plačtivý a jakoby do tohoto světa (3D) už nepatřili, připadají si jak v nějakém snu, a že to co zažívají, není skutečné, ztrácejí se v čase, zaznamenávají jiné vnímání času a zkreslení realit, začínají vyhledávat více klidu a společenským akcím se vyhýbají, chce se jim hodně spát, zdají se jim zvláštní, nepochopitelné sny, někdy až děsivé, z ničeho nic je přepadá pocit, jakoby měli zešílet či ztratit vědomí. Přestávají jíst maso, ta představa, jak velké utrpení muselo zvíře na jatkách prožívat je změní natolik, že se stávají vegetariány. Jsou pro ně slyšitelné neznámé zvuky (jsou to vysoké frekvence) neví odkud ty zvuky přichází, jsou citivý na hlasité zvuky. Mají závratě, žaludeční potíže, vysoký krevní tlak, návaly horka, mrazení, bolest hlavy a kloubů, prostě různorodé zdravotní potíže, někteří si dokonce myslí, že mají nějakou začínající vážnou nemoc, takže zvažují navštěvu lékaře. Pocitově se můžou cítit špatně, unaveně, apaticky, bez energie. Bohužel systém jim k tomu nic přínosného nesdělí a udržuje dál v nevědomosti, tak jak to systému vyhovuje. Ale lidé mají být pravdivě inform ováni a vědět co k Transformaci patří a je její součástí. Teď jsme zrovna v období silného čištění (virózy, chřipky, různé zdrv. potíže) kdy se naše tělo zbavuje negativní energie, starých fyzických bloků.


Vítejte v Transformaci přátelé, není se čeho obávat, nejste nemocní (jste mocní - sílní Duchem) to jen vaše/naše fyzické tělo se přizpůsobuje vyšším frekvencím, ať zvládneme přijímat silné světelné energie, proudící z centrální Hvězdy Alcyone, v souhvězdí Plejád. Probíhá další silné čištění, před příchodem zesilujících se vesmírných energií.


Naše fyzické tělo je schopno samoléčení a je ovlivňováno také i našimi myšlenkami - energií nesoucí informace. Je proto pro nás důležitý zdravý 
život, s pozitivním myšlením a láskou ke všemu živému.

Jak mnozí už vědí, transmutuje naše fyzické tělo, a to na krystalické bázi, aby bylo přizpůsobené k životu v 5D. Krystalické tělo je lehčí a nepodléhá nemocem, tak jako tělo v 3D. Můžeme tedy i cítit, lehkost našeho těla.

Transmutují všechny buňky v těle, mění se naše DNA. Kdo je transformačním změnám vnímavější, mohl u sebe zaznamenat něco jako vnitřní třes, silné rozvibrování těla, jakoby mu poskakovaly všechny buňky. To značí, že v nás probíhá buněčná přeměna, transmutace buněk v těle. Pozitivním myšlením, láskou v našem srdci, navýšenými vibracemi, novými programy, přijímaním vysokých energií z vesmíru, přepisujeme naši DNA. Postupně v sobě aktivujeme světelné kódy. Jen tak pro informaci, tato aktivace u mě započala už rokem 2006 a poslení aktivace u mě proběhla 31.ledna t.r. Podotýkam, že ne u každého kdo navyšuje své vibrace, ta aktivace probíhá stejně. K tomu se třeba ještě vrátím v jiném dalším sdělení.  

CO SE STALO TEĎ S TĚLEM

Každý den rostou vibrace země. Země, jako živá bytost, vede vývojovou spirálu vývoje do duchovního Světla.Kdo chce, který si v této inkarnaci zvolil vědomě nebo na úrovni Duše, aby prožil naživu portály evoluce, jde s ním a prostě musí mít čas. To znamená pracovat, pracovat, pracovat na sobě.

Abychom vyčistili jemné energetické struktury, všechny dolní části těla jsou mentální, emocionální, energetické a fyzické. V dolních tělech je mnoho energetických bloků, svorek, neexistuje volný proud energie. Vytváří nemoc a vytáhne chronické. Pod vlivem vysokých frekvencí z extracelulárního prostoru a ze samotných buněk se mohou vyskytnout jedy a můžete se zhoršit.

Pocit teď může být následující - náhlé silné závratě, bolesti hlavy, nevolnost, náhlá bolest v těle, pocit kolébání, žádná síla, slabost, dušnost i u zdravých, poruchy srdečního rytmu, ospalost, různé tlaky.Teplo v celém těle, nebo naopak, silná zima, může být silná vibrace v těle, bolesti svalů. Velký strach nebo hluboký smutek. Nálada se může dramaticky změnit.

To je způsobeno skutečností, že tělo je velmi rychle přestavěno. Musíme obsahovat veškeré informace o restrukturalizaci těla, které pak postupně rozbalíme a postupně změníme strukturu. Místo toho, aby jste chodili k lékařům, najděte dobrý lék, který vyváží váš energetický systém, najděte dobrý chiropraktik, poskytne doporučení ohledně správného fungování.

Masáž bude také spásou - vytáhne hluboké bloky. Ale v případě nouze se neodvracejte od tradiční medicíny ! 
Naučte se udržet vaše myšlenky a energetické tělo čisté.

Vyčistěte ji z entit (astrální parazité - pozn.) - neuvěřitelné množství. Astrální plány jsou kombinovány s fyzickými a všechny lidské obavy a zvrácenosti se zhmotňují a rychle rostou. Subjekty silně ovlivňují vaše myšlenky, které zase vyvolávají emoce, které způsobují zkreslené biochemické reakce v těle, mohou způsobit některé nemoci. Hodně odpočinku. Častěji mějte horizontální polohu.

Potřebujeme pro tuto dobu spoustu energie. Pít čistou vodu místo čaje, kávy, sladké vody. Dejte si více sprch a vany se solí. Závažné nemoci naznačují, že: Zvolte, zda žít dál nebo ne. Zastavte program. A můžete se rychle zbavit této nemoci, pokud je touha prožívat i nadále. Samotné Světlo může uvolnit tělo za několika podmínek:

" Jste zcela a úplně dolů k poslednímu atomu těla a vědomě si vybíráte cestu Světla. A musíte se otevírat a zbavit toho, co svět odvádí."

" Strávíte to denně, a vědomě, nejméně 15 minut. Abyste zůstali naživu, je nutné obrátit vaše tělo na supravodič energie. Zdravotní problémy se zhoršují, protože se zvětšují vibrace, do atomového jádra proudí více těla, a to jak zvenčí, tak zevnitř ven, a tyto proudy se dostanou přes bloky - tělo reaguje s bolestí. Říká - máme zde problém. Musí být odstraněn.

Neodstraňujte bolest léky, ale uvědomte si příčinu a odstraňte. Bolest je mrtvá energie. Je to zbytečné. To znamená, že můžete jednoduše smazat, pokud víte jak. Následující je pracovat se strachem. Nebojte se jít dál. Objeví se spousta strachů, dokonce děsivé. Strach je emoční reakce těla na celulární vzpomínky. To lze řídit. A musíte se to naučit. Strach, tohle je hlas vašeho temného úseku, který je důležitý pro kontrolu. Světlo bude identifikovat dlouhotrvající zranění, která byl a výsledkem pádu z vysokých úrovní duchovnosti nebo snížení vibrací při ponoření ve hmotě, nebo tragická smrt v důsledku šíření Světla, kdy bylo rozhodnuto, že se zvýší vibrace - to je velmi špatné, bolestivé a nebezpečné. Musíme pochopit, že od evoluce nepůjdeme nikam.

A i kdybyste se rozhodli uniknout nemocí nebo nehodou ze života, zadními dveřmi, vrátíte se za pár let, budete nuceni do inkarnace a budete muset projít cestou evoluce těžším způsobem. Roky - několikrát inkarnované mají jen čas. Proto je nutné si jasně zvolit, jít dál nebo ne. V této inkarnaci nebo v následujícím. Vědomě nebo skrze utrpení. Pro mnoho lidí buňky těla tak zmutují, že prostě nebudou procházet nárůstem vibrací, budou hořet.

Nejjednodušší způsob, jak se zrodit. Kdo chce přežít - začněte pracovat na sobě, pracujte se Světlem a vyčistěte své tělo.

Znalost smyslu života, obecný duchovní růst - to je recept. Navíc stále mějte na paměti, že pokud je porušena energetická stavba těla, v případě rozbití posvátnou geometrii, pokud není aktivováno světelné tělo, nemůžete držet dostatek energie, aby měli dostatek pro pohodlný pobyt v energií Světla a léčení. 

Drunvalo Melchisedek popsal tělo Světla ve své knize "Tajemství květu života" 
Vyňato z knihy - Tajemství květu života od Drunvalo Melchisedek

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Sdělení k energiím -Transformace

SDĚLENÍ K ENERGIÍM - Transformace 
---------------------------------
Duchovní rozvoj, naše DNA,
transformační příznaky a pocity, 
přizpůsobování vysokým frekvencím,
podpora světelných pracovníků,


Přátelé drazí, 

Toto sdělení směruje především k těm, co se o Transformaci zajímají, ale nevědí, jak všechny ty informace "uchopit", jak se transformačním změnám (energiím) postavit, jak v sobě energeticky zpracovat a " ukovit do hmoty ".

Proto vyslechněte toto sdělení, s láskou, pokorou a se vší vážností. 
Slova v něm jsou formována tak, aby byla k jasnému pochopení a energeticky uchopitelná, pro ty, co se s energiemi teprve učí pracovat.


Není problém si na internetu vyhledat zdroje, které předávají informace k probíhající Transformaci. Jenže, ne každý se chce o transformační změny zajímat a na sobě pracovat. Prostě, dostatečně k tomu ještě (duchovně) nedospěl, jede si dál po starých kolejích a nemíní na tom nic změnit.
Pochopit se to dá, nejsme všichni stejní neboť si sebou nepřinášíme stejné zkušenosti. Někdo si teď může říct, no co, nepovedlo se to v tomto životě, povede se to v tom dalším. Ano, v tom dalším životě bude mít možnost postoupit výše, pokud bude chtít, jenže... kde jinde ve vesmíru, se mu naskytne tak jedinečná příležitost k duchovnímu rozvoji, než tady na krásné planetě Zemi?

Co by jiné bytosti (Duše) za to daly, tady v této Transformaci s námi být?

My ale TADY jsme, tak si tu příležitost nenechme vzít !

Nikdo jiný, to totiž za nás TADY neudělá, jen MY a zase jen MY - kolektivní vědomí - KRISTOVO VĚDOMÍ


Věřím, že na inkarnaci muselo být hodně narváno.
Zrodit se do tak význačné doby, i když nelehké, náročné, je nejlepší školou pro ty, co přišly postoupit o stupínek výše. Ale učení se nikdy nezastaví a dokonce i ve vyšších úrovních (dimenzích) se můžeme naučit něco nového. Reinkarnace je přirozený proces rozvoje a samozřejmě, že se nikdy nezastaví, existuje mnoho světů, dimenzí, planet, mnoho domovů v multi-vesmírech.


Tímto sdělením vzývám všechny, kdož mají zájem a chtějí změnit, pozvednout naši společnost. Přátelé, na nic nečekejte a zapojte se, k nám pracovníkům Světla. Kdo se přidá? Ano, chceme Tady a Teď na duchovním rozvoji naší společnosti skutečně pracovat.

Přišel "čas" velkých transformačních změn.

Osvobozením se od energií nízké úrovně vědomí, jsme připraveni na vyšší úroveň Bytí, kde můžeme obývat vyšší světy, ve světelných dimenzích. 
Vývoj Duše je - duchovně se rozvíjet, učit se, poznávat, objevovat, zdokonalovat, experimentovat, transformovat, tvořit nové. Jsme v koloběhu, nekonečné vesmírné (boží) hry, s dobrodružnými výpravami, do různých světů, dimenzí, Galaxií, multi-vesmírů. Jak silný energetický otisk si naše Duše nese ve své DNA, tam se nachází náš domov. Podle našich zkušeností, podle našich zásluh. Spravedlivé to jistě je.

Naše DNA je sice složitá, ale geniálně "vymyšlená", stvořená. Všechny zkušenosti, které jsme za minulých životů nasbíraly, jsou v naší DNA zapsane;. 
A tak pro své působení tady, pro své životní poslání, pro svou světelnou misi, čerpáme i ze zkušeností předešlých. Ty současné, nově získané, jsou velmi cenné a také i v dalších životech je můžeme naplno využít. 
Ač se člověk může v některých případech jevit "primitivně", uvnitř ukrývá "genialitu," své jedinečné genetické výbavy - DNA.

Proto pozorně naslouchejme své Duši, je to náš navigátor, vnitřní hlas, který není radno neslyšet. Otevírá se nám, co dlouho bylo skryté, potkáváme se, se svým pravým Já, poznávání sebe sama. 
Bohužel, ne všem se daří toho dosáhnout. Proto pracovníci Světla, s láskou a s velkou trpělivostí napomáhají těm měně zkušeným. Mohou nabídnout ze svých bohatě nabitých zkušeností, ze svých dávných životů. Připutovali z různých koutů vesmíru, aby s láskou sobě vlastní, a se statečností a trpělivostí podpořili a inspirovali ostatní Duše, aby se neztrácely ve hmotě. V této Transformaci je potřebné vynaložit velikého úsilí, vždyť se pracuje na pozvedání a čištění energií. Dalo by se říct, že pracovníci Světla, jsou vlastn
ě takovými Anděly v lidském rouše. Svou pozemsko-andělskou misi berou zcela vážně a zodpovědně.

Svou energii si chrání, nemohou si dovolit ztrácet ze své drahocenné energie, nenechají se vtahovat do sporů, do různých internetových diskuzí, kde slovně útočí negativně naladěni lidé. Temné síly ovládají negativní lidi, aby je využili k energetickým útokům na ty, co vyzařují světelnou energii. S negativními lidmi manipulují, zaměřují se na ego lidi, aby si mysleli, že jsou pracovníci Světla
a útočí na skutečné pracovníky Světla. Na sociálních sítích se s takovými útoky můžeme setkat.
Čím více Světla ze sebe vyzařujeme, o to více jsme energeticky napadáni. Pra covníci Světla jistě ví o čem hovořím, poslední dobou to zažívá mnoho z nás. Proti těmto útokům používáme duchovní energii, nejúčinnější ochranu vyzařující Lásky a Světla. KRISTOVÝCH ENERGIÍ.


Proto každé probuzení, posun, změna, povznesení, ač jednotlivce, skupiny či národa, je pro naši lidskou společnost velkým úspěchem.
Má smysl pokračovat a nic nevzdávat? Odpovědi nalezneme ve své Duši a moudrost ve svém Srdci. Náš Duch je silný, jen si k němu najít cestu.


Také i Země je živá a má své vědomí, a je v procesu Transformace.Tím jak ji lidé ubližují, jak ničí její přírodu a vnášejí k ní negaci, je Země nucena se této negativity zbavovat, a to v podobě přírodních katastrof, zemětřesení, sopečných výbuchů, obrovských bouří a záplav. O těchto transformačních zemských procesech víme, jen je stále nebereme vážně. Opakovaně o tom dávám(e) vědět s Plejáďany ve sděleních k Transformaci, že pokud lidé nebudou k sobě a k Zemi chovat lásku, bude se zbavovat negativity, kterou ji způsobili lidé v negativním stavu energií.
Nebudeme si tedy stále dokola, něco nalhávat. Nazývejme věci pravými jmény a informujme (ale nepřesvědčujme) ostatní lidi, že tato Transformace je součástí nás všech na planetě Zemi a nemělo by být lhostejné, jak se naše lidská společnost bude dál rozvíjet, jak bude myslet, konat, čemu bude věřit, čemu ne, pro co se rozhodne a pro co ne. Sice zodpovědný je každý sám za sebe, nejsme tedy zodpovědní za konání druhých, ale je potřebné si uvědomit, že naše práce je týmová, kolektivní. A jak myslíme, konáme, to bude naší realitou. Pokud se naše společnost bude rozdělovat, přesněji řečeno, nechá se rozdělovat, těžko kdy najde společnou řeč k poziti vním řešením a tvoření 5D realit. Tak jak jsem v lońském prosinci psala, situace je sice vážná, avšak ne ztracená, pokud nepovolíme a nenecháme se stáhnout na nízké frekvence

Velké změny ve společnosti, vesmírné energie, 
podpora pracovníků Světla
---------------------------------------------------------------
V Transformaci svištíme obrovskou rychlostí, proto ty silné transformační příznaky a pocity a jiné vnímání času. Vše jakoby se nám zrychlovalo a chvílemi ztrácelo v čase. Jsme ve velkém skluzu a je potřebné to energeticky popohnat. 
Kdo je energiemi v rovnováze, navyšuje své vibrace, stává se přijímačem vysokých energií z vesmíru, a ve fyzické i psychické rovině, proto to na něj tak silně doléh&aacu te; a silně cítí. Vystupuje z duality a směruje k Jednotě.
Kdo ještě nenavýšil své vibrace a není energiemi v rovnováze, je více v chaosu, strachu, připoután k dualitě a ovládáný temnou stranou. Nemá smysl druhé přesvědčovat, jen informovat, inspirovat, ať si vyberou sami kterou cestou se dají. Ale přesto má smysl pokračovat, postupně a s velkou dávkou trpělivosti šíříme k druhým informace Světla. Děkujme, za každou probuzenou lidskou Duši.

V letošním roce je potřebné, v naší společnosti učinit velké změny. A tento zlomový rok bude ke změnám, energeticky hodně silný. Ten obrovský n&aacu te;růst energií již pociťujeme od února, ale nejsilněji se to projeví od půly března. 
Tak ať jsme na ten energetický skok dobře připraveni.

Z centrálního zdroje Galaxie budou od března přicházet tak silné energie vysoké frekvence, že jen s navýšenými vibracemi (v energiích Krista) jsme schopni tyto energie bez větších fyzických a také i psychických potíží zvládnout. Je tedy potřebné skutečně na sobě zapracovat ať máme potřebných sil k vzestupu. Není přeci možné abychom se chovali jako malé děti, (na této planetě nejsme ve školce, ale ve škole) a dokola se přeli o to, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá, co kdo kdy řekl, jak to řekl. Plýtváme energiemi nad nesmyslnými, bezduchými věcmi a to podstatné nám uniká. V této nízké hustotě 3D, je skutečně bezvýznamné se přít o své pravdy. Ve své podstatě každý máme pravdu, záleží z jakého úhlu pohledu ji vidíme, z jaké úrovně vědomí. Neustálým handrkováním se tak akorát okrádáme o svou drahocennou energii. Pozastav(me) se nad tím, zvaž(m)e pro a proti a zpracuj(me) ve své Mysli. Dávno se neřídíme tím, co si o druhých myslíme či co vidíme, slyšíme, čteme, ale jaké vibrace u toho cítíme.

Kdo j eví zájem, má také i možnost změnit své vibrace, postoupit výše a naladit se na frekvenci Světla. Avšak jen do času, kdy bude možné učinit změny, potřebné k vzestupu. A vesmír (nejvyšší Stvořitel) nám teď k tomu dává obrovskou příležitost. Položme si otázku: "Kolik těch příležitostí ještě bude a na jak dlouho?"

Čím více se nás bude nacházet v realitě 5D, tím více se rozpadá realita 3D a utvoříme změny potřebné k vzestupu.

Na nic nečekejme a radši už konejme. Změňme hned co změnit můžeme, ostatní se jistě rádi přidají.


Co se týče nárůstu energií, je jen slabým odvarem toho, co z Galaktického centra k nám bude v postoupných vlnách přicházet. Ano, ten energetický nárůst se bude stupňovat, proto nás bytosti Světla opakovaně nabádají k tomu, abychom chovali ve svém srdci lásku a zasévali lásku. Láska je i moudrá a pokorná, a pokud se nacházíme v moudrosti (neplést si z chytrostí) a pokoře, jsme schopni tyto vesmírné energie přijmout.


V ÚROVNI SRDCE - KRISTOVÝCH ENERGIÍ zvládneme přijmout tyto silné vesmírné energie a jsme ochráněni před energetickýmii útoky temných sil. 
Pouze láska v našem srdci, KRISTOVA ENERGIE, nás vyvede z temnoty a ochrání. Lidé s láskou v srdci a silným Světlem (Duchem), se stávají hlavním tahounem této Transformace.

Drazí přátelé, milované Duše, jde nám teď skutečně o všechno. Už žádné vymlouvání se a dejme ze sebe, to nejkrásnější a nejčistější co můžeme ze sebe dát. Propojme svá srdce v jednotnou silnou světelnou energii, vyzařujme lásku a Světlo ke všem bytostem, živoucím tvorům a k matičce Zemi. A tak se i staň.

Šiřte informace Světla především do těch míst, kde se nachází nevědomost. Mnoho přínosného tím přispějete. Ze srdce vám DĚKUJI


S láskou, Světlem a pokorou
?? PLEJA

Tady a Teď

Zdroj článku: Sdělení k energiím - Transformace

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

http://www.priznakytransformace.cz

 

Antalli: Současné energie a jak v nich tvořit

co a proč se nám děje, sjednocení realit, sny, čištění životů v noci, strava, práce.... https://youtu.be/dDTLlj1Zl20

Silné energie sílí, lidem začínají pukat srdce..

 7.4.2019 veksvetl 1314 Views  komentáře 2 aktuální ene rgiesrdcetransformace

jiří maria mašek

Jistě, „prognózami“ převratného dění v našem světě se zabývám už téměř 20 let, právě tolik let oslaví Věk světla.cz a hlavně jeho přímý předchůdce OSUD.cz počátkem prosince. Ukazuje se, že jsme do jisté míry schopni předvídat budoucí dění velmi přesně a i proto si zdeješí magazín asi stále ještě předplácíte. Chcete vědět. A často zde odhalujeme věci, děje, a hlavně vzájemné souvislosti, které prostě jinde nejsou.

Ale stejně mne pořád intenzita i další projevy „nové doby“ překvapují. V poslední době je to kromě energetických kolapsů i výrazný problém se srdcem u mnoha lidí.

Těch důvodů je asi více, já vidím minimálně dva. Jeden ten přírodní, přirozený, konstruktivní, a druhý ten umělý, destruktivní. Ten přirozený přichází každé velké oteplení zjara, akorát to každý rok násobte vyšší číslicí. Letos třeba už i x 10 oproti třeba roku 2005. Psal jsem o tom v tomto statusu.

NÁSTUP JARA A ALERGIE. Zima je těžká, lidé jdou do pod tlakem studené vesmírné energie / tlaku do stažení, překyselení. V té chvíli každý jede na svoji energii, někomu vydrží měsíc, někomu tři, pak začne kýchat a pšíkat, ulehne s rýmou, kašlem, chřipkou, tělo je přetížené a chce odpočívat, toho jangu je příliš. Jenže vyprávějte to svým šéfům, že.

Prudká změna začíná první horký víkend, který přichází zpravidla v polovině dubna, poslední roky o 2-3 týdny dříve. Ty dny už mnoho zejména starších srdcí nevydrží a do té doby relativně zdrav&yacut e;ch seniorů už se léta nedožijí. Mluvíme o tzv. jarní únavě.. někdo to mívá, někdo ne, ale nyní si na to v posledních dnech zřejmě sahli všichni, kdo nějakou energii přes zimu ještě uspořili. Najednou se cítili z hodiny na hodinu, někdy z minutu na minutu, jako vysátí. Zcela bez energie. Ano, došel jim cukr. Veškerý jejich jin, cukr, byl totiž použit ve skupinovém poli lidstva na harmonizaci těch, kteří mají v sobě tolik jangu, že by jim rychlý přechod z jangu v těle do jinu, do uvolnění, mohl přivodit problémy se srdcem, je to stejný princip, proč někdy tělo omdlí (tam jde však o jangovou pojistku). Samozřejmě, v té chvíli zasahuje i emergency systém postižených samotných, jinová pojistka. V té chvíli se mohutně vypla vuje jejich vlastní zbytkový jin, jde zejména o hleny a slzy, lehce solené (jin). Tomu lékaři říkají ALERGIE. V té chvíli vyvěrá ven z těla často i odpad, chemie, kovy, jang. Rýma a slzy mají pouze funkci transpondera. Nastává okamžitá detoxikace. Co vy, cítili jste poslední cca týden pořádný energetický kolaps? Už víte proč. Ale věTci to objeví a dostanou za to Nobelovu cenu nejdříve v roce 2078. 

Ano. Problém je, a hlavně bude, v srdcích. Máme v nich jang. Máme v nich bolest, traumata.. a nemáme dost jinu. Čtvrtá čakra jako jediná musí být zcela harmonická. Dvě komory srdce, jang i jin. Výdech a nádech.

Možná jste i vy zaznamenali ve svém okolí, či v mediálním prostoru, že mnoha lidem zakolísalo srdce, došlo k poměrně značnému počtu infarktů. Možná i vám buší srdce jak splašené, a někdy si probouchne v nějaké zvláštní arytmii, v nějaký poměrně pravidelný čas.

Ta dobrá zpráva je, že začíná doba zázraků. Pokud pochopíme pravidla Vesmíru, budeme schopni tvořit zázraky. Jako s maminkou mé kamarádky, kterou se lékařům nepodařilo probudit po dvojitém infarktu a následné operaci z umělého spánku. Nám naštěstí díky přijatým opatřením a pečlivému jinování přímé genetické linie a obrovské spolupráci celé rodiny pak do 24 hodin.

Ten další, umělý a elitami plánovaný a zamýšlený důvod, jsou technologiecké zásahy do počasí, do atmosféry, a stále více i do psychiky a nervové sítě lidí. Jedním z hlavních ovládacích nástrojů budou kromě očkování i tzv. 5G sítě. Budeme se jim dál více věnovat. Je to zřejmě zamýšlená genocida a součást plánu.

Jejich maskování je někdy opravdu zvláštní.. podívejte se na něj.

Lidé mají problémy nejrůznějšího druhu, jak uvádí jedna ze čtenářek, Sylvie:

…je to masakr, nemám ani čas tu koukat ? děti neočko, malého nám nechtějí vzít do školky, tak řešíme, co bude. Jinak info o tom, že jsme byli celá rodina měsíc a půl nemocní, kašel, pak rýma..postupně po 14dnech – už jsem nevydržela a šla na diagnostický přístroj, protože ze všech doplnků stravy, sirupů atd v podstatě nikomu ted nezabírá skoro moc nic. Tam od Dr, info o tom, že sypou žlutou zimnici, tripanosomu, a začínají snad neštovice, že lidem vypovídají službu poslední dobou ledviny. Taky že hodně radiace – ukazuje se to na přístroji, radiace v kostní dřeni, a zmutovaný viry, které narušují buněčnou imunitu…tak to jen tak pro zajímavost ? Takhle my si tady v ČR žijem !! Tak přeji klid a pohodu…:-)

Ano, ledviny souvisí se srdcem, s cévami, a také se slinivkou. Hmota, jang. Ale také jangová hmota, jangový tlak, stres, jangové emoce, jichž jsme plní.

Pokud mluvíme o pukání srdce, tak nám asi naskočí i ustálené slovní spojení, „puknout žalem“.

Co dělat?

To už snad čtenáři VS dobře vědí. Hledáte pod heslem jin, nebo let´s go jin.

Jak jste na tom s jinem, či jangem, poznáte nejen podle tlukotu srdce, podle (ne)možnosti stolice, trávení, dechu, ale také a někdy především třeba podle pálení očí v době největšího jangu, tedy večer. Oči teď pálí opravdu hodně lidí, já na to konečně objevil vychytávku, kyselina hylariunová, a je asi o 50% lépe.

Voda, ale nějaká přírodní, nebo aspoň filtrovaná. Dá se přinejhorším upravovat tak, že do ní vložíte nějaké kameny. Šungity, křišťály, či růženíny. Event. další. Vynikající zkušenost máme s vodou přemraženou.

Nezapomeňte na jinovou zeleninu, rajčata, okurky, papriky. Také ale například brambory. Už brzy medvědí česnek na probrání ze zimy. Hlavně samozřejmě tuky. Asi víte, že značné množství tuků mají ořechy všeho druhu. Proto jsou dobré na mozek, mozek jede na tuky a na cukry. Nejjinovější oleje jsou olivový, kokosový a lněný. A pak máslo, nebo sádlo. Živočišných tuků můžete jíst mnohem více, než vás vystrašili věTci, ale s nimi to úplně nepřehánět.

Stejně jako vaše buňky, tak i vaše srdce potřebuje sůl, vodu, cukr a tuk.

Už z pohádky víme, že Maruška říká tatínkovi, že ho má ráda jako sůl. Ano, sůl je základ! Sole jsou dva druhy, sodík a draslík. Čím více dokážete protlačit do své spotřeby draslíku na úkor sodíku, tím lépe pro srdce. A je zde samozřejmě spousta suplementů s draslíkem, seženete je zpravidla pod názvem Potassium, jen pamatujte, že obvykle je dávka v jedné piluli kolem 99 mg. Ovšem třeba ve Španělsku jsme sehnali potassium o výši 600 mg v jedné piluli. Jednou jsme počítali kolik by měla být „správná“ denní dávk a, a dostali jsme se někam až téměř k 3 g, ovšem draslík je opravdu vysoce individuální a platí pro něj pomaalu, pomalu. Samozřejmě se jím i v některých zemích v oněco větších dávkách popravuje, což je jinová smrt a je to nakonec lepší, než useknutí hlavy, či zastřelení, což je vše jang. ?

Poměrně silné dávky magnesia, ale nezapomínejte zcela také na vápník, pracují ve svalech spolu.

Stále více lidí si dává domů somavedic. Není to tak snadné, byť jeho použití také já doporučuji. Kupujte od zkušených a vstřícných dealerů, já tyto věci konzultuji na fcb se Stana Hrom. Tyto přístroje nyní zkoumáme a přinesu o nich za několik týdnů článek detailnější. Začne však váš systém vracet do rovnováhy jangovým způsobem, takže někdy moc rychle. Někdy to mohou provázet chřipkové příznaky, někdy zvýšený stres, a znovu, problémy se srdcem. V přístrojovém léčení může také čas to dojít k zaléčení příznaků, takže se pak hůře hledají a spadne to člověku na hlavu mnohdy nečekaně později, a naráz.

Pokud ale máte volných 10-15 tisíc, zpravidla se pro časy budoucí šikne i nějaká magnetoterapie přímo domů. Lze si na ní jinovat i vodu.

A hlavně. Nepřepínejte se, čistěte své emoce, své rody, nerozčilujte se, a pokud ano, vyvažujte to. Vztek je dobré vybouchat, vydupat, a vždy je dobré kvůli vyvážení, pokud to jde, přidati pláč.

Hormony a jejich správná a vyvážená hladina bude mít stále větší vliv na naše celkové zdraví. U mužů hladina testosteronu, u žen pak hladiny nejen estrogenu, zpravidla hodně vysoké, ale zejména progesteronu, stejně jako hladiny stresových hormonů nadledvinek, které jsou samozřejmě vždy s přímou telefonní linkou k srdci.

Za sebe přidávám hlavně Slunce, bez něj už moc nemohu. A to jižního, u nás je ho kromě letních měsíců tak málo, že to nestačí. Jako první pomoc pak vitamín D, samozřejmě, ale nezapomeňte, že to je na rozdíl od Slunce jang, jako každý hormon.

Pomáhejte ostatním a chovejte se k nim hezky. ?

Držme si klobouky, Bůh s námi všemi.

  https://veksvetla.cz/silne-energie-sili-lidem-zacinaji-pukat-srdce/

Ava Chrtková mluví o tom, co se ted akutálně děje, co zažíváme, jaké další symptony transformace, jiné, jak dřív....

https://m.youtube.com/watch?v=eb9M9Q4tL44&feature=share

Drunvalo Melchisedek: Co se děje v transformaci s našim tělem?

Každý den rostou vibrace země. Země, jako živá bytost, vede vývojovou spirálu vývoje do duchovního Světla.

Kdo chce, který si v této inkarnaci zvolil vědomě nebo na úrovni Duše, aby prožil naživu portály evoluce, jde s ním a prostě musí mít čas. To znamená pracovat, pracovat, pracovat na sobě

Abychom vyčistili jemné energetické struktury, všechny dolní části těla jsou mentální, emocionální, energetické a fyzické. V dolních tělech je mnoho energetických bloků, svorek, neexistuje volný proud energie. Vytváří nemoc a vytáhne chronické. Pod vlivem vysokých frekvencí z extracelulárního prostoru a ze samotných buněk se vyskytují jedy a můžete se zhoršit.


Pocit teď může být následující - náhlá silná závratě, bolesti hlavy, nevolnost, náhlá bolest v těle, pocit kolébá, žádná síla, slabost, dušnost i u zdravých, poruchy srdečního rytmu, ospalost, tlakovým rázům. Teplo v celém těle, nebo naopak, silná zima, může být silná vibrace v těle, bolesti svalů. Velký strach nebo hluboký smutek. Nálada se může dramaticky změnit

To je způsobeno skutečností, že tělo je velmi rychle přestavěno. Musíme obsahovat veškeré informace o restrukturalizaci těla, které pak postupně rozbalíme a postupně změníme strukturu. Místo toho, aby jste chodili k lékařům, najděte dobrý lék, který vyváží váš energetický systém, najděte dobrý chiropraktik, poskytne doporučení ohledně správného fungování.

Masáž bude také spásou - vytáhne hluboké bloky. Ale v případě nouze se neodvracejte od tradiční medicíny ! Naučte se udržet vaše myšlenky a energetické tělo čisté.

Vyčistěte ji z entit (astrální parazité - pozn.) - neuvěřitelné množství. Astrální plány jsou kombinovány s fyzickými a všechny lidské obavy a zvrácenosti se zhmotňují a rychle rostou. Subjekty silně ovlivňují vaše myšlenky, které zase vyvolávají emoce, které způsobují zkreslené biochemické reakce v těle, které způsobují některé nemoci. Hodně odpočinku. Častěji mějte horizontální polohu.

Potřebujeme pro tuto dobu spoustu energie. Pít čistou vodu místo čaje, kávy, sladké vody. Dejte si více sprch a vany se solí. Závažné nemoci naznačují, že: Zvolte, zda žijete dál nebo ne. Zastavte program. A můžete se rychle zbavit této nemoci, pokud je touha požívat i nadále. Samotné Světlo může uvolnit tělo za několika podmínek:


" Jste zcela a úplně dolů k poslednímu atomu těla a vědomě si vybíráte cestu Světla. A musíte se otevírat a zbavit toho, co svět odvádí."


" Strávíte to denně, a vědomě, nejméně 15 minut. Abyste zůstali naživu, je nutné obrátit vaše tělo na supravodič energie. Zdravotní problémy se zhoršují, protože se zvětšují vibrace, do atomového jádra proudí více těla, a to jak zvenčí, tak zevnitř ven, a tyto proudy se dostanou přes bloky - tělo reaguje s bolestí. Říká - máme zde problém. Musí být odstraněn.


Neodstraňujte bolest léky, ale uvědomte si příčinu a odstraňte. Bolest je mrtvá energie. Je to zbytečné. To znamená, že můžete jednoduše smazat, pokud víte jak. Následující je pracovat se strachem. Nebojte se jít dál. Objeví se spousta strachů, dokonce zvířecí horor. Strach je emoční reakce těla na celulární vzpomínky. To lze řídit. A musíte se to naučit. Strach, tohle je hlas vašeho temného úseku, který je důležitý pro kontrolu. Světlo bude identifikovat dlouhotrvající zranění, která byla výsledkem pádu z vysokých úrovní duchovnosti nebo snížení vibrací při ponoření ve hmotě, nebo tragická smrt v důsledku šíření Světla, kdy bylo rozhodnuto, že se zvýší vibrace - to je velmi špatné, bolestivé a nebezpečné. Musíme pochopit, že od evoluce nepůjdeme nikam.

A i kdybyste se rozhodli uniknout nemocí nebo nehodou ze života, zadními dveřmi, vrátíte se za pár let, budete nuceni do inkarnace a budete muset projít cestou evoluce těžším způsobem. roky - několikrát inkarnované mají jen čas. Proto je nutné si jasně zvolit, jít dál nebo dál. V této inkarnaci nebo v následujícím. Vědomě nebo skrze utrpení. Pro mnoho lidí buňky těla tak zmutují, že prostě nebudou procházet nárůstem vibrací, budou hořet.

Nejjednodušší způsob, jak se zrodila. Kdo chce přežít - začněte pracovat na sobě, pracujte se Světlem a vyčistěte své tělo.

Znalost smyslu života, obecný duchovní růst - to je recept. Navíc stále mějte na paměti, že pokud je porušena energie stavba těla, v případě rozbití posvátnou geometrii, pokud není aktivováno světelné tělo, nemůžete držet dostatek energie, aby měli dostatek pro pohodlný pobyt v energií Světla a léčen

Jste připravený?

( volný překlad)

.https://www.youtube.com/watch?v=bI8RI5AO54Q

Ahoj, toto video je o nadcházejícím slunečním záblesku a o tom jak se můžeme připravit. Byla jsem vyzvána a vedena při jeho přípravě. ( poznámka -video nám pomůže se připravit na tento velkolepý a jedinečný okamžik v historii lidstva a jeho evoluci. Byl předpovídán všemi starobylými kulturami, které vetkávali do půdorysu svých staveb znalosti slunečního systému a kosmu a měly znalosti získávání nevýbušné obnovitelné energie.)

Z centrálního galaktického slunce dorazí energetické vlny, které z našeho slunce uvolní plazmu, pozůstávající z ionizovaných částic a na zemi vyvolá intenzivní elektrické a magnetické jevy. Tato energie ovlivní všechno na zemi, včetně lidí, u kterých jedným z projevů bude zvýšení frekvence.

Největší solární záblesk lze očekávat kolem březnové rovnodennosti (u nás 20.3, kolem jedenácté hodiny večer). Přesný čas je neznámý. Připravme se na přicházející energie, které můžou dorazit v jedné vlně, nebo několika menších vlnách. Podle Mahabharata (staroindický epos) bude solární záblesk ekvivalentem tisíc sluncí. Ukončí období Kalí yugy – temného věku a skončí dualita.

Sluneční záblesk ovlivní každého člověka různým způsobem. Energetické vlny tohoto typu přicházejí k zemi od 18. listopadu loňského roku. V únoru 2019 byly velmi intenzivní. Extrémní vlnu/y jsou očekávány kolem jarní rovnodennosti, +/- 10 dní. Účinky se budou lišit v závislosti na otevřenosti našich energetických kanálů (čaker) a na tom, kolik energie můžeme absorbovat. Dojde k uvolnění tisíciletých programů v našich buňkách a odstranění všech buněčných bloku. (Vypadá to tak trochu jako babské povídáni, proto si dovoluji poznamenat že naše DNA interaguje s fotony, účinkem kterých dojde k její přestavbě. Taky dojde k přestavbě neuronálních spojení a vyrovnání činnosti pravé a levé hemisféry. Proč se asi říká, že jsme děti světla.)

Na zemi lze očekávat lokální požáry a zvýšenou vulkanickou činnost.

Cílem tohoto povídání je připravit vás na vedlejší účinky těchto energetických vln a připravit vás na možné fyzické a mentální dopady. Popíšu symptomy z předešlých měsíců. U někoho se můžou tyto symptomy projevovat už teď. Symptomy se zvýrazní v době maximální vlny

-různé formy bolesti hlavy,hučení

-ztráta nálady, zmoženost až vyčerpanost

- aktivace šišinky (třetího oka). Někdo může pociťovat tlak v čelní oblasti mezi obočím. Může dojít k přechodným změnám v ostrosti vidění až rozmazanosti. Někdo uvidí bíle tečky nebo modré kuličky. Když dojde k aktivaci šišinky bude možno zahlédnout tvorbu matrixu a posvátnou geometrii.

- ovlivnění chůze; povrch země se bude zdát měkký a věci jako by postrádaly svou váhu. Pomůže uzemnění – grounding a chůze

- zášlehy v energie v těle a v páteři. Pomůže ulehnutí. Když k tomu dojde, prosím učiňte tak. Přerušte cestování

- bolesti se můžou pociťovat v všech částech páteře, kostech rukou a nohou, hlavně kooperacích a po úrazech

- svědění kůže

-solar plexus může být stimulován unikajícími plyny ze žaludku, z jater a střev.

Jezte lehkou organickou vegetariánskou stravu, pijte šťávy se špenátem a zázvorem. Pomáhají při vylučování toxinů

-návaly tepla nebo naopak zimnice

-záškuby ve svalech

Každý jsme jiný, projevy se můžou různit

A hlavně si pamatujte, nejste sám, mnozí budou zažívat tyto symptomy. Pomůže meditace nebo jenom tichá samota.Vyhněte se hluku a chaotickým situacím.Emoční vzplanutí bude těžko zvladatelné, neřešte emoční záchvěvy, může dojít k jejich zesílení. Radši se jim vyhněte

Počas záblesku buďte vědomý pozorovatel a nezaplétejte se do starých emocí.

Buďte milí a pozorní k dětem, neuměj vyjádřit, co se s nimi děje. Můžou být hyperaktivní. Věnujte se jejich stravě, vylučte z ní cukr a všechny stimulanty. Vyvarujte se sledování obrazovky a monitoru, hlavně u dětí. Upřednostněte přírodní léčbu, pijte hodně čisté vody. Kouření, pití alkoholu a užívaní drog zpomalí vaši aktivaci. Vaše tělo dostane docela zabrat. Věnujte se všemu co je pro vás a vaše tělo příjemné-taiči, plavání procházky, sauna. masáže, akupunktura,akupresura.

V čase nástupu energetické vlny se dostaví pocit prázdnej hlavy, bude se zdát, že vaše paměť byla odváta.Budete nucen žít danému okamžiku.

Čím vyšší bude vaše vibrace, tím míň vedlejších účinků budete pociťovat. Když budete klidný a šťastný, vaše vibrace budou vysoké. Hlavně se nebojte a zůstaňte nad věcí. Solární flash je dobro pro nás všechny, pro naše vyšší já. Bude to zázračná doba, kterou si lidstvo uchová v paměti.

Dojde k nulifikaci umělé inteligence, procesy stárnutí budou zastaveny až zvráceny.

Vyhledejte vám blízké lidi, lidi které vás inspirují a povídejte si snimi osobně, nebo přes telefon a skype. Je to vaše „soul family“

Přeji vám, aby jste přestáli tento čas v bezpečí a po energetickém vzedmutí se stali „lighter“ ( osvícenějšími/lehčími).

Děkuji za pozornost. Opatrujte se a mějte se rádi, odpočívejte a dobře jezte.

Good by

Coming Solar Flash, Are You Prepared or Are You Reacting?

Coming Solar Flash, Are You Prepared or Are You Reacting? March 9, 2019 by Anshu Sharma Anshu's Original Video is here: https://www.youtube.com/watch?v=gSX4_...

youtube.com

Obrovský výkyv schumannovy resonance 150 Hz ~ 16.-17.3.2019

 

Věřím, že jsme během posledních 24 hodin byly svědky nevídaných změn na Matce Zemi. Podle posledních měření Schumannovy rezonance (vibrační frekvence Země) jsme prožili 24 hodin výjimečně vysokých frekvencí.

Ve 2 hodiny ráno 17. března měření vystřelilo na 150hz. Abychom ukázali jak neobvyklé to je, v roce 2017 byla nejvyšší frekvence země 36 Hz.

Schumann resonance 16.3.2019

Jak můžete vidět, nedávný energetický vzrůst se dramaticky zesílil. Je udáváno, že normální hodnota rezonance Země je 7,83 Hz.

Co tedy způsobuje takové náhlé navýšení? A co to znamená pro náš běžný každodenní život?

Mluví o tom různé duchovní kruhy, terapeuti, věštci a channeleři po celém světě. Už minulý rok říkali, že v březnu 2019 bude doba, kdy sem bude proudit silné energetické záření z Centrálního Slunce. Říká se jim vzestupné energie, duhové vlny, solární záblesky.

Říká se, že momentálně prostupujeme skrze intenzivní fotonový pás, který je plný vysoce nabitých slunečních fotonů, které navyšují frekvenci Země.

Pozorovala jsem různé diskuse a z těch vyplývá, že jsme něco podobného zažili během březnové rovnodennosti minulý rok. Očividně se to letos opět opakuje a ještě silněji. Někteří duchovně citliví lidé minulý rok ve stejný čas pociťovali něco, čemu se říká "The Event" (událost) během víkendu 17.-18. března 2018.

Nevěřím na náhody, takže nejsem překvapený, že vidím tyto hodnoty měření Schumannovy rezonance.

Co se týče běžného života v tomto období, můžete pociťovat energetické výkyvy, které můžou způsobovat procházení velkého množství emocí. Čeká nás období zkoušek nás samotných a našich vztahů. Také budou viditelné oblasti našeho života a osobnosti, které potřebují pozornost a lásku. Věřím, že jsme připravováni na individuální proces probouzení se do 5D časového prostoru a zážitků spojených s 5D, kde všechny traumata vyplavou na povrch, budou rozpoznané, pochopené a pomohou nám zaléčit je i sebe a skrze uzdravení nás odvibrují do vyšších říší, kde je snadná manifestace skrze vůli.

Telepatie bude zcela přirozená a zažijeme hluboké poznání rozdílu mezi Jednotlivcem a Jednotou a existence Celku. 

Pro toto období je doporučováno co nejvíce odpočívat a pít co možná nejčerstvější a nejčistější vodu. Najděte si tiché okamžiky, kdy můžete jít skutečně do své hloubi.

Procvičujte jakékoliv aktivity, které vás přivedou do klidného světa Zenu. Zapalte svíčku a uvědomte si měnící se cykly života. Buďte vděční za návrat Světla a nového života, který se za pár dní vynoří z Jarní rovnodennosti.

Vstupte do harmonie ročních období společně s Matkou Zemí na cestě skrze tyto pozvedávající energie v tomto transformačním roku.

Awen. 

PŘEKLAD: ONDŘEJ BROŽ www.ondrejborz.com

Originál článku na The All That Is blog –

https://theallthatis336549859.wordpress.com/2019/03/17/record-schumann-resonance-spike-150hz-03-16-19/

To follow the schumann resonance latest readings, bookmark the link below

https://www.disclosurenews.it/en/schumann-resonance-today-update/?fbclid=IwAR151XPX-3P4AtqZ4ppD2cliYeeAt5YKfldFh7vHHLZpF1HfjTAcZayx3Bw

Na vlně diamantové energie

19.03.2019

144 000 lidí na planetě vibruje diamantovou energií, 144 000 zná "tajemství" čísel 3-6-9, 144 000 ví, co přichází 21. 3. 2019.

Nejsou "lepší", nejsou vyvolení, jsou to lidské bytosti tak jak všichni. Jsou jen ve správný čas na správném místě. A jsou to jen oni? Ne. 

Ty, Ty i Ty... jsi tam, kde právě nyní máš být...

Nezáleží na tom, zda se nacházíte v těchto číslech, jestli něco víte. Tito lidé vše otevírají pro kolektivní vědomí. Jen si to vybrali, stejně tak jako vy jste si vybrali svést se na vlně. 

Stačí se jen rozhodnout. Pojedu na vlně nebo se jí nechám semlít? 

Je to na každém jednom z nás...

V den rovnodennosti /20.3./ se nechte vodou omýt, poděkujte za dar vody, srovnejte vše v sobě do dokonalé rovnováhy. 

Co je pokřiveno, nechť je narovnáno...

21.3.2019 pokud víte, co máte dělat, tak to udělejte. Pokud nevíte, nevadí, přidejte se k vlně a vyneste se o pár pater výš. 

Vnímejte své srdce, diamantovou energii, harmonii, klid. Diamantový výtah vás vytáhne, pokud požádáte. 

Klíče máte ve svém srdci...

Trojka tvoří, trojka je nadhled, trojka je dítě... 21 je trojka, březen je trojka, 2019 je číslo 3. V čísle 3-3-3 se skrývají kombinace trojek, ze kterých vzniká 3-6-9. Celé datum je devítka. 

Ukončení jednoho cyklu, úplněk, restart, znovuzrození, začátek jara...

6 - Země, 9 - Nebe - 3 Nebe na Zemi. Trojka odemyká, šestka ukotvuje, devítka uzavírá. Svezte se na vlně 3-6-9 v různých kombinacích. 6-3-9, 9-3-6, a klidně i 3-3-3. 

Otevřete trezor... Číselnou kombinaci znáte. ;-) 

Nechť skrz "díru v matrixu" zde proudí diamantová energie a zaplavuje vědomí všech lidí a celou planetu, ukončuje systém a otevírá plně nové paradigma - Nebe na Zemi. 

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz

  JE TEĎ TOLIK LIDÍ NEMOCNÝCH?

Chřipková epidemie? ?

Jsme v období hlubokého čištění a bez všech těch transformačních příznaků se to neobejde a patří k transformačnímu čištění. Čištění - čistota, je očistný proces, zbavování se všeho nečistého, usazeného v našem těle.  

Je to transformační proces naší buněčné přeměny a nic nečistého v nás nesmí přebývat. K tomuto silnému čistícímu procesu, nám už po nějakou dobu napomáhají vysoké vesmírné energie přicházející k nám v pozvolných vlnách.

Ano, energeticky je to silné (a bude stále slnější) a může se to projevovat jako viróza, chřipka, střevní potíže a oslabená imunita. Systém nám nikde nesdělí že naše fyzické tělo prochází silným transformačním čištěním ale podá mylnou informaci, že je chřipková epidemie. Lékaři nám naordinujou plno zbytečných léků a energie v těle si dál blokujeme. Více informací naleznete v mých sděleních v albumu fotek.

Můžeme také cítit velkou fyzickou vyčerpanost a po psychické stránce obrovskou rozkolísanost.

Transformace dává zabrat našemu fyzickému tělu, nejen ve fyzické rovině, ale také i v té mentální a emocionální. Vibrace se stále zvyšují, energeticky to je hodně silné a jak jsem se již zmínila, silnější bude stále víc. 

Kdo se o Transformaci zajímá, už po nějakou dobu ví, že se nacházíme v procesu hlubokého čištění a s vibračně navyýšeným vědomím se slaďujeme s novou Zemí, která také navyšuje své vibrace. 

Nic nečistého v nás nesmí přebývat. Snažíme se být vnitřně vyrovnanými, s klidnou myslí, bez negativních emocí a v lásce, ale čištění je tak silné, že je zcela pochopitelné, že se potkáváme z vlastními stíny, s energiemi, které ještě stále nemáme v sobě zpracované. A jsme kolikrát doslova v šoku, co vše z nás vylézá na povrch.

Jsme to my, to široké spektrum všech emocí?

Ano, vždyť jsme v těle (3D) člověka a na Zemi jsme si to tady přišli prožít. Je toho ještě hodně, co máme pochopit, proč se nám tak děje a jak se s tím vnitřně vypořádat.

Jsou nám nastavována velká zrcadla, ano velká, aby jsme dobře viděli, co vidět máme. Avšak mnozí stále nevidí, nechtějí vidět. Je to rozvoj - Duše. Všichni nejsou připraveni postoupit dále.

Vše je tedy takové, jaké to zrovna je.

Jenomže... stále dokola se nemůžeme vymlouvat na svou nevyzrálost a s lehkostí se poddávat starému systému, negativním lidem, energiím nízkých vibrací.

Jde nám teď doslova o všechno, o Zemi, o nás, o naše děti, o ty co se teprve mají narodit, o existenci nové generace, která by se měla v budoucnu již nacházet ve vyšší vibraci a obývat novou Zemi. Dejme tady dobrý a pevný zákad pro budoucí generace. 

S láskou a Světlem Pleja 
Tady a Teď

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 


1. únor, 2019

TRANSFORMAČNÍ PROCESY V NOVÝCH ENERGIÍCH

 

Ne každý je ochotný si stále ještě přiznat a připustit, že vše je již jinak. Na vše se můžeme dívat absolutně jinýma očima než těma, kterýma jsme se dívali ve 3D realitě.

Totiž to, jak nyní nahlíží každý jednotlivec na svět a své okolí je vodítko a pomůcka k tomu, aby uviděl on nebo my, zda následuje starou cestu v dualitě nebo novou cestu transformace k jednotě.

Po svém posledním napsaném článku o transformátorech(zde a jejich energiích vnímám, jak se více rozjela skutečná transformátorská energie, které zde stále bylo různě zabraňováno se projevit ve své síle a byla zpochybňovaná jejich energetická práce.

A jsou to právě transformátorské energie, které vše svou energií roztáčejí a mění, aby z vytvořeného chaosu mohl povstat nový řád.Mnoho lidí tuto práci stále ještě není schopno zaregistrovat a tím pádem ani jinak ocenit.  

Tato energetická práce usnadňuje všem dalším cesty, protože tyto cesty byly po tisíce let zablokovány a transformátoři je doslova prorážejí svým nastavením.

Ti, jež mají pochopeno a poctivě na sobě odpracováno se posunují vpřed kvantovými skoky a letí vzhůru ke hvězdám své multidimenzionality. Prostoupili mnoho závojů vytvořených iluzí a stále nacházejí další.

Je to naše přirozená spiritualita, do které se probouzíme a tyto procesy následuje neskutečná řada synchronicit a událostí, které nemůžeme jakkoliv vymyslet hlavou.

Do těchto procesů se totiž zapojuje aktivně již naše duše, která spolupracuje s tělem a otvírá jeho buněčnou paměť.

Tyto procesy jsou velmi náročné a mnohdy bolestivé. Je nutné doslova přenastavit své tělo, aby mohlo správně fungovat v nových energiích.

Když se pak setkají ti, kteří to mají ve svém plánu duší, vše se navyšuje a nabírá na obrátkách, protože se otevíráme navzájem jen svou přítomností. Těla i duše na sebe reagují samospouštěcími procesy.

Vše začíná mít vyšší smysl a záměr.  To je skutečné tvoření ve hmotě, kvůli kterému jsme nyní zde. A tady už vás nikdo neobalamutí. Ani vy neobalamutíte vesmírné zákony. Projdou jenom vyrovnaní a čistí jedinci a čerpají informace přímo ze Zdroje.  

Naopak ti, kteří stále ještě žijí starými programy a utvrzují se ve svých iluzích, se dostávají do čím dál většího chaosu a odporu ke změnám, které na ně vyskakují z každé situace v jejich žité realitě.

Co nezapadá do jejich do teď platné reality je podezřelé a nechtějí to přijmout ani vidět. Stále mají potřebu hodnotit druhé a sebe omlouvat na základě svých vytvořených dogmat.

Je to stále o tom, že si mnozí vše malují pozitivně a na růžovo, nebo naopak velmi kriticky, bez toho, aby se stáhli do sebe a do svých nevyřešených problémů. Stále se točí v čím dál rychlejším kole svých následků a činů.

To jsou ty nůžky, které se stále viditelněji rozevírají a zviditelňují to, co zviditelněno být má. Ale bez svého vědomého vyladění duše a těla to nikoho dál nepustí.

Iluzi bezbolestného procesu, kdy se tzv. svezeme na vlně s někým dalším a budeme spaseni z venčí má na svědomí stará cesta a nastavení v dualitě, a ta odmítá jakýkoliv jiný pohled a směr. 

Stále je však ještě mnoho lidí chyceno v této pasti a nicnedělání, i když je to vše prezentováno velmi chytře a lišácky. Na to ego velmi rádo slyší a nechá se snadno obalamutit písní falešnou a lživou. Manipulace je v této úrovni stále velmi aktivní.

Transformace je především proces dovnitř a do sebe a na tom nic nezmění žádné vnější autority, byť jsou sebesvatější, a ani návštěva mnoha ezo-rychlokurzů či hromadná návštěva svatých míst.

Takové počínání vibrace nikomu nenavýší, naopak se může zaháčkovat na různé nehmotné entity, které právě na takových skupinových setkáních na nás mohou čekat a dál na nehmotných úrovních na nás parazitovat. Avšak nástrahy temnoty jsou ještě více rafinované.

Může to být však i odrazový most, pokud manipulaci řekneme dost. A tito lidé budou čím dál rychleji otevírat oči, protože se jim jejich modly doslova začnou měnit před očima.

To co naše vibrace navyšuje je prosté. Je to ticho, příroda, domácí mazlíčci a jiná zvířátka, rodina, usebrání se do sebe, věnování se tomu, co naše tělo z hloubi duše miluje a co ji naplňuje.

Takže ano, TRANSFORMACE je o ZMĚNĚ k lepšímu, ale především o naší ODPOVĚDNOSTI tímto procesem projít. A je na každém, kdy tuto základní informaci pochopí a začne sám upřímně konat. Je to tedy o odpovědnosti nejen k sobě, ale zároveň k celé planetě.

Ne se tedy hned prezentovat ve vnějším světě, ale jít hluboko dovnitř sebe. Teprve pak můžeme být prospěšní celku a skrze své prožité zkušenosti skutečně pomáhat.

To je další nástraha pro ty, kteří již své dary přijali nebo si to alespoň myslí, a systém jim dává marketingové možnosti svého zviditelnění. I tam už jsou ukryté informace pro ty, kteří skutečně vidí svým srdcem.

Proto o hodně rychleji a snadněji transformačním procesem procházejí lidé, kteří se nebrání změnám a nejsou „nakaženi“ duchovnem, který předkládá 3D realita jako jedinou možnou cestu, kterou jsou schopni zaregistrovat. Tam jsou posuny nejradikálnější a nejviditelnější.

Všechny informace včetně této mé zprávy je třeba velmi pečlivě filtrovat skrze své vlastní filtry a srdce. Poslouchat svoji intuici a své vnitřní vedení, které když se naučíme správně vnímat, nemůže nás nikdy oklamat.

Je čas už přestat sledovat růžové pohádky s cukrovou vatou nebo katastrofické scifi scénáře, přestat klouzat po povrchu a začít se inspirovat skutečnými příběhy a prožitými zkušenostmi, vědomě žít svůj život.

To jsou také pohádky, které se však stávají naší žitou realitou, o které není třeba už jakkoliv pochybovat.

Renata Xanté Reindlová

Děkuji za sdílení, které není vytrhováno z kontextu a je sdíleno v původní podobě.

27 zvláštních „příznaků“, které pociťují lidé po celém světě 29.01.2019

 Máme tu čest, že žijeme v době, kdy nejen naše Matka Země, ale i celý vesmír procházejí dosud nevídanými energetickými změnami.

Pokud jste citlivější než ostatní a vnímáte působení různých energií, je jisté, že tyto změny se u vás budou projevovat několika způsoby.

Planeta Země a život na ní procházely energetickými změnami odpradávna. Nicméně změna, ke které dochází v současnosti, nemá obdoby.

Mnoho lidí na různých místech po celém světě zažívá stejné „příznaky“. Tyto příznaky jsou přímo vyvolány změnami v energii, ke kterým dochází v posledním období.

Nechápejte to špatně – všechny tyto příznaky jsou předzvěstí toho, že lidstvo se blíží k velkým a úžasným změnám.

A ačkoli může být náročnější vyrovnat se s některými příznaky, velké změny v energii mají v konečném důsledku mimořádně pozitivní vliv na další vývoj života na Zemi.

Pokud patříte mezi lidi, kteří mají schopnost citlivě vnímat působení energií, pak tohle všechno už dávno víte.

Níže uvedený seznam obsahuje příznaky, které v současnosti zažívají lidé po celém světě. Pokud se některý (nebo několik) z nich objevuje i u vás, to znamená, že nová, změněná energie, která se na Zemi začína „shromažďovat“, má přímý vliv i na vás.

Pokud se tedy některý z uvedených příznaků objevuje i ​​u vás, velmi vám pomůže, když: 1) budete trávit meditací více času, 2) začnete praktikovat meditaci s bílým světlem a 3) vyzkoušíte účinnou metodu uzemnění (tj. grounding) v přírodním prostředí.

Nezbývá nám nic jiného, ​​než bouři a dramatické energetické změny trpělivě přečkat. To je asi to nejlepší, co můžeme udělat, pokud chceme mít potěšení z klidu, který po turbulencích určitě přijde.

1. Máme problém se rozhodnout, ačkoli víme, že to musíme udělat. Máme problém se soustředit, což nám výrazně komplikuje život.

2. Pociťujeme silné návaly protichůdných emocí. Občas jsme tací náladoví, že už nevíme, co s sebou. Jen klid. Tyto návaly jak přišly, tak odejdou.

3. Z ničeho nic nám naskočí husí kůže.

4. Lépe si uvědomujeme naše bezprostřední okolí a vše v něm. Zdá se, jako kdyby naše smysly byly jasnější a čilejší.

5. Zažíváme silné bolesti v konkrétní části hlavy. Může nás například bolet hlava jen na levé straně.

6. Máme jasnější oči a vidíme ostřeji. Toto je jeden z velmi viditelných příznaků – stačí se jen podívat do zrcadla. Vše vidíme mnohem jasněji. Zajímavé je, že i duhovka v našich očích má zářivější barvu.

7. Trávíme méně času na smartphonu či sledováním televize. Tím pádem nám zbývá více energie, která nás přímo nutí, abychom byli aktivnější v důležitých oblastech našeho života.

8. Často slyšíme zvuky, které ve skutečnosti neexistují. Neslyší je nikdo jiný jen my.

9. V našem životě se odehrává stále více a více náhod. Velmi často všude vidíme zdvojené číslice, dokonce jsme se setkali s někým důležitým z naší minulosti.

10. Cítíme, že naše čakry vůbec nejsou v rovnováze. V blízkosti jednotlivých čaker pociťujeme bolest nebo zvláštní pocity.

11. Máme problém usnout nebo spíme nepřiměřeně dlouho. Změny v energii ovlivňují každého z nás jiným způsobem.

12. Jsme mnohem více citlivější než obvykle.

13. Pozorujeme změny i v našich stravovacích návycích. Buď jíme více, jíme méně, nebo máme chuť na neobvyklá jídla či kombinace.

14. Cítíme, že máme více energie, než jsme měli donedávna. Energií přímo překypujeme a zdá se, jako kdyby k nám přišla náhle z nějakého vnějšího zdroje.

15. Cítíme se být ospalí nebo unavení.

16. Máme pocit jako kdyby život, který žijeme, ani nebyl náš. Náš současný život se trochu podobá jednomu velkému mimotělnímu zážitku.

17. Během meditace se nám v mysli vybavují velmi živé obrazy.

18. Náš starý, dávno zapomenutý hněv a strach se z našeho nitra prodírají na povrch a my nevíme, co s nimi.

19. Máme zkažený žaludek. Trpíme buď nevolností nebo zácpou. Vlivem energetických změn procházejí změnami i naše vnitřní orgány.

20. Jsme jakýsi nemotorní. Často se nám stává, že spadneme, a také poměrně často ztrácíme tělesnou rovnováhu.

21. Jsme netrpělivější než obvykle. Dokonce i zcela nenáročný úkol nás znervózňuje podstatně více, než by tomu bylo za normálních okolností.

22. Naše sny jsou mnohem živější.

23. Uvědomujeme si, že mnozí lidé už do našeho života nepatří. Jelikož všichni procházíme změnami, dochází k tomu, že s některými lidmi už nesdílíme tytéž hodnoty jako kdysi, a tedy nezůstáváme s nimi nadále v kontaktu. Na tom však není nic špatného – lidé se v životě setkávají a rozcházejí.

24. Elektronická zařízení se v naší přítomnosti chovají divně. Z ničeho nic se samy od sebe vypnou nebo nepracují správně.

25. Začínáme být se svým životem nespokojeni. Cítíme, že musí dojít k nějaké změně, ale neumíme s určitostí říci, o jakou změnu by se mělo jednat.

26. Máme problém zvládat svůj hněv. Nevíme, jak bychom ho mohli zpracovat a v poslední době zažíváme nekontrolované výbuchy hněvu. Předtím jsme takoví nikdy nebyli.

27. Jsme mnohem více zapomnětliví, jak jsme byli kdysi.

Změny v energiích budeme na sobě pociťovat po dobu několika příštích měsíců. Je dobré o tom předem vědět – případné „příznaky“ nás už tak nepřekvapí.

Energie, která na nás působí, je tvůrčí energie. Pokud se proti ní nebudeme bránit, může nás posunout k úžasným věcem.

Zpracovala: Mocvědomí.cz

 Zdroj: https://mocvedomi.cz/27-zvlastnich-priznaku-ktere-pocituji-lide-po-celem-svet

Procházíme velmi obtížným obdobím. Vyjdeme z něj silnější, nebo padneme až na samé dno?

Současná doba je velkou příležitostí pro ty, kteří ji chtějí a dokáží využít. Je to velmi výjimečné období, protože právě nyní se mění energetické nastavení naší planety. A tak my, jako obyvatelé Země, máme velkou příležitost urychlit svůj vývoj.

Dříve to nebylo tak snadné. Člověk se většinou narodil do určitých podmínek, které nebylo možné měnit. I proto bylo docela snadné předpovědět  budoucí události celého jeho života. Bylo totiž velmi pravděpodobné, že to, s čím sem přišel, to taky prožil.

Dříve duše vytvořila tělo, které se zrodilo do jasně daných podmínek a duše chtěla jen prožívat situace, ve kterých se díky tomu ocitla. Nedokázala měnit realitu a vytvářet jiné podmínky, než které si vytvořila před svým zrozením. Teprve se učila, jak vůbec ve 3. dimenzi přežít, učila se chápat její zákonitosti. Teprve až když duše prošla touto základní průpravou, mohla se postupně více a více rozvíjet. Protože již chápala, na jakých principech 3. dimenze funguje, mohla po vytvoření dalšího života v této realitě začít zkoušet,  jak se bude její život vyvíjet, když ho bude chtít měnit.

Nyní se vše začíná měnit. Mění se podmínky, ve kterých žijeme, jiné jsou i duše, které sem v poslední době přicházejí. Protože si uvědomují, co se zde děje, volí si život na naší planetě takové bytosti, které  již dostatečně poznaly zákonitosti hmoty a touží své poznatky uvést do skutečného života.

K tomu, aby bylo možné naši realitu začít ovlivňovat a měnit,  ji tedy nejdříve musíme poznat a pochopit zákonitosti hmoty. Tyto zákonitosti jsou tak zřejmé, že se je dokonce učíme i ve škole. Jen  málokdo ale chápe, jak důležité poznání je mu předkládáno.

Předně je to zákon o zachování energie. Každý náš čin a dokonce i každá naše myšlenka má určité množství energie. A tato energie je námi vyslána do světa, kde nezmizí, jak si můžeme myslet, ale vytvoří se z ní něco nového, co do této doby neexistovalo – a my se tak stáváme spolutvůrci tohoto světa.

Naše duše tedy, na základě svých předchozích zkušeností,  již dokáže  vytvořit určité „nadbytečné“ množství energie, které může použít ke tvoření. Tvoření ve 3. dimenzi  ale není tak snadné, jako ve vyšších dimenzích, odkud duše přichází.  Především je zde velmi hutná energie, a tak k tomu, abychom mohli vůbec něco vytvořit, je třeba tuto energii shromažďovat delší dobu a soustřeďovat ji přitom na jednu konkrétní věc. To je ale velmi obtížné a většina z nás tak dospěje během svého života k názoru, že tvořit není v našich silách.  A pokud tomu na základě svých zkušeností  uvěříme a neustále se v tom utvrzujeme, pak začneme tvořit novou realitu – realitu, ve které platí, že nedokážeme tvořit a měnit náš život.

A tak v našem světě většina lidí věří, že nelze změnit již jednou danou skutečnost a ti to lidé ji skutečně měnit nedokáží, protože tomu uvěřili.  Ve skutečnosti novou realitu již tvoří, ale bohužel si to neuvědomují a vytváří tak něco, co ve skutečnosti vůbec nechtějí.

V současné době, kdy většina z nás již produkuje dostatek energie k tvoření jiného světa, je velmi nebezpečné v takto utvářeném světě pobývat, aniž bychom si uvědomovali každičkou naši myšlenku. Pokud se totiž nyní něčeho obáváme a přiživujeme to energií strachu,  zároveň to i vytváříme!

Nyní se proto nacházíme ve velkém nebezpečí. Jak se zvyšuje množství energie, kterou dokážeme vytvořit, tak se i urychluje zhmotňování našich myšlenek. To, co se dříve zhmotňovalo celé roky, nyní zabere mnohem kratší čas. Pokud si například představíme, že jsme vážně nemocní a párkrát se k této myšlence vrátíme a spojíme ji s dostatečně silným strachem o náš život, velmi brzy se naše nejhorší obava může stát skutečností.

Nyní je proto velmi důležité neživit v sobě pocit strachu z čehokoli. Řekla bych, že situace se stává tak vážnou, že nám jde dokonce o život!

Je ale nesmírně obtížné zakázat si myslet na strach, když nás všude obklopuje.  Dokonce se může zdát, že je naše společnost na strachu založena.  Denně je nám připomínáno, v jak velkém jsme nebezpečí – můžeme přijít o práci, o střechu nad hlavou, o blízkou osobu či dokonce o život. Ti, kteří by nám měli být oporou, nás bohužel v tomto pocitu strachu ještě více utvrzují.

Lékař, který by pro nás měl být nadějí, nám naději naopak bere a velmi často v nás vyvolá mnohem větší strach, než s jakým jsme k němu přišli. Ale i on je obětí svého strachu, a tak nám nemůže poskytnout naději, když ji sám nemá.  A pak, když se jeho prognóza vyplní, si již bohužel neuvědomíme, že pokud bychom jeho slovům nedávali takovou váhu, vůbec by se nemusely naplnit.

Existuje vůbec nějaká možnost, jak z této situace bezpečně vyváznout?

K tomu, abychom vůbec přežili toto období, je nutné  mít neustále pod kontrolou své emoce a myšlenky.  A nejenom to, je i nezbytně nutné naučit se ovládat proud svých myšlenek a emocí, včas je rozpoznat a pokud přijdou, tak je dále neživit svým strachem, jen je nezúčastněně pozorovat  a počkat, až sami odejdou.  Jedině tímto způsobem nebudeme hromadit energii, která by mohla vést k uskutečnění našich nejtemnějších myšlenek.

A tím, jak se postupně naučíme volit si, které myšlence věnujeme svou energii a kterou budeme pouze pozorovat, aniž bychom ji jakkoli přiživovali, náš svět se začne měnit. Zpočátku to jen stěží postřehneme, ale časem si začneme uvědomovat, že náš svět je lepší, že potkáváme příjemnější lidi a ocitáme se v situacích, o kterým jsme dříve jenom snili.

Vítejte v novém světě, ve kterém se vaše sny staly skutečností.

Zdroj: http://carokrasna-duse.cz

Ramona Siringlen: Transformační světelní terapeuti Nové Země

Světelná aktivace lidských energetických polí, otevření potenciálu osobních kódů a světelná spolupráce na úrovni duší.

Milovaní, zde na Zemi se nyní vše od základ u proměňuje. Tato masivní transformační vlna přichází ze samých základů, od každého jednotlivého z vás. Jste podporování a zahrnování láskou a kosmickými energiemi, avšak jste to vy, kdo tvoříte a měníte vaši realitu a celou společnost. Tyto změny probíhají všude a dotýkají se též všech oblastí a oborů, které jsou součástí historie lidstva. Tento jedinečný proces, je založen na světle a osobní odvaze a touze duše každého z vás. Na ochotě ukázat vaši pravou podstatu, úroveň vědomí. Na odhodlání přijít s novými možnostmi, vykročit ze zajetých kolejí, ukázat své osobní světlo a způsob tvorby, který je pro vaši bytost vlastní.

Drazí, proces vstupu do Nové Země jak víte, již nějakou dobu probíhá. Ano čas je relativní pojem, ale jeho iluze se nyní velice zrychluje a proměny žádají zcela nová řešení a ochotu se otevřít novému tam, kde váš rozum a ego dosud žádalo přesná vysvětlení a záruky. Energie Nové Země jsou v souladu především s vyšším vedením vaší duše a hlasem srdce. Lidstvo se učí a ještě bude učit s důvěrou plynout v kosmickém toku. Vnímat v přítomném okamžiku a rozhodovat se v napojení na své vyšší JÁ. O bytí a tvorbě v Nové Zemi rozhoduje tedy především vaše srdce a úroveň vědomí. Člověk ve vašem sousedství může žít ve zcela jiné realitě než vy. Jeho přelomové TEĎ tedy může nastat ve zcela jiném bodě tzv. časové osy.

V minulosti byla lidstvu dána podpora pro transformační procesy skrze inspirátory a kontaktéry, kterým byly předány jedinečné podpůrné techniky pro osobní, emoční a duchovní posun osvobození lidstva. Pro jeho posun v uvědomění a to jak pro práci s jednotlivci, tak ve skupinách. Tyto techniky se nadále s úspěchem používají a pomáhají v celém procesu.

Vědomí mnoha bytostí však již velmi pokročilo a energie přítomné na planetě se natolik proměnily, že mnozí jsou vedeni z těchto technik vystupovat a tvořit individuálně a zcela svobodně v přítomném okamžiku a na míru skupině či jednotlivci a to v plném napojení v souladu se záměrem duší. Mnohé z těchto procesů se dějí mimo vědomou složku, avšak je třeba s nimi naplno počítat, protože je to součást vašich jedinečných darů.

Pokud se jedná přímo o světelnou práci s druhými lidmi, je zde na planetě přítomna skupina bytostí, jejímž posláním je od určitého okamžiku poznání a úrovně vibrací aktivovat energetická pole druhých lidí a v souladu se záměrem duše příchozího vstoupit do jeho pole a odemknout určité kódy či časové zámky v jemně hmotných úrovních. Tito jedinci nejčastěji pracují jako lektoři, terapeuti duše či těla, vedou transformační či zážitkové semináře a tedy jsou ve své tvorbě a aktivitách zaměřeni na podporu a pomoc druhým lidem.

Tito lidé, ať již to sami tuší, či nikoli, pracují a tvoří v ohromném energetickém přesahu a na terapeutických či transformačních sezeních či skupinových setkáních vám předají mnohem více, než si v první chvíli možná uvědomíte. Setkání s nimi je silně transformační a spustí procesy, které jsou potřeba k vašemu dalšímu růstu a posunu vědomí. Nemusíte mít obavy, že dojde k něčemu, co jste si nepřáli. Tyto světelné aktivace a jemně hmotné operace mohou proběhnout vždy jen za předpokladu, že vaše duše s nimi souhlasí a jste na to připraveni. Není též náhoda, kdy jste k takovému člověku přivedeni, protože jste se o něm dozvěděli ve správnou chvíli nebo vás navedla vaše duše či duchovní průvodci.

Pokud se jedná o světelného terapeuta či inspirátora Nové Země, můžete sledovat, že mnohé procesy se spustí již v okamžiku, kdy pojmete záměr ho navštívit, nebo zúčastnit se akce, kterou vede. Tito lidé vás mohou navštívit a pracovat s vámi během vašich snů. Po práci či setkání s nimi, pokud byli ovšem v pracovním nastavení, můžete mít fyzické projevy změněného stavu vědomí, euforie, neobvyklé únavy. Dochází k energetickému či světelnému restartu, postupně se vynořují ve vaší vědomé složce mysli potřebná uvědomění. Můžete být vnímavější, urychlí se značně vaše procesy. Hodiny dny či týdny po setkání se dějí věci, které mají návaznost na vaši společnou světelnou práci.

Každý z těchto světelných aktivátorů je jedinečný skrze svou magickou esenci duše. Setkání a spolupráci s těmito aktivátory není možné naplánovat rozumem. Probíhá na základě naladění vibrací, vhodného načasování a vedení vaší duše. Nebo jste nasměrování Vesmírem skrze vaše průvodce nebo „náhodná“ sdělení vašich přátel či blízkých.

Úkolem těchto světelných inspirátorů, aktivátorů a terapeutů je především respektovat tento vyšší proces a zajistit si takový režim, který jim umožní doplňovat energii, být v proudu inspirace a hlídat si především mentální psycho hygienu. Tito lidé jsou svou duší i okolnostmi vedeni k tomu, aby si hlídali svůj prostor ve volném čase, vyhýbali se přetížení v komunikaci a netříštili pozornost během dne na mnoho drobností. Jelikož nesou silné světlo, druzí jsou k nim silně přitahování.

Tito světelní terapeuti mají velmi silné aktivační pole a jsou li v pracovním nastavení, tak lidé, kteří se nacházejí v jejich fyzické blízkosti, obdrží léčbu a harmonizaci světlem, uvolnění skrytých bloků či aktivaci svých kódu a talentů, o kterých třeba dosud netušili, že je mají.

Po zážitkovém semináři či transformačním sezení s takovou bytostí si odnášíte sebou jako podporu i část jeho/jejího světla. Nemusíte se obávat, že to je na úkor dotyčného, tito lidé jsou v plném napojení a energie jimi stále proudí. Jejich jedinečné světlo je stále živeno samou jejich podstatou a prací s vámi se nezmenší. Ohrozit se mohou jen oni sami dočasným přetížením, pokud nebudou naslouchat svému vedení a tělu a neudrží si odstup a odpočinek tam, kde je jejich vlastní prostor a soukromí.

Jak tyto bytosti poznáte? Jak jsme již sdělili, pravděpodobně k nim budete přivedeni ve správný čas svou vlastní duší. Na vědomé rovině a v oblasti emocí a práce s energiemi může proběhnout jedinečné sezení či skupinová práce, ale věřte, že to je jen část světelné práce, kterou vnímáte. Na jemně hmotné rovině a úrovni duše dochází k jedinečným a silným procesům a zážehu. Vše samozřejmě a jedině v souladu a s povolením vašeho vyššího JÁ.

Světelní pracovníci s tímto darem mají otevřené srdce. Poznáte je dle laskavého a lidského přístupu. Mají velmi vysoké vědomí, ale nebudou vám to dávat nijak najevo. Jsou nositeli dávné moudrosti. Přistupují k vám z partnerské roviny v respektu a úctě k vaší svobodné vůli a aktuálnímu stavu vědomí a rozpoložení. Tak jako respektují vás, však respektují i sami sebe a své osobní hranice. V jejich přítomnosti se cítíte v bezpečí a v teple. Umí vytvořit uvolněnou a vřelou atmosféru a často disponují smyslem pro humor. Jejich fyzická blízkost způsobí, že se vám v důvěře otevřou vaše struktury a centra pro světelnou práci. Světelní pracovníci s tímto darem a posláním nekritizují a nehodnotí. Jsou si vědomi mnohého, co se odehrává, ale nemají potřebu vstupovat do jistých typů energií, když to nemá vyšší důvod. Tvoří a konají z úrovně duše a kosmické lásky.

S láskou a vděčností Akášičtí mistři a Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace, transformační sezení a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji

 

Dárek chrámů Moudrosti a Změny z Atlantidy

Alexandr Tóth

V tomto týdnu jsou velice náročné energie. Objevují se u lidí psychospirituální krize, různé emoce od hněvu, nenávisti, smutku, lítosti, strachu až po beznaděj a ztráty smyslu. Je tedy nezbytné to začít řešit. Každý sám a za sebe. Původně jsem nechtěl tyto atlantské techniky, které Vám nyní popíšu, dávat jen tak na veřejnost, ale vzhledem k tomu, co se děje jsem dostal pokyn, že tak mám učinit vzhledem k důležitosti transformace.

Je nezbytné nejprve tu emoci, která Vás akutně ovlivňuje vyčistit – dostat ji ze sebe ven a následně „nainstalovat“ novou vibraci, protože tam nesmí zůstat prázdné místo, jinak by se původní emoce ihned vrátila.

Techniku jsem získal znovuobnovením paměťové stopy při jedné mojí regresi. Navštívil jsem ve vizi několik chrámů (chrám Obnovy, chrám Moudrosti, chrám Času, chrám Změny a dal.). Z chrámu Obnovy před časem vznikla meditace na léčení těla (Chrám Obnovy), která je zveřejněna na youtube. Nyní přišel čas podělit se o informace z chrámu Moudrosti a chrámu Změny. Viděl jsem, jak používám a učím tuto techniku další Atlantské obyvatele. Tato technika slouží k změně vibrace emočního stavu. Moudře ji používejte a měňte, co je potřeba.

Nejprve přes zpěv (no spíš takové broukání) vyzpívejte tu emoci ven a následně zpět do srdce vložíte novou vibraci s pozitivní emocí.


Přesný postup je tento:

1) Zavřete oči.
2) 3x se zhluboka nadechněte a vydechněte, soustřeďte se na svůj dech.
3) Přeneste svou pozornost do srdce.
4) Požádejte sami sebe o tón či melodii dané negativní emoce (pojmenujte ji a řeknete si např.: „ať nyní vnímám tón smutku“).
5) Až tón uslyšíte, tak začněte ten tón nebo melodii broukat.
6) Dělejte to tak dlouho, než všechno vyzpíváte ze sebe ven. Trvá to mezi 5 až 30 minutami.
7) Tím je vibrace té emoce skrz zvuk vyvibrována ven mimo Vás.
8) Představte si sám/samu sebe před sebou. V tom stavu, v jakém jste nyní (tj. bez toho negativního pocitu). Postavu posuňte mírně doleva.
9) Představte si sám/samu sebe hned vedle, ale s novou vibrací (např. místo původního smutku vnímejte, jak vyzařujete emoci radosti).
10) Uvědomte si, rozdíly mezi nimi (druhá postava může více zářit, stát víc zpříma apod.).
11) Začněte posunovat obě postavy směrem k sobě tak, až je spojíte v jednu. Vyšší vibrace vždy transformuje tu nižší na vyšší.
12) Ze svého srdce ve Vašem fyzickém těle vyzařte proud světla na celou postavu, kterou vnímáte před sebou jako představu. Bude to jako byste chtěli tu postavu tím světlem obejmout.
13) Začněte tu postavu s novou vibrací vtahovat tím světlem zpět do svého srdce. To je mimochodem síla Lásky.
14) Až do sebe tu postavu přijmete, tak ji otočte tak, aby stála jako vy. Původně jste se vlastně dívali sami sobě do tváře, tak teď je potřeba otočit tu postavu tak, aby se dívala stejným směrem jako vy.
14) A nyní nechejte tu postavu v srdci vyrůst do Vašeho těla. Jako byste ji nafouknuli. Ať se zvětší a kopíruje celé Vaše tělo ve Vaší přirozené velikosti, od palce u nohou až po hlavu.
15) Chvíli vydržte, proběhne kalibrace – přijmutí vibrace a vyrovnání se s novou vibrací.
16) Můžete otevřít oči.

Opravujte se, transformujte se. A hlavně, to nenechávejte v sobě, protože všechnu tu negaci kolem sebe neustále vyzařujete a ovlivňujete ostatní (tím zpomalujete transformaci).

BLOGEmoceTransformaceŽivotní energie

19/8/2018

VIBRACE ZEMĚ SE NAVYŠUJÍ NESKUTEČNOU RYCHLOSTÍ

COMMENTS

 

Krásný den přátelé :-)
Tak jsem tak pod vlivem všech komentářů a vlastních prožitků zauvažoval o dění posledních dnů. Vibrace Země se navyšují neskutečnou rychlostí, ale jelikož od Matičky Země nemám takovou zpětnou vazbu jako od Vás a od sebe, nedokážu říct jak si Gája stojí :-). Ale my?? No to je jiný kafe! Je vidět, cítit i slyšet, že se toho děje mnoho. Jen letmo.. 

 

Zvukové vjemy, sluchové vjemy v podobě hučení, pískání, šumění, vrčení, bzučení v uších, svědění, lechtání, brnění po celém těle, narušené vnímání času, nebo dokonce absence časových úseků, pocení, zimnice, nevolnost, žravost, nechutenství, změna chutí a to vše někdy současně, neschopnost komunikace s lidmi co smýšlí jinak než my, neschopnost setrvávat ve větších komunitách, obchodních centrech, uzavřených prostorách, nutkavá potřeba samoty, pohyb v přírodě a na čerstvém vzduchu. Neschopnost porozumět požadavkům lidí kolem nás, neschopnost komunikace s partnery, s rodinou, s lidmi v zaměstnání. Toto vše je jen zlomek toho, co mnozí z nás pociťují :-).

No, je toto vše možné? Nejsme magoři, blázni, hypochondři, sektáři, sluníčkáři, měsíčkáři, netrpíme všichni postmenstruačním syndromem, stařeckou demencí, zamrzlou pubertou, sebestředností, tebestředností, magorodebilistikou, nebo dokonce zaraženými větry??!! :D

Ano! Je to možné! Možné je naprosto vše! Záleží jen na nás, jak se sami cítíme, čemu jsme schopni věřit a jen my se musíme vypořádat se vším co prožíváme. Transformace je obrovská očista, reorganizace, revitalizace, rekonstrukce naprosto všech aspektů života. Vše co jsme doteď jako lidstvo zažili, čeho jsme dosáhli, vše čemu jsme byli učeni po generace, to vše se mění od základu. Mnoho věcí, programů, mnoho učení a mnoho toho co jsme brali jako základ lidského bytí a schopnosti přežít, již přestává fungovat.

Mnohým z nás, se rozpadá svět, život, vztahy, hodnoty a vše o čem smýšlel jako o pevných základech, která setrvají na věky. Omyl. Nic netrvá věčné v tomto časoprostoru. Jak se energie navyšují, stále více a více fungují energetické, tedy fyzikální zákony a tudíž zákon přitažlivosti nabírá na síle a účinku. STEJNÉ, PŘITAHUJE STEJNÉ!!! Čemu věnuješ pozornost, tedy energii, to sílí a přesně to si do svého života přitahuješ. Jistě, nefunguje to tak snadno a rychle, to by Svět už dávno neexistoval, protože kdyby se splnilo vše co se kolikrát lidem zrodí v hlavě okamžitě, nastal by totální chaos! Ale, funguje to na principu dlouhodobého zaměřování pozornosti a posilování určité myšlenky, která jako nejsilnější energie dá do pohybu proces, vedoucí ke konečné manifestaci a zhmotnění onoho zaměření.

Zákon přitažlivosti způsobuje to, že se vše kolem nás mění tak, aby bylo v souladu s námi samotnými. Tedy, jak rád používám toto přirovnání, je to jako když posloucháte rádio na určité frekvenci, jedete si na své dechovce a do místnosti vleze maník s rádiem, kde má na jiné frekvenci naladěný hustej metal!! :D No tak se Vám zježí všechny chlupy a pošlete ho do věčných lovišť! :D Ale přesně tak to funguje i se všemi věcmi a lidmi kolem Vás. Prostě přišel čas, kdy budete mít kolem sebe lidi co poslouchají dechovku jako Vy!

Vše, co se frekvenčně neslučuje s Vámi, bude z Vašeho života odcházet. Nebude nadále možné něco tolerovat a stejně tak nemůžete očekávat, že někdo přeladí své vnitřní pomyslné rádio. Je čas, kdy se musíme soustředit na vyladění našich vlastních frekvencí a obklopit se tím, co s námi rezonuje. Tím, co je s námi vibračně sladěno a co bude podporovat náš vlastní růst.

Neptejte se jak dlouho to potrvá?! Nechtějte znát datum! Nikdo ho totiž nezná! Nikdo! Vše záleží na celkové úrovni vibrací a nikdo nezná, jak má být tato hladina vysoká, kolik je dost! Neupínejte se tedy na konkrétní data, je to zbytečné, frustrující a nesmyslné! Žijte tady a teď! Dělejte vše, co Vás činí šťastnými, co Vás naplňuje a co Vám dělá radost! Buďte příkladem a vzorem druhým. Pomáhejte tam, kde cítíte že můžete a že o to někdo stojí. Neztrácejte čas tam a s těmi, kteří nechtějí, či se bojí na sobě pracovat a růst.
Podporujte se mezi sebou a nebojte se říct, když Vás něco trápí, štve, nebo když Vás něco mrzí. To je v pořádku. Jsme lidé a máme v sobě všechny složky. Radost i smutek, pláč i smích. Potlačování jedno aspektu vede k disharmonii a k "ucpání trubek", které dříve či později nevydrží tlak a explodují! :-) Nepotlačujte uměle nic. Ale naopak se snažte čistit a udržovat v kondici tak, aby vše fungovalo v harmonii a s lehkostí.

Buďte trpěliví k sobě, i k druhým. Každý prožíváme Transformaci po svém a tam kde jsou teď jiní, jste třeba byli i Vy. Transformace je dobrovolný proces na úrovni duše. Je však nevyhnutelná a dříve či později se jí nevyhne nikdo. Buďte v klidu, žijte, radujte se, smějte se a vše co přichází přijímejte s trpělivostí a ve víře, že je to potřebné a že vše má svůj důvod. Tak vše zvládnete mnohem snadněji.

Mnoho štěstí na Vaší, naší cestě nám všem <3 :-)

Miroslav Hořešovský

OBDOBÍ ZMARU NEBO ČAS ZÁZRAKŮ?

Přicházející transformační vlny s námi nemilosrdně smýkají. Je to jízda nahoru – dolů, jak na horské dráze. Ve chvílích, kdy se z nás tyto vlny snaží prudkou jízdou střemhlav dolů tvrdě vyrazit, vytřást nebo vytlačit vše, co nám brání v přechodu do vyšších vibrací, tedy k možnostem ničím neomezené volby a velkorysé svobodné tvorby, je někdy těžké udržet svoji víru v to, že nás Stvořitel/Zdroj/ Bůh, nenechal, jak se říká po karbanicku, „ve štychu“, a že se pod kopcem nerozbijeme na malé kousíčky. Kdekdo z nás, kdo se považuje za více či méně vědomé, si ve chvílích těžkých zkoušek, které se v těchto týdnech a dnech jen sypou, klade otázku, zda jde skutečně tím správným směrem? Zda cesta, kterou ještě na kopci viděl docela jasně, nebyla jen fatou morgánou, a zda nenaletěl jen svým představám?

Jak nám tohle mohl udělat? Ptáme se, válejíce se v bahně, promočeni proudy ledové vody, po sté odmítnuti nabubřelostí ega jiného, po sté nepochopeni těmi, kteří nevidí a vidět nechtějí, po sté neslyšeni blízkými, kteří tvrdošíjně lpí na své, čím dál tím trnitější, cestě. Okolí, které nepochopilo poselství světla, dál zoufale chrlí strach a nenávist, a my máme někdy pocit, že všechno snažení bylo zbytečné. Vynaložili jsme mnoho energie a teď se cítíme opuštěni a zrazeni, neboť očekáváme za svoje snažení pomoc a ona nepřichází.

Pomoc ale opravdu nepřijde! Tedy přesněji, nepřijde zvenčí. Vše je totiž součástí něčeho mnohem velkolepějšího. Prožívání bolestných okamžiků je součástí učení se tomu, jak najít své vnitřní světlo a nespoléhat na nikoho, byť by to byl sám Zdroj. Máme pochopit, že přichází doba, v níž je pro připravené k dispozici obrovská vnitřní síla schopná překonat všechny překážky a způsobilá stvořit si svůj ráj bez omezení.

Buďme si jisti, že ve chvílích, kdy je nám nejhůře a ztrácíme víru, je potřeba, abychom přesunuli svoji pozornost na jiné „kontrolky“ na palubní desce, než jsme byli doposud zvyklí. Je třeba opustit mysl a sledovat své srdce. Protože zatímco mozek velí, že situace je ztracena, srdce a intuice hlásí, že vstupujeme do času zázraků.

Teď už záleží jen na nás, kterou cestu budeme sledovat, jakou vibraci vyšleme a podle toho přijde i výsledek. Je zlomová doba. Doba oddělení dvou světů, doba zkoušek, doba rozhodnutí. Soustřeďme se proto na jemné signály naší duše, která nás krok po kroku provádí tajuplným a nebezpečným údolím pavoučích sítí plných strachu a zmaru a vykročme rázně kupředu. Za světlem.

Autor: Michael K.

 

FYZICKÉ TĚLO A NOVÁ REALITA

Jak dochází k hlubokému posunu, naše Fyzická Těla se začínají přizpůsobovat Nové Realitě a Mřížkám Vyššího Vědomí. Jsou zde zahrnuty dva procesy. První je hluboké čištění a odkládání všeho co je těžké, nízkovibrační, toxické a omezuje nás i ostatní. Můžete si všimnout, že vaše tělo vyhledává změny v jídelníčku, ve cvičení, vzorcích spánku a ve vyjádřování. Tento proces “ujasnění“ je nezbytný pro další krok, kde tělo začíná “vdechovat světlo“ do Buněk.

Proces “dýchání světla“ je Buněčný Proces a objevuje se spontánně v Buňkách, když je tělo v dostatečně vysoké Frekvenci a připravené “přepnout“. V tomto bodě bude tělo získávat kolem 50% živin ze Světla v procesu nitrobuněčné syntézy a kolem 50% z Fyzické Výživy.

Tento posun se objevuje pouze je-li Tělo čisté, uzemněné a vyladěné na Tělo Světelné. Je to Spontánní Evoluce která se objeví, až jste připraveni. V tom bodě se stanete “Zářícím“ a začnete vyzařovat Světlo a energii ze svých Buněk. Toto je První stupeň Posunu ze staré, na Uhlíku založené Fyzické Formy, do Nové, Křišťálově Světelné formy.

Milovaní, žádáme vás, netlačte na tento proces, ale naslouchejte svému tělu a tomu co potřebuje. Pokud nejste připraveni na Posun, můžete stále potřebovat více tradičních metod výživy, dokud není vaše tělo plně připraveno. I po posunu budete muset monitorovat vaše živiny a energetickou úroveň, abyste se ujistili, že vaše tělo zvládá své nové vzorce energií a vyzařování.


Potom co provedete posun zjistíte, že je velmi těžké být v blízkosti lidí a prostředí, které je toxické a znečištěné. Vaše nová energetická stavba/struktura je navržena pro Novou Zemi a bude toužit po čistém vzduchu, světle, výživné stravě a světlem vyplněném a harmonickém prostředí.

Tento posun Fyzicko/Energetického fungování bude pocítěn také na Emočních a Mentálních rovinách. Vaše Emoční a Mentální energie mohou být na nějakou dobu nestabilní a široce kolísat jak bude váš celý Organismus vstřebávat vyšší světelné energie cestující skrze váš nervový systém a zažehávat váš hormonální systém a mozkové buňky. V některých situacích můžete reagovat velmi rychle a se silnými emocemi. Vězte, že přizpůsobit se zrychlení ve vašem organismu bude chvíli trvat.

Milovaná rodino, celou dobu jsme vám ukazovali jak se uzemnit do Zemské Hvězdné Čakry a Zemského Středu, a jak se naladit na Vesmírné Srdce. Toto je základní denní praxe při práci integrace při světelném dýchání a zrychlení světelných impulzů v nervovém systému.

Když je tento proces ukončen, ucítíte jak se vyrovnáváte v novém vnímání sebe samých a své síly jako Mistra Světla. Budete mít více důvěry ve své schopnosti manifestovat skrze práci s Božským Světlem a jeho tvarováním ve spolutvoření s Božským Zdrojem.


Archanděl Michael prostřednictvím - Celie Fenn
 

http://www.starchildglobal.com/Newearthenergiesoctober2013

Ilustrace: www.complexitygraphics.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Antalii: Multidimenzionální koktejl

57

 

Dimenze, reality, archetypy, životy se slívají do jednoho bodu, do jednoho poháru. Míchá se koktejl…

Máš v něm vše – kouzelníka, krále, milovníka, bojovníka, pannu, milenku, matku, královnu, čarodějnici, stařenu, jednorožce, mořské panny, víly, draky, druidy, elfy…

Je jen na Tobě, co si zrovna z nápoje vytáhneš.

Potřebuješ nyní kouzelníka, tak ho použij… Potřebuješ krále, sem s ním… Ladí s Tebou nyní milovník? Tak se s ním spoj. Vše je součástí Tebe a je jen na Tobě, kterou svou část zrovna použiješ.

Bojíš se mága? Bojíš se své síly? Bojíš se krále? Bojíš se převzít zodpovědnost? Odmítáš tyto části sebe? Odmítáš tak sám sebe…

Vstup do své síly, do své zodpovědnosti, opusť roli oběti a vstup do tvůrce. Neodevzdávej svou sílu jiným, ale uchop ji a tvoř… Neschovávej se sám před sebou…

Nyní vychází na povrch vše, co bylo po staletí, tisíciletí, eony skryto. Co je doslova zažráno do morku kostí. Tyto staré programy uložené v nich vystupují nyní na povrch, aby byly viděny.

Mohou Tě bolet kosti, záda, páteř, klouby. Máš někdy pocit rozlámaných kostí v těle. Nemůžeš ani vstát z postele… Měj se sebou trpělivost, miluj se a vše, co se děje, co probíhá. Je to součást transformace a je to v pořádku.

JAKMILE SE Z VELKÉ HLOUBKY, Z KOSTÍ, VYNOŘÍ NA POVRCH TYTO STARÉ ENERGIE, KTERÉ JSOU TAM PO GENERACE ULOŽENÉ, NEBUDE TO PŘÍJEMNÉ…MŮŽEŠ VNÍMAT, JAK TEBOU PROCHÁZÍ NĚCO, CO NENÍ ANI TVOJE, CO NEJSI TY, ALE VE SKUTEČNOSTI I TO JSI TY, JINAK BY TO TEBOU NEPROCHÁZELO. DÝCHEJ, VĚDOMĚ DÝCHEJ A PROCIŤ, ŽE JE TO V POŘÁDKU.

Miluj se, dávej si pozornost, dávej si lásku. Ty víš, že je to přechodná fáze, že se odloupne další slupka a Tobě se uleví.

Jsi lehčí, svěží a plný nové energie, tvorby, radosti. Máš chuť se rozletět do krajiny, zpívat, tančit, milovat. Miluj své vnitřní dítě, hraj si. ?

Mohou se vynořit i různé strachy. Útočí na Tebe hadi, štíři, pavouci. To vše jsi Ty a Tvé obavy. To Tvá mysl tyto pro Tebe zdánlivé příšery vytvořila. Nech se jimi sežrat za živa. Nech se zasypat štíry, pavouky a obtočit hady. Co mohou sežrat? Jen Tvé strachy, obavy a staré programy.

Pak přijde opět úleva, vše zmizí, protože to byla pouze iluze. Místnost se zalije světlem, ty se zaliješ světlem, láskou, přijetím svých stínů.
Bolí Tě srdce z toho, že se rozpadl vztah, přátelství?

INU I TAK SE NĚKDY SRDCE OTEVÍRÁ VĚTŠÍ LÁSCE A SOUCITU. MNOHDY SE LIDÉ ROZEJDOU JEN PROTO, ABY KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PŘIJAL SVÉ STÍNY, DOŠEL K CELISTVOSTI, ROVNOVÁZE, SEBEPŘIJETÍ A SEBELÁSCE. POKUD TO ZVLÁDNOU OBA, PAK SE ZNOVU POTKAJÍ A JEJICH DUŠE SE ROZPOZNAJÍ. NYNÍ SE UVIDÍ, UVIDÍ SE V PLNÉ SVÉ KRÁSE, UVIDÍ SVÉ DUŠE, UCÍTÍ SVÉ SRDCE, UCÍTÍ, JAK VONÍ A ROZPADNOU SE JEDEN V DRUHÉM.

Na povrch z Tvého podvědomí se derou i Tvé schopnosti, moudrosti a vše, co tam doposud spalo. Odemykají se zámky, otevírají šuplíky, skříně, knihy a ty najednou víš, cítíš, vidíš, vnímáš, o čem si neměl ani tušení.

I toto jsi Ty… Je to součást Tebe, Tvého vědomí. Můžeš vidět aury, můžeš cítit energie, pracovat s krystaly, portály, posvátnou geometrií. To vše si někdy dělal či stále Tvé vědomí někde dělá. Je jen na Tobě zda si dovolíš se s touto částí Tebe spojit, zda si dovolíš otevřít tuto skříňku, zda si dovolíš plně se otevřít své moudrosti a přinést ji sobě, lidem, světu.

Spoj se, se svou duší, vnímej svou multidimenzionalitu, vnímej sebe, miluj se, mluv se sebou, dávej si lásku, dávej si péči. Pokud Ty sám budeš o sebe s láskou pečovat, dají Ti to samé i ostatní lidé.

Ciť se, ciť svou duši, své tělo, tuto planetu. Jsi doma všude, ale nyní si zde. Propoj se skrz své kořeny se Zemí, propoj se skrz své vlasy, větve, korunu, s vesmírem a spoj vše ve svém srdci.

Buď si vědom sám sebe a toho, že vše je v pořádku. Jdeš správně, jiná možnost ani není…

S láskou – Antalii

Ivona Antalii

Prosím sdílejte celý článek i se jménem a odkazem na stránky. Děkuji. ?

Ivona AntalliAutorka článku: Ivona Antalii Juříková

Zatmění slunce otevře energetický portál

Aktualizace: Máte závratě, točí se vám nebo vás bolí hlava, jste napružení a nemáte chuť k jídlu?

-------------------------------------------------------

 Corey

Poté, co jsem včera shlédl novinky na SuspiciousObservers.org, jsem došel k závěru, že bych měl o právě probíhajících energetických změnách něco napsat. Nedávno jsem se po několika týdnech poprvé sešel s Tear-Eirem, kterým mi ukázal téměř průhledné sféry/koule v naší sluneční soustavě.  Prohlásil, že energetické tlumiče brzy zmizí a umožní tak kosmické energii, aby se naplno projevila uvnitř sluneční soustavy a interagovala/ vzájemně na sebe působila se sluncem. To bylo vysvětlení toho, čeho jsme byli v posledním roce na světovém jevišti svědky.

Vidíme více sopečné aktivity, zemětřesení a elektrických bouří, než jsme pozorovali předtím. Také jsme svědky polarizace mezi opozičními skupinami, která se obrací ve války, ve snaze se navzájem zničit. Vidíme, jak se lidé okolo nás chovají, jako by je postihlo „šílenství konce věků“. Tato diagnóza nemusí být daleko od pravdy. Mnoho z těch, kdo jsou na cestě služby ostatním a karmického čištění tyto symptomy také pociťuje. Mnoho z nás zažívá vysoce úzkostlivé stavy, bolesti hlavy, závratě nebo motolice, nechutenství a nevysvětlitelnou nervozitu/rozrušení.

Tear-Eir mi sdělil, že je pro každého z nás nesmírně důležité se uzemnit/ukotvit a často meditovat, abychom si udrželi vysoké vibrace. Pokud se nám podaří zůstat ve stavu vysokých vibrací, budou mít tyto kosmické energie na naši psychiku menší vliv. Tear-Eir prohlásil, že je pro nás všechny také velmi důležité sladit naše masové meditační úsilí. Dále mi bylo řečeno, že tyto symptomy jako úzkost, závratě a bolesti hlavy způsobují, že se mnoho lidí chce stáhnout a odříznout se od světa.

Nejlepší je, když každý z vás bude právě teď, v maximální možné míře, komunikovat s lidmi naladěnými na stejné vibrace. Budovat kontakty, rozvíjet vztahy a povzbuzovat se navzájem v pokračování naší mise, abychom se necítili osamoceni proti temnotě. Mnoho z nás zjišťuje, že je nemožné nepotýkat se s traumaty z minulosti nebo karmickými zapleteními, která máme s ostatními. Je nejlepší skousnout si spodní ret a zaměřit se na tato témata/záležitosti. Ať je to jakkoliv těžké, umožňuje vám to udržet si vyšší vibrace.

Tato traumata a karmická zapletení se týkají všech.  Kosmické energie, které protékají skrze nás, víří kolem těchto traumat a ukotvují vás do stavu nižších vibrací, který není kompatibilní s energiemi čtvrté hustoty. V posledních týdnech jsem sám zjistil, jak obtížné je toto dělat. Začal jsem poslouchat DVD Remote Viewing (Vzdálení pozorování), které jsem si před několika lety koupil. Je skvělé na to, abych se uvedl do stavů hlubšího vědomí, když toho mám v hlavě příliš mnoho na to, abych sám meditoval.

Dle mého názoru, bychom se všichni měli niterně zaměřit/soustředit na to, abychom se postarali o témata/záležitosti, od kterých utíkáme a dát všechnu naši energii do meditace a sebereflexe/sebezpytování. Také potřebujeme pokračovat v podpoře a povzbuzování se navzájem na této obtížné cestě. Kosmické energie se odtud budou pouze zvyšovat. Podívejte se toto SuspiciousObservers video, abyste viděli, jaký má sluneční aktivita vliv na lidské chování a psychiku.