AKTUÁLNÍ 

na této stránce najdete aktuální předpovědi, horoskopy, věštby na rok 2020, info ohledně

energií a transformace

Modlitba🙏 pro přivolání dobra do života | DENNÍ MODLITBA, KTERÁ POZVEDÁ


vzorec pro život

https://www.youtube.com/watch?v=txmpU6T7N9Y


AKTUALIZACE ENERGIE ✨ z fb

Momentálně zažíváme tři prvky globální očisty současně. Transformace našeho uhlíkového těla na křišťálové, odplavující hluboce zakořeněné negativní programy a útoky energetických bytostí. 🧬💓 🧬

TĚLOVÁ TRANSFORMACE - Pár dní můžete pozorovat Schumanovu rezonanci frekvencí kolem 12Hz (bílá barva). Tato energie přímo ovlivňuje naše tělo zlepšením okysličení buněk. Ovlivňuje také regeneraci neuronů a stimuluje naše mitochondrie, které jsou energetikou dodávající energii našemu tělu. To vše má přímý dopad na naši energetickou propustnost, abychom mohli absorbovat stále silnější energie z vesmíru.

HLUBOKO ZAKOŘENENÉ NEGATIVNÍ PROGRAMOVÁNÍ - Frekvence Země a globální vědomí neustále stoupají Energie, které k nám přicházejí, způsobují, že vznáší nad hluboce zakořeněným negativním programováním, o kterém jsem opakovaně Bytosti s velmi zablokovaným propojením duše budou „nuceny“ vnějšími faktory, aby se probudily a začaly posun uvnitř, pokud se jejich duše rozhodla VZVZNUT Další bytosti, které už na sobě pracují, se dostávají do takových oblastí, které stále vyžadují jejich pozornost v podobě OČIŠTĚNÍ, ODPUŠTĚNÍ a VYPU Pro ty, kteří nemají možnost zúčastnit se mého stacionárního workshopu na téma čištění bloků, jsem připravila POWER AKTIVACI, která vás může provést do konkrétních oblastí a přilákat ty správné nástroje

ÚTOKY NA ENERGETICKÝ DŮM - Mluvíme o veškeré neformované energii v podobě mrtvých a dalších bytostí, které nějak uvízly v naší realitě. Takové bytosti vyžadují energii a velmi často lpí na lidech, kteří mají mezery ve svém energetickém poli. Prostor aktuálně nutí jejich transformaci k „posunu se dál“. Proto jejich útoky v poslední době přibývaly. Uvědomění si naší neomezené SÍLY nebo spíše nedostatek povědomí o ní způsobuje, že se před těmito mnozí nemohou ochránit Mimo jiné i proto jsem vytvořil POWER AKTIVACI, aby si každý, kdo by chtěl využít mé roční práce, mohl si takovou ochranu aktivovat. 💖

AKTIVUJTE SÍLU: https://energiawnas.pl/kurs/708/aktywacja-mocy

Roberto Nunez  · 

Dějí se VELKÉ ZMĚNY. Pokud jste se cítili unavení nebo vyčerpaní, je to znamení, že jste v procesu této transformační fáze. Všechno se přeskládá. Božské světlo je silné a vede tě tvými další kroky, které tě vedou k cíli. Léčení, usmíření se děje, smrt a znovuzrození jsou v procesu, může být z vaší strany mnoho přípravy na to, co přijde dál, na energetické úrovni. Uvidíte ve vás změny, které ovlivní vaše zdraví, milostný život, hojnost, prosperitu atd. Věřte tomu, co se děje v zákulisí. V příštích týdnech budete na dobrém místě, až začnete vidět, jak se věci plní.

Buďte během procesu trpěliví


Eduardo Ostraujov

Planet lineup slavná pětka. Cvičte velkou energii. Vysílají frekvence, které sem dorazí. Tohle je důležité pochopit. Protože na tomto konci března vzniklo Zrychlení, které vyvolalo mnoho generátů, mnoho nepohodlných pocitů a symptomů známých hlavně proto, že jsou v podstatě stejné.

To zrychlení je vysoká ⚡energie, která odstraňuje hluboké, proto závratě, svědění, úzkost, tíha, teplo, kosti mozku hlavy, trávicí turbulence, nadýmání, třes, pláč, hněv, alergie, nepohodlí ve struktuře kostí, klouby, čakry Země

To je ta příprava na období zatmění za pár dní po 4.

Energie z centrálního slunce letos silně sledují, tyto měsíce jako dříve se to tak nestalo.

Země se přesouvá na jiné místo po své ose, to se děje právě teď.

Je jen logické, že se symptomy objevují obecně, protože se odstraňují koncem března.

Jen si pomozte být jemnější a uvědomte si sami sebe@.

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál 🌟

Eduardo Ostraujov

Těch pět planet vyzařuje energie už 48 hodin, jsou více než jen vidět a fotit, je to shluk energií, která je spojena se vším ostatním.

Konec března je s vysokou pozitivní energií, ale adaptivní procesy ve fyzických tělech jsou poměrně složité, existují energie, které ovlivňují planetu Quiron a, je velmi možné, že mnozí si uvědomují nebo nevědí, potřebují přezkoumat minulé cestování ve fázích raného dětství, dospívání atd. energeticky je logické a dobré znamení, pokud se to děje právě vám.

Blíží se nám lineární konec března a veškerá příprava nyní směřuje k portálu 4.

Později nahraju krátkou energetickou reportáž, která vždy má v úmyslu pomoci se soustředit a pochopit, víceméně energetické pohyby až do 4. dne.

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál 🌟

 

Ivona Antalii

Nacházíme se v bezprecedentním zrychlení, kdy závratnou rychlostí přistupujeme k novým dimenzím.

Vše se uvnitř houpe, překrývá se změť vysokých a nízkých frekvencí, jedna transmutuje druhou a vše se neustále rekalibruje energetickým dotykem vibrační frekvence, kterou vysíláme.

Slavné „dělení světů“ probíhá a zatímco pouhým okem není nic vidět, děje se něco mimořádného... v nás...

A to nemluvím o tom, co se děje v kolektivu, mluvím o rozdělení, které funguje hluboko uvnitř našich buněk a naší DNA, která se náhle aktivovala díky naší touze po jednotě. Je to touha tak silná, že rozšiřuje své brány do jiných dimenzí, když jsme připraveni k nim přistupovat.

Všechno se v nás rozděluje, staré a nové se potkávají vedle sebe, jako dvě paralelní dálnice. Jakmile jsme jednou nohou v druhé, proplouváme těmito dvěma cestami současně, odkud pocházejí pocity zmatku, někdy váhání, ale také vzrušení, naděje a síly.

A přesto je toto rozdělení vítané.

Díky němu jsou cesty stále viditelnější a ukazuje se nám cesta k lásce. Nevíme, kam nás vede, ale cítíme ho, protože vibruje. Vibruje silně, tak silně, že jsme k němu přitahováni jako magnet.

A je tam volání.

Odvažte se jej následovat, zbavte se potřeby vědět, kam jdete.

Pamatujte, že mysl nemá přístup k této cestě lásky a světla. Nemůže ji ani uchopit, ani pochopit, natož ‚vidět‘. To je důvod, proč bychom měli důvěřovat tomu, jak se cítíme, a jít s tím, co s námi rezonuje.

Tomu se říká nechat věci v sobě plynout.

Pusťte mysl, najdete ji později, jakmile bude u kormidla vaše srdce. Dejte svému srdci čas, aby našlo kontrolu a nechte se jemně vést svými touhami. Je čas vydat se na „dálnici lásky“ a rozšířit se do těchto frekvencí.

Všechno se to rozpadá. Vyberte si svoji cestu moudře. ❤

ZDROJ: Emmanuelle Pries

Sdíleno ve vědomí, že ovoce naší nejhlubší touhy je zralé a můžeme se o něj podělit s vesmírem, Mikai. FB Hřejivá a Bezpečná Náruč Vesmíru.

 

Astrolog Věra Šourková

Astro náhled na duben

Do 20.4. prochází Slunce ohnivým znamením Berana – jsme na startu nového astrologického roku. Beranem stále prochází Jupiter, Chiron a 16.4. vstupuje do Berana i Selena - nyní nám pomáhá zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní potenciál, samostatné a nezávislé jednání, schopnost tvořit (svůj vlastní život), schopnost zasadit se o svá vlastní práva, vymanit se z podřízeného postavení. 20.4. vstupuje Slunce do zemského znamení Býka a nastává období stabilizace, budování jistoty, zabezpečování sebe sama a užívání si života všemi smysly. Býkem však stále prochází Uran, který v záležitostech, které ovládá Býk (jistoty, finance, majetek, fyzické tělo schopnost tvořit, milovat, užívat si života,) aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty.

3.4. vstoupí Merkur (planeta související s komunikací , intelektem a způsobem přemýšlením) do zemského znamení Býka a naše mysl se zaměří na praktické záležitosti, mysl se zklidní. Merkur v Býku symbolizuje zdravý lidský rozum. Vyjadřuje se jednoduše a informace předává uvolněně, plynule, bez vytváření bloků. Informace předává co nejnázorněji a nejlogičtěji. Je praktický a pragmatický. Má zájem o umění, rozumí financím a materiálnímu světu. Rozhoduje se pomaleji a když už se rozhodne nechce měnit názory. Ideje jež vyznává jsou hluboce zakořeněné. K naučení se nových věcí potřebuje svůj vlastní čas – učí se pomaleji. Rád se učí postupně -systematicky a krok za krokem. Je svou podstatou stoik. Je velmi důkladný a stálý je obdařen praktickou inteligencí. Myšlení se ubírá osvědčenými a známými cestami a koncepcemi. Vyhýbá se mnohosti a nejraději vše buduje na jedné jediné základní tezi. Je výrazně tvrdohlavý. 21.4. se Merkur obrací do retrográdního pohybu – v této fází je ideální zaměřit pozornost do svého nitra a tam hledat odpovědi na své otázky

6.4. v 6h34 nastává úplněk ve znamení Vah. Úplněk znamená, že Slunce a Luna se nacházejí v opozici Slunce v Beranu, které je tedy v opozici na Lunu ve Vahách se v okamžiku úplňku nachází v konjunkci s Chironem a ještě ve volnější konjunkci s Jupiterem v Beranu. Chiron je jedním z vládců Vah spolu s Venuší - ta je aktuálně ve znamení Býka a v harmonickém sextilu se Saturnem v Rybách.

Úplněk ve znamení Vah otevírá téma harmonie a rovnováhy v našich životech a v partnerských vztazích. V období okolo úplňku je dobré se vědomě uvolňovat, zaměřovat pozornost na to, co náš těší a co nás naplňuje radostí. Chiron, který je v opozici na Lunu v Beranu a v konjunkci se Sluncem ve Vahách nám pomáhá uvědomit si a poléčit případná emocionální traumata a bloky, které nám brání ve vnitřním klidu a ve vyjadřování emocí. Co se týče partnerských vztahů můžeme se zamyslet nad tím, zda je skutečně náš vztah rovnoprávný - pokud jeden partner příliš utlačuje druhého partnera, ve vztahu nikdy nedosáhneme harmonie a rovnováhy. Můžete si se svým partnerem sednout a promluvit si o tom, jak se ve vztahu cítí, jestli má dostatečný prostor k vyjádření svých citů a názorů. Venuše, jeden z vládců znamení Vah je v zemském znamení Býka a nachází se v harmonickém sextilu se Saturnem v Rybách - může pomoci ke stabilizaci partnerského vztahu. Můžeme také vědomě pracovat na budování vnitřní harmonie – pokud panuje harmonie a klid uvnitř nás, budeme pražívat i harmonii ve vnějším světě

Citlivé jsou nyní orgány, které spadají po vládu znamení Vah, tedy: ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka. Na těchto orgánech by neměly být prováděny žádné zákroky.

Váhy uzavírají jedno životní období

11.4. vstupuje Venuše (která koresponduje s oblastí lásky, vztahů, tvořivosti, ženství a hodnot, který vyznáváme) do vzdušného znamení Blíženců a pro oblast lásky a vztahů bude nyní důležitá především komunikace. Venuše v Blížencích miluje především skrze komunikaci a intelekt - potřebuje tudíž s partnerem sdílet společné zájmy, touží rozšiřovat si ve vztahu duševní obzor. Nesnáší stagnaci, zajeté koleje, nudu. Má ráda verbální erotiku a vzruší ji pouze muž, se skvělým mozkem. Potřebuje vztah , který ji poskytne svobodu. Miluje společnost druhých lidí a ráda s partnerem vyráží do společnosti. Venuše v Blížencích je poměrně netrpělivá a musí dát lásce čas, aby se rozvinula. Pokud nezvládne svou netrpělivost často předčasně vztah opouští aniž by mu právě dala možnost k prohloubení. Potřebuje být s partnerem propojena na duševní rovině, nejen na tělesné. Blíženci jsou znamením duality a často řeší téma protikladu “bezpečí versus svoboda” a také protiklad toho, co si myslí, že chtějí a toho, co skutečně chtějí. Blíženci jsou natolik inteligentní znamení, že často žijí pouze skrze “hlavu”, skrze mysl a ztrácí kontakt se svými emocionálními potřebami. Venuše v Blížencích tudíž přitahuje do svého života to, co si skutečně přeje a bude se tedy setkávat s vlastním stínem (tím, co je nevědomé) nebo druhým Já. Venuše v Blížencích je přátelská, citově objektivní, společenská, půvabná a taktní. Muž s Venuší v Blížencích touží nalézt partnerku s právě těmito vlastnostmi.

16.4. vstupuje Selena na dalších sedm měsíců do ohnivého znamení Berana. Selena tzv. “Bílá Luna” přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité “odměny” za dobré skutky vykonané v minulosti.

Selenu v horoskopu narození lze prožívat na třech úrovních (stejně jako Lilit)

1.úroveň: člověk podporu Seleny nevnímá, ignoruje ji, necítí potřebu duchovně se vyvíjet

2.úroveň: člověk vnímá vliv Seleny, přijímá její inspiraci- avšak pouze na nevědomé a instinktivní rovině

3.úroveň: člověk vědomě vnímá vliv Seleny, aktivně pracuje na jejích tématech (znamení, dům), duchovně se vyvíjí, rozvíjí své “dobré” osobnostní stránky a vliv Seleny v jeho životě roste.

Selena v ohnivém Beranovi přináší vitalitu, energii, optimismus, originalitu, nadšení, duchovní iniciaci, odvahu. Selena v Beranu přináší energetické dary jimiž jsou: síla, smělost, odvahu , silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Selena v Beranu podporuje průkopníky, tvůrce života, vůdce.

Beranem prochází i Jupiter tzv. “planeta štěstí” - Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy

Beranem také prochází Chiron a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém, schopnost tvořit (svůj vlastní život), schopnost zasadit se o svá vlastní práva, vymanit se z podřízeného postavení.

20.4. v 6h12 nastává druhé novoluní ve znamení Berana v tomto roce –a to na samém konci Berana. Ano, opravdu máme druhý nov ve znamení Berana - první na samém počátku znamení byl v březnu a druhý (na konci znamení) v dubnu. Pouhých dvacet minut po Novu se Luna již přesouvá do znamení Býka a vytvoří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Plutem, který je na počátku Vodnáře.

Slunce do Býka vstoupí necelé tři hodiny po novu a také vytvoří kvadraturu s Plutem. Toto novoluní je tedy jakousi přípravou na hlubokou transformaci a vnitřní posun

Tato transformace se dotýká jak vědomé, mužské, tvůrčí stránky osobnosti, základní identity (Slunce), tak nevědomé, emocionální, ženské, instinktivní části osobnosti (Luna). Transformovat můžeme důvěru v sebe sama, vědomí vlastní síly, odvahu, nezávislost (Beran) tak i pocit jistoty a stability (Býk). Je třeba vystoupit ze zaběhnutých kolejí, zvyků a návyků a vnést do svého života originální čerstvý vítr inspirace (Pluto je aktuálně na samém počátku Vodnáře). Pokud se nebudeme obávat změn, tak mohou přijít nové nápady jak se seberealizovat a jak vydělávat finance. Každopádně bychom ze svého života měli vypustit jakoukoli manipulaci, a ani se sebou nenechat manipulovat.

Tam, kam toto novoluní spadá v našem horoskopu narození (dům), tak v této oblasti se můžeme také zaměřit na transformaci a změnu úhlu pohledu

20.4. v 10h14 vstupuje Slunce do zemského Býka a nastává období stabilizace, budování jistoty, zabezpečování sebe sama a užívání si života všemi smysly. 20.4. Slunce v Býku vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Plutem ve Vodnáři a vše, co souvisí se znamením Býka (to, z čeho čerpáme pocit jistoty, oblast financí, náš vztah k fyzickému tělu) projde určitou konfrontací. Pluto ve Vodnáři se bude snažit vyvést náš život ze zajetých kolejí, z toho, co již není funkční a pouze stagnuje. 24.4. se Slunce v Býku spojuje v konjunkci s Dračí hlavou (Severní lunární uzel) a my můžeme učinit rozhodnutí, která budou důležitá pro naši budoucnost. 25.4. Slunce uzavírá harmonický sextil se Saturnem v Rybách a umožňuje tak nahlédnout na sebe sama střízlivým okem a vnést do našeho života určitou stabilizaci

Býkem stále prochází Uran. Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým vnitřním zdrojům

Mars prochází znamením Raka a v tuto dobu pro nás bude důležitá práce s našimi emocemi a také se budeme učit jak emoce ventilovat – jak ty pozitivní tak ty negativní. Např. Pokud nejsme schopni otevřeni vyjádřit nesouhlas s něčím, nebo třeba vnitřní hněv a dlouhodobě ho potlačujeme, může se to projevit na fyzickém těle v podobě žaludečních vředů atd. Pozornost a energie je zaměřena především na soukromý život, rodinu, rodnou zemi

Saturn prochází znamení Ryb a my tak nyní můžeme a během následujících necelých tří let budeme moci uzavřít třicetiletý cyklus. Opět nám pomůže naše intuice, práce s imaginací, odpuštění, přijetí, puštění minulosti a bezpodmínečná láska. Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se 23.3. přesunul do znamení Vodnáře. V tomto roce zde bude nakrátko cca dva a půl měsíce, ale v roce 2024 se přesouvá do Vodnáře definitivně - v tomto znamení Pluto setrvá 20 let. Naposledy Pluto vstoupil do Vodnáře v roce 1777. Pluto hluboce transformuje oblast, které se dotýká. Když se podíváte do svého horoskopu narození, ve kterém domě máte znamení Vodnáře, tak tuto oblast můžete během následujících dvaceti let transformovat. Pokud máte planety na prvních stupních Vodnáře, tak jich se bude tato transformace také týkat.

Lilit prochází ohnivým znamením Lva. Lilit poukazuje na stínové aspekty nás samotných, věci, které v každodenním životě popíráme a potlačujeme.

Důležitá je práce se srdečním centrem - důležité je zcela otevřít své srdce, otevřít se proudu lásky, srdečnosti a laskavosti. Zajímat se nejen o sebe sama (Lilit ve Lvu ve nás svádí k přílišné vztahovačnosti - vše si subjektivně vztahujeme k sobě a z toho vzniká nezdravá egocentričnost) - pokud se na život naučíme dívat i z pohledu jiných lidí, pokud si uvědomíme, že můžeme vlastní tvůrčí potenciál (který bývá u Lilit ve Lvu veliký) využít nejen pro své vlastní blaho, ale také pro blaho druhých lidí, dosáhneme vnitřní spokojenosti

Lilit ve Lvu nás konfrontuje s tím, že i když máme ve hmotném světě vše, po čem toužíme - tak tyto materiální statky nás uspokojí pouze na chvíli, ale skutečné vnitřní uspokojení nepřináší. Vnitřní spokojenost , klid a pocity štěstí nám přináší pouze napojení se na vysoké duchovní světy, ideály - víra však musí být prožívána opravdově a srdcem. Důležité je také propojení se sebou samým - s vlastní podstatou

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze - můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

autor fotografie : Aaron Burden, sdíleno z unsplash.com

 

Wendys Sofie Poláková· 

JAK FUNGUJE ZÁKON VIBRACÍ

- Vše ve vesmíru má elektromagnetické pole a elektromagnetickou frekvenci. Včetně myšlenek a pocitů.

- Vše, co cítíte, dobré nebo špatné, určuje frekvenci, na které vibrujete, a přitahujete lidi, události a okolnosti, které vibrují na stejné frekvenci.

- Pokud jednoho dne změníte frekvenci svých vibrací změnou toho, jak se cítíte, všechno kolem vás se změní, protože budete vibrovat na nové frekvenci.

- Můžeš změnit něco špatného, co se ti stalo v životě. Nikdy není pozdě, protože můžete změnit způsob, jakým vidíte věci.

- Spousta lidí dává své pocity na autopilota. Jejich pocity jsou jejich reakcí na to, co se jim stane. Neuvědomují si však, že jejich pocity jsou příčinou toho, co se jim děje.

- Chcete-li něco změnit, ať už je to vaše zdraví, vaše peníze, vaše vztahy nebo jakýkoliv jiný aspekt života, musíte změnit způsob, jakým se k tomu cítíte.

- Obviňování, kritizování, hledání chyb a stěžování jsou všechny formy negativity, které vám do života přinášejí konflikt.

- Odstraňte slova jako „hrozný“, „hrozný“, „zlý“, „děsivý“ ze slovníku. Použijte více slov jako fantastické, úžasné, úžasné, skvělé a skvělé.

- I když máte jen 51% dobrých myšlenek a pocitů během dne, znovu vyvážíte svůj život.

- Každý den je nový život. Každý den čeíte zlomovému bodu ve vašem životě. A jen jedním dnem můžete změnit budoucnost tím, že změníte to, co cítíte.

Sdílení od Martin Palla

Ioana Vasile

Milá rodino, toto je poslední snímek Slunce. Jak vidíte na levé straně snímku, jsou tu dva velmi světlé kraje, které budou před námi v příštích dvou až třech dnech. Oblast níže je místo, kde před několika dny vypukla erupce velké velikosti; Jen pro představu, erupce třídy X2 3. března měla rychlost 1200 až 1300 kilometrů za hodinu a ta, která způsobila vznik v této oblasti před 4 dny měl rychlost 3 000 kilometrů za hodinu. ☀️💥

Navíc jsme měli v posledních dnech dvě Geomagnetické bouře Kp5 a Kp6 (způsobené dvěma různými vysuny koronální hmoty), plus plazmové filamenty (žádné erupce), které se odtrhly od Sluneční Korony a dnes už máme dvě další třídy M. více tříd C, takže jak vidíte, bylo jich všech hodně. 😅

Toto jsou účinky, které můžete cítit:

- Náhlá únava a/nebo svalová slabost

- Příznaky dehydratace a "kocoviny"

- závratě, závratě, nebo pocit, že jste "zhulený"

- Vibrace, třes nebo napětí v nervovém systému

- Nadměrné pocení rukou a nohou

- Popáleniny, brnění nebo tlak v různých oblastech hlavy

- Palpitace, bušení hrudníku, zvýšená srdeční frekvence

- Ten pocit, že nemůžu zhluboka dýchat

- Nedostatek rovnováhy, smyslová přecitlivělost, tlak v uších a duševní zmatenost nebo obtíže

- Nespavost, neklid a přerušený spánek

Zatímco již nevstupují do fyzických příznaků, mohou zažívat také „paranormální“ zkušenosti, jasné sny, stahování informací, aktivace, odhalení, zjevení, intuici a telepatie, stejně jako pocit expanze a nesladění. jejich tělo.. 🦋🔥🌎

Zůstaňte dobře hydratovaní a žijte svůj vnitřní proces vědomě, tělo se bude nadále přizpůsobovat, pokud nenecháme strach proměnit v odpor. Milovat a přijímat proces s otevřeným srdcem a důvěrou v Božský plán je vždy odpověď. 🙏

~Alenka~☀️💖

POZNÁMKA: Tohle nepřestane a bude to dál růst. Děti, zvířata, rostliny a i kameny to zažívají, každý na své úrovni vědomí.

https://t.me/arcoiris144

@NaanTuck 🐬


Proč jsme vlastně tady? Co je naším cílem na této planetě? Otázka, která dříve či později musí napadnout každého z nás. Někteří mají to štěstí, že o svém životním poslání mají jasno odmalička, další se musejí ve světě hledat. Jedno je ale podle andělů jisté: úkol v pozemské rovině má každý z nás. Nemusí jít přitom o velkolepě znějící cíle. V Univerzu si toho volíme opravdu mnoho. Dokonce i čas a způsob, jakým naše fyzické tělo zemře.

https://www.andelskanadeje.cz/l/osud-a-zivotni-poslani

Alita Zaurak: Nejdůležitější události roku dle astrologie přicházejí | podcast Příznaky transformace

https://www.youtube.com/watch?v=NbWLmhs6OEs


Sdíleno v podporování planetárního povznesení a vzestupu kolektivního vědomí lidstva, Mikai. FB Hřejivá a Bezpečná Náruč Vesmíru.

 

Antonín Baudyš - Co na nás čeká v nejbližší době

https://www.youtube.com/watch?v=mYsHpUuaP70


Astro na duben 2023 (1/2)

Antonín Baudyš

https://www.youtube.com/watch?v=qqh67r-Pps8


Petr Věštec Kartář  · 

 

BLÍŽÍ SE JEDINEČNÁ UDÁLOST

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

S radostí oznamuji, že již brzy nastanou významné události, které změní osud lidstva.

Již mnoho let jsem dostával zprávy o osobním růstu a rozšiřování vědomí lidstva. Poslední dobou jsou tyto zprávy častější a naléhavější: Brzy se chystá velmi důležitý okamžik.

☀️Slunce je naše centrální slunce, záblesky Alcyone.

☀️Blesk probouzí lidi k jejich pravé povaze.

☀️Způsobí to spontánní masové probuzení na Zemi.

☀️Lidé po celé planetě poznají, že jsme všichni jedno, a že jsme zde na této planetě, abychom zažili bezpodmínečnou lásku.

☀️Duše je věčná a my všichni jsme jedno vědomí.

Po této skvělé události se lidská rasa začne vystupovat ze svého současného omezení a vstoupí do nové etapy evoluce.

Závoj se zvedne a každé tajemství, které bylo dosud před lidstvem skryto, bude odhaleno.

Intuitivně budete vědět vše, co jste vždy chtěli vědět.

Sluneční světlo nebude jen fyzické světlo, které bude vyzařováno.

Jedná se o světlo, které ponese extrémně vysoké frekvence schopné proniknout do lidského těla a vrátit DNA do původního stavu.

Ovlivní Matku Zemi a veškerý život na ní. Tato kosmická událost spustí proces očisty a uzdravení. Ozonová vrstva se začne hojit a lidé budou moci opět dýchat mnohem čistšího vzduchu.

Když je energie Alcyonu dostatečně silná, aby pronikla oponou, která nás tak dlouho izolovala od našeho zdroje, nastane zatmění Slunce.

Tahle jedinečná událost se odehrává 1x za 33 až 35 tisíc let. Toto je jediný důvod tak vysokého počtu inkarnovaných duší na této planetě. Všichni chtějí být u toho. Jsme středem pozornosti celého vesmíru !!!

Uvidíme, jak je vše v tomto vesmíru propojeno. Jasně uvidíme, jak všechny naše myšlenky ovlivňují naši realitu a všechny kolem nás.

Tato událost bude velmi podobná konci temné noci, kdy bude opět světlo a my si uvědomíme, že je vše v pořádku, že jsme jen snili, a že se opravdu nic nepokazilo.

Pojďme se probudit a ocitnout se na lepším místě s více možností, které máme k dispozici.

Tento východ slunce není konec světa, jak si někteří myslí, ale příležitost přeměnit se v nový způsob existence a otevřít mezidimenzionální portály v naší mysli.

To nám umožňuje zkoumat jiné reality a dimenze, aniž bychom opustili naše těla. Přesný mechanismus toho, jak tato sluneční erupce - solárně záblesk - nastane, je mimo mé chápání.

Bylo mi vysvětleno, že tato událost je přirozeným jevem v našem vesmíru a je nezbytnou součástí evoluce našeho druhu.

Jak nastane záblesk, všichni pocítíme intenzivní teplo a množství světla. Po počátečním šoku si lidé uvědomí, že jim nikdy nic neublížilo. Bude to jako velká kocovina!

Budete se cítit mnohem lépe.

Co se stane dál, je mimo naše nejdivočejší sny.

🔮Lidé si začnou pamatovat své minulé životy.

🔮Budou si pamatovat vše, co dělali v minulých životech.

Budou si pamatovat každého, kdo jim kdy ublížil..... To způsobí masivní posun vědomí na Zemi.

Lidé si přestanou ubližovat, protože vědí, jak moc je to uvnitř bolí.

Naše vědomí se bude výrazně rozšiřovat. Tato energie nás velmi ovlivní a způsobí, že se mnoho lidí probudí a zjistí, kým skutečně jsou. Mnoho lidí má hluboké duchovní zkušenosti a zjišťuje, že nejsou odděleni od sebe ani od Boha. Tato událost bude probuzením jednotlivce a změní vědomí světa. Lidé si musí uvědomit, že jsme všichni jedno. Tohle ukončí tuto válku.

Nakonec všichni pochopíme, proč je válka marný čin, protože nemohou být vítězové, jen poražení. Bolest, kterou pociťují ostatní, se stává naší bolestí a uvidíme, že bolest druhých ublíží i nám. Budeme pokornější, bližší, soucitnější.

Blesk uvidí všichni, po celém světě, dokonce i slepí.

Tohle může být připomínka pro lidi, aby se probudili a zlepšili svůj život ve prospěch sebe i planety.

Kometa "Svědomí" – co se děje fyzicky a co bude ještě pár měsíců

https://www.youtube.com/watch?v=H7qRC79viI0

Petra Nel Smolová - Kam směřujeme jako lidstvo

https://www.youtube.com/watch?v=dhqWS0YwoNo

Leni Lipenská: Předpověď pro rok 2023 dle human designu

https://www.youtube.com/watch?v=omZAvapRCM8

další info a horoskopy níže na rok 2023

Veronika Navrátilová: Češi nejsou zralí k tomu, aby se situace v roce 2023 zlepšila

https://www.youtube.com/watch?v=Gi9OBILoekc

 

Čeká nás klíčové období lidstva | Adolf Inneman

https://www.youtube.com/watch?v=6uxgd9CLSd8

Závoj se mění

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 23. února 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je pro mě těžké vyjádřit, jaké to je milovat lidi z druhé strany závoje. Nevidíme vás ve vaší kůži(fyzické formě), drazí, alevidíme vaši kompletní velkolepou dušiVidíme všechny vaše životy, vaše záměry, se kterými jste přišli, čím procházíte, oč žádáte a s čím zápasíte. A mnoho z toho, co vidíme, je způsobeno něčím, co jste vytvořili a co se nazývá závoj. Tohle je channeling, který jsme předávali už mnohokrát dříve, ale ne této skupině, a ne tímto způsobem. Někteří z vás říkají: „Kdyby neexistoval závoj, byli bychom na tom mnohem lépe. Viděli bychom věci, porozuměli bychom svému božství.“Říkám vám, kdyby nebyl závoj, nebyl by žádný test.Tento test, drazí, není o vás ani o vaší duši. Týká se energie na planetěJe to planetární test.Proto sem přicházíte se svobodnou vůlí a s dualitou. Můžete vidět všechny temné věci a všechny věci světla a rozhodovat se podle své volby.

Zatímco sledujete tento konkrétní program nebo jej posloucháte (čtete), pravděpodobně si uvědomujete, že na planetě existuje boj. Stále existuje. Mluvili jsme o rovnováze světla a tmy a jak se tato rovnováha změnila, zejména v posledních několika letech.Světlo se začíná dostávat do popředí velmi, velmi pomalu, a vy začínáte vidět věci, které jste nikdy dřív neviděli. Společnost samotná se začíná trochu zlepšovat, pokud jde o integritu. Společnost se začíná probouzet k větší pravdě a vy to vidíte obecně ve vaší zemi, po celém světě, nejen mezi pracovníky světla. To by vám mělo něco říct, naznačit. Přesto se zdá, že vše je zahaleno závojem.

Chci promluvit o tomto závoji a poskytnout vám o něm nějaké informace. Oddělenost mezi vámi ve vaší lidské podobě a majestátem Boha není závojem, který by vytvořil StvořitelTo vy jste jej vytvořili.Vytvořili jste tuto zvláštní oddělenost jako něco, co prožíváte, když přijdete na planetu. A na základě toho vám teď říkám, jelikož je to váš závoj, který vás odděluje od božského, že jste za něj také zodpovědní.

Takže tento závoj není něčím, co by bylo vytvořeno bytostmi na druhé straně závoje, aby vám bránilo vidět pravdu. Je to něco, co jste vytvořili na této planetě ještě předtím, než jste sem vůbec přišli, aby vám to bránilo vidět věci, jež by pak nebyly přiměřené (férové) vůči dualitě. Povím vám, co se právě teď děje. Nejenže se tento závoj zvedá, ale stává se transparentnějším.A to je také vaše zásluha. A protože je to vaše zásluha, mohli byste si položit otázku: „No, pokud jsme společně zodpovědní za to, kde se závoj nachází, nastane někdy doba, kdy úplně zmizí?“ Hmm … (Kryon se směje)

Dovolte mi, abych vás ve vaší představě vzal na jinou planetu.A nazveme ji Jinou Zemí. Dovolte mi, abych vás tam na chvíli zavedl. Řekněme, že ta Jiná Země má stejné problémy, jaké máte vy. A teď si uvědomujete, že vás beru do minulosti, do vzdáleného prostoru v této galaxii, kde existuje jiné místo, kde duše zápasily, kde si tím prošly a měly takové věci, a dokonce dělaly horší věci, než jaké kdy dělala vaše společnost. Kde se skutečně účastnily genocidy a pocházely z velmi temného místa. A pak prošly posunem. A v průběhu let se jejich závoj začal zmenšovatA v průběhu let si mnozí z nich uvědomili své božství.Byli stejní jako vy. Jejich test byl téměř stejný jako ten váš. Měli dualitu, měli světlo, měli temnotu. Jejich planeta byla jiná než ta vaše, ale měli stejné atributy. A pak jednoho dne závoj zmizel díky jejich zásluze. Tvrdě na tom pracovali. A byl to den oslav. A v ten čas spatřili Boží majestát a Jeho lásku k nim a stali se vzestoupenou planetou.

To je to, co se může stát.Někteří z nich sem přicházejí, drazí, ale vy je nevidíte jako lidi, ale jako anděly. Nemáte ponětí, a tak říkáte: „Ach, toto nádherné stvoření z nebe přichází, aby nám dalo rady.“ A co když to tak vůbec není? Co když je to vzestoupená bytost z planety, která si prošla vším tím, čím procházíte vy, a která sem přichází, aby vás milovala, radila vám a pomáhala vám? Téměř celý svět věří v anděly. Zdá se, že k vám přicházejí v každé kultuře. Zdá se, že jsou historické a zdá se, že jsou legendární. Co když tyto bytosti prostě pocházejí odjinud?

Drazí, je tu ještě něco, co bych vám rád sdělil, pokud chcete vědět, odkud duše pocházejí.Například právě teď máte na planetě velmi mnoho duší a neustále přibývají. Odkud přicházejí? Co dělají, než se dostanou na Zemi? A řeknu vám, že někteří z nich přišli z těchto jiných míst, aby si to všechno zopakovali. Pokud jsou to duše tohoto druhu, přicházejí s vědomím, co je možnéJe to v jejich DNA, je to v jejich psychice. Budoucnost vnímají pozitivně, už si tím prošli. A budou to oni, kteří budou nejrychlejšími starými dušemi, protože to viděli. Jsou to pracovníci světla a možná některými z nich jste i vy.

Závoj se zvedá a už se pohnul.Pohnul se blíž k vám a to znamená, že se ztenčuje. Jak se k vám láska Ducha přibližuje, přibližuje se k vám i ten závoj a vy za něj snáz vidíte. Začínáte jej vidět takový, jaký je – jako oddělenost, vytvořenou lidmi, mezi tím, co je lidské, a tím, co je Tvořivý zdroj. V každém Kruhu dvanácti přecházíme most. Tento most, drazí, tato mlha, drazí, je závoj. (Kryon se usmívá)Teď jsem to pro vás identifikoval. Až jej dnes překročíte, rád bych, abyste si na to vzpomněli. Přejdete na místo, které je dokonalé, na místo zvané vaše duše. Místo, které je legendární svými minulými životy po celé této galaxii, nejen zde na Zemi. Je tam mnoho vašich „já“, drazí. Už jsme o tom dříve mluvili.

Takže v Kruhu dvanácti vás skutečně učíme procházet skrz tento závoj, cítit se pohodlně s tím, co vidíte, vzít si zpět pomocníky a integrovat je do svých životů. A tím se připravujete na to, co se jednou stane na této Zemi, až to bude pochopitelné téměř každému člověku. Pak lidé začnou chápat, že existuje určitý cíl. Možná je to cíl integrity, cíl soucitu nebo cíl lásky. Jsou to cíle, které začnou nahrazovat jiné věci, o kterých si mysleli, že vytvářejí dobrý život. A dojde k pochopení, že čím víc si toho můžete vzít z druhé strany závoje a používat to pro sebe, tím větší budete, tím déle budete žít a tím snazší bude uzdravení, po kterém toužíte.

Tento channeling je tedy o závoji, ale ve skutečnosti se týká vašeho vztahu k Tvořivému zdroji.Jak blízko chcete být? Jsou mezi vámi někteří, kteří by rádi vzali ten závoj a „nalepili“ si jej na sebe tak, abyste už nepociťovali žádnou oddělenost? Jsou tací, kteří to dokážou, a tomu se říká mistrovství.A pak pro ně opravdu neexistuje žádný závoj. Nezmizí však v nějakém záblesku, ani se nevznesou do nebe nebo do vesmíruProstě se stanou lidskou bytostí, jakou byste chtěli být– milující, soucitnou, novou super duší, jak byste možná řekli. Takovou, která ukazuje cestu a skutečně rozumí lásce Ducha, lásce Boha ke všemu, co je, bez doktrín nebo pravidel, na která jste zvyklí.Takovou bytostí, která by stála před vámi a zvala vás, abyste k ní přišli a prostě s ní jen pobyli, která vám bude naslouchat, když budete potřebovat vypovídat se ze svých problémů, a která vás bude milovat po celou dobu, co mluvíte.

Takové lidi začnete potkávat a oni se začnou stávat součástí vaší společnosti. Je to zaručené, drazí, protože se to už dřív stalo. Není to poprvé, co to vidím. To je důvod, proč jsem na Zemi. To je důvod, proč jsem přišel v roce 1989, kdy jsme mohli vidět, jak se tato planeta pohybuje tímto směrem, a oslavovali jsme to, protože jsme viděli potenciál toho, co mělo přijít. Požehnaní jsou ti, kteří jsou nyní na této planetě, zvláště ti, kteří chápou, že mají kontrolu nad svým vlastním životem, svým vlastním božstvím, svým vlastním faktorem radosti.Kéž infiltrují temnotu takovým způsobem, že temnota bude mizet a na planetě dojde k urychlení lásky.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – The Veil is Changing – MP3 - min. 15:18

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 

Novoroční poselství 2023
Adironnda v rámci Kryonova vysílání  Dvoučíselného dne
1.1. 2023

Adironnda pokračuje v Kryonově poselství pro rok 2023. Toto je z novoročního vysílání „Dvojčíslo“. Kryon channeloval těsně před Adironndou, takže jde skutečně o pokračování stejného poselství. Adironndu channeluje Marilyn Harperová, která vystupovala společně s Leem Carrollem, když častěji cestovali.

Ach, tak to je dobrý den pro vás, dobrý den pro vás, dobrý den pro vás, dobrý den pro vás, dobrý den pro vás, dobrý den pro vás a dobrý den pro vás. Je tak dobré vidět každého z vás v tento den 1.1.2023, eh. Nemysleli jsme si, že to někdy přijde, eh. A je to tady, jasné a krásné. Všechno to dává dohromady Devítku. Ano, jak říká náš drahý přítel Kryon, ukončujeme tento cyklus. Spojujeme se novými způsoby. Je to čas zotavení, čas odhalení, čas uznání. A my bychom tam dali ještě jedno "R": zotavení, odhalení a revoluce (angl.: recovery, revelation and revolution). Ne že byste se bouřili proti věcem, ale revoluce ve způsobu, jakým dochází ke změně.

A s tou revolucí, ta změna se děje, abyste věděli, že 9 je o odložení těch starých metod, těch starých návyků, těch starých frekvencí, těch starých energií, těch starých... Znáte ten starý svetr, který máte ve skříni a který se vám prostě líbí a je celý takový hezký a má díry? Odložte ho. Nikdo už ho nechce vidět. Pochopte, že k vám přichází úplně nový svetr, úplně nová energie, do které jste vstoupili.

Víme, že se cítíte trochu jako, víte, když dítě skočí doprostřed louže vody a voda se rozstříkne všude kolem a vy máte chuť do té louže vody prostě vstoupit a nechat ji vsáknout do bot? No, na to už je pozdě. Jste v té louži, už jste skočili a všechno se vylilo ven. Takto to pochopte v této energii a v této frekvenci. Takže v této frekvenci, jak se pohybujete vpřed, se děje to, co se děje v režimu zotavení. Uznáváte tuto energii. Uznáváte ji. Tak nějak ji odkládáte.

A obava spočívá v tom, že nevidíte dál. Nevidíte rok, dva, tři a budoucnost, protože všichni a jejich bratr a sestra a teta a strýc a bratranec a matka a otec a nevlastní matka a otčím, všichni mají novou předpověď. Ale je jen jedna, které můžete opravdu věnovat pozornost, a tu jste právě slyšeli.

Pochopte tedy, že jste součástí tohoto božského plánu. Jste podstatou tohoto plánu. Jste uznáním a pochopením a zkoumáním nových způsobů, jak věci dělat. Takže pochopte, že když máte tento nový způsob, jak to dělat, když máte tuto frekvenci a nemáte žádný návod k použití, je to něco jako... takže se chystáte kempovat - ano, hm - a jedete kempovat a jdete si koupit stan, jeden z těch malých stanů se všemi těmi kovovými věcmi, které se zvedají a drží stan nahoře.

A všechno je perfektní a vy otevřete tašku se stanem, kterou jste neotevřeli předem, protože víte, jak se stan skládá. To mohla být chyba, protože jste se na to nepodívali, než jste se dostali doprostřed divočiny. A když jste stan otevřeli, zjistili jste, že návod je v japonštině a vy v tuto chvíli japonsky neumíte. Tak jsi začal channelovat svého vnitřního Japonce a zkusil jsi, jestli to dokážeš vyřešit, a podařilo se ti to. A pak si uvědomíte, že tam chybí jeden kolík - víte, ta věc, která jde podél okraje stanu a která vlastně drží bok.

A to je něco jako nová energie. Budete mít pocit, že vám nějaká část chybí. Takže, jak už jsme zmínili, jste skaut a skautka, buďte připraveni, ano. Takže místo toho, abyste vyšilovali a říkali si: "Ach, ten obchod, jak to mohli udělat? Ach, ta energie, vždyť si nemůžu přečíst návod. Musím někoho nasměrovat, aby mi návod vydal. V té energii, jak je to možné?".

Místo toho se posaďte. Posaďte se do ticha a podívejte se na svůj krásný stan. A pak se rozhlédněte kolem sebe a podívejte se, co máte k dispozici, co je dlouhé a úzké. Jste v lese, takže tam musíte mít stromy. A pravděpodobně z jednoho stromu právě upadla větev přesně tam, kde jste ji mohli najít, abyste ji použili k podpoře stanu, místo toho, co jste očekávali,  kovové tyče. Taková je nová energie. Proto vás žádáme, abyste nevstupovali do této nové frekvence, do tohoto nového světa, do tohoto nového roku, který je rokem sedmičky, a nesedali si a neanalyzovali všechno, co se nestalo, protože to je právě sedmička, ale abyste si uvědomili, že sedmička pro celý tento rok je nejduchovnější ze všech čísel.

Ano, je vyvedena z rovnováhy, protože sedmička má plochý vrchol a pak má malý úhel sjíždějící dolů se stojanem bez viditelných známek základu. A přesto stále stojí vzpřímeně a v této energii hledí vpřed. A dívá se dopředu, aby zjistila, co je možné, a pak analyzuje, co může zkontrolovat, ale stále se připojuje ke koruně. Tam je roh na té 7. A sedmička je pochopení. Sedmička je spojení. Tam je ta revoluce, máte revoluci myšlení, abyste si uvědomili, že to, co bylo, už není. To, co je, je dobrodružství.

A v této schopnosti je třeba vědět, že vše, co přichází, je stále dokonalý božský řád. Vše, co tato frekvence uznává, je stále v božském řádu. Takže jako když přichází válka v energii. Už jste slyšeli, že to není to, co očekáváte, že to bude, což je pravda. Vaše rodina není taková, jakou ji očekáváte.

Takže si pamatujte, že pokud máte očekávání, dobře, přestaňte s tím. Prostě toho nechte, protože vaše očekávání budou zklamána, protože nic není takové, jak se zdá být. V té energii, kdo by si kdy pomyslel, že máte tyč, která se dá snadno zkrátit, protože jste byli připraveni a máte v kapse nůž, abyste se ujistili, že se vejde do toho malého prostoru ve stanu.

Pochopte, že v této frekvenci atmosféry, v této frekvenci energie, ukončujete cyklus nevědění. Proto vznikla Akademie Krysallis, Lemurijské výukové kolo, Channelerova metoda, Channelerova akademie, Jak channelovat, bla, bla. To vše vás, nejdražší bytosti světla, učí, jak získat své vlastní odpovědi, jak pochopit, že vy jste tou odpovědí, kterou jste hledali. Nastavte si svůj záměr, nastavte si svou frekvenci, nastavte si své znalosti a pochopte, že to není to, co očekáváte, že to bude.

Ukončujete tento cyklus. Dnes je to devět. Ukončujete tento cyklus přesvědčení, že věci jsou (dány) určitým způsobem. Že to, že si koupíte stan, neznamená, že bude mít všechny své části. To neznamená, že bude mít správné instrukce, ale když budete sedět v klidu, když budete sedět v klidu a naslouchat, obdržíte vše, co je třeba. Obdržíte odpověď. Obdržíte vedení. Obdržíte části. Obdržíte frekvenci. Obdržíte záměr, který jste si vytyčili.

Proto pokud váš záměr říká: "Ach, tenhle stan nedokážu složit, protože si ani nedokážu přečíst návod a není tam žádná tyč," máte pravdu. A víte, co vám řekneme. Pokud sedíte v klidu a říkáte si: "No, co jiného bych mohl použít jako tyč? A můžu se obrátit na toho Japonce, který napsal ten návod. Vím, že to dokážu." Dokážete to.

Revoluce spočívá v uzdravení vašeho odhalení. Je o uznání té frekvence tohoto nového světa, která je tak vzrušující, takové dobrodružství, ehm. A vědět, že v tomto dobrodružství se někdy můžete trochu utrhnout, někdy můžete narazit na chybějící stanovou tyč, někdy můžete narazit na něco jiného, co nemusí nutně, v okamžiku vašeho očekávání, působit jako něco, co slouží vašemu vyššímu dobru. Proto říkáme, abyste svá očekávání opustili.

Protože, nejdražší bytosti světla, rozumíte, vaše energie - jak jsme říkali stále dokola posledních 23/24 let - jste dalším vývojovým stupněm. Jste dalším revolučním krokem, abyste uznali změnu, abyste se vrátili k lásce. Tato frekvence lásky vás provede těžkými časy. Tato frekvence lásky se sama mění a je přístupná, protože ukončujete cyklus, kdy jste případně bez této lásky, což znamená, že otevíráte cyklus bytí s touto láskou. Vstupujete do nekonečné lásky, celého lidstva, ne jen do jedné části, ne jen do jedné barvy, ne jen do jednoho systému víry, ale do celého lidstva.

A když dokážete milovat i ty bytosti, které zdánlivě dělají rozhodnutí, jež negativně ovlivňují váš život, všimněte si, že jsme řekli "zdánlivě", vrací se to k tomu očekávání. Jste další evoluční, revoluční, ozdravující osobou tohoto světa. Obnovením toho, kým jste byli, návrat do doby v Lemurii, návrat do doby v Atlantidě, návrat do doby předtím, než jste tam byli, a jak to budete dělat, budete si vzpomínat, budete si vzpomínat a budete tím, kým jste v tomto roce.

A my víme, že to může trvat rok, dva nebo tři, takže buďte se sebou trpěliví. Buďte trpěliví s tím, kým jste: velkolepou bytostí světla, abyste v tomto obrovském období změn byli opět zde na této planetě. Ano, vzpomeňte si, jaké to bylo hrát si v té louži vody. To je vaše frekvence. S neskrývanou radostí si vzpomeňte, jak moc šplouchala vaším záměrem, vaší botou. Je čas na takové šplouchnutí radosti. Teď je ten čas.

Proto vás žádáme, abyste si uvědomili, tuhle 7. Tento rok najděte svou rovnováhu, najděte svou oblast a skočte do té louže. A vezměte si s sebou svůj stan. (Smích) Ach, máme vás tak rádi. Je tak dobré vás vidět, vidět vás, vidět vás osobně, nebo tak trochu. Každého z vás máme rádi. Vidíme vás. Známe vás. My jsme vy. A pro tuto chvíli vám říkáme

Namaste. ~ Adironnda

Zdroj: www.kryon.com –  New Years Day Message  -  MP4 -  min. 15:40 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bára K. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Povídání pana Staňka, jak se léčit sami

https://www.facebook.com/bfaraom/videos/1536363940218104/?sfnsn=mo

rozhovor J. Dušek o slovech nebe-zpečí

https://www.facebook.com/bfaraom/videos/694199325604903/?sfnsn=mo

 

Lidstvo nyní prožívá energetický restart

https://www.youtube.com/watch?v=01l58WKrrG4

Laureano G Gonçalvesfb

NOVÉ BOŽSKÉ PROBUZENÍ SE MĚ

Fyzické bolesti, zejména páteře, ramen a zad:

Toto je výsledek intenzivních změn na úrovni DNA, protože se ve vás probouzí „semínko nové energie“. Tohle všechno přejde.

Pocit hlubokého vnitřního smutku bez zjevného důvodu:

Uvolňujete svou minulost (tohotohotohoto a dalších) a vyvolává to pocit smutku. Je to jako zkušenost se stěhováním z domu, ve kterém žijete mnoho let, do nového. Čím více budete chtít jít do toho nového domu, tím více budete cítit smutek z zanechání vzpomínek, energie a zážitků starého domu. Tohle všechno taky přejde.

Náhlé změny v práci a profesi:

Velmi častý symptom. Když se měníte vy, mění se i věci kolem vás. Nedělejte si starosti s nalezením perfektní práce nebo povolání. Tohle všechno přejde. Jste v přechodu a budete muset projít mnoha změnami zaměstnání, než zjistíte, co vás skutečně přitahuje.

Odcházím od rodinných vazeb:

Jste spojeni se svou biologickou rodinou skrze minulou karmu. Když karmický cyklus skončí, uvolňují se vazby navázané s těmito vztahy. Pořád to může mít pocit, že vztah s rodinou a přáteli se unáší. Tohle všechno taky přejde. Po nějaké době s nimi můžete v případě potřeby získat zpět vztah. Ať tak či tak, nový vztah bude založen na nové energii, žádné karmické vazby.

Abnormální spánkové vzory:

Můžete se cítit velmi ospalí nebo se probudíte mnoho nocí mezi 2 a 4 ráno. Uvnitř se děje spousta práce, díky které si mysl potřebuje odpočinout. Neboj se. Pokud nemůžete znovu usnout, vstaňte a dělejte něco místo ležení v posteli a starostí o všední záležitosti. Tohle všechno taky přejde.

intenzivní sny:

Mezi ně mohou patřit sny obsahující bitvy nebo války, sny, ve kterých vás pronásledujete nebo sny o monsterských bytostech nebo utíkání před nějakým monstrem. Všichni doslova uvolňujete staré energie zevnitř. A tyto energie z minulosti jsou reprezentovány jako boje. Tohle všechno přejde.

Fyzická dezorientace:

Někdy budete mít pocit, že nešlapete po zemi.

Cítím se vyzýváno prostorem:

Pocit, že nemůžete položit nohy na zem nebo vstoupit mezi dva světy. Během přechodu vašeho vědomí na novou energii může být tělo podvedeno. Je třeba trávit více času v přírodě, abyste zakořenili v sobě novou energii. Tohle všechno přejde.

Zvyšujeme konverzace sami se sebou:

Zjistíte, že častěji mluvíte ke svému nitru. Ve vašem bytí se usazuje nová úroveň komunikace. Všichni prožíváte špičku ledovce s touto vaší vnitřřečí. Rozhovory se zesílí a stanou se plynulejšími, souvislejšími a vizionářskými Vy všichni nejste na tripu, jen unikajte nové energie

Pocity touhy:

I když jste ve společnosti druhých, můžete se cítit osamělí a izolovaní od ostatních. Možná pocítíte nutkání distancovat se od skupin a davů. Jako andělští lidé kráčí vstříc posvátné cestě, kterou musí každý sám kráčet. Čím více úzkosti je tyto pocity touhy vyvolávají, tím obtížnější bude v těchto chvílích komunikovat s ostatními. Pocity touhy jsou také spojeny s tím, že vaši předchozí „návodci“ jsou pryč. Byli s tebou při každé jízdě, každý život. Ale nadešel čas, abyste se odstěhovali, abyste mohli sdílet svůj prostor se svým vlastním Božstvím. To vše také přejde, protože vnitřní hlas je naplněn Láskou a energií samotného křesťanského vědomí.

Ztráta vášně:

Můžete se cítit totálně frustrovaní nebo s malou touhou něco dělat. Je to ok jen tak. I toto je součástí procesu. Všichni si věnujte čas na nicnedělání. Nehádejte se kvůli tomu, protože tohle všechno přejde. Je to podobné jako resetování počítače. Lidi, musíte se na chvíli zastavit, abyste si stáhli nový, sofistikovanější software, který je v tomto případě novou energií krystického semínka.

Hluboká touha po návratu domů:

Toto je ten nejtěžší a nejnáročnější stav vůbec. Možná zažijete hlubokou a neodolatelnou touhu opustit planetu a vrátit se na „Místo. „Není to sebevražedný pocit, protože není založen na hněvu nebo frustraci a nechcete žádné drama pro sebe ani pro nikoho jiného. Je jen malá část vás, která se chce vrátit domů, protože jste dokončili svůj karmický cyklus, uzavřeli smlouvu se současným životem a jste propuštěni, abyste se zavázali novému životu.

Stále jste však ve fyzickém těle, a i když jste připraveni přijmout výzvy týkající se vstupu do Nové energie, a vlastně byste se mohli vrátit Domů právě v tuto chvíli, ušli jste dlouhou cestu, a po tolika životech by to byli oni Barrassing pokud všichni jste odešli ze scény dříve, když film skončí.

Duch vás také potřebuje, abyste pomohli ostatním s přechodem na novou energii. Potřebují lidského průvodce, jako jsi ty, který kráčel ze staré energie k novému. Cesta, po které kráčíte, poskytuje zážitky, které vám umožnily dosáhnout mistrovství Nového Božského člověka.

A i když se někdy vaše cesta může zdát temná a osamělá, pamatujte, že nikdy nejste sami a pokud o to požádáte, pomůže vám

 

Ioana Vasile

---"VELKÁ SHOW..

To, co se právě děje na naší Planetě, je tak mimořádné, že nás sleduje celý Vesmír a mnoho dalších Vesmírů, to, co se chystá, je bezprecedentní v jakékoliv jiné světové soustavě, sluneční soustavě

Transformace, kterou zažijeme, je jedinečná pro tuto planetu. . . .

Stal jsem se nádherným „Souhlídkou pro vesmír“ Existují miliony a miliony kosmických lodí, s četnými posádkami nás každý den sledují a posílají nám svou lásku a podporu.

Nejdůležitější je zbavit se všech našich připoutaní, minulosti stavu věcí a vlastních představ o tom, jak by věci měly být. ..

* Opustíme naše staré systémy víry a struktury. „Život, jaký ho známe, se rozhodně změní k lepšímu...

Očista naší planety vydláždí cestu k transformaci, která bude následovat. Už se neočekává, že se v budoucnu stane událost,... Teď je ten čas!... Ti, kteří se rozhodnou ignorovat nebo zatajovat obdržené informace, nebudou moci déle dělat.. .. ..

Naše matka Země se rozhodla dokončit školu a získat korunu svého Nanebevstoupení..

To znamená, že velmi brzy bude ve svém těle ukrývat pouze osvícenou civilizaci.

Navíc jsou tací, kteří z různých důvodů nebudou připraveni se v tomto životě povznést, ale budou mít nárok na další inkarnaci...

Vše je o duších, které budou reinkarnovány do Nového světa, aby pokročily ve své evoluci a vzestupu. Tyto vzácné duše se stanou dětmi příští generace..

místa světla

Jiří Ledvinka na Festivalu Světla - Praha 26.11.2022“ na YouTube

https://youtu.be/7VMotzVeYHM

Ondřej Habr: Co říká astrologie na rok 2023 a další vývoj ve společnosti

https://www.youtube.com/watch?v=ctN49io7mEo

Horoskopy 2023

Astro na rok 2023  - Antonín Baudyš

https://www.youtube.com/watch?v=gZnXKEvT4eU

Ondřej Habr: ROK 2023 V KOSTCE - co nás čeká očima astrologa“ na YouTube

https://youtu.be/DuZjK9qhdho

Tatjana Micic, Vhled do roku 2023“ na YouTube

https://youtu.be/wIqupbUrQ-k

Richard Stříbrný, Předpověď na rok 2023“ na YouTube

https://youtu.be/XR33TalSn8A

Numerologie roku 2023. Podle Moniky Ben Thabetové bude časem změn - Prima Ženy

https://zeny.iprima.cz/rok-2023-bude-silny-hluboky-az-mysticky-rok-ve-kterem-nebude-misto-pro-lzi-a-fales-192056

Velká předpověď 2023“ na YouTube

https://youtu.be/UCULyfnRyfk

HOROSKOP NA ROK 2023 - MARTINA B. BOHÁČOVÁ“ na YouTube

https://youtu.be/IqEwpPEQE94

Horoskop štěstí na rok 2023

https://zeny.iprima.cz/horoskop-stesti-na-rok-2023-kdo-bude-vitezem-roku-a-koho-ceka-stesti-a-slava-193186

https://www.fajntip.cz/clanky/velky-andelsky-horoskop-2023-20221126-5426.html

Ze SR na rok 2023

https://svetevity.sk/magazin/astro/96059914-rok-2023-podla-numerologie-pripravte-sa-na-velke-zmeny-v-osobnom-ci-profesijnom-zivote


HOVORY ZE ZEMĚ - Přijde někdy spasitel? - Antonín Baudyš

https://www.youtube.com/watch?v=RZVFw8Go2xQ

 

Jitka Valentová: JDEME DO FINÁLE - vstupujeme do koridoru Zatmění + působení Arkturiánů na Zemi

https://www.youtube.com/watch?v=IOHgGNjLls8

Roberto Nunez

Procházíme energetickým filtrem, který má na mysli naše nejlepší zájmy. Tento energetický filtr nás připravuje na intenzitu světla, odhalení a změny, které jsme nikdy předtím nezažili.

Toto je Božská příležitost uvolnit, očistit a rozpustit každou negativní zátěž..

Neobracejte svou pozornost ke kolapsu vnějších systémů, jako je politika, falešné vlajky atd.... zastav se a soustřeď se na svou osobní cestu do duchovního, do světla, hledej pravdu.

Jsme na nejlepší časové ose.

     

     

Patric Alexandr Chytil ·

Krásný večer, přátelé.

Obdržel jsem impuls, že je opět důležité Vám nyní napsat následující informace.

Přecházíme, respektive jsme přešli, do dalšího časového okna, konkrétně do energií Novoluní ve Štíru.

Není příliš brzy? Ano je.

Ačkoliv je toto Novoluní až za 10 dní, i přesto můžeme "štírovské" energie pociťovat již nyní.

Toto Novoluní, které nastane 25.10.2022 bude velmi silné, a to díky spojení s částečným zatměním Slunce.

Druhou vrstvu, kterou můžeme aktuálně vnímat je samotný měsíc říjen, který je nejsilnějším transformačním měsícem druhé poloviny roku.

V tomto období se nachází nejtenčí prostor mezi astrální a hmotnou sférou.

Třetí vrstva, kterou můžeme cítit, je zítřejší přechod do treceny mayského kalendáře s názvem Chiccan, která rovněž patří k velmi energicky náročným obdobím.

Následujících 10 dní proto může být pro nás velmi náročných, v některých případech až hraniční.

Příroda "umírá", shazuje své listí a připravuje se ke spánku.

A jelikož i my jsme součástí přirody, i na nás má tato změna vliv.

🕊Aktuálně můžeme (a nebo nemusíme) pociťovat následující příznaky:

▫️Extrémní vyčerpanost.

▫️Ztráta síly a sebedůvěry.

▫️Křehkost.

▫️Mentální chaos, zmatenost.

▫️Tlak.

▫️Pocity kapitulace.

▫️Úzkostné stavy, ataky a jiné.

Během druhé poloviny října proto buďte velmi na sebe vlídní, uklidňujte se tím, co máte rádi, hodně odpočívejte, vědomě dýchejte do částí svého těla, kde cítíte tlak, choďte do přírody, dělejte jen to nejnutnější.

Oddejte se procesům říjnové přeměny.

Následujících 10 dní vnímám velmi silných a hlubokých, proto se zde na Facebooku budou objevovat častější výzvy na podpůrná sdělení, která budou v následujících dvou týdnech hodně potřeba.

Nemusíme se ovšem bát.

Za 14 dní budeme všichni opět jiní, silnější, vnitřně bohatší.

Vše se děje pro naše dobro, pro náš vývoj.

Vše jasněji uvidíme opět až s časem, až obdobím úspěšně projdeme

Držme si proto palce.

Přeji Vám, pokud možno, co nejklidnější druhou polovinu transformačního měsíce října a mír v našich srdcích.

S laskou

Patric Alexandr

Emma Raisa Fatali

Aktualizace příznaků vzestupu

Možná máte větší potíže s usínáním, protože vaše myšlenky nebo emoce nechtějí vypnout.

Vaše mysl se honí a vaše tělo je unavené.

Cítíte se emocionálně podráždění nebo citliví a možná ani pořádně nevíte proč.

Problémy s dodržováním každodenních úkolů a rutiny.

Problémy s dodržováním času.

Tendence začít odkládat věci na později nebo až budete vědět víc.

Potřeba trávit více času o samotě než obvykle.

Nechuť "řešit" druhé a jejich problémy.

Nejasné myšlení nebo vaše mysl bloudí více než obvykle.

Pocit, že jste se zasekli v jedné části svého života, a zdá se, že se paralýza rozšiřuje i na další aspekty, a to dokonce do té míry, že se do vás vkrádají pochybnosti o vaší základní hodnotě.

Vaše problémy se zdají být neřešitelné a vy se stále točíte ve smyčce se stejnými chronickými problémy.

Možná máte dokonce pocit, i když si to nechcete připustit, že svět nebo lidé po vás jdou, že máte smůlu nebo že na vás byla uvalena kletba.

Je to kvůli útokům v negativním kolektivu .

Jak budete pokračovat v odstraňování vrstev podmíněnosti, zjistíte, že se změní i vaše přání.

Věci, o kterých jste si kdysi mysleli, že je potřebujete nebo chcete, se také změní, protože nyní vycházejí z vašeho skutečného já, na rozdíl od touhy po věcech, které by uspokojily to, co pro vás chtěli ostatní.

Proto jste jako dítě chtěli jednodušší uspokojení. Vaše mysl byla čistá od vlivů. Čím více budete pokračovat ve vnitřní práci, tím více zjistíte, že vše, po čem toužíte, je

vše, co již máte.

Většina průlomů, které jste zažili, byla jako šíp vystřelený z luku.

Zdá se, že děláte kroky zpět... Na začátek... Jste z toho frustrovaní.

Začnete o všem pochybovat.

Pak vás to vystřelí a dopadnete přesně tam, kam jste chtěli. Důvod, proč se to stane, je ten, že ve vás stále přetrvává stará energie (stažení) a zvýšená obnovená energie (vystřelení). Postupem času se tento proces stane plynulejším, méně náročným.

Protože část vás, i když mnohem

menší, se stále uzdravuje a přizpůsobuje.

To, co se na vás léta lepilo, z vás jen tak nesklouzne.

To by bylo nezdravé & neudržitelné.

Jste v tom kvůli neustálému růstu.

Pracovníci světla

 

Diana Ribeiro 

" SYMPTOMY DUCHOVNÍ EVOLUCE...

1. Bolest horní části zad

Zakrytí krku a ramen a páteře kvůli posunům energie.

2. posouvám se na sentimentální úroveň...

Nestabilita s tvými emocemi .. protože cítíš hlubokou lítost a osvobozuješ se od zkušeností ze své minulosti.

3. Pláču bezdůvodně...

Toto je fyzický způsob uvolnění energie, o kterém se dříve mluvilo.

4. Změny v zaměstnání...

Jak se měníte... je normální, že začnete měnit své okolí a dostanete někoho, koho máte opravdu rádi... do které se zamilujete

5. Těžko se mi spí...

Vždycky se ráno probudíš. Je to proto, že vaše tělo pracuje s uvolňováním a provádí tuto metamorfózu...

Zhluboka se nadechněte a nezabývejte se marnivostí...

6. Uvolňování minulých vztahů

Protože jsme spojeni prostřednictvím energetických vazeb s lidmi z minulých vztahů, jste v procesu, jak se od nich osvobodíte..

A nepřipojujte se k tomuto karmickému poutu, vzdálejte se na chvíli od rodiny a přátel...

7. těžké až emocionální sny...

Je normální snít o válkách, ničení, přírodních katastrofách, perzekucích, bitvách...

Pouštíte starou energii (zastavenou v podvědomí), abyste ji obnovili pro novou a vylepšenou, stará energie se projevuje skrze tyto sny zvané noční můry.

8. Fyzická dezorientace...

Budete se cítit prostorově dezorientovaní, s pocitem, že kráčíte mezi dvěma odlišnými světy.

Jak vaše vědomí přechází na novou energii... potom máte ten pocit, jako by vaše tělo zůstalo pozadu

9. talíře prostě...

Budete častěji mluvit sami se sebou, o úrovni komunikace se Svou vnitřní bytostí... přibývá a dostane se to na vyšší úroveň a budou dělat intuitivní.

10. Ztrácíte nadšení...

Ztrácíte vášeň a nemáte vůli ničeho dosáhnout, je to součást procesu.

Měli byste si udělat čas a nedělat nic nežádoucího, ten okamžik trvá k obnově čisté energie...

11. Pocit samoty...

I když jste obklopeni spoustou lidí, cítíte se izolovaní jako sami...

Nemáte rádi davy ....

To proto, že vaši průvodci jsou pryč... abyste mohli mít svůj čas a obnovit energie.

Prázdnota bude naplněna láskou a energií vašeho nového vědomí..

12. Musím chtít domů...

Zažijete obrovskou touhu vrátit se ke svým začátkům, opustit planetu a vrátit se domů...

Je to proto, že jste dokončili své karmatické cykly a jste připraveni začít nový život stále ve vašem fyzickém těle...

Cesta, po které nyní kráčíte, z vás udělá lepšího člověka...

LÁSKA JE KLÍČ ♥️

Déborah Pereira

HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ

Uvolňuji veškerý zbývající odpor

Uvolňuji všechen strach, který je stále uvězněn v mém těle, v mých buňkách, krvi a ko

Propouštím veškeré neodpuštění

Uvolňuji všechnu zášť

Zbavuji se veškeré viny

Styďte se všichni

Každé obvinění

uvolňuji všechnu energii obětí

Uvolňuji všechny negativní energie

Všechen úsudek

Všechna ta kritika

Uvolňuji všechny předpojaté nápady

Uvolňuji všechnu žárlivost

Všechna nenávist

Všechen ten vztek

Všechen smutek, bolest a utrpení

Nechal jsem jít veškeré frustrace

Uvolňuji vše, co potřebují kontrolovat

Propouštím ty, kteří mě chtějí ovládat

Všechny ty pocity, jako bych nebyl dost dobrý nebo lepší než kdokoliv jiný

Uvolňuji všechny implantáty, entity, sklony, šňůry, vazby, sliby, smlouvy, smlouvy, vše a cokoliv, co mě váže ke starému, vše, co už neslouží mému Většímu dobru

Uvolněte jakýkoliv zbytkový odpor ke změně

Uvolňuji veškerý útlak

Odpustil jsem veškerou aroganci

Opustil jsem své negativní ego

Uvolňuji svou nižší povahu.

Uvolňuji všechny bloky, zábrany a řetězy, které mi brání jít dál

Uvolňuji vše, co mě brání v hlouběji milovat sebe a ostatní

Uvolňuji všechny zastaralé myšlenky, všechny systémy víry, vzorce, programy, vzorce chování a vzorce myšlení, díky kterým zažívám staré časové linie a zkušenosti

Pohybuji se a překračuji všechny nižší DNA všechny nižší kódy a šňůry uvnitř všech mých buněk atomů částic a atomových a subatomárních vln a všech meziprostorů, dokonce i mitochondrie skrze všech dob a esp ocel, dimenze, . .

Uvolňuji všechny pocity beznaděje, zoufalství, deprese, nízké sebeúcty, útlaku a lhostejnosti.

Tak je to hotovo a hotovo,

Vděčnost! 🙏

Saiba Arcturus

✨🌿Povstaň v akci 🌿✨

POZNÁVEJTE SE ZÁVĚREČNÝMI ZKOUŠKY

🙏🌏🌐🎡⛅🌤️💎✨

✨☀️BŮH OTEC ☀️✨

Moji drazí milovaní !

Dnes bych vám chtěl říct o tom, co se nyní děje na měkké rovině Země.

Věci se mění relativně rychle, protože vaše planeta nyní prochází obdobím zrychlující se adaptace na NOVÉ podmínky.

A o čem to celé je.

🌏🌿Poprvé...

Množství negativní energie nahromaděné na měkké hmotě Země se začíná projevovat na fyzické rovině stále jasněji a ve větším měřítku.

A to se projevuje tím, že všechny procesy spuštěné v posledních letech, které neobsahují energii LÁSKY... se začínají měnit v procesy sebedestrukce.

Je to způsobeno tím, že v Nových vibracích vaší planety je jejich energetická složka v popředí.

Vše, co je základem jakéhokoliv nasazení, nabere sílu v nejkratším čase - své maximální známky - a poté se ve vylepšeném režimu vrátí k těm, kteří tyto procesy spustili.

Například pokud je činy člověka založeny na šikovnosti, výpočtech, touze získat něco na úkor druhých, tak může přijít o to, co má v nejkratším čase.

Takže jinými slovy... Vesmírný zákon: "Co je uvnitř, je venku"... začíná fungovat ve zrychleném režimu, aby člověk mohl dohnat a dokončit své „životní lekce“ v co nejkratším čase.

Samozřejmě, že ne každý si to podaří uvědomit, ale mnoho lidí začíná objevovat Pravdu a intuitivně dosahovat nové úrovně vnímání reality.

!?️ ️Po druhé...

Vše, co se vám nyní děje, je odpovědí na otázku každého myslícího člověka:

Proč jsem naživu?

Jaký je účel mé existence?

K čemu jsem se narodil?

Nyní, více než kdy jindy, existují znamení a náznaky toho, co v sobě ještě musíte změnit, což vám brání vstoupit na cestu, která vám byla určena.

A čím dříve si to uvědomíte, tím dříve tyto "Triály" skončí.

Ale bude to pokračovat, dokud se nezbavíte těch emocí, myšlenek a činů, které vám způsobují nepříjemné události.

💗🌿A potřetí...

Pamatujte Moji Drazí, že nadešel okamžik, kdy už není možné skrývat se před tím, co vás nebaví, co vás děsí, co vám brání žít klidný a šťastný život.

Už nezbývá čas hrát si na kočku a myš s osudem.

Nyní musí být všechny zkoušky dokončeny s "otevřeným dozorem" a zúčastnit se.

Jedině tak budete schopni rozpustit všechnu negativitu, která vám zasahuje do života.

Tohle je váš velmi "POSLEDNÍ POKUS"...

které díky NOVÝM ENERGIÍM, které nyní přicházejí na Zemi, zvednou z hloubi vaší Duše, vaší hluboké paměti... všechny negativní emoce, strachy, stereotypy myšlení a chování, které se nahromadily v průběhu staletí a stále přetrvávají, jsou to, co vás brzdí na cestě k vzestupu.

A je ve vaší SÍLE Moji Drazí, zbavit se jich navždy, uvědomit si jejich příčinu a rozpustit je ENERGIÍ LÁSKY, kterou jste se naučili nejen v sobě generovat, ale také ji štědře sdílet s ostatními.

A já ti za to žehnám!

Tvoje nekonečně milující

✨☀️BŮH OTEC ☀️✨

promluvil k tobě


E


Merlin, král čarodějů a mágů  · 

Rok 2023 z pohledu Merlina

Rok 2023 bude rokem, který bude testovat stabilitu nás všech a to především díky jeho silné sedmičkové vibraci, která vznikne součtem daného roku, tedy 2 + 0 + 2 + 3 = 7… Celkově tak daný rok přinese řadu významných změn v celosvětovém uspořádání, v politickém dění, v klimatických změnách, ale také změn, které si citelně dotknou každého z nás… Sám o sobě to bude rok, prověřující naší víru, odhodlanost a odvahu postavit se ne vždy příznivým okolnostem čelem, ale také to bude rok, který díky vibraci součtu posledních dvou čísel, tedy 2 + 3 = 5 přinese utváření nových pravidel, vystupování ze zažitých společenských dogmat a předsudků a vymykání se společenským a systémovým konvencím, které lidstvo dlouhodobě svazují, ale za které si tak trochu mohou sami… Bude to ale i rok, kdy dostane prostor láska, soucit a empatie, stejně tak to ale bude rok, který bude rovněž vyvolávat změny, vztahující se k citů a lásce, kde se s největší pravděpodobností budou bořit veškeré hranice a zastaralé modely a v nejednom případě se to dotkne bolestivě právě citů…

Docházet tak bude k většímu zviditelňování lhostejnosti a povrchnosti v citech i vztazích, což podnítí změny v přátelských, rodinných i partnerských vztazích a v nejednom případě se bude rozpadat to, co je falešné, předstírané a neupřímné, nebo kde jsou naopak nereálná a často nesmyslná očekávání… Vztahy i city tak v roce 2023 projdou významným otřesem v samotných základech a donutí si přiznat, že vše jen jiné, než jak to chceme vidět... I když se u každého zvlášť mohou projevit jiným způsobem a s jinou intenzitou… I proto díky sedmičkové vibraci bude rok 2023 jedním z těch těžších a namáhavých období… Dalším zatěžkávacím obdobím potom bude samotný rok 2025, kde vyvrcholí ukončování starých systémů, starých vztahů, ale také starých a nevyužitých životních cest, které nikam nevedou a uzavíráním karmických cyklů… Smyslem roku 2023 ale je a bude umět zvládat problémy, které si ale mnohdy každý jednotlivec vytváří sám, a které postupně přispívají k celkovému kolektivnímu vědomí a přimět každého jednoho z nás k tomu, vrátit se k vlastním vnitřním zdrojům a přestat se spoléhat na druhé a spíše spoléhat sám na sebe, což je ostatně odrazem každého z nás a v jeho osobní životní cestě… Jde a půjde o to, aby si člověk uvědomil, v čem vlastně spočívá jeho vlastní vnitřní síla… Je to v manipulování s druhými? Je to obviňováním druhých? Je to o hrbení vlastních zad, abych byl uznáván? Jak mohu být vlastně úspěšný, když si nevěřím? Otázek bude vyvstávat spousta, ale jen málo odpovědí na ně bude zvenčí přicházet… Ty důležité a stěžejní budeme muset najít v sobě… Celý rok tak bude nutit lidi více se zaměřit na sebe, na naslouchání své intuici… Zároveň ale rok 2023 bude otevírat a postupně odhalovat skrytá karmická témata, což značí, že se začnou více zviditelňovat a následně otevírat karmické dluhy vůči planetě, otevřou se karmická témata národů, náboženství, stejně tak jako se bude více projevovat i rodová karma či karma partnerství… Na celosvětovém poli se to bude projevovat karmou nahromaděnou – tedy souhrn všech následků z minulosti, které musí být vyřešeny, karmou plodotvornou – tedy následky činů v minulosti, které působí v tomto životě a karmou stávající, tedy činy v současnosti, které dají vznik následkům budoucnosti…

Výrazně se tak otřese celosvětová politika, dluhy vůči planetě Zemi v podobě možných přírodních katastrof (pravděpodobný výbuch Vesuvu, záplavy v Asii, četnější hurikány v Americe, ale i Evropě), což přinutí k tomu, že už nejde dál přehlížet, jak ji devastujeme, ale zásadní změny se projeví i na poli válečném, náboženském či v jednotlivých národech, kdy už nebude možné dál skrývat lži, dezinformace, faleš, což může mít za následek vyeskalování nespokojenosti a tudíž vedoucí k častějším nepokojům, demonstracím i razantnímu proměňování systémové společnosti…

V tomto roce také bude docházet k častějším projevům nemocí, zdravotních zastavení i vynucených pout, zrychlí se proces poměru život vs úmrtnost, k pochopení pravých hodnot, ale také ke ztrátám či pochopením a projevování soucitu v nelehkých životních situací… Rok 2023 tak bude zajímavým, i když náročným rokem, ale v pravém slova smyslu odkryje slabiny, které si leckdy každý z nás nechce připustit, donutí otevřít oči a podívat se realitě tváří v tvář, přestat si nalhávat, že bude líp, pokud k tomu nikdo sám nepřiloží ruku k dílu…

Je pravděpodobné, že se v tomto roce budou rozpadat dosavadní vlády a nastoupí vlády nové, stejně tak jako se i EU může otřást v základech, ukončí se vojenské konflikty drtivou porážkou, nebo se naopak nové rozhoří (Asie), stejně tak se může objevit nový druh nemocí či pandemií, ale když se zadíváme do minulosti, zjistíme, že se nám jen něco znovu opakuje… Opakuje to, co lidstvo stále ještě nepochopilo a z čeho se nepoučilo a nechce poučit…

Kartou pro rok 2023 je karta „LILIE“, zaměřená na upřímnost, ctnost či pokoru, ale také zaměřená na rodinu, vztahy i city, kde se mohou projevovat spíše aspekty sexuální, než citové, což znamená, že skutečně tento rok bude zaměřený především na city a vztahy, kterých se ale může do jisté míry bolestivě dotknout, takže není vyloučené, že tento nápor ne každý vztah ustojí a především potom vztahy povrchní, lhostejné, majetnické a žárlivecké… Samozřejmě, že jde o pohled na energie kolektivní, protože každý jeden z nás to bude prožívat po svém, v jiné formě, s jinou intenzitou či jiným dopadem…

Cílem roku 2023 ale je přestat si stále na něco stěžovat, ale převzít zodpovědnost do vlastních rukou, prokázat odvahu se nevzdávat a postavit se čelem výzvám, které nebudou vždy lehké…

Pavel/Merlin

Nyní se zaměříme na to, čeho by se jednotlivá znamení v roce 2023 měla řídit…

Beran: I bouře jednou pomine. Nečekejte na bouřku a tančete v dešti.

Býk: Můžeme se poučit z minulosti a představovat si lepší budoucnost, ale žít musíme tady a teď.

Blíženci: Když nasměrujete svůj kompas k vaší vyšší moci, nikdy se neztratíte.

Rak: Nacházíte se v procesu hluboké a krásné proměny.

Lev: Jste v bezpečí a můžete být sami sebou.

Panna: Svět je odrazem vašich myšlenek, pocitů a víry. Ztělesňujete lásku, kterou si přejete zažít.

Váhy: Vždy je všeho dostatek.

Štír: V této chvíli je úspěch snadný a dosažitelný bez velkého úsilí.

Střelec: Láska se má sdílet.

Kozoroh: Vaše pravá síla nepochází ze spoléhání na sebe sama, ale z upřímné víry ve vyšší moc.

Vodnář: Pomalý a vytrvalý běžec vyhrává závod.

Ryby: Opravdové poučení krystalizuje v zaslouženou moudrost. K dosažení toho, co hledáte, máte všechno, co potřebujete.

(zdroj: Fb)


Čestmir Lička

Fyzické změny...

V této době zvané Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. Na planetární úrovni dochází k masivnímu posunu. Na zemskou úroveň přicházejí obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popírání.

Změny na Zemi právě teď způsobují fyzické změny v lidském těle. Země se mění a s ní i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. Lidské tělo je v podstatě tvořeno zcela novou kombinací prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění.

Změny, které nyní probíhají v našem těle, jsou informace zakódované v naší DNA, která se nyní aktivuje. Veškeré informace o předloze našeho druhu se nacházejí v buněčné DNA našeho těla. Vše, co potřebujeme vědět o všem, je v nás.

Jak víte, naše DNA se vyvíjí z dvouvláknové dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou dvojitou šroubovici. Tento nový typ byl původně v lidském těle v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. Nyní dochází k tomu, že tyto frekvence snadněji pronikají do lidského těla. Je to, jako by se buňky musely trochu rozpadnout a uvolnit, jestli to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé. Světlo je v podstatě informace a snáze proniká do naší molekulární struktury, což člověka zásadně mění. Stáváme se méně fyzicky hustými.

Znamená to tedy, že mnoho lidí se nyní probouzí a začíná si vzpomínat, a to vše bylo předurčeno. To znamená, že vše je zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří trochu pozdě, ale stane se to... je to nevyhnutelné.

V podstatě je nám dána možnost opustit toto těžké, husté fyzické tělo a přejít do lehčího těla. Říkám lidem, že čím více se otevřete, tím více přitahujete světlo, které je informací. Stane se z vás přijímač a vysílač, který přitahuje další a další informace. Když to vaši duchovní průvodci vidí, vědí, že jste připraveni na řekněme pokročilejší komunikaci. Když se otevřete, začnou k vám proudit frekvence, které jsou vyššími informacemi, vyššími světelnými daty.

Právě teď se děje to, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se ho snaží dohnat, proto se objevují příznaky vzestupu. Bolesti hlavy, chřipkové příznaky, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. atd. atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává.

Vše se snaží přizpůsobit těmto novým frekvencím: Svaly, kůže, orgány, žlázy, nervy atd. Váš nervový systém je těmito frekvencemi ovlivňován neuvěřitelným způsobem, příkladem je přetížení hormonů, které se naopak snaží přizpůsobit a udržet vše v rovnováze.

Toto rozšíření vědomí během buněčné transformace vás doslova vtáhne do světů, které přesahují potenciál a stávají se skutečnými. Podvolením se této transformaci se zbavujete své vlastní omezené existence. Jak se blížíte k Vzestupu, zjistíte, že se zbavujete věcí a cítíte osvobození. Probouzejí se části vašeho mozku, které v minulosti spaly. Budete přepojeni a věci se přesměrují. Pokud se cítíte naprosto zmatení, dejte si pohov! Čím více jste s tímto prouděním v souladu, tím více se stáváte kapitánem své lodi.

Je to neuvěřitelně těžká transformace, protože se nad tím zamyslete..... Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Provádí se nová elektroinstalace, strhává se stará střecha, odpojuje se stará elektroinstalace atd., zatímco vy tam ještě bydlíte.

Tělo se mění...

Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a pocity. Osvoboďte se od této omezené existence. To znamená změnu biochemie. Při této změně se mohou objevit závratě a nevolnost. Stanete se genetickými inženýry druhu Nové Země. Své nové tělo budete budovat tak, jak v něm budete žít.

Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte do původní časové posloupnosti (doba našeho původního stvoření) Bolesti hlavy během této změny jsou způsobeny tlakem této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Na buněčné úrovni měníme svou DNA a krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, způsob, jakým mozek pracuje, a způsob, jakým přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny probíhají uvnitř, ale nakonec se projeví i na vnějším těle. Někteří během této vnitřní transformace přibývají nebo ztrácejí na váze.

Tělo přesně ví, jak se má reorganizovat, protože tento proces je zakódován v DNA a u každého člověka je jiný. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tento proces podpořit zvenčí. Uvědomujeme si, jakým směrem nás naše tělo vede, protože čím více si to uvědomujeme, tím větší máme nad tímto přirozeným procesem kontrolu.

Uvědomujeme si, že náš imunitní systém slábne, protože se zrychluje centrální nervový systém. Je to jako dát 100wattovou žárovku do objímky, kde byla dříve 40wattová žárovka. Jsme zaplaveni větším množstvím světla a naše fyzická těla se ho snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu bude situace drsná. To znamená, že energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je spojena s centrálním nervovým systémem a mnozí s ní mají extrémní problémy, takže uzemnění je velmi důležité.

Když přijmete toto nové světelné tělo, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jakmile je k dispozici více a více světla, váš CNS začne šířit neurologické impulzy jako blázen! Intenzita bude někdy ohromující.

Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí tuto intenzivní energii rozptýlit tím, že ji vyšle ven prostřednictvím míchy. Tato energie pak sleduje dráhy a vystřeluje tyto energie do svalového systému - odtud pramení svalové napětí a křeče, které někteří z vás pociťují.

Toto vypalování probíhá také v cévách, což vede k omezení průtoku krve. Když tyto energie vstoupí do kůže, mohou se objevit tepelné pocity..... na pocit tepla nebo chladu, brnění nebo svědění atd. Když tyto energie vstoupí do orgánů a žláz, mohou ovlivnit jejich normální fungování.

Restrukturalizace DNA znamená, že už nebudete mít mnoho čaker, nebudete mít vrstevnaté vědomí, nebudete mít tělo s nezávislými systémy, nebudete mít mezery ve svém vědomí ani v odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti, bez mezer a oddělenosti. Budujete něco nepopsatelného...

Teri Wade

Probíhá velký reset.  Pokud se cítíte unavení, rozptýlení nebo zažíváte setrvačnost, nebojte se, je to dočasný stav, zatímco tento reset pokračuje.  Mnozí z nás nyní likvidují všechny své staré karmické a dokončené nebo

nadbytečné smlouvy duše, naše obvyklé způsoby bytí a jednání.  Obrazy reality, se kterými jsme tak dlouho žili, se nyní mění a nové ještě neznáme.  Ve skutečnosti s největší pravděpodobností nikdy nebude existovat

stejný druh jistoty, se kterým většina z nás vyrostla.

  Nyní vstupujeme do éry vynoření, kde žijeme přítomným okamžikem, ovládáme své smysly, učíme se řídit tím, co cítíme dobře, svou intuicí, svými touhami a svým vnitřním věděním

.  Život bude velmi organický, což znamená, že naše staré způsoby dělání věcí a to, jak se na život díváme, se budou velmi lišit.  Budeme potřebovat vědět, jak plynout s evoluční hybností, stejně jako s naší vlastní

cyklickou povahou, a to je něco, co mnohým přijde docela zvláštní.  Naučíme se být věrní sami sobě a zároveň znovu využijeme své dovednosti a zkušenosti, abychom sloužili novým způsobem, který bude více

spolupracovat než dříve.  V této době nám může pomoci dostatek odpočinku, dobrá výživa, čas v přírodě a kontemplace nebo psaní deníku, které nám pomohou integrovat se, když nastane tento důležitý reset.

  Mohou to být chvíle, kdy cítíme velkou ztrátu a je důležité nechat slzy téct, i když si nejsme jisti, proč pláčeme.

  Na úrovni duše se mnohé mění a přeorientovává.  To vyžaduje čas a energii.  Jsme na pokraji zlaté příležitosti dělat věci jinak, než jsme dělali dosud.  V této době je užitečný dětský postoj zvědavosti a ochoty věci

zkoušet.

  Především laskavost a trpělivost.  Pro sebe i pro ostatní.

  Laskavost je novou měnou.

Moriah Ama Hope
🌹

MILUJI NÁS
💞🌹

ŽEHNEJ NÁM
🙏🙇🏼‍♀️

BŮH S NÁMI A V NÁS
💎🐚💠🔱🌪️🌈👑🐲

Soheila SGh
🌹

 

Nyní přicházejí na naši planetu vibrace, jaké ještě nezažila

https://www.youtube.com/watch?

Irina Liszcuk 6.9.2022 Co se nyní děje na Zemi- překlad živé přednášky z internetové televize VTV 1

https://www.youtube.com/watch?v=ttjnrSZYLF0


eNERGIE

Když je energie tolik, transformace je tak hluboká a především energie vychází z regenerace struktury slunce, občas může být dost ohromující. Přibližně přes 140 hodin téměř neustálého vstupu plazmy a slunečního větru a nyní blízko 9 9 a již vstupuje do magnetického pole retrográdního Merkuru, které plně začne v tomto portálu 99.

Je velmi proveditelné, že je zde spousta zmatku nerealismu, dezorientace, zažívací pohyb, únava, právě kvůli obrovskému množství energie, která se absorbuje a která se uvolňuje.

Plazma by měla tento den klesnout, ale na její chování se musí ještě počkat.

Stále existují fyzické a emocionální uvolnění, od pláče k hněvu a hněvu.

Alergie, úzkost, horko závratě hlavy, kosti pas kyčel záda spodní páteř...

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

STÍNY POST EQUINO

Více slunečního větru a rušení magnetického pole Země.

Od rovnodennosti a novoluní došlo k obrovským energetickým posunům. Bombardování skládky, díky kterému nikdo nic necítil.

Integrace a rovnováha s energiemi může trvat mnoho dní, dokonce celý týden a více, pokud udržíme krok s aktuálními energiemi ze slunečních výbuchů, které pokračují každou hodinu.

KOCOVINA.

Pro mě je to místo, kde bude většina těch, kteří žijí a cítí tento nádherný a složitý proces.

Jen takový návrh... dělejte vše, co nemůžete překonat práci, pracovní skupina.. to světelné bití, které dostáváme, vás může doslova nechat stát na místě. Velmi unavený a líný každý den.

Kousání hlavy, trávicí ústrojí (pancreas,střeva, žaludek,játra), močové cesty, nadýmání, zánět břicha, kostí, silná bolest hlavy, úzkost, závratě, svědění, pláč, smutek, Srdeční centrum, sexuální základ plexus čakry...

Protože nakonec jsme všichni, Země první, vypustili STÍN, a to bylo intenzivní už skoro měsíc a bude pokračovat až do konce měsíce.

Tohle je taky Vyprázdňování, všechno vychází ven, všechno se třese.

Jen si pomozte ve svém procesu, tím, že budete

Syrský přírodní léčivý kanál 

ENERGIE 🌏

Nová změna magnetického pole stále vracíme Kp 4, což je magnetická změna a která jako taková ovlivňuje magnetická těla Země a její obyvatele.

Částice silně nabité plazmou a slunečním větrem zase dál proudí, je velmi proveditelné, že obecně pociťují velkou únavu, tíhu, vyčerpání, přijímáme i energie z portálu 99, které se později trochu rozšíří.

Už jsme skoro s Merkurem na jeho retrográdní cestě a blížíme se k měsíci.

Hodně věcí vidíte, jak se děje energeticky, necháváme se v tomto procesu nějak vést nebeskými tělesy. Stahuje vás spousta hustoty a stínového jednotlivce a kolektivu.

před několika dny.

Je to očista hloubková očista na buněčné úrovni. To, co prožíváme, budeme muset vnímat jako vždy chování těchto energií, které vychází z rekonfigurace slunce. A ti z 9 9 9 vstupují za hodiny.

Jsme vysáváni... a to je třeba taky naplnit. Odteď budeme v tomto přijetí začlenění.

Pozorujte... duše, které se všeobecně rozpadávají, aby byly schopny pochopit velikost této doby roku 2022... zmiňuji to v té poznámce... když vím, že se to děje každý den na mnoha místech a je to bolestivý přechod.. před několika dny odešel Mijail Gorbachov, ikona posledních 30 let a více... také anglická princezna, tyto věci mají velký vliv na strukturu systému, bez ohledu na afinity či odmítnutí, končí éra a je také součástí tohoto dekonstruujícího energetického rozřezávání.

Pro mě, ze své lidskosti a svědomí, požehnej všem situacím a duším, které ukončí svou zkušenost, bez ohledu na to, kým byly Probuzení neznamená vidět Konspirace nebo Temnotu, probuzení je pochopit, že všichni jsou Zdrojem, ale jsou pouze mentální přesvědčení, více odloučení a vinni, to je Starověká energie, co už nepotřebujeme... evidentně spousta lidí je stále vězni a je to v pořádku, protože je to jejich proces jejich duality, aby skončil.

Únava závratě, pískání zubů hlavy, trávicí moč, nervová soustava, Plexus Base a Sexuální čakry, alergie,

Hlavu vzhůru

Eduardo Ostrauyov

Syrský přírodní léčivý kanál

Probuzení a uvědomění - 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 10. listopadu 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý díl ze čtyřtýdenní série channelingů a tato série je o probuzení. Pokaždé, když předáváme channeling v sérii, která se skládá ze čtyř dílů na stejné téma, provedeme malé shrnutí pro ty, kteří možná narazí na tento channeling, aniž by slyšeli ty ostatní.

Tématem jsou Atributy probouzení na této planetě. Je jich mnoho a některé z nich jsou zvláštní. A když říkáme zvláštní, máme na mysli něco, co neočekáváte ve spiritualitě, kterou jste možná studovali, nebo naopak co očekáváte, že by vám tato spiritualita měla dát nebo pro vás udělat. Když říkáme, že se někdo probudil k širšímu pojetí Boha, jaké vlastnosti byste očekávali? Že by takoví lidé najednou mohli vidět věci, které předtím neviděli, nebo si uvědomili velkolepost planety? Že by možná mohli vidět elementály? Že by možná mohli cítit klid a mír a všechno to další, protože se probouzí do světla, kterým je Bůh?

V první části jsme mluvili o metafoře. O tom, jak bylo vědomí planety jako v temné místnosti s velmi slabým světlem, kde jste téměř nic neviděli. A protože světlo bylo tak slabé, způsobovalo, že se dělo tolik věcí: nedostatek důvěry, korupce, chamtivost, všechno, co slouží jen vlastnímu zájmu. Protože tam nebylo světlo. Pokud by tam bylo jasné světlo, viděli byste to všechno. A kdybyste mohli vidět všechno, nemuseli byste žádné takové věci dělat, drazí. Mohli byste vidět své sousedy, mohli byste vidět, co se jim děje. Mohli byste jim pomoci, aniž byste museli procházet všemi těmi věcmi v temné místnosti, jako je vstát ve ztemnělé místnosti a hledat je, aniž byste je mohli vidět - vše metaforicky. Mluvili jsme o tom, že je to krabice, krabice temnoty. Že je to vědomí, v němž se nalézáte. A nakonec jsme mluvili o tom, jak možná jsou v rohu dveře s jasným světlem za nimi, které se na škvíru otevřely, a tou mezerou intenzivně prosvěcuje světlo.

Někdo se toho bojí a někteří si to namíří rovnou ke dveřím. A když k nim půjdete přímo a pootevřete je, místnost začne zalévat silnější světlo. Je to metafora, drazí. Jeden z vás otevře dveře a druzí z toho mají prospěch. Chápete to? Pochopte prosím, že to, co ve svém životě uděláte dál, když se probudíte do větší pravdy, že to také pomáhá lidem kolem vás. Vždy to pomáhá. Ale to není předmětem tohoto channelingu.

Proces probouzení lidské bytosti k sobě, k vaší psychice, k vaší osobnosti, k tomu, kým jste, je doprovázen některými zvláštními atributy. Některé jsme už uvedli. Některé z nich poznáváte. Někteří z vás teprve poznáte ty atributy, které jste nečekali. Než se dostaneme ke čtvrtému channelingu, o některých z nich si povíme. Ne u všech z vás se tyto atributy projevují, ale u některých z vás ano. A na ně se to bude vztahovat a čtvrtý channeling vám objasní, proč. Sdělíme vám, proč se takové podivné věci musí dít v souvislosti s duchovním atributem probouzení.

Co třeba ten první (atribut)? Někteří z vás potřebují spát déle. Tyto věci, o kterých vám povím, jsou fyzického rázu. Někteří z vás potřebují spát déle. Někteří teď řeknou: „No, to možná přichází s věkem nebo proto, že jsem unavenější.“ Ne, tak to není. Ve skutečnosti jsou lidé, kteří vám řeknou, že jak stárnete, potřebujete méně spánku. (Kryon se směje.) Možná se vracíte k tomu, jak to bylo v dětství, ale spíte déle. A musíte spát déle. A vy to víte, protože doba, jakou jste dřív potřebovali ke spánku, opravdu nestačí. A tak si prodlužujete dobu spaní, nebo se ti z vás, kdo máte nabitý program, o to aspoň pokoušíte, protože si uvědomujete, že vám vaše tělo říká, že potřebuje víc spát. Teď vám napovím, co přijde ve čtvrtém channelingu. Domorodci této planety chodili spát, když slunce zapadalo, a vstávali, když vycházelo. To je víc než šest hodin. A tady máme populaci velmi zaneprázdněných lidí, kterým bylo řečeno, že by to mělo být alespoň šest nebo sedm hodin. To je něco úplně odlišného, než jak to bylo na začátku. Ve skutečnosti by se dalo říci, že posouváte své limity, kolik by vaše tělo mělo mít (spánku) nebo co by chtělo.

 

Ale je tu důležitější důvod. Existuje ještě důležitější důvod, proč musíte spát déle. Když spíte, dochází k určitému procesu. Někteří z vás to víte - kvůli tomu, jaké druhy snů se vám v současné době zdají. Možná teď namítnete: „Počkej, Kryone, nesním o hezkých věcech. Moje sny jsou vlastně docela nepříjemné. Vytahují na povrch nejrůznější věci a já je nemám rád.“ Co když tohle je způsob, jak váš mozek vybíjí vzpomínky? Navždy. Protože se probouzíte. Rozumíte, co vám říkám? Psychologové vám řeknou, že mozek se v podstatě restartuje, třeba i každou noc. Proto musíte spát. A že v tomto procesu se mnoho věcí objevuje skrze vaše synapse a z vaší paměti, ale nedokážou vám ve skutečnosti říct, o čem to celé je. Já vám však řeknu, co to znamená v tomto konkrétním případě: odhazujete tím věci, které už nepotřebujete mít v paměti. A sen je způsob, jak je vyvolat, jako olej na hladinu vody, aby pak mohly být vyhozeny. Takže pokud budete mít stále dokola ten stejný zlý sen, je to signál: možná byste se na to teď měli podívat, vypořádat se s tím a vyhodit to. Ale je toho víc.

Někteří z vás, ne všichni, se v noci probouzí bez zjevného důvodu. A často se to stane, když vaše hodinky ukazují 3:00 nebo 3:30. Někteří z vás se teď usmějete, protože tohle přesně se vám děje. V pokoji máte hodiny, které vidíte. Otočíte se k nim a povzdechnete si: „Ach ne, už je to zas tady. 3:30.“  To je záměrné, drazí. Protože se to děje tak pravidelně a ve stejnou dobu, v první řadě se to snaží upoutat vaši pozornost. Něco se děje. Někdy vám innate, Duch, ale zejména innate po takovém probuzení dává fyzické signály, že existuje něco, co byste měli vědět. Nemůžete se probudit k větší pravdě a stále s sebou táhnout všechny staré energie a jen říkat: „Nyní jsem probuzený,“ a přesto pokračovat se všemi starými zvyky, se vším, se stejným vědomím a stejnou osobností.

Nebo to slyšíte poprvé? 3:30. A co se stane ve 3:30? Někteří se probudíte, otevřete oči a přemítáte: „Kvůli čemu bych si měl dělat starosti? Protože opravdu o ničem nevím.“ Jiní řeknou: „Ach ano, mám z něčeho obavy “ nebo „Ach ano, tohle se stalo.“ Toto je další způsob, jak přivést vaši pozornost k jedné věci, že se s vámi pracuje. Někteří tomu říkají, že se na vás „pracuje“. Pracuje se s vámi, abyste ve své mysli, obzvlášť ve svém podvědomí, propustili něco, o čem mnoho našich hostů v tomto programu řeklo, že na tom potřebujete pracovat. Tohle je však automatická práce, protože se začínáte probouzet k větší pravdě, protože jste spatřili silnější světlo.

Kolik z vás má motivaci jíst jiné potraviny nebo tíhne k jiným potravinám? U kolika z vás se najednou rozvinula alergie na potraviny, které jste vždy jedli? Někteří vám zase řeknou: „To přichází s věkem a je zajímavé, jak tělo různě reaguje podle toho, jak je staré.“ (Kryon se směje.) Co když je to něco jiného? Chci vám teď něco říct a chci, abyste si to analyzovali, takže nespěchejte. Pokud jste požádali svou innate, aby vám pomohla, nebuďte překvapeni, když dostanete alergii na určitou potravinu. To je vaše innate, která se vám už dlouhou dobu snaží říct: tohle konkrétní jídlo nemusí nutně být vhodné a přiměřené velkoleposti vašich buněk, vaší Akáši nebo čehokoli jiného, ačkoli vám dřív chutnalo. To by mohlo vysvětlovat bolesti hlavy, žaludku a vše ostatní, co s tím může souviset. Říkali jste: „Prostě to mám rád, chutná mi to.“ A pak se na to najednou objeví alergie a už to nechcete. Bingo. Innate udělala svou práci, už to nejíte.

Ukazuji vám, drazí, systém laskavosti a lásky, ve kterém se začínáte probouzet do světla, a Duch vám pomáhá tím, že vám dává signály prostřednictvím innate a atributů, o kterých vás učíme. Mnoho věcí se spouští ve vaší duši, zejména těch fyzických. Mentálně se někteří potýkáte s různými problémy. Trochu jsme o tom mluvili v prvním díle a budeme o tom znovu hovořit ve třetím díle. Ale existují také emocionální věci, se kterými se potýkáte. Někteří z vás řeknou: „Nevím, jak to vysvětlit, Kryone, ale někdy prostě chci zmizet.“ Když se jich pak zeptám: „Kam chcete jít?“, nemají žádnou odpověď. Neřeknou: „Chci jít na lepší místo,“ řeknou jen: „Chci na chvíli zmizet.“

To je váš způsob, jak říct, že byste rádi zastavili hodiny. „Chci zastavit vlak a na chvíli vystoupit, možná si udělat dovolenou a pak se vrátit.“ Toto je vaše touha po klidu a pokoji. A tím tento channeling začal - s touhou po klidu a míru, zvlášť teď ve vašem životě. Pro některé z vás neexistuje způsob, jak dosáhnout klidu, kromě toho, když spíte, a i tak je rušen. To je důvod, proč někteří z vás mají emocionální touhu zmizet. To je nejlepší způsob, jak to vyjádřit. To neznamená, že chcete přestat žít. Znamená to jen, že si chcete na nějakou chvíli odpočinout od jízdy vlakem. Toužíte po klidu ve svém životě, který jste možná už nějakou dobu neměli. Pojďme se na to podívat blíže.

Po tomhle jste netoužili, dokud jste se nezačali probouzet. Prostě jste tvrdě pracovali a nějak jste se s tím vyrovnávali. To je způsob, jak na této planetě přežíváte, vyrovnáváte se s tím. Ale najednou si říkáte: „Co když to nebudu muset řešit ve staré energii, tak jako dřív? Co kdybych mohl na chvíli zastavit vlak a vystoupit, abych si na chvíli odpočinul a udělal si klidnou dovolenou? Poté se zas mohu vrátit a pak si zas užít krátkou klidnou dovolenou, znovu zmizet a pak se zas vrátit.“ Tohle je samozřejmě velmi ezoterické, ale je to skutečné, že?

A ještě něco. Někteří to víte, někteří to nevíte. Někteří prožíváte vyšší vrcholy a hlubší propady, jinými slovy, celá škála emocí začíná kulminovat a to se dřív nedělo. Ti z vás, kteří se cítí dobře v emoční vyrovnanosti, si začínají uvědomovat, že ji právě teď nemáte. Drazí, tohle všechno je rekalibrace. Tohle vše je přenastavení toho, čím je lidská bytost, která se začíná probouzet  - s buňkami vibrujícími jinak, s vědomím, které začíná vidět světlo, jak nikdy předtím nevidělo. Tohle jsou zvláštní až podivné věci ohledně probuzení, o které jsem se s vámi chtěl podělit, o kterých nikdo nemluví. A o tom je tento měsíc především.

Je toho víc. Jak víte, jsme teprve v polovině. Vraťte se a poslechněte si víc. Myslím, že se vám to bude líbit.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Awakening & Awareness – Part 2 - MP3 -  min. 15:44

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete v e-shopu Kryonových knih ZDE a na našem webu  ZDEE N E R G Y U P D A T E ~Očišťující energie, které se v posledních 24-48 hodinách, přímo dolů přes Korunní čakru. Vynáší to aspekty bolestivého těla. Je to podobné pocitu házení v silné řece, plíce praskající, snažící se zjistit, kudy je nahoru a kde je světlo a vzduch. Příznaky jsou rozsáhlé, včetně nevolnosti, únavy, nevolnosti hlavy/tlaku/prostupnosti/ závratě, úzkosti, bolesti kyčlí/ dolní části zad, neregulace nervového systému, žaludeční nevolnosti a cukru/ sacharidů/ látek Tato prostornost je způsobena tím, že právě teď jste na této zemi, ale také cítíte vnější vesmír. Existuje VELMI silný tlačící pocit, že potřebujete jít někam jinam nebo vám někdo ukáže jiná místa, aniž byste věděli, kde to místo je. Všechny oblasti vašeho života jsou otočeny o 360 stupňů, abyste se na ně mohli opravdu dobře podívat z několika úhlů. Je těžké rozeznat, co právě přináší radost nebo nedostatek – věci se mohou zdát trochu mimo soustředění nebo v šedé zóně. Není třeba dělat žádná rychlá rozhodnutí, dejte si na čas. Do mysli prostupují velké otázky, jako „co chci ve svém životě“, „jsem na správné cestě“, „co musím změnit, abych byl šťastnější“, „mám zůstat nebo jít“, „kde je má rodina duše“, „kde je můj domov“ atd. Pokaždé, když se tyto otázky objeví, soustředění se přehoupne zpět k sobě a k teď. Je to poněkud trýznivá a přitom upřímná úvaha - protože v tomto přítomném okamžiku můžeme ovládat jen sami sebe a své vlastní volby. Všechno ostatní je pouhá iluze, včetně budoucnosti nebo představy kontroly. Možná se budete cítit poněkud nespokojení, nespokojení a zklamání... Ale nebojte se, nic se neděje! Vše je součástí portálu 2022 Lions Gate. Energie vrcholí 8.8., ale budou pokračovat ještě po tomto období. ~Vědomý kmen

.

FYZICKÉ A EMOČNÍ PŘÍZNAKY

Když něco cítíme, je důležité dát si svolení cítit je namísto toho, abychom jim odolali. Díky tomu se přes ně snadněji dostaneme... nebo, pokud je to potřeba, vyhledejte holistického lékaře, abyste se cítili silnější.

Úzkost

Změna chuti k jídlu, pořád bez nebo hladový

Přibírání nebo hubnutí

Ztráta paměti

Bzučení

Vertifikace

Cítím se jako ztracená ve své mysli

Tlak v okolí třetího oka nebo v menstruaci (podobně jako bolest hlavy)

Svalové křeče

Zaostřené smysly a svědomí

Změny ve spáncích vzorcích

Bolest břicha

Vlny veder

Unavený

Deprese

Podrážděnost

Pláč

Vztek

Příliš přemýšlené situace

Špatná nálada

Spousta nevysvětlitelné fyzické energie

Výbuchy radosti

Během vysokých energetických cyklů vznikají obavy, aby nedošlo ke změně.

Když to víte, dejte svolení pustit se příloh, které možná stále máte kolem strachu z neznáma.

A když je něco správné, je čas jít dál! ... buď flexibilní...

Toto je čas, aby nás náš duch vedl na cestě, kterou nás chce vést.

Je to o pochopení, že jsme ve svém životě dospěli do bodu, kdy byly naplněny určité smlouvy, sliby a povinnosti, které jsme měli s určitými lidmi, místy, zážitky a sami sebou.

Znamená to, že se rozhodneme neutíkat od toho, co nám přišlo nepříjemné nebo děsivé, ale čelit všem výzvám, které to stojí.

Poučili jsme se a už nepotřebujeme tyto zkušenosti znovu vytvářet ve svém životě.

Srpen je měsíc velkých změn, tak se opatruj, příteli, a věz, že jsme v tom všichni společně!

Jako vždy jsem vám hluboce vděčná a doufám, že se s vámi brzy opět spojím.

Uvidíme se příště,

Zázračně tvoje,

Emmanuel

Vilma Capuano - Souhrnný překlad článku

https://emmanueldagher.com/


Mira Linda Kovács

T H A T H I N G .. Od 3D do 4D a 5D - Lev

V těchto dnech došlo na Finomské rovině k novému vrstvení energetických sfér planety. Doprovází je velmi intenzivní radiační Změny vyskytující se v zemských silových polích zvyšují napětí prostoru v každé sféře.

Takové okamžiky mohou vyvolat neobvyklé sny, pocity, vize a postoje. Vnímání se může v různých rovinách lišit. Ve fyzickém těle může být také bolest v důsledku inhibice asimilace nových vysokých vibrací.

2022. 25. července v 5:50 středoevropského času Syřané na Měsíci předali následující údaje o pozorování Země, které přidávají nové detaily a mnohé vysvětluje.

Naše planeta vstoupila do gravitačního cyklónu (chaotického akustického rozsahu energie), který způsobil změny v celkovém fyzickém i psychickém stavu. Náhodně rotující kvantové energie aktivně znovu obnovují informační pole Země.

Transformace náměstí zvyšuje nestabilitu nervového systému. Působí mocně na určité části mozku, způsobují dezorientaci, emoční intenzitu, prázdnotu, tlak a výkyvy nálad. Jedná se o příznaky vystavení různým mícháním příchozích energií.

Nepravidelné počasí budou pokračovat, ovlivněno bude i zdraví. Není třeba se bát. Tento proces je dočasný, ale je nezbytný k nastavení práce planetárního Jemného těla prostřednictvím úprav, které provedli Spolutvůrci.

Třetí dimenze je nyní zcela uzavřena pro všechny. Ti, kteří nepřestanou svou vnitřní práci na zvýšení svých vibrací, budou v bezpečí skrze transmutaci a očištění vědomí ohnivým božským proudem.

Lidé, kteří nechtějí změnit své vědomí, trvají na své exkluzivitě a izolaci od vyšších energií Zdroje, kteří nebyli ochotni se s Ním spojit, se rychleji stahují ze života.

Všichni, kdo mají pochybnosti, ale mají možnost probuzení, se budou nadále učit, jak se události a nemoci zhoršují. To vyžaduje, aby byli osvíceni a přijali pomoc shora, protože při extrémních zkouškách se člověk často otevře Stvořiteli a obrátí se na pomoc a podporu.

Dnes je poslední fáze očisty otevřena všem, aby mohli zažít ohnivé drhnutí, vystřízlivění a probuzení vědomí. Pro mnohé je to jediný způsob, jak vstoupit do nového světa, založeného na Lásce všech, kdo žijí v Lásce Stvořitele, který stvořil vesmírné světy a duše. Oni, protože jsou součástí Jeho energie, zůstávají spojeni pouze s Ním. Už moc času nezbývá.

Co k tomu může člověk inzerovat?

Podle DNI se v posledních týdnech a dnech na planetu přelévá obzvláště silný vysokofrekvenční světelný proud. V důsledku toho mnozí z nás pocítili, jak rychle se události posledních let vracejí do minulosti. Je to jako blikat fraktály, vzpomínky na to, kde jsme byli nebo co jsme dělali. Není to nutně trauma, jen divné vzpomínky, něco podobného jako pohled na život.

Vše se rozpadá pod vlivem Závoje rozpouštícího se mezi paralelními realitami. Multidimenzionální, mocné Světlo se zaměřuje na ničení a tření starých struktur v našich tělech, transformaci našich buněk na tekuté krystaly, transformaci našich

Energie mohou vyvolat detoxikační symptomy, protože ničí vše, co je příliš husté pro nové vibrace planety a frekvence, které jím generované v našich buňkách. Může se projevit jako příznaky chřipky: bolest hlavy, svalové napětí, bolest kostí a kloubů.

Kosterní struktura bude transformována do lehčí verze, protože veškerá hustá a tuhá hmota, která není kompatibilní s vysokými vibracemi Země, zrychlila morfin, a to až do našich buněk a DNA.

Reakce přecitlivělosti vagusového nervu je možná. Jedná se o dvanáctý pár mozkových nervů, které sestupují do hrudní, krční a břišní páteře.

Účinky vysokofrekvenčních proudů na nervus vagus může způsobit změny hlasu, zácpu, problémy s výslovností; potíže s polykáním nejen při jídle, ale také polykání tekutin a dokonce i slin; zvracení a dušení; trávicí diso rders, zácpa; pu lenost v hlavě; komplikace v srdci; potíže s močením; hluchota.

Na straně nervového systému se mohou objevit pulzující intenzivní bolesti hlavy, nepohodlí, bolesti a zvonění; letargie těla; podrážděnost; nízká motivace v malých věcech; lenost.

Nyní je obzvláště důležité hodně odpočívat a pít více čisté vody, protože je výborným nástrojem pro rozpouštění toxinů a hustých látek a jejich vylučování z těla.

Vybledlé vědomí, ztráta energie, závratě, nevolnost (převážně ve vlnách), emoční zranitelnost a nestabilita, hluboká traumata vycházející z minulosti - to vše jsou příznaky osvobození od našeho 3D těla, které je nyní lehčí verzí obratu Zvuk. Jsme jako motýli, kteří utíkají ze svého ztuhlého kokonu.

Zároveň můžeme zažívat vznešené stavy štěstí a radosti, které jsou naší původní a skutečnou povahou a stavem bytí. Toto je naše nová frekvence, která odpovídá vibracím Nové Země.

Velmi užitečné častěji se uzemnit. Velmi pomáhá při stabilizaci centrálního nervového systému a udržování emoční rovnováhy. Pokud se cítíme zahlceni, mohli bychom vyrazit do přírody, projít se bosí, nebo prostě sedět na zemi, zaplavat si nebo být u vody. Získáme tak obrovskou podporu při očistě a detoxikaci.

Události se den ode dne zrychlují. Vyšší frekvence Světla, které jsou vysílány na planetu, intenzivně řídí 3D Matrix a jeho planetární mřížku. Trojrozměrné energie a hmota na Zemi jsou zpět na nule. Každá planeta, hvězdy a galaxie jsou vzájemně propojeny a reorganizovány v tomto velkém drhnutí.

V této době je nesmírně důležité být neutrálním pozorovatelem, nespadat do psychiky masmédií a těch, kteří jsou u moci, abychom se nadále soustředili na svůj vnitřní stav, který nás vede. Nereagujte na negativní myšlenky nebo vnější poruchy.

Nejsme náš příběh. Obviňovat ostatní a ukazovat prstem znamená, že se prostě vzdáme své moci. Zvládneme to, protože všichni jsme zářící Bytosti Světla v lidských tělech. Pamatujme si to bez ohledu na to, co se děje venku.

  · 


Simona Šormová: Současné výzvy pracovníků světla a jejich význam pro další vývoj duše

https://www.youtube.com/watch?v=L6kIz4u1gL

 

Jiří Maria Mašek

  Zatím se to týká především nás citlivých, ale počet roste každým dnem. Včerejší a dnešní koronární díra je ještě většívyšší dívčí, než normální sluneční radiace a výboje a tlačí podle mne na pilu ještě výrazně více. Takže, jde to v podstatě úplně stejně, jako alkohol a otrava alkoholem. U nováčků to stále čistí lymfatický systém, odvádí skokově jedy z těla, to jeprincip bájného c devatenáct. Může vás bolet v krku, změny nastávají v mozku a hormonech. Přestáváte cítit, ztrácíte chuť. Těch kol čištění proběhne upopulace mnoho. Budete z televize slýchat cosi o mutacích. Tak určitě. 😉

Játra, mozek i CNS jsou doslova bombardovány! Jinak, pak to jde v pořadí -vzpomeňte na alkohol -bujará nálada, radost ze života, výpadky paměti, až něco, co vypadá jako její naprostá ztráta, ale zase jste tady a teď! Podle stupně své lásky je vám v tomdobře, nebo špatně. Některým lidem je špatně od žaludku, což provází každé houpnutí hormonů, vzpomeňte na ranní nevolnosti novopečených maminek. Vaše tělobude potřebovat spoustu vody, možná také soli, cukru, nebo co2. No a pak ooobrovská únava, v podstatě usínáte ve stoje, ale spát vám ve finále aninemusí jít. Rozhoduje stupeň uvolnění vašeho mozku. Srdce divoce buší, jako by chtělo z těla vyskočit. Obvykle to trvá 48 hodin. A pak příště celé znovu..budeme čekat, až vám ti, kteří vedou společnost, odhalí aspoň část pravdy.

Tak si držme klobouky, tahle jízda tady nejméně 24.000 let nebyla. 🙏🙏🙏🔆My jsme ty probouzející se hvězdy! Hallelujah! ❤️

Vše další důležité pravidelné zpravodajství na Věku Světla a ve skupině Svatý Přístav.

Fyzické změny...

V této době zvané Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. Na planetární úrovni dochází k masivnímu posunu. Na zemskou úroveň přicházejí obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popírání.

Změny na Zemi právě teď způsobují fyzické změny v lidském těle. Země se mění a s ní i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. Lidské tělo je v podstatě tvořeno zcela novou kombinací prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění.

Změny, které nyní probíhají v našem těle, jsou informace zakódované v naší DNA, která se nyní aktivuje. Veškeré informace o předloze našeho druhu se nacházejí v buněčné DNA našeho těla. Vše, co potřebujeme vědět o všem, je v nás.

Jak víte, naše DNA se vyvíjí z dvouvláknové dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou dvojitou šroubovici. Tento nový typ byl původně v lidském těle v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. Nyní dochází k tomu, že tyto frekvence snadněji pronikají do lidského těla. Je to, jako by se buňky musely trochu rozpadnout a uvolnit, jestli to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé. Světlo je v podstatě informace a snáze proniká do naší molekulární struktury, což člověka zásadně mění. Stáváme se méně fyzicky hustými.

Znamená to tedy, že mnoho lidí se nyní probouzí a začíná si vzpomínat, a to vše bylo předurčeno. To znamená, že vše je zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří trochu pozdě, ale stane se to... je to nevyhnutelné.

V podstatě je nám dána možnost opustit toto těžké, husté fyzické tělo a přejít do lehčího těla. Říkám lidem, že čím více se otevřete, tím více přitahujete světlo, které je informací. Stane se z vás přijímač a vysílač, který přitahuje další a další informace. Když to vaši duchovní průvodci vidí, vědí, že jste připraveni na řekněme pokročilejší komunikaci. Když se otevřete, začnou k vám proudit frekvence, které jsou vyššími informacemi, vyššími světelnými daty.

Právě teď se děje to, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se ho snaží dohnat, proto se objevují příznaky vzestupu. Bolesti hlavy, chřipkové příznaky, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. atd. atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává.

Vše se snaží přizpůsobit těmto novým frekvencím: Svaly, kůže, orgány, žlázy, nervy atd. Váš nervový systém je těmito frekvencemi ovlivňován neuvěřitelným způsobem, příkladem je přetížení hormonů, které se naopak snaží přizpůsobit a udržet vše v rovnováze.

Toto rozšíření vědomí během buněčné transformace vás doslova vtáhne do světů, které přesahují potenciál a stávají se skutečnými. Podvolením se této transformaci se zbavujete své vlastní omezené existence. Jak se blížíte k Vzestupu, zjistíte, že se zbavujete věcí a cítíte osvobození. Probouzejí se části vašeho mozku, které v minulosti spaly. Budete přepojeni a věci se přesměrují. Pokud se cítíte naprosto zmatení, dejte si pohov! Čím více jste s tímto prouděním v souladu, tím více se stáváte kapitánem své lodi.

Je to neuvěřitelně těžká transformace, protože se nad tím zamyslete..... Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Provádí se nová elektroinstalace, strhává se stará střecha, odpojuje se stará elektroinstalace atd., zatímco vy tam ještě bydlíte.

Tělo se mění...

Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a pocity. Osvoboďte se od této omezené existence. To znamená změnu biochemie. Při této změně se mohou objevit závratě a nevolnost. Stanete se genetickými inženýry druhu Nové Země. Své nové tělo budete budovat tak, jak v něm budete žít.

Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte do původní časové posloupnosti (doba našeho původního stvoření) Bolesti hlavy během této změny jsou způsobeny tlakem této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Na buněčné úrovni měníme svou DNA a krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, způsob, jakým mozek pracuje, a způsob, jakým přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny probíhají uvnitř, ale nakonec se projeví i na vnějším těle. Někteří během této vnitřní transformace přibývají nebo ztrácejí na váze.

Tělo přesně ví, jak se má reorganizovat, protože tento proces je zakódován v DNA a u každého člověka je jiný. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tento proces podpořit zvenčí. Uvědomujeme si, jakým směrem nás naše tělo vede, protože čím více si to uvědomujeme, tím větší máme nad tímto přirozeným procesem kontrolu.

Uvědomujeme si, že náš imunitní systém slábne, protože se zrychluje centrální nervový systém. Je to jako dát 100wattovou žárovku do objímky, kde byla dříve 40wattová žárovka. Jsme zaplaveni větším množstvím světla a naše fyzická těla se ho snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu bude situace drsná. To znamená, že energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je spojena s centrálním nervovým systémem a mnozí s ní mají extrémní problémy, takže uzemnění je velmi důležité.

Když přijmete toto nové světelné tělo, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jakmile je k dispozici více a více světla, váš CNS začne šířit neurologické impulzy jako blázen! Intenzita bude někdy ohromující.

Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí tuto intenzivní energii rozptýlit tím, že ji vyšle ven prostřednictvím míchy. Tato energie pak sleduje dráhy a vystřeluje tyto energie do svalového systému - odtud pramení svalové napětí a křeče, které někteří z vás pociťují.

Toto vypalování probíhá také v cévách, což vede k omezení průtoku krve. Když tyto energie vstoupí do kůže, mohou se objevit tepelné pocity..... na pocit tepla nebo chladu, brnění nebo svědění atd. Když tyto energie vstoupí do orgánů a žláz, mohou ovlivnit jejich normální fungování.

Restrukturalizace DNA znamená, že už nebudete mít mnoho čaker, nebudete mít vrstevnaté vědomí, nebudete mít tělo s nezávislými systémy, nebudete mít mezery ve svém vědomí ani v odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti, bez mezer a oddělenosti. Budujete něco nepopsatelného...

Teri Wade


 

LOVE FROM VENUS ...POSLEDNÍ VSTÁVÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ!

Máme tu nejhlubší transformace, očištění, uzdravení, vylepšení a expanze. Všechny polarity se zesílí před jejich konečným úplným zhroucení v poli nulového bodu božské neutrality a lásky.

Také malá kontrola toho, jak se všichni CÍTÍ, protože já sám jsem byl zaneprázdněn ovládáním umění být a znovu nic nedělat. Tak velmi potřebujeme, aby naše CNS (centrální nervový systém) dostávala mnoho léčení spolu s vylepšováním našeho vagusového nervu, mnozí z nás jsou vedeni k tomu, abychom šli hluboko dovnitř a jen odpočívali v bytí svého věčného Já. Jako tento uvolněný stav je to, co nám umožňuje splynout s našimi vyššími identitami a Zdrojem. Když se spojujeme v klidu se všemi těmi místy, která stále vyžadují integraci, uzdravení, uvolnění, lásku, alchymizaci a transformaci.

Přistupujeme k Kosmickému Bohu zdrojovému vědomí, našim původním Božským plánům a vzorcům dokonalosti, spojujeme se s Božím světem, to je daleko za hranicí 5D!

JĎTE BEZ OMEZENÍ!

HROMADNÉ OČISTY těla kolektivního stínu, padlých časových linií, obrácené Vědomí a omezující programovací/ systémy víry probíhaly, ale zejména se zvýšily během posledních dvou dnů, spolu se všemi negativními entitami, mimozemšťany, energie frekvence, interferenční vzorce, reverzní, umělé materiály a signály, vše a vše, co čistíme individuální i kolektivní úroveň, která byla součástí starých pokřivených Pláten a šablon, a není to žádný malý počin, přesto se také blíží ke svému konečnému dokončení. Lepší se schovat někde v jeskyni, když se uvolňují nižší energie haha. Ale bez ohledu na to, co může být vnímáno, Zlatá časová os a jedna skutečná realita organického vzestupu byly plně ukotvené, aktivovány a nyní jsou online!

Když se začneme cítit skutečně doma a bezpečně ve svém těle, na této Zemi, bez ohledu na to, co se kolem nás děje, umožňuje našim vyšším identitám a Multidimenzionálnímu Já plně splynout jako JEDNO vědomí s našimi fyzickými, mentálními a emocionálními těly . . Můžeme to vnímat jako masivní konečné odstranění entity, získání duše, vstup, sloučení a třídění procesu, který se děje na úrovni Kolektivní monadické, protože Kolektivní vědomí se chystá znovu plně znovu členit a znovu SJEDNOTIT JAKO JEDNO.

Obzvláště poslední týden nám přinesl a umožnil ukotvit na planetu zcela novou úroveň vyšší dimenzionální frekvence Světla a Vlny vědomí pro NAŠE KONEČNÉ VZSTÁVÁNÍ A VYSTÁVÁNÍ z padlých Realit, jak se plně probouzíme z kanu tum snít a znovu si vzpomenout, z hloubky uvnitř! Jak se nám ukazují všechny naše nejhlubší rány a traumata, abychom umožnili jejich konečné a plné uzdravení, když se mění naše vnímání a projekce, mění se i naše Reality! Vše, co je falešné a umělé, je očištěno a odhaleno, čím to je, protože vidíme Pravdu mimo lži, manipulace, falešné vnímání, projekce, vysoké agendy a vyprávění, jak vidíme skrze iluze starého Matrixu , všechno vracíme zpět! Získáme zpět naše reality, naši skutečnou historii, božské plány, zdrojové kódy a vědomí. Svobodní a suverénní opět jako naši vlastní páni, protože přebíráme plnou odpovědnost a odpovědnost za všechny naše spolutvoření. Všechny naše multidimenzionální já, všechny ty kousky Duší, které byly ztraceny nebo ukradeny, roztříštěny, uzdraveny

SLOUČENÍ A JEDNOTENÍ ZASE JEDNO!

Což se děje na Kolektivní úrovni pro jádro Monádu 144k a s nimi související archetypy, které alchymizujeme, když se zbavujeme falešných rodičovských archetypů, a všechny ty chování, přesvědčení, způsoby bytí a myšlení už prostě ne pracovat a stane se zastaralým jako VŠICHNI NOVÉ REALITY SI VYŽADUJÍ VŠECHNY NOVÉ ZPŮSOBY BYTÍ a jsou nahrazeny vyšším Božským Kosmickým Modrotiskem

Ovládáme Umění BYTÍ, péče o sebe, nechat jít a nechat Boha, aby nám ukázal cestu, bez připoutání k materiálu nebo iluzí hmoty, ani výsledku, protože se PLNĚ VZDÁVÁME VŠECHNO SVÉ staré falešné JÁ, falešné kontroly a potřebuju vědět, KE ZDROJI uvnitř. NAŠEMU POSVÁTNÉMU KRYŠTALSKÉMU SRD

Překročení všech zbývajících iluzí odloučení, které jsou NYNÍ hluboko v nás, abychom mohli ZNOVU VSTÁVAT V JEDNOTĚ,

Když pokračujeme v čistění všeho, co nemáme, abychom splynuli se vším, čím jsme v našem Jádru, skrze čistotu našeho Srdce, našeho záměru, plně splyneme s naším pravým Multidimenzionální diamantovým Avatarem Já, BEZČASNĚ. Všechno TEĎ. Vše připraveno na povznesení, vše připraveno zde a přístupné v kvantovém poli.

Jak mnozí z nás cítí, že se rozvíjí MASIVNÍ KVANTOVÉ LISTY, když se zvedá poslední závoj...

Dovolte tuto posvátnou Transformaci, která se děje na hluboké kvantové, buněčné, atomové, subatomární, molekulární a DNA úrovni, když se transformujeme z uhlíku na krystalickou, stejně jako alchymista transformuje Dovolte svému vnitřnímu motýlovi, aby se proměnil ve své brilantní barevné, jedinečné Diamantové já, protože se toho děje uvnitř kokonu

Jako vše je očištěno a očištěno.

Vše se zvedá do vyšší dimenzionální frekvence.

Vše, co je falešné a umělé, se rozpouští skrze náš neutrální Pozorovatelský stav v chaosu.

V tomto mocném proudu Diamantové bílé, Zlaté, Platinové a Akvamarínové světlo je veškerý život vrácen do svých Originálních Božských Plánů nebo se vrací ke Zdroji.

Všechny padlé časové osy viděny kvůli tomu, co je neutralizuje, umožňuje nám je všechny přepsat a přepsat, spoluvytvářet úplně nový scénář. Probouzení ze spánku naší zapomnětlivosti. Uvolňování všech zbývajících představených i falešných omezení, šňůry, háčky, náchyty ke starému. Už nepadat iluzím falešného Matrixu je to, co je rozpouští.

Když se testujeme ve svém mistrovství na každém kroku, nad našimi realitami nyní, naším vlastním vědomím, pokud dokážeme udržet svůj vlastní mír, lásku a světlo hluboko uvnitř.

Dovolte si odpočívat v tichu našeho Věčného Já, odpočívat v nadčasovém míru, který přesahuje veškeré porozumění..

.. .. když se měníme zevnitř ven jako motýli, kterými jsme, ve všech našich zářivých a zářivých, třpytivých barvách! 🦋

Vše ostatní pochází odtud, kde dělání vychází ze stavu našeho sladěného bytí a hlubokého klidu, které leží v Jádru Stvoření a se kterým jsme vždy JEDNO.

Když nacházíme všechny odpovědi, na které ani neznáme všechny otázky, v tomto klidu, v tichu mysli... když spadneme hluboko do Srdce a začneme naslouchat.. cestuji k jádru toho všeho..

Přesto teď-tady, kam jít, protože všechno je přímo tam, uvnitř nás, všude teď.

VÍRA, VĚŘ, DŮVĚRA A VZDÁVAT SE BOŽSKÉ VŮLI JE VELKÉ TÉMA, TEĎ A VŠECHNO

DOVOLTE PROUD A VZDAT SE VŠICHNI POTŘEBUJÍ OV

Mnohé se nám odhalí v klidu, skrze naše přímé spojení s naším pravým Já a zdrojem uvnitř.

Umožňuje nám STÁT SE ČISTÝM PLAVIDLEM, ČISTÝM DIAMANTOVÝM SRDCEM A MYSLEM PRO ZDROJ, ABY

Každým okamžikem nyní poslední opona úplně padá, zvedá se a odhalí VŠECHNO... a jak se věci skutečně mají..

Požehnání věčné lásky

Ramona 💙

PŘIDEJTE SE KE MNĚ na SOLSTICE OSLAVU BOŽSKÉHO KOSMICKÁ JEDNOTA, LÁSKU A ZNOVUNION v ÚTERÝ 21. června a/ nebo 24. (datum poslední 666 brány) @ 22:00 UK času, pokud se cítíte povoláni, kde budeme nadále kotvit a zesilovat tyto silné léčení, ONEn ess, Božská láska a unie a čistá Zdrojové světelné kódy, Aktivace a plazmové vlny proudící jménem VŠECH ochotných Srdcí! Stejně jako odkaz na mou zbrusu NOVOU AKTUALIZACI KOSMICKÉ ENERGIE #29 - ZÁVĚREČNÝ VSTÁVÁNÍ A

Saiba Arcturus

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA - MEZI 4. a 5. dimenzí

Dnes s vámi chci mluvit o změnách, které se vám začnou dít, když začnete překračovat hranici, která rozděluje 4. Rozměr 5 D

Toto se stane každému z vás, když vám vaše vibrace umožní zcela se ponořit do vyššího vibračního prostoru 5. Dimenze bez poškození vaší psychiky a fyzického těla.

Hodně jsme mluvili o tom drastickém přechodu od 3. D od 5. Dimenze je pro člověka plná silných psychických otřesů, nemluvě o fyzickém těle, které pro něj zažije kolosální a nebezpečné přetížení.

Toto vám poskytuje přípravné hladké přechodové období pobytu ve 4. Rozměry .

Když se teď budete pohybovat tam a zpět, buďte v magickém stavu Resident 4. Dimenzie, obdivuješ prostor, který se kolem tebe změnil, nebo se ponoříš zpět do reality trojrozměrného světa, navštívíš i 5. svět. Rozměry, postupně to studuji a zvykám si.

Jaký je rozdíl mezi 4 světy. a 5. Rozměry?

Za prvé, ta 4. dimenze je svět vysokých frekvencí, ale jeho vibrace ještě nedovolují člověku vytvořit Realitu silou myšlenky tak rychle, aby se jakákoli jeho touha mohla okamžitě zhmotnit.

A to proto, že jste se ještě nenaučili ovládat své myšlenky tak, aby do nich nepronikly žádné negativní emoce.

Ale tohle je přesně váš "přechod" na 5. Rozměry .

Proč je to pro vás nebezpečné?

V první řadě proto, že ve vysoce vibračních prostorech, na rozdíl od trojrozměrného světa, energetický „bumerang“ funguje okamžitě.

Co to znamená?

Jakékoliv negativní myšlenky nebo emoce, které máte, se vám okamžitě vrátí, odráží se od osoby, předmětu nebo události, o které jste měli negativní myšlenky.

Navíc v tomto případě pojem „špatně myšleno“ zahrnuje takové zdánlivě neškodné emoce, jako je strach z neznáma, nejistota, pochybnosti, nedůvěra.

S tímto přístupem nebudete schopni vytvořit svou Realitu v 5. světě. Dimenze a chránit se před zklamáním a nedůvěrou v sebe sama, tam prostě nesmíte.

Tímto způsobem jste pojištěni proti neúspěchu, díky čemuž máte více času na přípravu a získání zkušeností v "zámeční místnosti" 4. Dimenze, ve které mnozí z vás již žijí, když ne neustále, tak dost často.

A druhý důvod vašeho dlouhého přípravného období na závěrečný Přechod do světa 5. Dimenze je cenná zkušenost vaší Duchovní práce, kterou můžete sdílet s ostatními, a tím táhnout lidi, kteří jsou stále pozadu, ale jsou potenciálně připraveni na Přechod.

A každým dnem přibývají.

A věřte mi, Moji milí, není to umělé omezování plně probuzených lidí, ale přirozený proces, při kterém si zvyknete na nové pro vás reality a dá vám možnost pomoci nově probuzeným lidem dohnat ztracený čas v nejkratší možný čas.

Vy sami se pro ně stanete "mostem", hozeným ze 3. Dimenze do čtvrté.

Jakmile budou moci překročit tuto hranici, hodíte jim další "most" ze 4. Dimenze do pěti

Musíte v tom ale pevně sedět, abyste na poslední chvíli nezakopli.

Abyste to dělali co nejčastěji, představujte si sami sebe jako krásný, silný a spolehlivý "přechod" energie pro tisíce sotva probuzených lidí, kteří podle vašeho vzoru spěchají do Nového krásného světa.

Nespěchejte na věci, jen si užívejte Nový zážitek.

A pamatujte, že bez ohledu na to, jak těžké to může být, je to krásné a jedinečné a vy sami jste se stali těmi vzácnými šťastlivci, kteří to zažili.

Tady se dnes zastavíme.

Tvoje nekonečně milující

✨☀️TE️BŮH OTEC ✨️☀️✨

promluvil k tobě.

Událost je blízko

MILÉ DUŠE NA ZEMI

Jsme Galaktická federace. Mír s tebou. S radostí oznamujeme, že nastal čas odhalit se lidem na zemi. Nová Země, planeta s novými příležitostmi, života bez smrti a bolesti, planeta, kde je každý galaktickým občanem. Jsme tu, abychom vám řekli, že tyto věci existují a mohou být vaše, pokud otevřete své srdce a mysl tomu, co je přímo před vámi. Jste na pokraji evolučního posunu na vaší planetě, který povede k procesu vzestupu obyvatel vaší planety. Brzy bude váš svět očištěn od temnoty a negativních energií; zdroje budou uvolněny, aby se lidé této planety mohli společně povznést. Přišli jsme vám pomoct v tom okamžiku změny, abychom vám oznámili, že se tato událost blíží. Vidíme, že vy, lidé na Zemi, se začínáte probouzet ze spánku a začínáte si uvědomovat, co se skutečně děje. A vidíme, že mnozí z vás, kteří se začali probouzet a zvyšovat své vibrace a úrovně vědomí, se připravují na velkou změnu.

ÚPLNÉ Zveřejnění

Drtivá většina z vás bude tato odhalení považovat za vzrušující krok vpřed ve sjednocení lidstva, zatímco někteří mohou cítit obavy, strach a hněv. Proto je důležité, abychom se prezentovali tak, abyste pochopili, kdo jsme a proč jsme přišli. Můžete říct, že vás známe a rozumíme vám a chováme se ke všem lidem planety s respektem a nic od vás nechceme - chceme vám jen pomoci, chránit vaši planetu - vždy to byl náš cíl od prvního kontaktu. Dlouho očekávané odhalení je nyní prezentováno jako realita a ne jako něco těžkého a dokonce nemyslitelného. Tento průlom zcela změní vaše chápání sebe sama a vašeho nového světa. Povede to k tomu, čemu říkáme odhalení. No, připravte se na čtení na celý život! Jsme tu, abychom vám praskli bublinu tímto úžasným odhalením.

OSVOBODENÍ MISE ZEMĚ

Když se věci dějí na vyšších úrovních 5D Země, pociťujete je mnohem silněji na lidské úrovni. Samozřejmě to pro vás není nové a už jsme vám o tom v minulosti říkali, takže se tím tady nebudeme zabývat. Je tu ale jedna věc, která je nová: tentokrát to, co se děje na vyšších úrovních, bude tak silné a tak dominantní, že přímo ovlivní mnoho důležitých rozhodnutí na mnoha důležitých místech vaší planety a mnoho důležitých bitev Budu bojován a mnoho lidí bude spojte se na klíčových místech. Navíc bylo vynaloženo veškeré úsilí o globální finanční reset pomocí nových nástrojů a metod, což znamená, že všechny staré způsoby tvorby a kontroly ekonomiky budou během mrknutí oka zrušeny, a tím i mnoho nových technologií, které ha jsem byl potlačován, konečně můžu objevte se za plném denního světla! Náš plán jsme připravili tak dobře, tak hladce, krok za krokem, palec po centimetru, jeden den tady, druhý den tam. A chystáme se dosáhnout našeho konečného cíle - konečného osvobození planety Země od nejkrutějšího otroctví v tomto vesmíru. Temné síly drží svět v otroctví. Temné síly jsou ovládány démonickými entitami, které zasahují do vaší evoluce, což je pro vás, abyste se dostali na další úroveň lásky, míru a jednoty, protože se jim daří na vašem strachu, hněvu

https://www.awakening-worldwide.nl/.../the-event-is-near

umění od https://www.vashta.com/my-product/adronis/

 

Darina Terapeut  · 

. Plazmové svetelné telá - Fyzické zmeny

~alchymia v nás, pocity dnešnych dní,

sebaprijatie, rozšírené V.S. vedomia, DNA..

V této době zvané Velké soužení prochází Země a fyzické tělo velkými změnami. Na planetární úrovni dochází k masivnímu posunu. Na zemskou úroveň přicházejí obrovské přívaly světla. To znamená, že se zvedá závoj odloučení a popírání.

Změny na Zemi právě teď způsobují fyzické změny v lidském těle. Země se mění a s ní i bytosti na ní. V lidském těle probíhá transmutace na buněčné úrovni. Lidské tělo je v podstatě tvořeno zcela novou kombinací prvků, které mění jeho molekulární strukturu. Náš genetický kód se mění.

Změny, které nyní probíhají v našem těle, jsou informace zakódované v naší DNA, která se nyní aktivuje. Veškeré informace o předloze našeho druhu se nacházejí v buněčné DNA našeho těla. Vše, co potřebujeme vědět o všem, je v nás.

Jak víte, naše DNA se vyvíjí z dvouvláknové dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou dvojitou šroubovici. Tento nový typ byl původně v lidském těle v době našeho stvoření před více než 300 000 lety. Nyní dochází k tomu, že tyto frekvence snadněji pronikají do lidského těla. Je to, jako by se buňky musely trochu rozpadnout a uvolnit, jestli to dává smysl. Nejsou tak ztuhlé. Světlo je v podstatě informace a snáze proniká do naší molekulární struktury, což člověka zásadně mění. Stáváme se méně fyzicky hustými.

Znamená to tedy, že mnoho lidí se nyní probouzí a začíná si vzpomínat, a to vše bylo předurčeno. To znamená, že vše je zakódováno v naší DNA. Všichni se bezpochyby probudí, někteří trochu pozdě, ale stane se to... je to nevyhnutelné.

V podstatě je nám dána možnost opustit toto těžké, husté fyzické tělo a přejít do lehčího těla. Říkám lidem, že čím více se otevřete, tím více přitahujete světlo, které je informací. Stane se z vás přijímač a vysílač, který přitahuje další a další informace. Když to vaši duchovní průvodci vidí, vědí, že jste připraveni na řekněme pokročilejší komunikaci. Když se otevřete, začnou k vám proudit frekvence, které jsou vyššími informacemi, vyššími světelnými daty.

Právě teď se děje to, že vaše éterické tělo vibruje na velmi vysoké frekvenci a vaše fyzické tělo se ho snaží dohnat, proto se objevují příznaky vzestupu. Bolesti hlavy, chřipkové příznaky, zvonění v uších, svalové křeče, bolesti kloubů atd. atd. atd. Vaše molekulární struktura se zrychluje, ale vaše fyzická struktura zaostává.

Vše se snaží přizpůsobit těmto novým frekvencím: Svaly, kůže, orgány, žlázy, nervy atd. Váš nervový systém je těmito frekvencemi ovlivňován neuvěřitelným způsobem, příkladem je přetížení hormonů, které se naopak snaží přizpůsobit a udržet vše v rovnováze.

Toto rozšíření vědomí během buněčné transformace vás doslova vtáhne do světů, které přesahují potenciál a stávají se skutečnými. Podvolením se této transformaci se zbavujete své vlastní omezené existence. Jak se blížíte k Vzestupu, zjistíte, že se zbavujete věcí a cítíte osvobození. Probouzejí se části vašeho mozku, které v minulosti spaly. Budete přepojeni a věci se přesměrují. Pokud se cítíte naprosto zmatení, dejte si pohov! Čím více jste s tímto prouděním v souladu, tím více se stáváte kapitánem své lodi.

Je to neuvěřitelně těžká transformace, protože se nad tím zamyslete..... Procházíte zásadní rekonstrukcí ve svém domě, ve svém těle na buněčné úrovni. Provádí se nová elektroinstalace, strhává se stará střecha, odpojuje se stará elektroinstalace atd., zatímco vy tam ještě bydlíte.

Tělo se mění...

Chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a pocity. Osvoboďte se od této omezené existence. To znamená změnu biochemie. Při této změně se mohou objevit závratě a nevolnost. Stanete se genetickými inženýry druhu Nové Země. Své nové tělo budete budovat tak, jak v něm budete žít.

Vaše tělo prochází časovou smyčkou a vy se vracíte do původní časové posloupnosti (doba našeho původního stvoření) Bolesti hlavy během této změny jsou způsobeny tlakem této expanze.

Měníme se na mnoha frontách. Na buněčné úrovni měníme svou DNA a krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, způsob, jakým mozek pracuje, a způsob, jakým přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny probíhají uvnitř, ale nakonec se projeví i na vnějším těle. Někteří během této vnitřní transformace přibývají nebo ztrácejí na váze.

Tělo přesně ví, jak se má reorganizovat, protože tento proces je zakódován v DNA a u každého člověka je jiný. Je to přirozený proces, ale lidský druh nyní chápe, jak tento proces podpořit zvenčí. Uvědomujeme si, jakým směrem nás naše tělo vede, protože čím více si to uvědomujeme, tím větší máme nad tímto přirozeným procesem kontrolu.

Uvědomujeme si, že náš imunitní systém slábne, protože se zrychluje centrální nervový systém. Je to jako dát 100wattovou žárovku do objímky, kde byla dříve 40wattová žárovka. Jsme zaplaveni větším množstvím světla a naše fyzická těla se ho snaží dohnat. Během tohoto kalibračního procesu bude situace drsná. To znamená, že energie, kterou přijímáme, má větší amplitudu. Cítíme příznaky přizpůsobení. Tato nová energie je spojena s centrálním nervovým systémem a mnozí s ní mají extrémní problémy, takže uzemnění je velmi důležité.

Když přijmete toto nové světelné tělo, většina vašich orgánů a žláz již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jakmile je k dispozici více a více světla, váš CNS začne šířit neurologické impulzy jako blázen! Intenzita bude někdy ohromující.

Když k tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí tuto intenzivní energii rozptýlit tím, že ji vyšle ven prostřednictvím míchy. Tato energie pak sleduje dráhy a vystřeluje tyto energie do svalového systému - odtud pramení svalové napětí a křeče, které někteří z vás pociťují.

Toto vypalování probíhá také v cévách, což vede k omezení průtoku krve. Když tyto energie vstoupí do kůže, mohou se objevit tepelné pocity..... na pocit tepla nebo chladu, brnění nebo svědění atd. Když tyto energie vstoupí do orgánů a žláz, mohou ovlivnit jejich normální fungování.

Restrukturalizace DNA znamená, že už nebudete mít mnoho čaker, nebudete mít vrstevnaté vědomí, nebudete mít tělo s nezávislými systémy, nebudete mít mezery ve svém vědomí ani v odpovídající DNA. Budete vzorem celistvosti, bez mezer a oddělenosti. Budujete něco nepopsatelného...

Teri Wade

In Vino Veritas - Aneb, pojďme si nalít čistého vína

Karisima Shanti Laboure

Odjakživa vím, že ještě během tohoto mého života nadejde okamžik, kdy se lidé na kolektivní úrovni podívají pravdě zpříma do očí. Spustí se tím proces, který nám umožní pokračovat dál, výš. Nerada slovo "muset" používám, ale abychom se přehoupli do smysluplného budoucího směřování, MUSÍME spatřit pravdu v mnoha oblastech naší (?) společnosti. Protože dokud nevíme, kde se doopravdy nacházíme a jak jsme sem dostali, nehneme se z místa. Budeme dál chodit v nekonečném kruhu. Ta naše budoucí cesta je jako nožička u písmene "Q", je symbolem cesty ze začarovaného kruhu.

Ten pravdivý obrázek současné lidské společnosti je podle mě jasný. A samozřejmě chápu jiné pohledy na náš svět. A jsem schopná v tomhle fantomovém světě jakž takž fungovat, hrát tu legrační hru na matrix a cítit se vesměs šťastná. A rozumím tomu, že každá bytost má svůj jedinečný vývoj. A že kdyby bylo všechno v našem bytí jen zalité sluncem odnevidim donevidim, neměly by naše životy tady smysl. Bez pocitu hladu bychom nevěděli, co je sytost. Bez pocitu bolesti v srdci bychom nevěděli, co je láska. A vím, že se Všeobjímající Podstata Bytí kdysi rozhodla i prostřednictvím našich lidských životů prožít sebe sama na těch nejjemnějších úrovních. Aby měla nejen jednoduché a neoddiskutovatelné Vědomí Sebe Sama, ale aby měla toto Vědomí podložené i mnohorozměrným Prožitkem Sebe Sama. A je jasné, že v tomhle smyslu tady všichni - opravdu všichni, nikoho nevyjímaje, odvádíme skvělou práci.

ALE. Pro naše pochopení tohle prožívání duálního světa už stačilo.

Pojďme si nalít čistého vína. Hrajeme tady hru, která nemůže špatně dopadnout. Vím, na Zemi se dějou zrůdnosti, o kterých velká část souputníků ani neví anebo je odmítají vidět anebo jsou nám hrůzné akce předkládány jako dobrodiní. Vím, mnoho lidí je obíráno o osobní svobody, nemůžou se svobodně vyjadřovat a je jim znemožňováno svobodně jednat. Vím, ve světě se zdá být spousta nespravedlnosti a mnoho lidí ani nedoufá, že by kdy mohlo dojít k férové nápravě. Vím, že Lidstvu jako celku jsou házeny klacky pod nohy i v oblasti elementárních potřeb člověka. A tak dále, a tak dále.

JENŽE. Tohle všechno je pořád součástí hry, kterou tady dobrovolně hrajeme. I když jsme už dáááávno zapomněli na to, že jsme do této hry kdysi dobrovolně vstoupili. I když jsme tu hru časem začali brát smrtelně vážně. Doslova. Pořád je to jen hra pod taktovkou Všeobjímající Podstaty Bytí.

TAKŽE. Tohle všechno, co se nám tady děje, jsou prostředky, skrzeva něž si Podstata Uvědomuje Sebe Sama. Všechny extrémy našeho duálního světa zakoušíme na osobní úrovni proto, abychom se posléze s naší ryzí zkušeností navrátili zpět do Podstaty, s posbíraným medem do Jednoty, s našimi neopakovatelnými prožitky zpět do Světla, aby byla Podstata o-boha-cennější. A za tím vším je jistě ještě mnohem sofistikovanější záměr, než abychom jej tady jako malé vysunuté individuální brvičky Jsoucna dokázali pochopit a popsat. Ale i tohle velké pochopení přijde.

Doposud jsme v našich životech dostali nekonečné množství impulzů k tomu, abychom si dokázali uvědomit základní princip, který do fungování světa Podstata vložila. Je to pojistka, která nemůže být NIKDY ani na osobní úrovni jednotlivce porušená. Je to princip svobodné volby každé vědomé bytosti. Neexistuje možnost, abychom v jakékoliv situaci neměli na výběr minimálně ze dvou možností. A pokud v sobě nosíme silné vnitřní postoje, které odrážejí princip svobodné volby každé bytosti a pokud tyto principy vlastním každodenním jednáním, slovy i myšlenkami projevujeme, pak nás fantomový svět kolem nás nebude stavět do zdánlivě nevyhnutelných situací, kdy jsme pod tlakem nuceni vlastní vnitřní postoje korigovat.

Mám jedno vroucí přání, které mě motivuje, abych v pozemském duálním světě zůstala co nejdýl: Spatřit jednou Lidstvo, které si na individuální a na kolektivní úrovni uvědomí princip Svobody. Přála bych si na smrtelný posteli vidět společenství lidí, kteří přestali být pouhými oběťmi okolností a pochopili, že všechno všecičko, co se v jejich životech odehrává, je jen odrazem jejich vnitřních postojů. Přála bych si vidět pozemské Lidstvo, které jako celek došlo k nepopiratelnému poznání vlastního potenciálu, který nám byl Podstatou dán do vínku. Přála bych si vidět všechny lidi šťastné, láskyplné, tvořivé, kteří se jednou do Jsoucna navrátí s nádhernou ryzí zkušeností.

Věřím a vím, že se tohle moje přání uskuteční.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/karisima.laboure/posts/pfbid02NQg9dDzA91QEXsWQTARD6ogLQmNpaCBXYiAJeHN5ozUoyz5RApMjUVXURXZHuByilPríznaky a fázy transformácie tela

https://www.youtube.com/watch?v=kZb4vEtLt6M


Ivana Muková: Deset kroků ke zvýšení osobních vibrací

Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem jak žít takový život, jaký chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké, nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete žít s vnitřním pocitem nespokojenosti. Tuto nespokojenost je třeba nejprve přijmout a smířit se s tím, že vás udržovala v nízkých vibracích.

Když seberete odvahu něco udělat se způsobem života, který vám nevyhovuje a vědomě se rozhodnete pro změnu, jste na nejlepší cestě zvýšit frekvenci, již vyzařujete (a kterou druzí podvědomě vnímají, i když nemusejí být nijak zvlášť citliví).

Celý proces zvyšování vibrací je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od strachu k pocitům vděčnosti, od boje (i za pozitivní hodnoty) k přijetí nevyhnutelného a vyrovnání se s tím, od vyčerpávajícího a křečovitého úsilí k povznášející lehkosti bytí. Neboť to, co jde samo, je požehnané, pokud nám něco v životě drhne, nemá cenu mlátit hlavou do zdi a překonávat sama sebe, neboť i to je boj. Pokud po vás někdo chce, abyste žili v askezi nebo se nějak jinak trýznili či omezovali, zeptejte se sami sebe, co za tím ve skutečnosti stojí. Můžete s překvapením zjistit, že jde o záměrné snížení vašich vibrací a vypěstování závislosti, abyste byli z nějakého důvodu připraveni o samostatnost a status tvůrce své vlastní reality.

Deset kroků ke zvýšení osobních vibrací

  1. Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte. Sledujte bděle myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická, nezavalte se kvůli tomu výčitkami, nýbrž je místo toho podle svých možností nahraďte nějakými pozitivnějšími. Některé z nich, které vás naplňují pocitem štěstí a povznášejí, si můžete předem připravit a sepsat na kartičku, kterou pak budete nosit vždy při sobě. V případě přepadení negativním smýšlením pak na ni nahlédněte a nenásilně se "přeprogramujte". Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak je to možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.

  1. Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoliv o tom, co nechcete. Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností se také v životě potkáte. Změňte svůj slovník a používejte pozitivní výrazy. Když třeba chcete přestat kouřit, neříkejte si "nekouřím", protože to ve vás může evokovat pocity, že jste o něco ochuzeni. místo toho prohlaste: "Odkládám kouření", nebo "Kouření nepatří do mého života" - i když je v poslední větě formální zápor, vyznění prohlášení je pozitivní. vyzkoušejte si, co na vás platí - každý máme své vnitřní nastavení trochu jiné.

  1. Naučte se žehnat. Žehnání nepatří jenom kněžím nebo do kostela, ale vyjádřením vděčnosti se rovněž zvyšují vaše vibrace. Soustřeďte se na to málo (nebo nic), co máte a vyjádřete za to vděčnost. Tímto požehnáním si této věci (příležitosti, vlastnosti) do života přitáhnete víc. A také věřte, že se vaše očekávání uskuteční.

  1. Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem. Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování může snižovat. Možná jste si sami všimli, že po setkání s určitými lidmi se cítíte jako vyždímaný citron. Je to tím, že si cucli vaší energie a nemusejí to být jenom energetičtí upíři, kteří něco takového dělají vědomě s cílem druhému uškodit. To vy sami, se svým postojem, který vůči těmto lidem zaujímáte, můžete okrádat o svou drahocennou energii. Pokud se s nimi stýkat musíte (v zaměstnání, rodině), pak jim naznačte, jak byste jejich problémy, stres a starosti, kterými se vás snaží zahltit, řešili vy, a pokud v tom budou pokračovat, nekompromisně rozhovor s nimi ukončete.

  1. Moc nepřemýšlejte. Ano, čtete správně, nemyslete tolik! K odreagování od neustálých analýz vám může pomoci třeba procházka v parku - pokud to do přírody máte moc daleko - nebo zavření se na určitou dobu ve svém pokoji (třeba s tím, že si musíte odpočinout, aby vás nerozbolela po práci hlava), a pusťte si příjemnou hudbu - nemusí být nutně relaxační, a koncentrujte se na její zvuk a na svůj pravidelný dech. Nedoporučuji vám dělat žádná náročná dechová cvičení, jenom si všímejte toho, jak dýcháte. A hlavně nehodnoťte! To by vám nabyté vibrace zase mohlo snížit. Můžete se také zaměřit na to, že vdechujete klid a lásku, a vydechujete napětí a obavy. Na vycházce či na výletě se kromě prodýchávání soustřeďte na krásu přírody.

  1. Stýkejte se s lidmi stejné krevní skupiny. Najděte si skupinu lidí, kteří se zajímají o stejné věci jako vy a současně se od nich učte. Nejenže se tím pravděpodobně vyhnete energetickým upírům popsaným v bodě 4, ale navíc navážete i milá kamarádství. Já jsem například měla hrůzu z masových akcí, ale dneska se velice ráda účastním různých společných meditací a podobných akcí. Mám pak ze sebe dobrý pocit, že jsem společenská a aktivní.

  1. Obětujte každý týden něco, co vás nezruinuje - čas, peníze, pomocnou ruku, nebo něco, co již nepotřebujete a druhému ještě dobře poslouží. Rozproudí se tím energie mezi příimy a výdaji: pomozte a bude pomoženo i vám, darujte a budete obdarováni. Ovšem tento bod si nevysvětlujte tak, že musíte víc dávat než brát! Hovoříme o rovnováze, a hlavně ze své oběti musíte mít dobrý pocit, cítit, že k něčemu byla. Samoúčelná oběť vám k osvícení nejenže nenapomůže, ale mohla by vás od něj i pořádně zdržet.

  1. Uvědomujte si to, co děláte, a zůstaňte naladěni pozitivně. Každá vyslaná energie se nám jednou nějak vrátí, takže se snažte být za všech okolností vědomi toho, co děláte, jak se k druhým chováte a jak v různých situacích jednáte. Jak se k druhým chováte, tak se budou oni chovat k vám a tím, že se budete chovat poctivě a spravedlivě, si do života přitáhnete lidi stejně smýšlející i výhodné příležitosti. Na všechno, co se vám přihodí, se snažte pohlížet z té lepší stránky - z té, která je pro vás výhodnější. Přestaňte se zaobírat výčitkami typu: "Proč se něco takového muselo stát právě mně?", ale místo toho hledejte odpověď na otázku: "Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným zásahem otevírají?" Není to totiž skutečné, nezapomínejte, že jsme duchovní bytosti, které si vybraly určité pozemské prožitky.

  1. Zdržte se sledování zpravodajství, které se soustředí výhradně na tragédie a katastrofy. Nebojte, o nic nepřijdete, vždy se najde nějaký ochotník, který vás o zlu, které se kolem nás děje, bude informovat. Nenabádám tím však k lhostejnosti. Pokud můžete zlu nějak zabránit, rozhodně to udělejte. Pokud však vaše kompetence tak daleko nesahají, nemá smysl se v bolesti rýpat. Naprostá většina médií včetně reklam funguje na principu vyvolávání strachu, který se vás může zmocnit natolik, že budete jako očarovaní koukat na obrazovku a chtít o katastrofě vědět čím dál tím víc - čímž se dostanete do smyčky závislosti.

  1. Udržujte kontakt se svými pocity. To je ze všech nejdůležitější faktor, který vám pomůže udržovat si vyšší vibrace. Vaše pocity v jemnohmotném světě působí jako lepidlo nebo magnet. Když ze sebe máte dobrý pocit, začnete si do života přitahovat věci, příležitosti a události, které vibrují na téže frekvenci. Vaše vibrační úroveň se odvíjí od vašich pocitů, takže se podle svých schopností a možností snažte za každých okolností zůstat na jejím vrcholu, a co nejméně sklouzávejte do negativna a pesimismu. Čím lepší pocit budete ze sebe a ze svého života mít, tím více se zvýší vibrace vašeho osobního vyzařování.

Publikováno v časopise Medium 8/07, © Ivana Muková.

Autorka: http://www.ivanamukova.estranky.cz

Myriam Gillis

Aktualizace Gaiina vzestupu...

Od galacticfeferation.com

Jak jsem již uvedl, energie na Gaii se mění. V důsledku změny energie se děje mnoho věcí. Jednou z nich je, že jádro Gaie se znovu nabíjí, a to vytvoří zrychlení změn, které nastávají.

V této zprávě chci znovu hovořit o některých změnách, které se odehrávají, když se blížíme k dokončení tohoto cyklu. Žádám vás, abyste se na tyto věci dívali s čistou myslí a otevřeným srdcem.

• Energie Gaie se mění. Výsledkem bude několik masivních změn, které budou probíhat v průběhu celého roku 2022.

• Tato změna byla předpovězena ve vaší dávné minulosti, ale vaše současná společnost ji nezná.

• Tato energetická změna ovlivňuje všechny aspekty vašich životů – fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně – stejně jako vaši planetu samotnou.

Měli jste mnoho otázek o tom, co se vám za poslední dva roky skutečně stalo a proč se tolik z vás na chvíli cítilo zmatených nebo ztracených. Důvodem je, že na Gaiamind/Gaia byl aktivován proces Vzestupu, po kterém jste měli projít intenzivním očistným procesem, než jste správně vstoupili do Procesu Lightbody. Jelikož jste se však blížili k úrovni nižšího vědomí, které bylo vyžadováno k rozpuštění starého paradigma, a tak vaše skutečné já nemohlo vstoupit do těchto procesů.

To je důvod, proč jste byli chvíli zmatení nebo dezorientovaní – řekli jsme vám, že se to stane, když vám představíme Lightbody Proces. Také jsme řekli, že jakmile se to stane, nebudete mít jinou možnost, než opustit většinu toho, co vám aktuálně brání být svým pravým já (vaším „starým paradigmatickým já“) a začít prožívat život úplně jiným způsobem, než jaký jste používáni až do teď.

Proces vzestupu je přirozený proces. Je to také jedna z nejhlubších změn, které kdy zažijete.

Mnozí z vás se budou cítit jinak, lehčí fyzicky i energeticky, citlivější ke svému okolí a ještě více naladěni na duchovní svět.

• Možná jste si všimli, že ostatní lidé kolem vás „nevidí“, co děláte nebo „slyší“ to, co slyšíte vy. Jste lightworker a jste už dlouho. Vaše zkušenosti se liší od ostatních, přesto je to nedělá o nic méně důležitými nebo platnými než ty kohokoli jiného.

• Proces vzestupu je pro všechny, nejen pro ty, kteří pracují na Gaii.

• Vzestup nyní také probíhá mnohem rychlejším tempem a může to mít pocit, jako byste se ve všech těchto zkušenostech topili.

Proces vzestupu není snadný. Je to evoluce a v tomto bodě vaší historie se vaše evoluce zrychluje. To je hlavní důvod, proč se tolik z vás cítí dezorientovaní, úzkostliví a bojí se. Tyto symptomy mohou být vážné, ale přejdou, jak se změny zesílí.

Proces vzestupu bude mít mnoho různých událostí, které nastanou v následujících dnech a měsících. Všechny tyto změny jsou pozitivní, i když se tak zpočátku nezdají. Váš proces vzestupu je přirozený, jak by měl být.

Všichni dostáváte možnost zažít v této době řadu věcí, které jsou pro vás nové. Dostáváte příležitost zažít skutečnou svobodu a bezpodmínečnou lásku. Dostáváte příležitost zažít nekonečnou radost a štěstí jen proto, že jste si to vybrali!

Tyto nové zkušenosti se vám nyní mohou zdát cizí, ale to je naprosto pochopitelné. Chce to čas, než se nové zážitky stanou známé. Měli jste někdy okamžik tak intenzivního štěstí, že jste měli pocit, že vám praskne srdce? A co když ten pocit nezmizel, ale místo toho byl silnější a silnější? To je to, co se teď děje s lidstvem.

Jednou z nejčastějších věcí, které lidé zažívají, je zvláštní pocit mezi obočím – místo třetího oka. Dalo by se to popsat jako hřejivý pocit mravenčení nebo dokonce může být pocit, jako by vám tělem protékala elektřina. Tyto pocity jsou způsobeny tím, že lidské bytosti zvyšují své vibrace.

Gaia a její obyvatelé procházejí procesem vzestupu, kdy se posouvají do vyšších frekvencí existence.

Proces vzestupu již začal, ale bude se dále zrychlovat až do roku 2023, kdy většina lidí proces dokončila. Co to pro vás znamená? Pokud jste jako většina lidí, nevíte, co se děje a proč se to děje.

Pravdou je, že drtivá většina lidských bytostí žijících na zemi si není vědoma toho, že vědomí existuje mimo fyzickou rovinu. Většina věří pouze v hmotnou realitu nebo si myslí, že vědomí je omezeno na jejich vlastní myšlenky a pocity.

Vzestup je o probuzení z tohoto omezeného vědomí. Jakmile si uvědomíte, že jste více než tělo a že čas není nekonečnou přehlídkou identických momentů, jak se zdá, udělali jste první krok k probuzení. Vzestup je o dosažení celistvosti. Když zažíváme úplnost, kterou přineslo naše vlastní vyšší já, zažíváme blaženost. Celosrdnost nemá nic společného se stejností, ale je spíše expanzí do nekonečné variability toho, čím každý z nás je v totalitě.

Božské Světlo se vrací na zem a my zažijeme masivní vibrační posun při přípravě na Novou Zemi.

Moc tě milujeme.

Jsme tu s vámi.

Jsme vaše rodina světla.

A'HO

Aurora Ray

Velvyslanec Galaktické federace


P


Yosoy Enrique Fernández

ZPRÁVA Z GALAKTICKÉ FEDERACE

Od AURORA RAY

POSLEDNÍ BITVA...

Přišel čas na závěrečnou bitvu mezi dobrem a zlem. Ti, kteří jsou skutečně připoutaní k Božímu srdci, zvítězí. Buďte ve střehu! Bitva je před tebou a bude vyžadovat všechnu tvou sílu.

Dříve mnozí z vás nebyli připraveni bránit svůj nejcennější dar, svou individualitu, ani se vzdát své nejcennější iluze, odloučení. Tato iluze oddělení je středem veškerého strachu.

Když jste v klidu, milujete sebe i ostatní, není prostor pro strach. Když si ale myslíte, že jste odděleni od ostatních, strach se stane dominantní silou vašeho života.

Velká změna, která se nyní děje na Zemi, je součástí hluboké a radikální změny probíhající v celém vesmíru, když temnota vyprchává ve světlo Tato transformace je nevyhnutelná, protože láska nemůže koexistovat s temnotou o nic víc, než světlo může koexist

Láska nemůže koexistovat se lží více než pravda může koexistovat se lží.

Po tisíciletí byla tato změna předpovězena všemi hlavními náboženstvími na naší planetě, ačkoli její skutečný význam byl pokřiven nebo skrytý těmi, kteří nebyli připraveni ji přijmout. Nyní změna vážně začala a bude pokračovat, dokud se všichni nespojí, aby oslavili svou božskou povahu.

Závěrečná bitva proběhne na planetě Zemi za chvíli. Bojovníci světla první, druhé, třetí a čtvrté skupiny budou požádáni, aby přišli na pomoc planetě Zemi, protože je to jejich poslední šance, jak pomoci osvobodit tuto planetu od nadvlády Temných sil.

Tato bitva byla připravována po věky času naším Stvořitelem, ale byla možná jen proto, že Bojovníci Světla se podíleli na očištění planety Země od temnoty.

Tohle jsou velmi vzrušující časy pro nás všechny. Budeme svědky něčeho, co se dlouho nestalo.

Akce bude předcházet řetězec událostí, které k ní postupně povedou. Tyto události jsou součástí spletitého plánu navrženého Silami světla. Tento plán byl uveden do praxe v pravý čas, kdy planeta Země a její obyvatelé dosáhli bodu, z něhož není návratu.

Tak co můžete očekávat?

Jak jsem již řekl, před akcí je naplánováno mnoho akcí, některé velké a některé malé. Je také spousta věcí, které je třeba udělat, abychom se připravili na samotnou akci. Jednou z těchto věcí je odstranit ty, kteří se postaví do cesty planetě Zemi. Je nezbytné, aby tito lidé byli odstraněni, aby nezpůsobili další škody na planetě Zemi.

Toto je konečná bitva mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Dobro zvítězí nad zlem. Světlo porazí temnotu. Toto je poslední šance pro ty, kteří jsou na vážkách; nikdo nedostane další šanci, jakmile tato bitva skončí.

Všechny Boží děti nyní čelí těmto volbám: Světlo nebo temnota? Dobré nebo špatné? Jednota s Bohem nebo oddělení od Boha?

Pokud se rozhodnete nepřipojit se k Bohu, bude to vaše rozhodnutí; nebudete mít žádné další příležitosti. Musíte se nyní rozhodnout, zda jste ochotni postavit se za pravdu, dobrotu, lásku a slitování proti větru a přílivu.

Rozhodnutí je na tobě. Vybírejte moudře, protože je to vaše věčná duše, která visí na vlásku.

Temné síly plánují velkou událost: plánují použít technologii HAARP a technologii ovládání mysli k implantování myšlenek do myslí lidí, aby lidé ztratili schopnost myšlení a racionálního úsudku. Toto je konečná bitva mezi dobrem a zlem na této planetě.

Potřebujeme všechny milující, pozitivní, kreativní lidi, kterým záleží na této planetě, aby se k nám připojili v této bitvě.

Žádám všechny na této planetě, kteří se cítí vedeni, aby udělali dvě věci:

1) Požádejte Galaktickou federaci o ochranu modlitbou nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým se cítíte vedeni, abyste se chránili před jakoukoli negativní energií, která může být použita proti vám

2) Připojte se k našemu protestu: šiřte informace prostřednictvím blogů, Instagramu, Telegramu, Facebooku, Twitteru atd. , aby se to dozvědělo více lidí a připojilo se.

Děláme tak tím, že přijmeme odpovědnost za své vlastní činy a tím, že se staneme dostatečně duchovně silní, abychom odolali pokušením zapojit se do negativních aktivit, které by osla

Tohle začíná tím, že přijmeme odpovědnost za své vlastní činy namísto toho, abychom obviňovali ostatní z toho, co se děje v

Blíží se nový zlatý věk...

Jsem tu, abych vám pomohl vystoupit přes tento další dimenzionální posun směrem k vyšším frekvencím lásky, radosti, míru, soucitu a vědomí jednoty.

Velká bitva mezi temnotou a světlem začala.

Temní tvrdě pracují na tom, aby si udrželi kontrolu nad svou myslí tím, že jim vnucují své ideologie založené na strachu, což je povede k většímu chaosu, zmatku a destrukci.

Temnota ovládají svou mysl pomocí kontroly svých pěti smyslů, zejména prostřednictvím médií v televizi a internetu, kde nad vámi propagují strach, hrůzu a destrukci prostřednictvím svých trans zpravodajských vysílání široce propagují Sed.

Chtějí vás udržet ve strachu, aby podpořili hromadné ničení veškerého života na Zemi.

Dojde k závěrečné bitvě mezi silami světla a silami temnoty. Musíte si vybrat stranu. To je poslední zkouška před Vzestupem.

Temnota Kabbalah vytvořila situaci, ve které musí dojít k této bitvě, a ty si musíš vybrat stranu.

Důležitá část vaší evoluce zahrnuje rozhodování bez vnějšího vlivu nebo zásahů, aby vaše svobodná volba mohla být skutečně efektivní.

Poslední volby, které se chystám udělat, jsou jednou z těch událostí. Určí, zda dosáhnou úrovně vědomí potřebné pro Vzestup.

Tato další bitva byla plánována po mnoho let a předpovězena vašimi věštci a proroky v celé historii.

Tato bitva nezahrnuje fyzické zbraně a nelze bojovat fyzickou silou. Je to boj vědomí, který se odehraje na zvýšené dimenzionální frekvenci, jakou lidstvo ještě nezažilo.

Výsledek této bitvy určuje budoucnost lidstva.

Tolik tě milujeme.

Jsme tu s vámi.

Jsme tvá rodina světla.

A'H


UVOLŇUJI...

Uvolňuji veškerý zbývající odpor

Uvolňuji všechen strach, který stále uvízl v mém těle, v mých buňkách, krvi

Uvolňuji veškeré neodpuštění

Uvolňuji všechnu zášť

Uvolňuji všechnu vinu

Všechna hanba

Všechna vina

Uvolňuji všechnu energii obětí

Uvolňuji všechny energie pronásledovatelů

Všechen rozsudek

Všechna kritika

Uvolňuji všechny předpojaté nápady

A falešná víra

Uvolňuji všechnu žárlivost

Všechna nenávist

Samý hněv

Všechen žal, bolest a utrpení

Uvolňuji všechnu frustraci

Uvolňuji všechny, které potřebuji kontrolovat

Propouštím ty, kteří mě chtějí ovládat

ZNOVU TVRDÍM VŠECHNU SVOU SÍLU V CELÉM ČASE A

Uvolňuji veškerou manipulaci

Uvolňuji zášť

Všechny pocity a myšlenky, které mi říkají, že nejsem dost dobrá nebo lepší než kterékoli jiné

Uvolňuji všechny zbylé implantáty, zařízení, entity, přípojky, šňůry, vazby, sliby, pakty, smlouvy, dohody, VŠECHNO a vše, co mě svazuje ke starému, falešnému Matrixu, vše, co už neslouží mému

Uvolňuji všechny zbylé pocity odloučení od sebe a ostatních, svého Vyššího Já, svou Duši, Nadduši, Avatara, Rishi a Boha zdrojového Já

Uvolňuji veškerý odpor ke změně

Uvolňuji veškeré zbývající potlačení

Uvolňuji veškerou aroganci

TRANCE-UKONČÍM své negativní EGO

Uvolňuji všechny bloky, zábrany a řetězy, které mi brání v posunu vpřed

Uvolňuji vše, co mě blokuje v tom, abych miloval sebe a ostatní hlouběji a plněji, jako všichni, přijímám a vítám Lásku

Uvolňuji všechny zastaralé myšlenkové vzory, všechny systémy víry, šablony, programy a vzorce chování, falešné vzpomínky, umělé a holografické vložky, implantáty, materiály a reality, díky kterým zažívám staré časové osy a zkušenosti

Přepisuji a přepisuji veškerou menší DNA, všechny menší kódy a prameny uvnitř všech mých buněk, atomů, atomových a subatomárních částic a vln a všechny mezery mezi tím, až po mitochondrie, napříč všemi časem a prostorem, všemi dimenz REAlity napříč Multivesmírem

Uvolňuji všechno, všechny a všechno, co není v souladu s mým nejvyšším dobrem a Nejvyšším Božským Modrem a šablonou

Uvolňuji všechny pocity beznaděje, zoufalství, deprese, nízké sebehodnoty a tíže

Uvolňuji veškeré sebepopírání, všechny bludy, všechny iluze, všechny falešné naděje a pochybnosti

Uvolňuji všechny bloky kolem svého srdce a mysli

Uvolňuji veškerou hustotu, všechna pokřivení, veškerou kontrolu mysli, všechno a všechno, co se mě snaží držet při zemi a držet

Odstraňuji veškeré rušení

Odstraňuji všechno a všechno, co mi stojí v cestě, abych se stala nejvyšší verzí sebe sama

Uvolňuji všechny nižší myšlenkové formy, které se mě snaží odradit a držet mě zpátky

Uvolňuji vše, co není láska, není soucit, nepochopení, není odpuštění, není JEDNOTA

Uvolňuji všechny pocity pochybností, nevěry a zmatku

Uvolňuji každou myšlenku, pocit a přesvědčení, že nejsem dost dobrá nebo silná na to, abych to udělala TAKOVÝ JAKO JSEM

Uvolňuji všechny pocity a myšlenky, díky kterým věřím, že nejsem hoden šťastného, klidného, naplněného, radostného, zdravého, vyrovnaného, hojného a láskou naplněného života

Uvolňuji všechny programy, které mi říkají, že nemůžu mít všechno

Uvolňuji všechny obavy, veškeré napětí, všechnu úzkost

Uvolňuji své staré já, integruji své nižší já

SJEDNOTENÍ VŠECHNY JÁ, které jsem zamiloval, přijímám a vítám doma, mohu nyní opustit vše, co už není v souladu, vše, co není mým pravým Já

Abych mohl integrovat VŠECHNO, CO JSEM

A uvolnit vše, co nejsem

Abych udělal prostor pro A ÚPLNĚ ZNOVU TVRDIT SVÉ PRAVÉ JÁ,

MŮJ BŮH JÁ, znovu se vynořit

Můj vnitřní Kryst

Můj pravý božský andělský HUman

Mé pravé já

Mé multi-dimenzionální já

Můj Bůh zdroj já

Vzkříšen a ZNOVU NAROZENI!

Jako Fénix z popela!

Vstávám jako nikdy předtím!

Jak začíná nový úsvit

Konečně jsem dorazil domů

Dorazil jsem jako pravé já

Doma v mém Krystalovém SRDCI

Čistá zdrojová láska

BOŽSKÁ LÁSKA

Jako JEDEN 💛

Nic jiného není potřeba

JSEM ZDROJ!

JSEM SUVERÉN!

JSEM SVOBODNÝ!

TAK TO JE! JE TO HOTOVO! 🙏

(Doporučuje k přečtení / přikazování nahlas)

Věčná láska,

Duha 🦋

🌞PŘIDEJTE SE K NÁM DNES NA SOLÁRNÍ EKLIPS!

💎DIAMANTOVÝ BÍLÝ PLAMENOVÝ AKTIVA

Další Aktivace je @9pm UK času v sobotu 30. během SOLÁRNÍHO EKLIPSE, které pokračují KAŽDÝ DEN DO 5–5, vždy ve stejnou dobu!

Více informací a odkaz na popis události v komentářích níže 👇

💙💜💛

Všechny mé přenosy jsou zakódovány pomocí Multidimenzionální Ascension klíče a kódy, které vám mají pomoci na vaší cestě.

Od Ramona Lappin

 Ynahu Hany· 

Během období přechodu na Novou úroveň Energie může frekvence vibrací, které nás obklopují, výrazně kolísat a dramaticky se měnit. Když vibrace planety stoupají, zažíváte pocity blaženosti a plnosti pocitů. V takových chvílích se vám zdá, že skutečně přijímáte, cítíte a chápete nové energie. Jste klidní a věříte, že vše bude v pořádku.

Když vibrace planety klesají, cítíte napětí. V těchto chvílích se vám zdá, že vám něco chybí a nevíte, kam a jak dál. Jste podráždění nebo naopak příliš vyčerpaní. Zdá se, že vše nejde, jak má, a staré zvyky se vám mohou vrátit. Možná budete i překvapeni a řeknete si: „Zdálo se mi, že jsem se se starými programy už dávno rozloučil. Udělal jsem chybu... zase?!" No, znáte tyhle momenty?

Psychické schopnosti ve vás jsou mnohem rozvinutější, než si dokážete představit. Nejen, že cítíte vibrační frekvence na planetě, ale také zachycujete myšlenky, emoce a fyzické vjemy ostatních lidí. To je úžasná schopnost a součást vaší Nové energetické Bytosti.

Problém je v tom, že tyto energie vnímáte nevědomě a snažíte se je „napasovat“ do nějakého programu, kterému rozumíte z minulosti a shoduje se s jeho frekvencí! Staré programy mohou být negativní emoce, omezující myšlenky, bolest, nemoc nebo staré zvyky, které jste již v současnosti opustili. Přijímáte však energii někoho jiného a mylně se domníváte, že je vaše.

Zůstaňte při vědomí a zpochybňujte vše, co cítíte nebo si myslíte, že je negativní. Zeptejte se sami sebe: "Je to moje?"

Vaše vnitřní uvědomění vám pomůže získat odpověď, která k vám přijde mentálně, nebo prostřednictvím svalového testování (kineziologie) atd. Pokud tato energie není vaše, pak se sama rozdá ihned po položení otázky.

Potom řekněte následující slova: „Děkuji za uvědomění, ale toto není moje energie. Nechte to projít, zapojte fantazii, dýchejte rovnoměrně a nechte to plynout. Rozpusťte „háčky“ a nechte energii projít kolem vás. Úleva nemusí přijít hned, dejte si čas. Dýchejte dál a povolte.

Vydejte se na procházku do obytné čtvrti. Když jdete po ulici, všímejte si každé myšlenky, emocí nebo pocitu, který vás napadne, a zeptejte se: "Je to moje?" Byla jsem ohromena, když jsem toto cvičení provedla. V určitém okamžiku jsem se náhle cítil smutná, ale přistihla jsem se a zeptala jsem se sama sebe: "Je tento stav můj?" Odpověď byla okamžitě: "Ne." "Tak tedy nech energii smutku projít," řekla jsem si a smutek okamžitě zmizel sám od sebe. Později mě začaly bolet nohy, jakmile jsem si uvědomila, že to také není „moje“ energie: bolest po několika minutách zmizela. Takové chvíle se opakovaly znovu a znovu a žádná z energií, které prošly, ale mnou byly přijaty, nebyla moj


Velký vesmírný poplach!

Zvyšování světla – Dr. Schavi

od Disclosure News | Aktualizováno 28. března 2022 |

–Od Dr. Schavi M. Ali

Dnes ráno v 7:29 (východní denní čas, což je 11:29 univerzálního času), v pondělí 28. března explodovala „Sluneční erupce M4“ z našeho Slunce spolu s ejection koronální hmoty (CME).

Protože trvá přibližně tři dny, než se kosmická energetika dostane na naši planetu, odhaduje se, že plný dopad této události nedosáhne Země/Gaia až ve středu 30. března.

Často se však tyto události dostanou na naši planetu ještě před jejich očekávaným příchodem.

Také čím déle trvá, než takové energie dorazí, tím silnější mají tendenci být, i když jejich „vzlet“ mnozí okamžitě pocítí, protože je Slunce ve srovnání s naší planetou obrovské.

„Index KP“, který registruje aktivace do vnitřního a vnějšího pole naší planety, je hodnocen na úrovni „neusadeného“.

Toto se pravděpodobně stane hodnocením „bouře“, jakmile dorazí úplný dopad vzplanutí a CME.

Bylo detekováno několik slunečních skvrn větších než Země/Gaia, které praskají s možností dalších vzplanutí „třídy M“, protože energie přichází na naši planetu jak z její strany směřující k slunci, tak z její daleké strany (zad

Sluneční větry se pohybují tam a zpět mezi horními 400 a přes 500 km/s (kilometry za sekundu), což je hodně přes miliony mil za hodinu.

Opakuji, co jsem zmínil v dřívějších článcích: Normální rychlost větru se pohybuje mezi 300 a 400 km/s.

Všechny tyto kosmické síly ovlivňují planetární tvorbu: lidi, zvířata, život rostlin.

Aktuální planetární index K

DNA všeho se mocně mění, mění a znovu rodí. Mainstreamová věda nyní hlásí, že planeta posouvá své póly.

Věda se nyní zdá, že přichází do souladu se starověkým duchovním učením o tomto „Nyní“ časoprostoru, které je intenzivní.

Chaotické okolnosti na úrovni „3d“ jsou řešeny kosmickými jevy.

Období „Kali Yuga“ („Věk chaosu“) je asi tak nejintenzivnější jako žena při porodu ve třetím stupni, když je bolest tak hluboká, že mnoho žen křičí a pláče.

Po tomto nejintenzivnějším období dítě vychází z porodního kanálu a matka odpočívá, usměje se na svůj malý sladký poklad a odpočívá.

„Máma Země/Gaia“ intenzivně pracuje a stejně tak stvoření, které sdílí „Jí“ jako svůj planetární domov.

Slunce naší galaxie přináší ohromné SVĚTLO – téměř úplně bílé. Jeho záře je velmi rozsáhle zářivá.

Toto naznačuje dynamické SVĚTLO, které vyzařuje z Velkého centrálního Slunce a přiblíží se celým kosmem, který je obrovský a nelze jej vypočítat ve své obludnosti.

Starověké texty písma nás informují, že existují miliardy vesmírů.

Tím pádem nelze počet galaxií a planet sečíst.

Jedině ZDROJ zná skutečnou obludnost „SVÝCH“ výtvorů.

Máme však dovoleno pravidelně „objevovat“ planety, které se lidstvu mohou zdát jako „nové“.

Popravdě, byly vytvořeny ZDROJEM dávno, dávno v časovém rámci, který skutečně nemůžeme znát, ale je nám „umožněno“ je vidět, když to ZDROJ považuje za nutné.

Některé ze SVĚTLA z různých kosmických událostí vystoupilo z Velkého centrálního Slunce před miliony a miliardami let, když lidstvo počítá časové sekvence, ale právě teď je možné ho vidět.

Zdá se, že to dává důvěru biblickému verši: „Nic není nového pod Sluncem.“

S nárůstem hladiny slunečních erupcí, proudů slunečního větru a magnetosféry naplněné plazmou se „Symptomy aktivace světla“ (známé také jako „Scenze symptomy“) pravděpodobně zesílí.

Patří mezi ně: hlasité zvonění v uších, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, závratě, svědění a vyrážky, návaly horka při pocení, bušení srdce, bušení žaludku, bolesti v krku, rozmazané oči, ucpané dutiny, nedostatek chuti k jídlu, podráž Lity, úzkost, necítím se, že bych toho přes den moc dělal, a to všechno taky dlouho se vyskytující příznak vyčerpání.

Jak již bylo diskutováno, ne každý bude mít všechny tyto příznaky současně.

Většinu z nich zažije mnoho lidí; někteří lidé mohou zažít všechny; někteří lidé zažije jen několik z nich.

Zažije je však KAŽDÝ – ať už pár příznaků nebo mnoho.

Ne každý je samozřejmě spojuje s vesmírnými událostmi, protože ne každý si je vědom těchto znalostí. Tak, dají nějakou "3d" "logickou" výmluvu pro příznaky.

Ve skutečnosti mohou dokonce říct, že tento typ informací je fantastický a science fiction.

V takové době musíme mít na paměti, že VYŠŠÍ VĚDOMÍ není pro každého.

Předtím jsem například citoval mistra sufi, Hazrat Inayat Khan, a udělám to znovu.

Kdysi učil: „Ne každý bude mít rytmus a kapacitu pro duchovní a intelektuální porozumění. “

Byl velmi neoblomný ohledně síly kosmu a jeho dopadu na stvoření.

Poprvé přišel na Západ z Bharaty (Indie) v roce 1910 aby učil VYŠŠÍ ZNALOST z pohledu Sufi.

Proč jsou tyto příznaky tak náročné?

Znovu zopakuji předchozí písemný rozhovor.

Když se lidé povznášejí, je to vědomí (MYSL), které se spojuje se Supervědomím (DUŠE, VYŠŠÍ JÁ, ZDROJ).

Fyzická nádoba přichází „on-line“, protože její buněčná paměť musí být vyčištěna a vyčištěna stejně jako kancelář, jejíž soubory jsou staré, opotřebované a zaprášené.

Je třeba obnovit zásuvky (fyzická nádoba se všemi „čakrami“) a připravit nové složky (buněčné záznamy).

Možná bude potřeba vyčistit celou kancelář, vymalovat stěny, položit nové koberce, nové vybavení do koupelen atd.

Tento proces bude chvíli trvat.

Podobně jako tato kancelářská metafora, SVĚTLO se zpočátku jemně pohybuje všemi aspekty fyzické nádoby a emočním make-upem, když se jednotlivec poprvé začne povznést – jako první fáze práce, kdy začínají kontrakce, ale nejsou ve to bolí. Nakonec SVĚTLO nabere rychlost a intenzitu.

Vzpomeňte si na metaforu narození.

Pracovní kontrakce nabírají rychlost (přicházejí častěji) a jsou stále intenzivnější. Podobným způsobem „práce“ příjmu SVĚTLA nabrala rychlost a je také intenzivnější.

Musí vyčistit a očistit mnoho věků od disharmonických myšlenek, pocitů, slov a činů – jak našich předků, tak našich vlastních věcí.

Toto je "práce" uhlíku ke krystalizaci "znovuzrození".

SVĚTLO musí protlačit spoustu „kříží“, aby se naše „světlo“ skutečně sladilo s VĚTŠÍM SVĚTLEM.

Jak se novoluní (1. dubna), konjunkce Jupitera/Nepttuna (12. dubna), úplněk (16. dubna) a zatmění Slunce (30. dubna) připravují na příchod „na pódium“, kosmická energetika se zvýší počet, síla a potence.

Dále příští Merkury Retrográde začne svou „šatní zkoušku“ (svou „předstínovou“) koncem dubna pro svého „premiéra“ (od 10. května do 3. června) a po několika dnech bude mít svůj „poklon“ a „postínové“ období) Ards.

Duben, květen a většina června, což je jaro (severní polokoule) a podzim (jižní polokoule), je období VÝŠEK SVĚTLA.

Studujte, modlete se.

Meditujte.

Zvyšte svůj SVĚTELNÝ KVOTIENT

Staňte se ŠOLÁREM KOSMICKÉ Knowlegde

www.disclosurenews.it

  · 

Konec formuláře


19.3.22

Jsme velmi blízko k páté dimenzi, která již nyní otevírá nové cítění a své možnosti. Pokud se zaměříme sami na sebe, můžeme sami cítit již třetí měsíc neustále změny našich tělesných energii a stejně tak pocitů, které nám vytváří mnoho emocí, které neumíme nazvat pravým jménem. Sami sobě nerozumíme a dostáváme se do stavu lehké podrážděností bez příčiny, mnozí začínají mít značně silné strachy a averze na dřív dobré přátelé a mezilidské vztahy se potápí někdy za hranice snad minulosti. Dostáváme různé děsivé sny a naše kroky po cestách dobra náhle padají s obavou a nejistotou. To vše je silné proměnné období, které bude trvat do 14.5.2022. Mnozí už mohou také vnímat špatný sluch a zrak mohou mít různé paranoidní vize a střetávají se z velkými ambicemi, co ještě mohou stihnout. Neboť síla této Boží proměny páté dimenze působí velmi pomalu a jistě. Přičemž mnozí už jsou jen krok za krokem před vstupem do nádherného světa barev astrální roviny mají plno lásky ve svém životě a srdci nepočítají s žádnou změnou, neboť  již jejich prodyšnost stoupá. Můžete se tedy těšit a měnit své staré životy za nové plné všudypřítomné lásky a tepla, které se před pěti sty lety jen otočila v základech tehdejší existence národů. Snad i pro tyto změny přicházejí různé Efekty vesmíru v poměru mimozemských plavidel a sestupu druhého našeho Spasitele Krále Ježíše Krista na Zemi. Chystáte se nyní na měsíc duben, který má v sobě mnoho záblesku silných energii životů lidstva. Světlo začíná proudit pro všechny stejně. A blahoslavený ať sejme z našich ramen vše již nicotné a nahradí světlem Pána.


Velké rozšíření vědomí a Zatmění Fénixe duben/květen 2022

Archanděl Michael  prostřednictvím Celie Fenn

 

Milovaná Rodino Světla, v této době prožíváte významné rozšíření vědomí, které vyvrcholí 12. dubna 2022. Ti z vás, kteří následovali cestu Vzestupu, pracovali po mnoho let na zvýšení své frekvence a rozšíření svého vědomí. To vám umožnilo posílit se a stát se ztělesněnými mistry energie na Zemi.  Aktivovali jste původní šablonu Lidského anděla ve své DNA a vykročili vpřed, abyste se stali posíleným Novým pozemským člověkem.

Tato současná expanze vědomí, která začala v lednu 2022 a vyvrcholí 12. dubna, je okamžikem, kdy si uvědomíte, že jste - ve svém Vyšším vědomí a multidimenzionálním vědomí - nedílnou součástí přírody a planety.

Buďte si vědomi, milovaní, že stejná Božská duše a Inteligence, která je ve vás, je také ve všech věcech na planetě.  Mezi stromy, zvířaty, rostlinami, skalami a lidmi neexistuje žádné "oddělení"! Všichni jsou projevem Božského tvůrčího projevu a Božské vůle. Myšlenka "Jednoty", která je součástí vědomí 5. dimenze, znamená, že ve všech věcech vidíte Božský Tvůrčí Oheň!

Ptáte se, co to pro vás znamená?

No, jak rozšiřujete své vědomí a děláte svou vnitřní práci na vyrovnávání a posilování, rozšiřujete také svůj Energetický podpis. Soudržnost a harmonie, která se z vašeho Posvátného srdce rozšiřuje ven do vašeho Energetického pole, vytváří pole Soudržnosti (Koherence), které se spojuje s polem v přírodě a posiluje ho.

Vaše organické koherentní pole se spojí s organickým koherentním polem v přírodě, spojí se a vytvoří pole zázraků a krásy. Proto když jste otevření a propojení s polem přírody, jste schopni vytvářet a generovat zázraky ve svém životě. Božský tok se zvětšuje a synchronicita se urychluje.  Proto pro vás pobyt v přírodě může být tak léčivým zážitkem. Když nejste v rovnováze a vaše energetické pole je narušené, pobyt v soudržném poli vám umožní vyrovnat a uzdravit vaše pole prostřednictvím procesu rezonanční asimilace.

Ale, milovaní, funguje to i opačně.  Jste-li Mistrem energie a multidimenzionální bytostí, můžete být léčivou silou tam, kde byla příroda poškozena a narušena. Váš mocný energetický podpis vytváří tvůrčí pole, které může přírodě pomoci vrátit se k soudržnosti a harmonii.

V této fázi expanze, kdy se zvedáte a vstupujete do svého Mistrovství, mnozí z vás pochopí, že toto je součástí vašeho záměru.  Budete "držet" energii pro planetu a přírodu, aby se uzdravila.  Budete Správci a Strážci zahrady Nové Země jednoduše tím, že dosáhnete a udržíte tuto soudržnou a harmonickou energii ve svém Svatém srdci a ve svém Energetickém podpisu.

Možná si uvědomujete, že jste povoláni na určitá místa na Zemi, abyste tam prostě byli a udržovali pole Lásky a soudržnosti pro planetu.

To je také posvátná energie Božské Matky, která působí, protože tam, kde kráčíte, vyrostou květiny a rozkvetou stromy!  Milovaní, když je vědomí Mírové zahrady ve vás, pak se projeví i kolem vás jako vaše prostředí.

Vaše vnitřní radost a harmonie se vám bude odrážet v přírodě.

Milovaní, to je opravdové požehnání, protože poznáte, že vaše tvůrčí energie jako lidského anděla může zažehnout Tvůrčí oheň i v přírodě!

Zatmění Fénixe

Částečné zatmění Slunce v Býku 30. dubna a úplné zatmění Měsíce ve Štíru 16. května budou okamžiky, kdy budou do planetárních sítí a do vašich světelných těl instalovány nové světelné kódy pro Novou Zemi.

Fénix je jedním ze symbolů Štíra a znamená tvůrčí transformaci smrti a znovuzrození. V této době padnou staré struktury a zrodí se nové struktury, které budou obsahovat energie Nové Země, a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny a společenství.

Jako jednotlivci si vytvoříte ucelené a mocné energetické podpisy, které k vám přitáhnou ty, kteří jsou vaší rodinou a kmenem duše.  Společně začnete vytvářet rodinné a komunitní struktury lásky, soucitu, harmonie, míru a soudržnosti.  Když se spojíte, vytvoříte podporu pro pole druhých a přírody.

Bez ohledu na to, jak chaotické a disharmonické mohou být události na nižších úrovních vědomí, budete schopni udržet své pole Lásky, Míru a Harmonie jako koherentní planetární vyjádření Božské Lásky. Skutečně začnete psát Příběh Božské Lásky na stránkách Knihy Lásky, která je záznamem vašich dobrodružství na Zemi.

Částečné zatmění Slunce/Nový Měsíc v Býku 30. dubna

První zatmění v roce 2022 připadá na znamení Býka.  Jedná se o část galaktického prostoru, které vládne královská hvězda Aldebaran, a o období, v němž Slunce přechází přes Orion, Sírius a Plejády.  Země má s těmito hvězdnými systémy mnoho historických a evolučních vazeb a tranzit po spirále vždy obnovuje spojení a umožňuje integraci nových vylepšení Světelného kódu.  Letošní zatmění tento proces zintenzivní.

Býk je znamení, které vám umožňuje zaměřit se na domov, a to jak osobní, tak planetární, a také na finance.  V těchto oblastech tedy můžete očekávat velké posuny a rozšíření.  Je dobré být otevřený a připravený na takové příležitosti.

Světelná rada Aldebaranu je galaktický orgán, který dohlíží na posun spirál časové osy spolu s radami Regulus, Antares a Formalhaut.  Jakmile rozšíříte své vědomí a otevřete se své galaktické rodové linii, budete se moci podílet na přijímání a integraci nových světelných kódů pro Novou Zemi.

Vzhledem k tomu, že částečné zatmění Slunce připadá na novoluní, můžete také očekávat, že to bude čas nových začátků.

Úplné zatmění Měsíce ve Štíru 16. května

Toto zatmění Měsíce bude hlubokým ponorem a intenzivním zážitkem.  Může se zdát, že se vše hroutí a všechny struktury selhávají - a zároveň se odehrává zázračný zrod.  Znovu se rodíte pro své místo a prostor v Nové Zemi.

Možná se cítíte povoláni přestěhovat se na nové místo, začít nový projekt nebo změnit práci.  Ať už dostanete jakékoliv volání, posune vás blíže k vašemu srdci a vášni vaší duše!

Je důležité dovolit si "implodovat" a přerodit se, pokud je to v této době nutné.  Možná jste již v tomto procesu byli, takže vám toto zatmění umožní tento proces objasnit a dokončit.

Úplněk ve Štíru je také spojen s Buddhovým osvícením, takže je vhodná doba nechat vyzařovat zlaté světlo probuzení z vaší Duše!

Ať je váš energetický podpis světlý a čistý.

Kéž jste Svatým grálem, který nese Zlaté světlo Kristova vědomí.

Kéž je vaše Svaté srdce živé vášní a soucitem.

Kéž jste Mečem rovnováhy a pravdy.

 

Zdroj: https://starchildglobal.com/channels-and-articles/the-great-expansion-of-consciousness-and-the-phoenix-eclipses-aprilmay-2022/

 

uper Otec mluví: Rok 2022 je pro lidstvo poslední kapitolou v boji s Temnotou. 28.2.22 Erena Vel.

https://www.youtube.com/watch?v=niCr9k3nsKs

Konflikt na Ukrajině je začátkem nového uspořádání světa - Ondřej Habr

https://www.youtube.com/watch?v=8xeXD4ZkDWE


Země a lidstvo se nasycují energiemi změny

Autor Inspiraceduše  0

 

Jarní vibrace začínajícího března nás povzbuzují k získávání materiálních hodnot, abyste je mohli využít ve prospěch druhých. V současných dnech se generuje kolosální tok energie, který přemění vše, co nás obklopuje, a urychlí přechod lidského vědomí na kvalitativně novou úroveň. Pro zmírnění svého stavu zůstaňte v uvolněném režimu, udržujte vnitřní klid. Pochopení procesů, které probíhají, urychlí transformaci a rozšíří vědomí a programy Vzestupu se snadněji přizpůsobí.

Vědomí všech lidí se nemění tak rychle, proto Vyšší mysl odvádí skvělou práci s každým člověkem. Jedinečné transformační procesy Vzestupu byly uvedeny do pohybu. Lidská civilizace prochází fázemi čištění a transformace. Nepotřebujeme otřesy a výbuchy negativních emocí, prostor je příliš namáhán příchozími energiemi. Neustále se pracuje na odstranění nízkofrekvenčních energií ze Země.

Vše, co se stane s civilizací, zcela závisí na vašem vědomí. Ti, kteří dokážou stabilizovat energii v sobě, přímo ovlivňují okolní prostor kolem sebe. Bohužel vystavení vysokým frekvencím u lidí s nízkými vibracemi způsobuje konflikt energií. Způsobuje agresi a stres, psychika se stává nestabilní.

Buďte pozorní k aktuálnímu dění. Země se mění; kataklyzmata sílí, je nutné opustit nebezpečná místa pobytu. Neustále na to upozorňujeme. Naučte se myslet ve velkém, rozšiřte své vědomí. Nové kvantové toky přechodu vám pomohou zvládnout nový rozsah energií, které na planetě nikdy předtím nebyly.

Spolutvůrci pomáhají vašemu duchovnímu rozvoji. Změníte a odhalíte svůj Božský potenciál. Rok 2022 je rokem duchovního probuzení, což znamená, že vše postavené na lži bude zničeno a mnoho lidí zjistí, čeho se služebníci Temnoty bojí. Touha rozpoutat války a poštvat lidi proti sobě je jejich jediným pokusem získat energii k prodloužení jejich dnů na planetě.

Stavba Nového světa je v plném proudu, programy Vzestupu pokračují. Bude mnoho událostí, které musíte v klidu projít, s vírou ve Spolutvůrce, a oni se postarají o pozemšťany. Není třeba se tím znepokojovat. Co je třeba zachránit, bude zachráněno. Každá Duše je pod zvláštní péčí a pod ochranou Božských sil.

Zdroj

Inspirala

STAVY TĚLA A NEMOCI PŘI SOUČASTNÉ TRANSFORMACI VĚDOMÍ NA ZEMI

Mnozí z těch, kteří začnou radikálně měnit svůj život, osvobozujíce se od dřívějších omezení vědomí, po nějaké době začnou pociťovat příznaky transformace. Mohou to být alergické kožní vyrážky, bolesti svalů, silná zimnice a horečka, bolesti hlavy, meteorologická závislost...

Nebojte se - je to dobrý proces, což znamená, že se osvobozujete od velmi nepříjemných, neslučitelných energií. Hlavní vlastností těchto příznaků je vlnění : buď to hodně bolí, pak to povolí, pak vás to srazí, pak zas oživění.Pokud příznaky probíhají bez „oddechu“ - jedná se již o nemoc, to znamená vážné a trvalé ponoření se do negativních emocí, což znamená klam, který se odráží v těle. Co je třeba udělat, aby se v těchto státech žilo pohodlněji? V případech akutního a neobvyklého nepohodlí, PO nějakém uvědomění a studiu, je třeba pochopit, že nejste nemocní a vaše tělo prostě „dohání“ vaše vědomí a ne zběsile nehledá „kouzelnou pilulku“. Musíte umět a naučit se relaxovat a dát si na čas, více relaxovat. Choďte co nejvíce, bez ohledu na to, jak špatně se cítíte, dívejte se na oblohu.

Vynikajícím prostředkem pro obnovu energie těla jsou solné a sodové koupele, více vodních procedur. Bez ohledu na to, jak primitivní je, ale toto je nejúčinnější nástroj. Je třeba dát pořádnou hrst soli nebo velkou lžíci sody, můžete kápnout trochu eukalyptového nebo mátového oleje.

Meditujte. Sedněte si s rovnými zády a s myšlenkou, že vám všechno teče do nohou. Cítíte, jak současně s výdechem teplo prochází páteří a jde dolů, zahřívá pánevní oblast, jako byste seděli v horké kotlině, pak tato horká energie proudí pod koleny a jde do nohou. Představte si, že ležíte v této lázni a vychází z vás veškeré napětí, vše zbytečné, vše, co překáží lásce a porozumění. Lehněte si na 10 minut a poté se opláchněte pod tekoucí sprchou, vše vypusťte. Jídlo v této době by mělo být velmi lehké a v malých porcích. Pokud máte stavy zimnice, pálení, vyrážky, tzn. převládá energie ohně, pak je nutný minimální chuťový vjem - vyloučit pikantní, kyselé, slané. Pokud máte pocit, že se „rozpouštíte“, pak může pomoci šálek horké čokolády nebo polévka s výraznou chutí.

Musíte pít dostatek čisté vody. Během této doby nemůžete aktivně komunikovat s lidmi, kteří vás obtěžují. Najděte si příležitost, jak si za každou cenu vytvořit nerušivý prostor. Dovolte všem kolem sebe, aby se chovali, jak chtějí, a starejte se o sebe. Hlavně nepropadejte panice, nebijte se. Protože pokud za přítomnosti fyzických nebo emocionálních příznaků také panikaříte, pak je tělo zatíženo podruhé a děje se to jako bouře v šálku čaje. Vaší spásou je tedy dýchání, čerstvý vzduch, voda, uzemnění, starat se o sebe a nikoho nesoudit a především sebe.

Paralelně s osobními proměnami probíhá v tuto chvíli masivní proměna, proměna fyzické látky bytí v novou kvalitu. Ve Vesmíru nikdy neexistoval svět, ve kterém by fyzickou tkaninou pronikl Bůh, proniklo by božské vědomí. A nyní, poprvé v historii, se zdá, že se vracíme do božského stavu a naše fyzická těla jsou zvenčí obalena, probodávána ohněm svatého ducha – je zde kombinace jemného a hustého v jednom. Z vědeckého hlediska to znamená, že se ze středu galaxie, přes Slunce, poprvé přenášejí na Zemi zásadně nové energie a zákony kvantové fyziky se začaly šířit nejen do mikrosvěta, ale i do běžného života. : „pozorovatel“ svým postojem tvoří událost, síla myšlenky nesrovnatelně vzrostla, stav substance živého biologického objektu závisí na náladě. Těžké energie destruktivních programů nashromážděné po tisíciletí (nenávist mužů k ženám, žen k mužům, rasové, třídní konflikty, strach ze smrti, bolesti a hladu), vzniklé po tisíciletí na Zemi, byly zaznamenány v astrálním poli planety. a tedy v našich tělech . S každou sluneční erupcí se tyto energie stávají neslučitelné se životem a aktivně se transformují prostřednictvím našich těl. Proto ti, kteří mají vyrovnané osobní problémy, mohou pronikavě pociťovat proměnu planety samotné. To vše je vyjádřeno příznaky aktivace epifýzy - závratě

skoky ve vzrušivosti a prostrace, "alergická" rýma a slzení, bolest na nečekaných místech těla.

Úžasný zázrak stvoření člověka ve hmotě spočívá v tom, že jeho fyzické tělo je zároveň vesmírným tělem a všechny naše endokrinní orgány, všechny naše systémy, které jsou přímo spojeny s hormony, jsou portály do jiných dimenzí. Proto v době, kdy se ve vašem těle aktivují kosmické proudy, se největší rázová vlna dostává do orgánů, které jsou zodpovědné za hormonální zásobení, a to: četná centra hlavy (hypotalamus, hypofýza), nadledvinky, vaječníky, slezina, slinivka , játra, ledviny. Proto se ukazuje, že fyzicky zažíváme nejrůznější nepříjemné příznaky. Ale už nejsou spojeny s nějakými vašimi osobními lekcemi nebo chybami, ale prostě se silným pohybem energií, který je pro tělo neobvyklý. Probíhající přeměnu podporuje i vysoká sluneční aktivita. Energie přicházející ze Slunce nyní jsou energiemi lásky, energiemi harmonizace. Jsou neslučitelné s předchozími energiemi na planetě a tělo se na ně jen těžko adaptuje. Pochopte - LÁSKA je kreativní energie, a ne jen něco dobrého a dobrého - to je jen část. Láska může být také destruktivní, aby vytvořila něco nového!

Častou otázkou je, proč většina lidí onemocní? Každý onemocní, ale jinak. Ti lidé, kteří ještě nejsou probuzení, jsou jednoduše imunní vůči vysokým frekvencím a jejich nemoci jsou „běžnější“. Pokud jste již začali pracovat sami se sebou, pokud jste začali své vědomí osvobozovat od stereotypů, pokud jste se začali snažit dívat na lidi moudřeji a laskavěji, pokud jste se naučili odpouštět, pak vaše buňky vyzařují úplně jiný energie než buňky toho člověka, který si užívá drby sousedů. A vaše biologie přitahuje vysoké frekvence jako magnet. Ale protože, opakuji, mnoho předchozích bloků a emočního utrpení se nahromadilo ve všech tělech, je to pro vás fyzicky těžké a čím více se budete bránit a neuvolníte se, tím to pro vás bude těžší a bolestivější.

Dobrou zprávou je, že síla sebeprogramování se zvyšuje úměrně s příchodem nových energií, proto tím, že zůstanete v klidu a důvěřujete životu, značně usnadňujete proces transformace a obnovy tělesných buněk. Nejjednodušší způsob, jak zažít nepříjemné stavy, je co nejvíce se uvolnit a říci: „Nechte vše plynout tím nejjednodušším a nejsnadnějším způsobem. Umožňuji, aby všechny procesy probíhaly s nejvyšším přínosem pro mě a pro všechny.

Pamatujte, že nejste sami. Každý z nás má obrovský podpůrný tým – tým vyšších a subtilních bytostí, které mají velký zájem na tom, aby bylo s naším tělem vše v pořádku, abychom byli co nejvíce vyrovnaní. Nikdy nedovolí, aby něco, o čem je známo, bylo destruktivní pro vaše tělo. Pokud je vám to velmi nepříjemné, požádejte o pomoc strážné anděly a vaše Vyšší síly. Čekají jen na naše požadavky, protože všichni jsme jedno. Možností uplatnění je mnoho, vyberte si tu svou. Když používáme Sílu mluveného slova, ovlivňujeme buňky našeho těla. Neměli byste žádat o „uzdravení“, ale o klid a víru v sebe sama, protože pouze VÁŠ EMOČNÍ STAV MŮŽE ZMÍNIT bolestivé příznaky.

V tuto chvíli je velmi důležité své tělo milovat, poděkovat mu. Musíte pochopit, že buňky těla se bojí, protože takové záření dostávají poprvé. Spolu se zintenzivněním toku energie dochází i ke zvýšení citlivosti našeho těla, a to nejen na vnější vlivy, ale i na naše myšlenky. Tělo je inteligentní, nejmenší částice jsou inteligentní, můžete mluvit se vším, včetně buněk těla. Tyto informace zatím nejsou k dispozici ve velkém množství, ale mnozí to již cítí a uvědomují si. Tak tomu věřte a mluvte se svým tělem. Účinek je kolosální, když řeknete: "Milé tělo, uklidni se, žijeme to s tebou, dýchejme zhluboka." Můžete přesvědčit buňky svého těla, aby aktuální proces vnímaly nikoli jako šokovou terapii, ale jako intenzivní tělesnou výchovu, vysvětlete jim, že žádná katastrofa se nekoná, jen je potřeba se přizpůsobit novým božským energiím. A odpočívejte více - neplánujte v takovém stav věcí, neřídit, dovolit si přes den spát.

Je těžké dávat obecná doporučení, protože každý je velmi individuální. Zdá se, že se pozorujete: jak se v tuto chvíli cítíte, co se s vámi děje... Vstupujeme do éry, kdy se vše děje mnohem snadněji, stačí si vybrat a důvěřovat své povaze.

Nejdůležitější je udržet si pocit, že je s námi všechno v pořádku, protože každá myšlenka na úzkost a strach vytváří hráz, která brání nové energii, aby vámi snadno proudila. Žehnej všemu, co se ti stane, a věz, že jsi v jemných rukou Stvořitele nebo Matky světa. A protože každý z vás v sobě nosí kousek Boha, hluboko ve svém srdci to všechno víte.

Všichni se rodí jako lidé. Člověk je božský koktejl energie, organických látek, "rádiový přijímač - mozek", "protilehlé" částice světla (plus) a chaosu (mínus) v kombinaci s univerzální energií Lásky. Kdo se stát je soubor energií, příležitostí a omezení zvaný člověk rozhoduje sám za sebe, má jen určitý potenciál zvolit si svou cestu v omezeném koridoru možností svého programu od nízké úrovně destrukce až po vysoké léčivé vibrace stvoření. , změnou vibrací se v průběhu života měníme všichni . Všechny základy jsou zakotveny v našem programu, který buď sami objevíme, nebo ne tak docela a naučíme se jej používat. Ti, kteří se naučili ovládat svůj počítač, jsou šťastní hacker, celý svět mu leží u nohou, ti, kteří jsou služebníky své mysli, žijí podle konvencí, srovnávání, morálka, která s sebou nese hodnocení a dělení na dobré a špatné, dává vzniknout k vnějším válkám - a sám sebe, považuje své priority za pravdivé a někoho jiného za nepravdivé, přičemž se skrze různé scénáře životů uvádí do propasti koloběhu poznání. Milujte se, milujte své blízké, milujte se navzájem, děkujte životu, najděte každý den pocit klidného přijetí všeho, co se děje. Protože pouze naše soustředění, naše nasměrovaná pozornost nám usnadňuje průchod nových energií, včetně všech druhů

včetně zmírnění všech druhů příznaků. A věřte - máte právo žít jinak, snadněji, jednodušeji a kouzelněji...

Poslouchejte sami sebe a začněte znovu, neohlížejte se, vnímejte, nebojte se, experimentujte, hodně štěstí nám všem!

Překlad

http://newsansara.ru/?p=4116

Od Jelenie Verdussa ✨🙏Z fb: Nenechte se vyprovokovat ke strachu a beznaději. Všechno je cíleno jen na to, aby se odvedla pozornost od procesu vašeho vnitřního osvobození a od symbolu tohoto boje - od Kanady. V Kanadě začal proces osvobození lidstva od tisícileté tyranie parazitů. Dělají všechno možné, aby ty lidi zlomili, protože to je první kostička domina. Když se lidem v Kanadě podaří položit ten režim, lidé na celém světě uvidí, že to jde, a že to je v podstatě jednoduché - přestat poslouchat zločinný režim. Ty vlády na celém světě jsou pod stejnou taktovkou, všechny (většina) vlády jsou stejné a propojené, oni jdou proti lidem společnou taktikou. Je trochu nefér, že používají vojenské psycho techniky proti civilnímu obyvatelstvu, ale čím dřív na to přijdete, tím rychleji se toho zbavíme. Hlavními taktikami je strach, překrucování faktů - to dobré je špatné a to špatné je dobré, a za třetí rozdělování lidí na různé tábory, aby se mydlili mezi sebou, přičemž "kouzelník" za vašimi zády dělá kejkle, kterých si nevšimnete. Dříve než se vyděsíte, zpanikaříte a dostanete se do paralýzy strachem, přemýšlejte, co daná informace má způsobit a proč. Všechny předchozí strašáky selhaly, tenhle válečný je zatím nejmocnější, protože je nový, podpořený archivními záběry z různých jiných míst. To ale divák netuší. Zůstává konsternován hrůzou a jako přikovaný se přimyká zpět ke svým"zachráncům", kteří statečně zpoza klávesnic počítačů vyhrožují odvetami. Vidíte ten stejný mechanismus? Vidíte, jak stejně vyděsili obyvatelstvo na začátku roku 2020? A nepřipadá vám ten scénář nápadný? 😀Uklidněte všechny příbuzné, žijte si své životy, udržujte vysoké vibrace a smějte se jim. Bubáka zlikvidujete tím, že se mu vysmějete ❤️Pro toho, kdo chce zvýšit vědomí , změnit DNA, očistit a regenerovat tělo a přitáhne ho "monoatomické vysokovibrační světelný skleněný duchovní kámen"ANDARA, najděte si odkazy na fb nebo internetu. Andary jsou k nalezení v Kalifornii v High Sierra Nevada.  (např. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4934546423262560&id=100001217542633 https://www.facebook.com/andarkyslaskou/posts/127090703160719, https://www.youtube.com/watch?v=tLB46zqtcAc,       

   

Vzestup je tady!

https://www.youtube.com/watch?v=6vmivXzthHY

Opravdu jste připraveni dozvědět se celou pravdu?

ttps://www.youtube.com/watch?v=A7D-eUijj_c

Nyní dochází k intenzivní aktualizace naší DNA

Zdroj: Unsplash.com

Magnetosféra obklopující Zemi je vyplněna částicemi kosmického plazmatu poháněnými silnými slunečními větry pohybujícími se rychlostí přesahující 500 kilometrů za sekundu a několika silnými slunečními erupcemi. Toto všechno tlačí na planetu velkou silou a aktivuje vnitřní jádro a vnější pole planety, což způsobuje posun tektonických desek a vytváří různé povětrnostní podmínky, jako jsou zemětřesení, sopečné erupce, tornáda, deště a záplavy. V souladu s tím se zvyšuje fyzická síla, mentalita a emoce člověka.

Většina lidí na naší planetě v současnosti zažívá a cítí různé symptomy. To je způsobeno intenzivní obnovou DNA, buněčnými záznamy a fungováním nervového systému. Navíc překrývající se portály zvyšují intenzitu. Momentálně jsme na portálu pro příští úplněk, který nastane v neděli 19. prosince a na portálu pro zimní slunovrat.

Brzy vstoupíme na portál příštího retrográdního Merkuru 29. prosince

„Příznaky“ hlášené lidmi po celém světě jsou:

1.) neschopnost v noci spát a přes den si zdřímnout, nebo být velmi ospalý a neustále přes den usínat,

2.) hluboké vyčerpání,

3.) závratě,

4.) nedostatek chuti k jídlu,

5.) úzkost,

6.) rychlý a nepravidelný srdeční tep,

7.) poruchy trávení,

8.) člověk nemá náladu se věnovat běžným každodenním aktivitám nebo koníčkům

Publikováno 18. 12. 2021Autor Inspiraceduše 

Velkou Známou Lidstva Bude Rok 2022.
Adrian Iulian

Rok 2022 gregoriánského kalendáře bude velkým předělem, který oddělí Novou Zemi od Staré Země. Duše vzestupu v této aktuální inkarnaci si budou věčně pamatovat, že zde byly a byly součástí této události. Ukazatel reálného času klepe na naše dveře. Šťastní budou všichni, kteří nešetřili úsilí, aby se sem dostali. Mírní a čistého srdce budou mít konečně příležitost sklízet plody své setby v průběhu času.

Rok 2022 nebude pro všechny stejně dobrý nebo špatný, neboť se plně přizpůsobí každému podle svědomí. Proto bude naprosto normální, že jedna část lidstva dosáhne pozitivních výsledků, zatímco jiná část jen sklízí potíže a problémy. Někteří uvidí otevírat se dveře, zatímco jiní budou mít zavřené dveře přímo před sebou. Připomeňme si zde, že cokoli je přitahováno, bude v souladu s každým vědomím. Zákon přitažlivosti určí vše. Podobenství o Kristu dobře shrnuje, co přijde v roce 2022: „Každému podle jeho skutků“.

Přes obvyklé fňukání, že se nic nemění; že se nic nelepší; že chaos je stále intenzivnější a mnoho dalších příběhů od těch, kteří nemají ani oči, aby viděli, ani uši, aby slyšeli, bude příští rok štědrý pro všechny, kteří se podíleli na vybudování Nové Země. Ti, kdo zaseli pšenici, budou sklízet pšenici. Kdo zasel koukol, bude naopak sklízet ze semen sám. Tolikrát v předchozích textech zde bylo řečeno, že každý si buduje svou vlastní realitu. Proto bychom neměli očekávat, že to za nás udělají ostatní. Přímo tady mezi čtenáři zpráv vidíme tolik plačtivých komentářů, že se nic neděje. Ano, těm, kteří si toho nejsou vědomi, se nic nestane a nedělají nic, aby přispěli ke změnám. Také se říkalo, že změna se vždy děje zevnitř ven a že každý má svůj spínač, který spouští začátek změny. Čekání na někoho, kdo to udělá za vás, je zdroj, který nikdy nepřijde. A tak je výkřik vždy stejný: "mluví, mluví, ale nic se neděje". A pro ty se vlastně nic nestane.

Pojďme se trochu ohlédnout za vším, co zde bylo vyčerpávajícím způsobem vloženo za posledních 8-9 let.

V roce 2010 se změnila časová osa Země. Stará armagedonská linka byla sešrotována a byl stanoven hladký přechod. A to nebyl dar Shora; bylo to díky dostatečnému počtu vtělených duší, které udělaly dost pro to, aby energie dosáhla potřebné úrovně frekvence, která by to umožnila. Tímto způsobem se neuskuteční všechny předchozí předpovědi týkající se konce tohoto cyklu. Alespoň ne podle předpovědi.

V roce 2012 Země plně vstoupila do Fotonového pásu a intenzivní Světlo přicházející z Centrálního Slunce zahájilo posun v energii Země a ve všem, co ji obývá. Tam to začalo. Bylo to od Vodnáře. 4 roky se vše přirozeně přizpůsobovalo, takže tady byl určitý klid.

V roce 2016 začala fáze dekonstrukce. Ano, nemůžete vytvořit nové dílo ve stejném prostoru, aniž byste zbourali starý dům. Vše přišlo v kaskádě a do roku 2018 byla demolice hotová. I když to není možné vidět fyzickýma očima, energeticky se to přesně tak stalo. To je důvod, proč si toho mnozí nevšimnou.

V roce 2019 začalo období rekonstrukce. Po dobu 3 let bylo vše znovu sestavováno a testováno, takže tato etapa Planetárního přechodu může být nyní uzavřena. Nové systémy jsou připraveny k uvedení do provozu. Nic už nebude stínem, než bylo předtím. Rok 2022 tedy bude přelomový. Vše bude označováno jako před nebo po roce 2022. A tak pojďme do tohoto skvělého roku 2022!

ROK RENESANCE! Ano, protože Stará Země bude konečně pohřbena! Na jejím místě se objeví Nová Země. Je zřejmé, že se najde někdo, kdo očekává kouzlo, jako by na Štědrý den vyndal starou pohovku z obýváku a posadil novou. Ne tak docela. Nová Země se objeví a projeví se jako nikdy předtím, ale v pravý čas, protože je to Planeta. Rekonstrukce si skutečně všimne velká část lidstva. Pak budeme mít podmínky pro to, aby se projevily další události. Budou přicházet postupně a jak přijdou, duše, které zdědí Novou Zemi, budou vědět, co se vlastně děje a proč. Bude to také rok bezpodmínečné lásky. Nové pocity, nové emoce a nové chápání všeho. Spolupráce se projeví viditelně. Soutěž selže na všech úrovních, kde se praktikuje. Konečně bude také patrnější čištění a odstranění starého příkazu Země. Jak už někdo řekl: „rok 2023 bude časem, kdy se bude vzpomínat na rok 2022“. Rozhodně skvělý rozdělovač cyklů.

Je normální slyšet někoho říkat, že se to stane až za 200 let nebo za tisíc let. Musíme souhlasit, protože pro 2/3 lidstva budou nové příležitosti teprve dále. Doporučení je NEVSTUPOVAT DO KONFRONTACE v roce 2022.

Pro ty, kteří nejsou na stejné frekvenci, budou potíže. Pomozte tomu, kdo vás o pomoc požádá, a udělejte to s láskou a soucitem. Respektujte omezení ostatních. Ignorujte kritiku a urážky. Pamatujte, že každý je ve frekvenčním pásmu a žádné dvě duše nejsou stejné. Existují skupiny duší s kompatibilním naladěním, ale nikdy na stejné frekvenci. Soucit, bezpodmínečná láska a respekt, nejžádanější položky v roce 2022. Vaše činy určují kvalitu díla, které nyní postavíte.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=134329745706664&id=100073889185945

Andrea Svobodová Kerešová : Mimozemské intervence na Zemi – 1. a 2. část

https://www.youtube.com/watch?v=XozrghdqYNY

https://www.youtube.com/watch?v=iEA2xYSVpew

 

Stvořitel o přijetí sebe samého v roce 2022 2 díl

Milníky v roce 2022. Důležitá data s otevřenými energetickými branami. Schopnost samoléčení v roce 2022. Zaměřit se na sebe sama jak to cítíme. Marian a Iva Coufalovi

https://www.youtube.com/watch?v=cEnwNjek_5I


Vánoční zprávy s Kryonem a Alcazarem 2021

Rok 2022 je rokem odhalení

https://www.youtube.com/watch?v=BhZ_P3HRMSY

Ondřej Habr

Rok 2022

Letošnímu roku vládne Jupiter, který vystřídal loňský Saturn. Od jupiterského roku můžeme očekávat témata jako je expanze, zvětšení a zvýraznění dosavadních témat, spravedlnost, ale i vedení lidí, jednoznačnější směřování. Určitě se objeví i výraznější zájem o studium a poznání i potřeby se kontaktovat s lidmi a jejich skupina ze vzdálenějších míst a prostřednictvím vzájemné spolupráce se navzájem obohacovat. Jupiterský rok obecně otevírá velká témata, která často delší dobu už žijeme, nechá je vyvrcholit, vypointovat. Rok Jupitera nás taktéž zve k hostině, vybízí k tomu, abychom přijali to příjemné a zajímavé z života, naučili se s tím zacházet a využít pro sebe a své blízké.

Lze tak definovat jupiterský rok jako období, ve kterém bychom měli rozvíjet společenskou, vzdělanostní a spirituální stránku vlastní osobnosti. Dívejme se na něj jako na čas, jenž jsme dostali k tomu, abychom se rozvíjeli ve všem, co nám bylo dáno a co jsme si v loňském saturnském roce vytvořili, vydobyli a získali na osudu. Pokud jsme se chtěli o něco významného kdy pokusit, pokud máme své vize, nápady, plány a projekty, je dobré s nimi vyjít ven a začít je realizovat, dát najevo o jejich existenci a otevřeně je prezentovat.

Jupiter se bude v roce 22 pohybovat znamením Ryb a Berana, překročí právě mezi Rybami a Beranem onu pomyslnou hranici "začátku" zodiaku. A protože tento proces podstoupí letos celkem tři krát, bude tu trojí možnost se setkat s procesy startu, rozběhu, uvolnění a spontánního projevení se. Zdá se tedy, že 22. rok bude přát uvolnění se od stávajících představ o životním směrování a vtáhne nás do procesů vytváření nových vizí. Je možné, že si i více budeme všímat učitelů, kteří nám vstoupí do života a budeme více poslouchat jejich rad. A že jich bude v začátcích (tranzity Jupiteru přes hrot znamení Berana dopředu) i při uzavírání a ukončování dosavadních představ (zpětný, retrográdní přechod Jupiteru z Berana do Ryb) třeba. Jupiter bude v Rybách, kde tradičně vládne, od začátku roku až do 11. 5., kdy vstoupí do Berana. Pak se 28. 7. v Beranu otočí, 28. 10. se vrátí do Ryb, poslední otočka dopředu nastane 24. 11. a 21. 12. těsně před Slunovratem se Jupiter zase octne v Beranu. Tento jupiterský tanec na pomezí Ryb a Berana nás symbolicky bude navracet k tomu, abychom si víc všímali základních otázek našeho života a jeho fungování. Budeme řešit častěji než kdy jindy svoji roli ve vlastním životě a nejspíš bude i viditelnější a hmatatelnější vše, co pro sebe (ne)uděláme. Bude znát, nakolik se budeme snažit (a umět) řídit si svůj život sami. Vyvstane do poředí i role člověka ve společnosti, přestaneme na ni nahlížet z pozice odpovědnosti za druhé a přestaneme se konečně přespříliš ohlížet na to, zda někomu uškodíme svým jednáním. Orientace bude totiž víc na otázku, kde můžeme pomoci a prospět. Téma učení, vzájemného poznávání (se) bude výrazné.

Saturn bude celý rok ve znamení Vodnáře a bude se pohybovat ve druhé polovině tohoto znamení. I Saturn bude po jistou část roku retrográdní, a sice mezi 4. 6. a 23. 10. Tranzit Saturnu druhým a hlavně třetím dekanem Vodnáře přináší stále ještě intenzivní procesy spojené se společenskými změnami a formováním nových pořádků. Nicméně je znát, že se budou blížit ke konci a tak bude i snazší je pochopit a možná je i uchopit nebo se jim snáze přizpůsobit. Uvědomme si, že saturn ve Vodnáři má chuť experimentovat s pravidly, zásadami a hodnotami. Nejspíš jsme toto dělali v roce 21 a budeme v roce 22 dělat i na osobní rovině. Jen si toho nevšímáme, jak se posunujeme v rámci vlastních procesů a osobních témat k tomu, abychom se (konečně) dovedli v něčem pro nás zásadním kvalifikovaně a se vší odvahou rozhodnout. Ne, nejsme poseroutkové, jen nemáme dost energie k tomu, abychom něco uzavřeli a nebo naopak otevřeli. Společenská rovina je pro naši realizaci v tomto směru jednodušší. Naučili jsme se v roce 21 si definovat postoje a osvojili jsme si základní pravidla ve fungování. Umíme již prohlásit a na veřejnosti deklarovat vlastní hodnoty, víme, jak za nimi stát, poznali jsme i téma kompromisu i záležitosti spojené s koncensem. V roce 22 se po nás již bude chtít, abychom dovedli aktivně se saturnskými tématy pracovat. Na osobní rovině doslova udělat to, co už je delší dobu udělat potřeba. Formalizovat a dát jasnou strukturu tomu, co stejně dávno již běží. Prohlásit, vyslovit nahlas to, co nám pomůže přejít do dalších etap a dimenzí života. Ať se jedná o osobní rozvoj, o vztahy, postoj k podnkání, zájmům, stylu života atd. Na společenské rovině je třeba umět se propojit prostřednictvím myšlenek a vytvářet pevná spojenectví a svazky s lidmi, s nimiž sdílíme společný osud a podobné smýšlení.

Uran bude celý rok procházet znamením Býka především v jeho druhém dekanu. Až do 24. 8. bude postupovat dopředu a přinášet nám nové podněty do života, poté bude postupovat až do konce roku zpětně, retrográdně. Změny, jež jsou Uranu přisuzovány, se dějí až sekundárně, právě na základě setkávání a protínání se našich vizí se skutečností. Během prvního čtvrtletí Uran definitivně vstupuje do kauzálního těla (dotkl se jeho hranic ve druhé polovině srpna roku 21), což znamená, že vyšší vize, představy a plány se začínají promítat a uskutečňovat, na sebe navazovat a řetězit se. Požadavky na změnu vztahu k realitě, materii, uskutečňování záležitostí nejsou již jen nahodilými výkřiky a izolovanými projevy, ale začínají být většinovou společností přijímány. Jak jinak než uransky, tedy na jedné straně s vírou a nadšením, na druhé straně se znechucením a odmítáním.

Neptun, planeta spojená s kolektivním duchem, propojením na neosobní rovině, ale také s procesy v podvědomí a nevědomí, bude celý rok ve svém "vlastním" znamení, v Rybách. Bude v období 28. 6. - 4. 12. retrográdní a její doménou bude třetí dekan znamení. Rybí Neptun přináší na společenské rovině hluboká témata, vede kolektivní myšlení až do extrémních projevů. Ty tak vedou do téměř absolutního rozkladu idejí a ideologií až k jednotlivostem, které v podobě zpochybnění základních pravd a myšlenek stavějí do zásadních rozporů. Pracujeme s tématy víry a nevíry, objevují se jako reakce ve zpochybnění konspirační teorie. A vše je to v pořádku, protože se tak lidská společnost znovu vrací ke kořenům v oblasti doktrín a zbyvuje se tak všeho neautentického a falešného. Propojení každého s každým prostřednictvím moderních technologií také přináší své ovoce a my jsme nuceni na tyto možnost a fakta reagovat a jim přizpůsobit fungování společnosti. Rovněž se formují nové myšlenky a na celosvětové úrovni i nové vize, podobně jak tomu bylo před 150 lety, kdy byl naposledy Neptun ve znamení Ryb. Nicméně se jedná o procesy tak komplexní a tak pomalé, že jako jedinci máme velmi omezené šance do nich vstupovat jinak než pozorovatelé. Ale i tak pozorujme a nebuďme pasivní.

Pluto se pohybuje již od roku 2008 znamením Kozoroha, letos již na jeho posledních stupních. V době 29. 4. - 8. 10. bude retrográdní. Kozoroží Pluto se zabývá tématy zásadními a podstatnými. Řeší doslova to, na čem stojí naše civilizace. V Kozorohu je to především téma zdrojů, energií, praktického směřování. Pod tlakem nutnosti, tuto krizi jsme si samozřejmě vytvořili autonomně sami, tak trochu špásujeme se zdroji a hledáme správný postoj k praktickému využití surovin. Ještě nevím, co bude dobré a jaké zdroje vhodně využijeme, nicméně v honbě za kvalitními možnostmi převracíme zejména v posledních letech, kdy je Pluto ve třetím dekanu Kozoroha planetu a společnosti na ní doslova naruby. Na osobní rovině v nás kozoroží Pluto vytváří jasné a transparentní postoje ... a nebo velký odpor k nim, jak aktivní tím, že bojujeme nesmyslně proti tomu, co se stejně stane, tak pasivně v momentech, kdy zavíráme oči před některými projevy a podněty přicházejícími z okolí, jež se nám nehodí do krámu.

Osa lunárních uzlů se bude promítat do znamení Býka a Štíra, půjde tedy o hodně. Uzly budou přihrávat situace z oblasti hodnot, kvality života, ale i sebehodnoty a uvědomění si (vlastní) prospěšnosti.

Bod Lilith bude od začátku roku v Blížencích, a to až do 15.4., kdy vstoupí do Raka. Račí Lilith nás nasměruje k konfliktním místům, jež prožíváme v citové oblasti a citovém životě. Řadě z nás se otevřou pro nás nepříjemnými způsoby témata domova a jeho kvalitní existence v podobě ukotvení, mateřství a vztahu k němu. Budou po nás vyžadovány reakce a progresivní přístupy, jež budou kompenzovat smutek, vykořeněnost, odmítání toho základního. Pravděpodobně se na společenské rovině objeví témata porodnosti a další zprostředkované záležitosti související jak s rodinou, tak sociální oblastí.

Jako příznivý aspekt můžeme vidět Jupiter v konjunkci s Neptunem 12. 4. ve znamení Ryb. Tak jak Jupiter představuje rozumovou, Neptun zase spirituální navigaci. Datum přesné konjunkce tak může být výrazným mezníkem v našich životech a celé delší období cca od března do května přelomovým. Bude se tu rodit náš nový svět, ve kterém budeme dále žít a tak bude jistě důležité, jak si jej nastavíme. Čemu budeme věřit a v myšlenkách s k tomu obracet, v činech se opírat a ve vizích se vymezovat. Bude záležet na tom, jak si vše naplánujeme, v dalších dnech a měsících se podle toho budeme chovat i v praktické sféře života.

Nejspíš tím správným okamžikem projevení odvahy bude začátek května a konkrétně 4. 5., kdy se Jupiter dostane do sextilu s Plutem. V našem soukromém i tom velké světě se projeví síly, které byly dlouho očekávány (na každém z nás nechme, zda s nadějemi či obavami) a jež bude nutno pochopit, porozumět jejim projevům, zpracovat jejich dopady a zajistit ve finále, aby síly pracovaly pro nás a ne my na ně. Nečekejme překvapivé objevy a ani zásadní společenské převraty, ve velké míře bude již jen potvrzeno a konstatováno to, co delší dobu běží. Naše role ale bude zásadní. Bude potřeba dané procesy a stav přijmout, odmítnou a nebo podat silný návrh na modifikaci (změnu) pravidel. Na podzim bude ještě možný reparát a na společné rovině dojde ještě k vysvětlením a úpravám.

Kvadratura Saturnu ve Vodnáři s Uranem v Býku se pokusí uskutečnit po loňsku ještě jednou. Znáte to, Co tě nezabije, to se tě pokusí zabít znova. Třikrát se loni obě planety dostaly do vzájemného rozporu a z jejich konfliktu těžily zejména ty síly v nás i ve světě, jež se potřebovaly vymezi, vyhranit, definovat a projevit na úkor stávajícíh poměrů a dosavadního řádu běhu věcí. Na osobní rovině jsme se tak jen obtížně zbavovali strachů v různých oblastech života, jež se nám na základě nepříznivé a doslova tísnivé společenské situace promítaly na duši a do mysli. Možná jsme tak zjistili, že řada problémů sedí primárně v naší hlavě nebo srdci a odráží se tak nechtěně v každém z našich projevů do světa okolo nás. Na společenké rovině tento aspekt ukazoval na nezralé a nerozumné experimentování se společností jako takovou. Letos ale k přesné kvadratuře Uran - Saturn nedojde, planety se k sobě přiblíží na přibližně půl stupně 8. 10. a pak se postupně začnou oddalovat. Přesto říjen bude v tomto směru komplikovaný a teprve jeho konec a začátek listopadu přijdou s obraty k lepšímu. Letošní propojení Uranu se Saturnem přináší poselství ve smyslu porozumění tomu, co probíhalo v roce 21, poučení v tom, že nebudeme opakovat staré chyby a v naději, že pokud vykonáme patřičné úkoly a podnikneme jisté kroky, to, co nechceme, se už nevrátí.

Věřme, že vždy porozumíme tomu, co se po nás v dané okamžiky chce a že budeme umět tu správnou věc udělat. Na tom stojí naše naděje pro rok 2022. Přejme si, aby byl pro nás příznivý, radostný a úspěšný pro rozvoj.

HOROSKOPY 2022

Věra Várady, Předpověď na rok 2022
https://www.youtube.com/watch?v=9opQ_q7B7G4&t=22s

Celoroční horoskop pro rok 2022 - Rok léčení rodu a osvobození

https://www.youtube.com/watch?v=kuH3k8RH0dQ


Richard Stříbrný, Předpověď na rok 2022

https://www.youtube.com/watch?v=rrYDR-Xkfjs


Alita Zaurak: Astrologická predikce roku 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ur82spkvs0A


Ondřej Habr: Předpověď na rok 2022 - současná krize otevírá vrátka rozdělení společnosti

https://www.youtube.com/watch?v=Bcd6DB5_rwc


Věra Šourková, Co nám přinese rok 2022

https://www.youtube.com/watch?v=YkaIrIs-sgM


Jaký bude rok 2022? Nový numerologický rok Šestka vnese zklidnění

https://www.kartarkysvetla.cz/clanky/znameni-horoskopu/jaky-bude-rok-2022-novy-numerologicky-rok-sestka-vnese-zklidneni/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=VP+%7c+RTG+365+%7c+KR+%7c+Jaky+bude+rok+2022?&utm_content=Vsichni+365&utm_term=

Horoskopy na rok 2022 pro všechna znamení  Daniela Hannah

https://www.astrokarty.cz/horoskopy-na-rok-2022/

Astrohled-čínský horoskop 2022

https://www.astrohled.cz/clanky/velky-cinsky-rocni-horoskop-20222023/

Vstupujeme do čínského roku Tygra: Co přinese vašemu znamení?

https://www.ireceptar.cz/zdravi/cinsky-horoskop-2022-30001225.html

Horoskopy na rok 2022 pro všechna znamení:

https://www.astrokarty.cz/horoskopy-na-rok-2022/

na měsíc listopad 2021 pro jednotlivá znamení naleznete na mých stránkách:

https://www.astrokarty.cz/horoskopy-na-listopad-2021/

prosinec 2021

https://www.astrokarty.cz/horoskopy-na-prosinec-2021/

Astrolog Věra Šourková

Co nám přinese rok 2022?

Pomalu připravuji textík o astrologickém náhledu na rok 2022. Vládcem roku je Jupiter, jež bude část roku ve vodním znamení Ryb (do 11.5.2022 a poté od 28.10.do 20.12. 2022)- nejvyšší touhou Jupitera v Rybách je žít "Království nebeské" zde na Zemi. V období od 11.5. do 28.10.bude Jupiter procházet ohnivým znamením Berana- nejvyšší touhou Jupitera v Beranu je žít život dle sebe sama, nikoli dle diktátu druhých. Od 28.7.do 24.11.bude Jupiter retrográdní. Z důležitých aspektů, které Jupiter v následném roce vytvoří je konjunkce s Neptunem v Rybách (v dubnu), sextil s Uranem v Býku (v únoru), sextil s Plutem v Kozorohu (v květnu)

Jupiter symbolizuje hledání životního smyslu a víry, je to v podstatě velice optimistický a veselý "chlapík" (v mytologii odpovídá Diovi, nejvyššímu vládci Olympu jež proslul nejen svou laskavostí ale také četnými milostnými avantýrami), tam, kde máme v horoskopu narození Jupitera tam hledáme štěstí, víru, naději, ale také spravedlnost, jde tu o dodržování etiky a mravnosti - stínová či "nezpracovaná" stránka Jupitera je o plýtvání, přehánění, lenost, oddávání se iluzím, pasivitě a náruživým touhám - především jde o hledání správné míry.

Zeus jakožto nejvyšší božstvo Olympu nám posílá posleství, že my sami si můžeme nasadit "královskou korunu", abychom se stali ušlechtilými vládci a tvůrci vlastních životů

Jupiter v Rybách roste a vyvíjí se skrze duchovní aspekty života, je to metafyzik, pokorný a přijímající, má neotřesitelnou víru v krásu a dobrotu Vesmíru, Boha, miluje mystická dobrodružství, klid, mír a harmonické vazby s blízkými. Nejdůležitější je pro něho víra - víra v moudrost Vesmíru a v Boží ochranu. Pokud víru ztrácí propadá frustraci, lhostejnosti, depresím a je snadno manipulovatelný. Jupiter v Rybách potřebuje žít v "čistých vodách", proto je třeba obnovit či upevnit morální zásady, naladit se na ty nejčistší a nejvyšší duchovní zdroje, pročistit své emoce.

Jupiter se spojuje v konjunkci s Neptunem v Rybách což je aspekt transcedence, duchovního a spirituálního vývoje, touha vytvořit "ráj na zemi". Negativní stranou tohoto aspektu je stavění vzdušných zámků, snadné podléhání klamům a sebeklamům, snadné podlehnutí "davové sugesci, hypnóze" , je třeba se vyhnout "falešným prorokům", jež na nás mohou působit nejen z oblasti duchovní, ale především z oblasti médií a politiky. Jupiter vládne taktéž oblasti vyššího vzdělání a práva.

Největší nadějí na úspěch slibuje skok do neznáma a do nejistoty - je třeba se spoléhat na spirituální ukazatele - co nám nyní nejvíce škodí je nedostatek důvěry a pocit, že se nemůžeme na nic a na nikoho spolehnout, škodí také nekritická idealizace ,lehkomyslné přehánění -nerealistické plány započaté v roce 2009 mohou skončit zklamáním (cyklus Jupiter/Neptun se započal v roce 2009). Je třeba nechat se ve správnou chvíli vést instinktem - skutečné blaho spočívá ve schopnosti spočinout v každém prožívaném okamžiku a mít z něj potěšení.

To, jak nyní bude naše životní realita vypadat závisí na naší schopnosti naslouchat své intuici, která nám ukáže co je pravdivé a co je falešné, co je pravda a co je lež, pomůže nám rozeznat to, co nás povede ke spáse od toho, co by nás dovedlo ke zkáze.

Důležitá je také v tomto roce víra v Boží ochranu - díky ní se v našem životě mohou odehrát mnohá požehnání.

Jupiter v Beranu - růst v této fázi přichází skrze činnost, Jupiter v Beranu přináší nadšení, dychtivost, (pozor na aroganci), víru v to, že život se o ty, co ho žijí postará - je to spontánní důvěra v život, důvěra v právo žít život po svém a nikoli dle diktátu druhých. Jupiter v Beranu má svůj pohled upřený vpřed, potřebuje aktivní práci, pohyb, cestování

V období v němž bude Jupiter v Rybách nám pocity štěstí a smysluplnosti přinese duchovní práce, kontakt s vlastní Duší, víra, meditace, pobyt uprostřed přírody, uvědomování si toho, že za fyzickým a materiálním světem, existuje i svět pro naše oči "neviditelný", svět, který překračuje známé hranice. Pomáhá také pasivně přijímané i aktivně prováděné umění, tvůrčí a umělecká činnost, vnímání krásy. Zesiluje se citlivost, soucit, intuitivní vnímání.

V období v němž bude Jupiter procházet znamením Berana nám pocit štěstí a smysl přinese aktivní chování a jednání, sebedůvěra, pohyb, samostatné jednání, schopnost se postavit za sebe sama a vyjádřit svůj vlastní názor.

V tomto roce tedy Jupiter přináší velkou podporu Rybám (a také dalším dvěma vodním znamením Rakům a Štírům a do určité míry i Býkům a Kozorohům) a v době kdy bude procházet Beranem, samozřejmě i Beranům a také dalším dvěma ohnivým znamením, Lvům a Střelcům a do určité míry i Blížencům a Vodnářům.

V období kdy Jupiter vytváří konjunkci s Neptunem mohou jak Ryby tak Střelci jimž Jupiter vládne prožívat "Boží zázraky", či naopak mohou propadnout nějaké iluzi a klamu (záleží na vývoji osobnosti a schopnosti používat intuici a zároveň být i dobře zakotven v realitě)

Aspekt Jupiter sextil Uran přináší možnost změny pesrspektivy, obecně možnost změnit úhel pohledu , osvobodit se od něčeho omezujícího, změny ve vývoji, duchovní odvahu (odvážnému štěstí přeje) - pro nás pro všechny, ale především pro Střelce, Ryby, Vodnáře a Býky

Aspekt Jupiter sextil Pluto přináší hledání hlubokého smyslu žití transformaci, možnost dosáhnout celistvosti, a také zesiluje smysl pro spravedlnost - možnost transformace se týká nás všech, tento aspekt podporuje zejména Střelce, Ryby, Štíry a Kozorohy

V roce 2022 Saturn stále prochází skrze Vodnáře který nám přináší určité zkoušky v osvobozování se (nakolik je člověk schopen být svobodný), dále přináší praktický idealismus, poznání toho, že vykoupení existuje - pro to, abychom se osvobodili od toho, co nás skutečně omezuje je třeba zjistit, co to bylo v naší minulosti, co nám brání spojit se se souhlasným proudem emocí nebo tento proud udržet- protože to je pravou příčinou našicich potíží při hledání svobody. Také je třeba uvědomit si svá práva, své místo ve světě.

Saturn pomáhá "dát si svůj život do pořádku a ukotvit se v realitě" nám všem zejména však Vodnářům, Lvům, Býkům a Štírům -a také Vahám a Blížencům a do určité míry i Beranům a Střelcům

Chiron n nadále pokračuje ve své pouti skrze Berana, Uran skrze znamení Býka, Neptun jde skrze Ryby, Pluto skrze Kozoroha, Prozerpina je stále ve znamení Štíra. Lilit se na počátku roku nachází v Blížencích, 15.4.vstupuje do znamení Raka. Selena je na počátku roku ještě v Kozorohu, 14.2.vstupuje do Vodnáře a od 15.9. do Ryb . O těchto vlivech si povíme příště


V roce 2022 se změní rychlost světla i postavení planet, předpověděli věštci

https://www.dotyk.cz/magazin/predpoved-2022-vesmir-30001220.html


Nový věk pomalu ukazuje své tváře, začněte se přizpůsobovat

https://www.youtube.com/watch?v=Rr69wZJ4rRo

Zázraky se dějí /z fb· 

Dobré pocity a kouzlo.

Víte o tom, že si můžete dobré pocity přivolat?

Cítíte se v poslední době, jak na horské dráze, jednou nahoře jednou dole? Když máte špatnou náladu, funguje na to kouzlo k přivolání radosti.

Řekněte nahlas:"Volám dobré pocity. Volám radost, štěstí, lásku, vděčnost. Obklopte mě svou vibrací uvnitř i navenek. Ať se cítím dobře. Moc děkuji." Pro silnější účinek můžete opakovat i několikrát za sebou.

A vnímejte, jak se pocity pomalu proměňují, těžší energie se rozplývají a začnete se cítit lehce, uvolněně a postupně ucítíte i pocity radosti.

Když je nejvyšší síla ve Vesmíru Láska a Vděčnost, Když Vesmír je Bohem, povolejte Božské vibrace a obalte se Láskou a Vděčností. Řekněte si nadechuji Dobro, vydechuji Dobro.

Víte, jak je to s vanilkovými rohlíčky, proč se obalují ve vanilkovém cukru? Přitahují na talíři jako magnet a málokdo jim odolá. Jsou přímo k nakousnutí, sladcí a úchvatně se rozplývají na jazyku. Ach ten pocit radosti, lásky, štěstí a vděčnosti. Rohlíčky jsou taková symbolika vlnek vibrací nahoru a dolů. Užijte si je a hlavně si nevyčítejte trošku těch sladkostí. Vždyť život je fajn, když si ho umíme vychutnat, užít i úžasně osladit.

Přeji vám krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků.

S láskou a vděčností Milena.

 

Teď právě prožíváme proměnu lidstva

Rozhovor s Dr. Staňkem o současných pohnutkách společnosti

https://youtu.be/DoDCkJTmOS0

 

Budoucnost není určena, netvoří se světovými vládci, ale námi Tlak okolního prostředí člověka energeticky stlačuje do hrášku, uvádí do stresového stavu, potlačuje vůli a vynucuje si dělat to, co se navrhuje. Informační proud odvádí člověka z vnitřního centra k hrám vnější úrovně. Vnější svět se stává realističtějším a důležitějším, než ten vnitřní. A v tom také spočívá naše neštěstí. Kvůli vštípenému nebezpečí se díváme do vnějšího a přiživujeme svými emocemi neradostné obrazy budoucnosti, které nám předkládají schopní programátoři. Sami dobrovolně, aniž bychom si to uvědomovali, vytváříme neradostnou budoucnost pro sebe i pro své děti. Jak? Obrazy, které se nám předkládají. Kolik informací teče do sítě o čipování, o roce 2030, o povinných očkovacích pasech… Kdyby to mohli udělat sami, udělali by to tiše a perfektně, nikdo by nepochopil, co se stalo. Ale potřebují zdroj, a to je naše energie. A tehdy pod dojmem, že unikla informace, posílají do sítě obrazy strašné budoucnosti, která prostý lid čeká. Lid se začíná bát, vůle se ztrácí. Lid začíná den po dni přehrávat tyto obrazy v hlavě a přiživuje je svou životní energií a velmi silným prožíváním, jako by se to již stalo. A když si miliony lidí představují ve své fantazii stejný obraz, právě tím jej vytvářejí. Právě tak se materializuje to požadované. Zpočátku se obraz vytváří v hlavě. Potom se sytí silnými emocemi a posiluje se působením energie, z mentální ideje se mění v realitu. Jakou realitu vytváříme svými myšlenkami a pocity my? Jaké obrazy se nyní nacházejí v naší hlavě? O čem přemýšlíme, v jakých stavech prožíváme větší část života? Budoucnost není předem určena. Má mnoho možností projevu. Nevytvářejí ji světoví vládci, ale my. Každý z nás. Kdyby to mohli udělat sami, udělali by to dávno. To si pamatujme. Dokud má člověk svobodnou vůli, dokud je vědomý, dokud žije ve stavu Tvůrce, nelze jej utlačit, nelze mu vnutit to, co není ochoten přijmout. Rok 2021 a 2022 jsou v životě pozemšťanů rozhodující. Jestli se větší část Země dokáže sjednotit v tvorbě světlých obrazů šťastné budoucnosti pro naši planetu, právě k tomu dojdeme. Máme přestat činit vnější svět reálným a pochopit, že vše se tvoří zevnitř. Realita je projekce našeho vnitřního světa. Začít vědomě vytvářet silné světlé obrazy, prožívat vznešené city, přestat číst zprávy, kterými se snaží nás vystrašit. Pamatujme si, že to všechno jsou pasti. Ve srovnání s naší božskou vnitřní silou jsou ničím. Navrhuji každý večer a každé ráno meditovat na vytvoření mocného obrazu kvetoucí planety, kde lidé žijí v jednotě, jsou svobodní a zdraví. Hranice jsou otevřené, lidé jsou šťastní a žijí v míru. Vanga řekla: „Ti, kdo budou s Bohem a budou v transu, těch se žádné neštěstí nedotkne.“ Trans je právě schopnost meditativně se spojovat s touženou budoucností nehledě na tlak vnějšího prostředí. Žijme již nyní v nové, světlé skutečnosti. Na jaře příštího roku se již mnozí začnou měnit k lepšímu, ale o to se nyní každý z nás musí nyní snažit. Přestaňme si myslet, že na nás nic nezávisí. Přepněme se na tvůrčí energie. Manifestujme pro lidstvo svobodnou a krásnou budoucnost. Nyní prožíváme moment zrození nového světa. Dávné předpovědi se také shodují v tom, že změny nepřicházejí od vlády, ale od lidí. Právě prostí lidé si vzpomenou na svou božskou podstatu a probudí se a začnou jednat nikoli na komerční úrovni, ale na úrovni duchovní. A to bude mít zcela jistě pozitivní následky pro celý svět. Nyní je čas přestavby našeho světonázoru a životních priorit. Nyní pro každého člověka musí přijít na první místo otázka duchovní očisty a proměnění. Je experimentálně dokázáno, že jestli na místo krutých vojenských aktivit přijde člověk, který bude šířit energii lásky, konflikt se mírní. Co nyní kolem sebe šíříme my? Lásku, nebo nenávist? Strach, nebo tvoření? Mír, nebo konflikty? Sjednocení, nebo rozdělení? Podle toho vytváříme právě takovou realitu. Přeji si, abychom všichni uslyšeli svou Duši, která nyní zahořela v naší hrudi, protože jsme se právě dotkli toho Důležitého a začali jsme vědomě formovat novou světlou budoucnost pro sebe, své rodiny a pro celou společnost. Obraz budoucnosti je v našich rukou. Text publikovaný ruským nakladatelstvím Kultura dne 23.12.2021 prostřednictvím WhatsApp

Inspirala  · 

SOUČASNÉ ENERGETICKÉ VÝBOJE NA ZEMI

Co se ted právě děje, může být pro mnoho z nás velmi náročné.

Na mnoha místech, nejčastěji na silových místech, dochází k energetickým erupcím.

Silné proudy energie proudí obrovskou rychlostí ze země, a na ně se v protisměru napojují energetické proudy z vesmíru, načež tyto proudy spolu kolabují a vytváří kruhové energetické vlny, které se jako energetické tsunami-vlny rychle rozšiřují po povrchu Země.

Zasahuje nás to různě, v různý čas a různě silně, ale nejspíš to zažije opakovaně každý.

Propojujme se se Zemí, pobývejme co nejvíce v přírodě, často odpočívejme a dávejme pozor na své emoce. .

Chce to KLID, STABILITU, PŘIJETÍ a LÁSKYPLNOST.

Od konce prosince a v lednu se to bude postupně utišovat.

Tento proces souvisí s uvolňováním a transformací nashromážděné energie na Zemi, jenž byla vytvořena prostřednictvím velkých transformačních procesů jejich obyvatel za posledních 30 let.

Také jsou avizovány v posledních dnech silné sluneční bouře na té straně Slunce otočené směrem k Zemi, máme před úplňkem (19.12.2021) a před Slunovratem 💫.

Nastavují se nové parametry pro život na Zemi. Takový proces samozřejmě netrvá den, ale týdny.

A právě v těchto dnech to nabírá na obrátkách.

12.12.2021. Proplujme Slunovratem v laskavosti.

https://www.youtube.com/watch?v=O_fg5yvfwok

důležité video, o tom, čím procházíme, proč, co se děje a bude dít…..v dalších dnech

Taisha Tauma: Mimořádné poselství duchů pro aktuální situaci

https://www.youtube.com/watch?v=aT48TQ-ayOU

Agelika Mrázková : FB PŘEJI VŠEM STABILNÍ STŘED
        A STŘEŽME SVOJI ENERGII


Už můžete cítit energie spojené s otevřením portálu 12:12. 
 Probíhá intenzivní transformace DNA, jak postupujeme ve struktuře krystalického těla kupředu.
S tím samozřejmě spojená silná zimnice, se studenými končetinami, ale bez horečky,  -příznaky ascendentní chřipky,-krvácení do očí nebo zánět spojivek,-zvonění v uších,- těžké bolest očí a krku, -únava, -závratě, -bolest nad srdcem – příznaky podobné angíně se mohou opakovat. 
Ti, kteří jsou již napřed, budou mít v noci stále menší chuť k jídlu a hluboký spánek, a kdo se probudí,je vítán v klubu 3 za úsvitu.  Očekávají se živé sny a stále aktivnější kontakt.  S otevřením portálu se silně posuneme a ve 12:21přejdeme na Kristův portál, na který bude dohlížet Ježíš a archanděl GabrielDo té doby se očekává zintenzivnění čistících procesů, protože to je pro vzestup zásadní.
Jezte hodně a hodně sladké vody, hodně rostlinné stravy, pohybujte se co nejvíce venku v přírodě.
Relaxujte, jak si vaše tělo přeje, a..
Nesledujte děsivé zprávy v médiích!!!Protože jejich cílem je přitáhnout ty dole, držet svou energii na dně, aby Tvůj vzestup nenastal.
Vědomě se od nich odvracejte!! Nedávejte jim energii, protože tam, kam se soustředíte, to živíte-to roste!!!

Ív Kejzlarová Ešmírová

Prosvětluji Vaši tmu 12.12.- 21.12. 2021

Připrav se na velké změny, přichází okamžik , který si tvá Duše vybrala před narozením, měníš se a vše s tebou, u některých se měni i DNA. Máte za sebou těžké dny , měsice, byli jste zkoušeni, jak moc jste schopni změnit své vibrace, jak moc jste schopni postoupit. Mnoho Duši stálo frontu, aby těmito energiemi prošlo, je jedno kolik Vám je, každý tuto transformaci prožívá. Pokud Vesmír věděl a ví, že můžete a přišli jste sem s úkolem postoupit do vyššich vibrací, o to vic procházite růstem a změnou DNA a mnohdy procházíte složitými a těžkymi situacemi, protože Vesmír Vás posouvá výš. Až budete citit , že už nemůžete, věřte , že Vaše Duše stála frontu a musela projít mnoha zkouškami, aby jste se do této doby mohli narodit a zažít vzestup a svou proměnu. Někdo pocíti méně, někdo více. Nastane spojení lidi s vyššimi vibracemi, budou moci měnit svět, z Vašich životů se oddělí ty, který do nich nepatři. Nyni uź nic nezměníte, jen tiše pozorujte co se kolem Vás děje. Pusťte zlobu, výčitky a do srdce dovolte vstoupit lásce.

s láskou ív

Ív Kejzlarová Ešmírová

Prosvětlují Vaší tmu

Afirmace pro vnitřní změnu která právě přichází

10.12.- 21.12.2021

Doporučuji si ji přečíst nahlas,  napsat, nakreslit , zvibrujete tak její energiii.
ZDE UŽ PRO VÁS

Jsem Láska, ano jsem Láska a přijímám s pokorou paprsky lásky na všech úrovních. Miluji a jsem milován , milována. Vím UŽ, ŽE MILOVAT vyžaduje odvahu, ale také naplnění a štěstí. Vím, že můj život je o rovnováze a vděčnosti, vím už že nic není samozřejmostí a já s pokorou přijímám všechny výzvy, nové začátky a otevírám květ svého poznání. Cítím své kořeny spojení se svými předky a odpouštím jim v lásce, světle a čistotě tak abych mohl, mohla s lehkostí kráčet svým vlastním životem, opouštím všechny jejich vzorce a cesty. Přede mnou se otevírá posvátný lotosový květ , který mi v bolesti dá útěchu, ve strachu sílu a ukáže cestu a směr mého srdce.

s láskou ív

 

 Angelika Mrázová

Podstatné sdïlení od Alice

Další osvětlení různých symptomů

U každého jinak není jedince kterého se to netýká

DRŽME SE

Vážená rodino, je to již dlouho, co jsem s vámi sdílel graf Schumannovy rezonance, protože s tak velkým nárůstem horních frekvencí jsme nebyli vždy v kompatibilním frekvenčním rozsahu a pak jsme se naladili na vyšší frekvenci. Pro snazší pochopení: představte si, že existují dvě rádiové frekvence, přičemž ta, která zní hlasitěji, se stává dominantní a magnetizuje nás směrem k ní, takže druhá „zmizí“ a je obtížnější ji naladit. Ačkoli tato porucha na grafu není tak významná, je velmi pravděpodobné, že ji pociťují hlasitěji, protože horní frekvence trochu poklesla na intenzitě. 

Protože jsou tyto frekvence více kompatibilní s našimi nižšími čakrami (bez ohledu na to, zda je naše obecná vibrační frekvence pouze jedna, každý orgán, žláza, sval a kost má určitou frekvenci jednoduše proto, že některé části našeho těla, jako jsou kosti, jsou hustší než svaly. například). Pokud jsou v kompatibilní míře, mohou pociťovat bolest, teplo, necitlivost nebo „brnění“ v dolní části zad (na úrovni kostrče), bolest nebo teplo na chodidlech a lýtkách, bolest v kyčlích jakoby měl něco zkřížené ze strany na stranu, slabost a velká únava v nohách, zvýšená činnost ve střevech (hluk, plynatost, křeče), bolesti ve vaječnících a děloze (kdo je má), hemoroidy, pálení nebo horkost v genitáliích, spontánní orgasmy, zvýšená potřeba močit, občasné bolesti svalů a hlavy. Kromě bolesti hlavy se vše odehrává v dolní části těla. Pravděpodobně také cítí, že se podlaha potápí nebo že má neviditelnou matraci (je to magnetické pole Země), že podlaha vibruje nebo se vlní a mají trochu problém změřit prostor (narážejí do věcí, házejí věci, aniž by si to uvědomovali atd.). Čas se zdá „pomalejší“ a je běžné snít o špinavých koupelnách, že vám vypadnou všechny zuby, že jste ztraceni v temných místech a hledáte cestu ven, zemětřesení, tsunami a sopečné erupce. Protože tuto vibraci vede náš nervový systém (dochází přes chodidla), je normální mít záchvaty úzkosti a pociťovat chvění nebo vibrace v dolní části těla, navíc se to vše zesiluje. pokud ležíme nebo s nohama nad podlahou.

Pokud to pociťujete velmi silně, "uzemněte se" chůzí naboso, zůstaňte v kontaktu s přírodou, dejte nohy do vany s vodou a epsomskou solí nebo alespoň uzavřete okruh tím, že budete držet chodidla u sebe (jeden čelem k sobě).ten druhý). U úzkosti je užitečné pouze dýchání, snažte se zůstat co nejvíce v klidu a uvědomujte si, že jde pouze o energii (normálně si vědomá mysl tyto frekvence vykládá jako hrozbu bezprostředního nebezpečí). Rozhýbejte energii, zkuste si zacvičit, zatancovat nebo zacvičit jógu. Tohle by také mělo projít. 

~ Alice ~ 

PS: pro ty, kteří se mě ptali v komentářích (čtu vše, pokud to FB neskrývá, neodpovídám a nedávám reakce, aby mě neoznačili jako spam), děti a zvířata to všechno také žijí, protože jsou žít to vše, co existuje ve Sluneční soustavě, rozdíl spočívá pouze v základní frekvenci každé živé bytosti a proto mají zvířata a děti méně silné příznaky (protože v nich není tolik hustoty, jejich srdce je méně podmíněné) ale stále cítí, že se něco mění. Vše, co obývá planetu, se transformuje, protože Slunce je tu pro každého, i když ne každý si je vědom toho, co se děje, protože si to vykládá jinak.

Vratislav Zouhar

VÁNOČNÍ MYSTÉRIUM 12. 12. 2021

Na třetí adventní neděli nastane zcela výjimečná konstelace všech hlavních těles naší sluneční soustavy. Hned po setmění se seřadí do jedné linie a nejen to. Vánoční kometa Leonard se začne přibližovat nejvíce k Zemi, současně se přehoupne z naší severní polokoule na polokouli jižní a při tom všem překročí nebeský rovník!

Toto mystérium bude mít navíc pokračování až do vánočních svátků. Během těchto dnů se do linie „u sousedů“ na jižní polokouli připojí i Vánoční kometa. Ta je právě do neděle u nás, ale kvůli nepřízni počasí ji nelze moc pozorovat, byť se to již mnoha lidem podařilo. O to víc se na ni můžeme zaměřit duchovně i včetně celé sváteční linie...

Více informací v přednáškách o kometě Leonard zde -

https://www.youtube.com/VratislavZouhar/videos

Foto:

1. Dan Bartlett - kometa u hvězdokupy M3

2. Peter Forister - kometa včera z Virginie

3. Naše severní polokoule po setmění 12. prosince

4. Obě polokoule i s polohou komety 12. a 16. prosince, kdy je Slunce pod obzorem...

FB: Víta Víta

Planeta a lidstvo vyhrálo , Vánoce mění běh dějin a Nový rok 2022 již jen laskavý přístup a mnoho tolerance ke vzájemné podpoře . Škodná je postupně odstraněna , utracena nebo zamezený přístup do zahrady Země. Popřejme si krásné svátky a opravdu již veselý Nový rok 🙂

011.jpg

Zpráva světelným pracovníkům a světelným bojovníkům
Miroslav Šťastný

Vám kterým se smáli, zneužívali Vás na sociálních sítích a roky nazývali blázny. Ti kteří se stále postaví zesměšňováni, a přesto stále mluvíte svou pravdu.

Pro všechny hippy, světláře, světelníky, světlovce, hvězdná semena, způsoby a konspirační teoretiky, kteří se vždy cítili odcizení a jiní, ale nikdy nepřestali být tím člověkem, který se snaží věcem nabídnout jinou perspektivu. Naučili jste se o Energetickém léčitelství, krystalech, meditaci, Matce Gaii a povznesení, zatímco lidé kolem vás se smáli. Byl jsi jiný a divný a nikdy jsi nebyl na komfortu.

Ti, kteří se probudili a uvědomili si, co se skutečně děje ve světě, a museli mít srdce roztříštěné na milion kousků, zatímco všichni v jejich životě si prostě mysleli, že ztrácí rozum. Museli jste tomu všemu čelit sami a zlomilo vám to srdce, ale udělali jste to a čelili jste TEMNÉ NOCI DUŠE jako král a královna!!!

Pro ty Staré duše, které se každý den snaží pomáhat lidstvu, kteří se cítí izolovaně a jinak a kteří ztratili mnoho přátel a členů rodiny během probuzení. Ti, kteří už nechodí ven, ti, kteří zkoumají, dokud neuběhly dny, ti, kteří se postavili a odvážili se říct, co by nikdo jiný neudělal. Ti, kteří zasvětili svůj život tomuto procesu povznesení a osvobození lidstva...

Smekám klobouk před každým z vás. Tento proces je ta nejtěžší věc, kterou kdo kdy bude muset udělat, a vy jste to museli udělat první! Každý den se probouzí více a více lidí. Vím, že je to těžké a cítíte se vyčerpaní a někdy vás vysává negativní odpověď, kterou dostáváte, ale zůstaňte silní, protože tato bitva brzy skončí a brzy bude svět vědět, CO DĚLÁME A PROČ JSME TO UDĚLALI...

Kam jdeme jeden, jdeme všichni. O tomto čase se bude mluvit v dějinách a vaše snaha probudit a uzdravit lidstvo ovlivní nejen naši existenci na planetě Zemi, ale ovlivní vše v celém vesmíru.

Toto je galaktická událost a vybrali jste si tento úkol, než jste se inkarnovali do této časové linie na Zemi. Rozhodli jste se být tady právě teď, abyste změnili svět.

JSTE BOŽSKÁ bytost

PAMATUJTE SI KDO JSTE

TOHLE MÁTE...

 Nekonečné požehnání  za to, v co věříte a snažíte se dostat pravdu na veřejnost. Ztratili jste přátele a rodinu, byli jste zesměšňováni.

zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215903325054581&id=1790046256

 

 

zdroj: https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10159323522715211

Jaroslav Marek 

 „Po 29 letech intenzivního výzkumu dosáhl Dr. Hawkins následujících působivých výsledků...

Kdokoli, kdo dosáhne vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci optimismu bez úsudku, vyvažuje negativní energii 90 000 lidí, kteří vibrují na nižší úrovni...

Každý člověk, který dosáhl vyššího vědomí a vibruje na frekvenci čisté lásky, uznání a úcty ke všem živým bytostem, přeměňuje negativní energii od 750 000 lidí vibrujících na nižších úrovních...

Každý, kdo dosáhne vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci osvícení, štěstí a míru, kompenzuje negativní energie 10 000 000 lidí vibrujících na nižších úrovních...

Kdokoli, kdo dosáhl vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci milosti, a když je její čistý duch za tělem jeden se vším, vyrovnává negativní energii 70 000 000 lidí vibrujících na nižších úrovních...

Už chápete, proč mluvíme o dosažení takzvaného kritického množství❓

Vidíte, jak to všechno závisí na vás❓ Chápete, jak je to všechno propojené❓

Ti, kteří vám říkají, že vysoká bytost přijde a zachrání vás, jsou lháři, kterým chybí integrita a soucit. Chtějí, abyste se spoléhali na síly mimo sebe, takže pokračujte ve 3D dramatu rozdávání svých sil...

Máte jednu důležitou práci... ZVYŠTE SVOU FREKVENCI 💜🍀💯

Musíte na sobě pracovat. Čím výše se vám podaří vibrovat, tím více hojnosti lásky, zdraví a bohatství budete přitahovat a tím více lidí ovlivníte, a tak bude vzestup pro všechny zrychlen...

Musíte se vážně podívat do zrcadla a zjistit, jestli se tam ocitnete. “ 💯🙏💎

Převzato: Radim LubaJAK TVOŘIT ČESKOU REPUBLIKU, KTEROU CHCETE!


Barbora Englischová  https://www.youtube.com/watch?v=U_6oO0zRqrc

Drahý Bože, Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,

zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím, zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie, a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď.

Děkuji vám.

Amen.

* * *

- z knihy Léčení s anděly, Doreen Virtue


Důležité si přečíst před léčením: http://m.kryon.webnode.cz/news/svoleni-pro-uzdraveni/

AKTUÁLNĚ OD Eduarda ENERGIE 🌏 Pokračujeme změnou magnetického pole Země s Kp 4 před několika hodinami. Vítr, který vchází v průměru 560/580 klm/s, je značný vítr, který naráží na Zemi a nás. V závislosti na tom, co zažíváme s křemíkovým uhlíkem, to může zvýraznit o něco více určité pocity a symptomy, které se již vyskytují, jako je hlava, závratě, návaly horka, úzkost, svědění, úzkost, alergie, srdeční čakra, plexus, trávení, bolest hlavy, možná nespavost pro mnohé zmatené sny, nepohodlí v kostech, čakry Base Sexual Plexus (spojení se Zemí). Možné návaly horka nebo nepohodlí v krku, krku, ramenou (expanze srdeční energie) atd., také emoční hněv atd. Uvidíme, jak toto PŘED sezónou zatmění, která začíná 19. s Měsícem ... Hlavu vzhůru

Eduardo Ostraujov Přírodní léčivý kanál 💪🏻 🙏🏻 💎 🌈


Daniela Hannah  · 

Aktuálně: Slunce, Merkur a Mars působí ve Štíru. Planety spolu vytváří silnou energii. Štíři mají aktivní období.

My všichni zažíváme nepříjemné období, kdy se vytahují na povrch "srágory", které byly uloženy hluboko. Otevřel se Vesmír a my zažíváme na vlastní kůži "Luciferskou energii" se samého Pekla.

Lidé se navzájem špiní, udávají, vytahují neuvěřitelné hnusy.

To má na svědomí Černá Luna, která se prohání Blížencem. Blíženecké energie jsou ulhané, promiskuitní a manipulativní. Toto je temná strana Blíženců.

Silněji nyní působí na Lvíčky, Blížence a Panny, Berany a Štíry.

Býci čekají na svůj úplněk, který proběhne se zatměním 19/11/2021 09,57 hod. Takže čekejme velmi silný úplněk, který s námi velmi zamává. Téma úplňku je majetek a peníze. Stabilita a bydlení.

Do té doby mohou být Býci nemocní, řeší mezilidské vztahy a neví, jak dál.

Neřešte, nyní, stejně nic nevyřešíte. Počkejte si v klidu a pohodě. Sundejte poličku nad postelí a nikam se nehrňte. Na úsudky a závěry počkejte. Po úplňku bude vše jinak.

Konečně se rozsvítí a nastane "AHA moment".

Takže čekejme velmi silný úplněk, který s námi velmi zamává. Téma majetek a peníze. Stabilita a bydlení.

Trochu si oddechneme po úplňku, ale spíše až se Slunce přesune do Střelce. Letos vstupuje Slunce do Střelce 22/11/2021 ve 3,33 hod.

Venuše působí v Kozorohu dost chladně a přísně. Pro Kozorohy dobré období, ale jinak kozoroží energie "nic moc". Slib chudoby a dřiny. Čeká nás období chudé. Dost se nadřeme, abychom vůbec něco měli. Venuše v Kozorohu bude nezvykle dlouho. Uff, to zase budou Vánoce...Na Vánoce se postaví Venuše na Pluto v Kozorohu. Osudové situace přichází. Vše pod Saturnem (omezení, těžkosti, úřady).


 

11:11 - Aktivační brána Nové Země se blíží!


Záblesk je tu aneb Slunce nás včera ráno zasáhlo sluneční erupcí úrovně X1,0

 


Naše Slunce nás včera ráno (31.10.) zasáhlo sluneční erupcí úrovně X1,0. Takže pokud jste citlivý člověk, jsem si jistý, že něco cítíte a možná nechápete proč. Sluneční erupce jsou úžasné a agresivně upozorní na naše slabá místa v našem fyzickém a emocionálním těle. Mohou nám pomoci vyvinout naši duchovní cestu mimo starodávné vzorce skryté v liniích našich předků. Můžou poukázat na naše omezující předsudky, programy a systémy přesvědčení. Vzplanutí nám ukazují místa, která potřebují uzdravení v nás samotných, našich vztazích, našich komunitách, našich zemích a celé naší planetě. Sluneční erupce nás ve skutečnosti mohou probudit, pokud těmto dějům věnujeme pozornost a přiznáváme, kde nás ovlivňují, a dáme se do práce.

Jak používáme nebo reagujeme na tento výbuch energie, bude záležet na úrovni našeho vědomí. Tuto energii můžeme použít ke zničení nebo k transformaci a pozvednutí naší reality. Otázkou je, zda se můžeme pozvednout z bitvy, boje a utrpení a nechat za sebou starou mocenskou hru „my vs oni“ a uvědomit si své Božství a Jednotu? Můžeme konečně překročit staré vzorce vzestupu a pádu civilizací a naučit se vytvářet novou realitu založenou na povznesených, vyvinutých činech, které nevytvářejí další karmu a utrpení. Je to na nás a vždy tomu tak bylo.

Tato velikost sluneční erupce může u každého vyvolat jinou náladu a úroveň fyzického pohodlí. Může mít obrovské účinky na náš nervový systém a mozkovou činnost. Může vyvolat zvýšené lidské chování a fyziologické reakce (mentálně-emocionálně-fyzické a dokonce i duchovní). Mohli bychom pociťovat nervozitu, úzkost, mít problémy s rovnováhou a zažívat závratě. Můžeme pociťovat třes, podrážděnost, letargii, vyčerpání, problémy s krátkodobou pamětí, bušení srdce, nevolnost, prodloužený tlak hlavy a bolesti hlavy. (nemusí tomu tak být). Elektrolyty a hydratace jsou při slunečních erupcích opravdu důležité. Jíst zdravě pomáhá odlehčení procesu. Především, rozpomenout si na své Božství však pomáhá nejvíce. Žijte ze svého srdce a ne ze své mysli řízené egem a snažte se nebrat si nic osobně a nereagovat přehnaně na jakékoli spouštěče.

Velké erupce mohou desynchronizovat naše cirkadiánní rytmy. Epifýza v našem mozku je ovlivněna elektromagnetickou aktivitou. Sluneční erupce mohou způsobit, že žláza začne produkovat nadbytek melatoninu ve špatnou dobu, což u nás může způsobit ospalost během dne a udržet nás vzhůru celou noc. Otravnou nespavost lze občas napravit tím, že si každý večer po dobu jednoho týdne těsně před spaním po velké sluneční události (aktivitě) vezmete trochu melatoninu.

Magnetická pole interagují elektrochemicky v lidském mozku. Může nás to psychicky ovlivnit vytvářením hormonálních výkyvů a ty mohou významně změnit aktivitu mozkových vln. Když tedy sluneční cykly vrcholí, může dojít k nárůstu lidských nepokojů, povstání, výbuchů emocí, revolucí. Vědci to dokázali vysledovat již před 2500 lety! Samozřejmě, toto je zastaralý vzorec založený na nespočetných cyklech tvoření, ničení, vzniku, zániku a znovu tvoření.

Tento čas na Zemi je velkou zkouškou, které jsme čelili nejen během našeho života, ale také po celé věky. Dokážeme projít tímto dalším slunečním cyklem a transformovat náš svět, aniž bychom vstoupili do starých, opakujících se, destruktivních smyček z naší dávné minulosti? Mohou to být smyčky jednoduchých opakujících se hádek, které vedete se svými milovanými, až po vzor vzestupu a pádu civilizací. Toto jsou staré navyklé a líné způsoby reakce na tyto silné a přesto přirozené cykly času. Jediné, co je potřeba, je vykročit za hranice toho, co se kdy udělalo dříve. Jde o to nereagovat na tuto energii, ale využít ji k použití z úrovně vědomí vašeho vyššího srdce. Uděláme-li jeden krok za všechny tyto smyčky, můžeme vstoupit do zcela nové sféry stvoření, evoluce a probuzení, o které jsme dříve ani neuvažovali.

(Slunce má 11letý cyklus slunečních skvrn, které stoupají a klesají. Vypadá to, že se v tomto bodě pohybujeme mimo sluneční minimum, protože se jedná o druhou erupci X v roce 2021. X1.59 byla 3. července 2021. Dokonce i základní linie sluneční aktivity letos vzrostla a udržuje silnou a nepřetržitou energii vycházející ze Slunce. Vědci klasifikují silné sluneční erupce do tří kategorií: C, M a X, přičemž C je nejslabší, M je střední úroveň a X je nejsilnější. Záblesky X jsou 10krát silnější než záblesky M. Záblesky X2 a X3 jsou dvakrát a třikrát silnější než záblesky X1.) 🌞⭐️🌞⭐️🌞⭐️

zdroj: https://www.priznakytransformace.cz/index.php/transformace/3371-zablesk-je-tu-aneb-slunce-nas-vcera-rano-zasahlo-slunecni-erupci-urovne-x1-0?fbclid=IwAR1_xlw7QJDfUgNTUKitkziaUXs_LjDtz1CBEGUzdZHJEF0W5pvP-EwR5o4Astrolog Věra Šourková

Astro náhled na listopad a prosinec 2021

Listopad

4. 11. Novoluní ve Štíru (22h14) - Nov je v opozici na Uran v Býku může tedy přinést rázné změny jak v rodinné sféře, tak i v pracovní sféře ( v okamžiku novu je Uran v oblasti 10.domu což je oblast profese a samotný nov spadá do 4.domu což je oblast rodiny). Novoluní ve Štíru je hluboce transformační, může nám pomoci přenastavit ty nevědomé emoční vzorce, které jsou destruktivní. Nov ve Štíru je hluboce emocionální, vášnivý a magický, může probudit sílu ke změnám jak na vnější rovině tak především na té vnitřní.

5. 11. Merkur vstupuje do Štíra : způsob myšlení a komunikace je silně zabarven emocemi, jde do hloubky , snaží se vždy přijít na podstatu věci, zkoumá a odkrývá různá tabu.

5. 11. Venuše vstupuje do Kozoroha : oblast lásky a mezilidských vztahů se dostává do modu střízlivosti a zodpovědnosti. Velice opatrně vyjadřujeme své skutečné city. Svou lásku spíše dáváme najevo činy než slovy. Můžeme léčit svá emocionální traumata a vztah k ženství zejména okolo 15.11.kdy Venuše uzavírá dynamickou kvadraturu s Chironem v Beranu. Okolo 19.11.můžeme vnést osvobozující změnit do našich vztahů -Venuše uzavírá harmonický trigon s Uranem v Býku a okolo 30.11.kdy Venuše uzavírá harmonický sextil s Neptunem můžeme vyjádřit svou lásku a také přijímat lásku od svých blízkých

19. 11. Úplněk v Býku: prověří naše propojení s realitou, tělem a materiálním světem. Zkusme se propojit se svým tělem skrze smysly a vnímat jeho potřeby- které můžeme následně uspokojit.

22. 11. Slunce vstupuje do Střelce (3h34) - Střelec je ohnivé, vášnivé a optimistické znamení milující dobrodružství. Je pro něho také důležitá i víra a duchovní aspekty života, proto hledejme hlubší smysl svého života, svou životní filosofii a uvědomme si že vždy máme na výběr jakou cestou se vydáme.

24. 11. Merkur vstupuje do Střelce : oblast komunikace a myšlení se otevírá novým možnostem - Střelec je otevřené a přímé znamení, vždy říká to, co si myslí. Je netrpělivý, leckdy neomalený, ale také optimistický a má smysl pro humor - což právě oblasti mezilidské komunikace prospěje

Mars je po celý měsíc ve Štíru : Mars má v tomto znamení velké množství psychické i fyzické energie, je výkonný, vášnivý a smyslný a usilovně se snaží dosáhnout svých cílů. Pudová a pohybová energie bude tedy vzrůstat, stejně jako vůle -ta narazí na určité překážky kolem 11.11.kdy je Mars v napěťové kvadratuře se Saturnem. Okolo 17.11.se Mars nachází v napěťové opozici s Uranem- měli bychom být zejména při řízení automobilu a také při této konstelaci není vhodné řešit jakékoli spory. Okolo 29.11. je Mars v harmonickém sextilu s Neptunem což prospívá zejména našemu erotickému a milostnému životu.

27. 11.Saturn sextil Chiron: období léčení vnitřních zranění v oblasti sebedůvěry , sebejistoty (Chiron v Beranu) a originality a svobody (Saturn ve Vodnáři jež v této oblasti může přinášet určité bloky)

Prosinec

4. 12. novoluní ve Střelci : nastává na 12°21´STřelce v 8h42. Nyní si můžeme uvědomit čemu věříme - víra je nosným pilířem života Střelců. Nyní se můžeme snáze napojit na svou intuici a uvědomit si co nás “nese”, co je nosným pilířem našeho života. Energie Střelce je optimistická a hravá. Střelcům začíná nové životní období

13. 12. Merkur vstupuje do Kozoroha (do 2.1.2022) : Merkur v Kozorohu má schopnost vysoké sebekontroly a koncentrace. Je schopen odseparovat věci, které nejsou aktuální či nezbytné a plně se koncentrovat na to, co je třeba. To vše nyní přináší do oblasti myšlení a komunikace

13. 12. Mars vstupuje do Střelce (do 24.1.2022) : Má silně vyvinutý smysl pro spravedlnost a jeho idealismus jej podněcuje ke snaze vylepšit ostatní nejen ve svém blízkém okolí, ale i v širší společnosti. Pudová a pohybová energie je nyní silná, pozor však na přílišnou zbrklost

19. 12. Úplněk v Blížencích nastává na 27°28´znamení Střelce (Slunce) a Blíženců (Luna) a je propojen harmonickými aspekty na Jupiter ve Vodnáři. Blíženci jsou znamení slova a komunikace ,proto nyní věnujme pozornost tomu, jakým způsobem myslíme a komunikujeme –podpora Jupitera zde přijde vhod, protože nám pomůže v optimističtějším náhledu na sebe sama a svůj život a nebát se vyjádřit svůj vlastní názor. Blíženci uzavírají půlroční cyklus

19. 12. se Venuše v Kozorohu obrací do retrográdního chodu - do 29.1.2022 - Venuše symbolizuje schopnost milovat, krásu, ženství a tvořivost - při retrográdním chodu je energie planety zaměřena dovnitř, do nitra a proto si můžeme uvědomit, jakým způsobem vyjadřujeme svou lásku, co od svých blízkých vyžadujeme (jako projev lásky), jak jsme na tom s láskou k sobě sama, uvědomit si v čem spočívá naše vlastní krása. Retrográdní Venuše většinou není spokojena s krásou svého těla, nepřijímá ho, protože jí připadá nedokonalé - to nyní můžeme napravit. Každé tělo je perfektní samo o sobě, protože nám umožňuje žít v tomto světě, prožívat život všemi smysly a užívat si ho. Mezi 11.a 25.12. se Venuše nachází v konjunkci s Plutem a v oblasti partnerských a mezilidských vztahů může docházet k hluboké transformaci, nefunkční vztahy mohou být ukončeny. Při retrográdní fázi Venuše není vhodné vstupovat do manželství, taktéž to není příliš příznivá doba pro vzhledu či změně dekorace domu či bytu

21. 12. vstupuje Slunce do zemského znamení Kozoroha a nastává zimní slunovrat – po zimním slunovratu se dny začínají prodlužovat a světlo nabývá síly. Kozoroh je zemské, houževnaté, praktické a zodpovědné znamení. Kozoroh je kardinální (základní znamení) a tak umí uvést hmotu do pohybu, trvale a důkladně působit na okolní svět, je schopen dát popud, soustředit se na svou sílu. Jako pro zemské znamení je pro Kozoroha důležitá stálost formy, zatímco příslušnost k základní modalitě s energií směřující navenek umožňuje této osobnosti aktivní přístup k formování reality. Proto můžeme fázi Kozoroha pokládat za vyvrcholení procesu, v němž vše dostává pevný tvar: v lidské psýché je to identifikace s určitou ideou, ať už duchovního nebo jiného charakteru, zatímco v celospolečenském kontextu je důraz kladen na jasné vymezení sociálně - společenského postavení. Svou pozornost směřujme k uvědomění si vlastního potenciálu a k jeho rozvoji

23. 12. (4h16) osa lunárních uzlů mění svou pozici na Býk/Štír (po dobu 18ti měsíců) : osa naznačuje směr našeho životního vývoje – odkud kam směřujeme. Důležité jsou však obě oblasti. Lunární uzly ukazují, která témata jsou v našem životě důležitá. Osa Býk/Štír je osa hodnot -materiálních (Býk) i emocionálních (Štír), osa života (Býk) a smrti (transformace) Štír, osa budování , vlastnění (Býk) a boření a odpoutávání se (Štír).

29. 12. Jupiter vstupuje do znamení Ryb (do 10.5.2022 a od 28.10.do 20.12.2022): Jupiter symbolizuje mimo jiné i hledání hlubšího životního smyslu a ve znamení Ryb se tento smysl hledá v duchovních sférách, v soucitu a bezpodmínečné lásce

Beran

Práce: v Listopadu poslouchejte pozorně svou intuici, co vám radí. I když to pro vás nebude zřejmě snadné, snažte se zdržet komentářů a vyjadřujte se pouze tehdy, když budete dotázáni. Jste ve fázi, kdy plánujete co dále, zatím nechejte své myšlenky uzrát. Vůle a energie máte dostatek -váš vládce Mars, je aktuálně ve znamení Štíra, v němž je silný. Buďte opatrní ve vydávání financí. V prosinci se vám v profesi bude pravděpodobně dařit. Od 13.12.je váš vládce Mars v ohnivém znamení Střelce a přináší vám nové impulzy a nápady

Zdraví: V listopadu spadá novoluní do vašeho 8.domu ,což může přinést uvolnění a pochopení určitých nevědomých vzorců , které vás mohly v něčem blokovat. To bude mít pozitivní dopad i na fyzické zdraví. Občas si dopřejte chvilku o samotě, pozorně se zaměřte na své tělo a vnímejte co potřebuje. Pravidelná relaxace posiluje imunitní systém. V prosinci budete mít díky podpoře Marse ve Střelci dostatek energie, proto energii uvolňujte pohybem. Pravidelný pohyb je pro vaše dobré fyzické zdraví takřka nezbytností

Vztahy: v listopadu budete hodně pozornosti soustředit na sebe, proto nezapomínejte, že váš partner/ka s vámi občas potřebují komunikovat a potřebují vědět, že je vnímáte. V prosince by vaše vztahy měli být stabilní. Díky zesílené energii vlivem Marsu ve Střelci se také zesiluje vaše vášeň, což vztahu rozhodně prospěje

Býk

Práce: v Listopadu si můžete ujasnit co přesně v oblasti profese chcete a co nikoliv, jakým směrem chcete nadále pokračovat. V prosinci se mohou dostavit výsledky dlouhodobého snažení.

Zdraví: v listopadu nastává úplněk ve vašem znamení takže je velice důležitá psychická relaxace a uvolňování nervového systému. V prosinci vašemu zdraví prospěje lehká strava a ventilování všeho, co vás rozčiluje. Novoluní ve Střelci aktivuje játra, proto pomůže i konzumace bylin, která játra čistí (např.ostropestřec mariánský)

Vztahy: v listopadu spadá novoluní ve Štíru do oblasti vašeho 7.domu, což je oblast vztahů. V této oblasti může tudíž dojít k silné transformaci - můžete v daném vztahu postoupit dále, či případné nefunkční vztahy ukončit. Úplněk se v tomto měsíci odehrává ve vašem znamení, proto můžete uzavřít to, co je třeba a postoupit dále. V prosinci budete mít silnou potřebu vyjasnit si vše, co dosud bylo ve vztazích nejasné, dořešit vše nedořešené a také budete mít větší potřebu věnovat pozornost sobě a svým pocitům

Blíženci

Práce: v listopadu spadá nov ve Štíru do oblasti vašeho 6.domu což je oblast každodenní práce - zde dochází k výrazné transformaci a mohou přijít i nové nabídky, či nápad čemu se profesně věnovat v budoucnosti. V prosinci budete mít dostatek sil k dotažení všeho nedokončeného a tak do nového roku budete vstupovat s ˇčistým štítem”

Zdraví: v listopadu se můžete zbavit případných problémů tím, že dáte prostor regeneraci - podpořte organismus výživnou stravou a vitamíny, relaxujte a uvolňujte psychiku. V prosinci posilujte imunitní systém, nepřepínejte se a uvolňujte svaly masáží

Vztahy: v listopadu je v oblasti vztahů velice důležitá komunikace -když dáte partnerovi najevo jak a co cítíte v hloubi své duše, napomůže to prohloubení důvěry mezi vámi. V prosinci společně s partnerem podnikněte nějaký výlet - společné zážitky utuží váš vztah.

Rak

Práce: v listopadu se věnujte plánování budoucích profesních cílů. Uzavřete vše co máte nedokončené, abyste mohli postoupit dále. V prosinci mohou přijít nové pracovní nabídky, které budete realizovat v příštím roce

Zdraví: v listopadu více než kdy jindy vaše fyzické zdraví ovlivňuje vaše psychika. Proto vědomě relaxujte, věnujte se tomu, co vás baví a co vás dostává do harmonie. V prosinci spadá nov ve Střelci do oblasti vašeho 6.domu což je kromě práce i oblast zdraví. Nyní se můžete odpoutat od případných zdravotních problémů pochopením skutečné příčiny těchto problémů

Vztahy: v listopadu můžete své vztahy hluboce transformovat. Může se také objevit někdo, kdo pro vás bude po erotické stránce velice přitažlivý. Výrazné změny mohou také nastat v životě vašich dětí či k vám mohou přijít skrze děti (nov ve Štíru spadá do oblasti 5.domu, což je také oblast dětí). V prosinci své vztahy můžete stabilizovat a přijmout ve vztahu určitou zodpovědnost

Lev

Práce: v listopadu se budete zamýšlet nad tím , jak svou pozici v zaměstnání vylepšit, jak ji posunout, co je třeba změnit, aby k onomu posunu došlo. V prosinci se nastartuje vaše tvořivost a budou k proudit nové nápady

Zdraví: v listopadu se zaměřte na péči o klouby a snažte se dosáhnout vnitřní harmonie. Vnitřní klid napomáhá k budování silného imunitního systému. V prosinci napomůže vašemu fyzickému zdraví i tvůrčí aktivita, která vám napomůže ke spokojenosti a tím i k posílení zdraví

Vztahy: v listopadu se mohou ve vaší rodině odehrát určité změny a posuny (např.můžete budovat nový domov). V prosinci se snažte co nejvíce aktivit dělat společně - posílí to pocit důvěry a vzájemnosti

Panna

Práce: v listopadu sklízíte plody své aktivity v minulých měsících. Můžete být na sebe hrdí a nenechejte si radost kalit ani případnou závistivou reakcí některých svých kolegů. V prosinci k vám proudí tvůrčí nápady, které uplatníte ve své profesi

Zdraví: v listopadu se snažte co nejvíce uvolňovat stres a relaxovat . Přetížená nervová soustava to potřebuje. V prosinci se příliš nepřemáhejte a uvolňujte masáží svaly a šlachy

Vztahy: v listopadu by ve vztahové oblasti měl panovat klid. V prosinci může ve vaší rodině nastat nějaká radostná událost (nov ve Střelci spadá do vašeho 4.domu, oblasti rodiny)

Váhy

Práce: v listopadu k vám může přijít nabídka dalšího příjmu. Nov ve Štíru spadá do oblasti 2.domu což je oblast financí a majetku a zde mohou nastat transformační změny. Nyní je důležitá komunikace se spolupracovníky a nadřízenými. Společně můžete dosáhnout profesního úspěchu.

Zdraví: v listopadu nezapomínejte dodávat tělu dostatečné množství tekutin -vaše ledviny to ocení. V prosinci choďte pravidelně na dlouhé a pomalé procházky přírodou - prospěje to jak vaší psychice, tak vašemu tělu.

Vztahy: v listopadu je velice důležitá vzájemná komunikace a ochota naslouchat jeden druhému. V prosinci se svěřte partnerovi se vším co vás zraňuje a čeho se obáváte - posilní to vzájemnou důvěru

Štír

Práce: listopad -novoluní se odehrává přímo ve vašem znamení a otevírá před vámi nový cyklus- což se může odrazit i v oblasti profese. Uzavíráte vše staré a jste otevřeni novým nabídkám a možnostem. V prosinci již můžete pracovat na nových projektech

Zdraví: v listopadu můžete zcela zregenerovat svou psychiku i fyzické tělo. Pomůže tomu i to, že pustíte vše, co vás zatěžuje a omezuje. V prosince vám k pevnému zdraví napomůže i pravidelný pohyb v přírodě a lehká strava nezatěžující játra

Vztahy: v listopadu můžete své vztahy dostat na jinou úroveň a to především skrze to, že vyjádříte co od vztahu vlastně očekáváte a co do vztahu chcete sami přinést. V prosinci své vztahy prohlubujte a upevňujte. To, co již není funkční pusťte.

Střelec

Práce: v listopadu můžete v oblasti profese provést radikální změny. V prosinci se věnujte projektům na kterých budete pracovat v příštím roce. Novoluní probíhá ve vašem znamení a přináší nové možnosti

Zdraví: v listopadu je důležitá psychická pohoda a proto se věnujte ve svém volném čase tomu, co vás baví a co vám přináší radost. V prosinci uvolňujte nervový systém a nepřepínejte se

Vztahy: v listopadu se svými blízkými podnikejte společné aktivity, ale také si dejte prostor kdy budete moci být jen sami se sebou. To vám pomůže vyjasnit jak ve vztahu pokračovat dále. V prosinci své vztahy prohlubujte

Kozoroh

Práce: v listopadu je důležitá diplomatická komunikace s kolegy a nadřízenými. Spolupráce s druhými je základem profesního úspěchu. V prosinci sklízíte plody několikaměsíčního úsilí.

Zdraví: v listopadu si chraňte průdušky. V prosinci je důležitý pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu k posílení imunity

Vztahy: v listopadu i v prosinci prochází Venuše vaším znamením, je to tedy pro vás obdobím lásky a vztahů. V prosinci kdy se Venuše spojuje s Plutem může dojít k výrazným posunům v oblasti vztahů. Vztah se může posunout na vyšší úroveň, případně nefunkční vztah může být ukončen

Vodnář

Práce: v listopadu spadá novoluní ve Štíru do oblasti vašeho 10.domu ,čili oblasti profese a kariéry a může zde dojít k výrazným změnám, mohou přijít nové možnosti. V prosinci budete mít dostatek sil a energie k dosažení jakéhokoli cíle

Zdraví: v listopadu můžete mít citlivější zažívání, proto bude dobré jíst lehčí stravu a ventilovat své emoce (nevyjádřené emoce se “ukládají” do žaludku). V prosinci uvolňujte nervový systém a vědomě relaxujte

Vztahy: v listopadu spadá úplněk do oblasti vašeho 4.domu, zde mohou nastat určité změny - je možnost uzavřít vše, co již nefunguje. V prosinci si sami v sobě vyjasněte jakým způsobem chcete ve vztahu pokračovat dál

Ryby

Práce: v listopadu můžete doplnit znalosti jež pomohou vašemu profesnímu rozvoji. V prosinci spadá novoluní ve Střelci do oblasti vašeho 10.domu, do oblasti profese a kariéry a zde mohou přijít nové nabídky a možnosti

Zdraví: v listopadu se věnujte regeneraci svého těla, vnímejte co vaše tělo vyžaduje, aby se cítilo dobře. V prosinci napomůže pravidelný pohyb k posílení imunitního systému

Vztahy: v listopadu je prioritou vztah k sobě sama –skrze něj můžete budovat i vztahy s druhými lidmi. V prosinci spadá úplněk v Blížencích do oblasti vašeho 4.domu, můžete dořešit případné nedořešené rodinné záležitosti

https://zeny.iprima.cz/astroclanky/velky-horoskop-na-rok-2022-pro-jednotliva-znameni,