Channelingová regrese, psychoterapie aj. k vyřešení

 problému, k pochopení, k uvědomění potřebné změny


Při channelingové regresi Vás zavedu - v bdělém stavu, nejde o hypnózu - před vaše současné zrození nebo i před veškerá zrození. Půjdeme k vaší Radě starších, ke které chodí naše duše po smrti a také se radit,než se vrací do inkarnace. Aby jste si našli a pochopili, co jste se rozhodli vykonat a se naučit a proč. K vašim duchovním pomocníkům a mistrům, průvodci. Uvidíte, že v mnoha životech se rodíme stále se stejnými dušemi a stále v různých rolích a obměnách se učíme stejné věci, jen je zažíváme v různých odlišných rolích. To proto, abychom měli veškeré zkušenosti, tedy i negativní z našeho omezeného pohledu zde na Zemi. Můžeme se setkat i s těmi, s nimiž jsem spojeni a najít, proč jsme se setkáváme v životě právě s nimi. 

Co nám dovoluje žít, to není fyzická schránka, ani orgány jako srdce nebo plíce, ale naše duše. Každá je spojena s astrálním světem tzv. stříbrnou šnůrou a když přijde čas a duše skončí svůj úkol v tomto těle, spojení s tělem se odpojí. Knihy mrtvých popisují jednotlivá stadia, jak postupně přestává fungovat tělo, mysl, vědomí až do chvíle opuštění těla duší.

Když naše tělo zemře, naše duše se z něj oddělí a má potom 90 hodin na to, aby opustila tento svět. Ne každá duše to ale zvládne, některá je v šoku a nepřipravena na odchod, jiná je připoutána k člověku či k majetku, jiná chce vědět, jak bude naloženo s věcmi, na kterých lpěla….některá má v sobě nenávist, že jí to nedovolí odejít domů do světla. Takové duše zůstávají na Zemi, často poletují v okolí smrti, někdy na hřbitovech, v nemocnicích, v hospodách, někdy zůstanou ve svém obydlí, u svých příbuzných apod. Ale nemohou žít bez těla. Proto když je přitáhne podobná energie, s niž souzní, hupsnou si do cizího těla jako do nového obydlí. Potom záleží na tom, jak silná byla tato duše. Pokud je silnější než duše hostitelova těla, mohou se náhle projevit různé schizofrenie, slyšení hlasů, tiky, nelibé pocity apod. Někdy se ale stane, že nic neslyšíme, nevíme, ale přesto se začneme chovat jinak a nerozumíme tomu, máme pocit, že nás někdo ovládá a přitom to není nikde zvenku…..takové duše však můžeme v sobě "nosit" již z minulosti a při regresi zjistíme, co je důvodem, že jsou s námi. Často je za tím nějaká nedořešená záležitost. Když se to uvolní a pochopí, odpustí, cizí duše je z těla uvolněna a osvobozena. Tím důvodem, proč je cizí duše u nás, tzv. přivtělená, může být i to, že potřebuje naši pomoc. Zrovna tak ale to může být, že my sami jsme si ji přivolali na pomoc sobě.

Každý z nás, než jde do inkarnace, si předem za pomoci svého průvodce a duchovních bytostí vybírá tělo, místo narození i duše, s nimiž svůj "úkol" bude žít.

My tady na Zemi máme tzv. lineární čas. Ale z hlediska duše není žádný čas. Vše, co se nám kdy "dělo", tedy co jsme žili, žijeme a také co my vidíme jako budoucí životy, to vše z pohledu Universa probíhá v jednom okamžiku. Podle vyspělosti duše současně žijeme mnoho životů na různých úrovních. Některé jsou jako tzv. minulé, některé žije naše duše, naše část duše, tedy celkové energie, která byla stvořena jako naše duše v jedné chvíli pro nás před mnoha miliony let, v paralerních životech a i na jiných planetách i vesmírech, ne vždy jako lidská bytost. To vysvětluje, proč se nám někdy tzv. otevře, tedy restimuluje, určitý zážitek, určitá emoce, to vysvětluje různá déja vu….ale také různá náhlá zmizení a občas i návraty, ale v jiném čase.

Někdy příčinou našich jak fyzických, tak psychických potíží může být negativní otisk, který zůstal v naší duši. A to kdekoli v jakémkoliv "čase" a místě. Protože duše je stále jen jedna jedinečná neopakovatelná energie, nese v sobě všechny zážitky, zkušenosti, emoce, ze všech těl, které kdy tato jedna duše obývala či v této chvíli obývá současně i mimo naše současné fyzické tělo. Proto se může stát, že naše kvantitativně část vyspělé duše je současně vtělena do jiných těl a i opačného pohlaví. Duše je androgynií, nemá pohlaví. Jen tělo je duální. Protože naše projevená realita je zatím ještě duální. Jakmile se podaří přejít do 5D, dualita zmizí a zažijeme plnou jednotu. 

 

Ve vesmíru není nic špatně ani dobře, všechno má svůj důvod, proč se děje, jak se děje. Žádná setkání nejsou náhodná. Každý z nás v sobě nese zkušenosti jak z doby, kdy se "choval slušně" a kdy naopak mohl i "ubližovat". Když zemřeme a jsme již "doma", pocitujeme na sobě naše činy jako pocity, jaké to vyvolalo v ostatních "lidech". Proto si při channelingové regresi uvědomíte, co jste si vybrali za učení po mnoho životů. Mnohdy ti, co jsou na nás ti "hnusní" nám jen hrají roli, na níž jsme se dohodli předem pro naše dobro a vývoj. A je potom na nás, jak jsme duchovně již zpracovali naše zážitky. Jak dokážeme žít vědomě a neukazovat na jiné, že oni jsou ti viníci, ale hledat, proč se mi tato situace děje a s kým se mi děje. Co mi ukazuje, co v sobě ještě nemám dořešené. Co v podvědomí mám a nevím o tom. Co volá po nápravě a pochopení. Co za bolest mi to otevírá, co je za tím někde až hluboko, kam běžně nepohlédneme. Je jedno, na jakou situaci se ptáte, zda na partnerství či na práci, také se můžete dozvědět o svém poslání.

Podle učení SRT životů v různých podobách od primitivních po člověka nebo i vyspělejší část duše v jiných dimenzích a vesmírech i planetách může duše zažívat až 366 666 inkarnací. a aby to bylo ještě složitější, když se duše potřebuje něco naučit předtím, než se narodí v určité inkarnaci, tak může žít nejdříve tzv. budoucí život a poté se narodit jakoby do minulosti. Např. takto jsem měla osobní zkušenost se svým siamským kocourem. Ve 12. stol byl mojí malou dcerkou, které jsem umřela a tady ted umřel on mně….. sice se to asi "běžným rozumem" těžko chápe, ale mnoho lidí má zkušenost se svými domácími mazlíčky, že se chovají jako lidé a mají lidské oči a jakoby i chování….. neznamená to, že byli lidmi a "za trest" se jejich duše vtělila do zvířecího těla. Naopak nyní mohou prožívat s námi svoji budoucnost.

Životy probíhají po vrstvách a jakmile se vyčistí jedna vrstva jakoby slupky duše, ukáže se další, kterou je třeba pochopit a propustit. A tak žijeme a stále zažíváme další zkušenosti, které jsou velkou měrou ovlivněny naším myšlením a ne-očekáváním.

Při regresi se setkáme také s dušemi, s nimiž řešíme něco v současném životě. Říká se, žijme tady a teď. Tady a teď se nám to děje a tady a teď to řešme. A tady a teď je veškerá naše zkušenost ze všech našich inkarnací v duši. Při sezení požívám dalších metod, jak lze situaci vyřešit, napravit. Rozborem, napojením na situaci, vyhodnocením, pomocí motlitby, Hó pono pono, SRT, různými energiemi, odpuštěním, můžeme jít i k "poustevníkovi" do dimenze nad Peru, a důležité je pochopení a uvědomění. Dovídáte se, co dělat dál se svým životem. Ale potom to už záleží na Vás, jak se rozhodnete a kdy to jste schopni udělat tak, jak jste sami viděli, že je třeba, i když to někdy potom v reále ihned nedokážeme.

Tím největším smyslem je bezpodmínečná láska, přijetí sebe jako druhých, víra a naslouchání nitru. Návrat ke světlu, návrat domů……a na té cestě se právě my společně se Zemí nacházíme.

Cena za regresi je 2000-2500 Kč.

SRT - Spiritual Response Therapy - dělám pouze na dálku

Jedná se o metodu duchovního léčení velmi účinné komplexní očisty duše prací přes Vyšší Já. Jde o proces vyhledávání a odstranění škodlivých programů duše pomocí kyvadla a tabulek z tohoto života, také životů minulých, paralelních, simultánních, minulých životů v jiných dimenzích, paralelních vesmírů a nebo i životů budoucích, které jsou již přítomny v naší "snové projekci".

Díky této metodě dochází k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením. Metoda je velmi jednoduchá, terapeut pomocí kyvadla vyhledává ve vaší mysli uložené negativní programy a nechá je vyčistit. Vše se děje na podvědomé úrovni. Do vědomí proniká terapeutovi nebo ošetřovanému klientovi pouze malá část probíhajícího očistného procesu, a to pouze tam, kde je třeba informaci z minulosti odstranit uvědoměním si příčiny vzniklých potíží. Je však třeba mít na paměti, že jsme jako cibule. Že i duše je obalená do plátků a při čištění se postupně dostáváme do stále hlubších úrovní od té nejvrchnější počínaje. Teprve jejím odstraněním nebo i pochopením a přijetím se dojde dál na další a hlubší úrovně. Duše ví, co dokáže v té které chvíli zvládnout a nikdy nedovolí více.

"Někteří lidé očekávají, že terapeut mávne kouzelným proutkem a vše v jejich životě bude od této chvíle skvělé. Někdy to tak skutečně funguje, ale někdy ne. My, terapeuti, nemůžeme změnit vaši mysl ani vaše zaběhnuté návyky. Změna vašeho vědomí, negativního jednání a myšlení je pouze na vaší zodpovědnosti a pokud se vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky. Tato planeta je jen školní třídou, kam jsme se inkarnovali, abychom se učili. Život je naše lekce a naše duše si někdy vybírá opravdu těžké studijní úkoly. To, čím procházíme, inkarnaci za inkarnací, je jen naše volba. Již jednou vyčištěné programy se nemohou vrátit. Ale vy sami si můžete přirozeně během dalších životních událostí vytvořit nějaké další programy a negativní emoce, takže se ukáže časem potřeba je opět vyčistit."
Z dopisu Roberta E. Detzlera, učitele metody SRT, USA

Pomocí SRT lze řešit: Změnu návyků, postojů, chování a s tím souvisejících nemocí, potíže ve vztazích, uvolnění potlačovaných emocí, magie apod.

Sezení na prioritní problém trvá v SRT většinou cca 1- max. 1,5 hodiny, cena 1000 Kč za celou terapii. 

Energie pro léčení 

Tato doba velkého zrychlení a osvobozování se z 3 D reality s sebou nese otevření zkušeností a prožitků naší duše napříč všemi životy. Jak se blížíme k okamžiku přechodu, stále více lidí se probouzí a začíná myslet jinak. 

Mnozí potřebují ještě si něco uvědomit, prožít, přijmout....

Ke KINKABANU z června 2012 přidávám info -o energiích nových léčebných multidimenzionálních systémech, které jsem přijala z vyšších světů jako pomoc pro tento průlomový čas. 

Kuaqabana – aktivace léčebného samouzdravujícího procesu v těle

Kuaqabana je energie pro uvolnění mysli i těla a připravení se na změnu. Souvisí s novými energiemi chápání a vnímání světa, které na Zemi přicházejí. Je natolik silná, že je možné ji přijmout jen jedenkrát, max.2 za život. Pochází z jiné dimenze. Dříve nebylo možné ji na Zemi přinést, protože tělo nebylo na takové vibrace připraveno a neumělo se s nimi vyrovnat.

Skládá se ze tří navazujících úrovní, které postupně čistí tělo od emocí a od negativních energií a napravují orgány podle toho, zda se mají točit levotočivě či pravotočivě. Slouží k vyrovnání a správnému přenastavení frekvencí v těle fyzickém i psychickém a v auře.

Obnovuje se správné fungování vedoucí k možnému uzdravení. Pohyby droboučkých krystalků vysílají impulsy k buňkám, regenerují je, obnovují. Dodávají lásku, uvolnění, klid, pohodu, vyrovnání, čistí a odnášejí bolesti, únavu, také mohou zviditelnit cestu a pochopení situací, kterými procházíme. Mění naše vnímání a úhel pohledu, tedy že jsme následně schopni přijmout jakoukoliv situaci a přestáváme s ní bojovat, lpět na ní. Jsme jako diváci, vidíme se shora a začínáme chápat. Necháváme a dovolujeme si nechat věci plynout bez zásahů ega. Také navrací zpět jasnoslyšení, jasnovidění, intuici, vyšší psychické schopnosti, vhledy skrze jiné dimenze a životy, jestliže je duše zná a pracovala s nimi. Adamantinové krystalečky háží odlesky, žlutou, růžovou, fialovou, zelenou, modrou, světlo buňky přijímají podle toho, co je třeba změnit….třpytí se a pracují s energií v těle… každý dostává přesně ty impulsy, které potřebuje v tomto přítomném okamžiku pro svůj vývoj, které dokáže a je schopen přijmout a které budou pro jeho nejvyšší dobro.

Impulsy rozpouštějí postupně emoce, vyrovnávají čakry. Napojují přímo na Prazdroj všeho, čistí naši přímou komunikaci se Zdrojem, tělu dodávají lásku jako tu nejčitější, nejpřirozenější a nejpotřebnější výživu. Přinášejí vyváženost v životě, ale také dávají klíč ve víru ve Zdroj a posilují ji, v to, že je vždy za každé situace o nás postaráno, jen stačí bez podmínek a obav důvěřovat, víra jako nástroj k plnému pochopení života a k naplněnému žití. Ukazují, jak spolu vše souvisí, co je nahoře, je i dole. Propojovacím kanálem pro dorozumění je páteř.  Kuaqabana dává i uzemnění, bezpečí, silnou ochranu. Ukazuje na správné pochopení čistoty sexuality jako nejvyšší a nejčistější tvořivé energie, mění její vnímání a prožívání. Impulsy pracují v těle také se živly. 

Doba celého působení je individuální a závisí na vnitřním nastavení fyzického i emočního stavu člověka. Samotné přenesení této energie, obou úrovní, na vás je cca 20-30 min, může být i déle. Následně probíhají v těle první změny, takže je dobré být cca hodinu v klidu na lůžku. Působení Kuaqabany tímto nekončí, pomaličku pracuje několik týdnů na vnitřních změnách. Které můžete rozpoznat spíše postupně časem, dokážete-li vědomě si procítit a uvědomit procesy v těle i mysli.

Kuaqabana se předává na dálku, v čase dle předchozí dohody, abyste ji mohli přijmout ve známém a pro vás bezpečném prostředí a pokud při tom usnete, je to nejlepší cesta…..

Více o způsobu předání před samotnou terapií..

Cena je jednorázově 1800 Kč, platba předem.

Něco málo, jak působení někteří mí přátelé prožívali a byli ochotni se podělit:

Ahojky Haničko!

Teda to byla včera síla – úplně mě to na chvíli ochromilo, dobře, že jsem ležela! Bylo to přesně jak jsi to cítila ty – nejdříve se mi zatočila hlava, byla jsem jakoby v nějakém víru, to mne zcela znehybnilo, pak jsem cítila ohromnou tíhu v rukou, cítila jsem, jak mi tělem postupně proudí energie, taková jako kdyby hustá kapalina, která vše čistí. Ale kudy proudila, tam jsem cítila ohromnou tíhu a nemohla jsem se pohnout. Takže nejdříve ruce, pak srdce – ještě nikdy jsem takto své srdce necítila, úplně jsem si uvědomovala jeho pohyb a jako kdybych viděla, jak v těle pracuje. Pak se to vše přeneslo do nohou – neuvěřitelně těžké a bolely, zde jsem měla dojem, že se ta hustá kapalina (energie) musí nohama úplně prodírat silou. Pak se ta tíha přesunula do břicha, zpátky do rukou a pak do plic, skoro jsem nemohla dýchat. Pak zase do hlavy, jako kdyby se mi v hlavě něco rozpínalo, cítila jsem tlak na třetí oko a pak ohromný tlak v uších, pak zase ještě několikrát do nohou a do rukou. No bylo to pořádně náročné, ale přitom příjemné, celo dobu jsem byla jako omámená – to omámení mi vydrželo celé odpoledne, úplně jako opiláJ. ještě že jsem nikam nemuselaJ.

 A ještě jsem k tomu měla krásné barevné vize – nejdříve tyrkysová barva, to bylo při tom víru, pak žlutohnědá, pak jsem měla pocit, že jsem pod vodou v nějakém jezírku, kolem mne byly kořeny od leknínů a pak jsem viděla shora nádherně rozvinuté lekníny – to bylo krásné. Pak jsem viděla fialovou barvu – od tmavé až po světlounkou, pak zelenou, růžovou a nakonec světlounce fialovou – bylo ta jako bych byla uprostřed těch barev a nebylo nic nikde kolem, jen já a ty barvy, moc příjemné to byloJ.

 Takže můj dojem je, že je to ohromně silná čistící a obnovující energie, vřele doporučuji jí nabízet!!!!! Sama mám dojem, že to ve mně uvnitř ještě pracuje s bude to zřejmě pracovat dlouho – když budu mít pocit nějakých změn, tak dám vědět. minimálně mám zatím dojem, že jsem klidnější, uvolněnější, jako kdybych se na sebe i na všechny situace dívala z nadhledu, jako divákJ.

Zdeňka

Kuaqabana je vesmírná energie, která dodává pocity klidu, je jako když pohladí vánek a cítíte, že nejste sami - tedy přátelství. Od paty až někde za hlavou jsem cítila, jak léčí psychické bloky. Pocity uvolnění a jemné vibrace ve mně tišily a léčily strachy. Dodávaly mně odvahu a radost ze života a nebylo nic než láska -ta prostoupila ve mně do všech částí těla i do kostí a uvolňovala blokace bolavých zad, krční páteře - v oblasti žaludku jsem cítila velké teplo. Po psychické stránce se cítím také lépe. S láskou a světlem Květa

Ahojky,

silná energie, jemná, hodně do hloubky 

 Cítím se jistější, ukotvenější, pevnější.... ještě v pátek jsem cítila jakoby od pasu dolů, že jsem jak žula pevná, že mě nic nepovalí, ukotvená, jistá..zvláštní pocit...

Prostě jako strom zakořeněný do země a ani vichřice s ním nehne, ale při tom bez problému se pohybuje.

Včera mi nebylo moc ok a dneska k večeru už vůbec, jak se to čistí..až ted mi je už lip. Reni

 

SAFÍR

Safír je ohromně silný systém právě pro současnou dobu – je nezbytné, aby se lidstvo zbavilo strachu, tím se osvobodí z matrixu, temnoty, ovládání, manipulací. Tento systém léčí, transformuje strach ve všech jeho formách, vrací u každé buňky až na úplný počátek jejího vývoje, odstraňuje veškeré negace, maže je, protože už nejsou potřeba – ale ta zkušenost v duši zůstává, jen již ne jako strach a potíže a bolesti apod., ale jako poučení. Když Safír budou rozšiřovat i další lidé, tak se zvýší touha lidstva po světle, po lásce, po vzestupu, tento systém je předstupněm Modrého diamantu. Jde o obdobu starého léčebného systému na základě užití multidimenzionálních kódů z oblasti Plejád.

Ty prostupují jednotlivými energetickými těly člověka, napojují se na příslušné vrstvy-světy, čímž dochází ke sladění vibrací vesmíru s vibracemi člověka. Dochází ke spojení DNA Země s určitými body na páteři, s buněčnou pamětí člověka, dochází tím k prolomení všech forem strachů a odpojení od matrixu. Dojde ke znovusložení vláken DNA, aby mohlo časem dojít k jejich opětovnému spouštění.Dává pochopení souvislostí a oslabuje temnotu. 

Ukázka významu jednoho ze symbolů:

Duha chrání zářící krystal – osvícenou bytost pod ní. Ale ta duha neznamená nějakou vyšší ochranu a sílu zvenčí, ale dokonale rozvinuté jednotlivé čakry, porozumění a vhled do jejich témat a tím pádem i nezranitelnost takové osvícené bytosti, protože funguje v rovnováze, bez vyvíjení odporu vůči světu, přijímá jej takový jaký je, ale současně koná maximum, aby byl lepší. V této pozici má taková bytost svou přirozenou sílu a je nezranitelná a může konat maximum ze své vypracované pozice a uskutečněných vnitřních transformací, které realizovala během své inkarnační pouti po své individuální časové ose. Symbol je cesta k tomuto ideálnímu stavu, podporuje takový záměr: Vlastní světlo na základě uskutečněného uvědomění a produchovnění všech duchovních center – zdroj ochrany a síly pro sebe sama i pro ostatní. Za tohoto stavu ego nemá svou nadvládu, ale je ve službách a podporuje duši takto osvícené a uvědomělé bytosti. Pro takovou cestu a záměr jsou nyní ideální podmínky pro urychlení a uskutečňování, proto se tento symbol objevil jako součást  důležitého léčebného systému..

Léčení je u každého zcela individuální záležitostí, lze dělat i na dálku. Nelze určit celkový čas léčby, cca 30 minut. Energie přetrvává, je třeba si udělat více času na vnitřní zpracování.

Cena 1500 Kč. 

 

MODRÝ DIAMANT

Modrý diamant je na Zemi zcela nový léčebný systém z vyšších světů. Je schopen v každé duši vyčistit její negativní záznamy, transformovat je v pochopení, proč se událo co se událo, a pak je pustit, tím se z duše uvolní temnota, změní se vibrace a duše pak bude vyzařovat jen a jen lásku, bude žít skutečně v lásce. Je to velmi silný systém, který ale není v plném rozsahu svého působení pro každého – člověk na něj musí být připraven, musí ho opravdu chtít, musí totiž duše skutečně chtít žít jen a jen lásku – je to již symbol vyšší dimenze – ale každý k němu jednou dospěje, jen někdo hned a někdo na sobě bude ještě muset zapracovat.

Tento symbol pozvedne vibrace každého člověka, každého posune směrem ke světlu a lásce, zvýší vyzařování každého. Je to léčení skrze čas a prostor. Přináší hluboké změny na všech úrovních, jde o zásadní proměnu osobnosti a božích vlastností a opravuje DNA. Dojde k uvolnění a léčebnému procesu všech inkarnací jedné duše, přičemž dochází současně k léčení párové duše skrze působení Vyššího Já. 

Cena 1500 Kč. 

 

KINKABAN 

síla vycházejícího slunce - systém vysokovibračních transformačních energií pro vyléčení duše od starých nánosů a přežitých energetických schémat v chování vedoucí ke změně na buněčné úrovni mezi 3D až 5D. Je možné jak osobně, tak především na dálku, kdy člověk může v klidu relaxovat a přijímat energii a informace. Můžete se naladit také tady na www na jeho energii a i bez přímého léčení může s Vámi něco energie dělat a dát Vám nápad, ťuknutí, uvědomění.... 

Nové unikátní energetické léčení nového věku, jemné, ale velmi silné.....jiným způsobem, než jste dosud kdy vy i já poznali....

Každé ráno vychází slunce a svými paprsky prozařuje vše, co bylo temné a skryto ve stínech noci. Je to zázrak opakující se den co den.

Stejně tak Kinkaban přichází v těchto časech temnoty a chaosu, aby dal vzklíčit novému. Aby svou energií rozdmýchal boží jiskru v nás, která se ukrývá v lidském srdci na místě zvaném HOT SPOT.

Umocňuje a prohlubuje naši schopnost milovat, rozehřívá srdeční oblast. Jeho paprsky pozvednou každý stín. Pomáhá pustit se strachů a prohlédnout vše skryté – s láskou, přijetím a porozuměním. V tomto smyslu je jako oko Boha Ra, jehož potenciál je jeho součástí.

Propojuje naše minulé, současné a budoucí zkušenosti a skládá z nich smysluplný obraz o příběhu duše. Tím odplavuje nevědomost a pochybnosti.

Je portálem do věčné přítomnosti, napojuje na zlatý věk, kdy jsme žili v celistvosti a vědomí jednoty bylo vaší přirozeností.

Spojuje nás s naší individualitou a jedinečností, otevírá cestu k 8. čakře. S jeho pomocí překračujeme matrix bludného kruhu a poznáváme větší obraz. Podporuje náš vývoj v multidimenzionální bytosti.Kinkaban je dar od Boha lidstvu v této převratné době. Dar, který znásobuje světlo a lásku v souvislosti s přetransformováním vesmíru do zlatého věku. Byl přijat v Irsku před aktivací kódů hojnosti v New Grange a před otevřením hvězdné brány na Taře.

Dává sílu, odvahu a energii k dokončení učení, dává ale svobodnou volbu duši, jestli se již pustí starých přesvědčení a je-li k tomu již ta správná doba a ochota. Následně se postupným, ale přesto zrychleným vývojem dokončí staré věci,s nimiž dosud nešlo hnout, a přetransformují se do nové úrovně bytí.

Dojde k rozpuštění blokujících vazeb k jiným duším. Dojde k urychlenému uvědomění si u více lidí, že si vše tvoříme svými postoji, myšlenkami, chováním, strachem, láskou a přijímáním a přijetím.

Čas posunu je u každé duše však zcela individuální. Duše se spojí se všemi svými zkušenostmi napříč stvořením i z jiných životů, které my v dualitním lineárním čase označujeme jako minulé, budoucí, paralerní a simultánní životy, ale ve skutečnosti je žijeme současně všechny, duše se "seskládá" dohromady a poradí se svými duchovními průvodci a s radou starších, zda kvantový skok a v jakém čase povolí a nastoupí restart. Tedy se odpoutá od své karmy nebo její části a pochopí, co jí ještě zbývá k dokončení učení. 

Energie Kinkabanu jsou průvodcem duší. Provází je při jejich probuzení. Mají v sobě mnoho z vyšších dimenzí. Mají za úkol převést lidi během této doby k vyššímu vědomí. Kinkaban je soubor vysokofrekvenčních energií, která upravují mnohá těla člověka, 3D až 5D. Také mají za úkol propojit člověka s vesmírným bytím, nalézt bloky, které brání zvýšení vibrací a postupu duše. Jsou zde v tento čas, aby pomohly přetvořit buněčnou strukturu. Vše má svůj čas. Tento čas nastal. Mnozí budou spojeni pouze mentálně, někteří projdou změnou fyzicky. Vždy však bude ochrana, která umožní vývoj duše a její posun. Tyto energie zde budou působit pouze časově. Čas je ohraničen. Za rok, po 30.6.2013 již budou zablokovány, neboť pozbudou smysl. Do té doby však budou nástrojem mnohých probuzení duše. I když ne náhodných, přesto osudových.

Léčení touto energií nyní v době přechodu 1 500 Kč.

New Grange                                                               Tara

Je potřeba také vědět, že každé odblokování a "léčení" může fungovat jako homeopatika. Takže se může na chvíli stát, že se cítíte velmi unavení, může vás bolet hlava, mít pocity horka nebo chladu nebo špatného pocitu kolem žaludku. Tedy že se do Vás vrací energie nebo naopak ta špatná odchází skrze zimnici. Jedná se o přechodný stav, který zase přejde a je to známka hlubokého léčení. Každý z nás je zanesen jiným množstvím těchto energií. V případě, že by tyto potíže přetrvávaly, dejte vědět. Doporučuji po léčení více pít čistou vodu. Při léčení je vhodné udělat si prostředí, abyste se cítili uvolněně, příp. si pustit hudbu a zapálit svíčku, tyčinku apod.