AKTUÁLNÍ 

na této stránce najdete aktuální předpovědi, horoskopy, věštby na rok 2020, info ohledně

energií a transformace

Kateřina Karaimi Motyčková, Aby nám bylo líp

Povídání o tom, co se děje, proč a jak s tím naložit

https://youtu.be/FTnEN1Cn8cU

Ondřej Habr

ASTROLOGŮV DUBEN V KOSTCE

Následující nov 12. dubna se Sluncem a Lunou v Beranu budou mít oporu v Marsu v Blížencích a Jupiteru ve Vodnáři. Ten aspekt nás zásadním způsobem rozhýbe. Mars v trigonu s Jupiterem ve vzdušných znameních nám otevřou svět. Bude samozřejmě nutné se vypořádat s komplikacemi Pluta v Kozorohu, to bude v kvadratuře k postavení Luny a Slunce a bude představovat nějaké dosud platné podmínky a pravidla, kterým bude nutné cosi ještě obětovat.

Přijde 27. dubna úplněk ve Štíru a na ten se hvězdy dívají velmi rozpačitě. Slunce s Lunou budou v kvadratuře se Saturnem ve Vodnáři. Tady nám hvězdy napovídají, že společenská kontrola se nějakým způsobem projeví a podváže náš osobní růst, spokojenost a potřebu pracovat na budoucnosti. Zdá se, že bude třeba něco obětovat. My osobně a kolektivně ale budeme natolik silní, že bychom se měli pokusit o nějaký pro nás vhodný druh dohody a trochu (nebo více) smlouvat. Aspekty ukazují i na to, že se vyplatí semknout, stabilizovat a chovat suverénně (však sami těmi suverény ve skutečnosti dávno jsme).

Kromě velkých aspektů jako jsou novy a úplňky se setkáme i s řadou dílčích ukazatelů, které budou lemovat naši cestu a ukazovat směr. Po celý měsíc se bude uvolňovat kvadratura Uranu v Býku se Saturnem ve Vodnáři, do našich horoskopů, protože se jedná o společenské planety, se bude promítat rozporem mezi našimi jistotami a nejistým společenským působením na nás. Nedoporučuje se nic nového začínat, pokud nebudeme mít jasno v tom, jak budou naše akce přijaty.

3. 4. bude Slunce v příznivém aspektu s lunárními uzly a tak se naskytne šance na uskutečnění dlouhodobých plánů, třeba aspekt přispěje i k zjednodušení a zprůchodnění toho, co bylo dosud komplikované,

9. 4. bude den idealistů a snílků, nadšenců a těch, co bojují za svatá práva, Mars v kvadrátu s Neptunem ukáží, kde je hranice mezi představou o tom, co děláme a tím, co skutečně vytváříme ve světě kolem sebe,

12. 4. to bude trochu komplikované, Venuše v kvadrátu s Plutem ukáže na to, kudy dál nejít (a snad i na to, kudy jít dál), prostřednictvím nespokojenosti uvidíme na svá témata, na to, kde něco vehementně prosazujeme a kde taková aktivita už asi není účinná,

16. 4. to bude docela těžké, Slunce bude v kvadratuře s Plutem a tak se setkáme nejen se svými běsy, ale také s tím, co musíme překonat, ať se nám to líbí nebo ne,

17. 4. bude Merkur v kvadratuře s Plutem a na tento den si tak raději neplánujme cesty a ani nic složitého k domlouvání, rovněž bychom neměli dát dost prostoru pomluvám a pokusům k mocenskému ovládnutí, naopak můžeme využít trigon Marse a Jupiteru a bez okolků se pustit do přímé akce,

25. 4. bude Merkur v kvadratuře se Saturnem a tak bude nutno asi několikrát se pokusit něco vysvětlit či obhájit, ten samý den bude i Venuše v kvadratuře se Saturnem a tak se ukáže, co nezralého v nás je a kde je potřeba se počit nebo dospět, ten, kdo má rád oslavy Dne čarodejnic, tomu se bude líbit konjunkce Slunce s Uranem

30. dubna, ten den se dají očekávat výrazné a překvapivé události, proto i my bychom se měli pokusit někoho překvapit!

V souhrnu aspekty působí optimisticky. Uvidíme ale, z jaké hloubky se budeme škrábat na povrch a jakými traumaty budeme zatíženi. Aspekty budou podporovat odvážné a ty, kteří se nebojí komunikovat. Po lednu a únoru se zdá, že dostaneme více prostoru pro pohyb a vlastní realizaci. Věřím, že data, která jsou před námi, nejsou jen vizí, k níž bychom se měli upínat, ale body, jež nás posunou na základě podpory planet k novým životním metám.  

Jaromír Schmidt: Společnost se dost radikálně změnila

Je zajímavé, jak se lidstvo nechá manipulovat a jak snadno tíhne k agresivitě. Je zjevné, že určité části společnosti schází zkušenost utrpení a tak si ho chtějí sami přivodit. Jak jinak si vysvětlit, co se to se společností děje?

Roušková diktatura se hodí kde komu a poslední incident který jsem zažil, byl u Lidlu, kde na mě paní vřískala, že tam někdo nechal v cestě košík. Nejdřív jsem ji chtěl srovnat a upozornit, že mi je nějaký košík u prdele a pokud jí překáží, tak ať si ho sama dá tam kam patří. Ale pak přišlo uvědomění, že to nemá smysl a šel jsem si bez dalšího po svých.

Lidé se bojí, protože se povedlo stvořit neviditelného nepřítele a je jim jedno, že vytloukají klín klínem, takže si respirátory zničí zdraví a nepotřebují k tomu žádný kovid. To, že lidé, kteří neustále vdechují zpět vydýchaný vzduch, končí na plicních ventilátorech je naprosto logické a jinak to ani skončit nemůže.

Bohužel je to tak, že rozhodnutí padlo a to přesně podle pradávného proroctví, že lidstvo vůbec nebude tušit, že se něco takového stalo. Do posledního okamžiku se budou chovat jako pitomci. Na jednu stranu je to vlastně dobře, protože co se má stát, ať se stane, na tu druhou, by nebylo špatné, pokud by společnost aspoň připustila, že je s ní cosi špatně.

Většina našich přátel už odmítá chodit mezi lidi a pokud tak vyřídit pouze to nejnutnější a honem pryč. Je to opravdu smutné a opětovně se potvrzuje, že systém se rodí zdola a nikoliv shora. Vytvářejí ho lidé sami a žádné ufouny k tomu nepotřebují. To zlo, které se stále více děje, je v nich. Nechce se mi přemýšlet o tom, co přijde, ale zjevně to bude na hranici únosnosti a já fakt netuším, co lidem poradit, než se vyhnout jakýmkoliv konfliktům a pokud možno i všemu, co má v tento čas systém v plánu lidstvu provést.

Následující tři měsíce patrně rozhodnou o směru, jakým se svět vydá a jak moc obtížné bude v lidech probudit soucit a laskavost. Stále a dokonce mnohem více platí, kdo chce kam, pomozme mu tam a otevření zóny svobodné vůle, nám může kvůli takové větě, jako "za to bych vás všechny věšela" přivodit následky, o které rozhodně nestojíme. Co přejeme jinému, se nám vrátí trojnásob a to fakt za to utrpení nestojí.


Antonín Baudyš: Ivermektin blokován

https://www.youtube.com/watch?v=tY6gIF66jKU

Virus
Tomáš Lebenhart

Včera, jsem slyšel na jednou celosvětovém internetovém duchovním společenství zajímavou informaci. Nechť nám poslouží jako jakési motto k rozjímání nad viry…

Jesna dáma z Německa při příležitosti Velkého Pátku citovala jinou ženu z Rakouska, jež měla velmi blízko k Bohu (a již je řadu let v jeho sférách) v tomto duchu: Dostala kdysi od Boha dárek. Směla být po tři dny (ve skutečnosti pár minut) svým vědomím přítomna při ukřižování Ježíše až do jeho návratu,,, Těžko bychom patrně hledali hodnotnější dar, že? Ta požehnaná žena pak o tom krátce promluvila v malém společenství, kdy byla přítomna i ona německá dáma. Některé hluboké zážitky jsou nesdělitelné… Řekla to, co považovala za nejdůležitější pro ostatní: „Ježíš po skonu na kříži sestoupil na tři dny do podsvětí, aby se tam utkal se Zlem. A jednou pro vždy ho porazil!

Po skončení internetového setkání jsem o tom přemýšlel. „Ježíš Kristus definitivně porazil temnotu.“ Asi pro TO byl k nám vyslán… Dumal jsem jakým způsobem tak učinil, neboť se prostému pozorovateli jeví, že Zlo nejen že vegetuje mezi lidmi dál – a to celou tu dobu, a poslední dobou jako by, nabírá na síle. Jak si to mám tedy vysvětlit? To se dozvíte na konci textu, přátelé. Moje verze… a vůbec vše, co tu bude řečeno, jsou myšlenky a pocity moje a s vědeckými poznatky to nemá nic společného. Zkrátka, velikonoční-covidové zamyšlení.

Co je vlastně virus – téma této zátěžové doby? Pokusím se o hlubší netradiční pohled. Mám za to, že většina laické veřejnosti si virus představuje jako mikroskopicky mrňavé, avšak nebezpečné zviřátko. Možná – nevím, je to běžná povrchní představa i části veřejnosti odborné, tedy lékařské. Samotní virologové, jež virus a jeho molekulární řetězce mohou sledovat online v elektronových mikroskopech, také automaticky zaujímají více méně materialistický pohled. Naprosto pochopitelné. Až sem..:)

Mám důvodné podezření, že život či existence viru začíná zcela nehmotně a to ve formě pouhé informace. To, co zkoumají experti, představuje až konečné zhmotněné stádium. Navíc existují důkazy z kvantové fyziky, že tělo si může příslušný virus syntetizovat samo. Zde bychom se alespoň krátce měli pozastavit u pojmu či fenoménu informace. „Na Počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha… takhle nějak začíná Bible (Starý Zákon). Na samém počátku a dosud je informace (zvuk, slovo..) tím co drží vše v chodu… vesmíry, galaxie, planety, veškeré projevy Života a komunikace včetně našich skvostných těl. V krvi nám proudí speciální imunitní molekuly, které věda nazývá informační. Jedna buňka informuje druhou o sobě a o celku. To platí i o jednotlivci a lidstvuvšichni jsme neviditelně propojeni mezi sebou informačním polem a Tvůrcem všeho. V pravdě jde v životě o co nejstabilnější informační a energetické propojení s Bohem. A to vůbec není snadné, vzhledem k našemu rozumu, Egu, vůli, jež bývá většinou směřována za jinými cíli, a vůbec existencí té potírající strany, tedy Zla. A zase jsem u toho: Co by se asi dělo, kdyby tenkrát poraženo nebylo?

Jen pro úplnou jistotu krátce o smrti. Existence a působení smrti není projev zla, nýbrž života a tedy Dobra. Hindu náboženství má různá Božstva (zásadní energetické proudy). Vždy v mužské a ženské formě. Šiwa (představující mužský princip) a Kálí (ženský) reprezentují Božstva a energie ničení, tedy smrti. A jsou v Hinduizmu uctívány stejnou měrou jako třeba božstva tvorby (Brahmi, Saraswati). Smrt na úrovni člověka je přechodem k dalšímu bytí (zde by mohla velmi uklidnit kniha Jana van Helsinga: Kdo se bojí smrti). Na úrovni buněk působí tzv. apoptózu, buněčnou smrt. Bez ní by nemohl pokračovat náš život. V krvi nám koluji „Celll killers“ - zabijácké buňky. Starají se v podstatě o naše přežití tím, že navedeny na cíl dalšími specializovanými buňkami, jež označí onkologicky se měnící buňky a potenciálně nebezpečné mikroby. Non stop v nás (ale i v Univerzu) probíhá očista a transformace Život pulzuje i díky ničivému principu. Porucha tohoto principu vede k rakovině nebo život ohrožující infekci.

Ale zpět k našemu tématu – viru. Jako vše, i virus zprvu existuje v čistě energeticko-vibrační rovině ve formě informace. A zde již se zapojuje do hry Zlo. Informace má tu základní vlastnost, že je naprosto konkrétní a přesná. Ve vašem chytrém mobilu, v počítači, v buňkách, ve formě myšlenek. Také homeopatické léky pracují na informačním principu, Bachovy esence, Autopatie a další metody, jemně a přesně ladící naše informační centrum, jež pak dává imunitě přesné pokyny a zaměřuje její výkonné složky na cíl.

A teď ke Covidu konečně. Tento virus se dá pomocí moderních vibrace registrujících přístrojů (Bicom, Salvia, Oberon, Mars, Metatron…) registrovat buď již v různých částech těla ve své materiální podobičce nebo „jen“ v biopoli, chcete-li v auře – v podobě čistě informační. Co to znamená? Kdo věnuje informacím o Covidové pandemii příliš pozornosti, informace o něm (jakási zárodečná matrice) se zahustí kolem vašeho těla. Pokud tento informační proud pokračuje a je spojen se strachem (viz onemocnění), splní zadání a zhmotní se ve vašich tělech.

Tento princip, který platí všeobecně, by vysvětloval, proč zatím všechna chytrá epidemiologická opatření více méně selhávají. Také to, že vznikají (vymýšlíme si je) další, nebezpečnější mutace. Toto vše je řízeno silami Zla přes média a odborné společnosti – doufejme, že nevědomě (odpusťme jim, neboť nevědí, co činí). Také ve vakcínách se patrně skrývají negativní destrukční informace – a nemyslím tím jen ty proti Covidu.

Již 40 let pozoruji, jak mnoho dětí po očkování zpomalí svůj psychomotorický vývoj, změní se jim psychika, jsou vzteklí, zlostní, nebo často zoufale pláčou a jsou opakovaně nemocní nebo se u nich rozvine alergie, emoční nebo kognitivní poruchy, exémy, atd. Není to rozhodně zanedbatelné množství. Očkované děti jsou mnohem slabší a nemocnější než ty neočkované. Jsem asi jediný pediatr, který toto může říci, protože mám k dispozici i početnou skupinu dětí neočkovaných a mohu tedy srovnávat

Máme svobodnou volbu, jak nakládat s informacemi. V tom vidím klíč ke zdraví, uzdravení nebo naopak k nemoci…. Znova opakuji, že jsou to moje myšlenky a závěry. Nemohu je vědecky prokázat, jen jednoduše odkazuji na jisté platné principy a vlastní pozorování současné reality.

A teď k tomu poraženému Zlu. Mám za to, že je nyní již jen otázkou času, kdy s konečnou platností přestane působit. V tom vidím jeho poražení. Byla mu vzata budoucnost! A záleží jen na lidstvu (na nás každém), jak tento čas bude dlouhý a kolik utrpení nám Zlo ještě přinese, než si toto uvědomíme.

Děkuji za vaši trpělivost se mnou a budu rád, když i vy vyslovíte své názory, byt i naprosto jiné.

Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243008340903273&id=100055823259974


 Horoskopy na rok 2021

Taisha Tauma - Proroctví na rok 2021 - jasnovidný náhled“

https://youtu.be/9-B8ecev40c

Ondřej Habr - Astrologický náhled na rok 2021 + léto, podzim 2020

https://www.youtube.com/watch?v=BVaJ50LKoNY&feature=youtu.be

Velký horoskop na rok 2021: Rok změn! Nezůstane kámen na kameni

https://tn.nova.cz/clanek/rozpracovano-velky-horoskop-na-rok-2021-rok-zmen-nezustane-kamen-na-kameni.html


Ondřej Habr: Příští rok bude plný překvapení

https://www.youtube.com/watch?v=aAAgjhIOtIE&feature=share

 Samapat Toschi: Velký podrobný celosvětový horoskop pro rok 2021

https://www.youtube.com/watch?v=xTP2bVF_9kA&feature=youtu.be

REVOLUČNÍ ROK 2021 - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI

astroložka Martina Blažena Boháčová

https://www.youtube.com/watch?v=2PkaRaDTMXY

 

Velká předpověď na rok 2021 podle kartářky Helen Stanku

https://zeny.iprima.cz/astroclanky/velka-predpoved-na-rok-2021-podle-kartarky-helen-stanku

Horoskop 2021

https://www.astrohoroskop.cz/horoskop-2021

Stanislava Boušková: Předpověď do roku 2030 - zcelí nás problémy, které jsou před námi“

https://youtu.be/RfipToEd4NE   ne se vším souzním, co paní povídá, ale je dobré si to poslechnout a sami si udělat závěr

Jitka Valentová: Jaký bude rok 2021?

Milí přátelé, pomalu se posouváme ke konci výjimečného roku 2020 a je před námi rok další, jaký asi bude? Tuto otázku si na pozadí současného dění klade stále více z nás.

Nejdříve se podíváme na běžná fakta vztahující se k tomuto roku.

Podle chaldejské číselné řady bude rok 2021 pod vládou planety Saturn. Opět po 7 letech se tak ujme vlády tento přísný učitel, pán karmy, času a omezení. Bude dohlížet na to, abychom poctivě dočistili naši karmu a prošli dále řádně zvolenými zkouškami, a to nově budované tak mohlo stát na pevných základech. Mohou se nám tak zviditelnit stará témata táhnoucí se našimi životy, a i to poslední z doby jeho předchozí vlády, tedy z roku 2014.

Saturn se v roce 2021 bude nacházet ve znamení Vodnáře a jeho zkoušky budou zaměřeny hlavně na oblast našeho pocitu svobody, a to nejen ve vztazích, kde bude přinášet nové lekce a zkoušet naši vzájemnou solidaritu, ochotu si pomáhat a rozvíjet nové formy spolupráce, komunikace a politického uspořádání. Volnost, rovnost, bratrství a bezpodmínečná láska to jsou hesla, která ke znamení Vodnáře patří. Je spojen také s výskytem mimozemských civilizací a převratnými informacemi ohledně jejich technologií. Tyto poznatky se mohou uplatnit při léčení a fungováním například lidské aury atd.

Saturn ve Vodnáři to nebude mít v roce 2021 snadné, protože bude procházet napěťovými vazbami na svého vládce Urana, který se nachází ve znamení Býka. To je ukazatel, že se řada lidí bude bránit novým myšlenkám a držet se stále ještě starých dogmat. Lze tedy očekávat, že zejména během února, června a prosince budeme procházet náročnými zkouškami týkajících se lpění na hmotných jistotách. Bude také možné pociťovat určité omezení svobody, vzdor a strach ze změn.

Částečná pomoc přijde od Jupitera, který bude také znamením Vodnáře procházet a to do 13.5.2021 a s ním by mohlo přijít i určité požehnání a ochutnávka nových energií věku Vodnáře, více solidarity, štěstí, vzájemné pomoci, radosti a naděje do našich životů. Budeme také více pociťovat touhu spojovat se a budovat nové přátelské vztahy. Také by mohla vzniknout nová svobodná platforma sociálních sítí a komunit praktikujících svobodný život mimo systém.

Protože znamení Vodnáře představuje i politickou scénu, lze i v této oblasti očekávat zvýšenou aktivitu a díky Saturnu a v návaznosti na podzimní volby náročnou předvolební kampaň. Od 23.5. do 11.10.2021 se navíc stane Saturn ve Vodnáři retrográdní a bude zesilovat staré energie a dávat nám prostor a čas je pochopit a nalézt strategii pro následné řešení.

Jupiter se od 14.5. do 28.7. přesune po 12 letech na chvíli do znamení Ryb a bude podporovat uměleckou a lékařskou sféru, okultní a duchovní vývoj, laskavou víru, pomoc slabým a trpícím. Je možné, že přijde i určitá milost a podpora ohledně současné pandemie, a to třeba formou nalezení účinného léku, nebo ústupu viru z populace atd. Zpátky do znamení Ryb se Jupiter vrátí zase až 30.12.2021 a to na celý rok.

Pozitivní životní filozofii v roce 2021 bude podporovat i Selena, která bude do 15.7.2021 procházet znamením Střelce a přinášet nové formy pozitivního poznání.

Pluto půjde ještě znamením Kozoroha po celý rok 2021, ale už bez doprovodu Saturna a Jupitera, což je velká úleva oproti roku 2020 a mohlo by se to projevit mírnější formou transformace a snadnějším fungováním ve společnosti. Od 27.4. do 6.10. bude také retrográdní a procesy obnovy budou opět více zaměřeny na naše nitro a bude nám dán čas a prostor na léčení naší minulosti a transformaci vnitřních struktur.

A jako poslední se podíváme na to, jaké vazby bude vytvářet v roce 2021 obávaná Černá luna, která si často ve hmotě neodpustí nějaké ty významnější učební lekce a efekty.

Do 18.7. se bude nacházet ve znamení Býka a o tom jsem už napsala samostatný článek.
https://www.priznakytransformace.cz/index.php/horoskopy-astrologie/3027-jitka-valentova-cerna-luna-vstupuje-do-byka

Její nejproblematičtější aspekty v roce 2021 nastanou hned v lednu mezi 20.1 až 28.1, kdy se bude stále držet kousek od Uranu a bude se k nim přibližovat i Mars a vytvářet kvadraturu na Saturn a Jupiter. To by mohlo přinést zesílené revoluční a napěťově energie, projevující se zejména v oblasti ekonomiky a financí. Také zvýšený výskyt nehod, pády letadel, výbuchy, požáry, zemětřesení a následné tsunami. Vhledem k vazbám na oba dva horoskopy vzniku ČR a ČSR poukazují na přetížení nemocnic a zvýšenou úmrtnost. Není vyloučen ani nějaký skandál v souvislosti s tím.

Také ještě kolem 15.2.2021 nebude mít Černá luna dobré vazby na Jupiter v konjunkci s Merkurem, a to se ještě zopakuje i v červenci, kdy bude procházet pásmem Alcyone a vytvářet kvadraturu na Jupiter. Bude nutné hlídat si klidnou mysl a nenechat se zmanipulovat a nepodlehnout šíření negativních dezinformací. Začátkem září 6.9.2020 se setká konjunkcí s Dračí hlavou v Blížencích a v dobrých vazbách na Saturn, mohla by tak zaznít nějaká významnější stabilizující celospolečenská informace a odhalení.

Dále v roce 2021 nastanou dvě zatmění Slunce. První bude prstencové 10.6. a bude procházet severní Kanadou, Grónskem a severovýchodním Ruskem, a to druhé úplné nastane 4.12. na Antarktidě. Jinak co se týče zatmění Luny, tak nebude z našeho území po celý rok viditelné žádné. Dočkáme se jen dvou superúplňků a to 27.4. a 26.5. Ten květnový bude spojen se zatměním, které však nebude viditelné z našeho území.

Podle numerologie bude rok 2021 pod vládou čísla 5. To je velice silné číslo nesoucí v sobě magickou moc pentagramu slučující prvky oheň, voda, země, vzduch a pátý element zvaný éter. Je to silná dynamická energie vedoucí ke změnám, pohybu, tvoření, osvobození a posunu, proto je třeba víc než kdy jindy v tomto roce rozvíjet trpělivost a duchovní poznání a vyvarovat se neuvážených změn pod tlakem.

Z hlediska čínské astrologie převezme od 12.2.do 31.1.2022 vládu kovový buvol, který nám opět nedá nic zadarmo a bude přát pracovitým a rozvážným jedincům, kteří nenechají nic náhodě. Pak bude přinášet stabilitu a hojnost. Barva, která přináší štěstí pro 2021 je bílá s prvky kovu.

Při dotazu karet posvátné síly pro rok 2021 vyšla karta:

Medicína
Ta nás vybízí, abychom navázali na tradici našich předků a rozvinuli přírodní a alternativní formy léčení a čištění. Objevili spojení mezi duchovním a materiálním světem z něhož vychází šamanské techniky léčení a souladu.

Afirmace zní:
Mám velké léčitelské schopnosti. Nesu v sobě zářivou sílu vesmíru. Přináším obrovskou náruč světla.

Přeji nám všem tedy požehnaný rok 2021, hodně zdraví, štěstí, světla a lásky.
Jitka Valentová
27.11.2020

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem hlasem Země. Všechny vás z hloubky svého srdce, ze středu této planety, zdravím. Vy všichni jste mi tak drazí, tak opečovávaní. Jste na Zemi vítaní. Natáhněte ke mě ruku, jsem váš partner. Společně vstupujeme do tance života.

Vaše světlo nabralo formu těla, které se zrodilo ze mě a bylo mnou vytvořené. Jsem pozemskými elementy, které vám pomáhají tuto formu nabrat a které vás vyživují. Já sama jsem živoucím vědomím. Nejsem mrtvá, na každém vašem kroku, můžete pod svými chodidly cítit proud mé životní síly. Vnímejte mou pevnost, nevyčerpatelnou energii a dovolte ji, aby o vás pečovala. Dovolte mému světlu, čisté pozemské energii proudit nahoru vašima nohama. Má síla je jak fyzická, tak éterická. Když mi dovolíte, abych do vás proudila, bude posílené nejen vaše tělo, ale i vaše mysl.

Krmím vás inspirací, kterou vidíte všude v přírodě, inspirací samotného života, který roste, vzkvétá a jde svou cestou bez sebezpochybňování. Slyšeli jste někdy o květině, která by měla pochybnosti o svém osudu otevřít se a ukázat svou oslňující nádheru světu? Pochybuje snad tato květina, zda se může krmit z půdy Země či pít déšť a pohlcovat sluneční svit? Slyšeli jste někdy o květině, která by pochybovala, zda to vše může přijímat?

Tato květina přijímá víc než jen hmotnou výživu. Přijímá také spirituální inspiraci od malých éterických stvoření kolem: elfů, nymf, víl, které ji sytí, podporují a velebí. Jaká radost, jaká inspirace je v přírodě! Kdybyste viděli mýma očima, viděli byste na každé cestě v lesích tolik života a inspirace, že byste jen zůstali s údivem stát a propustili své zoufalství.

Na Zemi je tolik lásky, vitality a tvořivosti. Spojte se s tímto životem, s přírodou a vnímejte její přítomnost ve svém těle. I vy jste květinou Země, která může být vyživována vším, co potřebuje. Vnímejte své kořeny, jak směřují hluboko do půdy. Vnímejte sílu ve svých nohách a to, jak vás tato síla spojuje se Zemí. Dovolte si zapustit své kořeny tak, jak to dělá strom – představte si, že vy jste stromem. Zralým, vysokým stromem s korunou, která vyčnívá vysoko do nebe a zachytává vše, co tu je – vítr, déšť, sluneční svit – ,a vše, co k němu přijde, přijímá v tichém souhlasu a odevzdání. Roční období přicházejí a odcházejí a strom ve své podstatě žije vším, co se stane jeho součástí – v každém okamžiku. Nic víc a nic míň.

Sestupte dále do kmene a dolů do kořenů stromu. Běžte svým vědomím do půdy a vnímejte, jak kořeny ve skutečnosti zrcadlí celý soubor větví, vy však zůstaňte v půdě. V půdě cítíte aktivní život a vlhkost. Vnímejte stabilitu a sílu kořenů a povolte napětí ve svém těle. Uvnitř vás existuje kořenový systém, který vás podporuje. Vaše tělo vás má v tomto životě nést, a tak mu důvěřujte, že to dokáže. Vnímejte přirozený rytmus přírody, který jako strom zažíváte, a vnímejte nyní ten stejný rytmus uvnitř vašeho vlastního těla – odevzdejte se mu. Představte si, že vše, co nyní potřebujete, je ve vašem životě přítomné. Potřebujete jen otevřít oči a naslouchat signálům, které k vám přicházejí.

Pojďme se nyní podívat na to, co se ve vás a v dalších lidech, kteří jsou velmi citliví, odehrává. Když jste ohromeni vjemy zvenčí, které nedokážete strávit, zažíváte břemeno své citlivosti. Proč tomu tak je? Protože v tu chvíli na sebe nabíráte příliš toho, co vám nepatří. Nemáte dobré spojení se svou základnou: svým kmenem, kořeny. Dalo by se říci, že máte v horní části stromu příliš mnoho větví a to způsobuje, že se věci uvnitř vás příliš pohybují a houpají. Tyto větve můžete přirovnat k vyšším čakrám ve svém těle: energie vašeho srdce, krku, třetího oka ve vaší hlavě a korunní čakry.

V této době se hodně mluví o transformaci Země i celé sluneční soustavy, ve které pobýváte. Zvyšuje se světlo a vědomí a je to jako vlna, která vás pohltí. Věděli jste to ještě dříve, než jste přišli v tomto životě na Zemi, rozhodli jste se toho být součástí. Opravdu jste na tuto událost čekali velmi dlouhou dobu. Jako duše jste staří, na Zemi, na jiných planetách a dimenzích jste žili mnoho životů. V současné době v této sluneční soustavě dochází k posunu vědomí a já, Země, se této změny účastním.

Co tedy tato změna znamená? Znamená, že všechny žijící bytosti na Zemi jsou zasaženy impulsem, výzvou k probuzení, k rozvzpomenutí, kým jsou. Tento impuls jste cítili ještě předtím, než jste se narodili. Věděli jste, že to má být příležitost hluboce se na Zemi inkarnovat a přinést jasnost a harmonii starým břemenům, které jste si přenesli z jiných životů – nepřišli jste sem jako čistý papír. Když jste se narodili, břemena přišly s vámi a je v nich bolest: pocity odmítnutí či nepochopení. Tato bolest pramení z prožitků, které jste na Zemi dříve získali. Bolest má mnoho vrstev a každá čakra byla ve svém energetickém systému touto starou bolestí zasažena, což bylo spuštěno v tomto životě ve vašem mládí.

Chci, abyste nyní šli tam, kde je tato bolest nejvíce uložena, do spodních třech čaker: do břicha a kořenových čaker. Z vašich vyšších čaker se můžete snadněji spojit se svým nejvnitřnějším bytím – světlem vaší duše – protože právě v této době se můžete tohoto světla snadněji dotknout a probudit ho. A to je i to, co jste ve svém životě chtěli: měli jste touhu po probuzení, touhu přispět ke změně na Zemi. To, co si však občas neuvědomujete je, že je třeba uzdravit bolest, která je umístěná zejména ve spodních čakrách, léčit ji se vší pozorností a především trpělivostí. Jen zaměřte svou pozornost na tuto část těla: svůj žaludek a břicho, pánev a kostrč a vnímejte ji jako celek. Dovolte, ať váš dech sestoupí do této části vašeho těla, kde se nachází Domov, do kterého máte dojít.

Chci vám pomoc prožít pocit jistoty, který postrádáte, něco, co vám nebylo k dispozici velmi dlouho. Uvnitř vás je strach jako výsledek neschopnosti být sami sebou nebo být jiným/jinou. Použijte svoji citlivost a zaměřte se na tento strach, buďte jen s ním. Zeptejte se sami sebe, co tu chcete přijmout: mír, uklidnění, pocit jistoty, pocit sounáležitosti, důvěru, kterou můžete rozvinout jako květinu? Chcete být schopni spolehnout se na přírodní síly Země stejně jako na ty Vesmírné, aby vám pomohly a podpořily vás být sami sebou?

Chci, abyste si uvědomili změnu, která leží před vámi, že jste její součástí a můžete se jí odevzdat. Mnoho věcí pro vás bude připraveno, když se znovu odvážíte odevzdat se hluboké důvěře ve mě, v Zemi a v mé tvořivé síly. Odevzdejte se tomu, důvěřujte mi a důvěřujte světlu, které aktuálně proudí Vesmírem. Je na čase postavit se a ukázat svou nejhlubší inspiraci světu. Svět vás potřebuje, není to naopak. Nepotřebujete svět k tomu, abyste byli tím, kým jste. Jste autentičtí a milující jen tak, jak jste. Vložte své kořeny hluboko do Země a odvažte se o sebe postarat. Milujte se na místech, kde máte úzkost, strach nebo nejistotu. Podívejte se hlouběji na svou bolest a obklopte ji svou léčivou energií. Spolehněte se na přírodu, že vám pomůže, protože i spojením se mnou můžete zažívat mou léčivou energii.

Nakonec bych vás ráda upozornila na to, že kolem vás existuje také pomoc z duchovního světa, z Nebe i Země. Jste zvyklí vzhlížet k nanebevzatým mistrům a andělům, vězte však, že i na Zemi jsou přítomni průvodci. Tito éteričtí elfové, nymfy a víly jsou tu také pro vás. Vnímejte, zda je dokážete kolem sebe vnímat, protože tu jsou. Jsou to nebeští a pozemští průvodci a všichni tančí kolem vás. Chtějí s vámi sdílet své vědění radosti a lehkosti a toho, co se může dít, když důvěřujete životu.

Vy, lidské bytosti jste zvyklí snažit se ovládat a plánovat ze své hlavy a vůle. Myslíte si, že musíte věci „uchopit“, aby se „nerozpadly“, nic však nemůže být od pravdy dále. Když se spojíte se svými nejhlubšími pocity a srdcem, spojíte se s pomocí kolem, život je pak velmi jasný a jednoduchý a vy si uvědomujete, o čem to celé je: že jste zde, abyste kvetli, prospívali a zářili, dělali to, co pro sebe cítíte jako hluboce správné. Jste tu, abyste o sebe pečovali a stali se zářivým světlem, oslňující květinou, která podněcuje druhé svou čistou krásou a radostí.

Dávání a přijímání jsou jedním, když se odvážíte přijímat, důvěřovat a šířit světlo, které vám náleží: světlo, které chce nyní na Zemi proudit. Důvěřujte a vnímejte pomoc kolem. Můžete cítit energii elfů ve svých nohách, ale neočekávejte od nich uvážlivé rady. Jsou rozpustilí a šťastní a nechápou, proč máte všichni tak náročný čas. Když vám chtějí něco říct, jejich rada je jednoduchá a přímá. Dejte jim svou lásku a ocenění – úsměv stačí. Znovu touží být spojeni s lidstvem. Chtějí komunikovat s těmi z vás, kteří mají touhu komunikovat nimi.

Všechny vás zdravím. Děkuji, že jste přišli.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

 
Jaký bude rok 2021? Podle astrologie symbolizuje nový začátek

Autor: iStock Jiřina Köppelová , Vydáno: 07.12.2020

Tři dny před Štědrým dnem, v den, kdy proběhne i zimní slunovrat, zažijeme ještě jeden velmi významný astronomický i astrologický úkaz. V pondělí 21. prosince 2020 proběhne tzv. královská konjunkce, nebývale přesné spojení planet Jupitera a Saturnu, které symbolicky odstartuje nový začátek pro celý svět.

Konjunkce neboli spojení planet Jupitera a Saturnu můžeme na obloze pozorovat každých dvacet let. Konjunkce, která proběhne 21. prosince 2020 v 19:20, bude ale výjimečná. Zaprvé v tentýž den nastane i zimní slunovrat, odpradávna symbol zlomu, velkého návratu ke světlu, zadruhé spojení planet bude nezvykle těsné, takto přesné je přibližně po 800 letech, a zatřetí proběhne tři dny před Vánocemi. Tři zásadní důvody, proč jí věnovat velkou pozornost a proč jí přisuzovat význam nejen pro vývoj událostí pro rok 2021, ale i pro naše osobní životy.

Změna pod vládou znamení Vodnáře

Konjunkce proběhne ve vzdušném znamení Vodnáře, starý král (Saturn) předá žezlo své vlády mladému králi (Jupiteru) a odstartuje novou dvacetiletou éru symbolicky charakterizovanou vlastnostmi znamení Vodnáře. Je pravděpodobné, že nás čekají dny a události, které budou fandit všemu novému, nezávislému, originálnímu. Z počátečního chaosu povstanou nová společenská uspořádání a nové hodnoty. Mohou se proměnit naše životní jistoty a priority, můžeme si začít vážit nebo cenit jiných věcí.

Přátelství a kamarádství vzrostou na významu, budeme upřednostňovat rovnost mezi všemi a vším, tvrdohlavě prosazovat nové revoluční ideje a intelektuální řešení dlouhodobých problémů. Budeme se muset více spoléhat sami na sebe a přitom respektovat společenské cíle a zájmy. Skvěle uplatníme naši paměť, intuici, znalosti, lásku ke svobodě i svou lidskost. Pro každé znamení zvěrokruhu tato konjunkce bude mít jiný symbolický význam, každé zasáhne jiným způsobem a v jiné životní oblasti. Zásadně však ovlivní životy všech.

Tradiční hodnoty narazí na naše potřeby svobody

Během roku proběhne ještě jeden velmi významný tranzit, který nás zasáhne i v našich osobních příbězích. V únoru, červnu a prosinci roku 2021 planety Saturn a Uran k sobě zaujmou neharmonický aspekt kvadrátu. Střetnou se dvě velmi rozdílné energie. Saturnská přísnost, ale i moudrost bude narážet do uranské potřeby se odlišovat. Možná se budeme bouřit proti všem zažitým autoritám a budeme hledat nové, abychom je posléze objevili sami v sobě. Možná budeme chtít zbořit všechna stará uspořádání, protože nám již nebudou vyhovovat, ale nebudeme ještě schopni vytvořit nová. Může to být období společenského i vnitřního chaosu, kterým ale pravděpodobně musíme projít, abychom našli novou cestu pro sebe i celou společnost.

Jaké další zásadní aspekty nás budou v roce 2021 ovlivňovat?

Co další velcí nebeští hráči? Velký „blahodárce a dobroděj“ Jupiter se bude prakticky po celý rok pohybovat znamením Vodnáře a přinášet štěstí zejména vzdušným znamením (Blíženci, Váhy a Vodnář) s výjimkou krátkého období května a června, kdy nakoukne na okraj znamení Ryb a zpříjemní život zrozencům prvních dnů tohoto znamení.

Velký nebeský učitel planeta Saturn ze znamení Kozoroha, ze kterého více či méně v minulosti „zatápěl“ všem kardinálním znamením (Beran, Rak, Váhy a Kozoroh), se přesune přibližně na dva půl roku do znamení Vodnáře a pro změnu přitíží pevným znamením (Býk, Lev, Štír a Vodnář).

Planeta změny Uran bude nadále pobývat ve znamení Býka, ve kterém byla již v roce 2020 a na jejíž revoluční vliv si zejména zrozenci první dekády Býka, Lva, Štíra a Vodnáře pomalu zvykají. Neptun zůstává ve svém královském postavení ve znamení Ryb a Pluto nadále úřaduje ze znamení Kozoroha. Svou mocí ovlivní zejména životy zrozenců třetí dekády Kozoroha, Berana, Raka, Vah a výjimečně příznivě lidi, kteří se narodili ve třetí dekádě Panny a Býka.

Kterým znamením se bude v roce 2021 dařit nejvíce?

Bezpochyby Blížencům, kterým hraje vše do karet. Ti by mohli být i vítězi tohoto roku. Dařit se ale bude i Vahám, Vodnářům, Beranům a Střelcům. Výjimečně pozitivní rok mohou prožít některé Ryby a zrozenci třetí dekády znamení Panny, Kozoroha a někteří Býci.

Pro která znamení bude rok 2021 nejvíce přelomovým?

Dozajista pro všechny Vodnáře, ale možná i Berany a Střelce. Zcela zásadní změny prožijí Býci, kteří se narodili v první dekádě znamení. To samé platí pro zrozence první dekády Lva.

Kterým znamením se uleví?

Pravděpodobně zásadně se uleví Beranům a Vahám. Pozitivní změny prožijí Raci.

Pro která znamení bude rok 2021 tím klidnějším?

Pro Ryby, Raky a Panny. Částečně i pro Kozorohy.

Pro která znamení bude rok 2021 zkouškou?

Pro zrozence první dekády Býka. Životní kotrmelce mohou prožít i Lvi, Vodnáři a Štíři.

Pro která znamení bude rok 2021 novým startem?

Bezpochyby pro Vodnáře, dále pro Berany, Střelce a Štíry.

Která znamení prožijí své znovuzrození?

Určitě zrozenci třetí dekády znamení Panny a částečně i Býka a Kozoroha.

 

Numeroložka Lenka Suchardová: Číslem roku je pětka | Horoskopy.blesk.cz

https://horoskopy.blesk.cz/clanek/nove-horoskopy-astroclanky/666150/numerolozka-lenka-suchardova-cislem-roku-je-petka.html 

Skutečná transformace spočívá ve změně vědomí
Radka Tara Svobodová

Skutečná transformace spočívá ve změně vědomí.

Znamená to schopnost opustit staré formy myšlení a posuzování věcí a lidí kolem nás a naučit se fungovat na frekvenci lásky a nezaujatého postoje vůči všemu a všem. Politické události, negativní zprávy, tabulky, hodnocení, predikce, analýzy situace jsou pouze nástroji k odvádění pozornosti od toho, oč tu skutečně ve své podstatě běží.

Budeme nadále své strachy připisovat vnějším událostem, nebo si přiznáme, že na základě našich reakcí vytváříme tyto události my sami?

Dokud bude lidská mysl, plná pochybností a strachů, ovládat naše vědomí, budeme i nadále tvořit události plné zvratů, těžkých emocí a extrémů.

Záleží jen na tom, čemu ve skutečnosti věnujeme svou energii. Tam, kam směřujeme pozornost, to také v realitě podporujeme a živíme.

Čím více se snažíme popisovat, analyzovat a uchopit neuchopitelné, tím méně se zdá, že máme situaci pod kontrolou. Ona totiž ve skutečnosti žádná obecně platná "situace" neexistuje.

Existuje jen náš vztah k lidem a událostem kolem nás.

A pokud je ten vztah negativní nebo plný strachu, odporu, soudů či k ní zaujímáme povýšenecký postoj, tím více těchto negativních emocí hromadíme ve svém podvědomí a tím více přiléváme oleje do ohně kolektivního nevědomí.

Naše mysl se tak zacyklí a tvoří stále ty stejné myšlenky, emoce, druh chování i události dokola, dokud je plně neintegrujeme, nepřiznáme si svůj podíl na jejich spoluvytváření a nezaujmeme patřičný odstup, který nám umožní přerušit tento zaběhnutý cyklus.

Proto mi hodnocení situace ze všech stran připadá jako jeden velký pokus dostat pod kontrolu něco, co je nekontrolovatelné, neuchopitelné a ve skutečnosti to vyžaduje jiný přístup. Takový, jaký jsme doposud nepoznali.

Pustit kontrolu ale pro mysl a ego není vůbec jednoduché, proto se události potřebují vyhrotit natolik, že lidé přicházejí o svůj zaběhnutý řád, o každodenní jistoty, o pocit iluzorní svobody. Protože pokaždé, když úhel pohledu nezměníme dobrovolně, přijdou další zkoušky.

Jak už jsem psala výše, nejde tu o žádné politické tahanice, nejde ve skutečnosti ani o to, že by se zde jakoby "náhodou" vyskytla nějaká nemoc a stala se příčinou současných událostí.

Ta nemoc se vyskytla jako nástroj pro změnu v chybném myšlení lidí. Nemoc a události kolem ní slouží jako nástroj transformace, kterou mnozí nechtěli podstoupit dobrovolně, a tak mají ještě možnost přehodnotit své postoje a obrátit pozornost do svého nitra, začít řešit svůj charakter, své myšlenky a pocity, které se mají naučit ovládat, přehodnotit svůj život a uzdravit svůj emoční systém.

Protože pokud chceme ovládat vnější realitu, nelze to dělat násilím. Nejdříve je nutné naučit se ovládat sami sebe, tedy upustit od destruktivních vzorců chování a stát se skutečnými lidskými bytostmi, jejichž podstatou je soucit, důvěra a vzájemná spolupráce.

Na základě změny ve vědomí každého jednotlivce pak můžeme opustit starý nefunkční systém a vytvořit novou funkční společnost, která bude zdravá, funkční a prosperující ve všech směrech.

Zdroj: http://www.priznakytransformace.cz/index.php/prace-na-sobe/3026-radka-tara-svobodova-skutecna-transformace-spociva-ve-zmene-vedomi 

Irena a Karel Křížovi, Vstupujeme do nové Epochy lidstva

https://www.cestyksobe.cz/irena-a-karel-krizovi-vstupujeme-do-nove-epochy-lidstva/38964

Shelley Young

ZDROJ: www.trinityesoterics.com

Sdíleno ve vědomém vytváření Nového Jeruzaléma a napomáhání planetárnímu Vzestupu a Osvobození,
Mikai.

 VYROVNÁNÍ JUPITER – SATURN

Tzv. velká konjunkce dvou zmíněných planet nás čeká 21.12.2020.

Protože však lze toto spojení pociťovat již nyní, připravila jsem pro vás krátké shrnutí očekávané události.

Určitě jste slyšeli o tom, že vstupujeme do věku Vodnáře.

Astrologové se rozdělují na dva tábory – jedni věří, že věk Vodnáře již začal, druzí mluví o tom, že k tomu dojde až za několik stovek let. Někdo věk Vodnáře vůbec nebere v potaz.

Konjunkce těchto planet spadá právě do tohoto znamení a událost nastaví energii dalších desetiletí.

Obě planety se v minulosti nacházeli v zemských znameních. Šlo o budování, vytváření, hromadění majetku s podporou hlavního hmatatelného zdroje – Země.

Teď nastává čas, kdy necháme Zemi vydechnout a budeme se soustředit na vzdušnou energii Vodnáře.

Vodnář je sám o sobě synonymem revoluce, technologie a vytváření či budování ve sféře energií a vln. Přináší pokroky, objevy i zdařilé experimenty.

Pracuje s tím, co je dobré pro většinu nebo celek, nikoli pro jednotlivce. Podle různých předpovědí končí doba, kdy se soustředíme jen sami na sebe.

Nejde ale o to, abychom sami sebe zavrhli, jde o rovnováhu, propojení a naplňující vztahy na všech úrovních.

Neznamená to tedy, že zahodíte své sny a cíle - ty jsou právě potřeba pro následující vývoj ostatních.

Jsme možná na začátku jakési nové éry či období – konce tohoto cyklu se nikdo z nás nedožije, protože potrvá cca 200 let, že se znamení opět změní.

Je na nás začít a připravit tak svět pro ostatní.

Možná teď opět přehodnotíte své cíle. Možná si uvědomíte, že jste byli k některým věcem připoutáni až příliš. Možná se rozhodnete zvolnit své tempo, plynout přirozeně s proudem a pomalu stavět základy něčeho lepšího.

Jsou to vaše myšlenky, které zosobňují drobná semena plodů, jež dozrají v průběhu desítek či stovek let.

Vlastní harmonie je stav, ze kterého plynou cíle a přání. Ty, které mají důvod se zhmotnit.

Jupiter je planetou hojnosti, optimismu, štěstí a darů. Saturn je opakem – přináší pravidla, omezení, je mnohdy drsným učitelem.

Ačkoli by se Saturnovo působení mohlo zdát jako přítěž, ve skutečnosti se jedná o největší možný dar, neboť nás přivádí k rozvoji, moudrosti a pomáhá nám najít vnitřní sílu.

Z astrologického hlediska se obě planety spojí v 0 stupních Vodnáře. Nula je nikdy nekončícím přínosem možností. Stane se tak právě 21.12.2020. Tento den přinese maximální plodnou energii, nekonečně mnoho možností, spoustu nových začátků.

Jak jsem psala výše, přicházející spojení už můžete cítit nyní. Možná máte pocit, že se něco někde mění. Možná máte emoce na houpačce, úzkosti, pocity beznaděje...

Možná taky cítíte úlevu, uvolnění, pocit příjemného plynutí.

Všechny pocity mohou v maximální míře trvat i po tomto velkém spojení. V dalších dnech a týdnech budou mizet a před mnohými z nás se otevře nová etapa.

Není se čeho obávat. I když vám možná není úplně dobře, tak přesto někde v koutku duše cítíte zvědavost, radost, vzrušení – jen se podívejte do svého nitra. Najdete tam štěstí, krásu a porozumění. Každý z vás.

A nezapomeňte se večer 21.12. podívat na oblohu. Bude to krása 🖤✨

FB Cottage Witch Apothecar


Petra Nel Smolová - Přichází téma zviditelnění skutečné podstaty

https://www.youtube.com/watch?v=i7tsUJr5b_s&feature=share

Jaké změny startuje tajemné datum 21.12.2020?

 Saturn a Jupiter přejdou ze znamení Kozoroha do znamení Vodnáře. A pak se přidá kvadratura s Uranem. Máme se na co těšit! Saturn byl už chvíli ve znamení Vodnáře i z jara tohoto roku, ale potom vycouval. Nicméně tento krátký impuls cítíme stále.

 Vodnář je především o volnosti. Když vejdou Saturn a Jupiter do znamení Vodnáře, tyto změny se ještě více urychlí. Legendární éra Vodnáře bývá popisována, jako svět bez válek, destrukce a konfliktů, kde má vládnout rovnost pohlaví, vegetariánství, jiná společenská struktura a jiné, méně klasické pojetí rodin. Má to být svět bez religiózních dogmat. Toto je velmi mýtické pojetí, připomínající sen o ráji na zemi. Astrologové totiž vedou již dávno spory, kdy ta vytoužená doba příjde. Někteří si myslí, že by jí něco mohlo připomínat v letech 2023 – 2025. Tam by podle těchto názorů měl přijít velký přelom v myšlení lidí, který by nás mohl něčím k vysněnému posouvat. Vodnář souvisí s platónskymi roky a tak se jeho věk vlastně jenom odhaduje. Přibližně to jeho malá éra bude, ale nikdo to vlastně přesně neví. Na co se tedy těšit?

Přichází velké změny! V roce 2021 to nebudou vlivy jenom znamení Vodnáře, ale také planety, která je jeho vládcem, a tou je planeta Uran. Nyní se Uran nachází ve znamení Býka a v něm bude tvořit kvadratury s planetami ve Vodnáři. Jupiter bude v kvadratuře s Uranem, hned potom co vejde do znamení Vodnáře 17. ledna. Saturn bude mít nadílku kvadratur s Uranem dokonce třikrát. V únoru, červnu a v prosinci 2021. Ta poslední kvadratura bude jednou silnější a jednou slabší, za to bude trvat celý rok 2021 až do roku příštího, čili velmi, velmi dlouho. Co to nese? V roce 1897 se tyto planety potkaly ve znamení Štíra a svět zachvátila zlatá horečka na Klondajku. Lidé dokázali překonat překážky v honbě za objevování skrytého zlata. Vstoupili do nové reality a začali z ničeho v divočině stavět celá nová města. Pro tehdejší účastníky to byly změny životní. Tento náš startující Klondajk bude jinou zlatou horečkou. Bude o nástupu nových informačních technologií. Působení Uranu a Saturna může by i o tom, že se nenávratně zboří to, co nefunguje, a nastoupí něco nového. Ve Vodnáři budeme třídit informace a dezinformace a hodně nám bude záležet na naší svobodě. Osobní i společné. V rodinách, s partnery i celkově. Uran nese nové vynálezy a technologie a Vodnář miluje volnost. Saturn potřebuje řídit a kontrolovat. Připravme se na to. Již v létě by nám však mohl ukázat i svou vlídnější tvář. Tak, jak kdysi zlatokopové překonali nemyslitelné nástrahy a postavili v divočině celá nová města a byli úspěšní i ti méně úspěšní, tak i my dnes máme spoustu možností a budocnost ukáže, kdo je miláček hvězd.

Pro Kartářky světla Hel a Pet

Více zde: Jaké změny startuje tajemné datum 21.12.2020? https://www.kartarkysvetla.cz/clanky/jake-zmeny-startuje-tajemne-datum-21-12-2020/#ixzz6g6o1pqJC
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Follow us: @Vykladkaret on Twitter | Vyklad.Karet.Vestirna on Facebook

Michal Drienik ROZHODNUTIE JE NA VÁS - 21.12.2020

https://www.youtube.com/watch?v=ru3nkTR_B3M&feature=youtu.be

 

21.12.2020 – 28.3.2021 Horizont Transformace

21.12.2020 – 28.3.2021 Horizont Transformace

Blíží se konec roku 2020. Na Zemi stále dopadají silnější a silnější energie z kosmu. Naše sluneční soustava vplouvá do té části vesmíru, kde jsou vyšší vibrace než ty, na které jsme byli v posledních tisícovkách let zvyklí. To vše spouští řadu procesů ve všech bytostech na naší Zemi, včetně jí samotné. Změny se však dějí v celé naší sluneční soustavě i ve Slunci samém. V tomto článku stručně a snad srozumitelně popisuji svůj pohled na aktuální situaci a blízkou budoucnost.


Temné období, kdy byla naše část Galaxie v nízkovibračním pásmu, nazývali naši slovanští předci „Noc Svaroga“.

Co se děje během Noci Svaroga?

„Tíha” Noci Svaroga je určena velikostí negativního evolučního trendu, který přináší: čím je větší, tím je pro člověka těžší přemoci nízké instinkty, emoce a negativní chování obecně. Lidé s velmi silnou vůlí jsou schopni jít proti proudu, ale většina lidí takovýto potenciál nemá a jsou jako kousky kovu „magnetizováni” negativními charakteristikami. Toto asi zná každý ze školy: když vezmeme kousky železa a vystavíme je silnému magnetu, tento je zmagnetizuje a otiskne do nich svou „polaritu”. Stejný jev nastává při Noci Svaroga. Jestliže osoba nemá vlastní silný potenciál (vůli), externí vliv ji přinutí chovat se podle něj, nikoliv podle své vůle či svědomí.“  
Nikolaj Levašov (*8.2.1961+11.6.2012)

Plán


V posledním „nízkovibračním období“ planety, zde vzniklo něco, co se dá nazvat jako „Matrix konzumně tržní společnosti“ jehož finální verzí má být něco, co se označuje jako „NWO“ - New World Order, nebo-li česky „nový světový řád“. NWO představuje dokonalý totalitní systém, kdy jednotlivec nemá žádnou osobní svobodu a je 24 hodin denně pod kontrolou systému. NWO v minulosti perfektně popsali lidé jako Aldous Huxley (kniha Brave New World) nebo George Orwell (kniha 1984). Princip„Matrixu“ byl poprvé odhalen Stanislawem Lemem v povídce „Futurologický kongres“. Hollywoodskou trilogii, která si myšlenku povídky „vypůjčila“ zná dnes jistě každý.

Tento systém byl vyvinut negativní mimozemskou civilizací, která používá lidi jako otrockou pracovní sílu i jako potravu, nebo genetický materiál (naše lidská DNA má ve vesmíru velkou cenu). Jedná se konkrétně o jednu reptiloidní – plazí rasu. Ti byli ještě donedávna vojensky přítomní (v podzemních základnách) na naší planetě i ve sluneční soustavě. Skupině mimozemských civilizací, které jsou vůči lidem na Zemi přátelské se podařilo reptiloidy vytlačit jak ze Země, tak i ze sluneční soustavy. Z vládnoucí pyramidy, která zde vládne prostřednictvím onoho Matrixu, byl odstraněn nejvyšší stupeň velení.  I díky tomu se někteří členové z vyšších stupňů pomyslné pyramidy rozhodli nepodílet se dále na tomto nestvůrném režimu, nebo dokonce přímo pracovat proti němu. Následkem těchto i dalších událostí se nepodařilo NWO zavést v plánovaném termínu, kterým mělo být období do 2012 – 2017. Výrazně vyšší vibrace, které zde na Zemi od té doby jsou totiž neumožňují zavedení celoplanetární totality. Zbývající temné elity tak vymysleli plán B, který někdo označuje jako NWO 2.0. Jeho hlavním a nejvyšším cílem je to, aby současné vládnoucí elity, které jsou na nejvyšším stupni pyramidy, zde mohli dožít a zachovat si současné postavení až do smrti. Aby něco takového bylo možné, tak je nutné snížit vibrace na planetě a snížit vibrace morfogenetického pole lidstva. To je v souvislosti s dopadáním stále silnějších energií na naši planetu stále obtížnější, ale jak v tuto chvíli vidíme, tak nějakou dobu to může fungovat. Jako určitý etalon těchto elit můžeme v současnosti vnímat figurku Joe Bidena, který se pokouší podvodným hlasováním získat úřad Prezidenta USA. Pozorujte jak v tom bude úspěšný a kdo všechno ho podporuje. Už teď je vidět, že jim to skutečně nejde hladce.

Současné dění z pohledu energií

Nyní je začátek listopadu 2020. Negativní energie jsou všudypřítomné. Nejúčinější z nich jsou strach a nenávist. Lidé, kteří se bojí a nenávidí jsou ideálními loutkami. Kdo má strach není svobodný. Čím větší strach má tím lépe se s ním dá manipulovat. To vše se teď děje do největších možných extrémů. Vede to až k naprosté ztrátě lidskosti. Na Slovensku lidé dobrovolně stáli ve frontách na zcela nelegální údajné testování prostřednictvím necertifikovaných testů na přítomnost viru, který zde nechci komentovat, neboť by mi cenzor smazal blog (i takhle budu mít namále). Ti samí lidé budou stát ve frontách na očkování a čipování (program depopulace). Je to podobné, jako kdyby lidé během druhé světové války stály fronty do plynových komor a těšili se při tom na dezinfekční sprchu. Každá negativní emoce působí negativní energie a to snižuje vibrace. Stejně tak každá pozitivní emoce působí pozitivní energie a vibrace zvyšuje. Aby zde mohl fungovat jakýkoliv totalitní systém, tak potřebuje silné pole negativní energie, jinak nebude realizovatelný. Pracujme zejména na srdeční čakře. Pomáháme tím jak sobě, tak ostatním! Důležité také je, mít pozitivní vizi budoucnosti. Nesoustřeďme se na to, co nechceme, ale na to co chceme!

Tohle jim nevyjde

Kde je v této temné době naděje? Stačí se pozorně rozhlédnout. Je velké množství lidí, kteří na Slovensku neuposlechli a nenechali se „otestovat“. Tito lidé se nenechají ani oočkovat ani očipovat. V České Republice proběhli 28. září a října demonstrace proti systému a jeho „opatřením proti šíření viru“, kterých se účastnili tisíce lidí. Další desítky tisíc, kteří se o tom na internetu, přes tu cenzuru dočetli, s nimi sympatizovali. Dne 7.11.2020 demonstrovalo v německém Lipsku proti tomutéž 40 000 lidí. Je zde tak velké množství lidí, kteří se Matrixu nepodvolí, že se nepodaří všechny zotročit. I kdyby bylo ve všech zemích nařízeno povinné očkování, tak nebudou dostatečné kapacity na vynucení tohoto nařízení. Určité kritické množství lidí již prohlédlo, mediální propagandě nevěří a všudypřítomná cenzura je jen usvědčuje v tom, že jim média a jejich elity (politici,velkopodnikatelé) lžou. Již několik lidí z ČR mi sdělilo, že pokud jim v zaměstnání nařídí povinné testování, tak dají výpověď. Tedy pokud jste na tom stejně a bojíte se, co s vámi bude, tak se nebojte, protože rozhodně nejste sami a tohle nebude trvat věčně. V jednotě je síla! Společně to všechno zvládneme!

Blízká budoucnost

Je před námi určité zásadní období, kdy se bude rozhodovat o tom zda u nás zavládne opět na nějakou dobu totalita, nebo zda se probudí takové množství lidí, že k tomu nedojde ani na moment. Toto období, které vnímám jako určitou dobu, během, které se rozhodne o nejbližší budoucnosti lidstva a pracovně jsem ji označil jako „Horizont Transformace“ začíná zimním slunovratem a trvá do začátku dubna 2021. Určitá jeho "nultá" nebo možná lépe řečeno - počáteční fáze - začne již koncem listopadu 2020. Bude zde několik zásadních dní, které můžeme využít jak pro pomoc sobě, tak pro pomoc  druhým.  Jsou to data 21.12.2020, 20.1.2021 a 21.3.2021. Velmi silné budou také úplňky (jeden z nich bude 28.3.2021) a některá novoluní od konce listopadu do dubna. Během 21.12.2020 a 21.3.2021 bude důležité pracovat se Zemí, posílat jí energii lásky, ale také se Sluncem. Meditace na energetických místech v krajině budou mít silnější účinek jak pro vás, tak pro Gaiu a Slunce. Termín 20.1.2021 vnímám jako důležitý pro osobní rozvoj, duchovní práci na sobě, ve které budeme moci udělat skokový posun!

 „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“ přísloví, staré jako lidstvo samo

 Pokud na sobě budeme pracovat a pomáhat si, pak si život ve svobodě a tuto nádhernou planetu zasloužíme. Také řada temných guruů má nyní nejvyšší pohotovost a snaží se přesvědčit duchovní lidi, aby nic nedělali, aby na sobě nepracovali, že prý bůh, vesmír, hodní mimozemšťané udělají všechno za nás. Je rozhodnuto – nic nedělejte! Věřím, že ani u nás, ani Slovensku nebudou tito nešťastníci úspěšní. Lidé se opravdu probouzejí!

S láskou

Honza

www.homosignum.cz

Ivona Antalii

ENERGIE OKAMŽIKU

Fyzický tlak Schumannovy rezonance je jistě hmatatelný.

Sluneční bouře se trochu uklidnily, ale sluneční vítr je stále vysoko nad 500 km / s, což ovlivňuje magnetické pole Země, které je již velmi oslabené.

Tlak Schumannovy rezonance může způsobit následující potíže, bolesti dolní části zad, obavy, tlak na hrudi, bušení srdce, nekontrolovaný pláč, průjem, závratě, nevolnost, poruchy rovnováhy, zvonění uší, chřipka, horečka, bolesti zubů, bolest hlavy, hněv, nespavost.

Sluneční bouře mají nyní sílu KP-2.

Planetární K. index

Nyní: Kp = 2 tiché

Max. 24 hodin: Kp = 3 tiché.

Sluneční bouře ovlivňují centrální nervový systém, veškerou mozkovou činnost (včetně rovnováhy), stejně jako myšlenky a všechny duševně-emocionální fyzické reakce. Není proto divu, že během sluneční bouře můžeme zaznamenat výskyt zvýšené myšlenkové činnosti a že se emoce mohou projevit náhle a násilně.

Sluneční bouře nám také můžou způsobit pocity nervozity, úzkosti, obavy, závratě, podrážděnosti, ospalosti, únavy, rozrušení nebo zapomnětlivosti. Je to nová informace, která přichází a je distribuována naším tělem prostřednictvím nervového systému.

Tělo se musí přizpůsobit těmto novým informacím a to vyžaduje spoustu energie. Mají silný účinek na naše buňky, probouzejí a čistí naši buněčnou paměť. Můžeme to zažít v podobě vln tepla. Naše tělesná teplota doslova stoupá. Podporuje naše probuzení a vědomí. Sluneční bouře jakoby vytáhla staré energie jako magnet a nechala je rozpadnout.

Rychlost slunečního větru: 544,2 km / s.

Rychlost slunečního větru je nyní velmi vysoká, takže v magnetickém poli Země, a tedy i v našem energetickém poli (nervový systém), dochází k velké turbulenci. V důsledku toho můžeme pociťovat příznaky jako: zimnice, emoce, velmi těžké probuzení, náhlé probuzení v noci, potíže s usínáním, tendence spát během dne, lehký pocit chřipky, napětí v čelistních kloubech , mírná bolest hlavy, sípání v uších, obtížné trávení, žaludek pod tlakem.

Příliv fotonové energie je také jistě citelný;

hustota: 9,1 protonů / cm 3

Závratě způsobené aktivací nervu vagus (Bloudivý Nerv), rozmazaným viděním, problémy s hrdlem a slyšením vysokých pípnutí. Jasný signál. V okamžiku, kdy uslyšíte tyto vysoké tóny, víte, že přichází další sluneční bouře. Během sluneční bouře lze také často pocítit aktivaci vyššího srdce. Můžete si toho všimnout podle vysoké srdeční frekvence, srdečního chvění nebo poruch srdečního rytmu.

ZDROJ: Cleopatra Thijm

 

Jiří Ledvinka, Postupné zrození lidstva

https://www.youtube.com/watch?v=c09UYNpAPq8&feature=share

 S titulky přednáška a vysvětlení, co se děje a co se dělo v minulosti a jak nás to ovlivňuje

https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/dr-cowan-5g-koronavirus/af5a8a49ea50dce463fd57a0d8829eb8a4d80ed1/streamJan Vojáček – nemoci jsou informace

„Dělám to, co mi dává hluboký smysl, bez ohledu na to, co si o tom myslí jiní lidé. Respektuji a ctím sebe stejně tak jako druhé,“ říká o sobě MUDr. Jan Vojáček, zastánce funkční medicíny, který hledá příčiny onemocnění v osobních příbězích. Nejen o nalezení rovnováhy, pocitech prázdnoty a (ne)vyléčitelných nemocech je následující rozhovor.

https://novinyanovinky.cz/clanek/jan-vojacek-nemoci-jsou-informace/?fbclid=IwAR29BS3Fgs8HdG47Hc3wzIcKjx0JBBe0mOREy5QarUqDCiZ9BqDQw_AeKaU

V kolektivním vědomí je mor první jezdec v apokalypse
Alexandr Tóth Dlouho mi vůbec nedocházelo, co všechno znamená z pohledu transformačních příznaků ten humbuk

kolem zlovidu (Ondrův a Avy terminus technicus pro covid-19). Stále jsem měl za to, že ty stavy strachy, stagnace, nefungování lidí a vyloženě celosvětové ochrnutí společnosti jsou vlivem sítí 5G a "temné 3D strany“, která se snaží bránit transformaci. Říkal jsem si, že by to mohlo být projevem takové té před smrtné agónie, než se celý systém zhroutí, aby se mohlo postoupit v transformaci.

A pak jsem měl klientku, s kterou jsem se v regresní terapii dostal cca do 12. století. Její život byl ve zkratce takovýto: „Špatně se mi venku dýchá. Ten vzduch je nečistý. Páchne smrtí a hnijícím masem. Mám strach ze smrti. Vnímám silný pocit ohrožení. Zachvacuje mě bezmoc. Lidé se sobě vzájemně straní. Dívají se na mě, jako bych byla nakažená. Ale já jsem zdravá. Přichází doktor, má na obličeji tu masku s ptačím zobákem. Je to morový doktor. Chytá mě beznaděj. Ta jeho maska na obličeji. Děsí mě. Vím, co znamená, ta maska na obličeji. Mám taky mor. Začínám být minutu od minuty posedlá strachem ze smrti. Jsem zoufalá. Já chci žít. Mám obrovskou touhu žít, ale já za brzy umřu.A pak mi přišly další klientky s těmi samými příznaky a podobnými informacemi v minulém životě. U sebe jsem také vnímal část těch příznaků, jenže když mě přijde nějaká emoce, tak já si ji hned čistím, aby se to právě nereaktivovalo (správně nerestimulovalo) a nemusel jsem to řešit regresně. Možná to byla chyba. Kdybych to nechal restimulovat, tak jsem na to přišel dříve. Doposud probíhalo čištění osobní (individuální) zátěže a vlastních karmických dluhů jednotlivých lidí. Dokud si to nepořešila většina lidí, tak se nemohlo spustit kolektivní čištění vědomí lidstva a karmické zátěže. Dobří lidé, to všechno tedy znamená, že na sobě dobře pracujete! Začátkem roku 2020 se tedy spustil další transformační krok a tím je právě čištění kolektivního vědomí. Kdy negace v kolektivním vědomí jsou také blokem pro transformaci do 5D. Je to tedy pro nás důležitý krok v posunu a současně uvědomění si, či spíše potvrzení, že se opravdu posouváme správným směrem. V kolektivním vědomí letos čistíme morové rány lidstva, proto to řešili všichni a po celé planetě. Jenže už to mělo být za námi. Jedna velká vlna, která byla na jaře to měla pročistit bez ztrát na životech - stalo se tak a ztráty byly opravdu minimální. Mělo se to celé uzavřít a my jsme se měli posunout dále v transformaci a pročistit další důležité milníky lidstva. Jenže najednou je tu pohádka o druhé vlně. A tohle přesně dělá ten pocit stagnace. Tím, jak nám brání v čištění a drží nás v minulosti, tak to podle toho také vypadá. Beznaděj, bezmoc, stagnace. Chybí nám však už jenom posledních pár kroků do cíle. Uvolněme ty jejich pouta. Proti beznaději je jediná zbraň - kreativita. Jistě, já vždy zapomínám, že někteří stále uvažují v 3D dualitním modelu, a ne v 5D polaritním, kam se transformujeme. Jen malé připomenutí - 3D dualita: strach – odvaha x 5D polarita: strach – důvěra. Z pohledu 3D (dualitní vnímání) je tedy pro  beznaděj opakem naděje. Jenže, jak vnímáte lidi kolem sebe, tak tohle dnes nikomu nefunguje. Nemáme naději, že se to změní a politici si jedou stále tu svoji písničku. A protože jdeme do 5D, tak nás to současně krásně učí a trénuje myslet nově. No prostě je ten Vesmír pomílováníhodný. Z pohledu 5D polarity vnímání - tedy intenzity toho samého, je pro beznaděj polaritou kreativita. V beznaději totiž není tvorba, nic se nevytváří. Proto polarita beznaděje (netvorby) je tvorba => kreativita. Jakékoliv vytváření nového dává tedy z pohledu 3D i naději. Nechte být zlovid, zlovidem. Nechte být politiky. Neřešte roušky. Začněte tvořit. Začněte malovat, cokoli vyrábět. Dělejte si bubínky, píšťalky. Naučte se třeba drátkovat, košíkovat, plést a háčkovat. Obecně je nyní hodně potřeba aktivovat energie kreativity. Buďte co nejvíce v tomto typu energie. Vzpomínáte, jak jste někteří šili roušky, vymýšleli barevné modely a způsoby distribuce? Muži zase našli různé formy pomoci. To byla kolektivní kreativita, že? Tak přesně tohle bylo paradoxně to, co nás z té první vlny dostalo. Ne ty roušky, ale ta kreativita, která to čistila. A ve stagnaci je potřeba ten přístup zintenzivnit. Takže si vezměte papír a tužku, pastelky, vodovky, fixky a jiné malovátka či pomůcky. A všechny ty emoce, které vnímáte v této stagnaci (beznaděj, bezmoc atd.) vyjádřete na papír. Jakýmkoliv způsobem. A ti, kteří si netroufají malovat, tak si vezměte časopisy, nůžky a lepidlo. Udělejte koláže všech emocí a zla. Vytáhněte ty negace ze sebe ven na papír. A ten papír hlavně nesdílejte na Facebooku, nikomu ho neposílejte. Z toho by mohl jiný člověk onemocnět. Je důležité to roztrhat nebo to spalte. Ideálně obojí. Prostě ten obrázek zničte. Je to energetický obraz, který vyzařuje tu negaci, jenž jste ze sebe vytáhli ven. Roztrháním dojde k porušení struktury té vyjádřené energie a případným spálením k transformaci. A potom vytvořte další obraz. Obraz či koláž budoucnosti. A to sdílejte? Ukažte lidem, jak vidíte svět, svůj život a celkově budoucnost. Podpořme se v tvorbě. Ten, kdo má rozšířené vědomí, tak nepotřebuje hmotu a může to celé provést jenom ve vědomí na správné frekvenci mozku a obraz budoucnosti vibračně vyzářit do prostoru. Když to tímto způsobem vyčistíme a vytvoříme nové, tak zlovid a s ním i politici ztratí energetickou sílu! My si to štandopéde kolektivně dočistíme a můžeme jít na další transformační kroky. A co máme ještě na čištění v kolektivním vědomí? V Bibli jsou 4 apokalyptičtí jezdci: 1.Mor, 2. Válka, 3.Hladomor, 4. Smrt. Pokud beru, že "1" máme za sebou, tak potom je nanejvýš vhodné, aby se další jezdec neaktivoval. Je vždy ještě další možnost – navštivte kvalitního regresního či podobného terapeuta a požádejte ho, aby vám ty emoce zpracoval a vyčistil to přes nějakou techniku. Terapeutů je však málo, aby vyčistili celé lidstvo, takže malujte, spalujte, malujte a budujte! zdroj: http://www.priznakytransformace.cz/index.php/transformace/2985-alexandr-toth-v-kolektivnim-vedomi-je-mor-prvni-jezdec-v-apokalypse

Převratná technologie léčení: Tesla komory, tachyonová technologie - fontána věčné mladosti.“

https://youtu.be/utU8JMNEghY

Teslove komory, Med Beds, tachiónová a plazmová technológia - YouTube

 

Jiří Ledvinka k situaci ted a do budoucna

https://www.youtube.com/watch?v=8m4PRNN-vHM

 

Jednoduchá a silná motlidba v těžkých časech na uklidnění od obav a strachu

Mooji

https://www.youtube.com/watch?v=azM4jDd0A2I&fbclid=IwAR0nz8RoArb4sRbl4UW9a-ufAWYYKWpN3uXFhZbn5iT6c_1YEVtBINilX8E


0:02 / 7:20

 

Hudba k vyčištění negativních energií na vás doma

https://www.youtube.com/watch?v=HApjrS2qFXQ&fbclid=IwAR0HSkTEojVtfSoXxNlCBoLhGE59lrU9lqii1oo2PObJSWnZUOLCEDWn16A  

 

Čeněk Rosecký - koronavirus, proč přišel

 Proč přišel? Co přináší? Co máme dělat? Ukázalo se nám následující:

1) Působení koronaviru je symptom. Není ani zlý ani dobrý. Je to důsledek porušení zákonitosti – řádů života. Jako gravitace - když zakopneš, spadneš. Přišel (byl aktivován) protože došlo k porušení rovnováhy. Je jako program. Přišel lidi a život zachránit, ne zničit. Lidé jako jednotlivci i společnost se ocitli mimo rovnováhu. Je potřeba posun. Něco je vylučováno, potlačováno nebo to nemá své místo.

2) Dotýká se všech. Vyžaduje individuální změnu. Strach sice nikomu nepomůže, ale vir nezajímá. Nejvíc ho přitahují Ti, kteří se myslí, že se jich to netýká. Týká se všech. A dotkne se každého. Někoho dříve, někoho později.

3) Individuálně je nástrojem pro vývojový posun vědomí jednotlivce. Učí každého uvidět, kým ve skutečnosti je. Ne tím kým by chtěl být, ale tím kým skutečně je – tj. člověkem se svými strachy, myšlenkami, touhami, pudy,... Přišel nás doslova „vysvléci do naha“. Kdo se bude bránit, toho vysvleče silou. Je hodně silný. Skrze posun všech jednotlivců, přináší změnu společnosti.

4) Učí nás přijmout sama sebe takové, jací jsme. Mnoho lidí si uvědomí, že jsou úplně někým jiným, než za koho se považovali (kým by chtěli být). Je potřeba se přijmout jaký jsem. To je první krok. Další úrovní je přijetí koronaviru - uvědomí, že koronavirus přišel v souladu s vyšším řádem. Není to špatně ani dobře. Přišel, protože došlo k porušení rovnováhy, a tak je potřeba ji opět nastolit.

5) Učí nás přijetí života takového jaký je. Život je takový, jaký je. Ne takový jaký bychom ho chtěli mít. To nás učí úctě, pokoře a vděčnosti. A to nám dává sílu být sami sebou a přijmout svoji odpovědnost.

6) Je to (první) příležitost. Pokud by nepřišel, život na Zemi by byl ohrožen. Jedná se o ochranu života na zemi. Z pohledu vědomí se jedná o vývojový posun. Z pohledu energiií o „navýšení vibrací“. Pokud nepochopíme a symptomu se zbavíme „technicky“, přijdou další, silnější (z pohledu našince horší.)

Co máme dělat? Co se máme naučit? Co pomůže?

1) Základní vnitřní ochranou je symptom přijmout. Dát mu místo a úctu, která mu náleží. Je tady. Je to součást reality. Patří k nám a na vždy. Nic nesmí být vylučováno. „Odmítaného chleba největší krajíc.“

3) Vnější ochrana – integrita je potřeba, pokud nemoc propukne. „Když hoří, nejdříve hasím a pak až se dívám, co je to pro mě za zprávu.“ Požár ale zatím nepropukl. Stále je ještě čas zapracovat na přístupu. Individuální vědomé vystavování se nebezpečí je přitahování si symptomu. Bránit se pouze technicky - slepá víra pouze ve vědu - je ignorací hlubšího poznání.

3) Je to příležitost ke změně. Učí nás přijetí sebe, druhých a světa v realné podobě. A tím přijetí osobní odpovědnosti vůči sobě i druhým. Když pochopíme, může odeznít. Pokud ho nepřijmeme a vytlačíme ho bojem-technicky, přijde jiný, silnější. Postupně ve vlnách. (První vlna pravděpodobně stačit nebude :-I.)

Závěr:

Protagonista (člověk, stát,… ) je vždy vnitřně aktivní v tom mít nebo nemít symptom. Tj. buď si ho aktivně přitahuje, udržuje nebo se snaží aktivně porozumět, co symptom znamená a v důsledku této aktivity pak symptom mizí. Výjimkou jsou pouze děti. Ty se samy vysvobodit nemohou. Ty mohou vysvobodit jedině jejich rodiče. (Je více než zajímavé, že tento symptom nechává děti více méně bez povšimnutí, zatímco jiné virové empidemi postihují právě nejvíce děti.)

Korona virus je evidentně symptomem starší generace – starých vzrců a struktur (nemyslím to pejorativně). Což je s ohledem na to, že se jedná o symptom „společensky vývojový“ pochopitelné. Starší generace má s přijetím "nového paradigmatu" obecně podstatně větší problém než děti a mládež. Starší generace je více solidární se zaběhlými pořádky a brání se změně. Život je ale jedna velká, neustálá změna, to je třeba také přijmout.

Další kvalitou symptomu koronavirus je jeho „úpornost“ - nechce se nechat vyléčit. Z konstelačního pohledu je to ale příležitost podívat se na hlubší souvislosti. Symptom nepustí, dokud nevykoná svoji práci. Můžeme to vnímat jako neštěstí, stejně jako milost projevenou v příležitosti.

Je důležité také vidět a dát úctu té části těla, která symptom nese a dát jí úctu. V případě korona viru jsou to plíce, orgán, který nese esenci vnímání svobody – „svobodně se nadechnout“.

Symptomu je nutné vzdát úctu, bez toho není změna možná. Pokud je symptom vytlačen silou (např. léky, operací), aniž by byl pochopen, objeví se symptom nový a horší. Platí zde věta: „Miluj svůj symptom, je to brána na tvé cestě.“

Ramona: Sdělení milovaným k přelomu reality 2020

 Sdělení milovaným.

Milovaní, přicházíme k vám v úctě a respektu s naší energetickou podporou a sdělením v období, které jste dosud mnozí z vás napříč zkušeností vaší duše nikdy neprožili, tedy alespoň ne na této planetě. V čem je to tentokrát jiné? Ukončuje se mnohaletý cyklus, ale rozdíl je v energiích, kterými jste z Vesmíru a zdroje zaplavováni. Zdá se tak obtížné rozlišit, co odkud vzešlo, co je takzvaně špatné a co dobré, kde je začátek toho všeho, co nyní obrací vaši realitu vzhůru nohama. Chápeme. A rozumíme obavám člověka. Je to…. lidské. Jste velice stateční Vy…mistři v tělech, bez ohledu na to, jak se vy sami vnímáte na vaší dosavadní cestě.

Co kdybychom si dovolili vám sdělit, že v konečném důsledku nezáleží, co odkud vzešlo? Jakkoli mohly být původní záměry vzniku čehokoli (situace, bojů, manipulace, virů, krize) jakékoli, není síly, která by se nakonec dokázala ve svém konečném důsledku vymanit z nejvyššího Božského plánu v jeho dokonalosti. Neboť přirozeností vší EXISTENCE je dříve či později obrat a pochopení, umožnění si návratu do světla. Neboť duše a Duch nakonec vzejde vítězně z každé situace. Vše zužitkuje pro svůj růst na cestě do JEDNOTY. A má na to nekonečné množství času, který jak se vám zdá….v této vaší realitě se nedostává.

A právě v jedné z těchto vašich prožívaných realit, nyní již sestupuje do hmoty změna a obrat způsobem, který málokdo z vás předpokládal. V současnosti čelíte situaci ohrožení virem. Chcete znát pravdu, ale na to je třeba toto i jiné skutečnosti nahlédnout v mnoha a mnoha vrstvách. Přesto opakujeme, i když vám to v mnoha situacích z vaší perspektivy právem nepřipadalo, že zde není síla, která by mohla uskutečnit jakýkoli svůj plán, aniž by nakonec neposloužil JEDNOTĚ, kterou však stále mnozí v duálním zvyku nazýváte světlem. Staré jistoty se boří a ti, co dosud spali a zavírali oči, doufají, že vše přejde a život se vrátí zpět tak, jak byli zvyklí. Milovaní, toto je však jen začátek. První jemná vlna dalších událostí v příštích letech. Vaší jedinou „imunitou“ do dalších dní, měsíců a let bude především vaše srdce a vaše osobní vyzařování, vibrace a nastavení na život v Novém paradigma. To obsahuje otevřenost Ducha a Vědomí pro vše nové co přichází a přirozená a láskyplná ochota spolutvořit, podporovat se a plynout společně. Ti, kdo dosud tvořili svou zkušenost a živobytí jen z přiživování se na druhých, energeticky či jinak, aniž by sami cokoli tvořili a přispívali životu, zjistí, že se jim v nově rodící se Zemi stále obtížněji daří.

Vir, který je nyní přítomen mezi vámi a je tak často zmiňován, má své vlastní vědomí a inteligenci. Bez ohledu na to, kdo vše si myslel, že bude mít z jeho agresivní povahy výhody, i tento život se nakonec v nejvyšší úrovni musí řídit zákony Vesmíru. A tím je mimo jiné také to, čemu zde říkáme tanec vibračních nastavení, ale též aktuální plány duší. Jedna věc je tedy, zda vibrujete na vlně bezpodmínečné lásky a života a druhá, jak se rozhodla vaše duše, pokud se jedná o přítomnost v této realitě. Realita zde na zemi povede postupně k zjednodušování, zpomalení, rozvíjení vnímání skrze srdce a zpřítomnění v TADY A TEĎ. Drazí, prosíme vás, rozvíjejte svou lidskost, mějte pochopení pro své blízké, kteří bojují s rozpadem starého světa.

Možná vás překvapí, že někteří z vás již touto virovou zkouškou prošli, aniž to tušili. Bylo to v rámci vlny zvědomnění potřebného a navýšení imunity v době, kdy ještě nebyla šířena informace o jeho přítomnosti. Mnozí lidé ve vaší krajině trpěli již na konci roku 2019 a přelomu nového roku závažnými příznaky, mladí silní lidé prodělali zápaly plic, neobvykle dlouhé průběhy nemoci, těžké dávivé kašle, dušnost a hlenovitost. V některých případech se jednalo i o vytvoření přechodné ochrany jiným příbuzným typem viru, neboť viry jsou bytosti svým vědomím teritoriální povahy. Ano teritoriální, tedy hájí si „své“ území. I vám milovaní, zde opět vyvstává téma nastavení vlastních hranic a ukotvení vnitřní svobody sami v sobě. Vesmír, Zdroj, ale i energie, vlivy, entity vnější nejde v tomto nijak obelhat, protože čistota záměru a naladění je sama o sobě vibrací.

V době a přerodu, který nastává, budou na mnohé vyvíjeny tlaky a to dokonce z takzvaných vlastních řad a zejména pak na bytosti, které již delší čas jsou aktivní v procesu vzestupu a transformace. Bude důležité takzvaně nezradit sám sebe a tím tedy i druhé. Každý kdo si umožní stát klidně sám za sebou a bude v bezpodmínečné lásce sám k sobě a tedy i k druhým lidem v respektu k jejich svobodné vůli a osobním volbám, ať budou jakékoli, přispěje velice sám sobě i lidstvu.

Lidem se budou uvolňovat ještě více emoční zranění a staré záznamy a někteří je budou chtít protočit a vyčistit přes druhé skrze manipulace, citový tlak, kritizování a další způsoby. Pamatujte, je rozdíl být připraven pomoci a vnímat druhé jako sobě rovné bez ohledu na to, čím aktuálně procházejí a čím procházíte vy, ale to neznamená stavět se do podřízeného postavení vysvětlování něčeho, co druhý ze své roviny vědomí a aktuální vibrace zrovna nahlédnout nemůže, podpory druhých na svůj úkor a podobně. Na druhé straně je třeba se vyhnout iluzi duchovní pýchy a vlídně a s pochopením spolupracovat a plynout s druhými tak, jak je v jejich aktuálním chápání světa pro ně srozumitelné. Respektovat Božské načasování každé bytosti.

Milovaní, užívejte každého dne TADY A TEĎ v radosti a v možnostech toho, co máte právě nyní. Prozařte svůj vnitřní vesmír esencí svobody a převzetí svého Božského práva tvořit svou realitu, ať již zde nebo kdekoli jinde, kam vaše duše míří. V JEDNOTĚ Božské existence jste milování bez rozdílu a vaše svoboda zažít si potřebné je tvořena  vašimi volbami.

S láskou a v úctě k vám Akášičtí mistři a Ramona Siringlen.

Youtube Cesta s Ramonou, FB Cesta s Ramonou

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.

 

Doporučuji přečíst stránku pro zdravý život, jak se ochránit před virovými infekcemi pomocí unikátních přírodních přípravků

http://www.priznakytransformace.cz/index.php/transformace/2420-pleja-svetlo-krystal-co-se-deje-s-nasim-telem

Pleja Světlo Krystal: CO SE DĚJE S NAŠÍM TĚLEM?

Co se stalo teď s tělem

Každý den rostou vibrace země. Země, jako živá bytost, vede vývojovou spirálu vývoje do duchovního Světla.

Kdo chce, který si v této inkarnaci zvolil vědomě nebo na úrovni Duše, aby prožil naživu portály evoluce, jde s ním a prostě musí mít čas. To znamená pracovat, pracovat, pracovat na sobě.

Abychom vyčistili jemné energetické struktury, všechny dolní části těla jsou mentální, emocionální, energetické a fyzické. V dolních tělech je mnoho energetických bloků, svorek, neexistuje volný proud energie. Vytváří nemoc a vytáhne chronické. Pod vlivem vysokých frekvencí z extracelulárního prostoru a ze samotných buněk se mohou vyskytnout jedy a můžete se zhoršit.

Pocit teď může být následující - náhlé silné závratě, bolesti hlavy, nevolnost, náhlá bolest v těle, pocit kolébání, žádná síla, slabost, dušnost i u zdravých, poruchy srdečního rytmu, ospalost, různé tlaky.Teplo v celém těle, nebo naopak, silná zima, může být silná vibrace v těle, bolesti svalů. Velký strach nebo hluboký smutek. Nálada se může dramaticky změnit.

To je způsobeno skutečností, že tělo je velmi rychle přestavěno. Musíme obsahovat veškeré informace o restrukturalizaci těla, které pak postupně rozbalíme a postupně změníme strukturu. Místo toho, aby jste chodili k lékařům, najděte dobrý lék, který vyváží váš energetický systém, najděte dobrý chiropraktik, poskytne doporučení ohledně správného fungování.

Masáž bude také spásou - vytáhne hluboké bloky. Ale v případě nouze se neodvracejte od tradiční medicíny !
Naučte se udržet vaše myšlenky a energetické tělo čisté.

Vyčistěte ji z entit (astrální parazité - pozn.) - neuvěřitelné množství. Astrální plány jsou kombinovány s fyzickými a všechny lidské obavy a zvrácenosti se zhmotňují a rychle rostou. Subjekty silně ovlivňují vaše myšlenky, které zase vyvolávají emoce, které způsobují zkreslené biochemické reakce v těle, mohou způsobit některé nemoci. Hodně odpočinku. Častěji mějte horizontální polohu.

Potřebujeme pro tuto dobu spoustu energie. Pít čistou vodu místo čaje, kávy, sladké vody. Dejte si více sprch a vany se solí. Závažné nemoci naznačují, že: Zvolte, zda žít dál nebo ne. Zastavte program. A můžete se rychle zbavit této nemoci, pokud je touha prožívat i nadále. Samotné Světlo může uvolnit tělo za několika podmínek:

" Jste zcela a úplně dolů k poslednímu atomu těla a vědomě si vybíráte cestu Světla. A musíte se otevírat a zbavit toho, co svět odvádí."

" Strávíte to denně, a vědomě, nejméně 15 minut. Abyste zůstali naživu, je nutné obrátit vaše tělo na supravodič energie. Zdravotní problémy se zhoršují, protože se zvětšují vibrace, do atomového jádra proudí více těla, a to jak zvenčí, tak zevnitř ven, a tyto proudy se dostanou přes bloky - tělo reaguje s bolestí. Říká - máme zde problém. Musí být odstraněn.

Neodstraňujte bolest léky, ale uvědomte si příčinu a odstraňte. Bolest je mrtvá energie. Je to zbytečné. To znamená, že můžete jednoduše smazat, pokud víte jak. Následující je pracovat se strachem. Nebojte se jít dál. Objeví se spousta strachů, dokonce děsivé. Strach je emoční reakce těla na celulární vzpomínky. To lze řídit. A musíte se to naučit. Strach, tohle je hlas vašeho temného úseku, který je důležitý pro kontrolu. Světlo bude identifikovat dlouhotrvající zranění, která byla výsledkem pádu z vysokých úrovní duchovnosti nebo snížení vibrací při ponoření ve hmotě, nebo tragická smrt v důsledku šíření Světla, kdy bylo rozhodnuto, že se zvýší vibrace - to je velmi špatné, bolestivé a nebezpečné. Musíme pochopit, že od evoluce nepůjdeme nikam.

A i kdybyste se rozhodli uniknout nemocí nebo nehodou ze života, zadními dveřmi, vrátíte se za pár let, budete nuceni do inkarnace a budete muset projít cestou evoluce těžším způsobem. Roky - několikrát inkarnované mají jen čas. Proto je nutné si jasně zvolit, jít dál nebo ne. V této inkarnaci nebo v následujícím. Vědomě nebo skrze utrpení. Pro mnoho lidí buňky těla tak zmutují, že prostě nebudou procházet nárůstem vibrací, budou hořet.

Nejjednodušší způsob, jak se zrodit. Kdo chce přežít - začněte pracovat na sobě, pracujte se Světlem a vyčistěte své tělo.

Znalost smyslu života, obecný duchovní růst - to je recept. Navíc stále mějte na paměti, že pokud je porušena energetická stavba těla, v případě rozbití posvátnou geometrii, pokud není aktivováno světelné tělo, nemůžete držet dostatek energie, aby měli dostatek pro pohodlný pobyt v energií Světla a léčení.

Drunvalo Melchisedek popsal tělo Světla ve své knize "Tajemství květu života"
Vyňato z knihy - Tajemství květu života od Drunvalo Melchisedek

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Sdělení k energiím -Transformace

Cottage Witch Apothecary

Amálka Dobromila – aktuální situace

28. října v 17:18 · 

Momentálně se rozpouští u mnohých lidí ty nejhlubší, nejtěžší programy jejich podvědomí, které si vytvořili buď během tohoto života, nebo životů minulých, resp. tyto programy byly postupně vytvořeny v našich rodech, rodových liniích, a tak sílily a rostly, usazovaly se, často velmi pevně a s mohutnými kořeny i na kolektivním vědomí. Jsou to programy ničivého charakteru, které nám i našim blízkým, našim potomkům přinášely životy v nesvobodě, nelásce a neláskyplnosti, neradosti, nehojnosti, nelaskavosti, nemoci, nedůstojnosti, nemohoucnosti, disharmonii - v nevědomí.
Tyto programy se z hlubin podvědomí dostávají na povrch, aby byly jasně viditelné, mohly se zvědomit a následně propustit - rozpustit především u těch lidí, kteří na sobě již nějaký čas pracují anebo těch, kteří z hloubi svých duší po tomto rozpuštění volají, ať již vědomě nebo nevědomě.
U ostatní se zatím mohou odkrývat a dávat do pohybu věci, které ležely těsně pod povrchem anebo mohou procházet i nečekanými, šokovými stavy vzniklými na základě nečekaných událostí, okolností, zpráv, zážitků, neobvyklého chování lidí v jejich okolí apod.
Vše se děje díky příchodu velmi silných frekvencí energie Lásky a tak lidé mohou zažívat buď velmi osvobozující, radostné pocity anebo naopak mohou procházet stavy, které bychom mohly označit jako tíživé, stresující, depresivní, únavné, někdy i stavy "náš život ohrožující", kterých však není třeba se lekat a bát, ale naopak je fajn je pozorovat a přemítat si nad tím, odkud a proč přišly, co nám přinášejí, neboť vše má sloužit ne k ponoření se do dlouhotrvajícího tíživého stavu, ale naopak k rychlému dostání se a vysvobození se z něj - a to v v 1.řadě přijetím, následně uvědoměním, pochopením a poté jeho propuštěním a rozpuštěním.
V nadcházející době vše, v duchu proměny našich životů ke stále šťastnějšímu Bytí, bude sílit a zintenzivňovat a tak mohou přijít v našich životech události absolutně nečekané, zdánlivě nepochopitelné a neuchopitelné a to jak v našich osobních životech, tak i na celospolečenské, celosvětové úrovni. Důležité je vědět, že vše se děje pro naše nejvyšší Dobro a pro urychlení bohulibých procesů, projektů, které byly v posledních letech různými způsoby blokovány, bržděny a mařeny.
Tento rok - rok 2019 je však významným rokem, kdy dochází k zásadnímu bodu zlomu, byť zatím více probíhajícím na energetické úrovni , v následujícím roce a nejbližších letech se vše bude o to více projevovat i na hmotné rovině.
Pro každého jednotlivce se budou věci odvíjet dle jeho zásluh, práce na sobě samém, úrovně vědomí, vibrací Lásky a čistých úmyslů. Nyní také o to více bude viditelné, jaký kdo doopravdy je, a zda-li skutečně čisté úmysly má. Lež už se jen tak neschová.
Je tedy na každém z nás, co nás čeká a nemine, co vše si do svých životů díky vše výše zmíněnému přitáhneme.
Každý svou svobodnou volbu má a tak rozhoduje i o tom, jak bude jeho další cesta, jeho život vypadat. A každý jediný z nás svou zodpovědnost, ať už si to uvědomuje nebo ne, za své myšlenky, slova, činy má. Vše se totiž prolíná. A k tomu všemu nám dnešní Nov přihrává....co vše, uvidíme....

Držím pěsti nám všem, nechť jsou všechny Bytosti šťastny....s Láskou...Amálka 

Jak odstranit všechny bloky ze života. Petr Chobot

https://www.youtube.com/watch?v=-9uYHK2ws60

Dr. Staněk: DUCHOVNÍ ODKAZ KARLA GOTTA PRO ČESKÝ NÁROD

https://www.youtube.com/watch?v=l59gTJnJxJY 

 

ZEMĚ VSTÁVÁ

 https://www.youtube.com/embed/vmmmlnFGQ9s?rel=0&fbclid=IwAR2ZP2IlSWtHLI-SLyakJuBvBFUa5bz8dao422wHVGn0_UDQFKYE8_Kp5cs

Miroslav Zelenka - Jak překonat stagnaci ve vývoji

https://www.youtube.com/watch?v=kX7x_egFwQ4&feature=youtu.be&app=desktop#menu

MIRIAM ARIANNA


AKTUÁLNÍ ENERGIE RODINNÝCH VZTAHŮ V KOLEKTIVNÍM VĚDOMÍ

Všichni procházíme neustálými změnami. Aktuálně vnímám velmi silné uvědomění starých vzorců a programů zejména v rodinných vztazích. Jdou samy z našeho nitra, aniž bychom o to jakkoliv usilovali. Během dne vám může přijít tolik uvědomění, jak za několik měsíců. Vše jde ve vrstvách a nyní již mnohem lehčeji, i když to není snadné. Ukončuje se vše staré, co nám již neslouží. Otevírají se zcela nové úrovně a kvality našich životů a vztahů v rodině.

Velmi silně se čistí vazby rodiče a děti. Děti již nechtějí nést zátěž rodových linií a staré vzorce a často svým chováním burcují své rodiče formou zrcadlení či odporu k převzetí zodpovědnosti dořešit tyto záležitosti a odpojit se od rodových zátěží a vzorců. A to se týká dětí indigových, až po děti narozené v současné době. Do této doby většinou nejmladší děti nesli zátěž rodiče svého pohlaví, tedy dcera matky, syn otce. Tuto zátěž je třeba uvolnit, aby děti i nynější dospělí mohli konat svá poslání v nové kvalitě a formě, která souzní s novým paradigma. Úkolem těchto dětí je právě transformace v rodině, kde přinášejí zcela novou energii, která proměňuje a nastavuje nový směr v energii rodu. Nejsme tu od toho, abychom nesli zátěž rodu další generace, ale abychom tento proces ukončili.

U menších i větších dětí je forma odporu hlavně vzdor a uvědomování si, že oni nechtějí vést život jako rodiče, volí jiný směr nebo se uvedou do apatie. Dětem velice chybí uvědomění si své duchovní podstaty, napojení na zdroj a ztráta skutečného smyslu života již ve škole. Jsou odpojení od svého zdroje a útěchou je jim pouze materiální naplnění.

U dospělých lidí, kteří mají silné vazby na své rodiče, kteří s nimi často manipulovali a zatěžovali je vlastní zodpovědností v partnerském vztahu, se nyní děje odpojení od těchto manipulací, uvědomění toho, co se dělo celou dobu a zpracování si hranic vlastní a rodičovy zodpovědnosti. Formou nátlaků, vynucování si pozornosti, manipulace a jiných technik rodiče ze sebe uvolňovali stará zranění ze svého dětství a předávali zodpovědnost svých rodičů za tato zranění na své děti, které si tuto energii vnášeli do svých partnerských vztahů. To již dále není podporováno a rodiče si toto musí již zpracovat sami. Je třeba pochopit, že naši rodiče často konali nevědomě. Proto je na místě přijetí, pochopení, odpuštění a odpoutání se od těchto vzorců.
Pokud u rodičů vnímáte vzdor a nepřijetí tohoto uvědomění, není třeba to řešit s nimi. Zpracujte si to v sobě, pusťte to a nechte to jít. Když vnímáte silné napojení na své rodiče, v meditaci si můžete představit pupeční šňůru nebo jiná pouta, která vedou k rodičům a s vědomím pokory a lásky tato pouta přestřihnout nebo přetnout. Odpojením těchto negativních vazeb, kterými vám k vašim rodičům unikala energie, můžete cítit velkou úlevu a přiliv energie. Vaši rodiče mohou mít opačný pocit, kdy se můžou cítit unavení, podráždění a případně se jim může dočasně zhoršit zdravotní stav. Toto není vaše zodpovědnost, ale stav jejich energetického nastavení.
Uvědomte si, že pokud chcete žít svůj život a zharmonizovat vaše vztahy, je to důležité pro vás všechny.
Vneste do procesu lásku a vše se zharmonizuje mnohem snadněji.

Proces manipulace a zodpovědnosti může být samozřejmě i opačný, kdy dítě dalo svou zodpovědnost rodiči a tím i odevzdalo svou sílu. To se týká dětí, kteří jsou již dospělí.

Zde uvádím pro inspiraci afirmaci pro zpracování. Můžete si i přivolat jako pomoc silové zvíře a použít krystaly.

Afirmace pro zpracování procesu:
Dovoluji si se odpoutat od všech rodových karmických zátěží a negativních vzorců chování v celém časoprostoru a na všech úrovních. Odevzdávám všechnu zodpovědnost, která není má a přijímám zodpovědnost pouze za svůj život. Beru si zpět své božské právo na život v lehkosti, radosti, plynutí, harmonii, zdraví a hojnosti.

Silová zvířata:
jaguár, tygr, panter, medvěd, kočka, kůň.

Krystaly:
Selenit, křišťál, tygří oko, růženín, aventurín, jadeit, apatit, lapis lazuli, sodalit, jaspis.

Přeji nádherné podzimní dny3

S láskou Miriam Arianna

Průvodkyně osobního a spirituálního rozvoje
miriam-arianna.webnode.cz

Diamanthea Diamond Light

· 

LADĚNÍ SVĚTELNÝCH TĚL NA VYŠŠÍ FREKVENCE

Všechny bytosti jsou laděny do vyšších frekvencí.
Realita není taková, jaká kdysi byla.

Ti, kteří se posouvají do bytí jako vícerozměrné
bytosti vědomí,si velmi rychle začnou všímat drobných
změn, oproti starému způsobu .

Čas se prodlužuje a zkracuje, stejně tak jako vy jako
energie. Vaše mysl se rozšiřuje a uvidíte to, co jste
dříve neviděli.
Čím více to přijmete, tím to bude "snazší“.

Jak se vaše Světelná těla formují, tak se všechny husté
věci stále vyplavují k uvolnění ve vašich vnějších světech.
Hustota je cokoli, co vás drží zpátky. Cokoli, s čím
se ztotožníte a není to z pozice lásky. A cokoli, co vás
odděluje jednoho od druhého.

Mnoho z vás se snaží očistit hmotné věci, připoutání,
vztahy, vzpomínky, všechny energetické šňůry ...
a připravit se na něco nového.
Umožňujete tím propustit to, co je těžkostí a nejde to
v lehkosti.
Tohle je vyjímečný čas pro nás, pokud si to dovolíme.

Fyzické tělo se mění způsobem, kterému logika
nemůže porozumět.
Vaše řetězce DNA se aktivují do vyšších rozměrů.
Zatímco mnoho z vás zažívají nevysvětlitelné fyzikální
změny, to, jak vnímáte vše kolem vás prochází
k „přeladění “ energie, k rozpuštění
éterických neslučitelností, které stále přetrvávají.

Slova se změní a stanou se měkčími. Laskavost
a soucit se neustále posouvají do vyšších hloubek.
Pro mnoho z vás to bude období, kdy slova nebudou
stačit svým obsahem
a významem a pocítíte, že se mění i jazyk.
Bude přesně takový, jak ho budete vnímat.
Mnozí budou mluvit a neuslyší to, co předtím. Budou
slyšet a vysílat na určitých frekvencích.
Brzy nastane energetická komunikace a jazykové
bariéry budou stále upadat. Pro jazyk je pouze jedna
energie.
Mluvená slova zde již nebudou nutná.

Vidění se rozšiřuje za hranice lidských viditelných
možností, zatímco sluch přesahuje hranice lidské
slyšitelnosti.
Stanete se energií, na kterou jste již dávno zapomněli.
Již se neomezujte pouze na oblasti fyzické reality,
které jste kdy znali.

Vracíte se k tomu, kým jste.
Dovolte si nadále rozpomínat se a důvěřovat tomu,
co nevidíte.

Překlad: Diamanthea Diamond Light

Lisa Brown

In Universal Service ▲ Keeper of The Diamond Light Codes

https://www.facebook.com/…/a.12501272817…/1500770660061134/…

Art : Light encoded picture Ulrikke Aagaard

Dostali jsme informace od Pleidiánů, že sluneční záblesk již opustil Střed Galaxie a datum 4. července je čas, který potřebuje k dosažení Země.

(článek překládaný překladačem z portugalštiny)

Galaktické Srdce

Akce nebude taková, jak se o ní mluvilo. Blesk bude vnímán jemněji, než si myslíte. Neměli byste se předem zabývat způsobem, jakým se dostane k vašemu tělu, jen se připravte, zaměřte se na své duchovní praktiky, zapojte se do klidu a klidu, zvyšte své vibrace v přípravě, abyste absorbovali tolik těchto nových energií, které vám pomohou realizovat některé procesy, které již probíhaly ve vašem fyzickém těle, které tělo přiblíží krystalické základně. Stejně jako všechno, co pochází od Stvořitele přírody, bude přijímání této energie zpracováno vaším tělem přirozeným způsobem.

Pokud jde o nevyřčené, mnozí se probudí z hlubokého spánku.

Příprava na akci:

Meditujte od dnešního dne, v době, kdy můžete od 20 min do 40 min denně. Pokud máte úzkost, nespavost nebo jakýkoliv typ nerovnováhy, meditujte déle a déle.

Ujistěte se, že to ale nepřeháníte. Doporučení pro ty, kteří ještě neučinili svůj přechod ke zdravější stravě: vybrat si ovoce a zeleninu bohatou na vodu, jak je uvedeno níže:

Okurka: Obsah vody 96,7%. ...
Salát: Obsah vody 95,6%. ...
Celer: obsah vody 95,4%. ...
Ředkvičky: Obsah vody 95,3%. ...
Rajčata: Obsah vody: 94,5%. ...
Zelené papriky: Obsah vody 93,9%. ...
Květák: Obsah vody 92,1%. ...
Vodní meloun: Obsah vody 91,5% vody.

A ovoce bohaté na vitamin C:

Černý rybíz.
Kiwi
Papaya
Pomeranče
Jahody
Ananas

 

Pijte dostatek vody, nemusíte zvyšovat denní dávku vody, protože už budete jíst vodu v zavodňovacích potravinách (viz výše).

Některé procesy ve vašem fyzickém těle budou dokončeny do 4. července, takže je nezbytné nechat tělo připravené pro tyto účely procesů DNA.

Po datu bude transformace pokračovat.

Pokud jste se ještě před 4. červencem řádně neuzemnili, je na místě v kontaktu s přírodou takto učinit a přistát s energií. Pokud nemůžete do přírody, položte ruce na zahradnický substrát (lze koupit v hobby marketu) nebo do květináče asi 15 až 20 minut. To vám pomůže eliminovat negativní energie.

Buďte ve světle a buďte v klidu. Každý projde tímto okamžikem jinak. A ani to není důvodem k obavám.

Také se ujistěte, že spíte potřebné hodiny spánku pro odpočinek a integraci těchto energií.

Pokud máte problémy se spaním, zajděte si v následujících dnech na reiki, masážní terapii, akupunkturu. Vyberte si techniku, která vám bude nejvíce prospívat. Použijte také fytoterapie indikované bylinkářem a čajem, které vám umožní uklidnit mysl vašich osobních problémů tak, že si můžete odpočinout čas potřebný k přeměně vašich energií.

Ujistěte se, že děláte hlavní věc: buďte klidní a pokojní, odpočívejte v tomto klidu JÁ JSEM, budete mít nyní více napojení, od tohoto měsíce jiným způsobem, ještě intenzivněji, než si představujete.

Jak jsem napsal ve všech mých textech na tomto blogu, jsme v Nové Zemi, Nové Gaii a jste její součástí!

Sledujte, jak vše přirozeně plyne a bez velkého úsilí v přírodě, protože všechno je kompletní a my jsme jeho součástí!

Pociťujte to ve svém srdci a odpočívejte v této pravdě a to vás uklidní.

Nebojte se, jen děkujte a následujte vše.

Důvěřujte procesu.

 

Lidstvo požadovalo světlo a světlo bude lidstvo mít! Vítězství světla! Namaste

 

Originál článku: http://www.coracaogalactico.com.br/o-flash-solar-ja-ocorreu-e-chegara-a-terra-em-breve/

 

Drunvalo Melchisedek: Co se děje v transformaci s našim tělem?

Každý den rostou vibrace země. Země, jako živá bytost, vede vývojovou spirálu vývoje do duchovního Světla.

Kdo chce, který si v této inkarnaci zvolil vědomě nebo na úrovni Duše, aby prožil naživu portály evoluce, jde s ním a prostě musí mít čas. To znamená pracovat, pracovat, pracovat na sobě.

Abychom vyčistili jemné energetické struktury, všechny dolní části těla jsou mentální, emocionální, energetické a fyzické. V dolních tělech je mnoho energetických bloků, svorek, neexistuje volný proud energie. Vytváří nemoc a vytáhne chronické. Pod vlivem vysokých frekvencí z extracelulárního prostoru a ze samotných buněk se vyskytují jedy a můžete se zhoršit.


Pocit teď může být následující - náhlá silná závratě, bolesti hlavy, nevolnost, náhlá bolest v těle, pocit kolébá, žádná síla, slabost, dušnost i u zdravých, poruchy srdečního rytmu, ospalost, tlakovým rázům. Teplo v celém těle, nebo naopak, silná zima, může být silná vibrace v těle, bolesti svalů. Velký strach nebo hluboký smutek. Nálada se může dramaticky změnit

To je způsobeno skutečností, že tělo je velmi rychle přestavěno. Musíme obsahovat veškeré informace o restrukturalizaci těla, které pak postupně rozbalíme a postupně změníme strukturu. Místo toho, aby jste chodili k lékařům, najděte dobrý lék, který vyváží váš energetický systém, najděte dobrý chiropraktik, poskytne doporučení ohledně správného fungování.

Masáž bude také spásou - vytáhne hluboké bloky. Ale v případě nouze se neodvracejte od tradiční medicíny ! Naučte se udržet vaše myšlenky a energetické tělo čisté.

Vyčistěte ji z entit (astrální parazité - pozn.) - neuvěřitelné množství. Astrální plány jsou kombinovány s fyzickými a všechny lidské obavy a zvrácenosti se zhmotňují a rychle rostou. Subjekty silně ovlivňují vaše myšlenky, které zase vyvolávají emoce, které způsobují zkreslené biochemické reakce v těle, které způsobují některé nemoci. Hodně odpočinku. Častěji mějte horizontální polohu.

Potřebujeme pro tuto dobu spoustu energie. Pít čistou vodu místo čaje, kávy, sladké vody. Dejte si více sprch a vany se solí. Závažné nemoci naznačují, že: Zvolte, zda žijete dál nebo ne. Zastavte program. A můžete se rychle zbavit této nemoci, pokud je touha požívat i nadále. Samotné Světlo může uvolnit tělo za několika podmínek:


" Jste zcela a úplně dolů k poslednímu atomu těla a vědomě si vybíráte cestu Světla. A musíte se otevírat a zbavit toho, co svět odvádí."


" Strávíte to denně, a vědomě, nejméně 15 minut. Abyste zůstali naživu, je nutné obrátit vaše tělo na supravodič energie. Zdravotní problémy se zhoršují, protože se zvětšují vibrace, do atomového jádra proudí více těla, a to jak zvenčí, tak zevnitř ven, a tyto proudy se dostanou přes bloky - tělo reaguje s bolestí. Říká - máme zde problém. Musí být odstraněn.


Neodstraňujte bolest léky, ale uvědomte si příčinu a odstraňte. Bolest je mrtvá energie. Je to zbytečné. To znamená, že můžete jednoduše smazat, pokud víte jak. Následující je pracovat se strachem. Nebojte se jít dál. Objeví se spousta strachů, dokonce zvířecí horor. Strach je emoční reakce těla na celulární vzpomínky. To lze řídit. A musíte se to naučit. Strach, tohle je hlas vašeho temného úseku, který je důležitý pro kontrolu. Světlo bude identifikovat dlouhotrvající zranění, která byla výsledkem pádu z vysokých úrovní duchovnosti nebo snížení vibrací při ponoření ve hmotě, nebo tragická smrt v důsledku šíření Světla, kdy bylo rozhodnuto, že se zvýší vibrace - to je velmi špatné, bolestivé a nebezpečné. Musíme pochopit, že od evoluce nepůjdeme nikam.

A i kdybyste se rozhodli uniknout nemocí nebo nehodou ze života, zadními dveřmi, vrátíte se za pár let, budete nuceni do inkarnace a budete muset projít cestou evoluce těžším způsobem. roky - několikrát inkarnované mají jen čas. Proto je nutné si jasně zvolit, jít dál nebo dál. V této inkarnaci nebo v následujícím. Vědomě nebo skrze utrpení. Pro mnoho lidí buňky těla tak zmutují, že prostě nebudou procházet nárůstem vibrací, budou hořet.

Nejjednodušší způsob, jak se zrodila. Kdo chce přežít - začněte pracovat na sobě, pracujte se Světlem a vyčistěte své tělo.

Znalost smyslu života, obecný duchovní růst - to je recept. Navíc stále mějte na paměti, že pokud je porušena energie stavba těla, v případě rozbití posvátnou geometrii, pokud není aktivováno světelné tělo, nemůžete držet dostatek energie, aby měli dostatek pro pohodlný pobyt v energií Světla a léčení.

???


Drunvalo Melchisedek popsal tělo Světla ve své knize "Tajemství květu života"
Vyňato z knihy - Tajemství květu života od Drunvalo Melchisedek

Pleja Světlo Krystal: Aktuální transformační příznaky a pocity, přizpůsobování vysokým frekvencím

Transformační pocity a příznaky, 
transmutace buněk (DNA) 
--------------------------------------------
Mnoho lidí říká, že se poslední týdny, dny, cítí velice zvláštně až podivně, pociťují zvláštní stavy, které nikdy dříve neměli. Jsou více emotivní, vyplouvají staré vzpomínky, z dávné minulosti, z dětství, cítí u toho silne; emoce, radost střídá smutek, jsou dny kdy se cítí velmi šťastní bez jakéhokoliv důvodu a jsou dny, kdy cítí smutek, úzkost, jsou plačtivý a jakoby do tohoto světa (3D) už nepatřili, připadají si jak v nějakém snu, a že to co zažívají, není skutečné, ztrácejí se v čase, zaznamenávají jiné vnímání času a zkreslení realit, začínají vyhledávat více klidu a společenským akcím se vyhýbají, chce se jim hodně spát, zdají se jim zvláštní, nepochopitelné sny, někdy až děsivé, z ničeho nic je přepadá pocit, jakoby měli zešílet či ztratit vědomí. Přestávají jíst maso, ta představa, jak velké utrpení muselo zvíře na jatkách prožívat je změní natolik, že se stávají vegetariány. Jsou pro ně slyšitelné neznámé zvuky (jsou to vysoké frekvence) neví odkud ty zvuky přichází, jsou citivý na hlasité zvuky. Mají závratě, žaludeční potíže, vysoký krevní tlak, návaly horka, mrazení, bolest hlavy a kloubů, prostě různorodé zdravotní potíže, někteří si dokonce myslí, že mají nějakou začínající vážnou nemoc, takže zvažují navštěvu lékaře. Pocitově se můžou cítit špatně, unaveně, apaticky, bez energie. Bohužel systém jim k tomu nic přínosného nesdělí a udržuje dál v nevědomosti, tak jak to systému vyhovuje. Ale lidé mají být pravdivě inform ováni a vědět co k Transformaci patří a je její součástí. Teď jsme zrovna v období silného čištění (virózy, chřipky, různé zdrv. potíže) kdy se naše tělo zbavuje negativní energie, starých fyzických bloků.


Vítejte v Transformaci přátelé, není se čeho obávat, nejste nemocní (jste mocní - sílní Duchem) to jen vaše/naše fyzické tělo se přizpůsobuje vyšším frekvencím, ať zvládneme přijímat silné světelné energie, proudící z centrální Hvězdy Alcyone, v souhvězdí Plejád. Probíhá další silné čištění, před příchodem zesilujících se vesmírných energií.


Naše fyzické tělo je schopno samoléčení a je ovlivňováno také i našimi myšlenkami - energií nesoucí informace. Je proto pro nás důležitý zdravý 
život, s pozitivním myšlením a láskou ke všemu živému.

Jak mnozí už vědí, transmutuje naše fyzické tělo, a to na krystalické bázi, aby bylo přizpůsobené k životu v 5D. Krystalické tělo je lehčí a nepodléhá nemocem, tak jako tělo v 3D. Můžeme tedy i cítit, lehkost našeho těla.

Transmutují všechny buňky v těle, mění se naše DNA. Kdo je transformačním změnám vnímavější, mohl u sebe zaznamenat něco jako vnitřní třes, silné rozvibrování těla, jakoby mu poskakovaly všechny buňky. To značí, že v nás probíhá buněčná přeměna, transmutace buněk v těle. Pozitivním myšlením, láskou v našem srdci, navýšenými vibracemi, novými programy, přijímaním vysokých energií z vesmíru, přepisujeme naši DNA. Postupně v sobě aktivujeme světelné kódy. Jen tak pro informaci, tato aktivace u mě započala už rokem 2006 a poslení aktivace u mě proběhla 31.ledna t.r. Podotýkam, že ne u každého kdo navyšuje své vibrace, ta aktivace probíhá stejně. K tomu se třeba ještě vrátím v jiném dalším sdělení.  


Přátelé drazí, 

Toto sdělení směruje především k těm, co se o Transformaci zajímají, ale nevědí, jak všechny ty informace "uchopit", jak se transformačním změnám (energiím) postavit, jak v sobě energeticky zpracovat a " ukovit do hmoty ".

Proto vyslechněte toto sdělení, s láskou, pokorou a se vší vážností. 
Slova v něm jsou formována tak, aby byla k jasnému pochopení a energeticky uchopitelná, pro ty, co se s energiemi teprve učí pracovat.


Není problém si na internetu vyhledat zdroje, které předávají informace k probíhající Transformaci. Jenže, ne každý se chce o transformační změny zajímat a na sobě pracovat. Prostě, dostatečně k tomu ještě (duchovně) nedospěl, jede si dál po starých kolejích a nemíní na tom nic změnit.
Pochopit se to dá, nejsme všichni stejní neboť si sebou nepřinášíme stejné zkušenosti. Někdo si teď může říct, no co, nepovedlo se to v tomto životě, povede se to v tom dalším. Ano, v tom dalším životě bude mít možnost postoupit výše, pokud bude chtít, jenže... kde jinde ve vesmíru, se mu naskytne tak jedinečná příležitost k duchovnímu rozvoji, než tady na krásné planetě Zemi?

Co by jiné bytosti (Duše) za to daly, tady v této Transformaci s námi být?

My ale TADY jsme, tak si tu příležitost nenechme vzít !

Nikdo jiný, to totiž za nás TADY neudělá, jen MY a zase jen MY - kolektivní vědomí - KRISTOVO VĚDOMÍ


Věřím, že na inkarnaci muselo být hodně narváno.
Zrodit se do tak význačné doby, i když nelehké, náročné, je nejlepší školou pro ty, co přišly postoupit o stupínek výše. Ale učení se nikdy nezastaví a dokonce i ve vyšších úrovních (dimenzích) se můžeme naučit něco nového. Reinkarnace je přirozený proces rozvoje a samozřejmě, že se nikdy nezastaví, existuje mnoho světů, dimenzí, planet, mnoho domovů v multi-vesmírech.


Tímto sdělením vzývám všechny, kdož mají zájem a chtějí změnit, pozvednout naši společnost. Přátelé, na nic nečekejte a zapojte se, k nám pracovníkům Světla. Kdo se přidá? Ano, chceme Tady a Teď na duchovním rozvoji naší společnosti skutečně pracovat.

Přišel "čas" velkých transformačních změn.

Osvobozením se od energií nízké úrovně vědomí, jsme připraveni na vyšší úroveň Bytí, kde můžeme obývat vyšší světy, ve světelných dimenzích. 
Vývoj Duše je - duchovně se rozvíjet, učit se, poznávat, objevovat, zdokonalovat, experimentovat, transformovat, tvořit nové. Jsme v koloběhu, nekonečné vesmírné (boží) hry, s dobrodružnými výpravami, do různých světů, dimenzí, Galaxií, multi-vesmírů. Jak silný energetický otisk si naše Duše nese ve své DNA, tam se nachází náš domov. Podle našich zkušeností, podle našich zásluh. Spravedlivé to jistě je.

Naše DNA je sice složitá, ale geniálně "vymyšlená", stvořená. Všechny zkušenosti, které jsme za minulých životů nasbíraly, jsou v naší DNA zapsane;. 
A tak pro své působení tady, pro své životní poslání, pro svou světelnou misi, čerpáme i ze zkušeností předešlých. Ty současné, nově získané, jsou velmi cenné a také i v dalších životech je můžeme naplno využít. 
Ač se člověk může v některých případech jevit "primitivně", uvnitř ukrývá "genialitu," své jedinečné genetické výbavy - DNA.

Proto pozorně naslouchejme své Duši, je to náš navigátor, vnitřní hlas, který není radno neslyšet. Otevírá se nám, co dlouho bylo skryté, potkáváme se, se svým pravým Já, poznávání sebe sama. 
Bohužel, ne všem se daří toho dosáhnout. Proto pracovníci Světla, s láskou a s velkou trpělivostí napomáhají těm měně zkušeným. Mohou nabídnout ze svých bohatě nabitých zkušeností, ze svých dávných životů. Připutovali z různých koutů vesmíru, aby s láskou sobě vlastní, a se statečností a trpělivostí podpořili a inspirovali ostatní Duše, aby se neztrácely ve hmotě. V této Transformaci je potřebné vynaložit velikého úsilí, vždyť se pracuje na pozvedání a čištění energií. Dalo by se říct, že pracovníci Světla, jsou vlastn
ě takovými Anděly v lidském rouše. Svou pozemsko-andělskou misi berou zcela vážně a zodpovědně.

Svou energii si chrání, nemohou si dovolit ztrácet ze své drahocenné energie, nenechají se vtahovat do sporů, do různých internetových diskuzí, kde slovně útočí negativně naladěni lidé. Temné síly ovládají negativní lidi, aby je využili k energetickým útokům na ty, co vyzařují světelnou energii. S negativními lidmi manipulují, zaměřují se na ego lidi, aby si mysleli, že jsou pracovníci Světla
a útočí na skutečné pracovníky Světla. Na sociálních sítích se s takovými útoky můžeme setkat.
Čím více Světla ze sebe vyzařujeme, o to více jsme energeticky napadáni. Pra covníci Světla jistě ví o čem hovořím, poslední dobou to zažívá mnoho z nás. Proti těmto útokům používáme duchovní energii, nejúčinnější ochranu vyzařující Lásky a Světla. KRISTOVÝCH ENERGIÍ.


Proto každé probuzení, posun, změna, povznesení, ač jednotlivce, skupiny či národa, je pro naši lidskou společnost velkým úspěchem.
Má smysl pokračovat a nic nevzdávat? Odpovědi nalezneme ve své Duši a moudrost ve svém Srdci. Náš Duch je silný, jen si k němu najít cestu.


Také i Země je živá a má své vědomí, a je v procesu Transformace.Tím jak ji lidé ubližují, jak ničí její přírodu a vnášejí k ní negaci, je Země nucena se této negativity zbavovat, a to v podobě přírodních katastrof, zemětřesení, sopečných výbuchů, obrovských bouří a záplav. O těchto transformačních zemských procesech víme, jen je stále nebereme vážně. Opakovaně o tom dávám(e) vědět s Plejáďany ve sděleních k Transformaci, že pokud lidé nebudou k sobě a k Zemi chovat lásku, bude se zbavovat negativity, kterou ji způsobili lidé v negativním stavu energií.
Nebudeme si tedy stále dokola, něco nalhávat. Nazývejme věci pravými jmény a informujme (ale nepřesvědčujme) ostatní lidi, že tato Transformace je součástí nás všech na planetě Zemi a nemělo by být lhostejné, jak se naše lidská společnost bude dál rozvíjet, jak bude myslet, konat, čemu bude věřit, čemu ne, pro co se rozhodne a pro co ne. Sice zodpovědný je každý sám za sebe, nejsme tedy zodpovědní za konání druhých, ale je potřebné si uvědomit, že naše práce je týmová, kolektivní. A jak myslíme, konáme, to bude naší realitou. Pokud se naše společnost bude rozdělovat, přesněji řečeno, nechá se rozdělovat, těžko kdy najde společnou řeč k poziti vním řešením a tvoření 5D realit. Tak jak jsem v lońském prosinci psala, situace je sice vážná, avšak ne ztracená, pokud nepovolíme a nenecháme se stáhnout na nízké frekvence

Velké změny ve společnosti, vesmírné energie, 
podpora pracovníků Světla
---------------------------------------------------------------
V Transformaci svištíme obrovskou rychlostí, proto ty silné transformační příznaky a pocity a jiné vnímání času. Vše jakoby se nám zrychlovalo a chvílemi ztrácelo v čase. Jsme ve velkém skluzu a je potřebné to energeticky popohnat. 
Kdo je energiemi v rovnováze, navyšuje své vibrace, stává se přijímačem vysokých energií z vesmíru, a ve fyzické i psychické rovině, proto to na něj tak silně doléh&aacu te; a silně cítí. Vystupuje z duality a směruje k Jednotě.
Kdo ještě nenavýšil své vibrace a není energiemi v rovnováze, je více v chaosu, strachu, připoután k dualitě a ovládáný temnou stranou. Nemá smysl druhé přesvědčovat, jen informovat, inspirovat, ať si vyberou sami kterou cestou se dají. Ale přesto má smysl pokračovat, postupně a s velkou dávkou trpělivosti šíříme k druhým informace Světla. Děkujme, za každou probuzenou lidskou Duši.

V letošním roce je potřebné, v naší společnosti učinit velké změny. A tento zlomový rok bude ke změnám, energeticky hodně silný. Ten obrovský n&aacu te;růst energií již pociťujeme od února, ale nejsilněji se to projeví od půly března. 
Tak ať jsme na ten energetický skok dobře připraveni.

Z centrálního zdroje Galaxie budou od března přicházet tak silné energie vysoké frekvence, že jen s navýšenými vibracemi (v energiích Krista) jsme schopni tyto energie bez větších fyzických a také i psychických potíží zvládnout. Je tedy potřebné skutečně na sobě zapracovat ať máme potřebných sil k vzestupu. Není přeci možné abychom se chovali jako malé děti, (na této planetě nejsme ve školce, ale ve škole) a dokola se přeli o to, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá, co kdo kdy řekl, jak to řekl. Plýtváme energiemi nad nesmyslnými, bezduchými věcmi a to podstatné nám uniká. V této nízké hustotě 3D, je skutečně bezvýznamné se přít o své pravdy. Ve své podstatě každý máme pravdu, záleží z jakého úhlu pohledu ji vidíme, z jaké úrovně vědomí. Neustálým handrkováním se tak akorát okrádáme o svou drahocennou energii. Pozastav(me) se nad tím, zvaž(m)e pro a proti a zpracuj(me) ve své Mysli. Dávno se neřídíme tím, co si o druhých myslíme či co vidíme, slyšíme, čteme, ale jaké vibrace u toho cítíme.

Kdo j eví zájem, má také i možnost změnit své vibrace, postoupit výše a naladit se na frekvenci Světla. Avšak jen do času, kdy bude možné učinit změny, potřebné k vzestupu. A vesmír (nejvyšší Stvořitel) nám teď k tomu dává obrovskou příležitost. Položme si otázku: "Kolik těch příležitostí ještě bude a na jak dlouho?"

Čím více se nás bude nacházet v realitě 5D, tím více se rozpadá realita 3D a utvoříme změny potřebné k vzestupu.

Na nic nečekejme a radši už konejme. Změňme hned co změnit můžeme, ostatní se jistě rádi přidají.


Co se týče nárůstu energií, je jen slabým odvarem toho, co z Galaktického centra k nám bude v postoupných vlnách přicházet. Ano, ten energetický nárůst se bude stupňovat, proto nás bytosti Světla opakovaně nabádají k tomu, abychom chovali ve svém srdci lásku a zasévali lásku. Láska je i moudrá a pokorná, a pokud se nacházíme v moudrosti (neplést si z chytrostí) a pokoře, jsme schopni tyto vesmírné energie přijmout.


V ÚROVNI SRDCE - KRISTOVÝCH ENERGIÍ zvládneme přijmout tyto silné vesmírné energie a jsme ochráněni před energetickýmii útoky temných sil. 
Pouze láska v našem srdci, KRISTOVA ENERGIE, nás vyvede z temnoty a ochrání. Lidé s láskou v srdci a silným Světlem (Duchem), se stávají hlavním tahounem této Transformace.

Drazí přátelé, milované Duše, jde nám teď skutečně o všechno. Už žádné vymlouvání se a dejme ze sebe, to nejkrásnější a nejčistější co můžeme ze sebe dát. Propojme svá srdce v jednotnou silnou světelnou energii, vyzařujme lásku a Světlo ke všem bytostem, živoucím tvorům a k matičce Zemi. A tak se i staň.

Šiřte informace Světla především do těch míst, kde se nachází nevědomost. Mnoho přínosného tím přispějete. Ze srdce vám DĚKUJI


S láskou, Světlem a pokorou
?? PLEJA

Tady a Teď

Zdroj článku: Sdělení k energiím - Transformace

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

http://www.priznakytransformace.cz

 

Antalli: Současné energie a jak v nich tvořit

co a proč se nám děje, sjednocení realit, sny, čištění životů v noci, strava, práce.... https://youtu.be/dDTLlj1Zl20

Silné energie sílí, lidem začínají pukat srdce..

 7.4.2019 veksvetl 1314 Views  komentáře 2 aktuální ene rgiesrdcetransformace

jiří maria mašek

Jistě, „prognózami“ převratného dění v našem světě se zabývám už téměř 20 let, právě tolik let oslaví Věk světla.cz a hlavně jeho přímý předchůdce OSUD.cz počátkem prosince. Ukazuje se, že jsme do jisté míry schopni předvídat budoucí dění velmi přesně a i proto si zdeješí magazín asi stále ještě předplácíte. Chcete vědět. A často zde odhalujeme věci, děje, a hlavně vzájemné souvislosti, které prostě jinde nejsou.

Ale stejně mne pořád intenzita i další projevy „nové doby“ překvapují. V poslední době je to kromě energetických kolapsů i výrazný problém se srdcem u mnoha lidí.

Těch důvodů je asi více, já vidím minimálně dva. Jeden ten přírodní, přirozený, konstruktivní, a druhý ten umělý, destruktivní. Ten přirozený přichází každé velké oteplení zjara, akorát to každý rok násobte vyšší číslicí. Letos třeba už i x 10 oproti třeba roku 2005. Psal jsem o tom v tomto statusu.

NÁSTUP JARA A ALERGIE. Zima je těžká, lidé jdou do pod tlakem studené vesmírné energie / tlaku do stažení, překyselení. V té chvíli každý jede na svoji energii, někomu vydrží měsíc, někomu tři, pak začne kýchat a pšíkat, ulehne s rýmou, kašlem, chřipkou, tělo je přetížené a chce odpočívat, toho jangu je příliš. Jenže vyprávějte to svým šéfům, že.

Prudká změna začíná první horký víkend, který přichází zpravidla v polovině dubna, poslední roky o 2-3 týdny dříve. Ty dny už mnoho zejména starších srdcí nevydrží a do té doby relativně zdrav&yacut e;ch seniorů už se léta nedožijí. Mluvíme o tzv. jarní únavě.. někdo to mívá, někdo ne, ale nyní si na to v posledních dnech zřejmě sahli všichni, kdo nějakou energii přes zimu ještě uspořili. Najednou se cítili z hodiny na hodinu, někdy z minutu na minutu, jako vysátí. Zcela bez energie. Ano, došel jim cukr. Veškerý jejich jin, cukr, byl totiž použit ve skupinovém poli lidstva na harmonizaci těch, kteří mají v sobě tolik jangu, že by jim rychlý přechod z jangu v těle do jinu, do uvolnění, mohl přivodit problémy se srdcem, je to stejný princip, proč někdy tělo omdlí (tam jde však o jangovou pojistku). Samozřejmě, v té chvíli zasahuje i emergency systém postižených samotných, jinová pojistka. V té chvíli se mohutně vypla vuje jejich vlastní zbytkový jin, jde zejména o hleny a slzy, lehce solené (jin). Tomu lékaři říkají ALERGIE. V té chvíli vyvěrá ven z těla často i odpad, chemie, kovy, jang. Rýma a slzy mají pouze funkci transpondera. Nastává okamžitá detoxikace. Co vy, cítili jste poslední cca týden pořádný energetický kolaps? Už víte proč. Ale věTci to objeví a dostanou za to Nobelovu cenu nejdříve v roce 2078. 

Ano. Problém je, a hlavně bude, v srdcích. Máme v nich jang. Máme v nich bolest, traumata.. a nemáme dost jinu. Čtvrtá čakra jako jediná musí být zcela harmonická. Dvě komory srdce, jang i jin. Výdech a nádech.

Možná jste i vy zaznamenali ve svém okolí, či v mediálním prostoru, že mnoha lidem zakolísalo srdce, došlo k poměrně značnému počtu infarktů. Možná i vám buší srdce jak splašené, a někdy si probouchne v nějaké zvláštní arytmii, v nějaký poměrně pravidelný čas.

Ta dobrá zpráva je, že začíná doba zázraků. Pokud pochopíme pravidla Vesmíru, budeme schopni tvořit zázraky. Jako s maminkou mé kamarádky, kterou se lékařům nepodařilo probudit po dvojitém infarktu a následné operaci z umělého spánku. Nám naštěstí díky přijatým opatřením a pečlivému jinování přímé genetické linie a obrovské spolupráci celé rodiny pak do 24 hodin.

Ten další, umělý a elitami plánovaný a zamýšlený důvod, jsou technologiecké zásahy do počasí, do atmosféry, a stále více i do psychiky a nervové sítě lidí. Jedním z hlavních ovládacích nástrojů budou kromě očkování i tzv. 5G sítě. Budeme se jim dál více věnovat. Je to zřejmě zamýšlená genocida a součást plánu.

Jejich maskování je někdy opravdu zvláštní.. podívejte se na něj.

Lidé mají problémy nejrůznějšího druhu, jak uvádí jedna ze čtenářek, Sylvie:

…je to masakr, nemám ani čas tu koukat ? děti neočko, malého nám nechtějí vzít do školky, tak řešíme, co bude. Jinak info o tom, že jsme byli celá rodina měsíc a půl nemocní, kašel, pak rýma..postupně po 14dnech – už jsem nevydržela a šla na diagnostický přístroj, protože ze všech doplnků stravy, sirupů atd v podstatě nikomu ted nezabírá skoro moc nic. Tam od Dr, info o tom, že sypou žlutou zimnici, tripanosomu, a začínají snad neštovice, že lidem vypovídají službu poslední dobou ledviny. Taky že hodně radiace – ukazuje se to na přístroji, radiace v kostní dřeni, a zmutovaný viry, které narušují buněčnou imunitu…tak to jen tak pro zajímavost ? Takhle my si tady v ČR žijem !! Tak přeji klid a pohodu…:-)

Ano, ledviny souvisí se srdcem, s cévami, a také se slinivkou. Hmota, jang. Ale také jangová hmota, jangový tlak, stres, jangové emoce, jichž jsme plní.

Pokud mluvíme o pukání srdce, tak nám asi naskočí i ustálené slovní spojení, „puknout žalem“.

Co dělat?

To už snad čtenáři VS dobře vědí. Hledáte pod heslem jin, nebo let´s go jin.

Jak jste na tom s jinem, či jangem, poznáte nejen podle tlukotu srdce, podle (ne)možnosti stolice, trávení, dechu, ale také a někdy především třeba podle pálení očí v době největšího jangu, tedy večer. Oči teď pálí opravdu hodně lidí, já na to konečně objevil vychytávku, kyselina hylariunová, a je asi o 50% lépe.

Voda, ale nějaká přírodní, nebo aspoň filtrovaná. Dá se přinejhorším upravovat tak, že do ní vložíte nějaké kameny. Šungity, křišťály, či růženíny. Event. další. Vynikající zkušenost máme s vodou přemraženou.

Nezapomeňte na jinovou zeleninu, rajčata, okurky, papriky. Také ale například brambory. Už brzy medvědí česnek na probrání ze zimy. Hlavně samozřejmě tuky. Asi víte, že značné množství tuků mají ořechy všeho druhu. Proto jsou dobré na mozek, mozek jede na tuky a na cukry. Nejjinovější oleje jsou olivový, kokosový a lněný. A pak máslo, nebo sádlo. Živočišných tuků můžete jíst mnohem více, než vás vystrašili věTci, ale s nimi to úplně nepřehánět.

Stejně jako vaše buňky, tak i vaše srdce potřebuje sůl, vodu, cukr a tuk.

Už z pohádky víme, že Maruška říká tatínkovi, že ho má ráda jako sůl. Ano, sůl je základ! Sole jsou dva druhy, sodík a draslík. Čím více dokážete protlačit do své spotřeby draslíku na úkor sodíku, tím lépe pro srdce. A je zde samozřejmě spousta suplementů s draslíkem, seženete je zpravidla pod názvem Potassium, jen pamatujte, že obvykle je dávka v jedné piluli kolem 99 mg. Ovšem třeba ve Španělsku jsme sehnali potassium o výši 600 mg v jedné piluli. Jednou jsme počítali kolik by měla být „správná“ denní dávk a, a dostali jsme se někam až téměř k 3 g, ovšem draslík je opravdu vysoce individuální a platí pro něj pomaalu, pomalu. Samozřejmě se jím i v některých zemích v oněco větších dávkách popravuje, což je jinová smrt a je to nakonec lepší, než useknutí hlavy, či zastřelení, což je vše jang. ?

Poměrně silné dávky magnesia, ale nezapomínejte zcela také na vápník, pracují ve svalech spolu.

Stále více lidí si dává domů somavedic. Není to tak snadné, byť jeho použití také já doporučuji. Kupujte od zkušených a vstřícných dealerů, já tyto věci konzultuji na fcb se Stana Hrom. Tyto přístroje nyní zkoumáme a přinesu o nich za několik týdnů článek detailnější. Začne však váš systém vracet do rovnováhy jangovým způsobem, takže někdy moc rychle. Někdy to mohou provázet chřipkové příznaky, někdy zvýšený stres, a znovu, problémy se srdcem. V přístrojovém léčení může také čas to dojít k zaléčení příznaků, takže se pak hůře hledají a spadne to člověku na hlavu mnohdy nečekaně později, a naráz.

Pokud ale máte volných 10-15 tisíc, zpravidla se pro časy budoucí šikne i nějaká magnetoterapie přímo domů. Lze si na ní jinovat i vodu.

A hlavně. Nepřepínejte se, čistěte své emoce, své rody, nerozčilujte se, a pokud ano, vyvažujte to. Vztek je dobré vybouchat, vydupat, a vždy je dobré kvůli vyvážení, pokud to jde, přidati pláč.

Hormony a jejich správná a vyvážená hladina bude mít stále větší vliv na naše celkové zdraví. U mužů hladina testosteronu, u žen pak hladiny nejen estrogenu, zpravidla hodně vysoké, ale zejména progesteronu, stejně jako hladiny stresových hormonů nadledvinek, které jsou samozřejmě vždy s přímou telefonní linkou k srdci.

Za sebe přidávám hlavně Slunce, bez něj už moc nemohu. A to jižního, u nás je ho kromě letních měsíců tak málo, že to nestačí. Jako první pomoc pak vitamín D, samozřejmě, ale nezapomeňte, že to je na rozdíl od Slunce jang, jako každý hormon.

Pomáhejte ostatním a chovejte se k nim hezky. ?

Držme si klobouky, Bůh s námi všemi.

  https://veksvetla.cz/silne-energie-sili-lidem-zacinaji-pukat-srdce/

Ava Chrtková mluví o tom, co se ted akutálně děje, co zažíváme, jaké další symptony transformace, jiné, jak dřív....

https://m.youtube.com/watch?v=eb9M9Q4tL44&feature=share

Drunvalo Melchisedek: Co se děje v transformaci s našim tělem?

Každý den rostou vibrace země. Země, jako živá bytost, vede vývojovou spirálu vývoje do duchovního Světla.

Kdo chce, který si v této inkarnaci zvolil vědomě nebo na úrovni Duše, aby prožil naživu portály evoluce, jde s ním a prostě musí mít čas. To znamená pracovat, pracovat, pracovat na sobě

Abychom vyčistili jemné energetické struktury, všechny dolní části těla jsou mentální, emocionální, energetické a fyzické. V dolních tělech je mnoho energetických bloků, svorek, neexistuje volný proud energie. Vytváří nemoc a vytáhne chronické. Pod vlivem vysokých frekvencí z extracelulárního prostoru a ze samotných buněk se vyskytují jedy a můžete se zhoršit.


Pocit teď může být následující - náhlá silná závratě, bolesti hlavy, nevolnost, náhlá bolest v těle, pocit kolébá, žádná síla, slabost, dušnost i u zdravých, poruchy srdečního rytmu, ospalost, tlakovým rázům. Teplo v celém těle, nebo naopak, silná zima, může být silná vibrace v těle, bolesti svalů. Velký strach nebo hluboký smutek. Nálada se může dramaticky změnit

To je způsobeno skutečností, že tělo je velmi rychle přestavěno. Musíme obsahovat veškeré informace o restrukturalizaci těla, které pak postupně rozbalíme a postupně změníme strukturu. Místo toho, aby jste chodili k lékařům, najděte dobrý lék, který vyváží váš energetický systém, najděte dobrý chiropraktik, poskytne doporučení ohledně správného fungování.

Masáž bude také spásou - vytáhne hluboké bloky. Ale v případě nouze se neodvracejte od tradiční medicíny ! Naučte se udržet vaše myšlenky a energetické tělo čisté.

Vyčistěte ji z entit (astrální parazité - pozn.) - neuvěřitelné množství. Astrální plány jsou kombinovány s fyzickými a všechny lidské obavy a zvrácenosti se zhmotňují a rychle rostou. Subjekty silně ovlivňují vaše myšlenky, které zase vyvolávají emoce, které způsobují zkreslené biochemické reakce v těle, které způsobují některé nemoci. Hodně odpočinku. Častěji mějte horizontální polohu.

Potřebujeme pro tuto dobu spoustu energie. Pít čistou vodu místo čaje, kávy, sladké vody. Dejte si více sprch a vany se solí. Závažné nemoci naznačují, že: Zvolte, zda žijete dál nebo ne. Zastavte program. A můžete se rychle zbavit této nemoci, pokud je touha požívat i nadále. Samotné Světlo může uvolnit tělo za několika podmínek:


" Jste zcela a úplně dolů k poslednímu atomu těla a vědomě si vybíráte cestu Světla. A musíte se otevírat a zbavit toho, co svět odvádí."


" Strávíte to denně, a vědomě, nejméně 15 minut. Abyste zůstali naživu, je nutné obrátit vaše tělo na supravodič energie. Zdravotní problémy se zhoršují, protože se zvětšují vibrace, do atomového jádra proudí více těla, a to jak zvenčí, tak zevnitř ven, a tyto proudy se dostanou přes bloky - tělo reaguje s bolestí. Říká - máme zde problém. Musí být odstraněn.


Neodstraňujte bolest léky, ale uvědomte si příčinu a odstraňte. Bolest je mrtvá energie. Je to zbytečné. To znamená, že můžete jednoduše smazat, pokud víte jak. Následující je pracovat se strachem. Nebojte se jít dál. Objeví se spousta strachů, dokonce zvířecí horor. Strach je emoční reakce těla na celulární vzpomínky. To lze řídit. A musíte se to naučit. Strach, tohle je hlas vašeho temného úseku, který je důležitý pro kontrolu. Světlo bude identifikovat dlouhotrvající zranění, která byla výsledkem pádu z vysokých úrovní duchovnosti nebo snížení vibrací při ponoření ve hmotě, nebo tragická smrt v důsledku šíření Světla, kdy bylo rozhodnuto, že se zvýší vibrace - to je velmi špatné, bolestivé a nebezpečné. Musíme pochopit, že od evoluce nepůjdeme nikam.

A i kdybyste se rozhodli uniknout nemocí nebo nehodou ze života, zadními dveřmi, vrátíte se za pár let, budete nuceni do inkarnace a budete muset projít cestou evoluce těžším způsobem. roky - několikrát inkarnované mají jen čas. Proto je nutné si jasně zvolit, jít dál nebo dál. V této inkarnaci nebo v následujícím. Vědomě nebo skrze utrpení. Pro mnoho lidí buňky těla tak zmutují, že prostě nebudou procházet nárůstem vibrací, budou hořet.

Nejjednodušší způsob, jak se zrodila. Kdo chce přežít - začněte pracovat na sobě, pracujte se Světlem a vyčistěte své tělo.

Znalost smyslu života, obecný duchovní růst - to je recept. Navíc stále mějte na paměti, že pokud je porušena energie stavba těla, v případě rozbití posvátnou geometrii, pokud není aktivováno světelné tělo, nemůžete držet dostatek energie, aby měli dostatek pro pohodlný pobyt v energií Světla a léčen

Jste připravený?

( volný překlad)

.https://www.youtube.com/watch?v=bI8RI5AO54Q

Ahoj, toto video je o nadcházejícím slunečním záblesku a o tom jak se můžeme připravit. Byla jsem vyzvána a vedena při jeho přípravě. ( poznámka -video nám pomůže se připravit na tento velkolepý a jedinečný okamžik v historii lidstva a jeho evoluci. Byl předpovídán všemi starobylými kulturami, které vetkávali do půdorysu svých staveb znalosti slunečního systému a kosmu a měly znalosti získávání nevýbušné obnovitelné energie.)

Z centrálního galaktického slunce dorazí energetické vlny, které z našeho slunce uvolní plazmu, pozůstávající z ionizovaných částic a na zemi vyvolá intenzivní elektrické a magnetické jevy. Tato energie ovlivní všechno na zemi, včetně lidí, u kterých jedným z projevů bude zvýšení frekvence.

Největší solární záblesk lze očekávat kolem březnové rovnodennosti (u nás 20.3, kolem jedenácté hodiny večer). Přesný čas je neznámý. Připravme se na přicházející energie, které můžou dorazit v jedné vlně, nebo několika menších vlnách. Podle Mahabharata (staroindický epos) bude solární záblesk ekvivalentem tisíc sluncí. Ukončí období Kalí yugy – temného věku a skončí dualita.

Sluneční záblesk ovlivní každého člověka různým způsobem. Energetické vlny tohoto typu přicházejí k zemi od 18. listopadu loňského roku. V únoru 2019 byly velmi intenzivní. Extrémní vlnu/y jsou očekávány kolem jarní rovnodennosti, +/- 10 dní. Účinky se budou lišit v závislosti na otevřenosti našich energetických kanálů (čaker) a na tom, kolik energie můžeme absorbovat. Dojde k uvolnění tisíciletých programů v našich buňkách a odstranění všech buněčných bloku. (Vypadá to tak trochu jako babské povídáni, proto si dovoluji poznamenat že naše DNA interaguje s fotony, účinkem kterých dojde k její přestavbě. Taky dojde k přestavbě neuronálních spojení a vyrovnání činnosti pravé a levé hemisféry. Proč se asi říká, že jsme děti světla.)

Na zemi lze očekávat lokální požáry a zvýšenou vulkanickou činnost.

Cílem tohoto povídání je připravit vás na vedlejší účinky těchto energetických vln a připravit vás na možné fyzické a mentální dopady. Popíšu symptomy z předešlých měsíců. U někoho se můžou tyto symptomy projevovat už teď. Symptomy se zvýrazní v době maximální vlny

-různé formy bolesti hlavy,hučení

-ztráta nálady, zmoženost až vyčerpanost

- aktivace šišinky (třetího oka). Někdo může pociťovat tlak v čelní oblasti mezi obočím. Může dojít k přechodným změnám v ostrosti vidění až rozmazanosti. Někdo uvidí bíle tečky nebo modré kuličky. Když dojde k aktivaci šišinky bude možno zahlédnout tvorbu matrixu a posvátnou geometrii.

- ovlivnění chůze; povrch země se bude zdát měkký a věci jako by postrádaly svou váhu. Pomůže uzemnění – grounding a chůze

- zášlehy v energie v těle a v páteři. Pomůže ulehnutí. Když k tomu dojde, prosím učiňte tak. Přerušte cestování

- bolesti se můžou pociťovat v všech částech páteře, kostech rukou a nohou, hlavně kooperacích a po úrazech

- svědění kůže

-solar plexus může být stimulován unikajícími plyny ze žaludku, z jater a střev.

Jezte lehkou organickou vegetariánskou stravu, pijte šťávy se špenátem a zázvorem. Pomáhají při vylučování toxinů

-návaly tepla nebo naopak zimnice

-záškuby ve svalech

Každý jsme jiný, projevy se můžou různit

A hlavně si pamatujte, nejste sám, mnozí budou zažívat tyto symptomy. Pomůže meditace nebo jenom tichá samota.Vyhněte se hluku a chaotickým situacím.Emoční vzplanutí bude těžko zvladatelné, neřešte emoční záchvěvy, může dojít k jejich zesílení. Radši se jim vyhněte

Počas záblesku buďte vědomý pozorovatel a nezaplétejte se do starých emocí.

Buďte milí a pozorní k dětem, neuměj vyjádřit, co se s nimi děje. Můžou být hyperaktivní. Věnujte se jejich stravě, vylučte z ní cukr a všechny stimulanty. Vyvarujte se sledování obrazovky a monitoru, hlavně u dětí. Upřednostněte přírodní léčbu, pijte hodně čisté vody. Kouření, pití alkoholu a užívaní drog zpomalí vaši aktivaci. Vaše tělo dostane docela zabrat. Věnujte se všemu co je pro vás a vaše tělo příjemné-taiči, plavání procházky, sauna. masáže, akupunktura,akupresura.

V čase nástupu energetické vlny se dostaví pocit prázdnej hlavy, bude se zdát, že vaše paměť byla odváta.Budete nucen žít danému okamžiku.

Čím vyšší bude vaše vibrace, tím míň vedlejších účinků budete pociťovat. Když budete klidný a šťastný, vaše vibrace budou vysoké. Hlavně se nebojte a zůstaňte nad věcí. Solární flash je dobro pro nás všechny, pro naše vyšší já. Bude to zázračná doba, kterou si lidstvo uchová v paměti.

Dojde k nulifikaci umělé inteligence, procesy stárnutí budou zastaveny až zvráceny.

Vyhledejte vám blízké lidi, lidi které vás inspirují a povídejte si snimi osobně, nebo přes telefon a skype. Je to vaše „soul family“

Přeji vám, aby jste přestáli tento čas v bezpečí a po energetickém vzedmutí se stali „lighter“ ( osvícenějšími/lehčími).

Děkuji za pozornost. Opatrujte se a mějte se rádi, odpočívejte a dobře jezte.

Good by

Coming Solar Flash, Are You Prepared or Are You Reacting?

Coming Solar Flash, Are You Prepared or Are You Reacting? March 9, 2019 by Anshu Sharma Anshu's Original Video is here: https://www.youtube.com/watch?v=gSX4_...

youtube.com

Obrovský výkyv schumannovy resonance 150 Hz ~ 16.-17.3.2019

 

Věřím, že jsme během posledních 24 hodin byly svědky nevídaných změn na Matce Zemi. Podle posledních měření Schumannovy rezonance (vibrační frekvence Země) jsme prožili 24 hodin výjimečně vysokých frekvencí.

Ve 2 hodiny ráno 17. března měření vystřelilo na 150hz. Abychom ukázali jak neobvyklé to je, v roce 2017 byla nejvyšší frekvence země 36 Hz.

Schumann resonance 16.3.2019

Jak můžete vidět, nedávný energetický vzrůst se dramaticky zesílil. Je udáváno, že normální hodnota rezonance Země je 7,83 Hz.

Co tedy způsobuje takové náhlé navýšení? A co to znamená pro náš běžný každodenní život?

Mluví o tom různé duchovní kruhy, terapeuti, věštci a channeleři po celém světě. Už minulý rok říkali, že v březnu 2019 bude doba, kdy sem bude proudit silné energetické záření z Centrálního Slunce. Říká se jim vzestupné energie, duhové vlny, solární záblesky.

Říká se, že momentálně prostupujeme skrze intenzivní fotonový pás, který je plný vysoce nabitých slunečních fotonů, které navyšují frekvenci Země.

Pozorovala jsem různé diskuse a z těch vyplývá, že jsme něco podobného zažili během březnové rovnodennosti minulý rok. Očividně se to letos opět opakuje a ještě silněji. Někteří duchovně citliví lidé minulý rok ve stejný čas pociťovali něco, čemu se říká "The Event" (událost) během víkendu 17.-18. března 2018.

Nevěřím na náhody, takže nejsem překvapený, že vidím tyto hodnoty měření Schumannovy rezonance.

Co se týče běžného života v tomto období, můžete pociťovat energetické výkyvy, které můžou způsobovat procházení velkého množství emocí. Čeká nás období zkoušek nás samotných a našich vztahů. Také budou viditelné oblasti našeho života a osobnosti, které potřebují pozornost a lásku. Věřím, že jsme připravováni na individuální proces probouzení se do 5D časového prostoru a zážitků spojených s 5D, kde všechny traumata vyplavou na povrch, budou rozpoznané, pochopené a pomohou nám zaléčit je i sebe a skrze uzdravení nás odvibrují do vyšších říší, kde je snadná manifestace skrze vůli.

Telepatie bude zcela přirozená a zažijeme hluboké poznání rozdílu mezi Jednotlivcem a Jednotou a existence Celku. 

Pro toto období je doporučováno co nejvíce odpočívat a pít co možná nejčerstvější a nejčistější vodu. Najděte si tiché okamžiky, kdy můžete jít skutečně do své hloubi.

Procvičujte jakékoliv aktivity, které vás přivedou do klidného světa Zenu. Zapalte svíčku a uvědomte si měnící se cykly života. Buďte vděční za návrat Světla a nového života, který se za pár dní vynoří z Jarní rovnodennosti.

Vstupte do harmonie ročních období společně s Matkou Zemí na cestě skrze tyto pozvedávající energie v tomto transformačním roku.

Awen. 

PŘEKLAD: ONDŘEJ BROŽ www.ondrejborz.com

Originál článku na The All That Is blog –

https://theallthatis336549859.wordpress.com/2019/03/17/record-schumann-resonance-spike-150hz-03-16-19/

To follow the schumann resonance latest readings, bookmark the link below

https://www.disclosurenews.it/en/schumann-resonance-today-update/?fbclid=IwAR151XPX-3P4AtqZ4ppD2cliYeeAt5YKfldFh7vHHLZpF1HfjTAcZayx3Bw

Na vlně diamantové energie

19.03.2019

144 000 lidí na planetě vibruje diamantovou energií, 144 000 zná "tajemství" čísel 3-6-9, 144 000 ví, co přichází 21. 3. 2019.

Nejsou "lepší", nejsou vyvolení, jsou to lidské bytosti tak jak všichni. Jsou jen ve správný čas na správném místě. A jsou to jen oni? Ne. 

Ty, Ty i Ty... jsi tam, kde právě nyní máš být...

Nezáleží na tom, zda se nacházíte v těchto číslech, jestli něco víte. Tito lidé vše otevírají pro kolektivní vědomí. Jen si to vybrali, stejně tak jako vy jste si vybrali svést se na vlně. 

Stačí se jen rozhodnout. Pojedu na vlně nebo se jí nechám semlít? 

Je to na každém jednom z nás...

V den rovnodennosti /20.3./ se nechte vodou omýt, poděkujte za dar vody, srovnejte vše v sobě do dokonalé rovnováhy. 

Co je pokřiveno, nechť je narovnáno...

21.3.2019 pokud víte, co máte dělat, tak to udělejte. Pokud nevíte, nevadí, přidejte se k vlně a vyneste se o pár pater výš. 

Vnímejte své srdce, diamantovou energii, harmonii, klid. Diamantový výtah vás vytáhne, pokud požádáte. 

Klíče máte ve svém srdci...

Trojka tvoří, trojka je nadhled, trojka je dítě... 21 je trojka, březen je trojka, 2019 je číslo 3. V čísle 3-3-3 se skrývají kombinace trojek, ze kterých vzniká 3-6-9. Celé datum je devítka. 

Ukončení jednoho cyklu, úplněk, restart, znovuzrození, začátek jara...

6 - Země, 9 - Nebe - 3 Nebe na Zemi. Trojka odemyká, šestka ukotvuje, devítka uzavírá. Svezte se na vlně 3-6-9 v různých kombinacích. 6-3-9, 9-3-6, a klidně i 3-3-3. 

Otevřete trezor... Číselnou kombinaci znáte. ;-) 

Nechť skrz "díru v matrixu" zde proudí diamantová energie a zaplavuje vědomí všech lidí a celou planetu, ukončuje systém a otevírá plně nové paradigma - Nebe na Zemi. 

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz

  JE TEĎ TOLIK LIDÍ NEMOCNÝCH?

Chřipková epidemie? ?

Jsme v období hlubokého čištění a bez všech těch transformačních příznaků se to neobejde a patří k transformačnímu čištění. Čištění - čistota, je očistný proces, zbavování se všeho nečistého, usazeného v našem těle.  

Je to transformační proces naší buněčné přeměny a nic nečistého v nás nesmí přebývat. K tomuto silnému čistícímu procesu, nám už po nějakou dobu napomáhají vysoké vesmírné energie přicházející k nám v pozvolných vlnách.

Ano, energeticky je to silné (a bude stále slnější) a může se to projevovat jako viróza, chřipka, střevní potíže a oslabená imunita. Systém nám nikde nesdělí že naše fyzické tělo prochází silným transformačním čištěním ale podá mylnou informaci, že je chřipková epidemie. Lékaři nám naordinujou plno zbytečných léků a energie v těle si dál blokujeme. Více informací naleznete v mých sděleních v albumu fotek.

Můžeme také cítit velkou fyzickou vyčerpanost a po psychické stránce obrovskou rozkolísanost.

Transformace dává zabrat našemu fyzickému tělu, nejen ve fyzické rovině, ale také i v té mentální a emocionální. Vibrace se stále zvyšují, energeticky to je hodně silné a jak jsem se již zmínila, silnější bude stále víc. 

Kdo se o Transformaci zajímá, už po nějakou dobu ví, že se nacházíme v procesu hlubokého čištění a s vibračně navyýšeným vědomím se slaďujeme s novou Zemí, která také navyšuje své vibrace. 

Nic nečistého v nás nesmí přebývat. Snažíme se být vnitřně vyrovnanými, s klidnou myslí, bez negativních emocí a v lásce, ale čištění je tak silné, že je zcela pochopitelné, že se potkáváme z vlastními stíny, s energiemi, které ještě stále nemáme v sobě zpracované. A jsme kolikrát doslova v šoku, co vše z nás vylézá na povrch.

Jsme to my, to široké spektrum všech emocí?

Ano, vždyť jsme v těle (3D) člověka a na Zemi jsme si to tady přišli prožít. Je toho ještě hodně, co máme pochopit, proč se nám tak děje a jak se s tím vnitřně vypořádat.

Jsou nám nastavována velká zrcadla, ano velká, aby jsme dobře viděli, co vidět máme. Avšak mnozí stále nevidí, nechtějí vidět. Je to rozvoj - Duše. Všichni nejsou připraveni postoupit dále.

Vše je tedy takové, jaké to zrovna je.

Jenomže... stále dokola se nemůžeme vymlouvat na svou nevyzrálost a s lehkostí se poddávat starému systému, negativním lidem, energiím nízkých vibrací.

Jde nám teď doslova o všechno, o Zemi, o nás, o naše děti, o ty co se teprve mají narodit, o existenci nové generace, která by se měla v budoucnu již nacházet ve vyšší vibraci a obývat novou Zemi. Dejme tady dobrý a pevný zákad pro budoucí generace. 

S láskou a Světlem Pleja 
Tady a Teď

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 


1. únor, 2019

TRANSFORMAČNÍ PROCESY V NOVÝCH ENERGIÍCH

 

Ne každý je ochotný si stále ještě přiznat a připustit, že vše je již jinak. Na vše se můžeme dívat absolutně jinýma očima než těma, kterýma jsme se dívali ve 3D realitě.

Totiž to, jak nyní nahlíží každý jednotlivec na svět a své okolí je vodítko a pomůcka k tomu, aby uviděl on nebo my, zda následuje starou cestu v dualitě nebo novou cestu transformace k jednotě.

Po svém posledním napsaném článku o transformátorech(zde a jejich energiích vnímám, jak se více rozjela skutečná transformátorská energie, které zde stále bylo různě zabraňováno se projevit ve své síle a byla zpochybňovaná jejich energetická práce.

A jsou to právě transformátorské energie, které vše svou energií roztáčejí a mění, aby z vytvořeného chaosu mohl povstat nový řád.Mnoho lidí tuto práci stále ještě není schopno zaregistrovat a tím pádem ani jinak ocenit.  

Tato energetická práce usnadňuje všem dalším cesty, protože tyto cesty byly po tisíce let zablokovány a transformátoři je doslova prorážejí svým nastavením.

Ti, jež mají pochopeno a poctivě na sobě odpracováno se posunují vpřed kvantovými skoky a letí vzhůru ke hvězdám své multidimenzionality. Prostoupili mnoho závojů vytvořených iluzí a stále nacházejí další.

Je to naše přirozená spiritualita, do které se probouzíme a tyto procesy následuje neskutečná řada synchronicit a událostí, které nemůžeme jakkoliv vymyslet hlavou.

Do těchto procesů se totiž zapojuje aktivně již naše duše, která spolupracuje s tělem a otvírá jeho buněčnou paměť.

Tyto procesy jsou velmi náročné a mnohdy bolestivé. Je nutné doslova přenastavit své tělo, aby mohlo správně fungovat v nových energiích.

Když se pak setkají ti, kteří to mají ve svém plánu duší, vše se navyšuje a nabírá na obrátkách, protože se otevíráme navzájem jen svou přítomností. Těla i duše na sebe reagují samospouštěcími procesy.

Vše začíná mít vyšší smysl a záměr.  To je skutečné tvoření ve hmotě, kvůli kterému jsme nyní zde. A tady už vás nikdo neobalamutí. Ani vy neobalamutíte vesmírné zákony. Projdou jenom vyrovnaní a čistí jedinci a čerpají informace přímo ze Zdroje.  

Naopak ti, kteří stále ještě žijí starými programy a utvrzují se ve svých iluzích, se dostávají do čím dál většího chaosu a odporu ke změnám, které na ně vyskakují z každé situace v jejich žité realitě.

Co nezapadá do jejich do teď platné reality je podezřelé a nechtějí to přijmout ani vidět. Stále mají potřebu hodnotit druhé a sebe omlouvat na základě svých vytvořených dogmat.

Je to stále o tom, že si mnozí vše malují pozitivně a na růžovo, nebo naopak velmi kriticky, bez toho, aby se stáhli do sebe a do svých nevyřešených problémů. Stále se točí v čím dál rychlejším kole svých následků a činů.

To jsou ty nůžky, které se stále viditelněji rozevírají a zviditelňují to, co zviditelněno být má. Ale bez svého vědomého vyladění duše a těla to nikoho dál nepustí.

Iluzi bezbolestného procesu, kdy se tzv. svezeme na vlně s někým dalším a budeme spaseni z venčí má na svědomí stará cesta a nastavení v dualitě, a ta odmítá jakýkoliv jiný pohled a směr. 

Stále je však ještě mnoho lidí chyceno v této pasti a nicnedělání, i když je to vše prezentováno velmi chytře a lišácky. Na to ego velmi rádo slyší a nechá se snadno obalamutit písní falešnou a lživou. Manipulace je v této úrovni stále velmi aktivní.

Transformace je především proces dovnitř a do sebe a na tom nic nezmění žádné vnější autority, byť jsou sebesvatější, a ani návštěva mnoha ezo-rychlokurzů či hromadná návštěva svatých míst.

Takové počínání vibrace nikomu nenavýší, naopak se může zaháčkovat na různé nehmotné entity, které právě na takových skupinových setkáních na nás mohou čekat a dál na nehmotných úrovních na nás parazitovat. Avšak nástrahy temnoty jsou ještě více rafinované.

Může to být však i odrazový most, pokud manipulaci řekneme dost. A tito lidé budou čím dál rychleji otevírat oči, protože se jim jejich modly doslova začnou měnit před očima.

To co naše vibrace navyšuje je prosté. Je to ticho, příroda, domácí mazlíčci a jiná zvířátka, rodina, usebrání se do sebe, věnování se tomu, co naše tělo z hloubi duše miluje a co ji naplňuje.

Takže ano, TRANSFORMACE je o ZMĚNĚ k lepšímu, ale především o naší ODPOVĚDNOSTI tímto procesem projít. A je na každém, kdy tuto základní informaci pochopí a začne sám upřímně konat. Je to tedy o odpovědnosti nejen k sobě, ale zároveň k celé planetě.

Ne se tedy hned prezentovat ve vnějším světě, ale jít hluboko dovnitř sebe. Teprve pak můžeme být prospěšní celku a skrze své prožité zkušenosti skutečně pomáhat.

To je další nástraha pro ty, kteří již své dary přijali nebo si to alespoň myslí, a systém jim dává marketingové možnosti svého zviditelnění. I tam už jsou ukryté informace pro ty, kteří skutečně vidí svým srdcem.

Proto o hodně rychleji a snadněji transformačním procesem procházejí lidé, kteří se nebrání změnám a nejsou „nakaženi“ duchovnem, který předkládá 3D realita jako jedinou možnou cestu, kterou jsou schopni zaregistrovat. Tam jsou posuny nejradikálnější a nejviditelnější.

Všechny informace včetně této mé zprávy je třeba velmi pečlivě filtrovat skrze své vlastní filtry a srdce. Poslouchat svoji intuici a své vnitřní vedení, které když se naučíme správně vnímat, nemůže nás nikdy oklamat.

Je čas už přestat sledovat růžové pohádky s cukrovou vatou nebo katastrofické scifi scénáře, přestat klouzat po povrchu a začít se inspirovat skutečnými příběhy a prožitými zkušenostmi, vědomě žít svůj život.

To jsou také pohádky, které se však stávají naší žitou realitou, o které není třeba už jakkoliv pochybovat.

Renata Xanté Reindlová

Děkuji za sdílení, které není vytrhováno z kontextu a je sdíleno v původní podobě.

27 zvláštních „příznaků“, které pociťují lidé po celém světě 29.01.2019

 Máme tu čest, že žijeme v době, kdy nejen naše Matka Země, ale i celý vesmír procházejí dosud nevídanými energetickými změnami.

Pokud jste citlivější než ostatní a vnímáte působení různých energií, je jisté, že tyto změny se u vás budou projevovat několika způsoby.

Planeta Země a život na ní procházely energetickými změnami odpradávna. Nicméně změna, ke které dochází v současnosti, nemá obdoby.

Mnoho lidí na různých místech po celém světě zažívá stejné „příznaky“. Tyto příznaky jsou přímo vyvolány změnami v energii, ke kterým dochází v posledním období.

Nechápejte to špatně – všechny tyto příznaky jsou předzvěstí toho, že lidstvo se blíží k velkým a úžasným změnám.

A ačkoli může být náročnější vyrovnat se s některými příznaky, velké změny v energii mají v konečném důsledku mimořádně pozitivní vliv na další vývoj života na Zemi.

Pokud patříte mezi lidi, kteří mají schopnost citlivě vnímat působení energií, pak tohle všechno už dávno víte.

Níže uvedený seznam obsahuje příznaky, které v současnosti zažívají lidé po celém světě. Pokud se některý (nebo několik) z nich objevuje i u vás, to znamená, že nová, změněná energie, která se na Zemi začína „shromažďovat“, má přímý vliv i na vás.

Pokud se tedy některý z uvedených příznaků objevuje i ​​u vás, velmi vám pomůže, když: 1) budete trávit meditací více času, 2) začnete praktikovat meditaci s bílým světlem a 3) vyzkoušíte účinnou metodu uzemnění (tj. grounding) v přírodním prostředí.

Nezbývá nám nic jiného, ​​než bouři a dramatické energetické změny trpělivě přečkat. To je asi to nejlepší, co můžeme udělat, pokud chceme mít potěšení z klidu, který po turbulencích určitě přijde.

1. Máme problém se rozhodnout, ačkoli víme, že to musíme udělat. Máme problém se soustředit, což nám výrazně komplikuje život.

2. Pociťujeme silné návaly protichůdných emocí. Občas jsme tací náladoví, že už nevíme, co s sebou. Jen klid. Tyto návaly jak přišly, tak odejdou.

3. Z ničeho nic nám naskočí husí kůže.

4. Lépe si uvědomujeme naše bezprostřední okolí a vše v něm. Zdá se, jako kdyby naše smysly byly jasnější a čilejší.

5. Zažíváme silné bolesti v konkrétní části hlavy. Může nás například bolet hlava jen na levé straně.

6. Máme jasnější oči a vidíme ostřeji. Toto je jeden z velmi viditelných příznaků – stačí se jen podívat do zrcadla. Vše vidíme mnohem jasněji. Zajímavé je, že i duhovka v našich očích má zářivější barvu.

7. Trávíme méně času na smartphonu či sledováním televize. Tím pádem nám zbývá více energie, která nás přímo nutí, abychom byli aktivnější v důležitých oblastech našeho života.

8. Často slyšíme zvuky, které ve skutečnosti neexistují. Neslyší je nikdo jiný jen my.

9. V našem životě se odehrává stále více a více náhod. Velmi často všude vidíme zdvojené číslice, dokonce jsme se setkali s někým důležitým z naší minulosti.

10. Cítíme, že naše čakry vůbec nejsou v rovnováze. V blízkosti jednotlivých čaker pociťujeme bolest nebo zvláštní pocity.

11. Máme problém usnout nebo spíme nepřiměřeně dlouho. Změny v energii ovlivňují každého z nás jiným způsobem.

12. Jsme mnohem více citlivější než obvykle.

13. Pozorujeme změny i v našich stravovacích návycích. Buď jíme více, jíme méně, nebo máme chuť na neobvyklá jídla či kombinace.

14. Cítíme, že máme více energie, než jsme měli donedávna. Energií přímo překypujeme a zdá se, jako kdyby k nám přišla náhle z nějakého vnějšího zdroje.

15. Cítíme se být ospalí nebo unavení.

16. Máme pocit jako kdyby život, který žijeme, ani nebyl náš. Náš současný život se trochu podobá jednomu velkému mimotělnímu zážitku.

17. Během meditace se nám v mysli vybavují velmi živé obrazy.

18. Náš starý, dávno zapomenutý hněv a strach se z našeho nitra prodírají na povrch a my nevíme, co s nimi.

19. Máme zkažený žaludek. Trpíme buď nevolností nebo zácpou. Vlivem energetických změn procházejí změnami i naše vnitřní orgány.

20. Jsme jakýsi nemotorní. Často se nám stává, že spadneme, a také poměrně často ztrácíme tělesnou rovnováhu.

21. Jsme netrpělivější než obvykle. Dokonce i zcela nenáročný úkol nás znervózňuje podstatně více, než by tomu bylo za normálních okolností.

22. Naše sny jsou mnohem živější.

23. Uvědomujeme si, že mnozí lidé už do našeho života nepatří. Jelikož všichni procházíme změnami, dochází k tomu, že s některými lidmi už nesdílíme tytéž hodnoty jako kdysi, a tedy nezůstáváme s nimi nadále v kontaktu. Na tom však není nic špatného – lidé se v životě setkávají a rozcházejí.

24. Elektronická zařízení se v naší přítomnosti chovají divně. Z ničeho nic se samy od sebe vypnou nebo nepracují správně.

25. Začínáme být se svým životem nespokojeni. Cítíme, že musí dojít k nějaké změně, ale neumíme s určitostí říci, o jakou změnu by se mělo jednat.

26. Máme problém zvládat svůj hněv. Nevíme, jak bychom ho mohli zpracovat a v poslední době zažíváme nekontrolované výbuchy hněvu. Předtím jsme takoví nikdy nebyli.

27. Jsme mnohem více zapomnětliví, jak jsme byli kdysi.

Změny v energiích budeme na sobě pociťovat po dobu několika příštích měsíců. Je dobré o tom předem vědět – případné „příznaky“ nás už tak nepřekvapí.

Energie, která na nás působí, je tvůrčí energie. Pokud se proti ní nebudeme bránit, může nás posunout k úžasným věcem.

Zpracovala: Mocvědomí.cz

 Zdroj: https://mocvedomi.cz/27-zvlastnich-priznaku-ktere-pocituji-lide-po-celem-svet

Procházíme velmi obtížným obdobím. Vyjdeme z něj silnější, nebo padneme až na samé dno?

Současná doba je velkou příležitostí pro ty, kteří ji chtějí a dokáží využít. Je to velmi výjimečné období, protože právě nyní se mění energetické nastavení naší planety. A tak my, jako obyvatelé Země, máme velkou příležitost urychlit svůj vývoj.

Dříve to nebylo tak snadné. Člověk se většinou narodil do určitých podmínek, které nebylo možné měnit. I proto bylo docela snadné předpovědět  budoucí události celého jeho života. Bylo totiž velmi pravděpodobné, že to, s čím sem přišel, to taky prožil.

Dříve duše vytvořila tělo, které se zrodilo do jasně daných podmínek a duše chtěla jen prožívat situace, ve kterých se díky tomu ocitla. Nedokázala měnit realitu a vytvářet jiné podmínky, než které si vytvořila před svým zrozením. Teprve se učila, jak vůbec ve 3. dimenzi přežít, učila se chápat její zákonitosti. Teprve až když duše prošla touto základní průpravou, mohla se postupně více a více rozvíjet. Protože již chápala, na jakých principech 3. dimenze funguje, mohla po vytvoření dalšího života v této realitě začít zkoušet,  jak se bude její život vyvíjet, když ho bude chtít měnit.

Nyní se vše začíná měnit. Mění se podmínky, ve kterých žijeme, jiné jsou i duše, které sem v poslední době přicházejí. Protože si uvědomují, co se zde děje, volí si život na naší planetě takové bytosti, které  již dostatečně poznaly zákonitosti hmoty a touží své poznatky uvést do skutečného života.

K tomu, aby bylo možné naši realitu začít ovlivňovat a měnit,  ji tedy nejdříve musíme poznat a pochopit zákonitosti hmoty. Tyto zákonitosti jsou tak zřejmé, že se je dokonce učíme i ve škole. Jen  málokdo ale chápe, jak důležité poznání je mu předkládáno.

Předně je to zákon o zachování energie. Každý náš čin a dokonce i každá naše myšlenka má určité množství energie. A tato energie je námi vyslána do světa, kde nezmizí, jak si můžeme myslet, ale vytvoří se z ní něco nového, co do této doby neexistovalo – a my se tak stáváme spolutvůrci tohoto světa.

Naše duše tedy, na základě svých předchozích zkušeností,  již dokáže  vytvořit určité „nadbytečné“ množství energie, které může použít ke tvoření. Tvoření ve 3. dimenzi  ale není tak snadné, jako ve vyšších dimenzích, odkud duše přichází.  Především je zde velmi hutná energie, a tak k tomu, abychom mohli vůbec něco vytvořit, je třeba tuto energii shromažďovat delší dobu a soustřeďovat ji přitom na jednu konkrétní věc. To je ale velmi obtížné a většina z nás tak dospěje během svého života k názoru, že tvořit není v našich silách.  A pokud tomu na základě svých zkušeností  uvěříme a neustále se v tom utvrzujeme, pak začneme tvořit novou realitu – realitu, ve které platí, že nedokážeme tvořit a měnit náš život.

A tak v našem světě většina lidí věří, že nelze změnit již jednou danou skutečnost a ti to lidé ji skutečně měnit nedokáží, protože tomu uvěřili.  Ve skutečnosti novou realitu již tvoří, ale bohužel si to neuvědomují a vytváří tak něco, co ve skutečnosti vůbec nechtějí.

V současné době, kdy většina z nás již produkuje dostatek energie k tvoření jiného světa, je velmi nebezpečné v takto utvářeném světě pobývat, aniž bychom si uvědomovali každičkou naši myšlenku. Pokud se totiž nyní něčeho obáváme a přiživujeme to energií strachu,  zároveň to i vytváříme!

Nyní se proto nacházíme ve velkém nebezpečí. Jak se zvyšuje množství energie, kterou dokážeme vytvořit, tak se i urychluje zhmotňování našich myšlenek. To, co se dříve zhmotňovalo celé roky, nyní zabere mnohem kratší čas. Pokud si například představíme, že jsme vážně nemocní a párkrát se k této myšlence vrátíme a spojíme ji s dostatečně silným strachem o náš život, velmi brzy se naše nejhorší obava může stát skutečností.

Nyní je proto velmi důležité neživit v sobě pocit strachu z čehokoli. Řekla bych, že situace se stává tak vážnou, že nám jde dokonce o život!

Je ale nesmírně obtížné zakázat si myslet na strach, když nás všude obklopuje.  Dokonce se může zdát, že je naše společnost na strachu založena.  Denně je nám připomínáno, v jak velkém jsme nebezpečí – můžeme přijít o práci, o střechu nad hlavou, o blízkou osobu či dokonce o život. Ti, kteří by nám měli být oporou, nás bohužel v tomto pocitu strachu ještě více utvrzují.

Lékař, který by pro nás měl být nadějí, nám naději naopak bere a velmi často v nás vyvolá mnohem větší strach, než s jakým jsme k němu přišli. Ale i on je obětí svého strachu, a tak nám nemůže poskytnout naději, když ji sám nemá.  A pak, když se jeho prognóza vyplní, si již bohužel neuvědomíme, že pokud bychom jeho slovům nedávali takovou váhu, vůbec by se nemusely naplnit.

Existuje vůbec nějaká možnost, jak z této situace bezpečně vyváznout?

K tomu, abychom vůbec přežili toto období, je nutné  mít neustále pod kontrolou své emoce a myšlenky.  A nejenom to, je i nezbytně nutné naučit se ovládat proud svých myšlenek a emocí, včas je rozpoznat a pokud přijdou, tak je dále neživit svým strachem, jen je nezúčastněně pozorovat  a počkat, až sami odejdou.  Jedině tímto způsobem nebudeme hromadit energii, která by mohla vést k uskutečnění našich nejtemnějších myšlenek.

A tím, jak se postupně naučíme volit si, které myšlence věnujeme svou energii a kterou budeme pouze pozorovat, aniž bychom ji jakkoli přiživovali, náš svět se začne měnit. Zpočátku to jen stěží postřehneme, ale časem si začneme uvědomovat, že náš svět je lepší, že potkáváme příjemnější lidi a ocitáme se v situacích, o kterým jsme dříve jenom snili.

Vítejte v novém světě, ve kterém se vaše sny staly skutečností.

Zdroj: http://carokrasna-duse.cz

Ramona Siringlen: Transformační světelní terapeuti Nové Země

Světelná aktivace lidských energetických polí, otevření potenciálu osobních kódů a světelná spolupráce na úrovni duší.

Milovaní, zde na Zemi se nyní vše od základ u proměňuje. Tato masivní transformační vlna přichází ze samých základů, od každého jednotlivého z vás. Jste podporování a zahrnování láskou a kosmickými energiemi, avšak jste to vy, kdo tvoříte a měníte vaši realitu a celou společnost. Tyto změny probíhají všude a dotýkají se též všech oblastí a oborů, které jsou součástí historie lidstva. Tento jedinečný proces, je založen na světle a osobní odvaze a touze duše každého z vás. Na ochotě ukázat vaši pravou podstatu, úroveň vědomí. Na odhodlání přijít s novými možnostmi, vykročit ze zajetých kolejí, ukázat své osobní světlo a způsob tvorby, který je pro vaši bytost vlastní.

Drazí, proces vstupu do Nové Země jak víte, již nějakou dobu probíhá. Ano čas je relativní pojem, ale jeho iluze se nyní velice zrychluje a proměny žádají zcela nová řešení a ochotu se otevřít novému tam, kde váš rozum a ego dosud žádalo přesná vysvětlení a záruky. Energie Nové Země jsou v souladu především s vyšším vedením vaší duše a hlasem srdce. Lidstvo se učí a ještě bude učit s důvěrou plynout v kosmickém toku. Vnímat v přítomném okamžiku a rozhodovat se v napojení na své vyšší JÁ. O bytí a tvorbě v Nové Zemi rozhoduje tedy především vaše srdce a úroveň vědomí. Člověk ve vašem sousedství může žít ve zcela jiné realitě než vy. Jeho přelomové TEĎ tedy může nastat ve zcela jiném bodě tzv. časové osy.

V minulosti byla lidstvu dána podpora pro transformační procesy skrze inspirátory a kontaktéry, kterým byly předány jedinečné podpůrné techniky pro osobní, emoční a duchovní posun osvobození lidstva. Pro jeho posun v uvědomění a to jak pro práci s jednotlivci, tak ve skupinách. Tyto techniky se nadále s úspěchem používají a pomáhají v celém procesu.

Vědomí mnoha bytostí však již velmi pokročilo a energie přítomné na planetě se natolik proměnily, že mnozí jsou vedeni z těchto technik vystupovat a tvořit individuálně a zcela svobodně v přítomném okamžiku a na míru skupině či jednotlivci a to v plném napojení v souladu se záměrem duší. Mnohé z těchto procesů se dějí mimo vědomou složku, avšak je třeba s nimi naplno počítat, protože je to součást vašich jedinečných darů.

Pokud se jedná přímo o světelnou práci s druhými lidmi, je zde na planetě přítomna skupina bytostí, jejímž posláním je od určitého okamžiku poznání a úrovně vibrací aktivovat energetická pole druhých lidí a v souladu se záměrem duše příchozího vstoupit do jeho pole a odemknout určité kódy či časové zámky v jemně hmotných úrovních. Tito jedinci nejčastěji pracují jako lektoři, terapeuti duše či těla, vedou transformační či zážitkové semináře a tedy jsou ve své tvorbě a aktivitách zaměřeni na podporu a pomoc druhým lidem.

Tito lidé, ať již to sami tuší, či nikoli, pracují a tvoří v ohromném energetickém přesahu a na terapeutických či transformačních sezeních či skupinových setkáních vám předají mnohem více, než si v první chvíli možná uvědomíte. Setkání s nimi je silně transformační a spustí procesy, které jsou potřeba k vašemu dalšímu růstu a posunu vědomí. Nemusíte mít obavy, že dojde k něčemu, co jste si nepřáli. Tyto světelné aktivace a jemně hmotné operace mohou proběhnout vždy jen za předpokladu, že vaše duše s nimi souhlasí a jste na to připraveni. Není též náhoda, kdy jste k takovému člověku přivedeni, protože jste se o něm dozvěděli ve správnou chvíli nebo vás navedla vaše duše či duchovní průvodci.

Pokud se jedná o světelného terapeuta či inspirátora Nové Země, můžete sledovat, že mnohé procesy se spustí již v okamžiku, kdy pojmete záměr ho navštívit, nebo zúčastnit se akce, kterou vede. Tito lidé vás mohou navštívit a pracovat s vámi během vašich snů. Po práci či setkání s nimi, pokud byli ovšem v pracovním nastavení, můžete mít fyzické projevy změněného stavu vědomí, euforie, neobvyklé únavy. Dochází k energetickému či světelnému restartu, postupně se vynořují ve vaší vědomé složce mysli potřebná uvědomění. Můžete být vnímavější, urychlí se značně vaše procesy. Hodiny dny či týdny po setkání se dějí věci, které mají návaznost na vaši společnou světelnou práci.

Každý z těchto světelných aktivátorů je jedinečný skrze svou magickou esenci duše. Setkání a spolupráci s těmito aktivátory není možné naplánovat rozumem. Probíhá na základě naladění vibrací, vhodného načasování a vedení vaší duše. Nebo jste nasměrování Vesmírem skrze vaše průvodce nebo „náhodná“ sdělení vašich přátel či blízkých.

Úkolem těchto světelných inspirátorů, aktivátorů a terapeutů je především respektovat tento vyšší proces a zajistit si takový režim, který jim umožní doplňovat energii, být v proudu inspirace a hlídat si především mentální psycho hygienu. Tito lidé jsou svou duší i okolnostmi vedeni k tomu, aby si hlídali svůj prostor ve volném čase, vyhýbali se přetížení v komunikaci a netříštili pozornost během dne na mnoho drobností. Jelikož nesou silné světlo, druzí jsou k nim silně přitahování.

Tito světelní terapeuti mají velmi silné aktivační pole a jsou li v pracovním nastavení, tak lidé, kteří se nacházejí v jejich fyzické blízkosti, obdrží léčbu a harmonizaci světlem, uvolnění skrytých bloků či aktivaci svých kódu a talentů, o kterých třeba dosud netušili, že je mají.

Po zážitkovém semináři či transformačním sezení s takovou bytostí si odnášíte sebou jako podporu i část jeho/jejího světla. Nemusíte se obávat, že to je na úkor dotyčného, tito lidé jsou v plném napojení a energie jimi stále proudí. Jejich jedinečné světlo je stále živeno samou jejich podstatou a prací s vámi se nezmenší. Ohrozit se mohou jen oni sami dočasným přetížením, pokud nebudou naslouchat svému vedení a tělu a neudrží si odstup a odpočinek tam, kde je jejich vlastní prostor a soukromí.

Jak tyto bytosti poznáte? Jak jsme již sdělili, pravděpodobně k nim budete přivedeni ve správný čas svou vlastní duší. Na vědomé rovině a v oblasti emocí a práce s energiemi může proběhnout jedinečné sezení či skupinová práce, ale věřte, že to je jen část světelné práce, kterou vnímáte. Na jemně hmotné rovině a úrovni duše dochází k jedinečným a silným procesům a zážehu. Vše samozřejmě a jedině v souladu a s povolením vašeho vyššího JÁ.

Světelní pracovníci s tímto darem mají otevřené srdce. Poznáte je dle laskavého a lidského přístupu. Mají velmi vysoké vědomí, ale nebudou vám to dávat nijak najevo. Jsou nositeli dávné moudrosti. Přistupují k vám z partnerské roviny v respektu a úctě k vaší svobodné vůli a aktuálnímu stavu vědomí a rozpoložení. Tak jako respektují vás, však respektují i sami sebe a své osobní hranice. V jejich přítomnosti se cítíte v bezpečí a v teple. Umí vytvořit uvolněnou a vřelou atmosféru a často disponují smyslem pro humor. Jejich fyzická blízkost způsobí, že se vám v důvěře otevřou vaše struktury a centra pro světelnou práci. Světelní pracovníci s tímto darem a posláním nekritizují a nehodnotí. Jsou si vědomi mnohého, co se odehrává, ale nemají potřebu vstupovat do jistých typů energií, když to nemá vyšší důvod. Tvoří a konají z úrovně duše a kosmické lásky.

S láskou a vděčností Akášičtí mistři a Ramona Siringlen.

FB/Cesta s Ramonou

Čtení z Akášických záznamů na dálku, kineziologická poradna, osobní konzultace, transformační sezení a meditace na míru – pozitivní změny ve vašem podvědomí pro šťastnou tvorbu vašeho života.

Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji

 

Dárek chrámů Moudrosti a Změny z Atlantidy

23 srpna 2018Alexandr Tóth

V tomto týdnu jsou velice náročné energie. Objevují se u lidí psychospirituální krize, různé emoce od hněvu, nenávisti, smutku, lítosti, strachu až po beznaděj a ztráty smyslu. Je tedy nezbytné to začít řešit. Každý sám a za sebe. Původně jsem nechtěl tyto atlantské techniky, které Vám nyní popíšu, dávat jen tak na veřejnost, ale vzhledem k tomu, co se děje jsem dostal pokyn, že tak mám učinit vzhledem k důležitosti transformace.

Je nezbytné nejprve tu emoci, která Vás akutně ovlivňuje vyčistit – dostat ji ze sebe ven a následně „nainstalovat“ novou vibraci, protože tam nesmí zůstat prázdné místo, jinak by se původní emoce ihned vrátila.

Techniku jsem získal znovuobnovením paměťové stopy při jedné mojí regresi. Navštívil jsem ve vizi několik chrámů (chrám Obnovy, chrám Moudrosti, chrám Času, chrám Změny a dal.). Z chrámu Obnovy před časem vznikla meditace na léčení těla (Chrám Obnovy), která je zveřejněna na youtube. Nyní přišel čas podělit se o informace z chrámu Moudrosti a chrámu Změny. Viděl jsem, jak používám a učím tuto techniku další Atlantské obyvatele. Tato technika slouží k změně vibrace emočního stavu. Moudře ji používejte a měňte, co je potřeba.

Nejprve přes zpěv (no spíš takové broukání) vyzpívejte tu emoci ven a následně zpět do srdce vložíte novou vibraci s pozitivní emocí.


Přesný postup je tento:

1) Zavřete oči.
2) 3x se zhluboka nadechněte a vydechněte, soustřeďte se na svůj dech.
3) Přeneste svou pozornost do srdce.
4) Požádejte sami sebe o tón či melodii dané negativní emoce (pojmenujte ji a řeknete si např.: „ať nyní vnímám tón smutku“).
5) Až tón uslyšíte, tak začněte ten tón nebo melodii broukat.
6) Dělejte to tak dlouho, než všechno vyzpíváte ze sebe ven. Trvá to mezi 5 až 30 minutami.
7) Tím je vibrace té emoce skrz zvuk vyvibrována ven mimo Vás.
8) Představte si sám/samu sebe před sebou. V tom stavu, v jakém jste nyní (tj. bez toho negativního pocitu). Postavu posuňte mírně doleva.
9) Představte si sám/samu sebe hned vedle, ale s novou vibrací (např. místo původního smutku vnímejte, jak vyzařujete emoci radosti).
10) Uvědomte si, rozdíly mezi nimi (druhá postava může více zářit, stát víc zpříma apod.).
11) Začněte posunovat obě postavy směrem k sobě tak, až je spojíte v jednu. Vyšší vibrace vždy transformuje tu nižší na vyšší.
12) Ze svého srdce ve Vašem fyzickém těle vyzařte proud světla na celou postavu, kterou vnímáte před sebou jako představu. Bude to jako byste chtěli tu postavu tím světlem obejmout.
13) Začněte tu postavu s novou vibrací vtahovat tím světlem zpět do svého srdce. To je mimochodem síla Lásky.
14) Až do sebe tu postavu přijmete, tak ji otočte tak, aby stála jako vy. Původně jste se vlastně dívali sami sobě do tváře, tak teď je potřeba otočit tu postavu tak, aby se dívala stejným směrem jako vy.
14) A nyní nechejte tu postavu v srdci vyrůst do Vašeho těla. Jako byste ji nafouknuli. Ať se zvětší a kopíruje celé Vaše tělo ve Vaší přirozené velikosti, od palce u nohou až po hlavu.
15) Chvíli vydržte, proběhne kalibrace – přijmutí vibrace a vyrovnání se s novou vibrací.
16) Můžete otevřít oči.

Opravujte se, transformujte se. A hlavně, to nenechávejte v sobě, protože všechnu tu negaci kolem sebe neustále vyzařujete a ovlivňujete ostatní (tím zpomalujete transformaci).

BLOGEmoceTransformaceŽivotní energie

19/8/2018

VIBRACE ZEMĚ SE NAVYŠUJÍ NESKUTEČNOU RYCHLOSTÍ

COMMENTS

 

Krásný den přátelé :-)
Tak jsem tak pod vlivem všech komentářů a vlastních prožitků zauvažoval o dění posledních dnů. Vibrace Země se navyšují neskutečnou rychlostí, ale jelikož od Matičky Země nemám takovou zpětnou vazbu jako od Vás a od sebe, nedokážu říct jak si Gája stojí :-). Ale my?? No to je jiný kafe! Je vidět, cítit i slyšet, že se toho děje mnoho. Jen letmo.. 

 

Zvukové vjemy, sluchové vjemy v podobě hučení, pískání, šumění, vrčení, bzučení v uších, svědění, lechtání, brnění po celém těle, narušené vnímání času, nebo dokonce absence časových úseků, pocení, zimnice, nevolnost, žravost, nechutenství, změna chutí a to vše někdy současně, neschopnost komunikace s lidmi co smýšlí jinak než my, neschopnost setrvávat ve větších komunitách, obchodních centrech, uzavřených prostorách, nutkavá potřeba samoty, pohyb v přírodě a na čerstvém vzduchu. Neschopnost porozumět požadavkům lidí kolem nás, neschopnost komunikace s partnery, s rodinou, s lidmi v zaměstnání. Toto vše je jen zlomek toho, co mnozí z nás pociťují :-).

No, je toto vše možné? Nejsme magoři, blázni, hypochondři, sektáři, sluníčkáři, měsíčkáři, netrpíme všichni postmenstruačním syndromem, stařeckou demencí, zamrzlou pubertou, sebestředností, tebestředností, magorodebilistikou, nebo dokonce zaraženými větry??!! :D

Ano! Je to možné! Možné je naprosto vše! Záleží jen na nás, jak se sami cítíme, čemu jsme schopni věřit a jen my se musíme vypořádat se vším co prožíváme. Transformace je obrovská očista, reorganizace, revitalizace, rekonstrukce naprosto všech aspektů života. Vše co jsme doteď jako lidstvo zažili, čeho jsme dosáhli, vše čemu jsme byli učeni po generace, to vše se mění od základu. Mnoho věcí, programů, mnoho učení a mnoho toho co jsme brali jako základ lidského bytí a schopnosti přežít, již přestává fungovat.

Mnohým z nás, se rozpadá svět, život, vztahy, hodnoty a vše o čem smýšlel jako o pevných základech, která setrvají na věky. Omyl. Nic netrvá věčné v tomto časoprostoru. Jak se energie navyšují, stále více a více fungují energetické, tedy fyzikální zákony a tudíž zákon přitažlivosti nabírá na síle a účinku. STEJNÉ, PŘITAHUJE STEJNÉ!!! Čemu věnuješ pozornost, tedy energii, to sílí a přesně to si do svého života přitahuješ. Jistě, nefunguje to tak snadno a rychle, to by Svět už dávno neexistoval, protože kdyby se splnilo vše co se kolikrát lidem zrodí v hlavě okamžitě, nastal by totální chaos! Ale, funguje to na principu dlouhodobého zaměřování pozornosti a posilování určité myšlenky, která jako nejsilnější energie dá do pohybu proces, vedoucí ke konečné manifestaci a zhmotnění onoho zaměření.

Zákon přitažlivosti způsobuje to, že se vše kolem nás mění tak, aby bylo v souladu s námi samotnými. Tedy, jak rád používám toto přirovnání, je to jako když posloucháte rádio na určité frekvenci, jedete si na své dechovce a do místnosti vleze maník s rádiem, kde má na jiné frekvenci naladěný hustej metal!! :D No tak se Vám zježí všechny chlupy a pošlete ho do věčných lovišť! :D Ale přesně tak to funguje i se všemi věcmi a lidmi kolem Vás. Prostě přišel čas, kdy budete mít kolem sebe lidi co poslouchají dechovku jako Vy!

Vše, co se frekvenčně neslučuje s Vámi, bude z Vašeho života odcházet. Nebude nadále možné něco tolerovat a stejně tak nemůžete očekávat, že někdo přeladí své vnitřní pomyslné rádio. Je čas, kdy se musíme soustředit na vyladění našich vlastních frekvencí a obklopit se tím, co s námi rezonuje. Tím, co je s námi vibračně sladěno a co bude podporovat náš vlastní růst.

Neptejte se jak dlouho to potrvá?! Nechtějte znát datum! Nikdo ho totiž nezná! Nikdo! Vše záleží na celkové úrovni vibrací a nikdo nezná, jak má být tato hladina vysoká, kolik je dost! Neupínejte se tedy na konkrétní data, je to zbytečné, frustrující a nesmyslné! Žijte tady a teď! Dělejte vše, co Vás činí šťastnými, co Vás naplňuje a co Vám dělá radost! Buďte příkladem a vzorem druhým. Pomáhejte tam, kde cítíte že můžete a že o to někdo stojí. Neztrácejte čas tam a s těmi, kteří nechtějí, či se bojí na sobě pracovat a růst.
Podporujte se mezi sebou a nebojte se říct, když Vás něco trápí, štve, nebo když Vás něco mrzí. To je v pořádku. Jsme lidé a máme v sobě všechny složky. Radost i smutek, pláč i smích. Potlačování jedno aspektu vede k disharmonii a k "ucpání trubek", které dříve či později nevydrží tlak a explodují! :-) Nepotlačujte uměle nic. Ale naopak se snažte čistit a udržovat v kondici tak, aby vše fungovalo v harmonii a s lehkostí.

Buďte trpěliví k sobě, i k druhým. Každý prožíváme Transformaci po svém a tam kde jsou teď jiní, jste třeba byli i Vy. Transformace je dobrovolný proces na úrovni duše. Je však nevyhnutelná a dříve či později se jí nevyhne nikdo. Buďte v klidu, žijte, radujte se, smějte se a vše co přichází přijímejte s trpělivostí a ve víře, že je to potřebné a že vše má svůj důvod. Tak vše zvládnete mnohem snadněji.

Mnoho štěstí na Vaší, naší cestě nám všem <3 :-)

Miroslav Hořešovský

OBDOBÍ ZMARU NEBO ČAS ZÁZRAKŮ?

Přicházející transformační vlny s námi nemilosrdně smýkají. Je to jízda nahoru – dolů, jak na horské dráze. Ve chvílích, kdy se z nás tyto vlny snaží prudkou jízdou střemhlav dolů tvrdě vyrazit, vytřást nebo vytlačit vše, co nám brání v přechodu do vyšších vibrací, tedy k možnostem ničím neomezené volby a velkorysé svobodné tvorby, je někdy těžké udržet svoji víru v to, že nás Stvořitel/Zdroj/ Bůh, nenechal, jak se říká po karbanicku, „ve štychu“, a že se pod kopcem nerozbijeme na malé kousíčky. Kdekdo z nás, kdo se považuje za více či méně vědomé, si ve chvílích těžkých zkoušek, které se v těchto týdnech a dnech jen sypou, klade otázku, zda jde skutečně tím správným směrem? Zda cesta, kterou ještě na kopci viděl docela jasně, nebyla jen fatou morgánou, a zda nenaletěl jen svým představám?

Jak nám tohle mohl udělat? Ptáme se, válejíce se v bahně, promočeni proudy ledové vody, po sté odmítnuti nabubřelostí ega jiného, po sté nepochopeni těmi, kteří nevidí a vidět nechtějí, po sté neslyšeni blízkými, kteří tvrdošíjně lpí na své, čím dál tím trnitější, cestě. Okolí, které nepochopilo poselství světla, dál zoufale chrlí strach a nenávist, a my máme někdy pocit, že všechno snažení bylo zbytečné. Vynaložili jsme mnoho energie a teď se cítíme opuštěni a zrazeni, neboť očekáváme za svoje snažení pomoc a ona nepřichází.

Pomoc ale opravdu nepřijde! Tedy přesněji, nepřijde zvenčí. Vše je totiž součástí něčeho mnohem velkolepějšího. Prožívání bolestných okamžiků je součástí učení se tomu, jak najít své vnitřní světlo a nespoléhat na nikoho, byť by to byl sám Zdroj. Máme pochopit, že přichází doba, v níž je pro připravené k dispozici obrovská vnitřní síla schopná překonat všechny překážky a způsobilá stvořit si svůj ráj bez omezení.

Buďme si jisti, že ve chvílích, kdy je nám nejhůře a ztrácíme víru, je potřeba, abychom přesunuli svoji pozornost na jiné „kontrolky“ na palubní desce, než jsme byli doposud zvyklí. Je třeba opustit mysl a sledovat své srdce. Protože zatímco mozek velí, že situace je ztracena, srdce a intuice hlásí, že vstupujeme do času zázraků.

Teď už záleží jen na nás, kterou cestu budeme sledovat, jakou vibraci vyšleme a podle toho přijde i výsledek. Je zlomová doba. Doba oddělení dvou světů, doba zkoušek, doba rozhodnutí. Soustřeďme se proto na jemné signály naší duše, která nás krok po kroku provádí tajuplným a nebezpečným údolím pavoučích sítí plných strachu a zmaru a vykročme rázně kupředu. Za světlem.

Autor: Michael K.

 

FYZICKÉ TĚLO A NOVÁ REALITA

Jak dochází k hlubokému posunu, naše Fyzická Těla se začínají přizpůsobovat Nové Realitě a Mřížkám Vyššího Vědomí. Jsou zde zahrnuty dva procesy. První je hluboké čištění a odkládání všeho co je těžké, nízkovibrační, toxické a omezuje nás i ostatní. Můžete si všimnout, že vaše tělo vyhledává změny v jídelníčku, ve cvičení, vzorcích spánku a ve vyjádřování. Tento proces “ujasnění“ je nezbytný pro další krok, kde tělo začíná “vdechovat světlo“ do Buněk.

Proces “dýchání světla“ je Buněčný Proces a objevuje se spontánně v Buňkách, když je tělo v dostatečně vysoké Frekvenci a připravené “přepnout“. V tomto bodě bude tělo získávat kolem 50% živin ze Světla v procesu nitrobuněčné syntézy a kolem 50% z Fyzické Výživy.

Tento posun se objevuje pouze je-li Tělo čisté, uzemněné a vyladěné na Tělo Světelné. Je to Spontánní Evoluce která se objeví, až jste připraveni. V tom bodě se stanete “Zářícím“ a začnete vyzařovat Světlo a energii ze svých Buněk. Toto je První stupeň Posunu ze staré, na Uhlíku založené Fyzické Formy, do Nové, Křišťálově Světelné formy.

Milovaní, žádáme vás, netlačte na tento proces, ale naslouchejte svému tělu a tomu co potřebuje. Pokud nejste připraveni na Posun, můžete stále potřebovat více tradičních metod výživy, dokud není vaše tělo plně připraveno. I po posunu budete muset monitorovat vaše živiny a energetickou úroveň, abyste se ujistili, že vaše tělo zvládá své nové vzorce energií a vyzařování.


Potom co provedete posun zjistíte, že je velmi těžké být v blízkosti lidí a prostředí, které je toxické a znečištěné. Vaše nová energetická stavba/struktura je navržena pro Novou Zemi a bude toužit po čistém vzduchu, světle, výživné stravě a světlem vyplněném a harmonickém prostředí.

Tento posun Fyzicko/Energetického fungování bude pocítěn také na Emočních a Mentálních rovinách. Vaše Emoční a Mentální energie mohou být na nějakou dobu nestabilní a široce kolísat jak bude váš celý Organismus vstřebávat vyšší světelné energie cestující skrze váš nervový systém a zažehávat váš hormonální systém a mozkové buňky. V některých situacích můžete reagovat velmi rychle a se silnými emocemi. Vězte, že přizpůsobit se zrychlení ve vašem organismu bude chvíli trvat.

Milovaná rodino, celou dobu jsme vám ukazovali jak se uzemnit do Zemské Hvězdné Čakry a Zemského Středu, a jak se naladit na Vesmírné Srdce. Toto je základní denní praxe při práci integrace při světelném dýchání a zrychlení světelných impulzů v nervovém systému.

Když je tento proces ukončen, ucítíte jak se vyrovnáváte v novém vnímání sebe samých a své síly jako Mistra Světla. Budete mít více důvěry ve své schopnosti manifestovat skrze práci s Božským Světlem a jeho tvarováním ve spolutvoření s Božským Zdrojem.


Archanděl Michael prostřednictvím - Celie Fenn
 

http://www.starchildglobal.com/Newearthenergiesoctober2013

Ilustrace: www.complexitygraphics.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Antalii: Multidimenzionální koktejl

27.08.201757

 

Dimenze, reality, archetypy, životy se slívají do jednoho bodu, do jednoho poháru. Míchá se koktejl…

Máš v něm vše – kouzelníka, krále, milovníka, bojovníka, pannu, milenku, matku, královnu, čarodějnici, stařenu, jednorožce, mořské panny, víly, draky, druidy, elfy…

Je jen na Tobě, co si zrovna z nápoje vytáhneš.

Potřebuješ nyní kouzelníka, tak ho použij… Potřebuješ krále, sem s ním… Ladí s Tebou nyní milovník? Tak se s ním spoj. Vše je součástí Tebe a je jen na Tobě, kterou svou část zrovna použiješ.

Bojíš se mága? Bojíš se své síly? Bojíš se krále? Bojíš se převzít zodpovědnost? Odmítáš tyto části sebe? Odmítáš tak sám sebe…

Vstup do své síly, do své zodpovědnosti, opusť roli oběti a vstup do tvůrce. Neodevzdávej svou sílu jiným, ale uchop ji a tvoř… Neschovávej se sám před sebou…

Nyní vychází na povrch vše, co bylo po staletí, tisíciletí, eony skryto. Co je doslova zažráno do morku kostí. Tyto staré programy uložené v nich vystupují nyní na povrch, aby byly viděny.

Mohou Tě bolet kosti, záda, páteř, klouby. Máš někdy pocit rozlámaných kostí v těle. Nemůžeš ani vstát z postele… Měj se sebou trpělivost, miluj se a vše, co se děje, co probíhá. Je to součást transformace a je to v pořádku.

JAKMILE SE Z VELKÉ HLOUBKY, Z KOSTÍ, VYNOŘÍ NA POVRCH TYTO STARÉ ENERGIE, KTERÉ JSOU TAM PO GENERACE ULOŽENÉ, NEBUDE TO PŘÍJEMNÉ…MŮŽEŠ VNÍMAT, JAK TEBOU PROCHÁZÍ NĚCO, CO NENÍ ANI TVOJE, CO NEJSI TY, ALE VE SKUTEČNOSTI I TO JSI TY, JINAK BY TO TEBOU NEPROCHÁZELO. DÝCHEJ, VĚDOMĚ DÝCHEJ A PROCIŤ, ŽE JE TO V POŘÁDKU.

Miluj se, dávej si pozornost, dávej si lásku. Ty víš, že je to přechodná fáze, že se odloupne další slupka a Tobě se uleví.

Jsi lehčí, svěží a plný nové energie, tvorby, radosti. Máš chuť se rozletět do krajiny, zpívat, tančit, milovat. Miluj své vnitřní dítě, hraj si. ?

Mohou se vynořit i různé strachy. Útočí na Tebe hadi, štíři, pavouci. To vše jsi Ty a Tvé obavy. To Tvá mysl tyto pro Tebe zdánlivé příšery vytvořila. Nech se jimi sežrat za živa. Nech se zasypat štíry, pavouky a obtočit hady. Co mohou sežrat? Jen Tvé strachy, obavy a staré programy.

Pak přijde opět úleva, vše zmizí, protože to byla pouze iluze. Místnost se zalije světlem, ty se zaliješ světlem, láskou, přijetím svých stínů.
Bolí Tě srdce z toho, že se rozpadl vztah, přátelství?

INU I TAK SE NĚKDY SRDCE OTEVÍRÁ VĚTŠÍ LÁSCE A SOUCITU. MNOHDY SE LIDÉ ROZEJDOU JEN PROTO, ABY KAŽDÝ ZVLÁŠŤ PŘIJAL SVÉ STÍNY, DOŠEL K CELISTVOSTI, ROVNOVÁZE, SEBEPŘIJETÍ A SEBELÁSCE. POKUD TO ZVLÁDNOU OBA, PAK SE ZNOVU POTKAJÍ A JEJICH DUŠE SE ROZPOZNAJÍ. NYNÍ SE UVIDÍ, UVIDÍ SE V PLNÉ SVÉ KRÁSE, UVIDÍ SVÉ DUŠE, UCÍTÍ SVÉ SRDCE, UCÍTÍ, JAK VONÍ A ROZPADNOU SE JEDEN V DRUHÉM.

Na povrch z Tvého podvědomí se derou i Tvé schopnosti, moudrosti a vše, co tam doposud spalo. Odemykají se zámky, otevírají šuplíky, skříně, knihy a ty najednou víš, cítíš, vidíš, vnímáš, o čem si neměl ani tušení.

I toto jsi Ty… Je to součást Tebe, Tvého vědomí. Můžeš vidět aury, můžeš cítit energie, pracovat s krystaly, portály, posvátnou geometrií. To vše si někdy dělal či stále Tvé vědomí někde dělá. Je jen na Tobě zda si dovolíš se s touto částí Tebe spojit, zda si dovolíš otevřít tuto skříňku, zda si dovolíš plně se otevřít své moudrosti a přinést ji sobě, lidem, světu.

Spoj se, se svou duší, vnímej svou multidimenzionalitu, vnímej sebe, miluj se, mluv se sebou, dávej si lásku, dávej si péči. Pokud Ty sám budeš o sebe s láskou pečovat, dají Ti to samé i ostatní lidé.

Ciť se, ciť svou duši, své tělo, tuto planetu. Jsi doma všude, ale nyní si zde. Propoj se skrz své kořeny se Zemí, propoj se skrz své vlasy, větve, korunu, s vesmírem a spoj vše ve svém srdci.

Buď si vědom sám sebe a toho, že vše je v pořádku. Jdeš správně, jiná možnost ani není…

S láskou – Antalii

Ivona Antalii

Prosím sdílejte celý článek i se jménem a odkazem na stránky. Děkuji. ?

Ivona AntalliAutorka článku: Ivona Antalii Juříková

Zatmění slunce otevře energetický portál

Aktualizace: Máte závratě, točí se vám nebo vás bolí hlava, jste napružení a nemáte chuť k jídlu?

-------------------------------------------------------

 Corey

Poté, co jsem včera shlédl novinky na SuspiciousObservers.org, jsem došel k závěru, že bych měl o právě probíhajících energetických změnách něco napsat. Nedávno jsem se po několika týdnech poprvé sešel s Tear-Eirem, kterým mi ukázal téměř průhledné sféry/koule v naší sluneční soustavě.  Prohlásil, že energetické tlumiče brzy zmizí a umožní tak kosmické energii, aby se naplno projevila uvnitř sluneční soustavy a interagovala/ vzájemně na sebe působila se sluncem. To bylo vysvětlení toho, čeho jsme byli v posledním roce na světovém jevišti svědky.

Vidíme více sopečné aktivity, zemětřesení a elektrických bouří, než jsme pozorovali předtím. Také jsme svědky polarizace mezi opozičními skupinami, která se obrací ve války, ve snaze se navzájem zničit. Vidíme, jak se lidé okolo nás chovají, jako by je postihlo „šílenství konce věků“. Tato diagnóza nemusí být daleko od pravdy. Mnoho z těch, kdo jsou na cestě služby ostatním a karmického čištění tyto symptomy také pociťuje. Mnoho z nás zažívá vysoce úzkostlivé stavy, bolesti hlavy, závratě nebo motolice, nechutenství a nevysvětlitelnou nervozitu/rozrušení.

Tear-Eir mi sdělil, že je pro každého z nás nesmírně důležité se uzemnit/ukotvit a často meditovat, abychom si udrželi vysoké vibrace. Pokud se nám podaří zůstat ve stavu vysokých vibrací, budou mít tyto kosmické energie na naši psychiku menší vliv. Tear-Eir prohlásil, že je pro nás všechny také velmi důležité sladit naše masové meditační úsilí. Dále mi bylo řečeno, že tyto symptomy jako úzkost, závratě a bolesti hlavy způsobují, že se mnoho lidí chce stáhnout a odříznout se od světa.

Nejlepší je, když každý z vás bude právě teď, v maximální možné míře, komunikovat s lidmi naladěnými na stejné vibrace. Budovat kontakty, rozvíjet vztahy a povzbuzovat se navzájem v pokračování naší mise, abychom se necítili osamoceni proti temnotě. Mnoho z nás zjišťuje, že je nemožné nepotýkat se s traumaty z minulosti nebo karmickými zapleteními, která máme s ostatními. Je nejlepší skousnout si spodní ret a zaměřit se na tato témata/záležitosti. Ať je to jakkoliv těžké, umožňuje vám to udržet si vyšší vibrace.

Tato traumata a karmická zapletení se týkají všech.  Kosmické energie, které protékají skrze nás, víří kolem těchto traumat a ukotvují vás do stavu nižších vibrací, který není kompatibilní s energiemi čtvrté hustoty. V posledních týdnech jsem sám zjistil, jak obtížné je toto dělat. Začal jsem poslouchat DVD Remote Viewing (Vzdálení pozorování), které jsem si před několika lety koupil. Je skvělé na to, abych se uvedl do stavů hlubšího vědomí, když toho mám v hlavě příliš mnoho na to, abych sám meditoval.

Dle mého názoru, bychom se všichni měli niterně zaměřit/soustředit na to, abychom se postarali o témata/záležitosti, od kterých utíkáme a dát všechnu naši energii do meditace a sebereflexe/sebezpytování. Také potřebujeme pokračovat v podpoře a povzbuzování se navzájem na této obtížné cestě. Kosmické energie se odtud budou pouze zvyšovat. Podívejte se toto SuspiciousObservers video, abyste viděli, jaký má sluneční aktivita vliv na lidské chování a psychiku.